2013. június 25., kedd

Szánalmasan gyávák és undorítóan haszonlesők…

- Hír és vélemény, a földtörvény nyomógombos szavazásáról -
Az Országgyűlés sajtóirodájára hivatkozva írja az MTI:
Hír: “A Jobbik képviselői a földtörvény múlt pénteki zárószavazása előtt megzavarták az Országgyűlés ülését: felvonultak az elnöki emelvényre egy nagy méretű; “A magyar föld átjátszása idegeneknek: hazaárulás!” – feliratú molinóval, majd a levezető elnök felszólítására sem hagyták el az emelvényt. A jobbikosok az ezután elrendelt szünet alatt sem mentek le a pulpitusról, így a földtörvényt végül a levezető elnök kezdeményezésére nem név szerinti, hanem nyomógombos szavazással fogadták el.
Az Országgyűlés sajtóirodája a közleményben emlékeztetett: az Országgyűlés múlt pénteki ülésnapjának napirendjén szereplő “A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslat” zárószavazásának név szerinti megtartását a Jobbik parlamenti képviselőcsoportja kezdeményezte. Ugyanakkor ennek elrendelésekor a Jobbik országgyűlési képviselői akadályozták meg a név szerinti szavazás lebonyolítását azzal, hogy a frakció tagjai felvonultak az elnöki emelvényre, és “példátlan módon ellehetetlenítették a levezető elnök munkáját”. Ezt követően Latorcai János kénytelen volt helyét elhagyva a szónoki emelvényről folytatni az ülésvezetést.
Ezzel párhuzamosan – a sajtóiroda közlése szerint – a vendégpáholyban a Jobbik frakciója által odahívott és beléptetett emberek “a Ház méltóságát súlyosan sértő, a képviselőkben riadalom keltésére alkalmas magatartást tanúsítva zavarták meg az Országgyűlés munkáját”. A levezető elnök figyelmeztetésére sem fejezték be a rendbontást, és a teremőrök felszólítására sem hagyták el a páholyt az ülés berekesztéséig…
Mivel a Jobbik képviselői nemcsak saját viselkedésükkel, hanem az általuk meghívott emberek magatartása által is “előre megfontolt módon akadályozták a törvényhozás munkáját”, a házelnök az Országgyűlés rendje és biztonsága fenntartására vonatkozó kötelezettsége alapján járt el. Így “a rendzavarások jövőbeni lehetősége korlátozásának szándékával” intézkedett a Jobbik országgyűlési képviselői beléptetési jogának felfüggesztéséről, és mindazok – a Jobbik képviselőcsoportja kezdeményezésére kiadott – állandó parlamenti belépőjének visszavonásáról, akiknek az Országgyűlés Hivatalában sem köztisztviselői, sem más munkavégzésre irányuló jogviszonyuk nincs…” – olvasható többek között a közleményben.
Vélemény: A név szerinti szavazás elkerülésére ez csupán ürügy volt. – Hiába, a gyáváknak mindig valami ürügyet kell gyártaniuk, saját tetteik igazolására, mert kényelmesebb a beismerés helyett másokra mutogatni.
Az orbános trió sem merte vállalni a véleményét, még nyomógombbal sem. Talán abban biznak, hogy az utókor majd elfelejti, hogy nem szavazták le ezt a szégyenletes rendeletüket?
Undorító! Amikor valakik a bűnt elkövetni nem szégyenkeznek, (annál is inkább, mert közben azon dolgoznak, hogy ne derüljön ki. – Hisz’ amiről a magyar kisember nem tud, az ugye nem létezik… – szerintük). Ellenben nem restek akadályozni, mindazokat, akik ezt kideríthetnék, netán napvilágra hozhatnák.
A bíróságok, a rendőrségi nyomozás, a fősodratú média, stb. ezért olyanok amilyenek, meg azért mert hagyják magukat lenyomni.
A jogalkotás, a törvény az elmúlt években teljesen leértékelődött. Ennek pedig legfőbb oka, hogy lejáratták saját magukat, amikor nyílt kiszolgálói lettek a pénzorligarchia érdekeinek., miközben durván és szemérmetlenül szembementek a magyar emberek alapvető jogaival.
Ennek a durva törvényerőre emelt igazságtiprásnak eklatáns példája az alaptörvénynek nevezett magyar nép ellenes iromány, valamint a pénzügyi és egyéb átpolitizált törvények garmadája. (Banktörvény, munka törvénykönyve, és szinte mindegyik gazdasági és biztonsági ágra vonatkozó törvény és rendelet, mely a magyar nép jogait és életlehetőségeit korlátozza, kiszolgáltatva őket a korrupt pénzembereknek, főként a multicégek képviselői és tulajdonosi gárdájának valamint a gyáva és kollaboráns politikusoknak, közszolgáknak).
A legfőbb probléma, hogy a dilettantizmus, “kéz-kezet-mos”, a gyávaság, “a ki-kinek a rokona-ismerőse” szemlélet vagyis az erkölcstelenség és természetellenesség az elterjedt viselkedési normává vált az ország felső vezetésében. Ahonnan már a közszférában is eluralkodott, köszönhetően az évtizedek óta folyó agymosásnak és a tisztesség az erkölcsiség lenézésének, az igazság törvényesített lábbal tiprásának szánalmas gyakorlata.
Szász Gerda

