2012. augusztus 8., szerda

Gazdag István: Az amerikai haderők mint öngyilkossági rizikótényezők

Miközben megroggyant gazdasága és katasztrofális eladósodottsága ellenére az Egyesült Államok egy félkegyelmű következetességével folytatja költséges, ám egyre kevésbé meggyőző katonai erőfitogtatásait világszerte, valóságos öngyilkosság-cunami pusztít fegyveres erőinek soraiban. Nyilván ok-okozati összefüggésben azzal a ténnyel, hogy mind az aktív állomány tagjai, mind az Irakból és Afganisztánból hazatérő veteránok súlyos társadalmi és egzisztenciális feltételekkel kénytelenek szembesülni a „korlátlan lehetőségek hazájában”.
A Pentagon egyik nemrég közzétett jelentéséből kiderült, hogy 2012 első félévében több amerikai katona lett öngyilkos, mint az utóbbi 11 év ugyanezen időszakában bármikor. Az idén gyakorlatilag nem telt el nap anélkül, hogy legalább egy amerikai katona ne vetett volna véget önkezével az életének. Így az az abszurd helyzet állt elő, hogy az amerikai haderők saját katonái által okozott veszteségei 50 százalékkal magasabbak az Afganisztánban, ugyanezen időszakban, harc közben elszenvedett veszteségeknél, és az aktív állománynál 18 százalékos növekedést mutatnak tavalyhoz képest.
Az afganisztáni háború 2001-es kezdete óta átlagosan minden 36. órában történt öngyilkosság az amerikai fegyveres erők kötelékeiben. Tavaly az aktív szolgálatban bekövetkezett összes haláleset ötöde volt öngyilkosság, amely így a második haláloknak számít. Csupán 2005 és 2009 között több mint 1100 amerikai katona dobta el önként az életét. Ezek a zavarba ejtő adatok valójában az iraki és afganisztáni konfliktusokat felszító amerikai uralkodó osztály és politikai establishment embertelen képmutatását illusztrálják. Számukra ugyanis a katonák mindössze csereszabatos eszközök, akik többé már nem érdemelnek semmilyen figyelmet, miután teljesen összetörve visszatértek a hadszíntérről. Dana Pittard vezérkari főnök önkéntelenül is világossá tette, hogy ezzel kapcsolatban hogyan gondolkodik a társadalmi elit, amikor idén januárban kijelentette: „Arra a következtetésre jutottam, hogy az öngyilkosság egy teljességében egoista tett... Személy szerint nekem elegem van azokból a katonákból, akik úgy döntenek, hogy eldobják az életüket, hogy másoknak kelljen megoldaniuk az ő problémáikat. Legyetek felnőttek, cselekedjetek felnőttként, és oldjátok meg a mindennapi problémáitokat, ahogyan mi többiek tesszük.”
A mélynyomor és a különböző - jobbára az egzisztenciális helyzetükkel szembeni társadalmi közömbösség miatt kialakuló - pszichés traumák, amelyekkel a veteránok szembesülnek hazatérésük után, tipikusan amerikai aspektust adnak ennek a jelenségnek. Hivatalos adatok szerint az USA-ban naponta (!) 