2015. december 30., szerda

Kadarkúti Égi Üzenetek 289. Mennyei Atya: Tizedik parancs: Felebarátod tulajdonát ne kívánd!

ÉGI ÜZENETEK     2015.12.29      
Mennyei Atya: Tizedik parancs: Felebarátod tulajdonát ne kívánd!
Mennyei Atya: Drága Engesztelő Gyermekeim! Én, Atyátok száltam le közétek. Fenség, hatalom és erély sugárzik tekintetemből, mikor parancsaimra gondolok. Eszembe jut a régi történet az Ószövetség idejéből, mikor felhőkbe burkolózva dicsőségem leereszkedett a Sínai hegyre és Mózesnek átadtam a kőtáblákat a tízparancsolattal. Már nem bírtam tovább nézni, hogy népem tévelyeg a bűn tengerében, a szeretetlenség óceánjában, a bálványimádásban és egyéb erkölcstelenségben. Támaszul adtam ezeket a parancsokat. Természetesen nemcsak nekik szóltak parancsaim, hanem az egész emberiségnek, amíg fennáll a világ.
2009 nyarán szintén én tanítottam nektek az utolsó parancsot, a tizediket: „Felebarátod tulajdonát ne kívánd!” Ma más megvilágításban fogjátok hallani.
A Katolikus Egyház Katekizmusa kifejti, hogy ez a tizedik parancsolat a kilencedikkel együtt összefoglalja a törvény összes parancsolatát. A tizedik úgy van összefüggésben a kilencedikkel, hogy mindkettőnek gyökere a bűnös vágy. Míg az egyik más házastársa iránti epekedést tiltja, addig a másik a felebarát tulajdona iránti sóvárgást. A nyolcadik paranccsal is összefügg ez az utolsó. Mert miért hazudik az ember? Gyűlöletből, szeretetlenségből, irigységből, mert a másikat meg akarja alázni. A hetedik parancs is, amely kimondja, hogy ne lopj, szorosan kapcsolódik a tizedikhez: mert mi ösztönzi az embert, hogy a másiktól elvigyen valamit? Az irigység. A hatodik parancs: a ne paráználkodj, rokonságot mutat a tizedikkel és kilencedikkel, mert mindegyiknél a bűnöket a rendetlen vágyak, a szemek kívánsága vezérli. Az ötödik parancs: a ne ölj, szintén az irigységhez, a féltékenységhez kapcsolható, mely ellen a tizedik parancs szól. A negyedik parancs sem kivétel, mert az ellene elkövetett vétségekben szerepet játszanak a rendetlen vágyak, melyek szembeállítják az embert szüleivel és feletteseivel. Az első három parancs is összefüggésben hozható a tizedikkel. Ha valaki nem Istent imádja, hanem sóvárog a világi dolgok iránt – vagyon, hatalom, pénz – az az első és a tizedik parancsot is megsérti. A káromkodó, aki a második parancsban vétkezik, azért szidja az Égieket, mert saját vágya nem teljesül azonnal, vagy azért, mert másnak szerinte könnyebb az élete – tehát irigységből. A tizedik parancs benne van az összes többi gyökerében.
Most pedig közelebbről szeretném elemezni nektek, Gyermekeim a rendetlen vágyakat, melyeket tiltja a tizedik parancsolat.
1.)Először az érzéki vágyakat említem, melyek gyakran arra ösztönöznek, hogy jogtalanul megkívánják a másét.
Etelkáék két gyermekükkel kiegyensúlyozott anyagi körülmények között élnek: 3 szobás családi házban, mely szülői örökség. Kettőjük fizetéséből mindig ki tudják fizetni a számlákat és a maradék éppen, hogy elég élelmiszerre és ruházkodásra. A probléma akkor kezdődött, amikor a mellettük lévő telken felépült egy új „kacsalábon forgó ház” és tulajdonosai odaköltöztek. Etelka egyre elégedetlenebb és ingerültebb lett, és így szólt Zoltánhoz, férjéhez:
-Kik ezek? Talán grófok? A kétszintes házukban még torony is van. Az asszony hencegett, hogy padlófűtést vezettek be, és hogy az milyen jó meleg. Elmondta nekem, hogy minden évben a tengerpartra mennek nyaralni. Milyen jó ezeknek! No hallod, Apa, mi nagyon le vagyunk maradva. A mi használtan vett autónk folyton szervízben van. Nézd, micsoda többmilliós kocsival száguldoznak. Ez igazságtalanság! Fogadjunk, hogy nem rendes úton gazdagodtak meg! Látod, mi rendesen, dolgozunk, és máról-hónapra élünk. Itt az ideje, hogy másodállást vállalj, hogy mi is tudjunk már valamit felmutatni.
Zoltán szomorúan hallgatta felesége kitörését, és mint jó keresztény, próbálta nyugtatgatni és szerénységre tanítani. Ez viszont olaj volta a tűzre:
-Zoli! Minden miattad van, mert lusta, kényelmes és igénytelen vagy.
Sajnos a feleség újonnan keletkezett irigysége családi békétlenségre vezetett. A vágyak mások anyagi javai után támadják a tizedik parancsot, s közben rágalmazást és irigységet szülnek. Vigyázzatok, Gyermekeim, kerüljétek az ilyen gondolatokat és szavakat, hogy : „Jó neki! Könnyű neki!” Ti nem láthattok bele mások életébe, gondjaiba, problémáiba. Ti nem tudhatjátok, miért engedtem meg neki, hogy nagyobb vagyona és könnyebb sorsa legyen. Tehát sohasem szabad megkívánni más gazdagságát.
2.)A tizedik parancs a mohóságot is tiltja, a földi javak megszerzésének mértéktelen vágyát. László autószerelő. Sok munkája van, szinte éjjel-nappal dolgozik. 45 éves és dereka kezd tönkremenni a nagy hajtástól. Felesége is eljár a munkahelyére, és mikor hazajön, minden rá vár: a három kisiskolás gyermekükkel való tanulás, a főzés, a mosogatás és minden házimunka. Egyedül fekszik le és éjjel férje alva találja, mikor bejön a műhelyből. A pénzük gyarapodik, de a házasságuk romokban van. A pénz utáni hajsza Lászlónak bűn, mert általa szeretetlenné válik, elhanyagolja a családját.
3.)A kapzsiság is sérti ezt az utolsó parancsot.
Bözsi egyedül él, falun. Nyugdíjas, de még jó erőben van. Férje meghalt és leánya külföldön alapított családot. Bözsinek tágas, komfortos lakása van és az udvaron egy kis nyári konyhája. Még ő maga se megy föl a házba, csak szellőztetni és takarítani, no meg fürödni. Egész életét a melléképületben tölti el. Kopott ruhákban jár, sajnálja a pénzt magától, pedig sok van neki. Hiszen sok a baromfi az udvarán, disznókat nevel, kertje és szőlője mindig gondozott, ápolt. Kistermelőként hetenként kétszer piacra jár és mindig tömött bukszával tér haza. 70 éves. Kinek és miért gyűjti a pénzt? Még zarándokolni se jár, mert sajnálja rá a pénzt. Egy szegény, beteg, templombajáró lelkitestvére egyszer pénzt kért tőle kölcsön, mert a villanyszámláját nem tudta kifizetni. Kérését különböző ürügyekkel megtagadta. Az ilyen zsugori asszony bizony hiába mondja a rózsafüzéreket. Mivel a pénz az istene, és nem gyakorolja az irgalmasság cselekedeteit, súlyosan megsérti a tizedik parancsolatot.
Vannak bizonyos foglalkozású emberek, akinek nehezebb legyőzni magukban a kapzsiságot. Ilyenek például a kereskedők közül egyesek, akik örülnek a drágaságnak és éhínségnek, és dühösek másokra, akik elcsalják tőlük a vevőket, és a vásárlókra, akik nem az ő üzletükbe mennek be. Összevesznek és haragban lesznek a másik kereskedővel, aki hasonló cikkeket szerez be a boltjába, mint ő. Ugyanis, ha abban az utcában nem lenne riválisuk, drágábban és többet tudnának eladni. Az ilyen kereskedő nem kedves a szememben, mert kapzsi, nem a vevő érdekét nézi, hanem, hogy minél több pénzt kaszáljon be. Az orvosok közül is van, aki zsugoriságában nagy ellenszolgáltatásokat fogad el. Képes elkérni egy magánjellegű vizsgálatért 10-15000 Ft-ot, pedig néhány perc alatt elvégzi. Sőt előfordul olyan orvos is, aki betegségekre vágyik és olyan diagnózist állít fel, ami nem is igaz, csak hogy megtartsa sokáig a betegét.
Kicsi, buzgó, imádságos Teremtményeim! Soha ne legyetek irigyek, mert az irigység a gonosztól ered. A Bölcsesség Könyve azt mondja: „A halál a Sátán irigysége révén jött a világra.” Nem volt hajlandó imádni a 2. Isteni Személyt, mert irigyelte hatalmát. Irigy volt az Én isteni mindenhatóságomra, az angyalok és az első emberpár feletti hatalmamra, és ellenem lázította őket. Ha nem sikerült volna Ádámot és Évát engedetlenségre buzdítania, még ma is ott élnétek a paradicsomban és nem halnátok meg.
Drága Kincseim! Csukjátok be földi szemeiteket! Egy magas hegyet mutatok nektek, a Sinai hegyet. Én, Atyátok ott állok a csúcsán. Most nem takar el felhő, mint annak idején Mózes és népe előtt. Tündöklő fény vesz körül Engem és a dupla kőtáblát, amit kezemben tartok. Őrangyalaitokat megkérem, hogy repítsen fel titeket Hozzám. Most nektek nem tiltom meg, mint régi zsidó népemnek, hogy érintsétek a hegyet, hanem egyenesen arra kérlek benneteket, hogy jöjjetek fel. Ezt a hegyet csak az tudja megmászni, aki minden erejével törekszik betartani a tízparancsolatot. Mivel ti is gyarló emberek vagytok, ti is vissza-vissza csúsztok, de akaratotok erős, belekapaszkodtok a sziklákba. Ezek a sziklák a ti rózsafűzéreitek, böjtjeitek, zarándoklataitok, engeszteléseitek, lemondásaitok. Az őrangyalaitokat hátatok mögött jönnek, és kitárt karral vigyáznak rátok. Ó, Kicsinyeim! Már itt is álltok előttem. Rálehelek a kőtáblára és annyi kicsi fényes  kőtábla lesz belőle, ahányan vagytok. Mind a tíz parancs arany betűi csak úgy pulzálnak és villognak rajta. Most egyenként álljatok Elém! Nyissátok ki kicsi szívetek ajtaját, mert mindenkinek belehelyezem a táblát. Ezzel beleírtam szívetekbe az egész Tízparancsolatot. Ezután megsimogatom arcotokat és homlokotokra egy bátorító szeretetcsókot lehelek. Így erősítelek meg benneteket Törvényem betartásában. Ezután őranygyalotok ölbe vesz és visszarepül veletek az engesztelés helyére, ahol Mi, az egész Szentháromság és a Szűzanya várunk titeket. Mind a négyen felemeljük jobbkezünket és megáldunk benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

