2011. szeptember 22., csütörtök

Kadarkúti Égi Üzenetek 120. Jézus: A felebaráti szeretet

2011.09.21 ÉGI ÜZENETEK
Jézus:  A felebaráti szeretet
Jézus: Drága Gyermekeim! A szeretet még a reménynél és a hitnél is nagyobb. Én ma a felebaráti szeretetről fogok nektek beszélni. A múlt héten Édesanyám az Istenszeretetről tanított nektek.
A felebaráti szeretet benne van a főparancsban: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” Én ehhez a parancshoz még hozzátettem valamit, amikor lejöttem a földre és ezt mondtam tanítványaimnak: „Szeressétek egymást úgy, ahogy én szeretlek benneteket!” És még hozzátettem: „Arról ismerjenek fel benneteket, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.”
Drága Kicsinyeim, akik itt ültök előttem, ti is úgy szeressétek egymást, ahogy az apostolok szerették. Nektek is szól, amit nekik mondtam, hogy arról ismernek fel benneteket, hogy ide jártok az engesztelésre, és az Én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Tudjátok, milyen nagyot dobban a szívem mikor megérkeztek, és egymást öleléssel, csókkal fogadjátok, és mennyire örülök, amikor látom, hogy a búcsúzásnál is megölelitek egymást. És annak is örülök, hogy vannak köztetek olyanok, akik az autójukkal ide-oda hozzák az engesztelésre és vissza testvéreiket. Tehát bennetek drágáim, megvan a felebaráti szeretet és az egymás iránti szeretet. Ki szereti legjobban a felebarátját? Aki az életét is odaadja érte. Hát nézzetek Rám, Én meghaltam, utolsó csepp vérem is kiontottam, csak azért, hogy ti elnyerjétek a Mennyországot.
Hogy az életeteket adjátok a felebarátotokért az nem pontosan azt jelenti, hogy meg kell halnotok, hanem azt, hogy nagyon kell szeretni, áldozatosan kell szeretni a felebarátotokat. Az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit kell gyakorolni velük. Segíteni kell nekik, ha rászorulnak, meg kell bocsátani, ha megbántanak. Meg kell hallgatni őket, hogyha panaszkodnak, nem kell sajnálni rájuk az időtöket. Türelmesnek kell lennetek hozzájuk, akkor is, ha nem kellemes, hanem tüskés a természetük. Tapintatosnak kell lenni hozzájuk. Hát most elmondom nektek, hogy sajnos a világon rengeteg sok gyermekem van, akik a következőt teszik: Három csoportra osztják a körülöttük élő embereket: az első csoportba tartoznak azok, akiket szeretnek, tehát a családtagjaik, a legközelebbi, legkedvesebb rokonaik, a barátaik, azok az ismerőseik, akik jót tesznek nekik, azokat szeretik. A második csoportba osztják azokat, akik bántják őket, bosszantják, nevetségessé teszik őket, vagy megalázzák, vagy bántják fizikailag, bárhogy, akik rosszakaróik, tehát ellenségeik, ezeket az embereket nemhogy nem szeretik, hanem egyszerűen gyűlölik. A harmadik csoportba sorolják azokat az embereket a környezetükből, akik számukra nem jelentenek semmit, teljesen közömbösek. Az ilyenek, ha ott fekszenek az úttesten félholtan, akkor sem hajolnak le hozzájuk, hogy segítsenek rajtuk. Mert azt mondják, mi közöm hozzá?
Ó, Gyermekeim, örülök, hogy ti nem így gondolkodtok, hanem Engem követtek, és válogatás nélkül szeretitek az embereket. Ha jók, ha rosszak, ha kedvesek, ha kellemetlenek. Most nézzük Pál apostol mit mondott, milyen legyen a szeretet. Ő azt mondja: „Az igazi szeretet türelmes.” Mit is jelent az, hogy türelmes? Hogy nem idegesíti fel az embert a másiknak a viselkedése, lassúsága, kellemetlensége, szurkálása, vagy tehetetlensége, hanem mindig türelmes hozzá, minden esetben. Hát Én erre most szeretnék nektek egy példát elmondani, egy olyat, amelyikben bemutatom nektek először a türelmetlen embert, aztán a türelmeset.
