2011. november 29., kedd

Dr. Erdélyi Judit: Mi is a természetgyógyászat?

A szerző kardiológus főorvos, az Országos Korányi Intézet kardiológiai ambulanciájának vezetője. Egy évtizede foglalkozik az un. természetgyógyászat bibliai alapú kritikájával, valamint az egészség, betegség, halál kérdéseivel.

Jn10,1-10
A Jó pásztor példázata

Gyűjtőfogalom, amibe mindenféle tarka képet mutató gyógymódot be lehet sorolni. Tulajdonképpen azokat a módszereket lehet ide tagolni, amelyek nem sorolhatók a tudományos, klinikai orvoslás körébe, bár ma már nagyon sok átfedés van. Az ide tartozó gyógymódokat én két fő csoportra szoktam osztani: - az egyik csoportba tartozik az igazi természetgyógyászat, - a másik csoport az úgynevezett természetgyógyászat. Ún., mert az ide tartozó módszereket természetgyógyászatként kínálják ma, de azok nem természetgyógyászat, sőt semmi közük a természetgyógyászathoz. Helyesebb volna ezt a csoportot alternatív gyógyászatnak hívni (=más módon működő gyógyászat). - A 2 fő csoport közé került az átmeneti csoport. Ide olyan módszereket, ill. olyan, többnyire szájon át szedhető szereket szoktam sorolni, amelyek átmenetet képeznek az igazi és az ún. természetgyógyászat között.

1. Az igazi természetgyógyászat. Benne van a nevében, hogy a természet megfigyelésén alapuló, a természetes gyógymódoknak az alkalmazása. Ezek számos tapasztalat útján szerzett helyes élettani és biológiai ismeretekre épülnek. Pl. kamillatea inhaláláshoz. Gyógyfüves, gyógyteás, varázslásmentes kezelések sorolhatók ide. Szinte nincs ma olyan orvos, aki ne ajánlana ilyen kezeléseket a betegének konkrét esetekben. Ide tartoznak a gyógyfürdők, fizioterápia, fizikoterápia, gyógytorna, gyógymasszázs. Ezekben nincs semmi rossz, de semmi új sem. Ezek ősrégi módszerek, legfeljebb azt mondhatjuk, hogy divatba hozták, és jó is, hogy divatba hozták őket újra. A baj csak az, hogy a természetgyógyászat zászlaja alatt ma sok olyat is kínálnak, ami nem természetgyógyászat, sőt ahhoz semmi köze nincsen. Az igazi természetgyógyászatot járulékos vagy kiegészítő gyógyászatnak nevezték még régebben. Ez sokkal találóbb elnevezés, hiszen a nagyanyáink által is használt gyógymódok nagyon jól kiegészítik a tudományos orvoslás módszereit. Az igazi természetgyógyászat szerves része a klinikai orvoslásnak, és ez akkor is igaz, ha egyes mai természetgyógyászok megpróbálják kijátszani és szembeállítani a kettőt egymás ellen. Az egyik ilyen hangsúly-eltolódás az, amikor a gyógynövényeket a gyógyszerek elé helyezik, vagy szembeállítják a gyógyfüves és gyógyszeres kezelést egymással. Ez a gyakorlat 2 okból is veszélyes. Egyik veszélye, hogy ha valóban gyógyszerre van szüksége az embernek, a természetgyógyászat sugallta hamis elképzelés miatt ellenzi az egyén a gyógyszer szedését. Úgymond, az emberek ma gyógyszerellenesek. Vagy félnek attól, hogy gyógyszerfüggők lesznek. Ugyanakkor az emberek mindenféle gyógyteákat kritika és korlát nélkül, a saját, vagy a szomszédjuk, jóakarójuk tanácsai alapján fogyasztanak okkal, még gyakrabban ok nélkül. Sokszor úgymond, egészségmegőrzés céljából. Sajnos az emberek azt nem tudják, hogy a gyógyszerek és a gyógyteák között nincsen lényegi különbség. Azt tudomásul kell venni, hogy a gyógyszereknek, így a gyógyteákban lévő gyógyszereknek is mindig van mellékhatása. Így a felesleges gyógyteákkal az emberek sok bajt okoznak maguknak. A bajt lehet fokozni úgy, hogy az öngyógyító elmegy orvoshoz, az is felír neki valamit, és így teljesen kaotikus helyzet áll elő. A gyógyszerek nagy része tulajdonképpen a gyógyteáknak a korszerűen előállított és pontosan adagolható utódai. A tablettás gyógyszerek azért jobbak, mert könnyebben és pontosabban adagolhatóak. A gyógyteáknál nem lehet tudni, hogy mennyi hatóanyag van benne. Sajnos az a tapasztalatom, hogy miközben az emberek a gyógyteákat illetően rendkívül jól tájékozottak, azt nem tudják, hogy a gyógyszerek, a tabletták többféle kiszerelésben is léteznek. Jó esetben tudja a páciens a gyógyszer nevét, de a kiszerelését nem ismeri (a hatóanyag-tartalmát). Ez teszi lehetővé a teljesen egyedi, individuális kezelést. Mindenkinek más mennyiségű hatóanyag kell adott betegségnél. A mai (igazi) természetgyógyászat-kultusz gyökere az embernek önmaga és saját egészsége körüli forgása sajnos olyan módon, ami éppen a kitűzött célt, az egészséget nem szolgálja. Ugyanakkor ez sokaknak igen jó üzlet. Tehát azt mondhatjuk, hogy még az igazi természetgyógyászatnak a divatja sem más, mint a bálványimádás és az üzlet gyümölcsöző párosítása. Ma -úgy tűnik- az embereknek a testi egészsége a legfőbb bálvány, amit az Isten helyett imádnak. A tényeken alapuló orvoslástól függetlenített természetgyógyászat lényegében az egészség-bálványnak az istentisztelete. Azt állítom, hogy ha valaki az orvos javasolta szereken túl bármit szed, az az önmagával és testi egészségével való túlzott foglalkozást jelenti. Ez a jobbik esetben nem árt az egészségének, de nagyon sokszor árt is, de ha nem árt, akkor nem is használ. Látnunk kell, hogy ez az egész dolog a gyártóknak, az ügynököknek, a forgalmazóknak, a közvetítőknek busás hasznot hoz. De nem akarok senkit sem lebeszélni arról, hogy ha van valamilyen betegsége, azt kezeltesse. A keresztyén ember is felelősséggel tartozik Isten előtt az egészségével. Nem élhetünk vissza az egészségünkkel, nem hanyagolhatjuk el magunkat, nem mondhatjuk azt, hogy nincsen szükségünk a tudományos orvoslás jó eredményeire, melyekről meggyőződésem, hogy azok Isten jó és tökéletes ajándékai. De a keresztyén ember ne essen a másik végletbe se: ne őrizze az egészségét, és ne féltse magát, és ne akarjon egy betegségből bármi áron meggyógyulni. Ugyanakkor a hívő keresztyénnek tudnia kell, sőt tudatosítania kell magában, hogy Isten az egészségünknek is szuverén ura, Aki ma az eseteknek a többségében közvetve a tudomány és az orvosok útján gyógyít. Tehát nem szabad sem elhanyagolni magunkat, sem a bálványimádásba esni. Az igazi természetgyógyászat súlyos hangsúly-eltolódásai (az öngyógyítás és az életmódi bűnök) nem kedvesek Isten előtt, és meg vannak a következményeik a testi életünkre nézve is.

