2018.07.02.

Drága Jézus! Megkaphatom-e, a nyelveken szólás ajándékát?

Jézus: A nyelvek ajándéka  a különleges  ajándékok közül, a Szentlélek legalacsonyabb ajándéka. Ezért sokan megkapják.Magasabb rangú ima annál, mintha valaki a saját anyanyelvén imádkozik. Nagyon hathatós a dicsőítő és a kérő imában egyaránt. A gyógyítás kegyelmét pedig kiegészíti. Ha elmész karizmatikus találkozóra, ott kérheted a karizmatikusokat, hogy kérjék ezt a kegyelmet számodra. Ha úgy érzem, hogy itt az ideje, akkor teljesíteni fogom kérésüket, de lehet, hogy nálad másképpen lesz. Ha bensőséges beszélgetésünkben állhatatos leszel, akkor egyszer csak elküldöm Szentlelkemet hozzád,hogy nyissa meg a nyelved. A gyógyításban nagy segítségedre lesz. Bízz Bennem, és légy türelmes ezen a téren. Ezért ne imádkozz, mert az Én akaratomon múlik. Látod, hogy elhalmoztalak már eddig is. Lángolóan szeretlek, karjaimba zárlak és megáldalak téged a türelem lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.


2018.07.02. 21óra 30 perc. Imák után.

Jézus: Drága Kicsi Évám!

Örömmel hallgattuk imáidat. Köszönjük. Most itt állt mellettem Szent Mihály Arkangyal is, mivel az ő rózsafűzérét is elimádkoztad. Bizony igen nagy szükség van az Őrangyalaitok és a Szent Angyalok védelmére, mert igen ádáz küzdelem folyik a lelkekért.
Gyermekem! A harc, mint tudjuk, a csatatéren zajlik. A csatatér a Földön, mert szerte a világban háborúk dúlnak, és csatatér a levegőben, láthatatlanul a gonosz angyalai és az Én Szent Angyalaim között. Ha láthatnátok emberi szemeitekkel, megrémülnétek.
Imáitokkal, áldozataitokkal, engeszteléseitekkel, harcostársakká váltok. Amit emberileg megtehettek: sohase engedjetek a sátán csábításainak. A kísértő tudja hogy, kevés ideje van, ezért tombol szerte jár a világban "kit nyeljen el", ahogy a Szent Bibliában is olvashatjátok.
Az ima, a böjt, az áldozatok, a szentségek, mind fegyverek a gonosz támadásai ellen. A szentmise, az Ige hallgatása és olvasása, az Én Testem és Vérem, az Eucharisztia vétele, a megszentelődéseteket szolgálja, éljetek vele. Maradjatok kegyelmi állapotban, mert nem tudjátok mikor jön el az Úr Nagy Napja.
Most pedig megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen

Jézus bátor harcosa.

2018.07.04. Imák után. 20óra 30 perc.

Jézus: Drága Gyermekem! A bűnről szeretnék beszélni neked. A bűn, az ős-bűn, a paradicsomi engedetlenség által jött a világba. Szűz Mária kivételével minden ember az eredendő bűn állapotával jön a világra, Csecsemőként, ártatlan kis gyermekként még nincs bűnötök. Azonban ahogy telik-múlik az idő, most már a kora gyermekkor, 5-6 éves gyermekek is vétkeznek.
A hazugság, az irigység, az erőszakosság, az engedetlenség, a kegyetlenség és még sorolhatnám milyen bűnök tekintetében vétkeztek.
A bűn, és a sötétség uralja világotokat. Egy kevés pislákoló fény, amely az igazi hívők, a Maradék Egyházam hitéből fakad. Az Én Testem és Vérem, az Eucharisztia jelenléte a templomokban, ez adja jelenleg a világ világosságát, és az Evangélium, a Szent Biblia Igéi, a hamisítatlan, elegyítetlen Igazság.
Nektek az a feladatotok, hogy világítsatok, legyetek sók, legyetek a hegyen épített város, hogy tanúim legyetek a világban. Ragaszkodjatok a hagyományokhoz és a Szentírás szavaihoz. Semmilyen új tant ne fogadjatok el.Hűségeteket megerősítem és megáldom.
Most megáldalak a tisztaság és a tisztánlátás kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.07.08. Imák után. 21 óra.

Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Most egy kemény belső harcon vagy túl. A kísértésben helyt álltál és elhatározásoddal a jobbik részt választottad. A kereszt, amit adtam, sokszor nehéz, de akkor segítek a hordozásában, amikor a legnagyobb szükséged van rá. Nagylelkűségedet megáldom. Továbbra is Engem helyezz életed  középpontjába. A másokért mondott imák, mennyei kincsekké válnak.Köszönöm neked gyermekem!
Megáldalak a kitartás és az erősség lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.07.11. Ima óra után. 16 óra 40 perc.