2015. december 16., szerda

Kadarkúti Égi Üzenetek 287-288. Jézus-Szentlélek: A kilencedik parancs: Felebarátod feleségét ne kívánd!

ÉGI ÜZENETEK   2015. december 15.   
Jézus:  A kilencedik parancs: Felebarátod feleségét ne kívánd! 1.
Jézus: Drága Engesztelőim! Szeretettől lángoló szívvel állok itt előttetek és öröm tölti be lelkemet, hogy Atyám e rendkívül fontos parancsát, a kilencediket Én magyarázhatom el nektek, mely így szól:
„Felebarátod feleségét ne kívánd!”
Talán emlékeztek rá, hogy hat évvel ezelőtt ugyancsak Én tanítottalak erről benneteket. Akkoriban rávilágítottam, hogy ez a parancs összefüggésben van a hatodikkal („Ne paráznákodjál”), ugyanis aki megszegi a kilencedik parancsot egyben paráználkodik is, sőt, házasságot tör.
Olvashatjátok a Szentírásban, hogy Isten egy férfit és egy nőt teremtett és köztük hozta létre az első házasságot: a házasság eredetileg tehát egy férfi és egy nő között jött létre, azaz monogamikus volt. A házasság legrégibb formája minden népnél a monogámia volt, a többnejűség és többférjűség már egy későbbi eltévelyedés, melynek a neve poligámia. Ma is vannak olyan társadalmak, ahol egy férfinek több felesége van, egész háremet tart, és ezt a törvény megengedi. A keresztény államok törvényei igaz, hogy tiltják a poligámiát, de ez a forma rejtve jelen van, mert az elválás és újraházasodás tulajdonképpen szintén többnejüség vagy többférjűség. Nézzetek csak körül szűk környezetetekben, és figyeljétek meg milyen sok pár él együtt második, harmadik vagy ki tudja hányadik feleségével vagy férjével. A török basa háremjével összehasonlítva csak az a különbség, hogy míg ott a feleségek egyidejűleg, egyszerre vannak jelen, addig a mai nők egymás után következnek. A Mi szemünkben mindkét forma egyaránt házasságtörés és paráznaság.
Egy nem követendő példát szeretnék elétek állítani. Jutka férjével katolikus templomban esküdött, szerelmi házasság volt. Első évben egy kislányuk született, a fiatalasszony szüleinél laktak. Az ifjú férj és az anyós egyre nehezebben tudtak kijönni egymással. Elhatározták, hogy évek óta gyűjtögetett pénzükből és hitelből vesznek egy régi házat és saját otthont alapítanak. A tartozás elhúzódott és a feszültség egyre nőtt. Észrevették egymás hibáit, idegesek, ingerlékenyek lettek, folyton veszekedtek. Elmúlt a szerelem, mindketten egy ballépésnek, súlyos tévedésnek látták ezt a házasságot. Közös megegyezésre beadták a válópert és elváltak. Az 5 éves kislányt, Annát édesanyjának ítélték. Az anyagiakat elrendezték: a felújított házat eladták és az árát elfelezték. Jutka elkezdte az elvált asszonyok új életét. Szabadnak érezte magát, édesanyja, aki felszabadult a nyomás alól, jobb keze lett a lányának. Jutka minden délután levitte a játszótérre a kis Annát és a padon ülve nézegette, hogyan játszik a többiekkel. Egyik nap egy fiatal apa érkezett a 6 éves kisfiával, köszönt és megkérdezte a fiatalasszonyt, hogy mellé ülhet-e. Élénk beszélgetésbe kezdtek. Kiderült, hogy a férfit Attillának hívják, és szintén elvált. Felesége már harmadszor megcsalta, és ez annyira bántotta az önérzetét, hogy nem bírta tovább. Két gyermeke van, ez a kisfiú és egy 13 éves kislány. A nagyobbik az anyjával maradt. A játszótéri találkozások rendszeressé váltak. Megtetszettek egymásnak és eleinte négyesben a két gyerekkel közös programokat találtak ki. Hamarosan megszervezték, hogy időnként kettesben lehessenek. Attila lakása remek hely volt, mert felesége és a kislányuk hazaköltöztek a mamához. Egy félév sem telt el és összeházasodtak. Jutka meghívta a polgári esküvőre egy régi, vallásos barátnőjét. Felelevenedett a 10 évvel ezelőtti kapcsolatuk, és gyakrabban eljött hozzájuk Marika. Egyik nap egyedül volt otthon Jutka, mert a férje a két gyereket a nagymamához vitte. Leültek és bensőséges beszélgetésbe kezdtek.
-Jutkám, boldog vagy? – kérdezte Marika.
-Igen, Attila nagyon szeret minket.
-Emlékszel? Együtt voltunk elsőáldozók, és míg el nem kerültél a főiskolára, minden vasárnapi szentmisén ott voltunk és áldoztunk. Mondd! Nem hiányzik Jézus valóságos jelenléte a szívedben?
-Ó, dehogynem! Marikám, adj tanácsot, mit tegyek?
-Ez nem egyszerű! Te most halálos bűnben élsz, a 6. és 9. parancsot szeged meg. A lelked nagy veszélyben van, Attiláé szintén. Az Egyház nem fogja érvényteleníteni első szentségi házasságodat, mert semmi nyomós indokot nem tudsz felhozni.
-Hát akkor mi a megoldás? Hogyan fogad vissza engem az Egyház? Hogyan járulhatok szentségekhez?
-Ha rendbe akarod tenni életedet, ha vissza akarod kapni lelked békéjét, szakítanod kell új férjeddel és vissza kell menned a kis Annával anyukádhoz. Majd egy alapos gyónással meg kell tisztítani lelkedet és ezután szabad lesz az út az Oltáriszentség felé.
-Marikám! Hálás vagyok neked, hogy felnyitottad a szememet és megvilágosítottad az egyetlen utat. Csak az a gond, hogy szeretjük egymást.
-Éppen ezért üljetek le és döntsetek lelketek sorsáról. Mi az okosabb? Élvezni az ideiglenes földi boldogságot és a halál után elkárhozni, vagy lemondani az élvezetekről, legyőzni a test kívánságait, Isten felé fordulni és elnyerni a gyönyörűséges örök életet? Nézd! Attila is vallását gyakorló katolikus volt. Meg fogja érteni. Ha valóban szeretitek egymást, jót akartok a lelketeknek.
Drága Engesztelőim! Látjátok, hogy ez a barátnő milyen bátran és bölcsen próbálta megmenteni Jutkát? Ha rokonaitok, ismerőseitek között van ilyen pár, akin lehetne segíteni, ne hallgassatok! Közülük azokon a házasságtörőkön, akik hitben közömbösek vagy teljesen hitetlenek, nem tudtok eredményt elérni meggyőzéssel. Értük imádkoznotok kell. Az olyan újraházasodottaknál sem szabad a szakítást javosolni, akiknek közös gyermekük született. Ők felelősek az új kis élet felneveléséért. A hivő újraházasodottaknak, akik szenvednek amiatt, hogy el vannak zárva a szentségektől, van egy megnyugtató megoldás: „a József házasság”. Ha elhatározták és úgy élnek egymás mellett, mint a testvérek, akkor egyházi engedéllyel szentégekhez járulhatnak. Igen. Vannak ilyen elszánt, erős akaratú gyermekeim, akiket nem hagyok magukra, erősítem őket és segítem az önmegtartóztatás erényének gyakorlásában. Ez akkora erőt megpróbáló lemondás, áldozat, hogy őket haláluk után különös nagy jutalomban fogom részesíteni a Mennyben. Itt a földön pedig, hátralévő életükben megkülönböztetett lelki és szellemi örömökkel halmozom el.
Szeretném alaposabban, egészen közelről megértetni veletek, hogy mit jelent ez a parancs: „Felebarátod feleségét ne kívánd!” Ez úgy is érvényes, hogy felebarátod férjét ne kívánd. Halljátok? Már maga a kívánság is bűn! Pl. egy házaspár áll a buszmegállóban és érkezik egy csinos, fiatal, feltűnően öltözködő, erősen festett arcú nő. A férj egészen fellvillanyozódik, és nem törődve megalázott, megbántódott feleségével, le se tudja venni a szemét a leányról és szíve megtelik érzéki vággyal. Ez a gyermekem már is házasságtörést követett el – gondolatban. Úgy tudta volna elkerülni a bűnt, hogy hátat fordít az elbűvölő hölgynek és beszélgetni kezd feleségével vagy nézelődik. Az a tény, hogy észreveszi a lányt azzal, hogy ránéz, az nem bűn, csak kísértés. A bűn ott kezdődik, mikor tekintetével elidőzik rajta és akaratával vágyat kelt magában. Gyermekeim, a szem az oka a kísértésnek, mert csak akkor estek kísértésbe, ha olyanra néztek, ami bűnös. Uralkodjatok a szemeteken, ne legeltessétek olyasmin, ami bűnre csábít. A házasságtörések mindig úgy kezdődnek, hogy a férj vagy a feleség meglát valakit, akit vonzóbbnak talál a párjánál és addig gyönyörködik benne, amíg bűnös vágyak lobbanak fel benne. Persze nem elégszik meg a gondolatbeli házasságtöréssel, csábító beszélgetésbe kezd, amit tettek követnek. Ez a kilencedik parancs egyrészt azoknak szól, akik megcsalják férjüket vagy feleségüket, másrészt, és talán még konkrétabban azoknak, akik elcsábítják más férjét vagy feleségét. Ez az utóbbi nemcsak paráznaság és házasságtörés, hanem „lopás” is. Hogyan? Ezt egy életből ellesett történettel fogom nektek bemutatni. Régen történt egy iskolában. Az igazgató egy fiatal férfi volt, boldogan élt szorgos, hűséges, korban hozzávaló feleségével és 3 gyermekével. Odakerült tanítani egy fiatal lány, akin nagyon tudott bánni a férfiakkal, csábító tekintettel nézett rájuk, kedves, hízelgő hangon szólt hozzájuk. A szünetben körülvették, és szórakoztatták. Mivel karrierista volt, gondolt egy nagyot és kikezdett a 30 éves igazgatóval, Miklóssal. Hamar levette a lábáról és annyira behálózta, hogy elhagyta családját, és elvette feleségül Verát, a kis tanítónőt.  Az egész tantestület megbotránkozott. Volt egy igazságszerető, szókimondó idősebb tanárnő, aki félrevonta a csábító Verát, aki akkor már az igazgató új felesége volt, és így szólt hozzá:
