2012. június 27., szerda

.Karaktergyilkosság?

Karaktergyilkosság. Hogy meg ne szakadjanak az érző szívek a sajnálattól. Mert ugyebár a gyilkosságok áldozatait sajnálni illik, akármilyen gyilkosságról is lenne szó. Na, de a karaktergyilkosság az valami különleges formája a gyilkosságnak, talán a kéjgyilkossággal lehet összehasonlítani. Mármint az elkövető szemszögéből. Ezért a sajnálatot is illik meghatványozni, hogy az egyensúllyal se legyenek gondok.
Nézzük meg mi is az a karakter (a gyilkosság tárgyán kívül). Az értelmező szótár szerint: jellegzetesség, jellemző vonás, jellem, lelkierő. A karaktergyilkosság pedig - ezek szerint - nem más, mint a karakter megsemmisítése. Vannak, akik a modern propaganda egyik leghatásosabb eszközének tartják, mások sötét és bűnös eszköznek, mert nem a tetteket, hanem a jellemet veszi célba. Ez általában a bűnöző jelleműek véleménye.
A politika világában azonban nem ilyen egyszerűek a dolgok. Mivel ebben a világban semmi nem olyan, mint amilyennek látszik, a karakter és a karaktergyilkosság is más értelmezést kap. A politikusok döntő többsége jellemtelen, szemét ember, aki lop, csal, hazudik, reggeltől estig. A legtöbb politikus formailag (külsőleg) egy torzszülötthöz hasonlítható, külön munkacsoport dolgozik azon, hogy emberi formában tudjon megjelenni a nagyérdemű előtt. Alapjellemzője a kisebbrendűségi érzés mellett a határtalan hiúság. Ha egy ilyen politikus a rossz emberi tulajdonságait levetkőzné, nem maradna belőle semmi. Eltűnne - mint a szürke szamár a ködben.
Ebből a szennyhalmazból igyekeznek a piár szakemberek jellemes, okos, jóképű és rokonszenves személyt varázsolni. A piár arculatépítés, jellegzetesség formálás, álcázás, felruházás, reklám és sztárolás. Egyszóval: megtévesztés. Két szóval: karakter építés. Nem olcsó mulatság, és minél erkölcstelenebb, butább és rondább az adott politikus, annál többe kerül. A pénz ugyan nem számít (mert részben lopott, részben adományozott, vagy az adófizetők pénze), de mert a karakterizált személy összenő a ráruházott karakterrel - elhiszi magáról azt, amit -, ezért ha veszélybe kerül ez a mű, úgy érzi, életveszélybe került. És jól is érzi, mert ez a hazugság az élete.
Legnagyobb veszélyt az igazság bemutatása jelenti a felépített karakterűek számára. Igazi karaktergyilkosságnak számít az, ha egy agyonkozmetikázott, kifestett, parókás, fűzőbe szorított világsztár színésznőről megjelenik egy gyűrött arcú, csipás, lompos, reggel készült fénykép a nyilvánosság előtt. Megjelenik az igazi képe! Politikusok esetében a valóság bemutatása még tragikusabb. Nem a szavahihetősége, vagy az erkölcsössége vonatkozásaiban (minden politikus hazudik és romlott erkölcsű), hanem az arculatának a leleplezése, az igazi jellemének és a valódi arculatának a bemutatása. A tartalom és a forma valódiságának a nyilvánosság elé tárása.
Ha egy tartalmilag és formailag nemzetidegen elemből piár szakemberek nemzeti hőst faragnak, szájába hazafias szöveget adnak, és a propaganda minden eszközével sztárolják (nincs jobb kifejezés erre a disznóságra), akkor egy "igazi népi-nemzeti karakterű" politikust állítottak a bamba nép elé, akiknek ez elég a Való Világ mellé, kiegészítőnek. Még rá is szavaznak, ha eljön annak az ideje. De ha a könnyen manipulálható tömegembert szembesítik a manipuláltság tényével, rettenetesen megzavarodik, és kiszámíthatatlanná válik. Ha a magyaros népviseletre ráhelyezik a személyre legjellemzőbb és a sajátjának tekinthető kaftánt, a képére a pajeszt és a szakállt, kiguvadnak a bamba szemek. Karaktergyilkosság! - üvölti a propagandista, és a piár-brigád tépi le a kaftánt, a pajeszt és a kipát. Világszám! Lehet tapsolni! Vastaps. A szellemi alvilág újra egymásra talált, el lehet tanyázni a langyos posványban, addig, amíg az Ég Úra óriási felhőszakadást zúdít erre a posványos világra, elmosva minden mocskot, szennyet, hazugságot.
Kassai Ferenc