A családban a mamának a 70. születésnapja van. Kap a fiataloktól egy mobiltelefont. Nagyon örül neki, rögtön arra gondol, hogy a távol lakó lányomat föl tudom majd hívni, meg a barátnőimet, meg az unokáimat, akik nem itt laknak ebben a városban. De aztán elborul a kedve, ránéz erre a kis szerkentyűre, és arra gondol: Istenem, hiszen én olyan buta vagyok, azt sem tudom, hogy kell ezt kezelni. Odafordul a vejéhez és azt mondja neki: Fiam, te olyan jó műszaki érzékkel rendelkezel, jöjj, segíts nekem! Mutasd meg, hogyan kell felhívni valakit, vagy hogyan kell fogadni, hogyha felhívnak. Nekem csak ennyit kell tudnom a telefonról, semmit többet, semmiféle játékot, amit ti csináltok, én csak felhívni szeretnék, meg fogadni a hívást.  A veje azt mondja, na jöjjön Mama! – de már volt a hangjában egy kis leereszkedő hangsúly. Jöjjön Mama, de aztán jól figyeljen ám, mert nem mondom el még egyszer! És akkor el kezdte mondani. Nézze, Mama ezzel a zöld gombbal kell a hívást fogadni, amikor pedig maga hív, akkor is ezt kell megnyomni. Aztán a piros gombbal befejezi a beszélgetést. Aztán nézze itt alul van egy gomb, ezzel kell a kulcsot kioldani. – Kulcsot? Miféle kulcsot? Nem adtatok nekem ehhez semmilyen kulcsot! – Jaj, Mama! – és a fejéhez kap a veje – Hát hogy lehet ilyen értetlen! Itt van kijelzőn a kulcs. Látja? – Igen látom. – Na ha ezt a gombot megnyomja, akkor kioldotta a kulcsot, és akkor már maga is tud hívni. Aztán megmutatta neki az SMS-ezést, megmutatta hogyan kell valakinek beírni a telefonszámát. És a végén megkérdezte: – Na Mama, akkor érti?  A mama így válaszolt: – Jaj, édes fiam, egy kukkot sem értek. Most már annyi gombot mutattál, hogy össze-vissza keveredett minden. A két kezébe temeti az arcát és jajgat: Jaj, Istenem, hiába kaptam ezt a szép ajándékot, én már csak ilyen buta vagyok. Aztán a veje kimegy onnan és a lánya odamegy hozzá: – Hát anyuka, ne legyél már olyan elkeseredett, hát azt hiszed, hogy ezt te nem tudod megtanulni? Dehogynem idenézz, vegyél elő egy papírt meg egy tollat! Megmondom, hogy melyik gombot mire használod. És mindent megmagyarázott szép türelmesen, az anyuka pedig mindent leírt. – Most felhívlak, próbáljuk ki! És felhívta az anyukáját. – Nézd meg, most csörög a telefonod, melyik gombot írtad fel a hívás fogadásra? – A zöldet! – Na látod, milyen okos vagy! Most nyomd meg a zöldet! És boldog a mama, mert tud beszélni, hallja a lánya hangját a telefonban. – Most változtassunk egyet! Te fogsz engem fölhívni. – mondja a lánya. És ezt is megtanította neki. És boldog volt a mama, mert ezt a két legfontosabbat 10 perc alatt megtanulta, türelmes lánya segítségével. Hát ez a türelem!
Mit is mond még Szent Pál? Azt mondja: „A szeretet jóságos.” Ez azt jelenti, hogy aki igazán szeret, az nagyon szívesen ad, sokkal szívesebben ad, mint kap. Annyira jó a szíve. Vagy aki igazán szeret, nem beszél semmi rosszat senkiről, nem tételez fel semmi rosszat senkiről, nem ítélkezik, nem rágalmaz. Tehát a szeret maga a jóságosság. Nézzük, mit mond még Szent Pál: „A szeretet alázatos.” Ebben az esetben mit is jelent az alázatosság? Ha valakivel valami jót tesztek, akkor szerényen és alázatosan magatokban kell tartani, senki ne tudja meg, hogy milyen jót tettetek a másikkal. Hogy adtatok egy kis pénzt egy családnak, vagy hogy egy szegény családnak egy használt gáztűzhelyet odaadtatok. Vagy megvigasztaltatok valakit, aki nagyon szomorú volt. Ezeket nem kell elmondani, elhíresztelni, mert akkor már el is veszett az értéke. Az emberek előtt nő a tekintélyed, de az Isten semmisnek veszi az ilyen szeretetet. Amit a jobb kéz tesz, azt a bal kéz soha ne tudja meg. Azután nézzük, hogy mit is mond még Szent Pál a szeretetről: „A szeretet önzetlen.”  