2012. március 9., péntek

Botrány az ENSZ Biztonsági Tanácsában

Egyenlőre csak közvetett bizonyítékokkal támasztotta alá az orosz küldött az ENSZ tegnapi Biztonsági Tanács ülésén vádjait a NATO országokkal szemben. A fő adukat még nem játszották ki, de már ebből is botrány lett az ENSZ gyűlésén. A történteket a nyugati sajtókban erősen titkolják.
Vitalij Csurkin, Oroszország ENSZ nagykövete energikusan vádolta a nyugati államokat: " amit tesznek, az megengedhetetlen! Ez a gyakorlat aláássa a stabilitást a Közel-Keleten." Az ENSZ nagykövet vádjaiban elhangzott, hogy több bizonyíték is rendelkezésre áll arról, hogy Líbiában és más országokban rögtönzött kiképzőbázisokon zsoldosokat képeznek ki a szír vezetés ellen. Alapvető kiképzés után pedig azonnal szállítják őket Szíriával szomszédos országokba, hogy onnan bejutva Szíriába a kormány elleni akciókat hajtsanak végre.
Az ENSZ nagykövet arra is kitért, hogy mindezt úgy teszi a NATO, hogy az általa finanszírozott Átmeneti Tanács Líbiának mindössze 15 százalékát felügyeli. A Biztonsági Tanács asztalára egyenlőre csak a WikiLeaks által nyilvánosságra hozott Stratfor levelet és más hasonló közvetett bizonyítékot tették le, de mint az mondta, egyéb, más forrásból származó közvetlen bizonyíték is rendelkezésre áll, de azt csak később hozzák nyilvánosságra. (A tárgyalások függvényében)
A nyugat Damaszkuszt hibáztatja a harcokban elesett áldozatok miatt. Asszad elnök már többször kijelentette, nem lázadókkal, hanem külföldi zsoldosokkal harcolnak. Az ország már NATO támadás alatt áll.
Vitalij Csurkin egyértelműen kijelentette. Anglia, Franciaország, az USA, Törökország, Katar és Szaúd-Arábia áll a forradalommá hazudott támadás mögött. Ezeknek az országoknak azonnal be kell fejezni a harcot egy szuverén állam legitim kormánya ellen.
Eközben az USA szenátorok megfenyegették Oroszországot, hogy ha nem állítja le a fegyverszállítást Szíriának, és nem hátrál ki az arab állam mögül, akkor megakadályozzák, hogy Afganisztán 317 millió dollár értékben orosz helikoptereket vásároljon. Ez a meghátrálás helyett inkább már csak olaj a tűzre. Afganisztánnak különben sincs módja amerikai helikoptereket venni, több okból sem. Először azért, mert nincs meg hozzá a szerviz lehetőség, másodszor azért, mert a pilóták átképzésére nincs pénz, harmadszor azért, mert csak az orosz helikopterek bírják az Afganisztáni terepet. De ez ebben a történetben már teljesen mellékes.
Oroszország nagyon határozottan áll ki Szíria mellett, és a nagykövet viselkedéséből felmérhető, nem fogja hagyni, hogy újra kitúrja a nyugat egy szövetséges államból. Putyin megválasztásával láthatóan változik a hangsúly...
Kemény Gábor