A "tornádó" magjában

A "tornádó" magjábanKavarog körülöttünk a forgószél, és most készül teljesen benyelni Európát. A vihar közbeni átmeneti szélcsend év végére felerősödik. A bankárkaszt feldúlja életterünket és az életünket is, hogy végül elvegye. Jobbágysorba taszítaná Európa nemzeteit. A végső csata az Egyesült Államokban és Európában megkezdődött. Az ökofasiszta, de alapjaiban Sztalinista-szocializmus (http://www.hazankert.com/04jun_8.html) része a "Világkormány" ideológiájának. A brüsszeli hazátlan EU vezetés közös gazdasági uniót akar az előre lezsírozott - és a bankmaffia által kiagyalt gazdasági világválságra hivatkozva - általuk egyetlen járható útnak nevezve létrehozni az Európai Egyesült Államokat. Az Európai Unió intézménye csúfosan megbukott akár a Lisszaboni Szerződés vonatkozásában, akár gazdaságilag, akár Európa megerősítése szempontjából. A deficit vagy helyesen az elrabolt pénz, és vagyon mértéke sok tízezer milliárd eurós nagyságrendekben mérhető.

Jellemzően a "vastagbőr" (EU) európai politikájára, ugyanazok akarják megmentésre hivatkozva még mélyebbre taszítani Európát, akik ide juttatták.
Az EU vezetés, a tagállamok kormányaival összejátszva kiszolgáltatták a tagállamokat a spekuláns bankmaffia befektetőinek. Cserébe diktatórikus hatalmat, lopási, sikkasztási és egyre drasztikusabb terroreszközöket kaptak, és osztottak ki maguk számára. Egyértelműen kijelenthető, hogy a Világon jelenleg csak egy válság van, a gazemberek uralmának válsága!
Eredményeként az USA-ban vissza akarják hozni a Glass-Steagall törvényt, ahelyett, hogy Obamát bíróság elé állítanák egy felősségrevonási eljárás keretében. Ugyanez az eljárás az EU vezetésnek, és a tagországok kormányainak is kijár!

"A Glass-Steagall-törvényt az USA kongresszusa hozta, de sokkal inkább Isten törvényeként funkcionált. Két táborra osztotta az emberiséget. 1934-ben az amerikai törvényhozók ezzel a törvénnyel különítették el a befektetési bankokat a kereskedelmi bankoktól. Attól fogva a befektetési bankok foglalkoznak az értékpapírokkal - a részvényekkel és kötvényekkel -, a kereskedelmi bankok pedig, mint például a Citibank, betéteket gyűjtenek és kölcsönöket folyósítanak.
- A Glass-Steagall-törvény vízválasztó volt a történelemben. Utána a legtöbb pénzügyi szakemberből egyszerű kereskedelmi bankár lett. - A befektetési bankár egész más kaszthoz tartozott: az üzletkötők uralkodó osztályához." (http://www.biztositas.hu/Hirek-Informaciok/Biztositasi-szemle/2005-november-december/A-leleplezett-Wall-Street.html)

