2012. november 27., kedd

Oroszország az amerikai megszállás után visszatér Afganisztánba


A számítástok szerint, ahogy a nyugati csapatokat kivonják Afganisztánból, Oroszország úgy erősíti meg jelenlétét Afganisztánban. Hamid Karzai kormánya kész is ez ügyben az együttműködésre. Karzai el is rendelte egy Orosz Művelődési Központ építését Kabulban. Az Afgán lakosság általánosságban támogatja az Orosz Államszövetség visszajövetelét is. A jelenlegi kormány kit tud majd egyezni a Tábilokkal? Eme kérdés megválaszolása valóban sokat számít.
Kézenfekvő hogy Moszkva érdekeltsége a 2014-re betervezett NATO csapatok Afganisztánból való kivonása után, nagymértékben megnő. Ez a terület mindig is Szovjet és Orosz érdekterületekhez tartozott. Példaként, 1919 március 27-én az Orosz Államszövetség volt az első minden más államból, aki hivatalosan is elismerte Afganisztán függetlenségét és felségjogait.
A 20. században, a Szovjet uniónak sikerült elérnie, hogy az egyik legfontosabb külföldi társa legyen az országnak. 1979-ben a Szovjet Unió az Afgán kormány kérésére kihelyezett egy korlátozott számú hadtestet Afganisztánba a polgárháború megelőzésére, de ez a mélyülő viszályokban megzavarodott. Az 1989-es Szovjet csapatok kivonulása után, az alapvető vélemény mind az Afgán, mind az Orosz oldalon rossz volt.
Napjainkban, amit az Amerikaiak hátrahagytak Afganisztánban, ahhoz képest a volt Szovjet jelenlét egy áldásnak tűnik. A Szovjet katonákra tisztelettel emlékeznek vissza Afganisztánban. Nem taposták sárba az Afgánok méltóságát, és tudtak velük tárgyalni.
Jelképes, hogy az Orosz kultúra és nyelv elsőként tér vissza Afganisztánba. Kabul egy új Orosz Művelődési Központ építésének indításába kezd. A központ várhatóan 2014-ben nyílik meg. Az új központ tanítani fogja az Orosz nyelvet, zenét, táncot, és a hagyományos Orosz művességeket. A kabuli Orosz nagykövet Andrey Avetisyan büszkén közölte, egy nagy előadóterem készítését, felidézve, ahogy annak 1983-ban kellet volna történnie.
„Itt vagyunk, és itt is leszünk örökre. És hogy jó, barátságos, és jó szomszédi kapcsolat legyen, indítania kell egy a kulturális alkotóelem fejlődésével.” mondta Avetisyan. A nagykövet szerint, nő az orosz nyelv iránti érdeklődés az Afgánok körében, a helyi lakosság fontos társként tekint Oroszországra Afganisztánban, az Amerika utáni időszakra.
Egyike a kabuli Orosz Egyetem hat tanítóinak, Mohammad Rahim Banaizada is ragaszkodik ehhez a véleményhez. „A tanulóink túl fiatalok hogy a múlton aggódjanak. Helyette, úgy gondolják az Orosz nyelv mint egy híd, a jóléti és gazdasági lehetőségeikhez.” mondta Banaziada. Megjegyezte, hogy most az Orosz Egyetemen tanulók száma ötször annyi, mint ami öt évvel ezelőtt volt. Egy harmadéves hallgató közölte: „Oroszország a szomszédunk, szeretjük a hagyományait. Amikor az oroszok jelen voltak, minden rendben ment.”
Az Orosz politikai vonal Afganisztánban még a fejlődés szakaszában van. Ez különleges szálaktól függ, mindenek felett, a Talibán tevékenységektől, és hogy Karzai kormánya mennyire tudja megtartani erejét. Az nyilvánvaló hogy szükséges egy új térségi ráhatási vonal kiépítése Pakisztánnal, Indiával, a ODKB(Együttes Biztonsági Egyezmény Tanácsa) országokkal és különösen Kazahsztánnal, Kirgizisztánnal, Tádzsikisztánnal és Üzbegisztánnal. Manapság biztos tényként mondhatjuk, hogy Oroszországnak harcolnia kell a kábítószer kereskedelemmel, ami a NATO csapatok jelenléte óta több százszorosára nőtt.
Gondolni kell a terrorista veszély megerősödésére is. A helyzet Afganisztán összes körzetében romló. Az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom (ÜIM), mely az északi területeket uralja, tekintélyes veszélyt jelent a korábbi Szovjet köztársaságokra. A mozgalom terrortámadásokat hajt végre. Legvalószínűbb hogy egy nagyobb esemény után Orosz katonai tanácsadókat kell küldeni a helyi hadsereg és a rendőrség segítésére. Viszont, az Orosz Kormány lát megoldásokat a békére vonatkozóan, egyébként nem lenne szükség a művelődési központ felélesztésére.
Oroszország Afganisztánba történő békés visszatérésének fő irányvonala a gazdasági segítségnyújtás és az infrastruktúra hálózatának kiépítése, amit még a szovjet szakemberek építettek és még most is karbantartják a volt szovjet technológia segítségével.
Az első Orosz-Afgán kormányközi kereskedelmi és gazdasági együttműködési találkozó Márciusban lesz esedékes. 2011-ben a két ország közötti forgalom összegezve $984.96 millió volt, így a 2004-hez viszonyítva 12 szeresére nőtt.
Érdekes továbbá Afganisztán „továbbítási képességének” kivitelezése, a TAPI gázvezeték (Türkmenisztán-Afganisztán-Pakisztán-India) a CASA-1000(A Kirgizisztánból és Tádzsikisztánból kiépülő elektromos hálózat Pakisztánba, Afganisztánon keresztül), melynek Orosz cégek is tevékenyen részesei. Omar Zahelav megjegyezte Afganisztán érdekelt a meghatározott célokban, a továbbítással és építkezéssel kapcsolatosan.
„Készek vagyunk hogy különleges feltételeket adjunk meg a Kabuli ház-és épület üzem és a Jabal Seraj cement gyárban Oroszország részvételére” mondta Zahelval. De a legfontosabb feladat az Afgán parasztok iránymeghatározási tervezete, hogy élelmet termesszenek az ópium pipaocsok helyett.
Az amerikaiak törekednek mindenkivel elhitetni, hogy az Afgán termelők nem tudnak mást tenni, de ez nem a valós. Az Orosz Szövetségi Kábítószer Ellenőrzési Szolgálat elmondása szerint az ópium termelés visszaesett Afganisztánban, amikor a Tálibok maradtak hatalmon. Viszont, az ópium termelés élesen megnövekedett az ország megszállása óta. 2001-ben(A Tálib irányítás utolsó éve Afganisztánban) 185 tonna ópiumot gyűjtöttek, 2004-ben 12.000 tonnát. A Szolgálat szerint, az ópium termelés az elmúlt hét évben a 44 szeresére emelkedett.
Az orosz „Szivárvány-2” terv, mely ellentéte a nyugtai névadó „Szivárvány” tervnek, melynek lényege hogy helyrehozza Afganisztán gazdaságát, a közlétesítmény hálózat egészét, különösen az energia és az elektromosság területén.
(pravda.ru)
Fordította: Mészáros Dániel