18 háborús veterán követ el öngyilkosságot. Ez a döbbenetes statisztika azt mutatja, hogy minden egyes harc közben elesett katonára 25 öngyilkos jut. Beszédes adat, hogy a Veteránügyek Minisztériuma által az öngyilkosjelöltek számára rendszeresített non-stop telefonvonal a 2007-es létrehozása óta több mint 400 ezer hívást kapott. Az amerikai egyetemi élet vezető orgánuma, a The Chronicle of Higher Education egyik jelentése megjegyzi, hogy a tanulmányaikat újrakezdő veteránok fele foglalkozott az öngyilkosság gondolatával, a húsz százalékuk pedig tervezgette is az elkövetés módját. Majdnem minden második veterán a poszttraumás stressz szimptómáit mutatja, egyharmadukat súlyos szorongás gyötri, egynegyedük pedig mániákus depressziós. Ráadásul 2000 óta csaknem egymillió amerikai katonánál diagnosztizáltak legalább egy mentális problémát, és a 17-24 éves veteránok esetében majdnem négyszer nagyobb a valószínűsége az öngyilkosságnak, mint a korcsoportjukhoz tartozó átlagos fiataloknál.
Számos tanulmány született a jelenség magyarázatára. Ezek azonban jellemző módon megelégednek a világ minden hadseregére jellemző sztereotip öngyilkossági okok azonosításával (gyógyszer- és drogfüggőség, „csicskáztatás”, kulturális megbélyegzés, harctéri élmények, poszttraumás stressz) anélkül, hogy feltárnák a sajátos amerikai hátteret, felismerve és megnevezve azokat a gazdasági nehézségeket, amelyekkel a hazatérő veteránok szembesülnek, akik közül 76 ezren, hajlék híján, az utcán kénytelenek éjszakázni, és a munkanélküliség szintje is jóval magasabb a körükben, mint a népesség egészében. Nemzedékről nemzedékre az amerikai munkásosztály fiait vagy erővel sorozták be a hadseregbe, vagy az óriási gazdasági és társadalmi nyomás késztette őket az egyenruha felvételére. Miközben sokan közülük a halálba masíroztak a katonai-ipari komplexum urainak érdekében, a harcmezőkről visszatérteknek otthon kell folytatniuk a harcot létfenntartásuk biztosítása végett. Egyre többen érzik túl nehéznek ezt a terhet cipelni.
Mindez még megdöbbentőbb annak kontextusában, hogy a nyugati féltekén - társadalmi közegükhöz hasonlóan - az amerikai haderőkben legmagasabb a vallásgyakorlók aránya. „Szeresd felebarátodat”, prédikálják a vallási vezetők, de igéjük láthatóan pusztába kiáltott szó marad. A Berkeley Egyetem empirikus kutatásai ugyanis azt mutatják, hogy ellentétben azzal, amit gondolhatnánk, az USA-ban legalábbis éppen a legvallásosabbak azok, akik a legkevésbé nagylelkűek és a legkevésbé hajlandók adakozni ismeretleneknek nem valamiféle erkölcsi kötelesség, hanem személyes empátiájuk vagy együttérzésük miatt. A kutatók három különböző vizsgálatot végeztek 1600 alany bevonásával, akiket hitük vagy hitetlenségük fokozata és vallásos meggyőződésük alapján osztályoztak. Mindhárom esetben a legkevésbé vallásosak, az agnosztikusok vagy az ateisták bizonyultak az ismeretlenekkel szemben leginkább bőkezűnek, nagylelkűnek és adakozónak (Social Psychological and Personality Science, 2012. április 26.).
Amerika Isten nevében vezényli harcba fiait (adott esetben) még nála is istenesebb népek ellen, akik azonban hazatérésük után hála és elismerés helyett a jenki kapitalizmus cinikus self made man-szlogenével szembesülnek: „Segíts magadon, Isten is megsegít”. A jelek szerint egyre növekszik azon veteránok száma, akiknek egyik opció sem jön be...
MD 2012. VIII. 8.

