2012. június 30., szombat

Putyin: Oroszországnak fel kell készülnie a válságra

Vlagyimir Putyin felszólította az orosz kormányt a költségvetési stratégia radikális újjátervezésére, hogy elkerülhessék a világgazdasági válság lecsapódását az orosz gazdaságon. Oroszország jelenleg a nagyarányú nyersanyagexportja miatt gazdaságilag sebezhető, mivel az állami költségvetés túlzott mértékben ki van téve az exportált nyersanyagok világpiaci ár ingadozásának.
Putyin úgy jellemezte a jelenlegi helyzetet, hogy a költségvetés védtelen a külső veszélyekkel szemben, mivel a nyersanyagok piaci ára határozza meg a szociális kiadások mértékét. Az orosz állam eddig céltartalékok képzésével ellensúlyozta az olaj és földgáz világpiaci árának változását, azonban a kormány szakemberei szerint a közeljövőben olyan mértékű áringadozások várhatóak, amelyek már közvetlen hatást gyakorolhatnak az orosz lakosság mindennapjaira. A földgáz és az olaj árának átmeneti, de nagy mértékű csökkenése olyan bevételkiesést jelent az orosz államnak, hogy az rákényszerülhet a szociális kiadások csökkentésére. Ez az általános életszínvonal gyors romlásához vezethet Oroszországban, ezért Putyin felszólította a kormány tagjait, hogy tegyenek meg mindent a probléma áthidalása érdekében, mert a szociális kiadások csökkentését mindenféleképpen el kell kerülni.
Putyin nem a Közel-Kelet térségében zajló háborúk olajkereskedelemre gyakorolt hatásáról beszélt, hanem az olaj- és földgáztartalékok kimerülését megelőző áringadozásokra, melyek elkerülhetetlenné teszik, hogy Oroszország felszámolja az exporttól való függőséget.
Ez egy nagyon jó döntés az orosz kormány részéről, ugyanis ezzel rátapintottak Oroszország elsőszámú gyengepontjára, ami az egyik legfontosabb lehetséges támadási pont lesz, mielőtt a NATO közvetlenül Oroszország ellen fordul. Az átállás kidolgozásához még időben vannak, mert az orosz gazdaság ellen indított átfogó háborúhoz a NATO-nak még szüksége van a világ olajkereskedelmének 40%-át átengedő Hormuzi-szorosra, és több olyan, olaj- és földgáz ipari érdekeltségre, amit a nyugati terjeszkedés számára egyelőre államosítással nehezen hozzáférhetővé tettek (elsősorban a BRICS országokban).
Ha a kormány a lehető legbiztosabb úton akar járni az orosz gazdaság védelmében, nem csak radikálisan másfajta költségvetést fog kidolgozni, hanem kettő, független részre vágja a költségvetést. Egy ilyen kettős költségvetés kidolgozása az egyetlen út Oroszország számára, amivel megvédheti magát a gyarmatosítási kísérletek ellen úgy, hogy közben a belső rend felbomlásának ne legyen társadalmi támogatottsága. Az eurozóna válsága megmutatta az orosz válság jellegét is, ugyanis az elmúlt hónapokban egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Oroszország nem engedheti meg magának, hogy hagyja felbomlani az eurozónát, ami nemcsak fontos felvásárló piac a számára, de egyenesen az orosz lakosság életszínvonalát határozza meg. Ha csökken az életszínvonal, a kormány támogatottsága is csökken, vagyis ha Oroszország nem vállal aktív szerepet az eurozóna felbomlásának megakadályozásában, azzal a kormány a saját társadalmi támogatottságát rombolja le.
Ezért ha a kormányzat elkötelezett az orosz gazdaság védelmében, akkor egy határozott manőverrel kivonja az olaj- és földgáz érdekeltségeket az állami bevételek közül, mivel ha ezek az állami bevételek forrása maradnak, akkor az állami bevételek bármikor drasztikusan lecsökkenhetnek. Már mutatkoznak jelek arra, hogy az orosz kormány sorban privatizálni fogja a legnagyobb nyersanyagszektor-béli érdekeltségeit, de ezek a vállalatok valójában nem privatizáció áldozatává válnak, hanem kormány-közeli személyek „magántulajdonába” kerülnek, így miközben nem képezik már a költségvetés szerves részét, az állam továbbra is fenn tudja tartani az ellenőrzést a nyersanyagszektor felett. Annak is mutatkoznak már jelei, hogy Oroszország a fegyvereladások felpörgetésével fogja ellensúlyozni a várható bevételkieséseket, ahogy a katonai magánvállalatok is az orosz érdekszféra kiterjesztését teszik lehetővé, miközben az államnak bevételt jelentenek majd. Az orosz kormány számára adott a lehetőség, hogy a nyugati piacmanipulációk ellen a nyugat számára a legkellemetlenebb módon tudja megvédeni magát.
Ennek ellenére az életszínvonal várható csökkenését nem tudják elkerülni, csak akkor, ha a szociális kiadásokat és az államapparátus költségeit mind hazai bevételekből fedezik, az exportból származó bevételek pedig külön költségvetés részét képezik. Az orosz vezetés belelépett a nyugat által kitett medvecsapdába, mikor engedte, hogy a hatalmas exportbevételekből legyenek fedezve a szociális kiadások és így az életminőség a nyugati felvásárló piactól kerüljön függésbe. Most ebben a helyzetben a kormány már nem tehet mást, arra kell törekednie, hogy az eurozóna függése fennmaradjon legalább a földgázexport terén (akkor is, ha ez az árak csökkentésével jár), miközben a nyugatról érkező bevételek ne kerüljenek az államkasszába, hanem az orosz érdek szerint legyenek visszaforgatva nyugatra. A kőolaj-földgáz bevételek nagy részét a manipulációk által mesterségesen leütött árú nyugati vállalatok felvásárlására, és katonai jellegű befektetésekre kell elkülöníteni. Oroszországnak most nem csak katonai, hanem gazdasági protektorátusokra is szüksége van, mert az amerikaiak már a spájzban vannak!
Fenyvesi Áron