Az Illuminátus és Kubrick utolsó üzenete

Stanley Kubrick halála éppoly rejtélyes volt, mint a filmjei. Hamarosan összeesküvés-elméletek születtek róla, hogy ő is valamely páholyhoz tartozott, és hogy miért is kellett meghalnia. Kubricknak már a Spartacus és a Lolita című filmjei óta mindig sikerült elkápráztatnia a közönséget sokat vitatott témaválasztásaival. Filmjeinek gyakori építőelemei a hatalom, erőszak, szex, elmeprogramozás, elmeirányítás.
Ha jobban megnézzük a Ragyogás című filmjét, sok apró érdekességet vehetünk észre benne, ami elsőre valószínűleg nem tűnt föl: pornóképek az iroda falán, szexújságok Nicholson asztalán. Ezek Kubrick apró kis személyes tréfái, amiket maga, és talán páholytársai szórakoztatására rejtett el műveiben. Kubrick alkotásainak legfőbb ismérve a többértelműség. Ezt Umberto Eco olasz filozófus „opera aperta” meghatározása jellemzi legjobban, amit nyílt értelmezésnek fordíthatnánk. De a nyílt értelmezés akkor virágozhat csak igazán, ha nincsenek erkölcsi szabályok, amik segítenének az értelmezésben. A középkorban minden keresztény tudta, hogy az értelmezésnek több szintje van. Szó szerinti, szimbolikus, allegorikus... Enélkül lehetetlen megérteni egy verset, vagy csak akár azt, amit a pap mond a templomban. Ha egyszer sutba dobtuk az erkölcsi tanításokat rögtön nagyon „nyílttá” válunk. Úgy tűnhet, hogy a világ kettészakadt azokra akik ásnak és azokra, akik a fegyvert fogják; trák rabszolgákra és római uraikra; ír parasztokra és angol uraikra, vagy éppen szex-rabszolgákra és az őket kihasználó urakra.
Lábaik a gonoszra futnak; és sietnek, hogy ártatlan vért ontsanak; gondolataik hamisságnak gondolatai, pusztítás és romlás ösvényeiken.
(Ézsaiás 59.7)
A Tágra zárt szemekben lévő orgia jelenet persze nagyon ellentmondásos: az úgynevezett elit erkölcstelen szokásait hivatott bemutatni? (Gondoljunk csak a nemrég Franciaországban kirobbant botrányra Dominique Strauss-Kahn volt IMF elnökkel.) Nem túl egyértelmű ez? Végül is ez csak olyan, mint a halloween, hát nem? Ki tudja igazán megmagyarázni, hogy Spanyolországban miért kellett három fiatal lánynak meghalni egy koncertnek nevezett boszorkányszombaton? Ez is csak szórakozás és áldozat, akárcsak a Tágra zárt szemekben. A médiaipar hozzászoktatott, hogy úgy gondolkozzunk, mint az ördög. Aki erkölcsről beszél, azt egyszerűen hülyének nézik. Erkölcs nélkül mindent meg lehet kérdőjelezni. Mi van, ha nem is úgy történt? Mi van, ha pont az ellenkezője igaz? Azt kell mondjam, hogy a bűneink elvakítottak minket, és az etika hiánya miatt létrejött űrt a lelkekben a konzumidiotizmus üressége töltötte be. Olvassuk csak a próféta szavait:
Mert sokak elõtted gonoszságaink, és bûneink bizonyságot tesznek mi ellenünk, mert gonoszságaink velünk vannak, és vétkeinket ismerjük...
(Ézsaiás 59.12)
Kubrick utolsó filmjeinek nagysága az erkölcsi üzenetben rejlik. A Ragyogás az indián népirtás, a rasszizmus, az alkoholizmus és a szexizmus fölött tör pálcát. Az Acéllövedék című filmje háború szörnyűségeit és az elmeprogramozást mutatja be. A legutolsó filmje, a Tágra zárt szemek pedig felveti korunk legnagyobb kérdését: miért olyan buta a tömeg? Miért van, hogy az emberek csak néznek, de nem látnak? Kubrick ebben a végrendeletnek tekinthető művében korkérdéseket feszeget. A belvárosban hiún sétálgató Cruise léptei a mi vak butaságunkat visszhangozzák. Érzéki örömöket és szenzációt hajhászva lófrálja végig a filmet, majd kénytelen beérni mentorának, Zieglernek hamis magyarázatával. Olvassuk csak Ézsaiás prófétát, segít megérteni Kubrick-ot:
Kicsoda vak, ha nem az én szolgám? és olyan süket, mint az én követem, a kit elbocsátok? Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája?
 Sokat láttál, de nem vetted eszedbe; fülei nyitvák, de nem hall.
(Ézsiás 42.19-20)
Ötven évvel Kennedy rituális halála után vagyunk, és Ézsaiás a fentiekben jó rávilágít, mi okozza majd a nyugat hanyatlását : az inteligencia, a tisztánlátás és az erkölcs eltűnése. Hasonlítsuk össze a Spartacust a Tágra zárt szemekkel. Spartacus (Kirk Douglas) a filmben erkölcsös és intelligens. Egy erkölcstelen emberi lény egyáltalán nem is lehet intelligens. Cruise, aki nem érti, hogy egy sötét rituáléban, egy gyilkosságban vesz részt(csak szórakoznak, nem?), aki nem érti meg a felesége szükségleteit, aki csak élőhalott zombiként éli mindennapjait, tökéletesen igazolja azt a feltevést, hogy a modern kor átlagembere épp azért idióta, mert nincs erkölcsi tartása. Szellemi atyára van szüksége, de csak cinikus, gonosz mesterekre lel. Tulajdonképpen egy halott léleknek tekinthető, Gogol szavaival szólva.
Ezért van távol tõlünk az ítélet, és nem ér el minket az igazság, várunk világosságra, és ímé, sötétség, és fényességre, és ímé, homályban járunk!
 Tapogatjuk, mint vakok a falat, és tapogatunk, mint a kiknek szemök nincs, megütközünk délben, mint alkonyatkor, és olyanok vagyunk, mint a halottak az egészségesek közt.
(Ézsaiás 59.9-10)
Kubrick vajon tudta? Tudta, hogy rohanó világunkban már senki nem ért meg egy erkölcsi üzenetet? Belénk lett verve, hogy a tolerancia mindenek fölött. Ez az, amit a nyugati relativizmus a legnagyobb eredményének tart, ám ez az, amit Krisztus restszívűségnek nevezett. (Lukács 24.25) És nem vagyunk képesek többé a lélek valódi birodalmába belépni, vagy igazán nagyszerű művészeti alkotásokat létrehozni. Ez ugyanis ma már unalmas, divatjamúlt dolognak számít. Üdvözöllek a önkéntesen tudatlanok világában!
(pravda.ru)
Fordította: Ligeti János
"Ne siránkozzunk azon, hogy micsoda időket élünk! A szülőknek tudniuk kell, hogy ők a leginkább hibásak ebben." Nem tehetnek rosszabb szolgálatot a gyermeküknek, mint mikor minden kívánságát teljesítik, mindent megadnak neki, csak hogy megnyugodjon és ne sírjon. Így ültethetjük el bennük a gőg magvait.Aztán mikor iskolába kerül, nem tudja a Miatyánkot, de még keresztet vetni sem. A Jó Istenről meg többnyire egyáltalán nem tud semmit. A szülők azzal bújnak ki a felelősség alól, hogy ez a hitoktató, illetve a vallástanár dolga. Ahol a vallásra nevelés nem kezdődik el már kisgyerek korban, a hit később sem lesz erős.
