2008. december 13., szombat

Szívélyes német-brit civakodások

Frankfurter Allgemeine Zeitung
A német-brit nyilatkozatháború új tetőpontját érte a minap. Úgy tűnik, a két ország vezetőinek véleménye nemcsak a pénzügyi válság kezelésével kapcsolatban, hanem lényeges külpolitikai kérdésekben is eltér egymástól. A német pénzügyminiszter, Peer Steinbrück (SPD) értetlenséget keltett Londonban, amikor a napokban úgy nyilatkozott, hogy a gazdasági válságot nem lehet az államadósság növelésével enyhíteni. Német politikai körökben azt is gyanakodva fogadják, hogy az új brit politika az eddig magasztalt szabad piacgazdasági elvek helyett egyre hangsúlyosabban az állami beavatkozás szükségességéről beszél.
A német kritika Londonban azért is kelt megütközést, mert Gordon Brown politikája az országban számos ellenzőre talál: sokan elhibázottnak tartják az elmúlt évtized gazdasági látszatgyarapodását, az ingatlanok értékének égbeszökését, a fogyasztás mértékének gyors emelkedését és a banki hozamok indokolatlan megsokszorozódását. A brit miniszterelnök maga elsősorban a német választások közeledtével, tehát taktikai elemekkel hozza összefüggésbe Steinbrück és mások nyilatkozatait.
Kétségtelen azonban, hogy a véleménykülönbségek más területeken is megmutatkoznak. Németország (mint exportra utalt erős ipari ország) és Nagy-Britannia (mint a kereskedelem és a szolgáltató ágazatok őshazája) más-más érdekeket követ a klímavédelem területén. Ezen kívül a szigetország egyelőre még saját olaj- és gázkészleteire támaszkodhat, Németország viszont kénytelen e nyersanyagokat Oroszországból importálni. Súrlódást okoz a két ország kapcsolataiban az is, hogy Sarkozy francia elnök eddigi német orientációját erősödő brit rokonszenvekre látszik cserélni (igaz, ez a viszony igen törékeny, hiszen a két ország fontos kérdésekben, mint pl. Törökország EU-felvétele, homlokegyenest ellenkező álláspontot képvisel).
És végül: a közelmúltban komoly vitapontok merültek fel a két ország között Európán kívüli kérdésekben is. Nagy-Britannia igazságosabb tehermegosztást követel az afganisztáni nemzetközi haderő finanszírozása terén, és főleg Németországtól vár komolyabb anyagi teherviselést. A szigetországban egyre kevesebben mutatnak megértést azzal az érvvel kapcsolatban, hogy Németország „az elmúlt század történelmi tapasztalatai" miatt csupán korlátozott nemzetközi katonai szerepvállalásra hajlandó. Most annak ideje jött el, hogy közösen kell védelmeznünk más nemzetek szabadságát - hangoztatják Londonban

http://www.faz.net/s/RubFC06D389EE76479E9E76425072B196C3/Doc~E3239CEABC27942C2AEE9CB88F1BF2984~ATpl~Ecommon~Scontent.html