Felmérés: Ghána a legvallásosabb, Kína a legvallástalanabb ország

A Nemzetközi Gallup Szövetség 57 ország lakosságának (a világ össznépességének több mint 73 százaléka) vallásosságáról készített felmérést.
Összességében a válaszadók 59 százaléka mondta magát vallásosnak, 23 százaléka nem vallásosnak, 13 százaléka pedig meggyőződéses ateistának.  

A következő országokban a legmagasabb a magukat vallásosnak nevezők százalékos aránya: Ghána, Nigéria, Örményország, Fidzsi-szigetek, Macedónia, Románia, Irak, Kenya, Peru, Brazília.

A következő országokban a legmagasabb a magukat meggyőződéses ateistáknak nevezők százalékos aránya: Kína, Japán, Csehország, Franciaország, Dél-Korea, Németország, Hollandia, Ausztria, Izland, Ausztrália, Írország.
A mostani és a legutóbbi, 2005-ös felmérésben is vizsgált 39 ország vallásossági mutatója az eltelt hét év alatt átlagosan 9 százalékkal csökkent. Legtöbben nem a hitüktől, hanem a vallástól távolodtak el. Az ateisták aránya ugyanakkor 3 százalékkal nőtt.

A vallásosság terén a legnagyobb, 20 százalék fölötti visszaesést a következő országokban tapasztalták: Vietnam, Írország, Svájc, Franciaország. 
A felmérés teljes, angol nyelvű sajtóanyaga itt olvasható.
Magyar Kurír

Újabb bizonyíték, hogy a GMO-k meddőséget okoznak

Az orosz „Védelem a környezeti veszélyekkel szemben” legújabb tanulmánya, más hasonló eredményeket produkáló kísérletek után, rámutatott, hogy a genetikailag módosított organizmusok (GMO) fogyasztása súlyosan negatív hatással van a szervezetre. Az Oroszország Hangja szerint az orosz Génbiztonsági Intézet és az Ökológiai és Evolúciós Problémákkal foglalkozó Intézet tudósai kimutatták, hogy a génmódosított táplálékkal etetett állatok viszonylag rövid idő alatt teljesen meddővé válnak.
Nem ez az első kísérlet, ami hasonló eredményre jutott a GMO-k és a meddőség közötti kapcsolat tekintetében. Mivel a kutatást a biotechnológia ipartól teljesen függetlenül végezték, az eredmények egészen más képet mutattak, mint a GMO fogyasztás védelmében végzett tesztek.
A kísérlethez használt hörcsögök étrendjét genetikailag módosított szójával egészítették ki és azt tapasztalták, hogy először az állatok lassabban érték el a nemi érettséget, majd az idő múlásával teljesen meddővé váltak.
„Az állatokat több csoportra osztottuk, a csoportokat pedig elkülönítettük egymástól,” magyarázza Dr. Alexej Surov, a tanulmány egyik szerzője. „Az első csoport az addig megszokott táplálékot kapta. A második csoport étrendjét természetes, genetikailag módosított összetevőket NEM tartalmazó szójával egészítettük ki. A harmadik csoport étrendjéhez genetikailag módosított táplálékot is adtunk, a negyedik csoportnál pedig komolyabb mennyiségű GMO terméket adtunk az étrendhez.”
A tanulmány során Dr. Surov és csapata megfigyelte a születő hörcsögöket, azok növekedési ütemét, a szaporodás gyakoriságát, ütemét és ezeket az adatokat összevetették az állatok étrendjével. Néhány generáció elteltével a GMO-val kiegészített étrenden felnőtt hörcsögök teljesen meddővé váltak.
„Komoly változást tapasztaltunk azoknál a hörcsögöknél, akiket összepárosítottunk és folytattuk a korábbi étrendet,” mondta Dr. Surov. „A pár lassabban növekedett és lassabban érte el a nemi érettséget. A kölykeikből új párokat alkottunk. Ez volt a harmadik generáció és ők már egyáltalán nem voltak képesek szaporodni. Tehát ezek a GMO-val táplált egyedek teljesen meddővé váltak.”
Vajon az egyre inkább terjedő GMO termékek az emberek jövő generációit is meddővé teszik?
Egy osztrák tanulmány hasonló eredményre jutott genetikailag módosított kukoricával táplált egereivel. Az első szembetűnő változás az ő esetükben is az volt, hogy a kifejlett egyedek kisebb súlyúak voltak a normálisnál és kevesebb kölykük született. Három vagy négy generáció alatt a GMO táplálékon felnőtt szülőktől származó egerek teljesen meddővé váltak.
A gazdák az Egyesült Államokban is arról számoltak be, hogy a genetikailag módosított takarmánnyal táplált disznók és tehenek meddővé váltak. Indiában pedig egy kutatócsoport feltárta, hogy a genetikailag módosított gyapotmaggal etetett bivalyoknál komoly meddőségi és egyéb súlyos problémák alakultak ki.
A cikkhez használt egyéb források:Forrás: Natural News

Merénylet egy nigériai templom ellen

Fegyveresek nyitottak tüzet istentisztelet közben egy evangélikus templomban Nigéria középső részén. A merényletben tizenöt, egyes hírek szerint tizenkilenc ember vesztette életét.
„Megerősítem, hogy tizenöt emberről van szó” – válaszolta a halottak számára vonatkozó kérdésre Kogi állam kormányzója. Itt történt augusztus 6-án este a merénylet, Okene város térségében.