Szűzanya: Drága Kislányom!
Repeső örömmel hallgattam imáidat. Örülök, hogy méltó helyre, Fiam Keresztje mellé helyezted a Rosa Mystica szobrot. Hívtátok Szent Mihályt és a Szent Angyalokat.Imádkoztatok megtérésekért, a fiatalokért, az ateistákért, a papokért, a tisztítótűzben szenvedőkért, családtagjaitokért, a betegekért, a szenvedőkért. Sok-sok kegyelmet osztottam, szeretett Fiammal együtt.Ez a Vándor Szobor nagy ajándék, tiszteljétek, szeressétek. Minden imátok meghallgatásra talál, ami lelkek megmentéséért, a bűnösök megtéréséért, a lelketek üdvösségére szolgál. Te, kicsi Évám, imádkozz a Szobor mellé adott imafüzetből. Meglásd buzgóságod nem marad jutalom nélkül.
Most pedig megölellek Édesanyai szeretetem összes melegével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.07.13. Lelkigyakorlat

Szentségimádás alatt.

Jézus: Drága Kislányom!
Gyónásod és az elégtétel után szárnyal a lelked, egy vagy Velem. Szemlélj és szeress! Békesség és nyugalom száll a te lelkedre. Nyisd meg a szívedet és elmédet Fogadd áldásaimat és kegyelmeimet. A tanítások melyek várnak rátok, mind üdvösségeteket szolgálják. A Szent, a Mindenható, a Hatalmas szól most hozzátok.
Gyermekem!  Fontos tanítások a démonokról, az ördögökről a New-Age szelleméről, az e-világ fejedelméről. A világ megszállottságáról.A harcról, a szellemi harcról hallotok. Minden ember érintett ebben. Van, aki tud róla, van, aki nem. Van, aki felveszi a harcot a gonosz ellen, van aki együttműködik a gonosszal. Az egész világ sötétségbe hullott. A természet és Isten fiai is sóvárogva várják Második Eljövetelemet. Most van nagy szükség a békességes tűrésre.
Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Engeszteljetek, mert az idő közel.
Most pedig megáldalak Oltáriszentségi áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Folytatás a Szentségimádás alatt.

Jézus: Kicsi Leányom!
Az engedelmességről szeretnék neked beszélni. Az engedelmesség a legnagyobb elfogadás és alázat cselekedete. Aki engedelmes, belesimul Isten akaratába, együttműködik Istennel és felebarátját szeretetből elfogadja. Az engedelmes lélek nem türelmetlen, nem lázadó, elfogadó, együttműködő.Az engedelmes ember kiszámítható és szeretetreméltó.

Jézus bátor harcosa.

2018.07.14. 15 óra

Szentségimádás alatt.

Jézus: Drága Gyermekem!
Az áldozatról szeretnék beszélni neked. Az áldozat egy szeretet-cselekedet, amit akkor is vállalunk, ha nem látunk előre  semmi eredményt, vagy hasznot. Az áldozat, ingyen adott szeretet, amit akkor adunk, ha a másiknak szeretnénk átadni feláldozni,- szeretetből.
A legnagyobb áldozatot Én hoztam Jézusotok, amikor önként feláldoztam magam a Kereszten a világ bűneiért.Áldozat minden keresztény ember imája, jócselekedete, engesztelése a lelkek üdvösségéért. De áldozat minden virrasztás, miséken, zarándoklatokon Keresztutakon, lelkigyakorlatokon való részvétel is, melyet egyébként más időtöltéssel foglalnátok el.
A mindennapi áldozat is áldozat, melyben minden szentmisén feláldozom magam az Oltáron.
Áldozatvállalásaitokkal hasonlóvá váltok Hozzám.Minden áldozat amit másokért hoztok, be van írva az Én Szentséges Szívembe.
Most pedig megáldalak, a mindent felemésztő szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.07. 18. 21óra 45 perc.

Imák után.

