2008. augusztus 10., vasárnap

Neokonok és realisták

Az amerikai külpolitika múltja és jövője
The National Interest
A The National Interest magazin vitájában a neokonzervatív Joshua Muravchik, az American Enterprise Institute konzervatív agytröszt kutatója és a neorealista iskolához sorolt Stephen Walt politológus, a Harvard nemzetközi kapcsolatok tanára csap össze. Mindketten áttekintik az amerikai külpolitika múltját és latolgatják lehetséges jövőjét, különös tekintettel a közelgő elnökválasztásra.
Muravchik először is meghatározza a realizmus és a neokonzervativizmus fogalmát: szerinte az előbbi görcsösen ragaszkodik a szűken (a földrajzi helyzet, az erőforrások és a hatalmi viszonyok mérlegelésével) értelmezett nemzeti érdekhez, míg az utóbbi más (erkölcsi, ideológiai) szempontokat is figyelembe vesz. A realisták nem cselekszenek, ha nem muszáj, a neokonzervatívok viszont a világrendet formálva fokoznák hazájuk biztonságát, ezért liberális internacionalisták - annyiban különböznek a liberálisoktól, hogy nem ódzkodnak katonai erőhöz folyamodni, és kevesebbre tartják az ENSZ munkáját. Muravchik úgy véli, hogy az amerikai külpolitikát egyszerre több iskola alakította, de a múltban hol az egyik, hol a másik fejtett ki rá nagyobb hatást. A két világháború közötti időszakot a realizmus korának tekinti, mert sutba dobták a wilsoni béketeremtési tervet és nem vetették latba Amerika hatalmát, hogy megakadályozzanak egy újabb háborút. A második világháború után viszont a neokon szemlélet kerekedett felül: az Egyesült Államok világszerte szövetségeket kötött, katonai bázisokat alakított ki és támogatta nemzetközi intézmények létrehozását - vagyis a maga biztonságát másokéhoz kötötte. A megfékezés stratégiája közel sem tökéletes (ezt mutatta meg a vietnami háború), a legfőbb neokonzervatívnak tartott Ronald Reagan mégis sikerre vitte egy olyan Szovjetunióval szemben, amellyel a realizmus nem tudott mit kezdeni. A hidegháború utáni korszak első mérföldköve az volt, hogy George H. W. Bush realista tanácsadói miatt nem sikerült eltántorítani Irakot Kuvait lerohanásától, sőt Amerika az első Öböl-háború után is helyén hagyta a diktátort. Később, a Clinton-kormány idején szintén a realista politika gátolta a humanitárius intervenciót a délszláv háborúba, de Muravchik szerint az elnök végül a saját és a NATO tekintélyének megőrzése érdekében rendelte el a légicsapást. Az Egyesült Államok később a szomáliai veszteségek miatt nem lépett fel a ruandai népirtás ellen, vagyis győzött a realizmus. Az utolsó fordulópont 2001. szeptember 11. és a terrorizmus elleni háború kezdete. Bush elnök azért választotta az egyértelműen neokonzervatív  stratégiát, mert a realizmus semmit nem kínált a dzsiháddal szemben. Az Egyesült Államok hiába vonta volna meg támogatását Izraeltől, hiszen a muszlimok a Nyugat ellen háborúztak, annak hatalmát sokallták. Az iraki invázió elhúzódását nem lehet a vietnami háborúhoz hasonlítani, mert ez a stratégia végül mégis eredményes lehet. A jövő a neokonzervatívoké, míg a realizmus továbbra sem tud válaszokat adni a globális terrorizmus fenyegetésével szemben, ahogyan korábban a globális kommunizmussal szemben is tehetetlennek bizonyult.
Walt a végén kezdi: furcsállja, hogy a neokonzervatív politika újra meg újra kudarcot vallott, a republikánus elnökjelölt mégis neokonzervatív tanácsadókra hagyatkozik, akik ma is komoly szakértőként szerepelnek a médiában, a véleményformáló lapokban, míg a realisták hovatovább veszélyeztetett fajjá váltak, és alig hallathatják a hangjukat. Pedig a leendő elnök bölcsen tenné, ha jobban bízna a realista előrejelzésekben, mert ezek nem cél- vagy dogmavezéreltek, ezért valóban elkerülhető a fölösleges katonai akció vagy ideológiai hadjárat. A realisták inkább a diplomácia hívei, mert szerintük józan számítás és (a szövetségesek kiválasztásában) rugalmasság kell a hatalmi egyensúly megteremtéséhez. Walt figyelmeztet, hogy a saját értékek másokra erőltetése erkölcsileg megkérdőjelezhető, ráadásul visszaüthet: Amerika világszerte ellenségeket szerez, határain belül pedig kénytelen csorbítani a szabadságjogokat. A megfékezés stratégiája a realista George Kennantól ered: a hidegháborúban az Egyesült Államoknak diktatúrákkal is szövetkeznie kellett, hogy kihasználja a korántsem homogén kommunista tábor belső ellentéteit. A vietnami helyzet is akkor rendeződött, amikor az amerikai csapatok végre kivonultak. Amerika a hidegháború befejeződése után sem számíthatott hatalmi hegemóniára, elemzők már az első Öböl-háború idején rámutattak, hogy nem várható gyors győzelem, sőt nehezebbé válhat az amerikai