Fondorlat-fondorlat hátán

Jósolni nem tudok, nem is akarok, de úgy gondolom, hogy július 4-én a Kúria helyben fogja hagyni a másodfokú ítéletet, amelyben a bíróság kimondta, hogy semmis a szerződés, mert a kereskedelmi árrés mértéke százalékosan nem volt meghatározva a THM-ben.
Ha egyszerűen szemléljük a dolgokat, akkor már ez is egy eredmény és biztosan sokan lesznek akik élni fognak vele. De ezek az emberek csak a saját pillanatnyi szabadulásukon gondolkodnak és nem látják, hogy mi rejlik a háttérben, illetve nem törődnek azokkal, akiknek esetleg százalékos mértékben is feltüntették ezt.
Valójában arról van szó, hogy a hatalom látja azt, miszerint ezt a szellemet, amit az elmúlt közel öt év tevékenységének köszönhetően kiszabadítottunk a palackból, már visszagyömöszölni nem tudja. Éppen ezért menteni próbálják a menthetetlent úgy, hogy a lehető legkisebb károkat szenvedjék el a bankárok és elkerüljék a büntető felelősségre vonást.
Sajnos a kritikus tömeg megteremtését legjobban azok hátráltatják, akik magatartásukkal elriasztják a széles tömegeket, mert a nép felületes szemlélésében randalírozóknak látja azokat, akik festékkel fújják a bankok kirakatát, hogy mást ne említsek. És itt nem az a legnagyobb baj, hogy ezt valaki megteszi, mert úgy érzi, hogy ezzel visszavágott valamilyen formában annak aki őt kifosztotta, bár ez elég gyenge revansnak számít, legalábbis énszerintem. Az, hogy ezt nem egyéni akcióba teszi, – ha már mindenképp tenni akarja – hanem egy csoportos megmozdulás keretén belül, így akarva akaratlanul egybemossák tevékenységét azokkal is akikkel együtt vonul és esetleg nem értenek vele egyet.
A bankok olyan súlyos törvénytelenségeket, bűncselekményeket követtek el az emberek és az ország kárára, hogy ez a festékspriccelés gyerekes csínynek tűnik azzal szemben. És mégis ebből ma komolyabb atrocitás alakult ki, abból kifolyólag, hogy a rendőrök, akik egyébként példaértékűen álltak hozzá a bejelentetlen felvonulás biztosításához, aránytalan erőt alkalmaztak az elkövetővel szemben.
Egyvalamit mindenkinek meg kell érteni, a kritikus tömeg nélkül a rendőröktől hiába várjuk el, hogy átálljanak, nincs hova átállniuk. Civilben jónéhányan közülük ott vannak megmozdulásainkon, nem ők az ellenség, nem velük kell hadakoznunk. Szinte minden alkalommal elmondják, hogy ők is a devizahitelek áldozatai. Én inkább őket is a rendszer áldozatainak tekintem.
Ma a tárgyalás előtt a Kossuth Rádió riporterre készített egy rövid interjút velem, hogy mit várok a mai tárgyalástól, mivel lennék elégedett. Elmondtam, hogy azzal, ha a Kúria megállapítaná, hogy ez az ügy nem tartozik a polgári bíróság jogkörébe, hanem büntetőügy. De ehhez először dr. Polt Péter legfőbb ügyészt kellene törvényszék elé állítani bűnpártolásért. Na erre mondta a riporter, hogy ez sem fog adásba lemenni.
Mindenesetre érdekes lesz, ha a Kúria helybenhagyja az ítéletet, annak ellenére amit a legfőbb ügyész szakmai véleményében leírt. Akkor Polt Péter is lemond és távozik egy vaskos végkielégítéssel?
Meglátjuk. A lényeg, hogy szervezzük meg önmagunkat. A Mozgalom alapjait már lefektettük, itt a honlapon olvasható az Alapszabályunk és működési szabályzatunk, valamint a Belépési Nyilatkozatok.
Csak érdekes egybeesésként megemlítem, hogy július 4-re tűzték ki az ítélethirdetést hasonló devizaügyben Horvátországban is. Véletlen lenne?
Az ítélet ha marad, ha nem, a kifosztó gépezet gőzgépei megállíthatatlanul zakatolnak tovább és azt csak mi emberek tudjuk megállítani.
Köszönet mindenkinek, aki ismételten jelenlétével kiállt az igazság mellett. Jó volt Önökkel lenni és együtt vonulni. Megint nagyon sokan bebizonyították, hogy hajlandóak tenni is az ügy érdekében.
Kásler Árpád.

