1991. június 21., péntek

A legtartósabb gyűlölet A városközti kutatók nemzsidó-ellenesség-vizsgálata

Kiadták 1991 júliusában a városközti kutatók központjában (Inter-City Research Centre)
31 Eastvale, Acton Vale, London W3 7RU.
Telefon: 081-749 0629
A kiadó előszava
Nem túl dicséretes közhely manapság, hogy ma a keresztény nyugat materialista társadalomban él. De ez mindig így volt?
Valahol fény derülhet erre is, ha csak tudjuk, hogy hol nézzünk utána.
Kétségtelenül jó kiindulási pont a Biblia, ahol például az Újtestamentumban megtaláljuk Szent Máté intését a 6. fejezetben, a 24. evangéliumában: “Nem szolgálhatunk egyszerre Istennek és Mammonnak”, azaz a világiságnak, a javaknak és a kapzsiságnak. Ez a hat intő szó egyszerre sugall keresztény józanságot és értelmet. Arra is kellene gondolnunk, hogy maga Krisztus dobta ki haragosan az alkuszokat a templomból.
Magukra és kissé sajátságos elveikre hagyva a britek a múltban ösztönösen elkerülték a nagy gazdagságot, előnyben részesítve az egyszerűbb ízlést, az időtöltést és tulajdont, szabadon az erőteljes gazdasági kuszaságba való bonyolódástól, amely annyira kihasznál bennünket a 21. század küszöbén.
Tehát hol van a baj? Hogy kezdhetjük el, hogy helyére rakjuk a pénzt az élet ‘napi általános feladatai’ közepette, anélkül, hogy magunkat a kielégíthetetlen kölcsönzés rabjaivá tegyük, amely örökségünkként még szerencsétlen gyermekeinket is nyomorúságba dönti?
Próbáljuk meg alaposan szemügyre venni, hogy mit mond ez a könyvecske az előttünk tornyosuló problémákról? Bölcs dolog, ahogy önök is látni fogják, mert “mammont szolgálni” csak nagyon kis hasznot hoz. “Istent szolgálni” másfelől, hamarosan arra emlékeztethetne bennünket, hogy a ‘hatalom felelősség nélkül’, melyet azok, akik ma manipulálják mindennapi életünket, naponta bemutatnak, nem helyettesítheti az Istennel szemben becsületes életet.
Jane Birdwood, Londonban,
1991 júliusában.