2018. március 28., szerda

A legijesztőbb jégeső, amit valaha láttál: pont, mintha lövöldöznének – videó

Amit eddig jégesőnek gondoltunk, az ehhez képest semmi.
Egy Thaiföldön élő hölgy töltötte fel az alábbi videót a világhálóra, és egy cseppet sem csodálkozunk azon, hogy már 14 millióan megnézték. Egy olyan jégesőt láthatunk a felvételen, ahol golflabda méretű jégdarabok hullnak alá az égből, a hangja pedig olyan, mintha lövöldöznének. Nem szeretnénk közelről átélni ilyet.

Forrás: Facebook

2018. március 17., szombat

Misztikus beszélgetések

2018. 03. 02. 21 óra. Imák után.
Jézus: Drága Kicsi Évám! Köszönöm imáidat!
Első pénteken szent misén voltál, a Keresztutat is végig jártátok, tegnap gyóntál,az üzeneteket olvasod, továbbítod, egyéb hasznos és üdvös dolgokat osztasz meg testvéreiddel.Igen, a Nagyböjt idején még intenzívebben, még erőteljesebben kell mellettem lennetek. A pusztai vándorlásban, melyet misztikusan minden nagyböjti időben végigélek, minden együttérző, imádkozó, vigasztaló lélek, enyhíti szenvedésem, magányom.
Gyermekem! Minden nappal közeledik Passióm, keresztre feszítésem napja. A világ és az Egyház Passiója és keresztre feszítésem is a szemetek előtt zajlik. Minden egyes vércseppem és minden egyes veríték cseppem, minden ostorcsapás, minden tövis-szúrás számon van tartva. De nem azért, hogy bosszút álljak, hanem azért, hogy jel legyen számotokra, amely emlékeztet benneteket az áldozatra, a fájdalomra, amit értetek ajánlottam fel a Mennyei Atyának a ti üdvösségetekért. Ezért nektek is, akik keresztemet hordozzátok és a fájdalmakat elviselitek Értem, ugyanígy fel kell ajánlotok mindent, a lelkek megmentéséért.  Jézusotok és ti engesztelők együtt megyünk. Én, a Mennyei Atyátok előtt imádkozom a Szentlélekkel és Égi Édesanyátokkal kimondhatatlan fohászokkal az emberiségért.
Nagy harc folyik. Ádáz küzdelem. Az ördög, mint ordító oroszlán jár,-kel a világban. Úgy kell most a Keresztre tekintenetek,mint Mózes idejében a zsidó nép, amikor az érckígyóra tekintett és megmenekült a kígyók marásától. Csak Rám tekintsetek! Nagy a kísértés! Az ördög és démonai minden fegyvert latba vetettek a lelkek halászása, rablása érdekében. Nézzétek, " a nép leül enni, inni és játszani. Ahogy a múltban, ez olyan az emberiségnek, mint az ópium. A főző műsorok, az üres, erőszakos társasjátékok, a pénz, a mammon imádata, a csábító TV-és játékok, a nemtelen úgynevezett reality-show-k. Az emberek a hírnév hajhászása érdekében kivetkőznek magukból, kiadják saját maguk és családjuk magánéletét, teljesen kiszolgáltatva magukat a média kívánságainak. Ma már az ember nem mer egyedül a csendben gondolkodni, elmélkedni, nemcsak az isteni, de a saját maga sorsa felől sem. A lelkiismeretet teljesen elaltatta az ördög. A lelkiismeret pedig a lélek hangja. Az az Isteni Szikra , amit Isten minden embernek ajándékba adott.
Ezért Kicsi Évám!
Sokszorozd meg imáidat, engesztelj és gyógyíts, légy példakép, világíts, mint a fáklya a sötétben! Légy az Én munkatársam, segíts a lelkek megmentésében, és Én megáldalak Atyai szeretetemmel a bátorság és a kitartás lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.


