1978. szeptember 16., szombat

Tökéletes nő

Vizsgáljuk meg, hogy milyen a Biblia által leírt női ideál!
Szívből szereti az Urat:
„Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az Urat félő asszony dicséretre méltó.”
Példabeszédek 31:30.
Szerelmet ébreszt, kedves, és szép:
„Szerelmes szarvasünő és kedves őzike ő, keblei gyönyörködtetnek mindenkor, szerelmétől mindig mámoros leszel.” Példabeszédek 5:19.
Megbízható:
„Ura szívből bízik benne.” Példabeszédek 31:11.
Támasz nyújt egy életen át:
„Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát.” Példabeszédek 31:12.
Dolgos:
„nem kenyere a semmittevés” Példabeszédek 31:27.
Házias:
„Fölkel még éjjel, ételt ad háza népének, és rendelkezést szolgálóinak.” Példabeszédek 31:15.
Irgalmas:
„Tenyere nyitva van a nyomorult előtt, kezét nyújtja a szegénynek.” Példabeszédek 31:20.
Igényesen öltözködik, és ad magára:
„Színes szőtteseket készít magának, lenvászon és bíbor az öltözete.” Példabeszédek 31:22.
Ízléses:
„Mint disznó orrában az aranykarika, olyan a szép asszony, ha nincs jó ízlése.” Példabeszédek 11:22.
Tisztességes:
„A kedves asszony a tisztességhez ragaszkodik.” Példabeszédek 11:16.
Bölcs:
„Az asszonyi bölcsesség építi a házat” Példabeszédek 14:1.
Hűséges:
„a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint… Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz” Rómaiakhoz írt levél 7:2-3.
Alázatos az Úr igéje iránt, és nem okoskodik:
„az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek” 1Korinthus 14:34.
Férjét tiszteli:
„mindenki úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.” Efezus 5:33.
Engedelmes:
„Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak” Efezus 5:22.
Szereti férjét és gyermekét:
„neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék férjüket és gyermekeiket” Tituszhoz írt levél 2:4.
Tud magán uralkodni:
„feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket” 1Péter 3:1.