Gazdag István: Hirosimától Iszfahánig

1945. augusztus 6-án a „Little Boy” (kisfiú) kódnévvel illetett amerikai atombomba százezer halottat követel Hirosimában (150-200 ezret, ha beleszámítjuk a sugárzás hosszú távú hatásai következtében elhunytakat is). Három nappal később a „Fat Man” (kövér ember) újabb 60 ezret Nagaszakiban, a Tokiót és más japán városokat vitrifikáló gyújtóbombázások több százezer áldozata után.
Miért? A hivatalos történetírás szerint Japán kapitulációra kényszerítéséhez, mert különben hónapokig, sőt akár évekig tartott volna, míg a japán hadvezetés bedobja a törölközőt. Az atombomba tehát csupán a „szükséges rossz” volt, amelynél sokkal rosszabb lett volna, ha Japánt hagyományos módszerekkel kellett volna meghódítani. Lényegében ezzel indokolta az amerikai kormányzat az utókor előtt az atomfegyver bevetésére vonatkozó döntését. Ahogyan hasonló esetben gyakran, a valódi ok egészen más volt. Truman tökéletesen tudta, hogy Japán már összerogyott. Egyedüli és valódi célja az volt, hogy Sztálin értésére adja, mi vár rá, ha nem tartja tiszteletben a jaltai és potsdami megállapodást. (Mindezt Robert McNamara, Kennedy és Johnson elnök hadügyminisztere később maga is elismerte, vö. The Fog Of War - Eleven Lessons From The Life Of Robert McNamara.)
Hatvanhét évvel később Irán esetében hasonló politikai helyzettel állunk szemben. Mindenekelőtt a rendszer belső propagandájával összefüggésben, vagyis a nemzeti büszkeség és a Nyugat-ellenesség húrjain játszva az iráni vezetők igyekeznek nukleáris fegyverzetre szert tenni. Ugyanakkor a síita perzsa teokrácia a világ és különösen szunnita arab szomszédjai szemében hiteles és respektált regionális hatalomnak akar látszani. Ezért törekszik arra, hogy - hangsúlyozottan elrettentő, nem pedig csapásmérő célzattal - atombombával erősítse meg katonai arzenálját.
Utóbbi időben azonban az amerikai és az izraeli kormány folyamatosan arra dresszírozza saját és a világ közvéleményét, hogy „valamit tenni kell” Iránnal szemben, mert az általa jelentett fenyegetés úgymond „elviselhetetlen”, és így egy akár hagyományos, akár nukleáris fegyverzettel végrehatott megelőző csapás opciója komolyan számításba veendő. Akárcsak 1945-ben, az okok most is egészen mások. Ma már nem Sztálin elvtársat kell impresszionálni, hanem a Kínai Kommunista Párt Politikai Bizottságában lévő elvtársakat, és egy füst alatt megerősíteni a nyugati befolyási övezetet Eurázsiában. Különösen annak tudatában, hogy expanzionista politikájuk központi elemeként a kínai vezetők az utóbbi években magukévá tették az amerikai pionírok „Go West” stratégiáját, amelynek jegyében Peking Nyugat felé keresi a maga Konstantinápolyát.
Márpedig ez a nyugati konkurencia, ahogyan sejthető is volt, valóban elviselhetetlen az amerikaiak számára, akik a Karachi-Taskent-Tbiliszi háromszöget egyfajta stratégiai zárnak tekintik, amelyet minden áron meg kell védeni, mert blokkolja az átjárást egyrészt az arab félsziget olajmezői, másrészt Törökország és a Nyugat felé (és itt visszaköszön McNamara „dominóelmélete”). De már nem 1945-ben vagyunk, a kétpólusú világ hajnalán: ma már az Egyesült Államok egy hanyatló hatalom, amely még igyekszik illúziót kelteni, pedig az amerikai óriást az izraeli törpe vezeti orránál fogva, arra sarkallva, hogy a saját érdekeivel radikálisan ellentétes döntéseket hozzon.
Meglehetősen kényes helyzetben van tehát az USA, mivel két egyformán rossz döntés közül kell választania: vagy nem avatkozik be, és így hagyja, hogy Peking fokozatosan kiterjessze befolyását Nyugat felé, vagy beavatkozik, akár úgy is, hogy támogat egy esetleges izraeli légicsapást Irán ellen. Mindkét esetben garantált a kudarc. Egyrészt katonai-politikai téren, különösen az iraki, afganisztáni és líbiai beavatkozások kontraproduktivitásának a tükrében, másrészt diplomáciai-stratégiai téren, miután mára már teljesen egyértelművé vált, hogy az Egyesült Államok nem képes tartós politikai megoldást kierőszakolni tízezer kilométerre a határaitól.
Az amerikai stratégák nyilván tanultak a líbiai katonai kudarcból, miután a NATO, a tálibok, az al-Kaida, a katariak, a szaúdiak stb. „széles frontjának” hét hónapra volt szüksége, hogy legyőzze egy alig hatmilliós ország hadseregét. Azt is tudják, hogy milyen következményekkel járna egy konvencionális háború Irán vagy Szíria ellen, éppen ezért részesítik előnyben a „nem katonai”, ún. destabilizáló intervenciót, ahogyan azt most éppen Szíriában próbálják sikerre vinni. Ön- és közveszélyes messianizmusukban az izraeliek nem riadnak vissza egy Irán elleni katonai csapás eshetőségétől, még ha ez a harmadik világháborúhoz is vezetne. Villámháborúról fantáziálnak, az állítólagos atomlétesítmények öt napig tartó bombázásáról, amelyet az amerikaiak támogatása, sőt előzetes figyelmeztetése nélkül hajtanának végre. Leon Panetta amerikai hadügyminiszter szerint az izraeli támadásra még június előtt sor kerülhet, de egyes szakértők márciusra várják azt.
A Tel-Aviv és Washington közötti nézeteltérés tehát valójában a stratégiai opciók megválasztására korlátozódik. Az izraeliek már az elkövetkező hetekben meg akarják támadni Iránt, miközben az amerikaiak az iráni probléma megoldásához a „második típusú” (destabilizáló) háborút preferálják. Jól látható, hogy az USA védelmi politikája még felemás: egyrészt a konvencionális háborúban nem fogadja el az alárendeltséget, nevezetesen Kínával szemben, ezért ragaszkodik patetikusan a költséges és veszteséges F-35 vadászbombázó-programhoz, másrészt a háború felé sodródik, amelyet még megnyerhetőnek hisz, és a destabilizációs folyamat kiterjesztése felé, a drónflotta 30 százalékos, a különleges egységek állományának 10 százalékos növelésével.
Mostanra az amerikai vezetők lassanként kezdenek rádöbbenni a mozgásterük fokozatos beszűkülésére, és ez magyarázza a mind gyakoribb pánikreakciókat részükről. Az Oroszország ellen Európában felemelt „rakétavédelmi pajzs”, az Irán, Pakisztán, Kína elleni fenyegetés dacára ugyanis a jenki thalasszokrácia és az eurázsiai blokk közötti konvencionális háborút az előbbi már nem nyerheti meg. És az idő múlásával egyre kevésbé...
MD 2012. III. 7.