-Te Vera! Tudod-e, hogy tolvaj vagy?
-Hogy merészelsz ilyet mondani! Én még soha nem loptam semmit. Ez rágalmazás!
- Mondd, Vera, mit tesz, aki más pénzéhez nyúl?
-Természetesen lop.
-Mit tesz, aki egy lakásba betörve elviszi az ékszereket?
-Az is lop.
-Mit tesz, aki más férjét elveszi a családjától?
Erre a lány nagy haragra gerjedt és rikácsolva felelte:
-Ezt még megbánod!
Néhány nap múlva a tanárnőt elbocsátották az állásából egy kitalált ürüggyel.
Gyermekeim! Ma szóltam a kilencedik parancson keresztül a monogám házasságról, az újraházasodottak helyzetéről és a házasságtörésről, mint lopásról. Legközelebb arról lesz szó, hogyan kell harcolni ennek a törvénynek a betartásáért, tehát a tisztaságért.
Drága Kicsinyeim! Szomorú, misztikus képeket fogok elétek tárni. Meg akarlak győzni benneteket az igazságról, hogy igenis van pokol. Eljöttök-e velem egy haldoklóhoz? ... Megkérem az őrangyalotokat, hogy lélekben vezessen benneteket kezeteket fogva. Ők biztonságérzetet adnak majd nektek. Előre megyek, kövessetek!
Egy kórház intenzív osztályán vagyunk egy 40 éves férfi  haldoklik, a tüdőrák végső stádiumának utolsó pillanataiban van. A gép már egyenes vonalat mutat, beállt a halál. Lelki szemeitek előtt mutatom, hogy az ember lelke kiemelkedik a testéből, és annak tökéletes mása. Ott áll előttem, csak néz Felém, nem ismer fel és nem érez bűnbánatot. Mellette jobbról az őrangyala és balról egy csábító, vonzó, tökéletes női alak, nagy dekoltázzsal, mini szoknyában, sugárzóan szép arcvonásokkal. Ez a férfi már az 5. feleségével élt. Ahogy megunta az egyiket, már le is cserélte a másikkal. Siker, gazdagság, hatalom töltötte ki egész életét. Gyermekkorában vallásos nevelést kapott, de a környezeti hatásokra mindezt levetette magáról. Meg kell jegyeznem, hogy édesanyja most 70 éves és 20 éve imádkozik fia megtéréséért. A kórházba is odavitte a papot az utolsó kenettel és Oltáriszentséggel, de ő villámló szemekkel, rikoltozó hangon elzavarta. Most itt áll, Engem káromolva. Hiába szólítom fel, hogy kérjen bocsánatot, ő csak az őt ölelgető, csókolgató szexis nőben bízik, hízelgő , csalárd szavaiban. Fájó szívvel átadom a nőnek, aki ölébe veszi és azonnal átalakul igazi, szörnyű, hatalmas alakká. Mancsaival szorosan tartja, vihogó szájából kénes leheletet fúj rá, és diadalmasan viszi zsákmányát, indul a pokol felé. Jöjjetek, kísérjük el! A föld felszínén, ahol állunk egy feneketlen mélyedés keletkezik és fekete lépcsők vezetnek lefelé. Én, Jézusotok megyek a gonosz után, ne féljetek, kövessetek! Egyre melegebb lesz, és undorító kénszag terjed. Az őrangyal fogja a kezeteket. Lent a mélyben látható egy hatalmas tölcsér, melyben tűz lobog. A Sátán kárörömmel pofáján, magasra emeli áldozatát és be akarja hajítani, de Én, a Megváltó fentről egy ragyogó, fényes sugarat kapok a Szívembe. A halott férfi édesanyjának, zokogó, kérő imája volt. Erre irgalmam megmozdult, kiragadtam ellenségem karmai közül a reszkető lelket és Szent Szívemre szorítva megindultam vele fölfelé, ti pedig jöttök utánam. A tisztítótűz legmélyebb fokozatához vittem. Leállítottam magam elé. Térdreborult és sűrűn kérte bocsánatomat. Kitártam a kaput és megengedtem, hogy elfoglalja a helyét.
Drága Kicsinyeim! Titeket felvezetlek a Föld felszínére. Itt vagyunk az engesztelés helyén, és most irgalmunkért, hogy ez a lélek megszabadult a kárhozattól énekelve dicsőítsétek a Szentháromságot!
„Atyám tied vagyok és szüntelen imádlak
Dicsőség szent Nevednek,
Dicsőség Nevednek
Dicsőség Nevednek
Dicsőség szent Nevednek...
Jézus tied vagyok...
Lélek tied vagyok...”
Kedveseim! Köszönöm a dicsőítést az egész Szentháromság nevében. Megáldalak benneteket a hűség és tisztaság lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
ÉGI ÜZENETEK 2015.12.22. 
Szentlélek: Kilencedik parancs II.
Szentlélek: Drága Gyermekeim! Mint fehérruhás ifjú e percben érkeztem közétek kiterjesztett szárnyakkal, ragyogó fényben Én, a harmadik Isteni Személy, a Szentlélek. Egy fenyőágat tartok a kezemben, melyen egy lobogó gyertya világít és egy szép karácsonyfadísz függ rajta. Aranyszínű csillogó üveggömb a jászolos képével. Nyissátok ki szívetek ajtaját, mert mielőtt még tanítani kezdelek benneteket, szeretném lelketekbe helyezni ezt a kis ajándékot, hogy még bensőségesebben tudjátok várni Jézus születésnapját.
Folytatom a kilencedik parancsot, mely így szól: „Felebarátod feleségét ne kívánd!” A Katolikus Egyház Katekizmusa megfogalmazza: „a megkeresztelt embernek harcot kell folytatnia a test kívánsága és a rendetlen vágyak ellen. Egyrészt a tisztaság erényével és ajándékával, mert a tisztaság lehetővé teszi, hogy egyenes szívvel és osztatlanul szeressen. Másrészt a szándék tisztaságával, amely azt jelenti, hogy mindig szem előtt tartja az ember igazi célját… Harmadszor a külső és belső látás tisztaságával, az érzékek és a képzelet megfegyelmezésével, a tisztátalan gondolatokban való gyönyörködés elutasításával… és negyedszer az imádság által.” Ezt az utóbbit úgy kell érteni, hogy senki nem képes egyedül rendetlen vágyait legyőzni, csak aki imáiban kéri hozzá Isten segítségét.
Ez a parancs a házastárs iránti hűségre és szeretetre és mások házasságának tiszteletbe tartására szólít fel. A gonosz minden áron arra törekszik, hogy ezt a két fontos és szép erényt tönkretegye és ezáltal a házasok lelkét megkaparintsa. Amikor az ifjú pár ünnepi ruhában térdel az oltár előtt és örök hűséget esküszik egymásnak, akkor még lobogó szerelemmel tekintenek egymásra. Ez az érzelem nem lángolhat ilyen intenzitással egy egész életen át, mert felemésztené a szívüket. A jó házasságban a szerelem megmarad, de más színezetet ölt: egyetértés, egymás segítése, támogatása, gondoskodás, mély szeretet és időnként fel-fel lángoló vágy jellemzi. Ezt a csendes, egymás felé forduló halálig tartó szerelmet csak az a házaspár tudja megőrizni, akiben tisztaság és hűség van. Nincs olyan férfi és nő, aki ne találkozna kísértéssel, bármilyen jó házasságban is él. Hiszen nem egy magányos szigeten laknak, kettesben, mindenkitől elzárva, hanem emberek között mozognak kitéve a csábításoknak. Csak az tudja legyőzni a negatív hatásokat, aki felügyel lelke tisztaságára és erős akarat van benne, hogy kerülje az alkalmakat a kísértésre.