A Deeper Life Bible Church ellen elkövetett támadást eddig egyetlen szervezet sem vállalta magára. Az ország északi és középső részén 2009 óta több ezer ember halt meg templomok elleni merényletek során, melyek közül többet is az iszlamista Boko Haram csoport követett el. Nigéria, Afrika legnépesebb országa vallási tekintetben kettészakadt: az északi része nagyrészt muzulmán, a déli pedig elsősorban keresztény.

La Croix/Magyar Kurír

Kadarkúti Égi Üzenetek 155. Szűzanya: A Szentlélek a megigazult emberben

ÉGI ÜZENETEK
2012-08-07
Szűzanya:  A Szentlélek a megigazult emberben
Szűzanya: Édesanyai szívem összes szeretetével köszöntelek benneteket. Ma arról beszélek nektek, hogyan van jelen a Szentlélek a megigazult emberben. Legutóbb a megigazulásról szóló tanításban hallottátok, hogy Isten jóságában, szeretetében és irgalmában eltörli az ember bűneit, és az embert megújítja és megszenteli. Ez a megszentelő kegyelem által történik. A megszentelő kegyelmet, a 3. isteni személy, a Szentlélek árasztja az emberbe, miközben Isten fogadott gyermekévé, örökösévé, Jézus testvérévé és társörökösévé és a Szentlélek templomává teszi.
Drága Gyermekeim, a Szentlélek nemcsak a megszentelő kegyelmet adja nektek, hanem saját magát is. Tehát bennetek lakik. Ez a bennetek lakás többet jelent, mint a Szentlélek jelenléte. Nézzük földi értelemben mi a különbség a jelenlevés és az ott lakás között. Ha elmentek vendégségbe, kirándulni, templomba, engesztelésre, kórházba, akkor ezeken a helyeken jelen vagytok. De ha az otthonotokban tartózkodtok, ott nem csupán jelen vagytok, hanem ott laktok. A Szentlélek is úgy van bennetek, mint a sajátjában: bennetek lakik, tulajdonába vesz. Ti vagytok az Ő temploma, a háza, lakása.
Hallgassátok a történetet, hogyan járt egy kislány, aki 13 éves koráig oly tiszta volt, mint egy hófehér virágszál. A kis család együtt lakott a nagymamával, aki hívő, imádságos lélek volt. A három kislány közül ő volt a legnagyobb, Andika a neve. Szülei hitetlen közömbösek voltak, szó sem lehetett vallásos nevelésről, csak a nagymama próbálta a három gyermeket Isten felé fordítani. Egyedül Andika szívét tudta megérinteni. Már 6 éves korától ketten együtt imádkozták a rózsafüzért, szorgalmasan eljárt a vasárnapi és hétköznapi szentmisékre és példamutatóan ministrált. 13 éves volt, mikor megismerkedett egy nála 10 évvel idősebb rosszéletű fiúval, akibe beleszeretett. A fiú gondoskodott róla, hogy elveszítse szüzességét. Sőt teherbe ejtette és ezt követte egy abortusz. Szakított ezzel a fiúval, de sajnos nem állt meg a lejtőn. A következő barátja Andi szüleinek belegyezésével már oda is költözött hozzájuk. Az fogamzásgátló szerek használata ellenére 16 évesen újra áldott állapotba került. Még egy abortusz. Azóta már ki tudja hányadik barátja lakik vele. Meghalt a nagymama, örökölte a házát, és most a legújabb fiúval él ott kettesben. A szülei szemében ez természetes állapot. Ez a kislány ma 19 éves, be se teszi a lábát a templomba, elszakadt Istentől. Bemocskolta a Szentlélek templomát: saját testét-lelkét. Elveszítette a megszentelő kegyelemet. Pedig mennyit gyönyörködtem benne, mikor kicsi korában térdelve a mama mellett, fáradhatatlanul mondta a hosszú rózsafüzért. Nagy szüksége lenne a megtérésre, mert most a pokol felé halad.