2018.03.03.
Jézus: Drága Kislányom Évikém!
Látod milyen végtelenül szeretlek! Ezt a szeretetemet nem tudtam benne tartani a Szívemben, hanem kilövelltem feléd olyan formában, hogy megajándékoztalak téged a benső szó kegyelmével. Ettől aztán szinte megállás nélkül lobog a szíved az irántam  érzett szeretettől. Öröm számomra, hogy már nem kételkedsz, bizony csak így tudom tartani veled, ezt a bensőséges kapcsolatot.
Kicsi Évám!  Köszönöm, hogy befogadod szavaimat és széles körben terjeszteni fogod. Általad egyre több ember szívét tudom megcélozni. Lelked nagy lépésekben halad a tökéletesség felé. Ha továbbra is hűséges leszel Hozzám, és növeled áldozatodat és alázatodat, mindig több és több kegyelembe foglak részesíteni.
Jöjj Gyermekem! Borulj a Szívemre, hadd öleljelek át!
Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen

Jézus bátor harcosa.

2018.03.04. Hajnali 4 óra.
Felébresztettél Uram!
Jézus: Igen Gyermekem, mert örömhírt szeretnék neked mondani. A szeretet új dimenziójába állítottalak téged. A szeretet bölcs, béketűrő, hálás, kitartó, megengedő, áldozatkész, mint amilyen te is vagy, mert habozás nélkül felkeltél, és e korai időpontban írsz.
A szeretet sugárzó, felizzítja a környezetét, felolvasztja a fagyos szíveket, megnyitja a bánat, az elkeseredettség, az elszigeteltség kapuit. A szeretet maga a békesség, elsimítja és kijavítja a hibákat és a bajokat. A szeretet áldozat. Áldozat, amelyet Én hoztam értetek, amikor meghaltam értetek a Kereszten. A szeretet kitartás.Kitartás akkor is, amikor már minden reménytelennek látszik, és te még akkor is szilárdan állsz.
A szeretet gyermekem Én magam vagyok, Aki minden bűnös gyermekemért meghaltam. Csak a bűnt gyűlölöm. Ha ti készek vagytok bűnbánatot tartani és bocsánatot kérni, Én mindig megbocsájtok, mert az igaz szeretet megbocsátó. Az igaz, megbocsátó szerető szív szárnyal, nincsenek akadályok, elfogad és megenged. Nagylelkű és nagyvonalú. A szeretet öröm. Öröm Istenben és öröm az emberek felé. A szeretet bátorság is. Aki szeret az odafordul a kitaszított, a megvetett, a szegény, a kiközösített, a beteg, a magányos ember felé.
A szeretet irgalom. A legnagyobb irgalom és a legnagyobb szeretet Mennyei Atyátokban van, mert a bűnös embert, a bűnbe esése után sem hagyta magára, hanem Engem, szeretett Fiát küldte a világba, hogy megmentsen benneteket.
A szeretet humor.Olyan képesség, amely tud önmaga gyarlóságán és hibáin is nevetni és olyan , amelyik képes más humorát is értékelni: ami nem gúny és nem a másik megalázásának eszköze.
A szeretet maga az Élet. Én vagyok az Út, az Igazság, és az Élet. Én magam vagyok a Szeretet, Én  magam vagyok az Út, Én magam vagyok az Élet! Ezért aki szeret Engem szeret embertársaiban is!
Most megáldalak a kristálytiszta Isten és felebaráti szeretet lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.03.04. 21 óra. Imák után.
Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Kislányom, a Szent Arc imáid közben a pusztai magányosságom jutott eszedbe.Fontos és értékes gondolat, mert bizonyos szempontból minden keresztény gyermekem magányos, amennyiben környezete, családja,munkatársai, barátai kirekesztik, vagy ellenségként tekintenek rá. Ez különösen aktuális a ti időtökben. Kereszténynek lenni, különösen ahol már üldözések zajlanak, nagy kihívás és bátorság. Ott a kirekesztettséget és a magányt minden üldözött keresztény a bőrén tapasztalja meg. Ezt megtapasztalják a papok is, akik ki mernek állni az igazság mellett. Valójában azonban sohasem vagytok magányosak, mert Én, Jézusotok, ott vagyok mellettetek. Együtt megyünk ezen a nagy utazáson és aki mindvégig kitart, megkapja a Győzelem Koronáját.
Most megáldalak a kitartás kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.03.07. 21óra 30 perc. Imák után.
Jézus: Drága Évikém! Köszönöm imáidat!
Ma nagy dilemma elé kerültél. Megoszd egy választottam üzeneteit, vagy sem. Engedelmességgel tartozol a lelkivezetődnek. Megtartod a szavad, vagy inkább sok embernek megosztva, sokak épülésére, megtérésére elküldöd, hogy olvassák. A probléma valós. Emberi oldalról nehéz, de ne félj,Én megoldom, mert előttem nincs lehetetlen. Lelkivezetődnek engedelmességgel tartozol, másrészt, " az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó"- mondja a közmondásotok. Minden a helyére kerül, csak imádkozz a lelkivezetődért és a választott lelkemért.
Most menj békével.Megáldalak a türelem és a kitartás lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.