2. Az átmeneti csoport Gyökereit vizsgálva nagyon sokfélék ezek a módszerek, tulajdonképpen folyamatos átmenetet képeznek az igazi és az ún. természetgyógyászat között. 3 alcsoportja van: * éppen ügyeletes csodaszerek: van valami jó hatásuk, van némi gyógynövénytartalmuk, de uzsoraáron. A körülöttük való hírverésnek tulajdonképpen a fele sem igaz. Ilyen sláger az aloé vera, a Béres csepp 10 évvel ezelőtt, vagy a svédcsepp. Azontúl, hogy az öngyógyítás eszközeiként használatosak, függőséget eredményeznek egy méregdrága divatszerhez. Miközben az a jó hatás, amit biztosítanak elérhető századannyiért vagy akár ingyen is. Hiszen a valóban egészséges életmód vagy egészséges étrend fel sem veti azokat a gondokat, amelyeket az aloé vera bravúrosan megold. * pénzhajtók: semmiféle hatásuk nincsen, csak hírverésük van. Pl. Q10-koenzim, pí-víz, életkristály. Az ilyen és ehhez hasonló szerekhez több oldalas, tudományos ismertetőt csatolnak, melyek értelmetlen halandzsát tartalmaznak, és a tudományban járatlan embert elbizonytalanítják. Azt hiszem, hogy az ember alapvetően jóhiszemű, és fel sem vetőtik benne, hogy az üzlet érdekében történő blöffölésről van csak szó. Nem érti az értelmetlen szöveget, és azt gondolja, hogy az ő ismeretei hiányosak. A csodaszert eladni kívánó pedig tudományosan hangzó szavakat tesz egymás mellé, ami nem több, mint a mesében a csiribú-csiribá. Az áltudományos és értelem nélküli halandzsa után pedig felsorol egy halom betegséget és panaszt, és ezekre mindenféle jót ígér. Csupa olyan lemérhetetlen és megfoghatatlan általánosságot hord össze, amit akárki, akármiről elmondhat. Ha hisz benne a léprecsalt, még érezni is fogja az eredményt. Az érzéseink kevéssé objektivizálható és kevéssé ellenőrizhető dolgok, és ki ne hinne abban, amiért kifizetett egy csomó pénzt?! Ha másért nem hiszi, hát hiszi azért, mert fut a pénze után. Mert nem könnyű bevallani még magunknak sem, hogy semmire dobtam ki a pénzemet. Üres ígéretek sok ezer forintért. Pl. életkristály: fontos, hogy ne fémkanalat használjunk a bevételhez, a bevétel előtt rázzuk fel az üveget, és a bevett folyadékot 2 percig tartsuk a nyelvünk alatt, és utána 15 percig ne igyunk más folyadékot. Miért pont folyadékot ne fogyasszunk? Cukorkát szopogathatunk, egy falat kenyeret elrágcsálhatunk? Vagy itt csupán a blöffölésnek a lólába lóg ki? Azt hiszem, hogy az ilyen utasítás nem több, mint a valóságos gyógymód látszatának a megőrzésére szolgáló hókuszpókusznak a gyűjteménye. Komolyabban fogalmazva ez az egészség-bálvány istentiszteletének a liturgiája. * homeopátiás szerek: két komoly gond is van velük. Az egyik, hogy sajnos ma a klinikai orvoslás során is egyre gyakrabban használják őket, különösen a gyerekgyógyászatban. Ezek a módszerek a hátterük alapján az ún. természetgyógyászat körébe tartoznak, azon belül is a harmadikba, az energia-gyógymódokba (majd látni fogjuk), a hátterüket, gyökereiket tekintve. Ezek a szerek 2 elmélet alapján készülnek. Az egyiket nagyon szeretik hangsúlyozni, bár elmélete csak feltételezés. A másik elméletet nem szokták nagy dobra verni, de gyakorolják. A hangoztatott alapelv az, hogy ha egy szer nagy adagban valamilyen tünetet kivált, akkor ugyanaz az anyag nagy hígításban, igen kis dózisban az ellenkező hatást váltja ki. Ez az elképzelés a tudomány alapkövének mond ellent, ami szerint a dolgok önmagukkal azonosak maradnak. Ha ez nem volna így igaz, akkor nem lehetne egy állításom sem igaz, de igaz. Lehet-e a benzinnek olyan kis adagja, ami oltja a tüzet? A benzin mini adagban is csak gerjeszti a tüzet, és nem oltja. Igen nagy hígításnál legfeljebb nem jut szóhoz, de a benzin soha az életben nem fogja oltani a tüzet. Tehát a hasonszőrű kezelés elve nem működhet. Mégis a homeopatikus szerek ezen nem létező elv alapján készülnek úgy, hogy ezeket az úgymond gyógyszereket hígítják. Rendkívül nagy hígításokat készítenek, olyan nagyot, hogy gyakorlatilag egy-egy üveg homeopátiás "gyógyszerben" az eredeti anyagnak egyetlen molekulája sincsen. Ha pedig nincs benne, akkor nem hathat. A homeopatikus kezelések mai hívei szerint -és nagyon szomorú, hogy gyógyszerészek is vannak közöttük- azért hatnak a homeopatikus szerek, mert a vízcseppek "emlékeznek" az anyagra. Ez magyarázza a hatékonyságot. A homeopátiás módszer feltalálója, Samuel Hanemann, német orvos szerint nem is igazán ezek az anyagok hatnak, hanem a kozmikus energia, amit a környezetből, a légkörből gyűjtünk bele az üvegbe. Ennek módja a dinamizálás: rázni kell, és a kozmikus energia belegyűlik az üvegbe. Hanemann nyíltan vallotta, hogy módszerét spiritiszta kijelentésekből vette. Ő a következőképpen "rázott": hatásosabbnak találta, ha rázás közben az üveget valamilyen stabil tárgyhoz ütögette, és éppen egy bőrkötéses Biblia esett a keze ügyébe. Ez szép példája annak, hogy az ördög mindig gondosan ügyel arra, hogy az ajánlatai vallásosaknak látsszanak. De azt hiszem, nem kell magyarázni egy hívőnek, hogy mi a különbség a mágikus hit, a varázslásos hit és az élő hit között. Tehát a hígításnak az értelméről, magyarázatáról beszélnek, a rázásról nem szokott szó esni, de egyetlen készítési technológia során sem marad el a rázás. Ráadásul a beteg utasításba kapja, hogy bevétel előtt pontosan hányszor rázza meg az üveget. Hanemann hite szerint ugyanis minél tovább rázzák, annál jobban feltöltődik a szer természetfeletti energiával, és annál erősebb lesz a gyógyhatás. Mivel ezeket a szereket feltöltik kozmikus energiával, az egésznek ugyanolyan sötét szellemi háttere van, mint a többi ún. természetgyógyászati módszernek. Vagyis a homeopatikus szerek méregdrága áron közönséges varázsszerek.


3. Az úgynevezett természetgyógyászat - ami nem természetgyógyászat Az ide sorolható módszerek nagy része keletről érkezett, és a keleti vallásokban gyökereznek. Három csoportjuk van: - Az első az akupunktúrás módszerek csoportja, aminek a szellemi háttere a kínai vallás, a taoizmus. - A második csoportba tartoznak a lazítási módszerek, a relaxáció, ezek pedig India ősvallásában, a hinduizmusban gyökereznek. - A harmadik, a legsötétebb, meg sem lehet nevezni, hogy milyen valláson alapul, az energia-gyógymódok csoportja.

a) Az akupunktúrás módszerek: sajnos az akupunktúra szintén a klinikai orvoslás részévé vált, és egyáltalán nem tartozik a természetgyógyászatba. Máig sincs tudományosan bizonyítva a hatásmechanizmusa, mert hat, ez biztos, de hogyan hat, azt nem tudják. A kínai vallás gyógymódja. Úgyszintén nem a természet megfigyelésén alapuló, bajmegállapító módszer az íriszdiagnosztika sem, amelynek a hátterében szintén az akupunktúra vallása és gondolkodása bújik meg. És akkor sem ajánljuk senkinek, ha a Reformátusok Lapjában jelenik is meg. Az egész csoport háttere a taoizmus, miszerint a világmindenség az emberi testben tükröződik: az égbolt az ember fejének, a föld a törzsének, a folyók az ereknek felelnek meg. Ugyanígy az írisz, a talp vagy a fülcimpa a szervezetnek a kivetítődése. Mindennek semmi köze nincs sem a valósághoz, sem a természettudományhoz, akkor sem, ha ma Magyarországon orvosi diplomával rendelkezők is gyakorolják az akupunktúrát. Az íriszdiagnosztika nem több, mint diagnosztikus jóslás. Nem természetgyógyászat az akupresszúra és a talpmasszázs sem vagy reflexológia. Ezek az akupunktúrának az egyszerűsített változatai, mely így széles körben népszerűsíthető. Pl. TV-ben vannak ilyen "tanfolyamok". Ezeknek a módszereknek semmi közük nincsen a természethez vagy a természet megfigyeléséhez. Ezért is nem bizonyítható a hatásosságuk a tudománynak a módszereivel, hanem pusztán vallásos elképzelések alapján fejlesztették ki ezeket. Tehát kijelenthetjük, hogy az ilyen módszerek alkalmazása tulajdonképpen vallásgyakorlat, mint nálunk a Biblia olvasása. Ám a Biblia azt tanítja, hogy a pogány istenek nem istenek. Ezeknek az isteneknek nincs közük a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyjához, hanem a Biblia határozottan tanítja több helyen, hogy a pogány vallásoknak a hátterében az Ördög bújik meg. Ahogy hisszük, valljuk, és gyakoroljuk, hogy pl. az úrvacsora alkalmával közösségbe kerülünk az Úr Jézussal, ugyanúgy igaz az, hogy ha valaki egy másik vallást gyakorol, akkor a mögötte megbújó szellemiséggel, vagyis az Ördöggel fog kapcsolatba kerülni. Ez igaz akkor is, ha tud róla, akkor is, ha nem, igaz akkor is, ha hiszi, igaz akkor is, ha nem hiszi. Bármely vallás gyakorlása nem közömbös dolog. Ezért tiltja Pál apostol a korinthusi hívőket attól, hogy részt vegyenek a pogány áldozati szertartáson. Ezt írja az 1Kor10:20-21-ben: "Sőt inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák és nem Istennek: azt pedig nem szeretném, ha ti ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is, nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is." Tehát a keleti vallásokon alapuló gyógymódok használata olyan, mintha valaki egy pogány vallási szertartáson venne részt.

