1997. február 3., hétfő

San Martino 97.2.2

(San Martino 97.2.2)
Énekeljünk dicséretet az Úrnak! Gyermekeim,
ebben áll az öröm forrása: ha szeretjük Istent,
és Neki ajándékoztuk magunkat.
Szeressetek bele a (szív) tisztaságába, mindabba,
ami tiszta, és birtokolni fogjátok a világot,
és azzal az erővel, ami bennetek van, megtérítitek.
Szenteljétek magatokat Szeplőtelen Szívemnek,
és Fény lesztek a világ számára.
Újítsátok meg ezen a napon felajánlásotokat!
Drága gyermekeim, fogadjátok el Isten tervét,
amely révén életszentségetek az Ő dicsőségét szolgálja.
Örvendjetek az üdvösség eme ajánlatának,
és fogadjátok el!
Megáldalak mindnyájatokat és szeretteiteket
veletek együtt! Magamhoz ölellek titeket!