2018.03.14.23 óra. Imák után.
Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Most egy pár napig nem írtál fáradságod miatt. Minden fáradságodat felajánlottad a lelkek megmentéséért és a bűnösök megmentéséért. Köszönöm neked.
Az engesztelők közötti nyugtalanság, megoszlás nagyon bánt téged gyermekem. Én látom a bajok forrását. A harc, a szellemi harc, most fog kiteljesedni, a szétválasztódás elkerülhetetlen. Sok imára, alázatra, engesztelésre van szükség. Minden bajok forrása a büszkeség és a gőg. Több alázattal az egység megőrizhető lenne.
Uram! Nincs lelkivezetőm!
Jézus: Imádkozz érte! Kellő időben eléd vezetem.
Most megáldalak a türelem lelkével, az Atya, A Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.03. 16. Vác, az Oltáriszentség előtt.
Drága Uram! Köszönöm, hogy ezt a kis engesztelő csoportot idehívtad. Imádunk Téged, és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!
Jézus: Terjeszd elém kéréseidet Gyermekem!
Jézusom! Most leginkább az egységért, a békéért, a választások eredményes lebonyolításáért, azért, hogy Magyarország keresztény ország maradjon,-imádkozom.
Jézus: Gyermekem! Valóban, az egység a legfontosabb ebben az időben. Indulj ki, a Mi Egységünkből. A Szentháromság Egy Isten Egysége a legteljesebb, a legtökéletesebb Egység a világon. Ha egységben vagytok, egy akarattal vagytok, egy cél felé haladtok. A széthúzás az ördög tulajdonsága, ő szétszór, szétzilál, szétrombol. Az egységben szeret, megértés, türelem van.
Jézus: Most gyermekem az ellenségszeretetről szeretnék beszélni veled. "Szeresd ellenségedet,mert így eleven szenet gyűjtesz a fejére". Mondja a Szentírás.
Az ellenségszeretetben felebarátodat, testvéredet, végül is Engem szeretsz, hiszen a bűnbe esett ember szemében, Isten ellenséggé lett,mert ellenszegült , a parancsolatot, az engedelmességet megszegve. Az ellenségszeretet Istenszeretet, mert az ősbűn óta, amikor Ádám és Éva fellázadt Isten ellen, ellenszegült Istennek. Az ellenségszeretet emberszeretet, ellenségeid Jézus Krisztusban, az Ő áldozata révén felebarátoddá lett. Az ellenségszeretet áldozat, amelyben felhagysz megbántottságoddal, sértődöttségeddel és Krisztust, Megváltódat  látod, Aki már Kereszthalála által nem ellenséged,hanem Megváltód és Istened.
Az ellenségszeretet alázat, alázat a másik ember felé. Felhagysz megbántottságod dédelgetésével, odafordulsz hozzá, megbocsátasz neki.
Jöjj gyermekem! Merülj el Bennem! Csodálatos Szépség! Csodálatos Fenség! Csodálatos Tökéletesség!  Csak Engem nézz! Csak Engem dicsőíts! Csak Engem imádj! Itt vagyok, érted vagyok, tied vagyok!
Szerelmes Istenem! Bárcsak láthatnálak! Micsoda öröm! Jézus: Micsoda dicsőítés, micsoda boldogság lesz az gyermekem, izzó szeretet, féktelen öröm,magasztos szeretet.
Csak Engem nézz! Összpontosíts Rám! Rám figyelj! Áldozat Vagyok! Áldozat érted és minden emberért.