Ahmadinedzsád vezetésével alakul az új parlamenti bizottság


Kahameni ajatollah, az Iszlám Forradalom szellemi vezetője megbízta Mahmud Ahmadinedzsád elnököt a "Kibertér Legfelsőbb Tanácsának" megalakításával. A szerdán kiadott rendeletben az iráni vezető felsorolja az internet egyéni és társadalmi életre gyakorolt főbb hatásait, felhívta a figyelmet az internet által okozott károk megakadályozásának szükségességére, illetve annak fontosságára, hogy mindeközben az állampolgárok számára elérhetőek maradjanak a szükséges szolgáltatások.
A tanács felállítja a Nemzeti Kibertér Központot, aminek elsődleges feladata az adatgyűjtés a hazai és nemzetközi interneten zajló tevékenységekről, illetve döntésjogosultsága lesz, hogy az interneten előtérbe kerülő veszélyek kezelésének módjáról határozzon.
Az Ahmadinedzsád vezetése alatt álló tanács magába foglal olyan magas pozíciójú vezetőket, mint a kormány szóvivője, az igazságszolgáltatás vezetője, a kommunikációs és információs technológiák minisztériumának vezetője, illetve a kulturális és hírszerzési miniszterek.
Az szervezet létrehozása logikus lépés volt az iráni állam részéről, mivel a mindennapi szintre emelkedő amerikai háborús retorika elhúzódása azt feltételezi, hogy a katonai beavatkozás előtt a nyugati titkosszolgálatok minden erejüket a belső ellenzék felépítésére fordítják. Ebben tekintélyes szerepe lenne az internetnek (a tömegbázis kiépítésében mindenképp) és az internet feletti ellenőrzés ebből a szempontból egy időszerű védelmi módszer a nyugati bomlasztás ellen.
Molnár István