Ez pedig azt jelenti, hogyha valakivel valami szeretetcselekedetet teszel, akkor nem azért kell tenni, mert számítasz valamire, és arra gondolsz, hogy majd ő is visszaadja. Aki igazán szeret, az nem vár viszonzást a szeretetéért. Hogyha meghív valakit, akkor nem biztos, hogy csak olyan valakit hív meg vendégségbe, aki majd biztos, hogy visszahívja, hanem a legszegényebbet is meghívja magához. Ez az önzetlenség, nem várunk viszonzást a szeretetért. Azután a szeretet nagyvonalú. Ez azt jelenti, hogy apróságokkal nem törődik az, aki igazán szeret. A saját akaratát nem akarja mindenáron érvényesíteni a másikon. Mondok erre is egy példát. Új menyecske érkezett a családba. Most még nagy a békesség és a szeretet. Az anyós és a kis menye együtt főznek a konyhában. Éppen húslevest csinálnak, már csak az egész bors hiányzik a levesből. A mama beleönt néhány szemet a tenyerébe, és a menyecske így szól: – Anyuka, várjon, mi nem így szoktuk, mi törött borsot szoktunk a húslevesbe tenni. És erre az anyuka előveszi a törött borsot és azt teszi a levesbe. És csak mosolyog egyet a kis menyére. Hát ennyi az egész, ennyibe került, hogy megmaradt a szeretetük egymás iránt. Azután azt mondja Szent Pál, hogy a szeretet nem féltékeny és nem irigy. Ó, Gyermekeim! A féltékenység annyi kapcsolatot szétzúz. Van két barát, nagyon jól megvannak egymással. De az egyik teljesen ki akarja sajátítani magának a másikat, nem engedi, hogy elmenjen másnak segíteni, nem engedi, hogy másokkal is beszélgessen. Gondolhatjátok, hogy ez a barátság nem tarthatott sokáig. Azután nézzük a házasságokat. Egy házaspárnál nagy volt a szerelem, amikor összekerültek. De sajnos a férfi nagyon féltékeny, ilyen a természete. Amikor mentek az utcán, és jött szembe egy férfi, vagy egy házaspár, és a nő rájuk mosolygott, és köszönt, akkor utána már egy rumlit rendezett. Annyira nem tetszett neki, hogy más férfiakra ránéz vagy köszön nekik, ez már egész beteges féltékenység. És az történt egyik nap, hogy a férfi szabadságot kapott, otthon volt a feleségével. Csöngettek, megérkezett a postás, egy levelet hozott. Kánikula volt, nagy forróság, és ömlött a veríték a homlokáról, szegény postásnak. A feleség már röpült is a csaphoz és egy pohár vizet adott neki. Ott állt a férje is mellette. Egészen belesápadta a férfi. Alig várta, hogy elmenjen a postás, nekirontott a feleségének. –Tudtam, hogy valami van köztetek! És attól kezdve gyanakodott rá. És egy borzasztó elhatározást hozott, elvitte a két kulcsot magával, és az asszonyt bezárta. Vállalta, hogy majd ő bevásárol, de az asszony ne menjen sehová, és a postást ide többé be ne engedje. Kirakott egy leveles szekrényt a kiskapura. Az asszony nem sokáig tűrte ezt az állapotot, pár hétig, de már egészen belebetegedett. Felhívta az édesanyját, az pedig a testvéreit. Eljöttek és hazavitték az édesanyjához az asszonyt. Vége lett ennek a házasságnak. Látjátok, a féltékenység ide vezet, tönkre teszi a kapcsolatokat. Az irigység a másik nagyon csúnya tulajdonság. Az emberek azért irigyek egymásra, mert az egyiknek előbb bújik ki a petrezselyme, mint a másiknak. Mert irigy azért, mert szebb az autója, vagy jobb felesége, vagy férje van. Tehát nagyon sok irigység van az emberek között, és ez megmérgezi az életüket. De még az Istenhez legközelebb állók között is van irigység, a választottak között is. Mesélek nektek egy esetet. Van egy választottam, akinek a gyógyítás kegyelmét adtam. Csodálatosan meggyógyulnak a betegek a keze alatt, Én gyógyítom meg őket, Én Jézus Krisztus. Egyszer csak megismerkedik egy olyan testvérrel, aki megkapta a látás és a hallás kegyelmét is a gyógyítás mellé. Akkor el kezd irigykedni. – De jó neki, meg tudja beszélni a betegek dolgát! Hogyhogy ő megkapja, én meg nem? Milyen sok áldozatot hozok, milyen sok mindenről lemondok, mennyit járok templomba, milyen fáradhatatlanul gyógyítom az embereket. Hát Uram, miért