Ó, Gyermekeim! Lépten-nyomon kínálkoznak az ilyen alkalmak. Péter munkahelyére, az irodába új kolléganő került. Nyugodt, kiegyensúlyozott házasságban él, még sosem csalta meg a feleségét. Most mégis rajta felejti a szemét a csinos, ápolt, feltűnően jól öltözködő munkatársnőjén, és gondolatban összehasonlítja feleségével, aki nem sokat törődik külsejével, otthon elnyűtt ruhákba jár és mindig holt fáradt, mire végre végigfürdeti és lefekteti a három gyereket. Felébred benne a vágy a bájos, csicsergő, kedves és nagyon fiatal nő iránt. Szívében máris házasságtörést követett el. Gyakran előfordul a kísértés külföldön dolgozó férjek vagy feleségek esetében: ha messze került, nem tud gyakran hazautazni, hiányérzete van és könnyen az első csábító horgára akad. A nyaralások és külföldi utazások is veszélyt rejtenek magukban, ezért jobb, ha a házaspár mindenhová együtt megy. Kínálkozó alkalom lehet egy szanatóriumi beutalás, ahová egyedül érkezik mindenki, nem a házastársával. Pár hét alatt előfordulhat, hogy megismer valakit és hűtlenné válik. Vannak férjek vagy feleségek, akik szánt-szándékkal keresik a lehetőséget, és interneten keresztül próbálnak megismerni valakit, szinte elébe mennek a kísértésnek.
Alkalom mindenfelé van a kilencedik parancs megszegésére, de ezeket szilárd akarattal és szemérmes magatartással el lehet kerülni. A szemérmes asszony vagy férj mértékletes. Tudja, meddig lehet elmenni a kedvességben, a barátságos közeledésben. Még a tekintetét és a gesztusait is úgy vezérli, hogy másra nézve ne legyen csábító. Az öltözködésben nem feltűnő, nem akarja felhívni magára a figyelmet. Ha valaki túlzott kíváncsisággal közeledik felé, hallgatag és tartózkodó lesz. Aki szemérmességbe burkolózik, azt nem tekintik prédának a csábítók, inkább odébb állnak és könnyebb, elérhetőbb alanyokkal foglalkoznak.
A házastársi hűség megőrzésében nemcsak a szemérmesség segít, hanem az önmegtartóztatás is. Nem csak a bűnös cselekedetben, hanem már az azt megelőző akaratban is győzni kell annak, akinek már van hitvestársa. A bűnös szándékot kell elfojtani, mely arra irányul, hogy megcsalja, akivel Isten előtt megesküdött.
Eddig arról beszéltem nektek, mennyire fontos a házastársak közötti hűség megőrzése, melyben segítenek a szemérmesség és önmegtartóztatás. Most viszont nézzük a parancs konkrét oldalát: „Felebarátod feleségét ne kívánd!” Ha körülnéztek a világban rengeteg szerelmi háromszöggel találkoztok. Van a házaspár és van egy csábító. Nézzünk egy példát a mai életből! Zsuzsa 30 éves lány, eddig még nem találta meg élete párját, pedig már nagyon vágyódik saját családra. Művészi képességei vannak: amatőr festő és gyönyörűen zongorázik. Minden nyáron művésztelepen vesz részt, ahol fejlesztheti tudását, és vidám társaságban kipihenheti magát. Itt ismerkedett meg Gézával, akivel összebarátkoztak és együtt jártak festeni. Kiderült, hogy a fiúnak 4 gyermeke van és egy rendes felesége. A három hét elég volt arra, hogy egymásba habarodjanak. Jól tudták, hogy helytelen, amit tesznek, mégsem szakítottak. Géza aki építészmérnök, visszament dolgozni, és hazament a családjához, Zsuzsi, aki tanítónő volt, folytatta a tanítást és hazatért szüleihez. Senkinek nem szóltak semmit és hétvégeken később már hétköznap is, titokban találkozgattak. Hamarosan kitudódott a viszonyuk, és a két család felháborodva és tehetetlenül vette tudomásul. Ők ketten elhatározták, hogy Ausztriába mennek dolgozni. A fiú testvére már évek óta ott élt, ő fogadta be őket. Az elhagyott fiatalasszony gyermekeivel anyagi gondokkal küzd és idegösszeroppanás szélén áll.
Ez a leány, drága Gyermekeim, emberi szemmel nézve is kegyetlen és meggondolatlan volt, mert galád módon, érzéki vágyaitól vezettetve egy férjet és egy többszörös apát rabolt el. Géza pedig gondolkozás nélkül elhagyta családját, házasságtörésben él. Ha nem hagyják abba eszeveszett játékukat és nem szakítanak, ha nem bánják és gyónják meg bűnüket, a pokolban kötnek ki. Ők nem csak családtagjaik ellen vétettek megszégyenítve és megalázva őket, hanem Istent is mélyen megsértették, mert a kilencedik parancsot semmibe vették. Se Zsuzsában, se Gézában nem volt erő és akarat az elején, ott a művésztelepen, mikor a közös festőprogramoknál otthagyták a többieket és külön utakon kezdtek festeni járni. A leány hiúságát legyezgette a férfi csábítása és nem mérte fel, hogy mekkora bánatot, bajt okoz annak a szegény családnak. Csak a saját testi örömét kereste. A bűn mindig az akarati elhatározással kezdődik azután a cselekedetben teljesedik ki. Ezért mondja az Úr a parancsában, hogy már a házastársának a puszta megkívánása is halálos bűn. Ha Zsuzsa kellő önuralommal és szemérmességgel rendelkezett volna, nem ment volna bele ebbe a bűnös kapcsolatba.
Drágáim! Jól jegyezzétek meg, hogy embernek lenni annyi, mint az ösztönök hangos szavának parancsolni tudni. Embernek lenni annyi, mint a vak érzéki vágyakat erős kézzel féken tartani.
Én Szentlélek arra buzdítalak benneteket, imádkozzatok azokért a mai felebarátaitokért, akik ösztönös, érzéki vágyaikkal szétszakítanak jól működő szentségi házasságban élő házastársakat.
Most pedig egy misztikus karácsonyi élményben akarlak benneteket részesíteni. Meghívlak titeket az űrbe, a bolygók és csillagok közé. Két nappal előrébb járunk. Szenteste van. Eljöttök Velem a Szentlélek Istennel? … Akkor kapaszkodjatok a szárnyaimba. Sötétség vesz minket körül és már látjuk is a Földet, messziről. Nézzétek, mi történik! Óriás méretben felülről a betlehemi Kis Jézus jászolán ülve közeledik a Földgolyóhoz. A felette lévő fényes felhőre leszáll. Ragyogó fény veszi körül, de lelki szemeitekkel láthatjátok szőke göndör hajacskáját, piros kis arcocskáját, csöpp kis száját. Két karját szélesre tárva ül, mintha minden embert magához akarna ölelni. A sok gyermekünk hangya méretű hozzá képest. Jobb kis kezét előrenyújtja és megáldja a Földet és szólásra nyitja az ajkát: Testvéreim! Szeretetet hoztam nektek, mennyei szeretetet… Már éppen ki akarja fejteni, milyen is az a mennyei szeretet, mikor a többmillió hangyányi ember, mégpedig házasságtörők sokasága, akik a kilencedik parancsot megsértik, megfeszítik fegyverüket és mérgezett nyilakkal megcélozzák a mosolygó, beszélő kicsi Jézus Szívét. Már betelt a Szíve, nincs több hely, most az arcát veszik célba, a nyakát, a mellét, a karjait, lábait, a többi nyíl a jászolba fúródik. Ragyogó két gyermekszemét elborítja a könny, felemeli fejét és sírva mondja:
-Atyám, segíts! Mit tegyek?
-Drága Fiam! Áraszd el e bűnös házasságtörőket megváltói szereteteddel!
-Megteszem, Atyám.
De a Kis Jézus egyelőre nem tudja megnyitni Szent Szívét a nyilak sokaságától. Felétek fordul:
-Jöjjetek, áldott Engesztelő Testvérkéim! Húzzátok ki a nyilakat Szent Szívemből és egész Testemből! Ó, köszönöm! Milyen jó, hogy akad, aki még szeret Engem!
Nézzétek csak, Kedveseim - szólok Én, a Szentlélek Isten - mit tesz a ti szeretett Jézusotok? Kinyitja Szívét és sokmillió szeretetsugár árad belőle. Az elsőket ti kapjátok Kicsinyeim, akik segítettetek Neki. Majd a töménytelenül sok fénysugarat, mely az Ő szeretetéből árad, leárasztja a Földgolyóra a rengeteg házasságtörő szívébe. Közülük sokan megdöbbenve néznek maguk elé, megtelődnek bűnbánattal és Isten szertettel. Életük 180 fokos fordulatot vesz. Visszatérnek házastársukhoz és bocsánatot kérnek tőlük. De sajnos sokan vannak, akik nem engedik be szívükbe a tiszta szeretetet, a karácsonyi ajándékot, visszautasítják és folytatják romlott, erkölcstelen életüket. Kérlek benneteket, most együtt imádkozzatok értük Mennyei Édesanyátokhoz!... Most segíts meg Mária… Már itt is van Szűz Mária. Felemeli két karját a Mennyei Atya felé, irgalmat kér a házasságtörők számára és a szentségi házasságot megrontók számára, hogy még haláluk előtt adjon lehetőséget nekik a bűnbánatra.
Újra Én beszélek hozzátok, a Szentlélek Isten. Kapaszkodjatok Belém, mert indulunk haza az engesztelés helyére. Jászolából a kis Jézus egy utolsó áldást küld felétek, integessetek neki.
Megáldalak benneteket az isteni szeretet és tisztaság lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