Ó, Gyermekeim! Imádkozzatok Andika és a hozzá hasonló fiatalok megtéréséért, mert a számonkérés ideje közeledik. Vigyázzatok saját lelketekre, mint a Szentlélek templomára! Ha folt esik rátok, azonnal gyakoroljatok bűnbánatot és menjetek nagyon gyakran gyónni. Ha úgy érzitek, hogy nincs semmi bűnötök, kérjétek a bennetek lakó Szentlelket, hogy mutassa meg a lelketekben rejtőzködő bűnt. Tapasztalni fogjátok, hogy megsúgja nektek. Pl. ki veszi észre, hogy bűnt követ el, ha arra gondol, bárcsak ne jönne ide többet X Y! Bárcsak ne találkoznék vele az utcán! Bárcsak ne hívna fel telefonon többé! Látjátok? Ez bűn! A szeretetlenség bűne. Vagy ki gondol arra, hogy az irigység gyíkocskája mardossa a szívét, mikor arról panaszkodik, hogy a menye jobban szereti az édesanyját, mint őt? Pedig ez is meggyónni való bűn. Tehát, Kicsinyeim, jobban vigyázzatok a lelketekre, a Szentlélek templomára, mint szemetek világára, hogy elnyerje Isten tetszését. Hiszen nem vagytok a magatoké, hanem Istené vagytok.
Most arról szeretnék beszélni nektek, hogy a bennetek lakó Szentlélek kegyelme hogyan segít titeket. A Szentlélek kegyelmi működését legjobban az elektromos áramhoz hasonlíthatjuk: fényt ad, erőt ad és melegít.
Villany nélkül már el sem tudjuk képzelni az életünket. Esténként hogyan olvasnánk, kézimunkáznánk, tanulnánk? Csak a gyertya derengő fényében. Az erős fény nélkül hogyan végeznék a sebészek a műtéteket?
Az áram erőt is ad, hajtja a gépeket. Hogyan lenne egy többmilliós városnak ivóvize, fürdővize vizierőművek nélkül?
Az áram melegít is. Nem működne a központi fűtés, ha az áram nem hajtaná a melegvizet a radiátorokba. Hogyan szárítanátok meg a vizes hajatokat, ha a hajszárítót az áram nem működtetné?
Az áramhoz hasonlóan működik a Szentlélek is bennetek.
1.) A Szentlélek fényt ad. Bölcsességével megvilágosítja értelmeteket, segít felismerni bűneiteket, segít az Ő isteni világosságával meglátni nektek a szenvedés értelmét, hogy ne legyen nyűg számotokra, hanem érdemszerző cselekedet.
2.) A Szentlélek erővel tölti fel lelketeket, mint az áram a gépeket. Ezt az erőt ajándékai által közvetíti. Hiteteket növeli, reményeteket erősíti, szereteteteket tökéletesíti. Akaraterőt ad nektek a feladatok elvégzéséhez. Bátorságot ad a hitetek megvédéséhez. A jótanács lelkével segít benneteket a nehéz döntésekben. A jámborság lelkével a buzgóságot önti szívetekbe. Az istenfélelem lelkével félelmet és utálatot ébreszt bennetek a bűn iránt.
3.) A Szentlélek - mint az áram - meleget is ad nektek. Egyik engesztelő gyermekem megtapasztalta, hogy ha imája előtt nem hívja a Szentlelket, imádkozása fénytelen, örömtelen lesz. De ha kéri, hogy gyújtsa lángra a szívét, akkor melegség járja át, egyre növekvő szeretetet érez a Szentháromság iránt, finom, borzongó érzés keríti hatalmába, és boldogan szállnak szívéből fakadó szavai Isten trónja elé. Tehát csak kérni kell a Szentlelket és ő mély áhítatot, melegséget ad az imádkozó szívébe. Ő az, aki hűséget, kitartást ad a léleknek. Ő az, aki segít szívesen imádkozni. Beszélgetnetek kell a Szentlélekkel, aki bennetek lakik. El kell mondanotok Neki problémáitokat, gondjaitokat, döntéseiteket, engedjétek, hogy vezessen. Aki így tesz, abban egész biztosan benne lakik a Szentlélek.