érdekek védelme a Perzsa-öböl térségében. Az elmúlt nyolc év eseményei igazolták ezeket a jóslatokat, és a realisták akkor is éleslátásukat bizonyították, amikor ellenezték az újabb iraki beavatkozást, mondván, hogy elhúzódhat az életképes állam megteremtése az erősen megosztott társadalomban. Ezzel szemben a neokonzervatívok úgy vélik, hogy a világban jó és gonosz harcol egymással, és erőfitogtatással megtéríthetik ellenségeiket. Nem becsülik a diplomáciát, és mindenáron támogatják az izraeli jobboldalt, az egész közel-keleti helyzetet ebből a nézőpontból ítélik meg. Ezért látnak csak két lehetőséget Amerika előtt: vagy tűzzel-vassal rendet teremt a világban, vagy legyűri a radikális erők áradata.
Walt úgy véli, hogy a neokonzervativizmus az 1970-es években született, de csak 2001-ben vált uralkodóvá. Merthogy szerinte a reagani politika is közelebb állt a realista ideálhoz - például antikommunista, de autoritárius államokat (vagy lázadókat) támogatott, a Perzsa-öbölben úgy próbálta fenntartani a hatalmi egyensúlyt, hogy a Szaddám Huszein vezette Irakot segítette az Irán elleni háborúban -, vagyis tévedés, hogy a neokonzervatívoknak köszönhető Amerika hidegháborús győzelme. A terrorizmus elleni háborúban viszont vezető kormányzati pozíciókba kerültek, és gyors, kevés (anyagi és ember-) áldozatot követelő iraki újjáépítést ígértek. Tekintélyes lapok, például a The Washington Post és a Weekly Standard szerzői, szerkesztői (Charles Krauthammer és William Kristol) népszerűsítették e politikát, nem törődve az intelmekkel, hogy kiéleződhet a síita-szunnita konfliktus, Irak pedig egymással viszálykodó klánokra eshet szét, ami meg is történt a 2005-ös iraki választás után. Walt szerint az vezetett a kudarcsorozathoz, hogy a neokonzervatívok semmit nem tudtak Irakról és a régióról, nem is készültek elhúzódó háborúra. A katonák számának növelésével sem javult a helyzet, inkább csak Iránnak kedvezett.
Bush elnök Líbia kérdésében nem hallgatott tanácsadóira, ezért sikerült rábírni az országot 2003-ban, hogy mondjon le a tömegpusztító fegyverekről. De a külpolitikában uralkodó szemlélet másutt, Észak-Koreával szemben és a palesztin-izraeli konfliktus tekintetében is kudarchoz vezetett, ami világszerte rontotta Amerika képét, megingatta az emberek jogállamba és az alapvető emberi jogok tiszteletébe vetett hitét - közben Kína csöndben erősödött. Bár Amerika elég hatalommal bír, hogy e fiaskókat átvészelje, a következő elnökre hárul a problématömeg megoldása.
Muravchik riposztjában Walt szemére veti, hogy Izrael elleni könyvéből Hamasz-hívek idéznek (John Mearsheimerrel az Izrael-lobbi amerikai külpolitikára gyakorolt hatásáról írt cikke, majd könyve nagy vihart kavart), és úgy csűri-csavarja a tényeket, hogy igazolják mondanivalóját, akárcsak a lábjegyzetekbe foglalt homályos hivatkozások. Korábbi írásaiból idézve igyekszik bizonyítani, hogy Walt sem előrelátó, ezért Irak és Észak-Korea kérdésében is tévedhet. Megismétli, hogy nem elég ellenezni az iraki háborút, megoldást kell találni a 2001-es eseményekkel megmutatkozó problémára - a realistáknak pedig nincs semmiféle javaslatuk.
Walt válaszul megjegyzi, hogy a második világháborúig nem létezett neokonzervativizmus, ezért érdekes belegondolni, mi lett volna, ha Amerika a neokonzervatív észjárás szerint nem Sztálinnal köt szövetséget, hanem a két rossz közül Hitlert támogatja. A világháború sok áldozatot követelt, de Amerika viszonylag kevés veszteséggel, nagyhatalomként került ki belőle. Ha az 1950-es években (az akkoriban még mindig nem létező) neokonzervatívok szabták volna meg a külpolitikát, az ország nem köti meg azokat a szövetségeket, amelyekkel megnyerte a hidegháborút, inkább belesodródott volna a harmadik világháborúba. A 2001 óta a külpolitikában uralkodó neokonzervatívok nem hallgattak a realistákra, hogy ne szállják meg Irakot, hanem diplomáciai eszközökkel próbálják elejét venni az iszlamista szélsőségesek térnyerésének. Ezért ma amerikai csapatok rostokolnak Bagdadban, a tálibok visszatértek, Oszama bin Láden még mindig szabad, a radikális palesztin szervezetek és Irán megerősödtek, Izrael pedig lassan apartheiddé válik. Inkább az a csűrés-csavarás - írja Walt -, ha a neokonzervatívok ezt nevezik haladásnak, vagy humanitárius szempontokra hivatkoznak, pedig csöppet sem érdekli őket (Muravchikot sem) az irakiak vagy akár az Irakban szolgáló amerikai katonák sorsa. Így valóban nehéz elhinni, hogy a realizmus csupán rideg latolgatás, a neokonzervativizmus viszont erkölcsi magaslatról irányítja a mai amerikai külpolitikát.

http://www.nationalinterest.org/Article.aspx?id=19672