Szíriában növekszik a letartóztatott nyugati zsoldosok száma

 

Szíriában naponta egyre nagyobb ütemben növekszik az idegen országokból származó letartóztatott zsoldosok száma. A szíriai hadsereg által felügyelet alá vont városrészekben Homsz területén eddig 700 idegen fegyverest fogtak el. Tőlük nagy mennyiségben foglaltak le izraeli, amerikai, nyugat-európai gyártmányú fegyvereket, éjjellátókat, izraeli gyártmányú gránátokat, és rádiókat. Találtak rejtett fegyverraktárakat és alagutakat, ahol ideiglenes fegyverraktárak működtek.
Az idegen zsoldosok elmondták, hogy valamennyiüket egy katari iroda szervezte szíriai bevetésre, ahol amerikaiak is dolgoztak. Ők szervezték az embereket, és biztosították a szükséges forrásokat, valamint a Szíriába jutásukat. A letartóztatottak között vannak olyanok, akik közvetlenül a CIA-val, van aki a Moszaddal tartotta a rádiókapcsolatot. Ugyanebben az irodában dolgoztak még más arab államok titkos ügynökei, valamint a Szíriai Átmeneti Tanács tagjai is.
A szíriai vezetés még nem kívánt érdemben nyilatkozni, valószínűleg kivárja a tárgyalásos lehetőség végét, amennyiben sikerül valamilyen elfogadható kompromisszumot kötni a katonákért cserébe.
Bashar al-Assad, Szíria elnöke többször is felhívta a figyelmet rá, hogy nem lázadókkal, vagy tüntetőkkel kell megbirkózni a hatalomnak, hanem idegen országból jött zsoldosok harcolnak a kormány ellen. Ezeket a híreket addig nem vette komolyan a nemzetközi közvélemény, ameddig le nem tartóztatták az első külföldieket. 
Tálas András

Hazudik a nyugati sajtó - nem mondott le a szíriai miniszter-helyettes, mert nincs is ilyen személy