b) relaxációs módszerek: akár stresszoldó hatást, akár gyógyító hatást, akár csak tanulást segítő hatást nyújtanak, nem jobbak az akupunktúránál. Ezek kivétel nélkül a hinduizmusból táplálkoznak, bárminek is hívják őket, pl. jóga, meditáció, orvosi autogén tréning. Az egyszerű meditációknak a továbbfejlesztésével jelentek meg a különböző személyiség-fejlesztő tréningek, és egyéb, már nem csak passzív, hanem aktív meditációt is alkalmazó, ún. pszichotechnikák. Ezek arzenálja vár minket Budapesten is, pl. Silva-féle agykontroll, pozitív elme tudománya, különböző tudattágító és valláspótló módszerek (tudatalatti vallás), Ron Hubbard dianetikája (szcientológia), amiről sokat lehet hallani. A kiindulási alap a hinduizmus önmegváltó módszere, a jóga. A hatáson mit sem változtat, ha valaki az eredeti tartalmát nem ismeri, vagy nem hisz benne. Ha valaki ezt gyakorolni kezdi, idegen szellemvilágnak nyit kaput magában. A természetgyógyászatnak azért vannak jó hatásai is: pl. az emberek jobban tisztában vannak bizonyos orvosi fogalmakkal. Ma az átlagember pontosan tudja azt, hogy mi az immunrendszer. Ez az ember egészséges testi életének a védekező-rendszere. Az immunrendszer olyan, mint a rendőrség: folyamatosan figyel, a gonoszt felismeri, és időben lefüleli, és ártalmatlanná teszi. Az immunrendszerünk ugyanezt teszi a testünkben: figyeli és felismeri a szervezetünkbe jutó kórokozókat, baktériumokat, vírusokat, és elpusztítja azokat. Ugyanígy véd minket a daganatos betegségektől is. Tehát betegség az ember szervezetében akkor lesz, ha ez a védekező mechanizmus valamilyen oknál fogva nem működik, vagy rosszul működik. Ugyanez áll a lelki betegségekre, a lelkünkre veszélyt jelentő jelenségekre is. Isten nemcsak a testünket, testi egészségünket óvja az immunrendszerrel, hanem a lelkünk számára is ajándékozott egy védekező-rendszert. A lelkünk védelmét, a gonosztól való őrzését szolgálja a lelkiismeretünk. Minden ember ismer egy belső hangot, mely tulajdonképpen az Isten normáit mutatja meg nekünk, de az eszünknek és akaratunknak is van ilyen védő feladata. Úgyis fogalmazhatunk tehát, hogy a lelki immunrendszerünknek fontos katonája a lelkiismeret, az eszünk és az akaratunk. Pl. egy iskolást megkínálnak marihuánás cigivel, el tudja dönteni a lelkiismerete és esze alapján, hogy elfogadja a cigit vagy sem. Az akaratunkat (azt, hogy hogyan döntünk), az eszünk és a lelkiismeretünk mozgatja. Az Isten, mivel szeret minket, mindig úgy közelít hozzánk, hogy tiszteletben tartja ezt a lelki immunrendszert. Az Isten soha nem kerüli meg, nem erőszakol meg a jóval sem, hanem felajánlja nekünk a jó ajándékait, és közben ösztönöz minket, hogy elfogadjuk azt. Erre mondja a Biblia, hogy a hit hallásból van. - Isten az igéje által az igéje révén szólít meg minket (vagyis az eszünkre, az értelmünkre hat, meggyőz minket), és így aktiválja az akaratunkat. Az ún. természetgyógyászatnak. a lazításra épülő módszereinél ezek az ismeretek fontosak ahhoz, hogy felismerjük: ezek hátterében sajnos a gonosz működik. A relaxációra épülő módszerek lényegében a hipnózis és önhipnózis különböző változatai vagy fokozatai, és egy ilyen gyakorlat mindig úgy indul, hogy kikapcsoltatják az emberrel az eszét és az akaratát, vagyis a lelki védekezőrendszerét. Mondhatja valaki, hogy: "hiszen én hiszek a tréninget vezető vagy a hipnózist folytató személyben, jóindulatában, jó szándékában, miért baj akkor az, hogy kiszolgáltatom magam neki?" Ez igaz, és a baj nem is a gyakorlatot vezető jó szándékával van. Sajnos a lelki gyógyászok sem tudják, hogy ebben az állapotban, amikor az ember engedi kikapcsoltatni az eszét és az akaratát, nem csak a kezelést folytató személy fér hozzá az agyunknak a komputeréhez, hanem természetfeletti démoni lények számára is hozzáférhetővé válunk, és ilyenkor megeshet, hogy valakinek természetfeletti lények átprogramozzák az agyát. És erről a veszélyről a Biblia egészen világosan beszél. Sok helyen, pl. a jó pásztor példázatában is elmondja, hogy a Gonosz, a Sátán keresi az embert (ugyanis bele akar költözni), hogy a pusztító szándékát még hatékonyabban kifejthesse, és nem a lelkünk ajtaján (tehát nem az eszünkön és nem az akaratunkon keresztül érkezik), hanem kerülő úton. Tehát ezért veszélyesek a lazítási módszerek. A veszélynek a fő tényezője, hogy az ember az értelmét és az akaratát kikapcsolja, úgy kezdi a dolgot. Mindenféle meditációs módszer ezzel indul. Így aztán korlátlanul, bármiféle befolyásnak kiszolgáltatjuk magunkat. Ha ugyanis lemondok a tudatom feletti ellenőrzésről, akkor a passzivitás következtében az agyamhoz könnyebben hozzáférő idegen szellemeket semmi sem fogja gátolni abban, hogy használják az agyamat. Nekem meggyőződésem, hogy az ilyen gyakorlatokat vezető, hipnózist végzők alapvetően, emberileg mondva jó szándékúak. De sem a démonok, sem az agymechanizmusok felett nincsen ellenőrzésük, sem hatáskörük. Sajnos, még igazán ismeretük sincs. Nem tudják, hogy rajtuk kívül más is hozzáfér a kinyitott lelkű pácienshez. Ezért nem ajánlatosak a lazítási módszerek, keresztyén embereknek sem.

c) energia-gyógymódok: ezeknek szintén nagyon nagy a divatja és nagyon sokféle formában vannak jelen a piacon. Legáltalánosabbak a különböző kézrátételes kezelések, pl. a Japánból importált reiki, melynek most igen nagy divatja van Magyarországon. Ide tartozik a szellemgyógyászat vagy a távgyógyítás is. Számos, ilyen gyógyító nagymester (parafenomén) működik az egész világon, sajnos a mi kis országunkban is. Vannak köztük olyanok is, akik akár tv-n vagy rádión keresztül tudnak úgymond energiát eljuttatni. Van, aki direkt kézrátétellel továbbítja ezt az energiát. Én úgy tapasztaltam, hogy ma az energia a legnépszerűbb és a leggyakrabban használt varázsszó. Az ilyen telefonos kezelések után nehéz elképzelni, hogy bármi is történik a kezelt pácienssel. Sokan mégis beszámolnak ilyenkor átmeneti javulásról. Azt azonban már nem szokták híresztelni, amikor az így kezelt betegek elmeosztályra kerülnek indokolatlan félelmeik és hallucinációik miatt. Ide sorolható még a már említett homeopátia, hiszen a rázás útján begyűjtött kozmikus energia révén hat. Szintén ide sorolható a kristálygyógyászat, a Bach-féle virágterápia, valamint az életkristály. Az energiagyógymódoknak az elmúlt évtizedben számos neve volt már, hívták már ezeket magnetikus gyógymódoknak, bioenergetikai módszereknek, hitgyógyításnak vagy parapszichológiának. Tehát a név, a csomagolás változott ugyan, próbál egyre elfogadhatóbbá, gyanún felül állóvá válni, de a lényeg semmit nem változott. Ahogy ezek a módszerek és gyógyítók az energia szót használják, az embernek az az érzése, mintha az Isten neve helyett használnák ezt a szót. Amikor ezeknek a módszereknek a vallásos jellegét kívánják kidomborítani, akkor általában természetfeletti vagy kozmikus energiáról, ősenergiáról beszélnek, ha a vallásos jelleget álcázni akarják, akkor a bioenergia vagy a tudományosan hangzó parapszichológia nevet használják. Az ilyen módszereknek a gyakorlói többnyire rákérdezésre nem tagadják, hogy természetfeletti erőket vesznek igénybe, ill., hogy az ilyen módszerek elsajátításakor természetfeletti képességekre tesznek szert. Sokan még Istenre is hivatkoznak, sőt ők maguk is azt hiszik, hogy Istentől kapták a képességüket, és Tőle való, úgymond energiákat közvetítenek. Így aztán a Bibliában járatlanok nem is értik, hogy nekünk, hívő keresztyéneknek mi a bajunk ezekkel a természetfeletti erőkkel, képességekkel, kapcsolatokkal. Miért nem örülünk inkább? Hiszen mindez jelenti az ateizmus végét, eljött a hit a korszaka, végre már Magyarországon is eljött a hitnek a korszaka. Azt gondolom, hogy az energia-módszerek helyes értékelésében is csak a Biblia igazít el minket. Az Ige mely egyértelműen tanítja azt, hogy az embernek megengedett egyetlen út, egyetlen kapcsolat-féleség a természetfeletti világgal kizárólag Jézus Krisztuson át vezet. A Biblia sok helyen határozottan eltilt minket a Jézust megkerülő utaktól. Az Ige kijelenti, hogy azok utálatosak Isten előtt, tehát nyilvánvalóan nem közvetíthetik sem az Ő személyét, sem az Ő energiáját, és nem is vezethetnek őhozzá. Ha a mai ember az agyának maradék csökevényes kapcsolatfelvevő képességét kifejleszti, pl. az agykontroll útján, és kapcsolatba kerül a természetfeletti világgal, vagy reiki beavatáson esik át, akkor Jézus Krisztust megkerülve valóban kapcsolatba kerül a természetfeletti világgal, ám a bűntorlasz miatt, ami elválasztja az embert az Istentől, a Jézust megkerülő úton csak a démoni világgal kerülhet kapcsolatba. És ezek a megkerülő utak működnek. Az Úr Jézus a jó pásztor példázatban sem mondja sehol, hogy ne lehetne kapcsolatba kerülni a tolvajjal. De figyelmeztet, hogy bármilyen tetszetős jelmezben is érkezik a tolvaj, előbb vagy utóbb ki fog derülni, hogy pusztítani jött. Az agykontroll, a reiki és a többi hasonló, általában beavatással végződő módszerek is mind azután sorozatokban állítják elő a csodagyógyítókat. A Gonosz pokoli utánzatainak tehát fontos jellegzetessége, hogy számos módszernek az elsajátításakor, a gyógyítóvá váláskor beavatás történik. (pl. reiki). Egyszer felkértek engem, hogy kommentáljak egy érdekes riportot. A riport egy természetgyógyászatot korábban aktívan gyakorló, és ebből megtért asszonnyal készült, aki felismerte ezeknek a módszereknek a sötét ördögi hátterét. Ez az asszony is, mint sok más természetgyógyász, tudatlanul és jóhiszeműen sétált bele a csapdába, jóindulatúnak tűnő ajánlatot hallgatva számos okkult tanfolyamon vett részt, mígnem sok furcsa, gyanús dolog alapján összeállt benne a kép. Több esetben is számára idegen nyelven imádkoztak, a reikinek a záróvizsgája különös módon éjfélkor volt, ott is valami furcsa vallási szertartás keretében ismeretlen szavakat mormoltak a háta mögött. Amikor úgy érezte, hogy most már ebből elég, és szeretett volna ebből kijönni, akkor közölték vele, hogy elkésett, mert már hozzákötötték egy mesterhez, akivel, hogyha a játékszabályok szerint tartja a kapcsolatot, akkor tőle fogja kapni az energiát, és jó gyógyító lesz. Ám ha nem engedelmeskedik, akkor megnézheti magát, mert most már minden ereje és képessége ennek a mesternek a hatáskörébe került.

Én azt hiszem, hogy a Biblia információi alapján, nekünk semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy ennek az asszonynak a tapasztalatai nem képzelgések voltak, nem egy fejezetet olvasott fel az Ezeregy éjszaka meséiből, hanem nagyon is valós, komolyan veendő tényekről beszélt. Az így beavatással gyógyítóvá válóknak a pályafutása tiszavirág életű. Ezalatt kézrátétellel és energiaátvitellel, szuggesszióval úgymond gyógyítanak, eközben végtelen mennyiségű pénzeket szednek ki beteg embereknek a zsebéből, és ennek fejében gyógyulás helyett okkult fertőzéssel ajándékozzák meg őket. Míg ők maguk gyakran elmeosztályokra kerülnek egy idő után. Egy fontos dolog: biblikus hit és ismeretek nélküli embernek, bármekkora tudós legyen is, nincs és nem is lehetnek kellő érvei a természetfeletti jelenségekkel szemben.