2015. december 14., hétfő

NAGYON VESZÉLYES AMIT AZ OKTATÁSÜGY AKAR!!!

A kormánynak semmi kifogása a diákok jógáztatása ellen

Az EMMI szerint a jóga alapú mozgásformák megfelelő alkalmazása nagyban hozzájárul a tanulást támogató, érzelmileg biztonságos oktatási környezet megteremtéséhez, továbbá a tanulók mindennapi életviteléhez.
Mint megírtuk országszerte egyelőre 4 ezer iskola testnevelési gyakorlatába épültek be azok az új módszerek, amelyeket a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) kiemelt projektje, a T.E.S.I. (Testnevelés az Egészségfejlesztésben Stratégiai Intézkedések)keretében dolgoztak ki.

Ezek között egyebek mellett a jóga alapú mozgásprogram, a stresszkezelés és a relaxáció alkalmazása is szerepel. A sportszövetség az elmúlt egy évben 8 ezer tanítónak és testnevelő tanárnak tartott 30 órás továbbképzést.
A 2012-2013-ban a megújított Nemzeti Alaptanterv (NAT) a kerettanterv részévé tette ugyan Bagdy Emőke, a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület vezetője által kidolgozott iskolai meditációt és autogén tréninget (Diákrelax program), ám az főleg civil és egyházi ellenállásra 2014 tavaszán kikerült a tartalmi szabályozók dokumentumaiból. Az EMMI ennek kapcsán ugyanakkor leszögezte, hogy a változás tulajdonképpen csupán a kulcsfogalmak cseréjét jelenti: a „relaxáció” és „autogén tréning” párosának helyére a jövőben a „stressz- és feszültségoldás” szavak kerülnek a vonatkozó dokumentumokba.
Avítt és korszerű módszerek
A figyelemelterelés azonban nem esett jól a Diákrelax kidolgozóinak, amit a Magyar Pszichiátriai Társaság májusi országos nagygyűlésén szóvá is tettek.
bagdy emőke (forrás: facebook.com)Bagdy Emőke (Forrás: facebook.com)

A Bagdy Emőke moderálásával megvalósult szekcióülésen sérelmezték, hogy egyelőre csak a mindennapos testnevelésen keresztül vehetik ki részüket a diákság egészségfejlesztéséből.
Bagdy szerint az egészségügyi kormányzat Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztés nevet viselő koncepciójának másik pillérében sokkal hatékonyabban tudnák kifejteni tevékenységüket. A pillér tematikája a „Lelki egészséget szolgáló pedagógiai/pszichológiai módszerek alkalmazása és a művészetek bevonása”.
Az új rendszerű testnevelési stratégiát kormányzati megrendelésre kidolgozó MDSZ éppen a Bagdy Emőke vezette Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületet kérte fel egy több mint száz módszert tartalmazó kézikönyv elkészítésére. Az anyag 2015 tavasza óta érhető el a testnevelők számára.