Tanítsátok meg a gyermeket a lemondásra! Miért ekkora ma a közömbösség a vallással szemben, és miért ez az erkölcsi romlás? Mert a gyerekek nem tanulták meg a lemondást! Így lesznek aztán belőlük örökké elégedetlen és gátlástalan emberek, akik minden rosszban benne vannak, mindenben a kényelmet keresik. Ezért ilyen mértékű a gátlástalan szex, a fogamzásgátlás és a magzatgyilkosság. Ezek az abortált, meg nem született gyermekek az égre kiáltanak bosszúért. A megölt magzatok száma sok helyen magasabb, mint az élve született gyermekeké. Aki gyermekkorában nem tanult meg lemondani, egoista, szeretetlen, uralomra vágyó ember lesz. Ezért áraszt el ma mindent a gyűlölet és a szeretetlenség. Ha jobb világot akarunk, a gyerekek megfelelő nevelésénél kell kezdenünk.
A felebaráti szeretet ellen is sokszor és csúnyán vétkezünk: becsületsértéssel, rágalmazással és csalással. Hol kezdődik mindez? A gondolkodásnál. Meg kell tanulnunk a gyűlölködő gondolatainkat azonnal kikapcsolni. Ezt már gyermekkorban el kell sajátítani. Rögtön vedd fel a harcot a szeretetlen gondolataiddal, mihelyt azok megjelennek - és nem fogsz szeretetlenül ítélkezni. Minden katolikusnak kötelessége az apostolkodás: az egyiknek a foglalkozása miatt, a másiknak azért, hogy jó példát mutasson másoknak. Panaszkodunk, hogy sokakat az erkölcstelen és hitetlen beszédek rontanak meg. De miért hallgatnak a többiek? A jóknak is hangoztatni kellene véleményüket, megvallani kereszténységüket.
Volt-e valaha is az egyház történetében a lelkek és a keresztény kultúra megmentésének az ügye ilyen parancsoló és sürgető erővel a laikusok feladata, mint ma? A keresztényeknek megint egyre inkább Isten országa felé kellene fordulniuk, annak eljövetelén munkálkodniuk. Különben az emberek egyre kevésbé lesznek képesek arra, hogy felismerjék, hogyan munkálkodik a Gondviselés az életükben. Nem lenne szabad, hogy a lélek ápolását háttérbe szorítsa a test túlzott mértékű ápolása.
"Isten vezeklést kíván! Önként vállalt áldozat és ima által sok bűnt le lehet vezekelni. Ha valaki ezt nem vállalja önként, Isten maga veszi kezébe a büntetést. De a bűnért bűnhődni kell."
Azoknak, akik segíteni akarnak a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek. Mária Simma egy kicsiny hegyi faluban (Sonntag, Ausztria) élő, szegény sorsú lány volt. Már gyermekkorában sokat imádkozott, hogy a tisztítótűzben Szenvedő Lelkeken segíthessen. Szerette volna egészen Istennek szentelni az életét. Azonban gyenge egészségi állapota miatt a kolostorból elutasították. Szerényen, visszavonultan élt a szülői házban. Egyszer azonban meglepő dolog történt. 1940-ben (25 éves volt ekkor) meglátogatta őt a másvilágról egy férfi, aki imádságát kérte. A vendég ugyanúgy volt öltözve, mint általában az emberek. Érthetően, világosan beszélt. Látható és hallható volt. Mária megígérte, hogy imádkozni fog érte, ezután a látogató eltűnt.
Ez a találkozás megváltoztatta Mária életét. Ettől kezdve a Szenvedő Lelkek megmentésének szentelte minden idejét. Imádkozott, vezekelt, előadásokat tartott - egészen 2004-ig, - 89 éves korában bekövetkezett haláláig. Ebben a könyvben Mária leírja ezeket az izgalmas találkozásokat, amelyek bepillantást adnak abba, hogy ki, miért került a szenvedés helyére.
Az ő karizmája egy Istentől kapott különös karizma, amely ráébreszt bennünket felelősségünkre elhunyt hozzátartozóink iránt. Ez a könyv erősíti hitünket abban, hogy van egy természetfölötti világ, amélyet nem láthatunk, de egyszer mindannyian belépünk ebbe. De nem mindegy, hogy milyen szívvel? Milyen lélekkel?