Végül pedig vizsgáljuk meg, hogy a pénztárcánknak a kiürülésén és az árukapcsolásként szerezhető okkult fertőzésen túl e módszerek alkalmazása nyomán számíthatunk-e valós testi gyógyulásra? Nyújtanak-e, akár csak átmeneti gyógyulást ezek a módszerek? Azt hiszem, hogy ebben a kérdésben is a Biblia igazíthat el minket. Tudjuk, hogy a Gonosz is képes a csodára. Pl., a fáraó varázslói is képesek voltak bizonyos szintig utánozni Mózest. Jómagam is sokáig azt hittem, hogy talán egyes esetekben előfordulhat valóságos testi gyógyulás is ezeknek a beavatkozásoknak a következtében. Ám a 2Thessz2:9-10 mondatai elgondolkoztattak. Kiderül, hogy az Úr Jézus eljövetelét megelőző időkben a Sátán egyre több csodát tesz, de ezek a csodák csodának sem igaziak, csak annak látszanak. Ezek a hazugságnak csodái, és csodának is csak utánzatok. Az egész a gonoszságnak a csalása a Biblia szavai szerint. Ezért én azt gondolom, hogy bármilyen kellemes, átmeneti panaszcsökkenést képesek is előidézni a kor gombamódon szaporodó csodagyógyítói, ezek a csodák mégiscsak a hazugság korlátozott csodái. A másik oldalról orvosként pedig azt lehet elmondani, hogy a legtöbb betegség hullámzó lefolyású, és a gyógyhatást pedig -ilyen módszerek alkalmazásakor- a panaszok megszűnése alapján mérik, ami nemcsak az orvosnak nem mond sokat, de a betegnek sem. Mert lehet, hogy ma nem fáj, és holnap sem fáj, de holnapután ismét fájni fog. Sajnos sok szomorú és átmeneti látszatgyógyulásról is lehet hallani. Tehát a természetgyógyászat mindenféle módszerétől csak és kizárólag átmeneti és tüneti javulás, vagyis a panaszoknak esetleg rövid időre való megszűnése várható, és semmi jó. De a panaszoknak a megszűnése még veszélyes is lehet. Tehát sosem a panaszainkat kell megszüntetni, hanem a panasz okát kell megkeresni, és azt megszüntetni, ha lehet. Csak a panaszt vagy tünetet megszüntetni mindig veszélyes. Vagyis a természetgyógyászat igencsak kétes hasznáért igen nagy árat fizethetünk. És ebben a pénzkidobás a legkevesebb, hiszen az ember örök életét, örök üdvösségét kockáztatja, mert az Isten előtt utálatos, okkult bűnöket követ el. Egyetlen kiút azonban ma is létezik. Jézus Krisztus ma is mindenható Isten, akinek szuverén hatalma van a démonok felett is. Tehát Jézus Krisztusnál mindenkit készen vár a bűnbocsánat és a szabadulás lehetősége, aki bűnbánattal Hozzá menekül. A bűnvallás azt jelenti, hogy Isten előtti imádságban bűnnek ismerem el azt, amit Ő bűnnek mond. Tehát, ha az egészségünk érdekében ilyen Isten előtt utálatos dolgokat vettünk igénybe, ha testi egészségünket fontosabbnak láttuk eddig, mint az Istennel való kapcsolatunkat, akkor ezekből a bűneinkből meg kell térnünk. Vagyis azokat Isten elé kell vinnünk bűnbánattal. Ugyanakkor azt is szabad komolyan vennünk, hogy Isten ma is szuverén ura testi egészségünknek. Hogyha Ő akarja, nem gond a számára meggyógyítani minket bármiből is. Gyógyíthatatlannak vélt vagy ma még a tudomány szerint gyógyíthatatlan betegségekből is. Tehát ha nem gyógyít meg, akkor nem akar ebből most meggyógyítani. Az élet nem ott végződik, ahol a testi élet. Én azt hiszem, hogy akkor állunk helyesen a betegségeinkhez, akkor cselekszünk helyesen, ha az Isten célját keressük bennük, ill. mögöttük. Ha azt kérdezzük, hogy mit akar Isten kimunkálni bennem az adott bajjal, ami terhemre van, vajon mire akar a betegségen keresztül megtanítani, vajon nem azért lettem-e beteg, mert Isten máshol akar engem bizonyságtevőként használni? Pl. a kórházban a mellettem lévő betegnek. Tehát az Istennek van valami jó célja azzal, hogy én most ebben a dologban vagyok benne. Tehát éljünk bátran az Istentől kapott gyógymódokkal, és kerüljük el az Előtte utálatosakat. Akarjunk meggyógyulni, de soha nem bármi áron.

Dr. Erdélyi Judit előadása
Elhangzott Bp-Rákosfalván 2003. március 16-án.


( A szerző kardiológus főorvos, az Országos Korányi Intézet kardiológiai ambulanciájának vezetője. Egy évtizede foglalkozik az un. természetgyógyászat bibliai alapú kritikájával, valamint az egészség, betegség, halál kérdéseivel. Eddig megjelent kötetei: Természetgyógyászat az Ige mérlegén (Evangéliumi Kiadó) , A felnőttkor küszöbén ( Pasaráti Református Egyházközség), Ajtónyítás: vajon kinek? ( Evangéliumi Kiadó)
Országszerte élénk missziói tevékenységet végez, számos konferencia előadója.

Krónikus élelmiszerhiány Észak-Koreában - Ökumenikus segélyszállítmányt indítottak útnak

Ismét súlyos élelmiszerhiány alakult ki a kommunista vezetésű Észak-Koreában. Dél-koreai egyházi képviselők három héten át tanulmányozták a félsziget északi részén élők helyzetét, és sürgős segítséget kérték a dél-koreai, és más külföldi egyházaktól. Egy 180 tonnás élelmiszerszállítmányt már útra is indítottak.
A segélyszállítás megszervezését röviddel azután kezdték el, hogy több dél-koreai egyházi képviselő látogatást tett a kommunista észak-Koreában, ahol három hétig tanulmányozták a helyzetet a fővárosban és vidéken. Ez idén már a második gyorssegély szállítmány előkészítésére irányuló látogatás volt.
A Koreai Nemzeti Egyháztanács (NCCK) szervezi, koordinálja és ellenőrzi a szállítást. A segélyek adományozói a dél-koreai egyházak mellett az európai és más kontinensen élő egyházak és ökumenikus segélyszervezetek.
Különböző nyugati segélyszervezetek képviselői, akik szeptemberben tettek látogatást Észak-Koreában, arról számoltak be, hogy számosan krónikus élelmiszerhiány miatt betegszenek, legyengülnek, és az élelmiszerelosztás további politikai „racionalizálása” következtében tömegek kerültek a súlyos éhezés állapotába. A megbízható elosztás érdekében a segélyeket az Észak-Koreai Egyházak Szövetségéhez küldik. Elsősorban lisztszállítmányról van szó, melyből most 180 tonnát vittek nagy szállítójárművek a két ország határára.
Ez év májusában az első élelmiszerszállítmányt, 172 tonna lisztet az Amity Alapítvány Kínán keresztül juttatott el a sínylődőkhöz. Ezt a szállítmányt az Egyházak Világtanácsa (=EVT) indította útra, mivel akkor a dél-koreai egyházak még nem találták meg a hivatalos utat a küldemény célba juttatásához – nyilatkozta Genfben Dr. Mathews George Chunakara, az EVT Nemzetközi Ügyek Bizottságának igazgatója, és az „Ökumenikus Fórum Koreáért” nevű egyházi szervezet elnöke.

Kisbabák, gyermekek, legyengült, rászoruló felnőttek az elsőrendű célcsoport

A szállítmányt kifejezetten kisbabák, gyerekek, továbbá legyengült és nagyon rászoruló felnőttek részére küldték. A második szállítmány java része árvaházakhoz és óvodákhoz került. Az egyházi delegáció tagjai több istentiszteletet is tartottak Észak-Koreában, imáikban és igehirdetéseikben a kettészakított testvérnép megbékéléséért és a két testvér ország újraegyesülését kérték. Meghívták északi testvéreiket a 2013. október 30-november 8. között a dél-koreai Busanban megrendezésre kerülő 10. EVT Világgyűlésre.

Támogatás Délről,  és minden irányból

A dél-koreai egyházak küldöttsége nemrég Genfben járt, ahol találkoztak az EVT főtitkárával, Dr. Olav Fykse Tveit lelkésszel, és újabb megbeszélést tartottak a 2013. évi világgyűlés előkészületeiről. Az új élelmiszer szállítmányt anyagilag, illetve természetbeliekkel támogató egyházak között van a Koreai Metodista Egyház, a Dél-Koreai Presbiteriánus/Református Egyház, a Koreai Anglikán Egyház, továbbá a Kanadai Egyesült Egyház, a Nagy-Britanniai Metodista Egyház, a németországi Hessen-Nassaui Protestáns Egyház.

Ökumenikus Fórum Koreáért

Az Ökumenikus Fórumot azzal a céllal hotzák létre 1984-ben a különböző koreai és nem koreai egyházak, hogy minden jogi és humanitárius eszközt felhasználnak a félsziget szétszakított országának újraegyesítéséért, illetve a békéért, továbbá a fejlesztésekért és az együttműködésért. Felvették a  kapcsolatot az Egyházak Világtanácsával, az Ázsiai Katolikus Egyházak Tanácsával, és más ökumenikus testületekkel, karitatív szervezetekkel. Az Ökumenikus Fórum első nemzetközi találkozójára 2006 december 8-án került sor Hong Kongban, melyen 25 hivatalos küldött és ennyi megfigyelő tárgyalta meg a segítségnyújtás lehetséges formáit.