Áldozat: a legcsekélyebb is számotokra nehézséget okoz. A legkisebb áldozat is amit Értem tesztek megvigasztal, felüdít. Itt vagyok misztikusan Vérben, Sebekkel borítva. Ti, akik imádtok ebben a kápolnában, felüdítitek fájdalmas Testem és Vérző Szívem. Szeretlek benneteket, vágyódom utánatok, magányos vagyok nélkületek a Tabernákulumban. Sírok és könyörgök, Én a Mindenség Istene, ti utánatok, a teremtmény után. Sóvárgok a szeretetetekre, mert az Enyéim vagytok. A Tabernákulum az Én börtönöm, önként vállalt otthonom. Sok-sok lélek jön Elém, aki közömbös, visszautasító.Körbe veszem őket lángoló szeretetemmel.Hívom és várom, ölelő kezemmel Szívemre szorítom őket. Szeretetem túlcsordul, szeretetem túlárad.Mindenkit meg akarok menteni, mert Kereszthalálom egyetemes! Csak a bűnt gyűlölöm, titeket minden értelmet felülmúló szeretettel szeretlek.
Gyermekem! Minden Szentségimádás horgony ebben a zivataros időben. Ez kapaszkodó, ez mentőöv. Szentségimádás nélkül, a szent mise, a gyónások nélkül, eltávolodtok Tőlem. Elsodródtok, elmerültök a világ viharában. Felszólítalak benneteket, kapaszkodjatok össze és járuljatok Elém, könyörögve a meg hallgatásért, egységért, békéért.
Ti engesztelők, akik a legnagyobb hódolattal borultok Elém sok lélekért imádkozva, gyógyítjátok sebeimet, megvigasztaltok és enyhítitek fájdalmaimat.
Áldottak legyetek, mert aki csak egy lelket is megment a pokol tüzétől, nem élt hiába.
Most gyermekem, a Szentlélek lobogó tüzét adtam a szívedbe. A te dolgod, hogy megoszd, megéld, kiárazd a környezetedre.Gyógyíts és szeress! Légy az Én tanúm! Az ellenség árgus figyelemmel kíséri minden tevékenységedet, de Én minden Angyali Karból segítséget adok. Vigyáznak rád, megóvnak téged. Bátor és erős lelket adtam neked, ezért ne fél!
2018. 03. 18. 19 óra 30 perc. Imák után.
Jézus: Drága Kislányom! Köszönöm imáidat!
Minden kimondott szónak jelentősége van. A mai ember felelőtlenül fecseg, ígérget, esküszik. A mai ember nem tudja megzabolázni nyelvét, pedig tudjuk a Szentírásból, " aki nyelvével nem vétkezik, tökéletes ember".
A hallgatás nyugalom, béke, bölcsesség.
A hallgatás béketűrés, irgalom, türelem. A hallgató ember figyelmes, odafigyel a másik ember mondanivalójára.
A hallgatás jóság és irgalom, mert nem rója fel a gonoszságot.
A hallgatás éberség és figyelem, készenlét a másik elfogadására.
A hallgatás Isten szemlélése. A hallgatás az Oltáriszentség előtt, Isten imádása.
A hallgatás egyszerűség és szeretet, Isten és ember befogadása, elfogadása.
Kicsim! Merülj el Bennem, merülj el szeretetemben, szemlélj és imádj!
A csendben és a hallgatásban bontakozik ki  és teljesedik ki szeretetünk ( szerelmünk). Beszélj Hozzám a lelkedben, a csend és a hallgatás zenéjén, hogy felcsendüljön közöttünk a béke és a szeretet hallgatása. Szeretlek gyermekem!
Minden szentáldozáskor felajánlod Nekem életedet, halálodat, testedet, lelkedet, szabad akaratodat. Most már teljesen az Enyém vagy . Az Én nagy szeretetemben alakítalak az Én  Képmásomra. Féltékenyen őrizlek, mert elpecsételtelek magamnak. Minden dolgodat Rám bízhatod. Angyalaimat küldöm hozzád, hogy meg ne üsd a lábad a kőbe. Szeress és imádj! Dicsőíts és hódolj, mert Urad beszél hozzád! Szeretetem túlcsordult a Szívemből és mint a virágból kicsorduló nektár hullik rád, mert teljesen átadtad magad Nekem. Megváltód beszél hozzád. Együtt lépünk, együtt lélegzünk, együtt gondolkodunk. Soha nem hagylak el,soha nem hagylak el. Jegyesed énekel neked, csodálatos ez a kapcsolat.
A beteljesedés már nincs messze.Csak szeress és Én Szívemre ölellek, boldog mosollyal fogadlak.