Drága Kicsinyeim, most figyeljetek! A bennetek élő Szentlélek ajándékot készített nektek. Meg akarja mutatni, hogyan költözött belétek a megigazulásotokkor. A helyiség mennyezete eltűnik és látszik a kék égbolt. Az ég is megnyílik és rajta keresztül a Mennyei Atya trónjától egy széles ragyogó fénysugár árad be az engesztelő terembe. A fényben sok kitárt szárnyú fehér galamb közeledik. Fejükön glória csillog. Annyi galamb érkezett, ahányan vagytok. Egyértelmű, hogy ők a Szentlélek Isten szimbólumai. Emeljétek magasra a tenyereteket! Először spirál alakban mindig szűkebb köröket ír le fölöttetek a levegőben, majd rászáll a kezetekre. Most gyengéden helyezzétek az öletekbe. Nézzétek csak, mi van a kis csőrében?! Egy fehér selyemszalag, melyre arany betűkkel rá van írva: HIT…REMÉNY…SZERETET. Leteszi az öletekbe. Ezt a szalagot helyezzétek a szívetekbe, mert nektek hozta! Kinyitja a csőrét és emberi hangon megszólal: „Én vagyok a Szentlélek Isten és végtelen szeretetemmel köszöntelek benneteket. E három isteni erényt, melyeket már rég megadtam nektek, most fel akarom erősíteni a lelketekben. Azt akarom, hogy végre ne nyugtalankodjatok, hanem higgyetek a Szentháromságban teljes gyermeki ráhagyatkozással. Azt akarom, hogy reménykedjetek Isten végtelen irgalmában és gondoskodásában, mely most a közelgő megpróbáltatások alatt mégjobban felerősödik. Azt akarom, hogy szeretetetek tökéletesedjen, egyre jobban szeressetek minket és egymást. Ha szabad akaratotok megengedi, eltüntetem belőletek az ellenszenv, a neheztelés, a harag és gyűlölet csíráit és beborítalak benneteket a feltétel nélküli, válogatás nélküli tökéletes szeretettel.”
Ezután a Szentlélek felszáll a fejetekre és csőrével egy szeretetcsókot ad a homlokotokra és egyet-egyet a mindkét arcotokra. Visszarepül az öletekbe, majd elkezd tündökölni, ragyogni és kéri nyissátok ki a szívetek ajtaját. Egy pillanat alatt berepül, és ott marad az Ő hajlékában, templomában. Onnan vezeti, irányítja gondolataitokat, érzelmeiteket, cselekedeteiteket. Onnan várja, hogy osszátok meg vele minden örömötöket, bánatotokat. Ma este, ha elvonultatok a rejteketekbe, beszéljetek Hozzá. Köszönjétek meg Neki ezt a nagy ajándékot, amit itt az engesztelésen kaptatok.
Drága Gyermekeim! Köszönöm, hogy csendben és áhítatosan végighallgattatok. Imádkozzatok azokért, akik még súlyos bűnökben vannak és nem tudott beléjük költözni a Szentlélek. Édesanyai szeretetem jeléül körbemegyek köztetek és egy piros szívet rajzolok a homlokotokra, hogy el ne felejtsétek, hogy nagyon szeretlek benneteket. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Magyarország elrablása-Offshore számlákon az államadósság duplája