(Idézet a Maria Simma által írt "Élményeim a szenvedő lelkekkel" című könyvből.)

Hazai termelőktől vegyél kezeletlen tejet, ha fogyasztani szeretnéd!

Bár a reklámok elhitették velünk, hogy annál jobb a tej minél kisebb a zsírtartalma, a valóság azonban ennek pont a fordítottja. Annál értéktelenebb a tej, minél kevesebb eredeti összetevőt tartalmaz.
A bolti tejről mondják, hogy temperával színezett fehér víz. Minden értékes anyagot a tejipar kivon belőle és készít belőle egyéb tejtermékeket. Természetesen azokat is teli nyomva adalékokkal, hogy még gazdaságosabb legyen a számukra az előállításuk. Így a tejben már semmi értékes nem marad.
Maga a hőkezelés értéktelenné teszi ezt a táplálékunkat. Végeztek egy kutatást, amely során borjakat két részre választottak.
Az egyik csoport kapta simán az anyja tejét. A második csoportot pedig felforralt tehéntejjel tápláltak. A forralás hatására az értékes vitaminok és összetevők átalakulnak, lebomlanak, így a második csoportba tartozó borjak mind elpusztultak.
Szóval ennyit az ultra pasztőrözött és homogenizált tejekről..., amik a reklámok szerint olyan egészségesek!Fogyasztanak pasztörizált, kereskedelmi tejet? Ha nem, akkor szerencsések. Mert ha igen, orvosi kutatás azt mutatja, hogy a tejfogyasztóknál gyakrabban előfordul a vérszegénység, migrén, puffadás, emésztési zavarok, asztma, prosztatarák, és számos potenciálisan halálos allergia. A hírességekkel teletűzdelt tejbajuszos reklámok mind azt sugallják, hogy a tej jó nekünk, gazdag fehérje, kalcium és vitamin forrás.


Amit a tejipar elfelejt hozzátenni az az, hogy mennyiféle veszély leselkedik ránk egy ártalmatlannak tűnő pohár fehér tejben. A tejes bajusz valójában egy krémes nyálka réteg, élő baktériumokkal és gennyel.

A Johns Hopkins kórház korábbi gyermekosztály vezetője, Dr Frank Oski, könyvet is írt arról, hogy a tej mennyire ártalmas. A gyermekek minden második egészségügyi problémájáért a hormonokkal teli kereskedelmi tejet teszi felelőssé.