Forrás: EKD.de, ecuforumkorea.org, oikoumene.org. Írta: Dr. Békefy Lajos.

reformatus.hu

Egy francia közgazdász szerint az euró már nem éli túl a karácsonyt

Az európai adósságválság egyre terjed. Az euróövezet országainak összes adóssága kiteszi a teljes GDP 89%-át, a még kezelhető 60% helyett. A válság mind a periféria, mind a központ gazdaságait érinti. A görög államadósság a GDP 166%-a, a portugál 106%. A térség legnagyobb gazdaságai szintén meghaladják a határértéket: Németországban a GDP 83%-a, Franciaországban 87%, Spanyolországban a GDP 67%-a a felhalmozott adósság.
A szakértők már temetik az eurót. Jacques Attali, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank korábbi elnöke azt mondta, hogy az euró legfeljebb karácsonyig maradhat fenn. A közgazdász szerint 50% a valószínűsége annak, hogy az euró karácsony után még mindig érvényben lesz.
Orosz szakértők szerint nem érdemes ennyire pesszimista előrejelzéseket adni. Mindenesetre azt hozzáteszik, hogy Oroszország számol ezzel a lehetőséggel.
Attali szerint csak akkor lehetséges az eurózóna továbbélése, ha az Európai Unió azonnal meghoz bizonyos intézkedéseket: szerinte az Európai Központi Banknak meg kellene adni a felhatalmazást, hogy államkötvényeket vásároljon az eladósodott országokban, mindemellett a banknak meg kellene adni a felhatalmazást, hogy ellenőrizze és felülbírálhassa a tagállamok költségvetését, és így a legeladósodottabb országoknak részben korlátozni kellene a szuverenitását. Hogy ezt végrehajtsák, szükség van az uniós jogszabályok megváltoztatására.
Az olasz miniszterelnökkel, Mario Montival tartott megbeszélést követően Angela Merkel német kancellár és Nicholas Sarkozy francia elnök kijelentette, hogy a legfőbb veszélyt Olaszország jelenti. Szerintük az olasz gazdaság összeomlása elkerülhetetlenül az euró végét jelenti. Az eurózóna három legnagyobb gazdaságának vezetői kijelentették, minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy elkerülhessék az eurózóna felbomlását.
Az IMF előállt egy speciális hitellel Olaszország számára. A kölcsön 400-600 milliárd eurót jelent 4-5%-os éves kamat mellett.
A kölcsön ideiglenesen eltávolítaná az olasz államadósság refinanszírozásának szükségességét. Az olasz hatóságok így szereznek 12-18 hónapot arra, hogy csökkentsék az állami kiadásokat és más reformokba kezdjenek. Olaszország államadóssága mintegy 1,9 billió eurót tesz ki.
A Fitch rating leminősített nyolc olasz bankot: Banca Popolare di Milano, Banca Popolare dell' Emilia Romagna, Banca Popolare di Sondrio, Credito Emiliano, Credito Valtellinese, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza.
Az Európai Bizottság szerint az olasz gazdasági növekedés a következő évben 0,5%-ról 0,1%-ra lassul. A hivatalos előrejelzések magasabb - 0,7% és 0,6%-os növekedést jósolnak 2012-re. Az ország nem lesz képes arra, hogy megszüntesse a költségvetési hiányt 2013-ra. Az Európai Bizottság szakértői szerint a legjobb forgatókönyv esetében Olaszország GDP-je eléri az 1,2%-ot (jelenleg -4,6%).
Időközben Spanyolország már figyelmeztetett más EU tagállamokat, hogy segítségre lesz szüksége. Az adósság továbbgyűrűzik az Európai Unió más tagállamaira is. Pénteken a Standard & Poor visszaminősítette Belgiumot AA+ról egy fokozattal, AA-ra rontotta Belgium hitelképességét negatív előrejelzéssel. Belgium az eurózóna egyik legsebezhetőbb gazdasága, minden negatív beavatkozás azonnali hatással van rá.
Oroszországnak is súlyos gondokat okozhat az európai gazdaság összeomlása, mivel az euró teszi ki Oroszország külföldi megtakarításainak 41%-át.
Egyre több szakértő látja úgy, hogy a német és francia gazdaság már nem tudja sokáig működésben tartani a teljes európai gazdaságot. Most a közgazdászok és gazdasági elemzők olyan kijelentéseket tesznek, amivel megfélemlíthetik azokat a gyengébb országokat, amik nem akarnak Párizs vagy Berlin gazdasági kormányzata alá kerülni.
pravda.ru

Jövőnk.info megjegyzés: Mindenek előtt azt érdemes figyelembe venni, hogy másfél-két évvel ezelőtt a fővonalú médiában még szóba nem kerülhetett volna az eurózóna felbomlásának gondolata. Hogy most napi szinten foglalkozik az összeomlással a fővonalú média, nem azt jelenti, hogy karácsony előtt tényleg felbomlik az eurózóna, hanem hogy még a valódi gazdasági gondok kezdete előtt be akarják vezetni a központi gazdasági kormányzatot. Az eurokraták legutóbbi számításai szerint februárban válik fizetésképtelenné a görög állam. Ezen még mindig lehet segíteni egy-egy alkalmi segéllyel, és a privatizációs program tovább erőltetésével.
Több szempontból is érdekes az uniós retorika. A lakosság olyan mértékben van dezinformálva, mint még soha. Mire nagyobb teret engedtek a központi gazdasági kormányzat szükségességéről folyó vitának, azt láthatjuk, hogy a periféria államaiban már beiktatták a központi gazdasági kormányzatot. November 11 óta Lukász Papadímosz Görögország miniszterelnöke, aki 2002 és 2010 között az Európai Központi Bank alelnöke volt. Olaszországban Mario Monti lett a miniszterelnök, aki korábban az Európai Bizottság tagja volt, 2010-ben pedig alapító tagja volt a Spinelli-csoport nevű szabadkőműves társulatnak, amely az Európai Unió föderalizációjáért tevékenykedik, vagyis az Európai Egyesült Államok létrehozásáért.
Az unió retorikája egyértelműen annak tudható be, hogy azt akarják, a periféria államai önként vessék alá magukat ennek a kezdeményezésnek.Venezuela hazavitette aranyát

Megérkezett az első aranyszállítmány Londonból. A világ jelenlegi eseményei miatt Hugo Chavez nem bízza tovább az állam aranyát külföldi (nyugati) bankokra.
Venezuela 110 milliárd dollárt tart arany tartalékban, aminek jó része, 16 tonna arany Nagy-Britanniában volt. Ennek hazahozataláról rendelkezett az államfő. Most az első szállítmány érkezett meg, melyet erős katonai kísérettel szállítottak a caracasi Központi Bankba. A nyugati világ többi országából is, ahol vannak letétbe helyezett értékek, folyamatosan kezdik hazaszállítani.
Caracas, Venezuela: egy aranyat szállító páncélozott teherautó érkezik a központi bankba, 2011 november 25-én pénteken
Mivel a cionisták által "forradalmasított", illetve általuk lator-államoknak tartott országok vagyonát rendre zárolják, vagy egyszerűen ellopják a külföldi bankok (cion-imperialisták), ezért tartva egy esetleges hasonló fordulattól Chavez elnök kijelentette: "Nem kell az aranyunkat USA vagy európai bankokban tartani. Ez a mi aranyunk, hazahozatjuk".
Ez valószínűleg nagy érvágás lesz a 'tudjuk kik' bankjainak, amelyeknek az arany "bérbeadása" hatalmas üzlet. Megérdemlik...
Kun András

Mi a baj globálékkal, melegednek?

Sok baj van velük! Először is az, hogy felmelegedtek, tehát már melegek! Másodszor az a gond, hogy nem csak melegek, de ez a melegség állítólag növeli a bolygó átlaghőmérsékletét is. Ezek után ne csodálkozzunk azon, hogyha a sok homo -és biszexuális növeli a Schumann-rezonancia frekvenciáját! Máris itt egy logikus magyarázat, miért növekedik a Föld önrezgésfrekvenciája, ami egyértelműen hőmérsékletnövekedést okoz, bár ezt cáfolni látszik, Andreas Schmittner az oregoni State University vezetője, és Andrey Ganopolski, a Potsdam Institute for Climate Impact Research németországi kutatói véleménye is. Állításaik szerint, a globális hőmérséklet kevésbé lehet érzékeny a változó légköri szén-dioxid (CO2) szint miatt, mint korábban gondolták. Sokak szerint a légkörben lévő gázok arányának megváltozása egy megnövekedő üvegházhatást (földünk felmelegedését) idézi elő, de inkább valószínű, hogy lehűlését, ami ellen a leghatékonyabb módszer, ha a szén-dioxid kvóták befizetéseinek egy részéből, kiürült gázlelőhelyek lyukacsos tárolórétegeit, cseppfolyós szén-dioxiddal töltik fel, a közelgő jégkorszak ellen.
Érdemes tudni, hogy valaha egyáltalán nem volt a légkörben oxigén. Az első növényi élet fotoszintetizáló hatásának köszönhető, hogy a légkörben megjelent az oxigén, mivel a növények nappal CO2-tőt "lélegeznek" be, fotoszintézis -és vízbontás segítségével, pedig szénhidrogén vegyületeket, gyökerük, száruk, leveleik alkotóelemeit, vagyis sejtjeiket hozzák létre. A "felesleges" oxigén a légkörbe kerül.
Éjszaka ugyan valamennyi minimális mennyiséget felhasználnak ebből, de az oxigéntartalom nem növekedhet 21% fölé a légkörben, mert vészesen megnövelné a szerves anyagok öngyulladási képességét. Ugyanebből az okból, köszönhetően az oxigéntermelés több, mint 90%-át biztosító tengerekben -és az óceánokban élő algáknak, a szén-dioxid mennyiség minimális növekedése is "algaburjánzást" idéz elő!
A korábbi éghajlati modellek, jellemzően felhasználták az elmúlt 150 év meteorológiai méréseinek eredményeit, ez alapján megbecsülve az éghajlat CO2 érzékenységének növekedését. Szintén nem árt tudni, hogy kb. 65 millió éve, a dinoszauruszok kihalása előtt, még 8,5-9 fokkal volt magasabb az átlaghőmérséklet a maitól. Azt sem árt tudni, hogy ezidőben a CO2, és a CH4 (metán) tartalom is sokkal magasab volt a jelenleginél!
Az új elemzések, amelyek magában foglalják a "palaeoclimate" adatokat, a meglévő modellek kísérletei szerint, a jövőben egy kicsit nagyobb biztonságot nyújtanak a projektek által. Jelenleg már nem is egy vizsgálat eredményei mutatják, hogy a CO2 mennyiségi aránya a légkörben nem változik számottevően, vagyis 2 - 4.5 Celsius fok helyett a 1.7 - 2.6 fok előrejelzés is túlzás lehet.