„Fel kell tehát tárnunk a mára már megkérdőjelezhetőnek mondható eljárásokat és be kell mutatnunk a testnevelőknek az alternatív, korszerű módszereket”
– áll az erről szóló tájékoztatásban, amely további 7 könyvet és 6 oktatófilmet ajánl a testnevelőknek a megújult tanórákhoz.
Ezek között találjuk a Stresszkezelés és relaxáció alkalmazása a testnevelésben című kiadványt, illetve a Jógaalapú mozgásprogram az iskolai testnevelésben című könyvet a hozzá tartozó oktatófilmmel. Utóbbiból megtudhatjuk mi is a jóga, milyen jótékony hatásai vannak a jógaalapú mozgásprogramnak, illetve hogy hogyan kell felépíteni az erről szóló tanórát.

A
gyakorlatsorok című fejezeten belül 10-14 éveseknek tanítják meg egy ősi keleti rítus, a Napüdvözlet mozdulatait.
a napüdvözlet gyakorlatsorA Napüdvözlet gyakorlatsor
A továbbiakban jóga- és légző-gyakorlatokat látunk, amelyek közül például a sastartás a szerzők szerint segíti a két agyfélteke összehangolását.
Nem hátráltak, beleálltak
Kérdéseinkkel először Szabó Tündét, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkárát kerestük meg, de az államtitkárság a köznevelésért felelős államtitkárságra továbbította levelünket.
Az innen érkezett tájékoztatásból kiderül, hogy a „testnevelés és sport műveltségterület fejlesztési céljait” a NAT-ba foglalt általános kerettantervek tartalmazzák, és e célok elérése érdekében a Jóga alapú mozgásprogram az iskolai testnevelésben, valamint a Stresszkezelés és relaxáció alkalmazása a testnevelésben című módszertani kiadványok és a hozzájuk kapcsolódó oktatófilmek „hasznos segítséget nyújthatnak”.
szabó tünde, az emberi erőforrások minisztériumának sportért felelős államtitkára (forrás: mti)Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára (Forrás: MTI)

Sőt, ezek tornatermi gyakorlatba építésével a testnevelést tanító pedagógusok még magasabb minőségben lesznek képesek megfelelni a „már évek óta hatályos tartalmi elvárásoknak”.
Az államtitkársági válasz arra hívja fel a figyelmet, hogy a Testnevelés Stratégia 2020 középtávú célja olyan oktatási környezet kialakítása, amely a „tanulók testi és értelmi fejlődése mellett a lelki egészség megteremtését is támogatja”. Ennek részét képezik a

„hatékony aktív és passzív stresszkezelő gyakorlatok, valamint a jóga alapú mozgásformák is, amelyek megfelelő alkalmazása nagyban hozzájárul a tanulást támogató, érzelmileg biztonságos oktatási környezet megteremtéséhez, továbbá a tanulók mindennapi életviteléhez”.
A tájékoztató szerzői megnyugtatásul közlik, hogy az a kormányzati törekvés, amelynek célja – többek között – a diákok helyes önértékelésének és önismeretének kialakítása, „nem köthető világnézethez, hiszen attól függetlenül az egyén egészségének kialakítását, megőrzését támogatja a szó testi, lelki és szellemi értelmében egyaránt”. Aki pedig még ezek után is szkeptikus maradna, annak elmagyarázzák, hogy az iskolai testnevelésben „nem tisztán jógagyakorlatok valósulnak meg, hanem jóga alapú mozgásprogramok”.


A jóga és ami mögötte van
A jóga célja

A jógával kapcsolatban már volt egy bejegyzés a blogban. Ekkor a kundalini jógát említettem és kerestem hozzá leírásokat a veszélyeiről. Most csak általánosságban venném át, hogy mi a jóga és mi lehet a benne rejlő veszély. Nem az izom és izületi bántalmakra gondolok, hanem a mögötte rejlő spiritualitásra.

Elsőként talán meg kellene fogalmazni azt, hogy mi a jóga és mi a célja.

A Wikipédia a következőket írja:

" A jóga célja a testi és a szellemi erők felébresztése. Eszerint alapvetően kétféle jógát különböztetünk meg: testi és szellemi jógát.[forrás?] A jógának több változata ismert, amelyeket a különböző személyiségtípusokhoz fejlesztettek ki. Indián kívül először a hatha jóga vált népszerűvé a 20. századi nyugati világban, ma már azonban Európában is szinte minden ága elérhető a jógaközpontok által.
A modern jóga gyakran tartalmaz a hinduizmusból származó tradicionális elemeket, mint például az erkölcsi és etikai alapelveket, a test megerősítésére és jó állapotának megőrzésére szolgáló pózokat (az úgynevezett ászanákat vagy más néven tartásokat), a spirituális filozófiát, a guru által történő útmutatást, a mantrák (szent szótagok) ismételgetését, a légzés szabályozását és az elme meditációval történő elcsendesítését.

A jóga végső célja a megszabadulás vagy magasabb szinten a megvilágosodás (moksa) elérése, amely által a lélek kikerül a születés és a halál körforgásából (szamszára). A jóga által uralható a test, az elme, továbbá az érzelmek és a vágyak. Fokozatosan vezet el a lét igazi természetének megismeréséhez. A jógi akkor éri el a megvilágosodást, amikor tudata megszűnik és megtapasztalja az egyesülés örömét."
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3ga

Egy jógát is érintő könyvben a következőképpen definiálják:

"Szó szerint "igába hajtás" , a Brahmannal való egységre utal. A jógának sok fajtája és iskolája van, és különböző technikái, de végső célja mindnek egy: Az Abszolútummal való egyesülés.
A testtartások és az irányított légzés elősegíti a keleti meditációt, valamint a test megfékezését és fegyelmezését, hogy az ember lemondjon minden vágyról, amelyet a test máskülönben ráerőltethetne az elmére.
A jóga úgy van kidolgozva, hogy megfelelő transzállapotot idézzen elő, amely lehetővé teszi, hogy a tudat felfelé szálljon, és Brahman igájába kerüljön. Ez visszahúzódást jelent az illúzió világából az egyetlen igazi Valóság keresése céljából. Ha valaki csak fizikai erőnlétet akar elérni, akkor jobb, ha speciálisan erre a célra kialakított testgyakorlatot űz. A jóga semmilyen része nem választható el a mögötte lévő filozófiától. "

Még ugyanebben a könyvben van egy fontos fogalom, ami kötődik a jógához, de más keletről származó okkult cselekményekhez is. Megtalálható a reikiben és bizonyos meditációs technikáknál. Ez a fogalom a mantra.

Tehát mi a mantra?
"Egy vagy több szótagú hangszimbólum, amely misztikus állapotok kiváltására szolgál. A guru élő hangján kell továbbadni, nem tanulható meg más módon. Az embernek nem kell értenie a mantra jelentését; az érték a hang ismétlésében van. Azt mondják, hogy egy szellemet vagy istent testesít meg, és a mantra ismétlése ezt a lényt egyrészt behívja abba a személybe, aki a mantrát használja, másrészt létrehozza azt a passzív állapotot a meditációt végző emberben, amely elősegíti a lények ilyen egyesülését. "
Forrás: Rabindranath R. Maharaj- Egy guru halála

Problémák a jógával

A fentiekben áttekinthettük, hogy mi a jóga és mi rejlik mögötte. Milyen spirituális erő van benne és mi a jóga eredeti célja. Most egy kissé más megvilágításban nézzük át a jógát.

A nyugati ember számára a jóga nem más, mint egyfajta testi-lelki felfrissülést, egészségmegőrzést adó mozgáskultúra. Miért? Mert aki "nyugatiasították" a jógát, azok próbálták szétválasztani a mozgást a filozófiától. Nem az izomhúzódás a fő probléma, hanem az, hogy ez sikerülhet-e és mennyire.

Keresztény szerzők szerint ez nem igazán lehetséges. Megvan az a veszélye, hogy a jóga gyakorlásával a mozdulatok, a mantra és a meditáció együttesével hatással lesz rád. Nem várt következményei lesznek.