Hat éves kor alatti gyerekek fülgyulladását a tej indukálja, és a tej fogyasztása az első számú oka a csecsemők vashiányos vérszegénységének- állitja az American Association of Pediatrics, az Amerikai Gyerekgyógyászok Szövetsége.

A tej még faji kérdés is. Az afro-amerikaiak közel 90 százalékából és a legtöbb latin, ázsiai és dél-európaiból hiányoznak a laktóz (tejcukor) megemésztéséhez szükséges gének. A tejipar válasza klasszikus: az általuk indított új kampány azzal érvel, hogy a “nem-fehérek" képesek megemészteni a tejet, ha a nap folyamán kis kortyokban fogyasztják. Persze egy virágzó iparág alapult a laktóz- intolerancia kezelésére, amelynek bevétele évente 450.000.000 USD.

A laktóz intolerancia a leggyakoribb “élelmiszer-allergia", de allergiának hívni ezt a jelenséget annyi, mintha trivializálnánk azt a tényt, hogy a világon a legtöbb ember biológiailag nem képes megemészteni a tejet.

Nincs olyan állat a világon, amely tehéntejet iszik. A kisborjú sem teszi többé, az elválasztás után. Az embernek miért lenne rá szüksége? A néhai Dr. Benjamin Spock, a gyermekgondozás atyja is felszólalt az ellen, hogy a gyermekeket “tehéntej ragasztó"-val itassák, mondván, hogy vérszegénységet, allergiát, cukorbetegséget okozhat és hosszú távon elhízáshoz és szívbetegséghez vezethet.

A sokat magasztalt tejfehérjéből a legtöbbet a kazein tejfehérje tartalmazza- ami a kereskedelmi ragasztó nyersanyaga is. Emészthetetlen, ráragad a bél falára és blokkolja a tápanyagok felszívódását.

Ahogy korábban hallottuk, a tej: “Élet, Erő, Egészség"És főleg a növésben lévő gyerekeknek milyen jó, hogy a tejben sok a kalcium. Nos, ezek az állitások mára már kártyavárként omlanak össze. Harvard tanulmányok bemutatták, hogy a tej fogyasztásával egyenes arányban nő a csontritkulás és csonttörés veszélye. Hiába is, aki nem eszik zöld leveles zöldségeket, az kalciumhiányos lesz. A csontritkulás azért fokozott a sok tejterméket fogyasztóknál, mert a túlzott fehérjefogyasztás kioldja a kalciumot a csontokból. Igaz ez általában minden állati fehérjére. Egy vizsgálat szerint az állati fehérjéket fogyasztó nők körében majdnem négyszer gyakoribb volt a csonttörés, mint a vegetáriánusok között. A teljes tej szárazanyagának 55 százaléka telített zsírnak minősül. Ennyi zsír és fehérje nem feltétlenül kell az emberi szervezetnek, főleg nem a szívnek és az ereknek.

Dr. Robert Cohen egy non-profit tejipar ellenes szervezet alapitója, azt állítja, hogy az asztmás halálesetek számában bekövetkezett drámai 52 százalékos növekedés New York-ban kisiskolásoknál egybeesett a többlet tej, sajt, vaj iskolai reggeli és ebéd programok bevezetésével.

Van is egy közvetlen kapcsolat a tejfogyasztás és a prosztatarák között is, afro-amerikaiak körében, akiknél ez a betegség fordul elő a legmagasabb arányban. Egy tanulmány kimutatta, hogy azok a férfiak, akik naponta három vagy több pohár teljes tejet ittak, nagyobb eséllyel lettek prosztatarákosak mint azok ,akik egyáltalán nem ittak tejet.

Európában ugyan tiltott a tejelő szarvasmarhák növekedési hormonnal való kezelése -, de a tehenek betegség esetén, (pl. tőgyfertőzés) szoktak kapni szintetikus antibiotikumokat. Az antibiotikumok pedig megjelennek a tejben is, tovább feszítve az emberi ellenállóképesség határait.

Eljött az az idő, amikor a tejiparnak is szembe kell néznie azzal a fajta vizsgálattal, amivel manapság a dohányipari vállalatok szembesülnek.

