1986. március 25., kedd

San Martino 86.3.24

(San Martino 86.3.24)
Dicsértessék az Atya, a Fiú és a Szentlélek!
Drága gyermekeim! Bűnbánatot gyakorolva
éljétek meg ezt a szent időt!
Imádságotokkal semmisítsetek meg
minden megbántást, ami Istent érte!
Éljétek át Jézus gyötrelmeit!
Öleljétek át a keresztet!
Emeljétek magasba a keresztet!
Csak a Kereszt révén lesz üdvösségetek.
Jézus szeret titeket és várja, hogy viszontszeressétek.
Legyetek nagylelkűek!
Az Atya majd megjutalmaz titeket tetteitekért.
Én megáldalak titeket, és köztetek maradok.