Kétségtelen, hogy emberi aktivitás miatt is kerül számottevő mennyiségű CO2 a légkörbe, de egy komolyabb vulkánkitörés több szén-dioxiddal "dúsítja légkört", mint a világ összes ipari -és közlekedési kibocsátása! Az aktuális légköri CO2 koncentráció egy dinamikus egyensúly eredménye, amihez hozzájárulnak a vulkánok, a növények, az állatok, a korallok, a mészkövek mállása, a tengervíz, és még sok más, de amint megemelkedik a CO2 szint, azonnal megerősödnek az azt felhasználó biológiai folyamatok is. Minél több CO2 termelődik, annál inkább szaporodnak az ezt felhasználó algák. Nem az élőlények produkálják itt a nagy változást, hanem a JÉG, és pólusváltások. Ha a Föld jelentős része eljegesedik, akkor azokra a részekre hiába süt a Nap, az energia döntő része visszaverődik.A szerzők hangsúlyozzák, az eredmények nem jelentik azt, hogy az emberekre eső, és általuk előidézett klímaváltozási hányadot nem kell fenyegetésként kezelni, vagy kevésbé komolyan venni. Ezt közli a palaeoklimatológus Antoni Rosell-Mele, a Barcelonai Autonóm Egyetemen is, aki szintén tagja az új becslést jelző csoportnak.
Viszont jórészben nem mi okozzuk a felmelegedést (vagy éppen lehülést), és ez alapján öngyilkos politika volna az emberiségnek visszafogni a technológiai fejlesztéseit, főleg a probléma ismeretében, és annak fényében, hogy még nem hallottunk a "gazdasági válság" miatti ipari tevékenység leépülése miatti CO2 csökkenésről sem!

Bölcs kutatóink legalább a klímaváltozás miatti téveszmék eloszlatásában segédkeznek némileg és óvatosan, amely téveszmék "alapot szolgáltatnak" a "világelitnek" embertársaik kiirtására, de viszonylag kevés politikus és tudós mer a vegyi permetezésekről megszólalni!Az emberiség elleni támadás másik módjára figyelmeztet az alábbi, az üzenőfalunkon belinkkelt jóindulatú figyelmeztetés is:

"A múlt héten (és az egész tavasszal 2011-ben), Volgográd felett repülőgépek repültek cikcakk alakban, az égen rácsos nyomokat hagyva! Az Ön egészsége és élete veszélyben van! Ez spray peszticidekkel okozott mérgezés! HIMTREYLERY!
A levegő, amit belélegzünk, mérgező, mérgező vegyi anyagokat permeteznek repülőgépek. Véget kell vetni ennek a bűncselekménynek! Ne légy gyáva és közömbös, mert veszélyes rád és szeretteidre!

A művelet neve "Leaf Clover" (lóhere), és magában foglalja a telepítését polgári légi járművekre az automatikus permetező berendezéseknek, toxikus aeroszolokat juttani a légkörben. A légitársaságok fizetést kapnak érte. Egy amerikai tábornok, részt vett a "lóhere" projekt szervezésében, és a kereskedelmi légitársaságok menedzselésében a légi járművek mechanikai átalakításában.
Toxikus aeroszolok permetezése az Egyesült Államokban 1998-ban kezdődött (1996). Oroszországban és Ukrajnában később. Most ez a téma is aktívan foglalkoztat sok embert az interneten, főleg angolszász oldalakon. Az ilyen oldalakra felkerül több ezer fotó és videó. Tényeket közölnek a toxikus aeroszolok (himtreylov / chemtrails) permetezéséről a légkörbe szinte minden országban a világon. A begyűjtött vízmintákból meghatározták a repülőgépek által húzott csíkok spektrális összetételét. Ennek eredményeként az elemzések mérgező anyagok jelenlétét mutatták ki a vízmintákból: báriumot, alumíniumot, bórt, arzént.

A spektrumanalizálás is, bárium, alumínium, cézium jelenlétét mutatta ki. Minden nap, szép időben, látható az égen, repülőgépek által hátrahagyott nagyon hosszú, vagy folyamatos pálya. Ha sokáig nézzük ezeket, azt találjuk, hogy a sávok nem tűnnek el, és kibővül a méretük, mesterséges felhőket alakítanak ki, és végül az egész a csapadékkal együtt a földre hullik, mérgezést okozva lerakódik a házak ablakain, üvegén, járműveken és emberek lélegzik be a mérgezett levegőt.
A bárium egy kémiai hatóanyag. A természetes bárium-keverékében hét stabil izotóp van. A bárium legfontosabb radioaktív izotópja Ba140. Ez alkotja az urán, tórium és a plutónium bomlás melléktermékét. Minden bárium-vegyület mérgező! A bárium-karbonátot (BaCO3) patkányméregnek használják. A bárium-klorid (BaCl2) is erős méreg. A báriumvegyületeket tartalmazó levegő hat az emberi egészségre: csökkenti az immunrendszer védekezési képességét, fejfájást, krónikus légzőszervi betegségeket, legyengült embereknél asztmát, tüdőgyulladást, allergiát, nőknél meddőséget és korai terhesség-megszakítást idéz elő.
A báriumos ivóvíz légszomjat, magas vérnyomást, szívritmus zavart, hasi fájdalmakat, izomgyengeséget, gyengült idegi reflexeket, agykárosodást, máj, vese -és szív elégtelenséget okoz.
Egy tudóscsoport által kiadott szabadalom szerint a NASA US3813875 «ROCKET HAVING BÁRIUM Release System az ION CLOUDS létrehozását teszi lehetővé a felső légkörben". A báriumot arra használták, hogy tanulmányozzák a légköri tulajdonságokat, mint egy mutatót, a napsugárzás vagy a radar besugárzásához a látható fény spektrumában. A találmány leírja atom-bárium-ion módszert, és tanulmányozza a Föld légkörében.
Ezeket a vizsgálatokat a "70-es" években végezték a múlt században, és most a fizikai tulajdonságai alapján, a bárium gyakorlati alkalmazását a Pentagon katonai programokban, elsősorban éghajlat és pszichés befolyásolási fegyverekként használja fel ellenünk.
Az U. S. Air Force égisze alatt, a HAARP program - nagyfrekvenciás aktív hajnal kutatási programban - létrehoztak erős radarállomásokat, amelyek használatának célja a helyi hangulat izgatása, megzavarása. Amikor kialakul hatalmas területen a plazma, tükrök működnek, átsugározva a radar sugárzást a többi állomásnak.
A "Combat e rendszer" alkalmazása következtében igen rugalmasan alakíthatók, a szélsőséges időjárási események (ami mellesleg most történik). Földrengések, hurrikánok, árvizek előidézése, valamint manipuláció az emberek fejében nagy tömegben. Indukálható tömeghisztéria, pánik, félelem, akár fizikai megsemmisítés is.
Meg kell jegyezni, hogy a permetezést nem az ionoszférában végzik (tengerszint feletti magassága 100 km), hanem a a troposzférában (a magasság legfeljebb 12 km), amelyen keresztül manipulálható az időjárás, és ami katasztrófákkal veszélyeztet és ami azt jelzi, hogy a bárium permetezése ilyen magasságokban csak arra szolgál, hogy manipulálják az emberek elméjét.
Valószínű, hogy a "világkormány" azt akarja, hogy biztosítsák az ilyen intézkedések a hatóságok számára, az emberek lázadása ellen bevezethető törvények meghozatalát.
Egy másik tényezőt is el kell mondani - téves az információ az időjárási anomáliák okairól. A világkormány leple alatt, a harcok folynak a "globális felmelegedés" ellen, amit mellesleg mérgező anyagok légkörbe szórásával tesznek meg. Foglalkoznak az ipar, úgynevezett üvegházhatású gázok kibocsátásával. Mint tudható, a "mitikus fenyegetettség" miatt írták alá a "kiotói jegyzőkönyvet" és az ENSZ keretegyezményét az éghajlatváltozásról, hogy fedezzék az anti-nemzeti bűnügyi tevékenységeket. Azt a geomérnöki módszert, hogy csökkentsék a globális felmelegedést, az egyes pontokon, amelyet bárium-levegő aeroszol szórásával érnek el a troposzférában. Ezen kívül a bárium a spray-aeroszolok tartalmaznak vírusokat, amik vérrendellenességeket és betegségeket okoznak, mint a közelmúltban megjelent "Morgellons".
Kérjük, hogy terjesszék ezeket az információkat barátok és ismerősök között!
Meg lehet állítani a toxikus anyagok légkörben juttatását, és fel lehet lépni ellene, ha az emberek együtt cselekszenek."

És, hogy miért írtam le mindezeket? "Csak" azért, mert a 2010. szeptemberi ENSZ jelentés, 2050-re 50%-kal csökkentett széndioxid kibocsátást, és 50%-os népességcsökkentést ír elő, pedig, e "megegyezés" aláíróinak a "lélekszámát" kellene 100%-kal csökkenteni!
Mielőtt azonban kötelet ragadnának, hogy teljesítsék "állampolgári kötelességüket", és a jóvátétel részeként megspórolják a felkötésük díjazását, adják vissza a népektől kizsarolt gigászi pénzösszegeket! A 2010-es 50-50-50 célkitűzés jegyében, 50 milliárd ember élelmezését tenné lehetővé!

(Jelenleg a rendkívül csekély csapadék mennyiség, az őszi vetés kikelését akadályozza meg, ami a jövő év elején fog hasonló problémákat okozni, mint amilyen Magyarországon, és Európa más részein a 2010. májusi-júniusi permetezések miatti terméskiesés volt. Ez a 2011. éveleji éhséglázadásokhoz vezetett a harmadik világban, Afrikában, és a Közel-Keleten. Természetes időjárás Európában már évek óta nem létezik!)
 

