1989. október 26., csütörtök

San Martino 89.10.25

(San Martino 89.10.25)
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
Drága gyermekeim, kövessetek engem,
és béke lesz a szívetekben.
Ha a Kegyelem állapotában éltek, békében fogtok élni.
Azt óhajtom, hogy az én Jézusom éljen mindegyiktekben,
az Ő teljességében.
Annyi mondanivaló született meg számotokra
Szeplőtelen Szívemben.
Magammal akarlak egyesíteni,
és erőssé akarlak tenni benneteket a hitben.
Gyermekeim, kérem tőletek a mindennapok
bűnbánati cselekedeteit és az önmegtagadást.
Egyesüljetek Jézusommal minden nap,
mert tudjátok már, hogy ezek a napok
nagy eseményekre készítenek fel.
Ti alkotjátok az én seregeimet,
melyeket én vezetek el a nagy győzelemre.
Mindnyájatokat Szeplőtelen Szívem
biztos menedékébe zárlak, és megáldalak!