Kicsi Évám! Szívem összes melegével rád árasztom kegyelmeimet és megáldalak a túlcsorduló szeretet kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.03.24. 20 óra. Imák után.
Jézus: Kicsi Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Sok fizikai megpróbáltatáson és fájdalmon vagy túl, amit felajánlottál a bűnösök megtéréséért és a lelkek megmentéséért.Köszönöm neked. Zaklatottságodat, türelmetlenségedet és a körülötted lévő értetlenséget gyónásoddal enyhítetted.
Kicsi Évám! Lelki vezetőt még mindig nem sikerült találnod.Imádkozz érte, Én eléd hozom.
A nagyböjti szenvedésem egyre csak fokozódik. Minden ima, ami szeretettel száll fel tőletek igaz gyermekeimtől, minden Keresztút, minden szentmiseáldozat amelyet felajánlotok szenvedéseim tiszteletére, enyhíti fájdalmaimat , amelyet misztikusan most is elszenvedek. Sokszor egyedül vagyok, magányos vagyok, a pusztában vagyok. Szerető sóhajotok, imáitok balzsamként borítják be magányos Szívemet.
Holnap Virágvasárnap. Öröm és ujjongás, Jeruzsálembe vonulásom köszöntése. Sokan örültek,sokan üdvözöltek, de ezek közül sokan megtagadtak, meggyűlöltek, keresztre kívántak később. Ez sajnos a mai napig így van. Sokan a megtérők közül örömmel fogadnak és ujjonganak, de a különböző megpróbáltatások idején Engem okolnak,megtagadnak, meggyűlölnek, elárulnak.
Szomorúságomat, ti hűséges gyermekeim enyhítitek szeretetetekkel, imáitokkal, engeszteléseitekkel,Szentségimádásaitokkal. Köszönöm nektek.
Most megáldalak a kitartó imádság lelkületével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018. 03.25. VIRÁGVASÁRNAP. 20 óra
Jézus:Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Ujjongó örömmel hallgattam imáidat, mert ez az öröm napja. Ma az egész világon Jeruzsálembe való bejövetelemet, bevonulásomat ünnepelték. Ez az öröm ünnepe, de Én már Szívemben hordoztam a Nagyhét bánatát. Láthatatlanul elém jöttek a következő napok fájdalmai, megpróbáltatásai.
Örömömet növelte, hogy Mátraverebély-Szentkúton ma gyóntál, áldoztál, teljes búcsút nyertél. Méltó felkészülés szenvedésem hetére. A következő napokat lehetőleg csendben, elmélkedésben töltsd el.Beszélgess Velem, vigasztalj. Olvasd a Szentírás azon lapjait, mely a nagyheti szenvedésemről szól, a Passiómról szól.
Uram! Bárcsak enyhíthetnék szenvedéseiden!
Jézus: Ha ezeket megtartod, már könnyebbé tetted ezeket a napokat.
Most menj, megáldalak az izzó felebaráti szeretet lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.03. 30. NAGYPÉNTEK 21 óra.
Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Teljesen Nekem szentelted ezt a napot. Állapotbeli kötelességeid mellett, részt vettél a Keresztúton, a 3 órai liturgián, böjtöltél.Együtt mentél a többi kereszténnyel, aki nagyon komolyan veszi követésemet. Vigaszt nyújtottál. Este még megnézted a Passió című filmet.
Sokat szenvedtem, és ma is sokat szenvedek, mert közönyt, hitetlenséget, elutasítást kapok.
Ti engesztelők balzsam vagytok a Szívemre. Ti mindannyiótok ott virrasztottatok lélekben Velem a Gecemáni kertben.
Gyermekem. Hálás vagyok minden áldozatodért, minden felajánlott szenvedésedért, amit a bűnösök megtéréséért és a lelkek megmentéséért ajánlasz fel.
Áldott légy gyermekem!
Most menj békével. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.