Országos sztrájk és tüntetés Nagy-Britanniában

Országos munkabeszüntetést és demonstrációkat szervez a TUC (Trades Union Congress / Szakszervezeti Testületek Szövetsége) november 30-ára szerdára, most a közszférában dolgozók nyugdíja, illetve fizetése védelmében. Az érdekvédők figyelmeztetik a kormányt, ez nem egy egyszeri séta lesz, akár hónapokon át készek harcolni szerzett jogaik védelmében 2012-ben is. 29 szakszervezet 2,6 millió támogató tagja érintett az akcióban.
A dühös közalkalmazottak így összegzik a kormány nyugdíj-reformját: „fizess többet, kapjál kevesebbet, dolgozz még tovább”. Megmozdulásukat az 1926-os Általános Sztrájk óta a legnagyobbnak tartják.
A kormány, a választási ígéreteivel ellentétben csökkenteni akarja a nyugdíjakat, a korábban befagyasztott bérekből még magasabb nyugdíj hozzájárulást akar elvonni, és fokozatosan bevezetni férfiak és nők számára a 68 éves nyugdíjkorhatárt.
Hosszas tárgyalások után a kormány részéről Danny Alexander újságírókon keresztül üzente: „nincs több pénz, nincs jobb ajánlat a tarsolyomban”. Mondja ezt egy olyan kormány, amelyik nemrég törölte el a bankárok „bónusz-adóját”, ami akár évi 3 milliárd font lenne, éppen amennyivel többet akar lenyúzni saját közalkalmazottjairól. A cionista társadalmi „igazságosság” alapján.
Ezért nem nyitnak ki szerdán az iskolák, könyvtárak, szemétlerakók, lesznek hatalmas fennakadások és járat-törlések a reptereken stb., ezért tüntetnek tanárok, orvosok, mentősök, kukások, magas rangú közszolgák, vám- és pénzügyőrök, nővérek, önkormányzati adminisztratív- és IT dolgozók, közlekedési biztonsági dolgozók, határőrök, adóellenőrök...
Már jó időben kezdődik a bemelegítés az olimpiai megmérettetésre! Jó esélye van egyébként is Londonnak az aranyéremre 2012-ben, legalábbis ami a káoszt illeti... De nyugodtan dőljünk hátra: ezrével lesznek itt FBI/CIA ügynökök, 6000 brit katona, föld-levegő rakéták, és a levegőben pilóta nélküli robotrepülőgépek és helikopterek fognak cirkálni!
Bartha László

Milyen feltételekkel lépett be Hazánk az IMF-be?

A HVG archívum szerint 1982. május 6-án lettünk IMF-tagok.
Amikor a D-209-es botrány kipattant (a 2002-es parlamenti választások után), akkor azzal védekezett Medgyessy Péter frissen megválasztott miniszterelnök, hogy ő mindig a KGB ellen (a világ egyik legerősebb, ha nem a legerősebb titkosrendőrsége!) harcolt, és milyen jót tett azzal, hogy közreműködésével beléptünk az IMF-be… Hát most már látjuk, mekkora jócselekedet volt, akárki is volt az elkövető! Lassan harminc esztendős a tagságunk ebbe az országokat, földrészeket ellehetetlenítő szervezetbe, és most már igencsak a végét járjuk!
Medgyessy Péter a kémbotrányból sikeresen kimászott, de mi az IMF karmaiból soha nem tudunk kiszabadulni, mert amint a tőkébe törlesztünk, azonnal leértékeli a forintot, és azt követően könnyen lehet, hogy még többel tartozunk, mint a törlesztés előtt… Ebből kaptunk a közelmúltban jókora adag ízelítőt!
Medgyessy amint szóba hozta miniszterelnökként, hogy az SZDSZ (az MSZP örökös koalíciós partnere) tele van korrupciós ügyekkel, még talán három napig volt miniszterelnök. Csillag István SZDSZ-es gazdasági miniszter nagyon megsértődött, és Medgyessynek rövid úton távoznia kellett, de utazó nagykövetként még egy ideig utazgatott az adóforintjainkon. Utazásairól nem őrzött meg semmit a történelem…
Medgyessy miniszterelnöksége alatt tartották a népszavazást Magyarország EU-tagságáról és maga a csatlakozás is erre az időszakra esett (2004. május 1.)
Annak ellenére, hogy a diktatúra idején is jókor volt jó helyen, vezető szerepét megőrizte, és még azzal is megfejelte a szerencséjét, hogy többszörös milliárdos létére jelenleg a gazdasági válság ellenére havi másfél millió forint nyugdíjat utalunk a számlájára. Nálunk az iránt nem szokott senki érdeklődni, hogy ki miből lett milliárdos? Érdekes ország érdekes vezetőkkel…
Az IMF-be történő belépéshez valójában volt-e köze Medgyessynek, annak ma már igazából nincs jelentősége. Ami napjainkban történik velünk, annak szálai visszavezetnek 1982-ig.
Kivonat az 1982. évi 6-os számú Törvényrendeletből:
„Az 1982. évi 6-os számú Törvényrendelet (Tvr.) 9. cikkelyének 2. szakasza alapján az IMF Magyarországon 1982. óta napjainkig korlátozás nélkül vásárolhat ingatlanokat, lakásokat, házakat, cégeket, üzemeket, vállalatokat (egyszóval mindent, ami megvehető és privatizálható adósság fejében). Amennyiben vannak a kifosztásnak fokozatai, hát ez annak egy kemény lépcsőfoka!
A Tvr. 9. cikkely 3. szakasza mentesíti az IMF-et hazánkban mindenféle bírói és hatósági eljárás alól Magyarország területén, magyar bíróság, az IMF semmiféle ügyletébe nem avatkozhat bele. Sőt még az IMF megvásárolt tulajdonait bérlőkkel szemben is teljes ez a jogvédelem, az IMF viszont bárkivel szemben kezdeményezhet bírósági eljárást Magyarországon. (Ezt nevezik a művelt Nyugaton demokráciának…)
A Tvr. 5. szakasza alapján az IMF irattárai teljes mértékben sérthetetlenek 
és az IMF semmiféle adatszolgáltatásra nem kötelezhető semmiféle hivatal részére Magyarországon.
A Tvr. 6. szakasza alapján az IMF minden vagyona és követelése mentes bármily nemű     korlátozástól, rendszabályok, ellenőrzések és bármilyen természetű moratórium alól  hazánkban. A Tvr. 8. szakasza alapján az IMF valamennyi kormányzója, ügyvezetője, helyettesei, bizottsági tagjai, képviselői, tanácsadói, tisztségviselői és valamennyi
alkalmazottja is mentesül mindenféle jogi eljárás alól Magyarországon; kivéve, ha arról az IMF önként lenem mond.
A Tvr. 9. szakasza alapján az IMF valamennyi vagyona, jövedelmei, követelései és ügyletei teljes mértékben adómentességet, vámmentességet és illetékmentességet élveznek Magyarországon.”
A Törvényrendelet teljes terjedelemben itt elolvasható:
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=4897.7423

"Az 1982. évi 6-os számú Törvényrendelet (Tvr.) 9. cikkelyének 2. szakasza alapján az IMF Magyarországon 1982. óta napjainkig korlátozás nélkül vásárolhat ingatlanokat, lakásokat, házakat, cégeket, üzemeket, vállalatokat (egyszóval mindent, ami megvehető és privatizálható adósság fejében).

A Tvr. 9. cikkely 3. szakasza mentesíti az IMF-et hazánkban mindenféle bírói és hatósági eljárás alól Magyarország területén, magyar bíróság, az IMF semmiféle ügyletébe nem avatkozhat bele. Az IMF megvásárolt tulajdonait bérlőkkel szemben is teljes ez a jogvédelem, az IMF viszont bárkivel szemben kezdeményezhet bírósági eljárást Magyarországon.
A Tvr. 5. szakasza alapján az IMF irattárai teljes mértékben sérthetetlenek

az IMF semmiféle adatszolgáltatásra nem kötelezhető semmiféle hivatal részére Magyarországon.

A Tvr. 6. szakasza alapján az IMF minden vagyona és követelése mentes bármily nemű korlátozástól, rendszabályok, ellenőrzések és bármilyen természetű moratórium alól hazánkban. A Tvr. 8. szakasza alapján az IMF valamennyi kormányzója, ügyvezetője, helyettesei, bizottsági tagjai, képviselői, tanácsadói, tisztségviselői és valamennyi alkalmazottja is mentesül mindenféle jogi eljárás alól Magyarországon;

A Tvr. 9. szakasza alapján az IMF valamennyi vagyona, jövedelmei, követelései és ügyletei teljes mértékben adómentességet, vámmentességet és illetékmentességet élveznek Magyarországon."

Link
MHK Jogszabály szolgáltatás
jogszabalykereso.mhk.hu
(A Magyar Népköztársaság részéről az elfogadási okirat letétbe
helyezése az Amerikai Egyesült Államo...

forrás: e-mailben érkezett
A Spiegel Online-nak három lehetséges megoldási tervezetről van tudomása:

1. Az Európai Szerződések megszigorítása. Az Európai Bizottságnak megnőne a beavatkozási hatásköre a nemzeti költségvetésekbe. A nagy hiányt felhalmozó államok ellen eljárást kezdeményeznének. Ennek a megoldásnak az előnye, hogy viszonylag fájdalommentesen kivitelezhető, ám hátránya, hogy időbe telik és a tagállamok együttes döntése kell hozzá.

2. Az euróövezet új alapokra helyezése, teljesen új szerződési feltételekkel. A teljes jogú tagállamok száma lecsökkenne hatra és ezek kezében nagyobb hatalom összpontosulna. Ezek Németország, Finnország, Franciaország, Luxemburg, Hollandia és Ausztria lennének. Az euróövezet minden tagja formálisan egyenjogú lenne, ám a mostaninál valamelyest lazább szövetség jönne létre, a nevezett 6 ország irányításával. A terv megvalósítása látszólagos rugalmassága ellenére gyakorlatilag a többszintű EU-t hozná létre.

3. Megtörténnek a kiválások az euróövezetből: a lecsúszott országoknak menniük kell, de akár az erős országok is kiléphetnek. Ez utóbbi esetben az EU már csak történelem lenne. Jelen pillanatban több neves közgazdász is dolgozik egy ilyen forgatókönyvön. (Vannak elképzelések 'északi' és 'déli' euróról is.) Egy ilyen lépés Németországnak 250-340 milliárd eurójába kerülne, ami a német nemzetgazdaság  éves teljesítményének a 10-14 százalékát jelentené. De még így is megérné, állítják egyes szakemberek.

Az egyes megoldási elképzelésekről, ezek mindenféle variációiról lehet olvasni a német sajtóban. Ami biztos, hogy Németország egyelőre az első számú tervhez hasonló elképzelésekhez ragaszkodik. December 8-9-én újabb válságcsúcs ül össze Brüsszelben.