A Mennyei Atya: Kicsi Leányom, köszönöm imáidat!
Én, Mennyei Atyád szólok hozzád.
Mindennél jobban szeretlek benneteket. Ti, az Én teremtményeim vagytok. Úgy tekintek rád is gyermekem, mintha csak egyedül és kizárólag te volnál és senki más ezen a világon.Nagyon fontos vagy számomra. Minden gyermekemre úgy tekintek, mintha csak egy-egy lenne,különleges, kiváltságos, mint ahogyan az is. Megtaláltad gyermekem a helyes utat, hiszen hitben jársz, szolgálod Uradat, Istenedet, imádod Szent Fiamat, figyelsz Szentlelkem sugallataira,igyekszel a szentségi életre. Szinte minden nap megharcolsz saját lelked démonaival.Imádkozol és imádod a Szentháromságot, szereted és tiszteled legkedvesebb leányomat, Máriát.Könyörögsz és imádkozol az Őrangyalodhoz és a Szent Angyalokhoz. Örömkönnyekre fakaszt hűséged gyermekem. Édesapád vagyok, sóvárogva várom, hogy Szívemre ölelhesselek. Földi édesapád már nem él, de Én bepótolom és kiteljesítem azt a szeretetet is, amit a földi édesapád hiánya okoz.
Csak a jót akarom neked és minden gyermekemnek, mert az enyéim vagytok.Ragaszkodom hozzátok Sírok a bánattól, az elhajtott magzatok és a kárhozatba hulló teremtményeim miatt.
Egyedüli vigaszom bennetek, gyermeki hitű engesztelőkben lelem. Tartsatok ki, mert kezem, amely lesújtani készül, már alig bírja tartani Szent Fiam és Édesanyátok. Pislákoló fényt csak a ti imáitok ás áldozataitok ad, ebben a sötét világban. Köszönöm nektek kedves gyermekeim!
Most pedig Atyai Kezemmel megáldalak minden áldással, amely a Szentháromság szeretetéből árad, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.07.19. Gecemáni órák imái után.

Szűzanya: Drága Kislányom! Köszönöm imáidat!
Édesanyád vagyok, aki szólok most hozzád.Itt vagyok a te házadban, a Rosa Mystica szobor képében. Imádkozol, tisztelsz, hódolsz előttem. Szeretett Fiam Töviskoronás képe előtt imádkozol és imádod Őt. Ó, mennyire megvigasztalsz bennünket! Őrangyalaid minden alkalommal ott térdepelnek melletted, erősítenek, imádkoznak veled. Nagy boldogság a te hajlékodban lenni.Imádságaidat, Szeplőtelen Kezeimmel és Szeplőtelen Szívem minden melegével viszem a Mennyei Atya elé.Sok léleknek osztja szét engesztelő imáitokat, amelyeket az imaóráitokon ajánlotok fel.
Most Én, szeretett gyermekem a türelemről szeretnék neked beszélni.
Amikor Én a Földön éltem, már érezhető volt a Messiás eljövetelének ideje. A zsidó nép és Én magam is sóvárogva vártam. Imáim a Mennyei Atyához szelíd sóvárgásban kérték és sürgették az Ő (Messiás) eljövetelét.
És íme, felmagasztalt Engem a Hatalmas, a Szent, a Mindenható. Türelmünk végső jutalmát megkaptuk, és Én ,Megváltótok Édesanyja lettem. Türelmesen, bár szent izgalommal vártam szeretett Fiam megszületését. Mielőtt megszületett volna,türelmesen várakoztam,hogy József, szállást keressen nekünk Betlehemben. Aztán a születés barlangjában türelmesen és szeretettel fogadtuk a pásztorokat és a messziről jött királyokat.
Aztán türelmesen és nagy boldogságban neveltem fel Drága Fiamat. És végül megadással és a Mennyei Atya akaratába belesimulva vártam Szent Fiam Kereszthalála után az Ő feltámadását.
Mi hát a türelem?
A türelem . Nyugalom, békesség, öröm, kiegyensúlyozottság, elfogadás.
Ki a legtürelmesebb gyermekem? Igen, jól gondoltad, Mennyei Atyátok. A Teremtés óta csak vár és vár és vár. Türelmesen. Vár, hogy Szent Fia Keresztáldozata után, minden teremtett gyermekét átölelhesse a Mennyei Hazában. Vár a megtérésetekre, vár a hálátokra, vár, a szeretetetekre. Várja,hogy betöltsétek földi hivatásotokat, amit Ő kigondolt, hogy aztán a Paradicsomban együtt örvendezhessetek.
Most pedig vár, hogy Szentlelke kiáradásakor sok-sok lélek megtérjen, a hitben megmaradjon és üdvözüljön, mert kicsim Ő a ti igazi Édesapátok, Aki mindenkitől jobban szeret titeket.
Ezért kedves gyermekem! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok, hogy amikor az Ég Irgalmasságának Sugarai elérnek benneteket kegyelmi állapotban találjon benneteket, és imádkozzatok minden lélekért, hogy megtérjenek!
Szívem összes melegével, anyai szeretetemmel megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.