A tegnapi napon bejárta a világsajtót, hogy a szíriai kormány egyik tagja, az olajügyi miniszter helyettese lemondott, és átállt a lázadókhoz. A hír egy nagy hazugság.
A fent említett átállás egy videó megosztóra feltöltött filmecske, melyen ez hangzik el: "Én, a mérnök Abdo Hussameddin, olaj-helyettes miniszter, ezúton bejelenti, elutazásom a rendszer és én lemondását". Ezek után beszél a forradalomról, amit a brutális kormány nagyon kegyetlenül leverni igyekszik. A személy azt álltja, hogy 33 éve a kormányban dolgozik.
A videót feltöltő személy azt állítja a videó kommentjében, hogy a film Bejrútban kalandos körülmények között készült, az ellenállás segédletével. Az elkészült film azt sugallja, hogy az Asszad kormány esik szét, mindenki menekül, és most jön egy hős, aki megmutatja mit kell cselekedni.
Nos, hát egy a baj. Illetve több is, de kezdjük az elsővel. Egyetlen egy személy, sem média, sem politikai vonalon senki nem vizsgálta a film eredetiségét. Hogy valóban hol is készült a film. Akár én is elkészíthettem volna itthon egy garázsban. A másik, hogy ha megnézzük a szíriai kormány összetételét, láthatjuk, hogy nincs külön olaj miniszter, így olaj-miniszter helyettes sem lehet! Csak egy hasonló minisztérium van, a kőolaj és ásványi erőforrások minisztériuma. Ennek minisztere Sufian Allav, és milyen érdekes, nincs helyettese.
Ki is akkor Abdo Hussameddin? Itt a válasz:
Al Furat Petroleum Company,
PO Box 7660, Damaszkusz, Szíria
Tel.: 963 11 618 3333 Fax: 963 11 618 4444
Elnök: Abdo Husameddin
Abdo Husameddin
Ez az úr 2009 óta egy olajfinomító vezérigazgatója. Az olajfinomítónak pedig ki is a fő részvényese? A SHELL! Abdo Hussameddin neve egyetlen egyszer merül fel a kormány kapcsán egy 2010-es híradásban, mint asszisztens egy delegációban. Tehát a filmmel további bajok vannak, ugyanis ami abban elhangzik, egy pillanatok alatt lenyomozható hazugság. Ez az úr ugyanis 2009-ig, mielőtt a finomító vezérigazgatója lett, a magánszférában dolgozott, mint a Shell megbízottja. Vagyis nem dolgozhat 33 éve a kormányban. És egy utolsó, de fogós kérdés! Ha a SHELL megbízottja, vagyis a Nyugat embere, akkor miniszter helyettes lehetne a szír kormányban?
Nos ez az egész videó egy nagy átverés, amit akarva akaratlanul, de sokkal inkább akarva bekapott a sajtó. Egészen biztos, hogy a filmet valamelyik titkosügynökség készítette, azzal a célzattal, hogy Líbiához hasonlatosan megpróbálja egy illegitim, de mutogatható kormányzat vázát létrehozni. A legjobb az olajügy, mert akkor gazdasági vonalon is van mire hivatkozni.
Tehát a filmről ezzel le is rántottuk a leplet, kíváncsiak leszünk rá, ezek után mit kezd vele a fősodratú sajtó. Valószínűleg folytatja tovább a mesterkedést, és még a csillagokat is lehazudja az égről, hogy a videó milyen igaz és valóságos. Mi tudjuk, hogy egy hazugság.
Kemény Gábor

Kötelező lesz az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan óra?

Az állami általános iskolában az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része lesz.
Az évszázad oktatáspolitikai intézkedése az erkölcstan tantárgy bevezetése az általános iskolák 1–8. évfolyamán. Elvárható, hogy ezután szabályosan működő iskolákban erkölcsileg feddhetetlen pedagógusok a szülőkkel együttműködve végezzék a kiskorú tanulók értelmi és erkölcsi fejlesztését – szerepel a Magyarországi Szülők Országos Egyesületének közleményében.
Az új köznevelési törvény rendelkezése szerint az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményben az ismereteket, a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, a teljes nevelés-oktatási folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő, a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatásban vehessen részt. Tehát az  erkölcstan tantárgy és a  hit- és erkölcstan tantárgy nem ugyanaz – olvasható a Magyarországi Szülők Országos Egyesületének szakképzési honlapján.
Az új Nemzeti alaptanterv (Nat) szerint: az erkölcsi nevelés a minden gyermekben jelenlévő erkölcsi érzék fejlesztését jelenti; fejleszti a tanulók problémaérzékenységét, erősíti becsület- és igazságérzetüket, és megtanít a lelkiismeretünket nyugtalanító erkölcsi dilemmák tudatosítására, elfogulatlan vizsgálatára, szabatos kifejezésére. Az  erkölcstanoktatás  alapvető feltétele az iskolai környezet és a pedagógusok példamutató magatartása. A szabálytalanul működő iskola és az alul fizetett, fáradt, tanulókat szivató  pedagógusok erkölcsi intelmei nem hiteles elemei az erkölcstanoktatásnak.
Az iskolai keretek között folyó hit- és erkölcstanoktatás szervezését, tartalmának meghatározását és felügyeletének ellátását minden nevelési-oktatási intézménytípus esetén az adott egyház és az adott egyház nevében eljáró jogi személy hatáskörébe utalja. Tehát az egyháznak kell biztosítani a tanterveket, a tankönyveket és a képzett hittan tanárokat. A tanuló napi és heti terhelésével (óraszámok) összefüggésben meghatározott korlátozások alkalmazásakor a hit- és erkölcstan órákat az egyházi és az állami fenntartású iskolákban is figyelmen kívül kell hagyni (többletterhelés).
A Magyarországi Szülők Országos Egyesülete a következőket javasolja: minden iskolában kerüljön bevezetésre a diák- és a pedagógus etikai kódex. Ha az állami fenntartású iskolákban kötelező hit- és erkölcstanoktatás folyik, akkor csoportbontás keretében biztosítani kell a tanulók különböző vallási nézetének megfelelő hit- és erkölcstanoktatást. (Ilyen jellegű csoportbontást kell alkalmazni, ha egy adott településen csak egyházi iskola működik.) Ha a tanulók megtanulnak erkölcsi alapon különbséget tenni jó és rossz iskolai döntések között, akkor fennáll annak a veszélye, hogy érvényesítik etikai- és jogérzékenységüket, és fellépnek az iskola vagy a pedagógusok szabálytalan vagy ésszerűtlen intézkedéseivel szemben – olvasható az MSzOE szakképzési honlapján.
OS/Magyar Kurír