Hogy miért foglalkozunk az USA gazdaság -és pénzpolitikai kérdéseivel? Mert meghatározó Európa sorsára nézve, ugyanis az amerikai bankárkaszt "befektetői" fosztották ki Európa országait, de jószerivel az egész világot akarják, jelentős részét most is fosztogatják. Nem titok, hogy Obama elnök a Wall Street nevében próbál nyomást gyakorolni az euróövezetre, és közvetlenül Merkelre. Sokakban fel sem merül, hogy a Németországnak nevezett (Németország nem létezik csak a BRD), valójában NSZK, a második világháború elvesztése után, hogyan tudta magát olyan gazdaggá tenni, hogy egész Európa adósságáért kezességet kelljen vállalnia, és ez mellett kötelezően segítenie kellene minden csontig kifosztott tagországot. Ez a BRD előre kitervelt ismételt kifosztása, gyakorlatilag hasonló módszerekkel, mint ahogy Magyarország Kádár-rendszerben összegyűjtött közvagyonát is szétlopták a "gengszterváltás" magyarnak csúfolt kormányai. Az EU mérlege azt mutatja, hogy a Lisszaboni Szerződés ratifikálása óta, vagyis 2009. december 1-től, sikerült még sokkal nagyobb mértékben leamortizálni Európa szinte minden tagállamát a Lisszaboni Szerződés "védőszárnyai"(?) alatt. Az európai cégeket, vállalatokat túlnyomó részt felvásárolták, kompletten kiszállították a Távol-keletre, bezárták, vagy beolvasztották a multinacionális konszernekbe. Ebben nem csekély szerep jutott a korrupt, hazájukat eladó kormányoknak. A Lisszaboni Szerződés elfogadói és aláírói bőven kimerítik a hazaárulás bűntettének fogalmát. Sajnálatos tény, hogy ezek a politikus-gazemberek még mindig a hatalomban ártanak hazájuk gazdaságának, hoznak törvényeket népük ellen, támogatják országuk eladósítását, kifosztását, miközben a zsebeiket tömködik abban a reményben, hogy megúszhatják, ha bejutnak a "legjobb" 500 millió közé.

Brüsszelben Nouriel Roubini, a New York University és a Yale Egyetem tanára, a gazdasági és pénzügyi elemzésekkel foglalkozó RGE Monitor elnöke (iráni származású zsidó), aki a CFR-nek is tanácsokat ad,

valamint Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász szerint,

Európa "végzetes" helyzetben van, és a korábbi nemzeti vezetők is azzal érvelnek, hogy az egyetlen kiutat az egyes európai államok szuverenitását feladva hozzák létre az Európai Egyesült Államokat. Rubini arról híresült el, hogy "jóslatai" rendre beváltak, de a jelenlegi helyzet előidézésére 2010. január 25-én már kiadta az EKB a végrehajtási utasítást. Tiszta véletlen lehet, hogy Soros is ugyanilyen tanácsokat osztogat. Valószínűleg egy helyen tanulhatták a "szakmát"... vagy egymást képezték? A helyzet valóban végzetes, mert az ilyen mértékű rablássorozatot már csak egy diktatúrával lehet tovább fenntartani...

Folytathatnánk a további felsorolást, hogy melyik ezért megfizetett, vagy ebből hasznot húzó "gazdasági, pénzügyi "szakember" milyen receptet kínál, illetve milyen diagnózist állít fel. Az Európai Központi Bank elnöke, Jean-Claude Trichet a globális kormányzás bevezetése mellett szónokolt 2010-ben New York-ban, miközben a Bank of International Settlements (BIS) megőrzéséről beszélt a globális kormányzásban.