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Önök szerint ez elég ok-e ahhoz, hogy törvényszék elé legyenek állítva az elmúlt két évtized bankárjai, miniszterei, miniszterelnökei, köztársaság elnökei. Valamint a honvédelem ezredesei és egyéb katonai vezetők, akik végignézték Magyarország kirablását és ezáltal gazdasági-politikai szuverenitásának elvesztését, holott esküjükkel ennek megakadályozására és az ország megvédésére tettek fogadalmat. Csányi Sándor tegnap kiadta az ukázt, hogy délutánra lekerüljön a tegnapi cikk, mint arról olvashattak, de anélkül, hogy jóslásba bocsátkoznék, lesz itt még világraszóló tárgyalássorozat, ahol bankárok fognak a rácsos ketrecben várni ítéletükre.

Kásler Árpád
Kelt, Gyulán 2012.08.07-én


Offshore számlákon az államadósság duplája

Magyarországról a nyolcvanas évek óta 242 milliárd dollárnyi magántőkét menekítettek ki a világ különböző adóparadicsomaiba. Ezzel hazánk a világon a 12. legtöbb pénzt vesztett állam, megelőzve nálunk sokkal nagyobb és korruptabb hírben álló országokat, például Ukrajnát, Törökországot és Kazahsztánt – állítja egy nemzetközi jelentés. A kutatást vezető közgazdász, John Christensen a Heteknek elmondta: szinte példátlan, hogy egy ország a teljes államadósságának két és félszeresét külföldre engedje úgy, hogy abból semmiféle bevétele nem származik. A megdöbbentő adatok arra utalnak, hogy az elmúlt 30 év sorozatos külföldi hitelfelvételei és megszorításai jórészt értelmetlenül történtek.
John_Christensen
John Christensen, a Tax Justice Network igazgatója. Közgazdász, korábban offshore bankár volt.
Többéves kutatás után a héten jelent meg az első átfogó világjelentés az adóparadicsomokba menekített magánvagyonokról. Az igazságos adózásért küzdő, vezető közgazdászokból és bankszakemberekből álló Tax Justice Network civil szervezet azt állítja, hogy 2010 végén legalább 21 ezer milliárd dollár értékű magánvagyon rejtőzött offshore számlákon. Ez az összeg – ami csak a pénzeszközöket vette számba, és nem tartalmazza az offshore ingatlanokat, jachtokat és céges tulajdont – megegyezik az Egyesült Államok és Japán együttes éves nemzeti össztermékével (GDP).
„Az adóparadicsomok száma a gazdasági válság óta folyamatosan növekszik, csakúgy mint az ide menekített vagyonok mértéke” – mondta a Heteknek a Tax Justice Network igazgatója, John Christensen. Jelenleg 73 ilyen állam és önálló adójogi státussal rendelkező tartomány van, amelyek a nulla összegű vagy minimális adókulcsok mellett titoktartást – beazonosíthatatlan tulajdonú, anonim számlákat, alapítványokat és cégeket – kínálnak a külföldiek számára. „Az adóparadicsomokba nem azért viszik a vagyonokat, hogy ott kedvezőbb feltételek mellett forgassák a tőkét. A legtöbb ilyen helyre a milliárdosok be sem teszik a lábukat, nem költenek és nem termelnek itt, egyszerűen csak odaviszik a pénzüket, hogy teljesen kivonják az országuk adózása alól” – állítja Christensen.
A klasszikus adóparadicsomok mellett évente több új helyszín is felbukkan, például Afrikában. Ilyen Ghána és Kenya, ahol a kormány létesített adómentes övezeteket, nyíltan offshore céllal. A fekete kontinensre leginkább az új ázsiai milliomosok menekítik a pénzüket, Kínából, Indiából és Szingapúrból.
Jersey_sziget
A Csatorna-szigetek egyike, Jersey. Népszerű adóparadicsom: Nagy-Britan­­ni­á­hoz tartozik, de pénzügyi­leg független, és nem tagja az Európai Uniónak sem.