Embertelenségek Magyarországon a kormány közreműködésével

Országszerte több tucat családot lakoltattak ki, illetve árverezték otthonukat a téli kilakoltatási moratórium feloldása (március 1.) óta eltelt egy hét alatt. Kikapcsolják a villanyt és a gázt olyan közüzemi díjhátralékosok otthonából, akik munka és jövedelem híján váltak fizetésképtelenné, és akiknek sokszor csak táplálékra futja - tájékoztatott a Magyar Szociális Fórum csütörtökön a címére küldött tömeges lakossági bejelentések alapján.
Az érintettek arról számolnak be, hogy a végrehajtók könyörtelenül bánnak velük, és az utcára teszik őket, tekintet nélkül gyerekeikre, öregjeikre, betegeikre. Eljárásukat jogilag szentesíti a moratórium feloldása, és az hogy a kormány nem hajlandó eleget tenni a Magyar Szociális Fórum kérésének a kilakoltatási tilalom határidő nélküli érvényben tartásáról. A miniszterelnök válaszra sem méltatta az MSZF szervezőjének erre vonatkozó kérését, melyet tíz napja küldött el neki – áll a legújabb fejleményekről kiadott közleményben.
„Támad a nép ellen a jog. Fagyunk, kínlódunk, éhen halunk, számkivetetten szégyenkezünk, öngyilkosok leszünk” – írta az egyik érintett csütörtökön, amikor egyetlen nap leforgása alatt fél tucat otthonvesztés történt az országban.
A három kiskorú gyermekes Buti Ferencéket, akiket március 12-én (hétfőn) 11 órakor akarnak kilakoltatni Budapest, XV. kerület Pozsony u. 17. fsz. 4. sz. alatti önkormányzati lakásukból, szerdán azzal fenyegették meg, hogy fél órán belül jönnek a gyerekekért, hogy állami gondozásba vegyék őket. Az MSZF szervezője mindmáig nem kapott választ László Tamás polgármestertől (FIDESZ-KDNP) arra a kérésére, hogy vegyék le Butiék kilakoltatását a napirendről, vagy biztosítsanak nekik más emberhez méltó lakhatást. Az MSZF ezért arra szólítja fel az embereket, hogy élőlánccal védjék meg Butiékat, és akadályozzák meg, hogy a család az utcára kerüljön.
Varkoly Viktorné Encsről azt írta az MSZF-nek, hogy a gázszolgáltatásból már évekkel ezelőtt kikapcsolták őket, tüzelőre sem futja már négyüknek 116.400 forint jövedelmükből, anyja többször öngyilkosságot kísérelt meg, mert nem bírta elviselni ezt a helyzetet. A hitelező bank nem hajlandó partnerként viselkedni velük válságosra fordult helyzetükben.
Sz.G. arról számolt be az MSZF-nek, hogy nincs munkahelye, nem tud fizetni csak nagyon keveset. Többször írt már Orbán Viktornak levelet, de egyszer sem kapott választ! „Nagyon félek a végrehajtástól, kilakoltatástól. Inkább az öngyilkosságot választom, mint hogy hajléktalan legyek. Lehet, hogy a kormány éppen ezt akarja?” – Megoldásul azt javasolta, hogy a bankok és a kormány adjon munkát azoknak, akik jövedelem híján nem tudják fizetni a törlesztő részletet.
 T.A. tudatta, hogy a „végrehajtó hiénáktól” nyolc napot kapott a kiköltözésre, annak dacára, hogy a Fővárosi Bíróságon per van folyamatban ügyében, és nem született jogerős ítélet.
Budapest, 2012. március 8. csütörtök - Magyar Szociális Fórum
SzRTI


