1996. december 26., csütörtök

San Martino

(San Martino 96.12.8)
Dicsőség az Atyának!
Gyermekeim, imádságban összegyűlve
ebben a lelket felüdítő szünetben,
az az óhajom, hogy evangéliumi szellemet
ajándékozzak nektek, amely szeretettől ég,
hogy az a mód, amellyel kifejezitek magatokat,
gyengéd legyen, és csendes mosoly ragyogja be,
és elnéző megértés kísérje.
Miután az önszeretet gyakran piszkál benneteket,
tudjátok becsukni a szemeteket és fületeket,
mielőtt indulattal kirobbannátok, és halált okoznátok…
Gyermekeim, egy új életet szeretnék általatok
megvalósítani, de hogyan születhetne meg,
ha ti nem az életet ajándékozzátok?
Ismételten kérlek titeket: ne hagyjatok magamra
ebben a sejtelmekkel teli időszakban!
Mindnyájatokra szükségem van!
Jézusnak minden szívbe be kell térnie,
mielőtt ezek a szívek megismernék a romlást!
Gyermekeim, szeretlek titeket és megáldva
magamhoz szorítlak mindnyájatokat.

(San Martino 96.12.8)
Énekeljünk dicsőséget és áldjuk az Atyát!
Gyermekeim, éljetek kegyelmi életet,
a bűnt életszentséggel győzzétek le,
és nézzetek Szeplőtelenségemre!
Tudjátok elolvasni a legszebb történetet,
amelyet Isten rajtam mutat meg mindeteknek,
a ti üdvösségetekre.
Kövessétek példámat, és én kegyelemet ajándékozok
nektek: nektek ajándékozom az Atya szeretetét.
Velem biztonságban lesz a hitetek, velem tiétek lesz a
legszentebb igazság, a kitartás, az életszentség, és a
dicsőség. Szeretlek benneteket, gyermekeim!
Megáldalak és magamhoz szorítalak titeket!

(San Martino 96.12.25)
Zengjünk dicsőséget az Atyának!
Gyermekeim, lássátok, Isten most leszületik közétek,
fogadjátok Őt be magatokhoz!
Azért jön, hogy az emberek magányát
megszüntesse isteni szeretetével.
Jézus nektek, értetek adatik.
Én vagyok az, aki előkészít titeket arra,
hogy a Szentlélek és a Mindenható ereje
világra hozza Őt bennetek a kegyelem által,
a Jézust bennetek megteremtő kegyelem által.
Drága gyermekeim,
ne változtassatok semmit ezen az eseményen,
hanem próbáljátok meg saját magatokat,
saját életeteket megváltoztatni!
Ne esküdjenek többet össze ellene,
hanem alázatosan hajoljon meg minden térd,
mert Ő a dicsőség királya.
Jézus legyen a tiétek, ti pedig az övé,
és akkor örök boldogságban lesz részetek.
Megáldalak titeket,
és mindannyiótokat magamhoz ölellek.!