Forrás: Internet

Ír püspökök: akár a magzat nem szándékolt halála árán is meg kell menteni az anya életét

Minden segítséget és kezelést meg kell adni a terhes nőknek, hogy veszély esetén megmentsék az életüket, akkor is, ha ez a magzat szándékolatlan halálával jár – írja közleményében az ír katolikus püspöki konferencia.
A püspökök a 31 évesen, terhesen elhunyt indiai bevándorló, Savita Halappanavar esete kapcsán felmerült kritikákra és követelésekre válaszul fogalmazták meg újra az Egyház álláspontját – írja a Catholic Herald. A Catholic World Report összefoglalója szerint a hölgy 17 hetes terhes volt, amikor október 21-én kórházba ment, hátfájásra panaszkodva. Férje szerint a Galway University Hospital doktorai úgy vélték, a hölgy el fog vetélni. Egy héttel később Halappanavar vérmérgezésben elhunyt.

A férj, Praveen szerint felesége kérte, hogy végezzenek rajta abortuszt, ezt azonban az orvosok azzal utasították el, hogy a magzatnak még dobog a szíve. Az Irish Timesnak azt nyilatkozta, hogy a felesége azért halt meg, mert Írország katolikus ország, és a kórházakban a katolikus etikát követik. Ezután a média és az európai abortuszpárti szervezetek nekiestek Írországnak, követelve, hogy töröljék el az abortusz alkotmányos tilalmát. Indiában kitört a felháborodás, és Richard Dawkins, az ismert radikális ateista gondolkodó Twitterére kiírta: „a katolikus bigottság megöl egy nőt”.

Eközben folyt a vizsgálat Halappanavar ügyében, az ország egészségügyi minisztere, Dr. James Reilly pedig óvatosságra intett. Az abortuszellenes szervezetek is erre figyelmeztettek, valamint rámutattak: mind az ENSZ, mind az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint Írország az egyik legbiztonságosabb ország az áldott állapotban lévő nők számára, biztonságosabb, mint Nagy-Britannia vagy Hollandia, ahol az abortusz teljesen legális.

Az 1922 óta független Írországban az 1861-es abortuszellenes brit törvény maradt érvényben, a tiltást pedig pár éve népszavazás is megerősítette. Az alkotmányt 1983-ban kiegészítették azzal, hogy az anya és a magzat élete egyformán értékes. Az alkotmánybíróság ugyanakkor 1992-ben hozott egy olyan döntést, hogy az anya életének veszélyeztetése esetén engedélyezni kell az abortuszt. 2010-ben pedig az Európai Emberi Jogi Bíróság arra kötelezte az országot, hogy tisztázza, pontosan mit is jelent ez a döntés.

Az ír püspökök mostani közleménye leszögezi: a fiatal nő halála szörnyű tragédia, az eset körülményei pedig megdöbbentették az egész országot. A püspökök ugyanakkor leszögezik: az ország orvosi etikai előírásai megfelelő irányelveket adnak az ilyen esetek kezelésére. Hozzáteszik: a Katolikus Egyház sosem tanította, hogy a méhben lévő magzat életét kell előnyben részesíteni az anyáéval szemben. A szándékosan elkövetett, direkt abortusz pedig nem ugyanaz, mint amikor a magzat édesanyja életének megmentésére érdekében végzett kezelés közben, nem szándékolt következményként elveszti életét.

Hozzáteszik: Írországban százezer terhes anyából 4,1 hal meg évente átlagosan, ami az egyik legalacsonyabb európai érték.

A Magyar Katolikus Lexikon vonatkozó szócikke úgy fogalmaz: „közvetlen művi abortuszról van szó, ha a beavatkozás célja a magzat megölése, közvetett művi abortuszról, ha a beavatkozás célja az anya meggyógyítása, de következményeként a magzat eltávozik az anyaméhből. A közvetett művi abortusz orvosi-etikai kérdés, melynek megoldását a duplex effectus elv teszi lehetővé. - A kat. erkölcstan szerint a közvetlen művi abortusz az egyént, nemzetet és emberiséget érintő legsúlyosabb erkölcsi kérdések egyike, amelynek értékelésével a Katolikus Egyház egyedül áll mint az élet védelmezője. Míg ugyanis sok állam a születésszabályozás általános és hatásos módszerét látja benne, az Egyház a leghatározottabban és következetesen elítéli mint az emberi élet elleni, természetellenes bűnt, mint gyilkosságot. Az abortusz tehát a katolikus erkölcstan és törvények szerint mint közvetlen abortusz megengedhetetlen. E tilalom alapja az ember földi életét védő természetjog, az ember (magzat) élethez való joga és az ember örök életre szóló meghívása, melynek csak a megszületett, öntudatos ember tud az üdvösség rendes útján eleget tenni. A közvetett abortuszt megengedetté teheti a nagyobb értékek szolgálata (duplex effectus). E tanítás ellen 4 indítékot, indikációt szoktak fölhozni, melyek nem katolikus körökben a közvetlen abortuszt is megengedetté teszik: 1. Egészségügyi indikáció: eszerint az anya egészségének védelme följogosít a magzat megölésére. A pápai megnyilatkozások ezt elítélik, de az anya életének megmentésére a közvetett abortuszt megengedhetőnek tartják.”
Magyar Kurír (szg)

