LELEPLEZŐDTEK AZ ELKÖVETŐK(!)

Magyarországot és a magyar nemzetet: Tudatosan és Szervezetten adósították el-, tették tönkre a termelő és önellátó gazdaságát-, adták el majdnem minden értékét-, kül- és belföldi összefonódott-, érdekszövetségben, vagy más szövetségben lévő körök, ezért:
Visszamenő időkorlát nélkül: Semmis!

Semmis minden: országok közti-, országok vállalatai-, bankjai-, társadalmi és egyéb szervezetei -, országokon kívül és belül köttetett nemzetközi vagy vállalatok közti szerződés-, megállapodás, amit az egyik fél tudatos megtévesztésével-, becsapásával-, titkosszolgálati vagy korrupciós eszközökkel,- fenyegetéssel vagy egyéb nyomás gyakorló eszközöket használva írt vagy írat alá a másik fél (!)

Az így köttetett szerződések-, megállapodások, a lelepleződéstől számított visszamenőleges hatállyal érvényüket vesztik, és az ebből a szerződésből-, megállapodásból származó kár az időközi kamataival a károsultnak megtérítendő, és az eredeti vagy az eredetihez hasonló állapotokat vissza kell állítania a károkozónak vagy jog utódjának, illetve örököseinek a saját költségein (!)

Az így eladósított és tönkre tett ország-, nemzet: semmilyen kötelezettséggel nem tartozik az elkövetők és végrehajtók irányában, sőt, erőteljes kártérítés és jóvátétel illeti meg (!)

Magyarország, a magyar nemzet: NEM ADÓS! KÁRTÉRÍTÉS ÉS JÓVÁTÉTEL ILLETI MEG A MAGYAR NEMZETET(!)

Hogyan lehet beazonosítani az elkövetőket-, a felelősöket?!

1. Kik szereztek jelentős tulajdont Magyarországon a rendszer váltás környékén és után-, napjainkig?! (Külföldi-, belföldi Cégek, magán személyek!)
2. Ezek kivel és kikkel voltak kapcsolatban akkor és a jelenben is?!
3. Milyen pozíciót töltöttek be akkor és töltenek be a jelenben is az adott személyek?!
4. Kik írták alá ezeket a szerződéseket?!
5. Kik készítették elő-, fogalmazták meg ezeket a szerződéseket?!
6. Kik voltak a közvetítők és a megbízók?!............

V.K.A.
2011-03-01
Facebook