Európa kasszája olyan emberformájú, de már régen nem emberi tulajdonságokkal rendelkező álcáknak van átadva, akik meg akarják határozni a intézmények, informális csoportok együttműködési mechanizmusát.A gazdasági visszaesés, mintegy indok a feljogosító titkos, antidemokratikus és korrupt globális intézményeknek a hatalom kizárólagos birtoklására, hogy uralkodjanak a világon.
Akik nem értik a "folyamatoknak" nevezett erőszakos csalások és megtévesztések sorozatát, azok számára egyszerűen is megfogalmazható, mi történik a fejük felett: a bankok ismét és ismételt kötelező "feltőkésítése" teszi lehetővé, hogy a nemzetállamokra olyan adósságokat terheljenek rá, amelyekből az átlagpolgár csak annyit lát, hogy neki kell kifizetni, de egy fabatkát sem lát belőle. Helyette fegyverkeznek ellen, egyre nagyobb mértékben korlátozzák a jogait, törvénybe iktatják, hogy nem véleményezheti az "intézkedéseket", és nem szólhat bele, hogy mire költik a pénzét. Ez a "Világkormány" jogfosztott jobbágyrendszerének lényege (feudalizmus)!

Nem véletlen, hogy a BIS központja is Báselben van, ahogy ott határozzák meg, hogy az európai tagállamok hogyan adósodjanak el euróban, dollárban, vagy akár - akinek még van - a saját valutájában. Mi is Baselbe szurkoljuk le pénzkiadásért fizetett "sápot", évi 8 milliárd dollárt. Magyarországot természetesen nem szabad az olyan országok közé sorolni, amelyek még önálló pénzkiadást tudnának finanszírozni, mert "rendszerváltóink"(?) a hirtelen korrupciós lehetőségektől megrészegülve eladták az aranykészletet is, és a forintnak még fedezete sincs.

A BIS egyik ágaként a Bretton Woods-nemzetközi pénzügyi szervezetnek ami szorosan kapcsolódik a Bilderberg-csoporthoz. A működést egy belső elit látja el, amely képviseli a világ legnagyobb központi banki intézményeit. John Maynard Keynes, talán minden idők legbefolyásosabb közgazdásza akarta bezáratni, mert a nácik pénzmosásra használták a második világháború idején (persze nem kell elmagyarázni, hogy kik voltak ezek a "nácik"). A Bilderberg-polip karjaiként a Goldman Sachs, a BIS, vagy a Global Environmental Facility azok a sűllyesztők, ahol eltűnik az IMF, Világbank és az EKB által bevasalt pénz.

Feltehető a kérdés, hogy ez a gigászi pénzszivattyú hova pumpálja a kifosztott országok pénzét?

"Például, amerikai adófizetői pénzek átadódnak a BIS-nek, utána az IMF-nek és onnan sehova. Lényegében a BIS "tisztított" pénzt kezel, mivel nincs konkrét számviteli ahol, különösen a betétek esetében, nincs honnan jött, és merre ment," írta 2010-ben Casey. Sajnos Európában sem mennek másként a dolgok. Nem lényegtelen, hogy a most leköszönő Trichet már anno 2010-ben elismerte, a BIS korrupt főnöke lesz a fő motorja a globális kormányzásnak. Most a Goldman Sachs a nyilvánosság előtt futtatott, de a név mellékes. Megdöbbentő kinyilatkoztatás volt, de az is, hogy ismételten hangsúlyozta, hogy a világkormány eredendően antidemokratikus és diktatórikus jellegű. a globális elit már bejelentette a világkormány születését és szándékai szerint ki akarja kifuttatni.

"Közkívánatukra" az ENSZ lenne az élén, és a már elvont G20 mellett a Goldman Sachs. Persze a G20 is belülről rothad. Tagjai: Argentína, Ausztrália, Brazilia, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Indonézia, Olaszország, Japán, Mexikó, Oroszország, Szaud-Arábia, Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea, Törökország, Nagy Britannia, USA, és az Európai Unió. A G7/G8 csoportosulásban bizonyos szinten nem vesz részt Oroszország, és érdekes módon nem tagja Kína, a világ elismerten legnagyobb gazdasága sem.