Jobb-e a bal, mint a jobb?

Hogy nevezik a kéz és láb nélküli kocsma vendégét? Törzsvendég. Mitől jobb és bal az oldal a politikában? Ez nem vicc, sokan nem biztos, hogy tudjuk. Miért bal a jellemzően szocialista, kommunista, lenini, marxi elveket valló közeg és mitől jobb a polgári, konzervatív közeg?
1990-ig ez nem volt kérdés Magyarországon. Egy oldal volt. A törzs. Ami, mint azt jól tudjuk, nem oldal. Aztán jöttek, mint a gomba a földből. Jött a baloldal és jött a jobb oldal. Mi csak üldögéltünk középen és azon gondolkodtunk, melyik oldal lesz majd a jó. És persze 22 év kellett ahhoz, hogy dönteni tudjunk. Egyik sem. De kell a jobb kéz és néha kell a bal is, sőt, az a legjobb, ha mindkettő kéznél, lábnál van. Együtt, két kézzel könnyebb. Na ez nem így működ az nagy politikában. Ott még vannak az oldalak. Hogy alakultak ki?
Egyes mondák szerint a francia forradalomig kell vissza mennünk, ahol a Konventben az elnöktől balra foglaltak helyet a fennálló status quo-t ellenzők, a monarchia elvetői, a változásokat követelő képviselők. A baloldalra jellemző a munkások életkörülményeivel foglalkozás, a szegényebb társadalmi réteg problémáinak megoldása. Persze ne felejtsük el, hogy a baloldal radikális irányzata, a kommunizmus, vagy az anarchizmus már nem mindenben azonosult ezen elvekkel.
És persze mi akkor a jobb oldal? A Konventben az elnöktől jobbra helyet foglalók, akik a nemesi előjogokat támogatták, az ancien regime hívei. Ilyen egyszerű ez. A 18. századi francia parlamenti ülésrendből ered.
„Tágabb értelemben a jobboldaliság a világot abszolútumnak, az embert pedig ehhez képest relatívumnak tekintő világszemlélet politikai vetülete, míg a baloldaliság az embert abszolútumnak, a világegyetem többi elemét pedig relatívumnak tekintő világnézet politikai vetülete.” Na, ezt a csodát nem én írtam, csak idézem. Próbáljátok majd pihent elmétekben feldolgozni.
Na de hogy állunk ma, Magyarországon? Melyik a bal és melyik a jobb oldal, azon kívül, hogy egyik ballabb és rosszabb, mint a másik. A szocik a bal, a FIDESZ a jobb? Miért lenne jobb? Meg persze a szocik is miért lennének jobbak a balnál?
Itt az idő átgondolni a jobb és bal fogalmát Magyarországon. Nincs különbség. Egyik oldal sem gondolkodik már ilyen konzervatív kategóriákban. Csak abban, hogy mi a jobb nekik. Ugye, milyen csodás a magyar nyelv? A jobb nem csak oldalt jelent. Hanem minőséget is. Kis hazánkban, a nagy nemzet építésben egy elv érvényesül. A jobbítás elve, mert balra nem mehetnek. Jobbnak kell lenni a másiknál, jobbnak kell lenni mindenkinél. De ez a jobb már csak az anyagi javak megszerzésére vonatkozik. És ebben pártállástól, politikai elkötelezettségtől függetlenül egyetértenek jobb és baloldalon. Nekik legyen a jobb és a még jobb. A törzs úgyis ül a kocsmában. Magyarország a legtisztább jobboldali ország. Itt minden politikus csak jobbat akar, balt soha, mert az olyan snassz. Sőt, suta. Milyen szép magyar szó.
(patacsipilvax.hu)