Elsőként kiemelem a fentebb található megfogalmazásokból a lényeget:

  •   A jóga célja a testi és a szellemi erők felébresztése.
  •  A jóga végső célja a megszabadulás vagy magasabb szinten a megvilágosodás (moksa) elérése, amely által a lélek kikerül a születés és a halál körforgásából (szamszára).
  •  ... célja mindnek egy: Az Abszulútummal való egyesülés.
  •  A jóga úgy van kidolgozva, hogy megfelelő transzállapotot idézzen elő, amely lehetővé teszi, hogy a tudat felfelé szálljon, és Brahman igájába kerüljön. A jóga semmilyen része nem választható el a mögötte lévő filozófiától. 
Ez az utolsó mondat egy olyan embertől származik, aki brahmin volt, vagyis magas rendű kaszthoz tartozó hindu. Gyakorolta a transzcendentális meditációt és a kundalini jógát. Tudja miről beszél. Rájött, hogy ez az egész egy zsákutca, rájött milyen veszélyek rejlenek mögötte.

Nézzünk meg más írókat is.

Gál Péter atya fiatal korában maga is foglalkozott jógával, a Hatha jógával. Akkor még nem tudta, hogy nem minden az, aminek látszik. A teljes szövegből, csak a lényeget emelném ki.

"Gimnazista koromban ... azért kezdtem a Hatha-jógába, mert még jobban akartam tanulni, még tisztábban akartam élni Jézus útján, még egészségesebb akartam lenni, még könnyebben akartam találkozni Istennel. Hetenkénti áldozó voltam, vasárnaponként két misét hallgattam, sokat imádkoztam akkoriban, tiszta volt a lelkem, jól tanultam, semmi bajom sem volt. Hosszú hónapok jógázása után egyszer egyedül végeztem a szavászanát, az ellazítási pózt. Megpróbáltam teljesen kiüresedni és lelkileg-testileg ellazulni, pihenni a gyakorlatok végén. Akkor a földön fektemben egyszerre csak rám tört valami iszonyú erő és érzés, nehéz visszaadni: valami rettenetes mélységbe kezdtek lehúzni, szellemi sötétség és fenyegetés, hatalmas félelem kötözött meg, úgy éreztem, hogy ez a pokol, és hogy most megbolondulok. Óriási erővel próbáltam felemelkedni az egészből és fizikailag is felülni helyzetemben, próbáltam Istenhez fohászkodni, de csak nagyon sokára sikerült felemelni a fejem és kinyitni a szemem. Nem tudom, mennyi ideig voltam ebben a kötelékben, de utána hónapokig féltem, nagyon sokára tudtam esténként elaludni, nem mertem senkinek szólni, rengeteget imádkoztam, hogy ne legyen ez többet és ne legyen semmi bajom, míg nagyon lassan múltak a félelmek, de jelentkeztek bennem bizonyos helyzetekben szorongások, amilyenek azelőtt sosem voltak. Akkor abbahagytam a jógát. Ez az egész tapasztalat, némileg enyhébb erővel megismétlődött évekkel később, amikor újra a jóga-légzést gyakoroltam egy harmonikus életszakaszomban, vizsgaidőszakban, hogy jobban tudjak tanulni, egy erdő szélén állva, a napsütésben. E támadás után hosszú percekig nem láttam semmit, és órákig alig tudtam kinyitni a számat az emberek között. Mindezeknek apró neurológiai következményeitől csak sok év múltán, a Medjugorjéban átélt Lélekkeresztségem alkalmával szabadultam meg. "


Forrás: http://hagiosz.net/?q=szavaszana

Graham Powell könyvében említ egy esetet, amikor egy férfiért imádkozott (valószínűleg szabadító imát), akiből egy szellem/démon távozott el. A démonok sok esetben semmilyen rendkívüli dolgot nem produkálnak, inkább meglapulnak mint... Megvolt az a karizmája, hogy láthatta a gonosz lelkeket.

"Amikor egyszer egy fiatal férfiért imádkoztam, akiről nem tudtam, hogy megtérése előtt belekeveredett a jógába, láttam, amint egy undorító szellem elhagyta őt. Leginkább egy indiai istenhez lehetett volna hasonlítani. Aznap este, amikor erről az eseményről elmélkedtem, rájöttem, hogy a szellem ülő jóga testhelyzetben volt, amint felemelkedett róla és eltűnt. "
Graham Powell-Rázd ki magad a porból

Peter Horrobin egyértelműen az okkultizmushoz sorolja a jógát. 

"Az „okkultizmus” egy átfogó kifejezés, amely azokat a - gyakran vallásos természetű gyakorlatokat jelenti, amelyeknek erőforrása egyértelműen nem Isten. Az okkult gyakorlatokat folytató emberek köre azoktól, akik világosan tudják, hogy az általuk gyakorolt okkultizmus ágazata démoni erőkre támaszkodik (például a boszorkányság) egészen azokig terjed, akik nem is ismerik fel a démonok jelenlétét, de megtévesztés folytán valamilyen démoni erő rendszerének hatása alá kerültek, amely az ellenőrzése alatt tartja őket (például a jóga tanfolyamok tudatlan résztvevői). "

A könyvben is előfordul a mantra mint fogalom. Ebben is ott a jóga. 

"Egy szó, amelyet a transzcendentális meditáció (vagy a jóga) követői kapnak, hogy ismételgessék azokat vagy meditáljanak fölöttük, bár a jelentését nem ismerik. Azt szolgálja, hogy a személy kapcsolatba kerüljön a szellemi világgal."
Forrás: Peter Horrobin- Gyógyulás és szabadulás

Gál Péter atya könyvében rengeteg helyen említi a jógát, és annak lehetséges veszélyeit. Itt azt emelném ki, amikor a jóga és egyéb irányzatok eredetéről és a mögöttes filozófia szétválaszthatatlanságáról ír. Ami nagyon fontos, hogy a jógában a mozdulatok és testhelyzetek is lehetnek imamódok, mint a példában szereplő Hatha jógában. 

"Másodszor a vizsgálatainknál, mint minden egyes jelenségnél a világban, figyelembe kell vennünk szempontként, a tartalom és a forma egységét, azt, hogy az elmélet, a lelkület adekvát formákat, technikákat hoz létre, melyek a mágia esetében, vagy a jógánál évszázadok alatt kristályosodtak ki. Az eredeti vallási-elméleti-szellemi célnak annyira megfelelően megválasztott forma, szimbólum, technika, szinte automatikusan is, bármikor kiváltja ama ősrégi megkívánt hatást. Lásd: a mágia szimbólumai, a jóga-légzés Kundalinit felkeltő hatása, vagy a reikisek szimbólumai. Itt az is a gyakorlati problémák közt szerepel, hogy a technikát átvevő keresztény valóban nem is ismeri meg egy-egy gyakorlat eredeti hatásmechanizmusát, eredeti ,,lelki'' tartalmát. Ez történik például a mantrák esetében, amelyek a jóga, vagy a TM-és egyéb iskolák esetében általában egy-egy konkrét démoni nevet jelentenek. Elgondolkodtató, hogy a jógázó keresztények nem tudják, hogy a hatha-jóga testhelyzetek valódi szimbólumok és imamódok voltak, amelyek segítségével a gyakorlatozó meghatározott hindu istenségeket imádott és azok erejét ezek által lehívta. Mennyire ,,tisztíthatom meg'' ezeket a technikákat, csupán azzal, hogy e tartalmakat nem ismerem, illetve, keresztényként nem hiszek bennük; nem szinkretizmus-e az, hogy elmélkedő módszereim közt ilyen szimbólumok is szerepelnek; nem hasonlatos-e ez ahhoz, amikor a kereszt mellé a templomban Buddha-szobrot is tennénk?"
Forrás: Gál Péter-New Age Keresztény Szemmel

Egy megtért és kereszténnyé lett ember jógázott és más keleti irányzatokat is kipróbált. A jógával kapcsolatba hozza a kundalini erőt és a szellemi világot. A jógának kihatása van a testre, hiszen megváltoztatja a belső szervek működését, különösen a mozgató és életfontosságú szervekét. Más veszélyeket is tartogathat a jóga, a szellemi erőkkel való kapcsolatot. 