Megkezdődött a Kúrián a PER! (Frissitve) Dagad a demonstrálók tömege! “Lógni fogtok!”-videóval


10:00 óra
Mintegy 150 otthonvédő demonstráló kiséri figyelemmel a Kúrián zajló semmisségi pert-devizahitel-ügyben.
A tárgyalóba csak nagyon kevesen fértek be, a többiek az épület előtt várnak.
A Bal-Rad-ot a Munkáspárt aktivistái tájékoztatták.
12:00 óra

Elnapolt döntés!

A tárgyaláson úgy tűnt, a Kúria bírái nagyon óvatosan kezelik az ügyet, igyekeznek kivonni magukat az ügy politikai vonulatából. Talán ennek is a következménye, hogy a döntést július 4-ére elhalasztották.
Időközben a demonstrálók létszáma már több százra nőtt.
A tiltakozók táblákkal, zászlókkal demonstrálnak, hangoskodnak, és voltak, akik egy akasztófára felfüggesztett bábut hoztak magukkal, akadályozzák a Markó utca gépjárműforgalmát.
12:30 óra
A demonstrálók nem oszolnak! Délután is maradnak!
13:00 óra
Az Otthonvédők, akik a Kúria előtt várták délelőtt a létfontosságú ítéletet, vonulni kezdtek a Belvárosban. Az Oktogonnál vörös festékkel lefestették az Erste ablakait, kisebb tömegverekedés is kitört. Később további bankfiókok előtt demonstráltak.
Fotó: Tuba Zoltán - Origo
zaszlos23
babu2
Fúj, bankok! Fotó: Botos Tamás
Az Erste Teréz körúti fiókjánál tüntettek azok a devizahiteles tüntetők, akik a Kúria elől vonultak át az Oktogonhoz. Az Otthonvédő tüntetők egyike vörös festékkel részlegesen lefestette a bankfiók egyik kirakatüvegét. Ugyanott akasztófákkal azt ordították, hogy “lógni fogtok!”.
Ugyanez az üzenet egyébként a tüntetőknél lévő akasztófán lógó bábun is olvasható, akárcsak a “korrupt bankár” és a “szar alak vagyok” feliratok.
Fotó: Tuba Zoltán - Origo
Fotó: Tuba Zoltán - Origo
Fotó: Tuba Zoltán - Origo
Fotó: Tuba Zoltán - Origo
Kisebb tömegverekedés tört ki, amikor a 30-40 rendőr próbálta elvinni a festékfújó Radikális Bankellenes tüntetőt, és ebben kétszer annyi tüntető próbálta megakadályozni őket. Végülis a tömegből kiemelt bajtársat a rendőrök előállították.
Fotó: Tuba Zoltán - Origo
A bankból csodálkozva sétáltak ki az emberek, mint akik nem láttak még ilyet.
A tüntetők az incidens után tovább vonultak a Király utcán a Deák tér irányába. Sokan vidékről jöttek, és nehezményezik, hogy a budapestiek miért nem csatlakoznak hozzájuk. A több száz fős tömeg azt skandálja: “gyertek velünk!”, illetve “ébresztő!”. Budapest elégedett-büszke népe pedig csak bámészkodik.
A tüntetők – fogyatkozó számban – később a Belváros több pontján feltűntek bankfiókoknál demonstrálva: megjelentek a CIB, az FHB és a Raiffeisen egyes fiókjai előtt is.