nem adod nekem is ezt a kegyelmet. Addig-addig piszkálta a gonosz őt, amíg beleültette a kételkedés gondolatát. Elment ehhez a testvéréhez és azt mondta neki, hogy bizony ő nem hisz abban, hogy Jézust látja meg a Szűzanyát, hanem a Sátán belebújt Jézus és a Szűzanya alakjában és az mutatkozik neki. Úgyhogy jobb lesz inkább, ha nem is foglalkozik ezekkel a különböző látomásokkal. Elszomorította azt a testvért, kételkedővé tette őt is, Én pedig megbüntettem gyermekemet. Irigységéért egyik napról a másikra elvettem tőle a gyógyítás ajándékát. Azután nézzük, hogy Szent Pál mint mond az igazi szeretetről: „Az igazi szeretet nem fuvalkodik fel.” Nem sértődik meg, nem érzékenykedik. Mindenki azt hiszi, hogy az érzékenység az egy kis aranyos emberi tulajdonság. Hát nem így van! Az egy utálatos rossz emberi tulajdonság, egy negatívum. Erre is mondok egy példát. Engesztelők között történt. Tízen imádkozzák a rózsafüzért, énekelnek, engesztelnek egy templomban, egy városban. Szépen megy ez az engesztelés, mentik a lelkeket. De egyik nap jön a kísértés, a következőképpen. Azt mondja a csoportvezető: – Ide figyeljetek, Gyerekek, nyissátok ki  a Hozsannát és mondok egy számot, hogy melyik ének jön, mert most a rózsafüzérnél ezt az éneket fogjuk énekelni, hiszen már nagyon régen énekeltük, és még nem tudjuk olyan erősen. Egy kicsit gyakoroljuk! A többiek mondták, hogy ez nagyon jó lesz, de volt közöttük egy, aki felfújta magát, dühös lett, és azt mondta: – Én ezt nem énekelem veletek! – De hát miért? – Hát azért, mert ez egy csúnya ének! – Csúnya? Hát hogyan lehetne csúnya a Hozsannából bármilyen ének? Csak még nem tudjuk olyan nagyon. – Na látjátok, ezért nem éneklem, mert nem tudom a dallamát. – Hát majd megtanulod. A csoportvezető tudja. – Nem és nem! – erre felállt, összecsomagolt, nem is köszönt, fogta magát és elment. Két hét múlva enyhült meg, akkor tért vissza a csoportba. Hát látjátok, ilyen a felfuvalkodott ember, ilyen ellenszenves. Drága Gyermekeim! Amikor a Mennyei Atya magához szólít majd benneteket, és ott álltok az én ítélőszékem előtt, akkor nem azt fogom tőletek kérdezni, hogy milyen valláshoz tartoztatok, vagy hogy hány rózsafüzért mondtatok el, még azt sem fogom kérdezni, hogy mennyit böjtöltetek, holott ezek fontos dolgok, de mégsem ezzel fogom kezdeni. Hanem azzal, hogy mennyi szeretetet adtatok a körülöttetek élő embereknek? Mégpedig a szorosan körülöttetek lévő családtagotoknak, a férjeteknek, feleségeteknek, a gyermekeiteknek, az unokátoknak, a szomszédaitoknak, a kollégátoknak. Ezt fogom csak kérdezni, semmi mást. És amikor majd jön a feltámadás, nagyon soká, amikor a Mennyei Atya a testeteket a lelketekkel egyesíti, és Én, a feltámadt emberiség felé fordulok, rátok mutatok, és azt mondom. „Jöjjetek a jobb felemre, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a kezdettől nektek készített helyet, azért, mert amikor éhes voltam, ennem adtatok, mikor szomjas voltam, inni adtatok, mikor meztelen voltam felöltöztettetek, amikor beteg voltam, börtönben voltam meglátogattatok. És erre gyermekeim majd megkérdezitek tőlem: Uram Jézus, mikor láttunk Téged éhezni, vagy szomjazni, hiszen nem is éltél itt közöttünk. Mikor láttunk téged betegen, vagy a börtönben, vagy mezítelenül. És akkor én így felelek: ‑ Amit eggyel a legkisebbek közül tettetek, azt velem tettétek. Tehát, Gyermekeim ebből láthatjátok, hogy az Utolsó Ítéleten is megmutatkozik, hogy az első és legfontosabb a világon a szeretet. Nyissátok ki a szíveteket mindenki felé, mindegy hogy milyen az illető! Mutassatok példát, hogy lássák az emberek, hogy ti ide jártok, hallgatjátok a Mi tanításainkat, és ez a tanítás megfogan bennetek. És valóban mindenkit szerettek, még azt is, aki szembe jön veletek, és azt mondja, hogy egy szektából jöttetek, mindenkit szeretni kell.