További magától értetődő kérdés, hogyha azok alakítanak világkormányt, akik a válságot megtervezték, okozták, és most további kifosztással gerjesztik, mennyiben lesznek alkalmasak egy bűnözőkből álló vezetésbe tömörülve bármilyen érdekeket képviselni, a sajátjukon kívül?
A helyzet ugyanaz, mint Magyarországon. Elítéltetésüket pont azok tudják megakadályozni, akik a privatizációs, és hűtlen kezelési bűncselekményeket, a költségvetési csalásokat, közvagyon-fosztogatásokat , és alkalom -és szükségszerűen gyilkosságok felbujtói, megrendelői. A hazaárulás, ország és népellenes szerződések aláírása, már "csak" néhány száz évvel növelné az előbbi felsorolás néhány száz év egyénenként kiróható fegyházbüntetését (még a dédunokáik is ülni fognak).

Mit jelenthet Herman Van Rompuy, az Európa Tanács elnöke korábbi kijelentése, miszerint egy újabb válságot kell megakadályozni az Európai Egyesült Államok létrehozásával, és eredményként könyvelve el a koppenhágai klímacsúcs, és azóta már számos más hazugsággal való csúfos felsülést. Mit szól ehhez a világ másik fele, mert partner nem lesz saját kifosztásában?

Mi fog változni az Európai Egyesült Államok megalakításával? A válasz egyértelmű! Semmi, az állampolgárok további még erőteljesebb szankcionálásán, terrorizálhatóságán, kifoszthatóságán, és félreállításán kívül. És még egy "apróság" változni fog: az állampolgárokat akarják harcba vinni a világ másik fele ellen, hogy az ott is hasonlóan kezelt állampolgárokat gyilkolják vezetőik, bankjaik, gazdaságukat birtoklók/bitorlók érdekei védelmében. A tiltakozók táborokba kerülnek, a jobbágyok pedig kiszolgálhatják a bot, illetve lopások, csalások miatt "nagyurakká" váltakat, és termelhetnek az ellenük folytatott háborúhoz fegyvert, élelmiszert, és katonákat.

Az egyetlen esély, mind az amerikai és a kontinentális Európa számára az, hogy szabaddá kell válni, és kiszabadulni a "birodalom", a City és a Wall Street markából. Vége kell legyen a kaszinó gazdaságoknak. Létre lehet hozni egy új gazdasági csodát Európában, ami be is következik, ha megszabadulunk Európa államait megnyomorító fiktív adósságoktól, és a korrupt vezetőitől, kiszolgálóiktól. A döntő megkezdődött és meg kell nyerni az emberiség számára!
A leírtak jól láttatják a cél érdekében kibontakozó -miérteket és mikénteket- folyamatot . Némi eltérést mutat a saját meglátásom és tényleg csak halványat. Én úgy vélem, hogy jelenleg már jobbágyok és saját országunkban cselédek vagyunk. Az Európai Egyesült Államok felállításával pedig a rabszolgaság szó szerinti időszaka következik - Ez a felállítandó terror-rend kötelező sajátossága / velejárója, mivel senkinek sem tetszik az eddigi és nem fog tetszeni a további kizsákmányolás .
A fosztogatást természetesen folytatni akarják, de a mézes-mázas ideológiák elfogytak, így hát marad az erőszakkal ideig-óráig fenntartható diktatúra. Mindenesetre a "meccs" végén kellemetlen meglepetésben lesz részük az ellenséggé / rabszolgává tett emberek haragja miatt .
Mostanság jókat mosolygok azokon a jogszabályokon, amiket a saját védelmük érdekében és a felelőségre vonhatóság ellen fabrikálnak ... Talán a geopolitikai stratégák / tanácsadók kifelejtették a tanulmányokból, miszerint sem az irányítóknak sem pediglen a kiszolgálóknak nem lesz semmilyen mentsége és menedéke a globális számonkérés 'napján' . 


Seraf