Gyönyörű zöld

Gyönyörű zöld (La Belle Verte) egy ritka francia film, amelyet nem hivatalosan betiltottak, 1996-os elkészülte óta nem játszották moziban, és tévén is csak néhány eldugott csatornán a késő éjszakai órákban. Hogy miért? A nem hivatalos betiltásnak persze nincs hivatalos indoklása. De ha megnézed a filmet, talán te is rá fogsz jönni!

Holnaptól nagyon durva változás: előny a munkaadónál

Büntetést fizethet, ha elkésik, vagy felmondáskor akár elbukhatja végkielégítését, ha nem viselkedett jól. Ezután jobban jár, ha azonnal bejelenti munkahelyén terhességét, és ha vasárnap dolgozik, kevesebb pótlékot kap. Ha kárt okoz, azt munkaadója teljes egészében megfizettetheti. Az új Munka törvénykönyve július 1-től lép életbe.

Vasárnaptól lép életbe az új Munka törvénykönyve (Mt.), számos változást hozva munkavállalóknak és munkaadóknak egyaránt. A szabályok rugalmasabbak, ám emiatt jobban oda kell is kell figyelni a dolgozóknak, ha nem akarnak hátrányba kerülni. Mivel július 1-től gyakorlatilag minden szabály életbe lép, és az új törvény előírásai nemcsak a jövőbeli, hanem a jelenleg meglévő munkaszerződésekre is kötelezőek, ezért előfordulhat, hogy jövő hétfőn sokakat új szerződéssel várhatják munkahelyükön.
A szakemberek szerint a változások összességében a munkaadóknak kedveznek. Egyrészt olyan szabályok születtek, amelyek szűkítik a dolgozók eddigi lehetőségeit, másrészt az eddigi szabályok lazábbak lettek a felek közötti megállapodás lehetősége miatt. A munkáltatói szerződés megkötésekor azonban mindig a munkaadó van előnyben, így szigorúbb feltételeket szabhat a munkára jelentkezőknek. Az új Mt. lehetőséget ad arra, hogy a munkáltató és a munkavállaló egyedi munkaszerződésben eltérjen a törvénytől. Ez a lehetőség - a behívás alapján történő munkavégzés, a munkakör-megosztás, illetve a több munkáltató által létesített munkaviszony fogalmának bevezetésével - olyan problémákra is megoldást ad, amiket eddig nem lehetett hivatalosan elintézni.