És most elmondom nektek, hogy hogyan van itt jelene a Szentháromság és a Szűzanya. Akkor, amikor kezdtetek gyülekezni, már itt volt az egész Szentháromság, itt álltak középen, most Én voltam középen, aki tartottam a tanítást. A Mennyei Atya jobbról, a Szentlélek balról és mindnyájan ember formában jelentünk meg. Végighallgattuk ezt a tanítást. És most a Szűzanya odamegy közétek. Érezzétek úgy, hogy most ott van veletek szemben. Belenyúl a kebletekbe, és kiveszi a ti szeretettől lángoló, lobogó és dobogó kis szíveteket. Visz magával egy aranyláncot és felfűzi. És így szól hozzátok: Egybe fűzlek benneteket, hogy szeressétek egymást továbbra is, hogy soha el ne szakadjatok egymástól. És most a Szűzanya összekötözi a lánc két végét, és odajön elénk, a Szentháromság elé. Letérdel előttünk, fölnyújtja a láncot hozzánk és így szól: Drága Szentháromság, áldjátok meg az én drága engesztelő gyermekeim szeretettől lángoló szívét. És töltsétek fel a szívüket, a ti válogatás nélküli, feltétel nélküli és önzetlen, örök isteni szeretetetekkel! És akkor a Szentháromság mindegyik tagja, az Atya, a Szentlélek és Én is, egy keresztet rajzolunk a lánc fölé a szívetek fölé. Megáldjuk szíveteket, majd a Szűzanya visszaviszi a láncot közétek, mindenkinek visszateszi a megáldott és feltöltött szívét a keblébe. Azután ide jön elétek, szemben veletek, és a Szentháromsággal együtt egy nagy keresztet rajzol a levegőbe és így szólunk: Megáldalak benneteket a felebaráti szeretet lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Cenzúrázzák a keresztény tartalmakat az internetes közösségi oldalak

Vajon törölnék-e az alábbi cikket, ha közzétennénk a Facebookon? Meglehet – figyelmeztet az NRB (National Religious Broadcasters) vallási médiát és kommunikációt figyelő nemzetközi jogvédő szervezet friss tanulmánya.
A szeptember 15-én közzétett tanulmány az Apple, az iTunes App Store, a Google, a Facebook, a MySpace és a Twitter gyakorlatát vizsgálta. Az eredmény: A Twitter kivételével valamennyi közösségi oldal aktívan cenzúrázza a keresztény véleményeket.
A közösségi oldalak a gyűlöletbeszéd kiiktatása címén minden olyan tartalmat tiltanak, ami bírálja a homoszexuális életformát. Az Apple tavaly két iPhone-alkalmazást távolított el, mivel „offenzívnek” találta őket. Az egyikben a hagyományos bibliai házasságkép fejeződött ki, a másikban pedig az a felfogás, hogy a homoszexuális viselkedés helytelen, és megváltoztatásához Krisztusra irányuló lelki átalakulás szükséges. A homoszexuális jogvédő szervezetekkel együttműködő Facebook is „jelezte, hogy minden, homoszexualitás-ellenesnek minősíthető tartalmat törölni fog.”
A Google élen jár a jogsértésben. A Google for Non-Profits „nem vesz fel olyan egyházakat, szolgálatokat és más hívő közösségeket, melyek alkalmazási gyakorlata figyelembe veszi a vallást vagy a szexuális irányultságot.” A Google a szólásszabadságot is számos esetben korlátozza. A világ legnagyobb internetes keresője nem engedte, hogy egy angol keresztény intézmény (English Christian Institute) az abortusszal kapcsolatos hirdetést tegyen közzé, és állítólag egy massachussetsi családvédő weboldalt letiltott annak konzervatív keresztény tartalma miatt. Nem meglepő, hogy 2011 áprilisában, amikor a Föld napja nagypéntekre esett, a Google nem Krisztusról, hanem a földistennőről emlékezett meg híres logójával. 
A népszerű YouTube videomegosztó oldalt tulajdonló cég nem sokat törődik az erkölccsel és a családok szempontjaival. Egy 2009-es tanulmány szerint hiába szerepel a YouTube irányelvei között, hogy „nem pornográf vagy szexuálisan explicit anyagok közzétételére szolgál”, mégis rengeteg ilyen képsor található rajta, sőt számos pornóoldal éppen a YouTube-ot használta marketing céljára.