13 százalékos járatritkítás - felszámolják a MÁV-ot?


Az áprilistól életbe lépő új vasúti menetrendben 412 személyszállító vonatot szüntetne meg a MÁV, ezen felül több mint száz vonat közlekedését módosítják. Több mint negyven vonalon csökkentik a járatszámot. Mivel naponta megközelítőleg háromezer személyvonat közlekedik, ez jóval több mint tíz százalékos leépítést jelent.
A MÁV közleménye szerint ez nem jár majd tömeges leépítésekkel, amit nehezen lehet elképzelni. A MÁV-nak áprilistól pontosan azzal a tizenszázaléknyi járattal több, feleslegesnek nyilvánított alkalmazottja lesz, vagyis számolni kell a tömeges leépítésekkel. Újabb több ezer ember fogja elveszíteni munkáját, és a kormány ezt nemhogy nem akadályozza meg, de céljai közt van a MÁV teljes felszámolása.
Ehhez nem kell több hozzáfűzni való, ez is az általános leépülés jele. Lehet mondogatni, hogy majd minden rendbe jön magától és beindul a gazdaság, de előbb vagy utóbb fel kell ébredni. Ha máskor nem, akkor azon a napon, mikor nem jön a vonat, nem jön a busz, vagy a boltban elkezd akadozni az árufeltöltés...
Bánfalvi Béla

Robbanás áldozata lett a brazzaville-i Szent Lajos-templom

Egy közeli fegyverraktárban bekövetkezett robbanást követően összedőlt a hívekkel teli brazzaville-i Szent Lajos-templom. A kongói főváros egy külső negyedében történt robbanásban kétszáz ember lelte halálát, és kétezren sebesültek meg.
„A Szent Lajos-templomban március 4-én, vasárnap éppen mise zajlott, amikor az épület a robbanás hatására összedőlt. A robbanásban a brazzaville-i pápai követség épülete is megrongálódott.” – jelentette a követség egyik képviselője. A templom a robbanás okozta lökéshullám hatására teljesen romba dőlt, sok más épületet pedig a szétrepülő repeszek rongáltak meg. A kongói média szerint más vallási épületek, köztük a Szent Anna-bazilika is károsodást szenvedett.

A kongói kormány szóvivőjének elmondása alapján a robbanást egy rövidzárlat következtében keletkezett tűz okozta. Szemtanúk beszámolói szerint reggel 8 és 11 óra között több nagy erejű robbanás történt, melyet még a katasztrófa helyszínétől 10 kilométerre, a szomszédos Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosában, Kinshasában is érezni lehetett. A tragédia nyomán a kormányzat úgy határozott, hogy kitelepíti a fővárosból a katonai létesítményeket.