A változásokat pénztárcánk is megérzi: módosulnak többek közt a végkielégítés, a túlórák és a műszakok után járó juttatások is, de kaucióra és a borravalóra is kiterjed az új szabályozás.

Végkielégítés: A rendes felmondás utáni végkielégítések kiszámításánál ugyanazt a szabályt kell alkalmazni ezentúl is, változik viszont az, hogy a munkáltató nem köteles fizetni, ha a dolgozó magatartása indokolta az elbocsátást, vagy valamilyen nem egészségügyi képesség hiánya az indok (például a nyelvtudás).

Túlóra és műszakpótlék: Nem változnak a vasárnapi munkavégzés feltételei, vagyis a munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti meg, továbbá havonta legalább egy pihenőnapot vasárnapra kell beosztani. A vasárnapi rendes munkaidőben végzett munka után mostantól 50 százalék bérpótlék jár. A műszakpótlékok rendszere is megváltozik, nem lesz külön délutáni (14-22 óra) és éjszakai műszak (22-06 óra). A műszakpótlék egységesen 30 százalék lesz, viszont ez csak este 18 és reggel 6 óra között jár.

Kaució: Változás, hogy míg eddig nem volt szükséges semmiféle munkakörben pénzügyi biztosítékot adni - vagyis a munkába álláshoz nem kellett külön pénzt letétbe helyezni -, addig mostantól az a munkavállaló, aki pénzzel dolgozik, vagy értéket kezel, a munkaadó kérésére egyhavi fizetését köteles kaucióként a munkaadó letéti számlájára befizetni.

Törvénybe foglalták a borravalót és a hálapénzt is, eszerint a munkavállaló munkaviszonya teljesítése kapcsán csak akkor fogadhat el díjazást a munkáltatón kívüli, harmadik féltől, ha ehhez a munkáltató hozzájárul.

Kártérítés: Ha a dolgozó gondatlanságból kárt okoz, úgy az eddigi félhavi átlagkeresete helyett 4 havi távolléti díjával (átlagfizetés körüli összeg) felel ezért, de súlyos gondatlanság esetén akár a teljes kár megtérítésére is kötelezhető.

Terhes és visszatérő kismamák: Fontos változás, hogy várandósság esetén változik a védelem feltétele - eddig, ha a munkavállaló a felmondás közlésekor várandós volt, úgy a védelem fennállt abban az esetben is, ha arról sem a munkáltató, sem a munkavállaló nem tudott. Az új rendelkezés szerint felmondási védelem csak akkor illeti meg a munkavállalót, ha erről a munkáltatót a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta.

Ugyancsak új rendelkezés, hogy a munkáltató a munkavállaló kérésére a gyermek hároméves koráig köteles a munkaszerződést a napi munkaidő legfeljebb felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani. Tehát ha egy kisgyermekes munkavállaló a gyermek hároméves kora előtt visszatér dolgozni, úgy kérésre a munkáltató köteles napi négy vagy hatórás munkakört felajánlani a részére. Változás viszont, hogy míg jelenleg a gyermek hároméves koráig a szülési szabadságról visszatérő anyukát nem lehet beosztásából elküldeni, mostantól ez megszűnik. A védettség csak addig érvényes az anyukára, ameddig gyesen van, ha három év előtt visszatér, bármikor el lehet bocsátani (kivétel ez alól a gyermekét egyedül nevelő szülő).

Szabadságok: A szabadságok számítását csak jövő év január 1-étől érintik a változások: az alapszabadság 20 nap marad, ugyanúgy az életkor és a gyermekek száma alapján jár a pótszabadság is, viszont ez utóbbit a kollektív szerződésben csökkentheti a munkaadó. Örvendetes viszont, hogy a gyermekek után járó pótszabadságot már nem megosztja egymással a két szülő, hanem mindkettőjüknek jár.
http://www.stop.hu/belfold/holnaptol-nagyon-durva-valtozas-elony-a-munkaadonal/1058869/

Szabó György a bükkszentkereszti fűvesember

http://gyorgytea.hu/hirek/javasasszony-unokaja-meg-egyszer