Az NRB közölte: üzletpolitikájukkal kapcsolatban megbeszélésre hívták a tanulmányban szereplő cégeket. A kezdeményezés remélhetőleg több sikerrel jár majd, mint a korábbiak. A Google illetékeseitől ugyanis többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült választ kapni a YouTube-bal kapcsolatos kifogásokra. „Amennyire csak lehet, együtt szeretnénk dolgozni ezekkel a cégekkel, nem pedig ellenük. Csakhogy a hívőkkel szemben eleve meglehetősen ellenséges a hozzáállásuk” – idézi az NRB képviselőjét a média elfogultságát figyelő newsbusters.org összefoglalója.
Magyar Kurír

Facebook botrány

Hozzáfűzendő a lentebb olvasható cikkhez:
Úgy látom, sikerült feltalálni a spanyolviaszt. A felhasználók nyomonkövetése nem a FB sara, hanem technológiai kérdés. Amióta grafikus web és böngésző létezik, működik a dolog, pl. a böngészőkből szerveroldalon le lehet kérdezni a history-t, hogy csak egy példát mondjak.

A cookie-k törölgetésénél pedig sokkal hatásosabb, ha eleve letiltják a böngészőben az adott domain-ről érkező sütik fogadását.


A más módszerekről csak annyit, hogy amióta minden szolgáltató elmozdul a cloud irányába, gyakorlatilag minden írásos információ valahol tárolva van - legfeljebb elhiheted a cégnek, hogy nem adják ki senkinek. Kivétel talán a Skype, de az pedig nem egy elterjedt rendszer.
Fészbúggal, vagy anélkül, de így is, úgy is figyelemmel tudják követni az emberek internetezési szokásait. Gondolkoztam rajta, hogy én is törlöm az oldalról ezt a Facebook-os bővítményt, de akkor találtam meg a fentebb idézett kommentet és így rájöttem, hogy édesmindengy, hogy fent van-e, vagy sem. Így legalább a közösségi oldalon keresztül is tudnak terjedni ezek az információk. Úgyhogy terjesszétek őket! :)
Akkor most már érthető, hogy miért reklámozta a média szinte mindenféle felületen, hogy csatlakozz a Facebbok közösségi oldalhoz! :)
A Nagy Testvér figyel téged... és nem csak téged, vagy engem, hanem praktikusan az egész világot, függetlenül attól, hogy regisztrált Facebook használó vagy-e vagy sem! Ezt derítette ki a Schleswig-Holstein német tartomány Független Adatvédelmi Központja (ULD). Azt már egy ideje csiripelték a madarak, hogy a FB befektetői között titkosszolgálat-közeli cégeket is találunk, s hogy a kék logós cég nem más, mint egy kémszervezet, melynek használói önként és dalolva teszik nyilvánossá adataikat, tevékenységüket és kapcsolati hálójukat az arra kíváncsi szervezeteknek. Nos, mostanra a bizonyíték is megérkezett, s ennek köszönhetően Németországban betiltották a „Like” gomb és egyéb FB pluginek használatát.
A magyar média homályosan és félreérthetően tudósított az ügyről, így sokan nem értik, hogy miért kifogásolja a Német Adatvédelmi Hivatal a „Like” gomb használatát a privát szféra védelmében. Szögezzük le: nem azzal van a gond, hogy ha valaki megnyomja azt a bizonyos „Ajánlom” vagy „Tetszik” gombot, akkor azt rögzíti (logolja) a Facebook és az ajánlott oldal megjelenik az üzenőfalán – hisz pont ez a szolgáltatás lényege! A probléma azzal van, hogy a Facebook akkor is megjegyzi és egy óriási adatbázisban tárolja, hogy hol jártál, ha nem „lájkolod” az oldalt vagy az adott cikket, sőt még akkor is, ha nincs is Facebook fiókod. Elegendő, hogy ha a meglátogatott oldalba beágyaztak bármilyen Facebook kódot (szociális plugin-t).
Anélkül, hogy nagyon belemennénk a részletekbe (akit mélyebben érdekel, klikk a német ill. az angol anyaghoz), vizsgáljuk meg, hogy hogyan is csinálja ezt a Facebook. A weboldalak a felhasználók azonosítására un. sütiket (cookie) használnak. Ezek kisméretű, szöveges fájlok (max 4K), melyek tetszőleges adatot tartalmazhatnak – kódokat, azonosítókat, dátumokat, stb. A sütiket a szerver kérésére a böngésződ tárolja el, és minden alkalommal, amikor az adott oldal címét beírod a címsorba, a böngésződ visszaküldi az összes sütit, amit az oldal szervere (és csak az a szerver) letárolt nálad. A szerver a sütikben talált adatok alapján azonosítja a felhasználókat.