Gondolatok a pénzügyi- gazdasági-politikai rendszerünkről az ingatlanadó kapcsán

(Ide sorolhatóak még az oktatás, egészségügy, egyházak, tudomány. MIND HAZUGSÁG!!!)
1., Az ország  költségvetésének nehéz helyzetére hivatkozva kivétel nélkül, állandóan "nadrágszíjunk meghúzására" biztatnak bennünket évtizedek óta vezetőink.
Az ország helyzete ennek ellenére egyre rosszabb. Várható, hogy az ingatlanadó fizetése sem fogja kisegíteni az országot, ezért az ingatlanadót, kommunális adót, ebadót és minden további olyan adót, ami igazságtalan, erkölcstelen, határozottan, egyértelműen el kell utasítanunk. 
Hazánkban az ingatlan tulajdonlásnak évszázados hagyományai vannak. A magyar emberek egyik fő életcélja a saját tulajdonú ház, lakás, ingatlan. 
Régen jórészt kaláka segítségével, ma a szándékosan alacsonyan tartott  jövedelmek miatt csak hitelek igénybevételével tudjuk ezt megvalósítani. A kaláka tiltása, büntetése, és most az államilag támogatott forinthitelek helyett bevezetett deviza alapú hitelek törlesztésének ugrásszerű emelkedése voltak az övön aluli ütések ebben a rendszerben... a következő az ingatlanadó lenne, ... a semmiért!, mert ez felesleges áldozatvállalás lenne a családoktól, és változást csak negatív értelemben hoz a családok életébe ez a tehertétel. Adózott jövedelemből és kamatos kamattal terhelt hitelből valósítottuk meg sokan a legelemibb életfeltételünket, a lakhatást.
Amire mindenképpen szükségünk van, hiszen munkanélküliség esetén, jövedelem nélkül lakás bérlése sem lehetséges, földönfutók leszünk, az utcára kerülünk saját ingatlan nélkül. 
A lakhatás célra használt ingatlan maga nem termel jövedelmet. A jelenlegi magántulajdon központú hatalom büntetni akarja azt, akinek tulajdona van.
Vagy épp megfosztani készül bennünket legfontosabb tulajdonunktól?
Az ingatlanadót mire akarják használni:
-       a múltbéli jövedelmünk mostani adóztatására, vagy
-       a mostani jövedelmünk adóztatására olyan tárgyhoz kötve, aminek semmilyen hatása a mostani jövedelmünkre, ill.
-       az életminőségünk adóztatása lenne a cél?
Ilyen alapon lehetne az emberek súlya, magassága alapján is adót kivetni.
Ez az adó akkor lenne indokolható egyáltalán, ha a jövedelem tartalmazná a lakhatás megteremtésének költségeit. De nem tartalmazza. Meghagyták a jövedelmet a szocialista korszak szintjén, de elvettek minden juttatást, amit a régi rendszer biztosított a fizetés mellé. /Lakhatást, oktatás, egészségügy, stb. /
Ráadásul / mintegy tréfásan / felhívják a figyelmünk az „öngondoskodás” szükségességére. Miből??
Az adók folyamatos emelésére tulajdonképpen is miért van szükség, egyre nagyobb mértékben?   
Mert egy hibás, a társadalmat ellehetetlenítő pénzügyi- gazdasági rendszert vettek át és működtetnek a vezetőink, a politikai elitünk.
Mi pedig jóindulatúan tűrtük, és egyelőre még eltűrjük ezt.
Egy nagy átverés, nagy félrevezetés áldozatai vagyunk mindannyian, mi magyar állampolgárok:
  Elhitetik velünk, hogy „demokráciában” élünk, ahol a demokrácia az emberek jobb - bal oldali megosztását,  a pártokra szavazási lehetőségét jelenti. Olyan pártokra szavazhatunk, akiket a magyar társadalom finanszíroz, ahol a képviselőknek a Parlamentben az egyik pártkatona bekiabálja, melyik gombot kell kötelezően megnyomniuk a szavazásnál... Viszont a parlamentbe került egyik képviselő sem tudná, ha akarná se e miatt a „pártfegyelem” miatt képviselni választóit, hiszen a kiabáló utasítása szerint kell szavaznia. Feleslegesek az ilyen képviselők, elegendő lenne a kiabáló, aki nyomhatná sorban az összes gombot…
A valódi hatalom ebben a rendszerben azé a jelölőé, aki a jelölteket állítja, legyenek azok pártok, vagy annak képviselői. Gyakorlatilag 2 pólusú 1 párt rendszer ami nálunk működik..az országgyűlésbe  bekerült pártok akkor is ott ülnek a Parlamentben ha nyertek, akkor is, ha vesztettek a választáson, a felelősségük kb. ugyanannyi, egyszerűen a húsosfazék távolsága változik..
A kormányváltáskor nem készül nyilvános nemzeti vagyonmérleg, hogyan gazdálkodtak a rábízott javakkal a pártok.
A Parlament folyamatosan alkotja a törvényeket. A baj az, hogy inkább a lobbyérdekek szerint, kevésbé a választópolgárok érdekében. Egy stabil, igazi demokráciában felesleges az állandó törvényalkotás, a stabilitás, az emberek létbiztonságát szolgáló törvények a fontosak, amiket nem kellene mindig változtatni.
Ebben a rendszerben akkor vagyok törvénytisztelő demokrata választó polgár, ha szavazok valamelyik / bármelyik / pártra, és várok 4 évet arra, megvalósította-e az ígéretét a párt. Ha nem, szavazhatok másikra, hisz a lényeg az emberek megosztása, a közösség egységének szétzilálása, egymással szembefordítása, közben csendben történő kifosztása.
Klasszikus oszd meg és uralkodj elv!
A mostani, nekünk "demokráciaként” eladott rendszer gyakorlatilag a pártok kontroll nélküli, lobbyérdekek szerinti hatalom gyakorlását jelenti, egyéni, visszahívható, számon kérhető képviseletünk helyett.


http://mkh.valosag.net/index.php/koezzetevk/hatterhatalom/801-gondolatok-a-penzuegyi-gazdasagi-politikai-rendszeruenkrl-az-ingatlanado-kapcsan

A kommunizmus küldetése ugyanaz, mint a liberalizmusé

A monarchiák és egyéb tradicionális államformák lerombolása, egyházüldések, esszenciálisan a materializmus és ateizmus elterjesztése (1).
A magasabb rendű tagadása, egyenlősítés és szellemi kizsákmányolás. Ezen jellemzők a kommunizmusra is ugyanúgy igazak, mint a liberalizmusra. Jelképes, hogy a II. Világháborúban a szárnyaikat bontogató jóléti demokráciák és a kommunisták együttesen szálltak szembe a tradíció képviselőivel, és mind a két oldalról össztűz alá vették a szabadságharcot vívó államokat. Megmutatták igazi lényegüket, az eredeti Európa (nem földrajzi értelemben) elpusztításának elvégzését.
"Nem volt rendszerváltás" - halljuk az utca emberétől, de azt már kevesebben látják át, hogy azért nem volt, mert a kommunista szemléletmód mélységesen hasonlatos a liberalizmuséhoz. Formában és eszközben eltérő a kettő, de mindegyik ugyanúgy a normalitás ellensége. Ezért tudtak olyan könnyen átvedleni a kommunisták a liberális demokráciák kiszolgálóivá, vagy azért érezzük, hogy ugyanaz történik, mint a rendszerváltás előtt.
Kimentek a tankok és bejöttek a bankok, ugyanolyan rabságot előidézve. Egyik a fizikai szabadságtól látványosan fosztotta meg a nemzetet (kemény diktatúra), utóbbi pedig egzisztenciálisan szorítja a nyakunkat (puha, lopakodó diktatúra). Kisz és a párt helyett ValóVilág, Győzike, Blikk és megannyi mocsok neveli a népet (fenntartva a választás illúzióját), a valódi ébredésben pedig már nem az ÁVH akadályoz minket, hanem AVH és a TEK. Az ellenség ma már nem a kulák, hanem a terrorista, a szélsőséges, radikális jobboldali...
Nem az a lényeg, hogy már csak pár idióta ünnepel november 7-én Magyarországon, és Kijevben is rájuk támadnak, Kínában a kommunizmus átalakulóban van, a világ egészéből szorul ki látszólagosan. Ha teljes mértékben el is tűnik formailag, akkor is az öröksége velünk marad, és ugyanazt folytatja a liberalizmus. Maradt a többségi-. anyag-, és mennyiségi elv mint általános rendezőelv a nép számára (persze a háttérben az áll, hogy a hatalomból a fény képviselőit eltávolítva, a sötétség vehesse át az irányíást(2)). Ez a kettő eszme a leghatékonyabb vírus, amit valaha is elszabadult. Az, ha ezek az eszmék el is tűnnek, az csak arra bizonyíték, hogy nincs mit rombolniuk, befejezték munkájukat. Hogyan lenne már érvényes Magyarországon az osztályharc-elmélet, ha sikeresen megszűntették az osztályokat az egyenlősítésükkel, ami munkát aztán a liberalizmus minden szinten folytatott. Hol harcoljanak már a klerikális reakció ellen, ha már nincs ilyen sajnos? Formáját tekintve lehet érvényét vesztette a kommunizmus, de lényegét tekintve itt él velünk: elvallástalanodott tömegek, közoktatási uniformizáltság, és a megvalósult proletár diktatúra, hiszen a legalkalmatlanabbak, tudatlanok, bunkók irányítanak mindent, és ez még akkor is így van, ha éppen több diplomája van egyes vezetőpolitikusoknak, mert egy normális világban ezekre még egy kapát sem lehetne rábízni.
Mi különbség van azon felfogás között, hogy a hatalmat a folyamatosan növekvő életszínvonal legitimálja (kommunizmus) (3) és aközött, hogy a liberalizmus a kényelemmel tompít és fogadtatja el magát (4)?
Lehet foglalkozni a kommunizmus 100 millió áldozatával, a gulágokkal, az ÁVH rémtetteivel, és kötelességünk is emlékezni és emlékeztetni, de közben aggódjunk az élőkért is, mert könnyen meghalhatnak még élve, ha a modern kór megfertőzi az agyukat és elszakítja őket a valóságtól, a normalitástól.
Azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy az a kommunizmussal (és liberalizmussal) csak úgy lehet hitelesen szembeszállni, ha magunk sem valljuk az esszenciális tartalmát, nevezetesen az anyagelvűséget, a vallástalanságot, a mennyiség uralmát, és ezzel szemben teljesen a normalitás talaján állunk.

http://mkh.valosag.net/index.php/koezzetevk/hatterhatalom/698-a-kommunizmus-kueldetese-ugyanaz-mint-a-liberalizmuse