"A hagyományos hindu tanítás szerint az erőközpontok vagy csakrák olyan szellemekkel vannak összeköttetésben, akik a testen kívül találhatók, egy olyan területben, amit asztrál régiónak neveznek. Pontosan ebben a régióban élnek a bukott szellemek és vezetőjük: a sátán. Ezek azok, akik az erőt adják a jóginak ahhoz, hogy felemelkedjen, és ezek irányítják a kundalini keletkezését és a csakra feléledését is. Ha egy központ felébred, akkor ezek a szellemek megszólíttatnak, és azután tovább működhetnek: a jógit olyan erőkkel ruházzák fel, mint pl. a telepátia, a telepsziché (annak képessége, hogy gondolat által hatást gyakorol egy emberre), jövendőmondások, annak a képessége, hogy elhunytak szellemeivel kapcsolatot vesznek fel, bizonyos látomások láthatóvá tétele stb."
Forrás: Daniel Dossmann- Jóga, a szabadságra vezető út?

Összefoglalva, a jóga bár a nyugati ember számára csak egyszerű mozgáskultúra vagy testi-szellemi frissességet előidéző módszer, ennél jóval többről van szó. Ahogyan olvashattuk több szerzőnél, a gyakorlat a mögöttes filozófiától nem választható szét. A veszélye a szellemi háttérrel van és a céljával. különösen veszélyesnek ítélem meg azokat a jóga irányzatokat, ahol mantrákat és szimbólumokat használnak. Itt már nagyobb az ember kitettsége a démoni erőknek vagy nevezhetjük őket pogány isteneknek is, akikhez régebben imádkoztak a mozdulatok és a mantra révén. 

Elmondod a mantrát, amit nem értesz és nem tudod mi vagy ki van mögötte. Érzed a pozitív változásokat, mert egyre többet tudsz, egyre hajlékonyabb vagy, egyre több "képességed" fejlődik ki, de milyen áron. 
Ebben az esetben is érvényes az a szabály, hogy ne tedd ki magad ismeretlen erőknek, nem használj mantrákat és szimbólumokat. Egy idő után elveszítheted a kontrollt a külső erők felett. Persze, biztosan van, akit ez egyáltalán nem érdekel, csak az, hogy megkapja amit akar. A háttér és a forrás nem érdekes számára. Ez is egy lehetőség. De hová vezet...

 Utólagos bejegyzés. Ahogyan a komment mezőben is írtam, a jógával kapcsolatban nagyon megoszlanak a vélemények, mármint keresztény körökben. Úgy tűnik, hogy vannak akik abszolút veszélytelennek tartják, és csak mint egy mozgási formát használják, tehát szétválasztják a mögötte lévő lelkiséget a mozdulatoktól és azok jelentésétől. Mások (elsősorban karizmatikus körökben), pl. Gál Péter atya sarkosabban fogalmaznak, ők nem javasolják a jógát, mert szerintük nem lehet kettéválasztani a mozgást a lelki tartalmaktól. Tehát nincs egységes álláspont.

Magán véleményemet az eddig olvasottakra és a "felmérésekre" alapozom. Egyértelműen nem lehet kijelenteni, hogy a jóga általánosságban rossz vagy elítélendő lenne. Vannak azonban olyan változatai - elsősorban tudatállapot változással járnak, mantrákat és szimbólumokat használnak- melyek veszélyesek és keresztények számára nem javasoltak. Ide tartozik pl. a kundalini jóga is.http://rejtettdolgok.blogspot.hu/2014/06/a-joga-es-ami-mogotte-van.html

2015. december 13., vasárnap

„Az állatoknak tömbökben rakják ki a sót"

„Az állatoknak tömbökben rakják ki a sót, hogy bármikor, kedvük szerint, korlátozás nélkül, bármennyit fogyasszanak, és az embernek nem szabad sót fogyasztania?

Valami nem stimmel, nem? Legalábbis ellentmondásos.
Gyere, üssük fel a tankönyvet! Vadgazdálkodás.
Mit írnak?

Azt írják, hogy az állatállomány trófeájának minősége, a szaporulat nagysága, és az állatállomány általános egészségi állapota nagymértékben függ attól, hogy folyamatosan bármikor hozzáférnek-e az egyéb ásványi anyagokkal is dúsított nyalósóhoz.
Az ember szervezete nem működik másképp. Érdekes, nem?
Látott már valaki a vadetetőn feliratot? Hogy két nyalintásnál több veszélyes?
Látott már valaki a vadetető mellett kardiológust? Aki megméri a távozó vaddisznó vérnyomását? És rászól: „Röfi, meg ne lássalak itt két hétig!”
Az állatoknak szabad.
A sóról azt tanultuk, hogy fizetőeszköz volt.
Azt tanultuk, hogy olyan alapvető élelmiszer, amiért háborúk dúltak.
És egyszerre csak káros lett?
Legalább gondolkodjunk egy kicsit!
Csak józan ésszel, legalább merjünk kérdezni!
Sózza meg nyugodtan a kajáját, jó?
És ne legyen problémája!
Az egy másik dolog, hogy az ember elől eltitkolnak olyan orvosi tanulmányokat, amelyek bebizonyították, hosszú kísérletek után, minden kétséget kizáróan, hogy a só fogyasztás és a vérnyomás, meg agyvérzés, meg egyéb dolgok között semmiféle kapcsolat nincs!
Sőt vannak olyan orvosi tanulmányok is, amelyek nem férnek bele a képbe, az emberek riogatásába, amelyek azt mutatják, hogy a nagyobb só fogyasztás mellett az emberek várható élettartama hosszabb!
De a gyógyszermaffia egy olyan bíróságot működtet, ahol a tanút csak akkor hallgatják meg, ha a vádat képviseli.
Ha bármi azzal ellentétes, akkor az ki van söpörve.”http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/tudomany/egeszseg/mergez-etelek/kaliumozott-so/3703-az-allatoknak-toemboekben-rakjak-ki-a-sotq

2015. december 4., péntek

Gyarapodó magyarság – mozgalom

sziv

Hiszünk abban, hogy a Kárpát-hazában van a magyar jövendő! „Fiatal, sokgyermekes édesanyának, édesapának lenni a legcsodálatosabb hivatás ezen a földön, akik nem kívánják rongyrázó világunk hatfogásos ebédjét, a csillogó karriert, hanem képesek Istentől kapott tiszta ösztöneikre hallgatva lázadni, és a pénz, a siker helyett az élő szeretet szolgálatát vállalni” – valljuk mi is Böjte Csaba atya szavaival.

Így, ilyenkor Adventben, karácsonyra készülődve ezúton kívánjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a budapesti Prondvai Ferencnek köszönhetően elkészült az Úz-völgyéből kiinduló Gyarapodó magyarság-mozgalom honlapja. Kérem, tekintse meg, és hívja fel a barátai, ismerősei figyelmét is erre a kezdeményezésre. Ötleteket, megvalósítható javaslatokat várunk ahhoz, hogy a kitűzött célokat közös erővel valósíthassuk meg.

nagy_erika_iskolasok

Tudjuk, hogy a magyarság népesedési mutatói a Kárpát-haza egész területén és a diaszpóra közösségeiben is negatív előjelűek. Előrejelzések készülnek arról, hogy hányan leszünk tíz év múlva, húsz év múlva, vagy éppenséggel 2100-ban. Sokan megállíthatatlan folyamatnak tartják a népességcsökkenést, s vele végleges térvesztésünket a ránk bízott tájakon, mások folyton a múltunkat siratják, a jövőt pedig kilátástalannak látják. Mert nincs elég hitük… Én hiszek a nemzetem küldetésében, a szebb és békésebb jövendőben, s érzékelem az ébredést. Megtapasztaltam, hogy létezik magyar összefogás, s meg vagyok győződve arról, ha hitben és erkölcsben képesek leszünk megerősödni, akkor miénk a JÖVŐ! A jövőnket mi teremtjük azzal, ahogyan a mában cselekszünk. Legyen legalább mustármagnyi a hitünk, és akkor képesek leszünk arra, hogy néhány évtized alatt a mostani 1,3-as demográfiai mutatónkat 2-es fölé gyarapítsuk! Ez a honlap és az általa meghirdetett mozgalom a magyarság számbeli gyarapodása érdekében jött létre.

nagy_balazs_es_felesege

TE is hozzájárulhatsz a magyarság gyarapodásához azzal, hogy megtekinted a honlap tartalmát, majd elkezdesz hinni abban, hogy van magyar jövendő, s beszélsz is erről másoknak, esetleg gyerekvállalási vagy éppen támogatói szándékkal jelentkezel.

LOGO Gyarapodo Magyarsag

Sepsiszéki Nagy Balázs és Nagy Erika/ Csinód, Székelyföld-Úz-völgye