 
https://balrad.wordpress.com/2013/06/25/megkezdodott-a-kurian-a-per/

Mónus József világcsúcsa saját készítésű íjjal

Mónus József magyar íjász világcsúccsal győzött a török nyílt bajnokságon a távlövésnek abban a versenyszámában, amelyben 50 fontnyira korlátozzák a megengedett húzóerőt.
A hazai szövetség beszámolója szerint 14 ország versenyzői vettek részt a Gümüshaciköyben rendezett eseményen, amelyen Mónus József az említett kategóriában 467 méterrel állított fel új rekordot saját készítésű íjjal és vesszővel.
Mónus József (fotó: kurultaj.hu)
Mónus József (fotó: kurultaj.hu)
A hagyományos íjászat törökországi seregszemléjén további magyar sikerként a férfiak összetett versenyében Terman Szilárd bronzérmet szerzett, míg a juniorok mezőnyében Posta Donát a második, Posta Csongor pedig a harmadik helyen végzett.

MTI

Fél tank benzin ára vagy az élete? Ön dönt!

www.hiperakcio.com
Már többször kaptam reklámot az elalvássokkolóról (ami valójában nem sokkol, viszont életet ment). Elször nagyon idegesített, valami távoli ismersöm küldte, de mióta megtaláltam a több funkciós változatot, én is nagyobb biztonságban érzem magam vezetés közben!
- hálózatról, USB-rl és szivargyújtóról is tölthet
- rezeg, sípol vagy mindkett egyszerre
- kis kék LED jelzi a töltöttséget
- minségi kidolgozott küls
- CE tanúsítvány
Jah és itt ugyanannyiért adják, mint a gagyi elemes változatot:
Akinek tudom továbbküldöm, biztos sokan fognak utálni ezért, kapok pár szitkozódó levelet, de ez engem nem érdekel, mert ha csak egy életet megmentek ezzel a körüzenettel, már megérte! Ne sajnáljátok rá a pénzt, rengetegen halnak meg elalvásos balesetben!!!
Kati