A halálos áldozatok száma meghaladja a kétszázat, és több mint kétezren sebesültek meg. Sok embert a romok alól emeltek ki. A sérültek magas száma miatt a kórházak nem tudtak minden sebesültet ellátni. Az egyházak felajánlották segítségüket a robbanásban érintetteknek. A katolikus egyház a hajléktalanoknak segít, valamint ételt és orvosi ellátást biztosít annak a több száz embernek, akik nem tudtak kórházi ellátáshoz jutni.
La Croix/Magyar Kurír

Ratnyik: a jövő orosz katonája


Az orosz hadsereg rövidesen új generációhoz tartozó harci felszerelést kap, a Ratnyik-ot. Egy készlet tartalmazza a fegyverzetet, páncélvédelmet, kommunikációs és navigációs rendszereket.
Vagyis egy-egy harcos teljes értékű „jövő katonája” lesz, aki képes teljesíteni a személyesen neki szóló utasításokat. A felszerelésnek köszönhetően fokozódhat az alegységek hatékonysága, például, a helyi konfliktusok övezetében, ill. a terrorellenes akciók során.
A Ratnyik felszerelés kb. 40 elemet ötvöz magában, súlya 20 kg, de szükség esetén a készlet levethető egypár másodperc alatt. A Nacionalnaja Oborona (Nemzeti Védelem) magazin főszerkesztője, Igor Korotcsenko szavai szerint a Ratnyik esetében mindent az orosz hadsereg szükségleteihez illesztettek.
A készlettel profi alegységeket, szerződéses katonákat fognak ellátni, vagyis az orosz fegyveres erők legjobban felkészült egységeit. A felszerelés alkalmazza a GLONASZSZ műholdas navigációs rendszert, az orosz információvételi és -adási eszközöket. Azonkívül minden fegyvere, az éjjeli látást biztosító műszerek, maga az egyenruha – mind orosz termék.
A Ratnyik 50 orosz üzem munkájának eredménye. Alapját olyan „légző” műszálas anyagból készítették, amely 48 órán át váltás nélkül hordható. A polimer nemcsak védelmet biztosít viselőjének a nyílt tűzzel és kisebb szilánkokkal szemben, hanem láthatatlanná teszi őt az infravörös sugarakban is, amelyet éjjel használnak becélzásra. A páncélvédelem kifejlesztése során figyelembe vették az Afganisztánban harci viszonyok közt kipróbált szovjet katonai prototípus tapasztalatait.
Az új golyóálló mellény nem titánból, hanem kevlarral ötvözött kerámialemezekből van, ami megbízható védelmet nyújt még a mesterlövészi puskával szemben is. A haditengerészetnél alkalmazható modifikációja mentőöv funkcióval van ellátva. Természetesen a harcosnak szüksége van sisakra is. Már nem egyszerű acélsisakról van szó, hanem kompozit anyagokból készített multifunkcionális szerkezetről. A sisakra videokamerát szereltek fel, amely felvételt készít a harc menetéről, és van rajta egy kisebb videomonitor is, amely a fegyver becélzó készülékével van összekapcsolva, ami lehetőséget nyújt arra, hogy bármilyen helyzetből lehessen célozni. Az alapvető fegyverről egyelőre nem született döntés – mondja az Arszenal Otecsesztva (A Haza Arzenálja) folyóirat főszerkesztője, Viktor Murahovszkij.
Két alapvető gépfegyver versenyez egymással. Az AK-12-es a Kalasnyikov konszerntől és az AEK-971-es a Kovrovi Gépgyártól. Jelenleg a fegyverzetkészlet gátolja a dolgot. Ugyanis nem csupán egyszerű géppuska kell, hanem különféle modifikációk. A gépkocsizó lövészek, a harckocsik tagjai, a deszantosok, a különegységek számára. Szükség van nappali és éjjeli becélzókészletre, a becélzónak illeszkednie kell a fegyvermodellekhez.
A Ratnyik végleges sorsát a Hadiipari Bizottság Szakértői Tanácsa dönti el májusban.
Videó: a sisak videokamerájával készített felvétel – amerikaiak reális harc közben az afganisztáni Kandahar térségében
http://www.youtube.com/watch?v=uZ2SWWDt8Wg

További fotók és videók:
http://ria.ru/spravka/20121101/908594191.html#13600586212343&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration
http://army.lv/ru/soldati-budushchego/2139/4030

Oroszország Hangja