Nézzünk egy konkrét példát. Tegyük fel, hogy Facebook felhasználó vagy, és ellátogatsz ide a neoltsal.blog.hu-ra. Mikor betöltöd az oldalt, betöltődik vele együtt az oldal alján lévő „Ajánlom” gomb a hozzá tartozó kódrészlettel együtt, valamint az oldal szélén található Facebook rajongói lista, amelyel a teljes oldalt tudod lájkolni. A letöltéssel párhuzamosan több süti is felvándorol a Facebook szervereire, ezek közül a legfontosabb a „c_user” nevű süti, amely az FB felhasználói azonosítódat tartalmazza, valamint a „datr” elnevezésű, mely a gépedre vonatkozó egyedi azonosító. Ha nem vagy bejelentkezve, akkor csak a „datr” nevű süti utazik – de ez is elég az azonosításodhoz...
Még érdekesebb a helyzet, ha nincs Facebook fiókod – ekkor ugyanis nem kéne, hogy legyen bármilyen, a facebook.com-hoz kapcsolódó süti a komputereden. Az esetek többségében mégis ott figyel a „datr” nevű cookie, melynek érvényességi ideje 2 év, vagyis csak ennyi idő után törli a böngésző a rendszeredből. És hogy hogy került oda? Nos, úgy tűnik, hogy a „Like” gomb maga nem telepít sütit, – viszont a Facebook Connect nevű plugin igen! Ehhez elég mindössze egyszer egy olyan oldalra látogatnod, mely tartalmazza a Facebook Connect kódot, vagyis ahol nem kell külön regisztrálnod, hanem a FB login adataival tudsz bejelentkezni – e módszert már több mint egymillió weboldal használja. Nem kell belépned a Facebook-ba, nem is kell hogy legyen fiókod, a süti odakerül a gépedre, hogy ezentúl rögzítse szörfözésedet a weben. Bárhol, ahol Facebook kód van beágyazva az oldalba, a cég szerverei nem csak az egyedi azonosítódat logolják, hanem a böngésződ adatait, pl. a képernyőd felbontását, az installált plugin-eket, a használt nyelvet, a weboldal azonosítóját, az IP címedet stb. Mindezt anélkül, hogy halvány fogalmad lenne arról, hogy mi folyik a háttérben.
S bár a „datr” süti csak a géped egyedi azonosítóját tartalmazza, legközelebb, mikor bejelentkezel a Facebook-ba, vagy esetleg fiókot nyitsz a Nagy Testvér Peep Show-jában, ezen azonosító alapján online életed teljes dokumentációjára szert tesz a közösségi oldal. Thilo Weichert, az ULD vezetője szerint:
„...a platform gyakorlatilag a felhasználók adataival fizet és ezeknek köszönhetően érte el, hogy a piaci értékét ma már több mint 50 milliárd dollárra becsülik.”
S hogy kinek? A hirdetőkön kívül valószínűleg akadnak más érdeklődők is, akik mér idejekorán biztosították helyüket a cégben. A Facebook igazi növekedése a második nagyobb befektetési kör után indult meg, amikor 12,7 millió dollár működőtőke érkezett a céghez az Accel Partners nevű cégtől. E cég vezetője, James Breyer a Nemzeti Kockázatitőke Társulás (National Venture Capital Association) igazgatótanácsának tagja volt, együtt Gilman Louie-vel, az In-Q-Tel igazgatójával, mely céget köztudottan a CIA alapított 1999-ben. Egy másik kapcsolat a titkolszolgálathoz Dr. Anita Jones, aki korábban szintén az In-Q-Tel igazgatótanácsában tevékenykedett, azelőtt pedig az USA Védelmi Minisztériumának kutatási részlegét igazgatta – majd pályáját a Facebook-nál folytatta...
A Facebook azt állítja, hogy e felhasználó-specifikus adathalmazt 90 nappal később „anonimizálják”. Mit csinálnak vele 90 napon keresztül? És ha így van, vajon miért 2 év a „datr” cookie érvényességi ideje? 

Védekezés

  1. Az azonosítást sütik végzik, tehát ha kitörlöd őket, az FB nem tud azonosítani (lásd előző kép). Töröld ki őket minél gyakrabban. A törlésre általában a böngésződ beállítások mezőjében találsz lehetőséget.