Putyin továbbra sem lesz a zsidók kedvence

Bizonyára mindannyian emlékszünk még a Schneerson gyűjtemény esetére. Ahogy mi is megírtuk, unatkozó amerikai műkincstolvaj zsidók úgy gondolták, hogy ha egy nekik lekötelezett amerikai bíró, név szerint Royce Lamberth, az ő javukra ítél a világ másik végén, egy teljesen szuverén államban lévő műkincsgyűjteményt, akkor majd az adott állam hatóságai máris kezüket-lábukat törve igyekeznek minél gyorsabban teljesíteni a követelésüket (mert ugye az jár nekik). Elszámították magukat, mert ez az állam Oroszország volt.
Vlagyimir Medinszkij orosz kulturális miniszter a napokban egy tv-műsorban megfogalmazta Moszkva elvi álláspontját ezzel kapcsolatban: “Nem nagyon világos, milyen jogi alapja van a bejelentő félnek, hogy adjuk át valakinek azt, amit államosítottak a 20-as években. Kiket képviselnek ők a valóságban? Hászidok a világ minden táján élnek, és ezek a zsidó közösségek léteznek hazánkban is. Akkor talán, helyezzük most át a szfinxet, távolítsuk el a sztéléket Párizs központjából. Ez egyszerűen tönkreteszi a nemzetközi kulturális és jogi kapcsolatok rendszerét a világon, ez abszurd követelés.
Az orosz külügyminisztérium visszautasította a hászidok minden követelését, és jogilag „semmisnek” nevezte azokat. Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin, kijelentette, hogy Menachem Mendel Schneerson rabbi könyvtára orosz tulajdon, nem tartozik egyik konkrét zsidó közösséghez sem, ezért Oroszországban marad. Az államfő egyszersmind javaslatot tett arra, hogy a gyűjteményt helyezzék el a tavaly novemberben Moszkvában megnyitott oroszországi zsidó múzeum- és tolerancia központban, amely a világ egyik legnagyobb ilyen intézménye. Akárhogy is nézzük, ez meglepően korrekt ajánlat volt annak ellenére, hogy a követelőzők milyen hangnemet ütöttek meg első nekifutásra.
Természetesen az amerikai hászidok visszautasították ezt az ajánlatot, amiből látni lehet, hogy nekik csak huszadrangú kérdés lett volna a kulturális örökség gondozása, az igazi indok a harácsolás volt. Nemhiába, mondj egy zsidónak nemet, ha követelődzik, és meglátod az igazi énjét.
Válaszul Putyin úgy döntött, hogy ha tetszik, ha nem, akkor is az oroszországi zsidó tolerancia központban marad a gyűjtemény (ami már eleve nagy engedmény, tekintve, hogy eredetileg nem hagyta volna el a gyűjtemény az állami könyvtárat), némi magyarázatként azért még hozzáfűzte, hogy csak jobb lenne ha nem erőlködnének, hiszen a gyűjteményt annak idején pont az ő hittársaik államosították az NKVD “színeiben”, a Lenin regnum alatt, az 1920-as években, amikor is hogy, hogy nem az éppen aktuális bolsevik kormányzat (a Népbiztosok Tanácsa) 85%-a zsidó volt.
Tehát, hogy tisztán lássunk: a zsidók államosítanak valamit, majd amikor kidobják őket a hatalomból, akkor “rátalálnak” a demokráciára, mint nagy szerelemre, és “jogot” meg “törvényt” kezdenek el emlegetni. Kicsit morbidnak gondoljuk, hogy először az állami pozícióból intézkedő zsidó kisemmizi a húsosfazéktól kicsit távolabb lévő zsidót, majd mikor már ő sincs a húsosfazék mellett, követelőzik, hogy adják vissza amit elvettek anno, mert az a zsidóké. Erről többet talán nem is érdemes beszélni.
Nagy Kálmán

Házkutatási jog gyógyszerészeknek?

Csak nem azt akarják megakadályozni, hogy egészséges élelmiszereket, gyógynövényeket fogyasszunk?

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet emberei a jövőben behatolhatnak a magánlakásokba akár a tulajdonos akarata ellenére is. A hatóság jogköreinek bővítését egy salátatörvénybe rejtették a jogalkotók.


A szakma előzetes tájkoztatása nélkül, egy egészségügyi salátatörvénybe rejtették azt a rendelkezést a törvényhozók, amely szerint a jövőben házkutatási joga lesz a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet embereinek – adta hírül az Index.

A hatóságot nyomozati jogkörrel felruházó törvényt a múlt héten vitatta a parlament az „Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról” című beadvány keretében, amely több mint tíz egyéb törvényt is módosít.

A törvénymódosítás szerint a gyógyszerészeti hatóság emberei a magánlakásokba is bejuthatnak, akár a tulajdonos vagy az ott tartózkodók akarata ellenére is. Az intézet nemcsak házkutatási, hanem lefoglalási jogosultságot is kap.

A törvény első változata semmilyen fellebbezési lehetőséget nem biztosított az intézkedés alá vontaknak, ám május 23-án Kovács József fideszes képviselő módosítója némileg enyhítette a kényszerintézkedésekről szóló részt. Az érintetteket ennek megfelelően az intézkedéssel egy időben szóban tájékoztatni kell, ügyészi jóváhagyást kell szerezni a házkutatáshoz, valamint a kényszerérintkezést az érintettek jelenlétében kell elvégezni – lehetőleg.


http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/hatterhatalom/figyelnek/2571-hazkutatasi-jog-gyogyszereszeknek