  2. Jelentkezz ki a FB account-odról, és aztán töröld ki az FB cookie-kat. Mielőtt visszajelentkeznél, ismét töröld ki az FB cookie-kat.
  3. Használj egy külön böngészőprogramot csak a Facebook futtatására. Pl. ha Safari-t használsz általában, akkor a Facebook-ot futtasd mondjuk Firefox-ban vagy Chrome-ban, és ne nyiss meg Facebook-os linket a Safariban. Ettől függetlenül a „datr” süti előbb-utóbb beköltözik az általános böngésződbe, szóval az 1. pont ebben az esetben is sűrűn végrehajtandó.
  4. Használd a böngésződ „Privacy” módját, s mielőtt visszalépnél FB-ra, indítsd újra a böngésződet, vagy válts módot.
  5. A Firefoxra létezik egy fejlesztés alatt álló plugin, a ShareMeNot, mely nem engedélyezi sütik lehelyezését a FB-ról, csak ha megnyomod a like gombot. Ez optimális megoldás lehet, ha Firefox-ot használsz.
  6. Használj valamilyen hirdetés-blokkoló (Ad-Blocker) szoftvert, és tiltsd le rajta a facebook.com domain-t. Ennek hátránya, hogy a FB Plugin-ek nem fognak működni a látogatott oldalakon – nem tudsz lájkolni, viszont nem is leszel követve.
  7. Töröld a FB accountodat, és használj más megoldásokat ismerőseiddel való kapcsolattartásra. Alkalmazd ezt a módszert az előző ponttal együtt és tökéletes védelmet kapsz.

Következtetések

Először is, szomorú vagyok. Igazán szerettem a Facebook-ot, jó volt használni, új lehetőségeket adott az információk beszerzésére, a kapcsolattartásra. De megéri-e a felhasználói élmény az árat, hogy minden online lépésedet megfigyelik? Erre mindenkinek saját magának kell válaszolnia. De egy biztos: létezett élet FB előtt is, és létezik azon túl is. A mézesmadzagot elhúzták az orrunk előtt, és mi tagadás, szépen rá is haraptunk. De csak az ostoba ember nem tanul a saját hibájából – és remélem, a Ne Oltsál! olvasói nem tartoznak ebbe a kategóriába...
Mint olyan weboldal-tulajdonosnak, aki „összeesküvésekről” szóló oldalt üzemeltet, az, hogy a Facebook többet tud a látogatóimról, mint én magam, tűrhetetlen és elfogadhatatlan. Ennek megfelelően napokon belül minden FB-os kódrészlet eltűnik az oldalról. Ez a minimum, melyet olvasóim biztonsága érdekében megtehetek.
Innentől a Ne Oltsál! Facebook rajongói oldala is okafogyottá válik, viszont lehetőséget adunk a több mint 800 ottani olvasónknak, hogy átiratkozhassanak egy másik, biztonságos kapcsolattartó fórumra. Részletek rövidesen itt és az FB oldalon.
Felhívom továbbá minden weboldal-tulajdonosnak a figyelmét, hogy a FB-os kódrészletek felhasználásával kirendelt ügynökségévé és cinkosává válik egy globális kémszervezetnek, mely mostanra már több mint 700 millió embert tart név szerint megfigyelés alatt (és további milliárdokat névtelenül). E hálózat létezésével az interneten a szabadság és a személyiségi jogok úgy szűntek meg, hogy szinte észre sem vettük. Ideje rányitni a szemünket erre a világméretű átverésre is.
A magam részéről a FB account-omat rövidesen törölni fogom, s nyugodt szívvel nektek is csak ezt tudom javasolni.
És a legfontosabb: a nyílt ellenállás ideje lejárt. Idióták voltunk, mikor azt hittük, hogy a commercial marketing által használt eszközökkel kell bővíteni az Útra Lépők táborát; mikor azt hittük, hogy a mennyiség fontosabb a minőségnél; s mikor azt hittük, hogy mindezt a teljes nyilvánosság előtt kell megszerveznünk a birkák, pásztorok és farkasok világában – olyan ez, mint fedetlen mellkassal rohangászni a csatatéren a golyózáporban. Do the math, folks, it's not rocket science....


Skypet megvette a google, tehát ugyan az a kettő..
URam! Te mindent csak kölcsönbe adsz, hiszen egyszer mindent vissza kell adnunk Neked! Add, hogy bölcsen használjuk fel a nekünk juttatott javaidat, s azokat ne csak a magunk boldogulására, de mások hasznára is kamatoztassuk! Ámen