Az offshore ára (The Price of Offshore) című kutatás során a világ legnagyobb adatbázisainak, a nemzetközi szervezetek jelentéseinek és az egyes országok költségvetési összesítéseinek felhasználásával a kutatók azt állapították meg, hogy a világgazdaság „fekete lyukaiban” több pénz tűnt el adómentesen az elmúlt években, mint amennyit a kormányok megpróbáltak – az adófizetők pénzéből – a válságkezelésre biztosítani. „Ezek a pénzek nem vesznek részt az értékteremtésben, nem teremtenek munkahelyeket, legfeljebb a spekulatív tőkepiacokon jelennek meg” – állítja Christensen, aki elmondta: a legnagyobb offshore vagyonokat nem ismeretlen „no name” bankok, hanem a világ top pénzintézetei kezelik. A pénzügyi válság éveiben a világ 50 legnagyobb bankja évente 16 százalékkal növelte az ügyfeleik által offshore számlákon elhelyezett összegeket. Ez a privátbanki prémium szolgáltatás a legjövedelmezőbb banki üzletág, ennek ellenére a bankok egy része állami mentőövet igényelt. „A szuper bankokon belül is kiemelkedik három pénzintézet – a svájci UBS, a szintén svájci Credit Suisse és az amerikai Goldman Sachs –, amelyek a világelit kedvenc bankjai. Ezek mind prémium szolgáltatást nyújtanak és kiterjedt hálózattal rendelkeznek a népszerű adóparadicsomokban.”
A Tax Justice Network adatai szerint Magyarország méretéhez és tőkeerejéhez képest példátlanul nagy veszteségeket szenvedett az elmúlt évtizedekben az offshore jelenség miatt. 242 milliárd dollár magántőke – a teljes magyar államadósság két és félszerese – került offshore számlára. Az összeg abszolút mértékben is hatalmas: ezzel a világranglista 12. helyét foglaljuk el. (Lásd a mellékelt infografikát.) Európából senki nem előz meg bennünket, és a többi kontinensről is csak gazdasági világhatalmak és néhány olajország. A sokat szidott európai válságállamok – például Görögország – nincsenek az első húszban sem.
Tekintve, hogy a kommunizmus alatt nem léteztek jelentős magánvagyonok, ezért megkockáztatható az állítás, hogy a 242 milliárd dollárnyi offshore pénz nagy része a privatizáció során került magánkézbe. Az ország ezzel kétszeresen is pórul járt: a gyakran érték alatt dobra vert állami javak nem is maradtak az országban, hanem adómentesen külföldön fialtak tovább. Magyarországnak maradt a folyamatos eladósodás, hitelfelvételek és megszorítások ördögi köre – kormányzatoktól függetlenül. Ráadásul a magyar offshore milliárdosok közül még Berezovszkijok és Abramovicsok sem kerültek ki. Pedig a külföldi milliárdosokat sorozatban termelő Oroszországból is csak alig több mint háromszor annyi pénzt sikerült külföldre juttatni, mint Magyarországról. Ráadásul Magyarországnak nem volt olyan vezetője sem, mint Vlagyimir Putyin, aki – vitatható módszerekkel, de – hazahozatta az offshore paradicsomokba síbolt vagyonok jelentős részét. Ebből a szempontból új megvilágításba kerülhet a magyar adósságválság: valóban nem lett volna szükség IMF-re és uniós mentőövre – de Bokros-, Gyurcsány- és Orbán-csomagra sem –, ha a politikai elit az elmúlt 20-25 évben hatékonyan fellép az országkárosító jelenséggel szemben.
A jelentés nemcsak az egyes országok veszteségét vizsgálta, hanem a nyerteseket is. „A szupergazdagok egyre jobban elhúznak. Ma a világ összes magánvagyonának mintegy 30 százaléka egy nagyobb futballstadionnyi ember – 91 ezer fő – kezében van. Ők azok, akiknek egyenként 30 millió dollárt meghaladó vagyonuk van. Utánuk következnek az 1–30 milliárd dollár közötti vagyonnal rendelkezők (9,3 millióan), akik a világ magánvagyonának további 51 százalékát birtokolják. Ez a maroknyi elit – amely a világ lakosságának 0,14 százalékát teszi ki – négyszer annyi pénzzel (44 800 milliárd dollárral) rendelkezik, mint a többi 6,7 milliárd ember – a világ lakosságának 99,86 százaléka –, akik nem dollármilliomosok. Ennek a hatalmas vagyonnak a fele (a szupergazdagok esetében a 70 százaléka) offshore számlákon van. A számok azt mutatják, hogy az Occupy-mozgalom híres jelszava – „mi vagyunk a 99 százalék, ők az 1 százalék” – inkább alulbecsülte a valóságot.
adoparadicsomokA hangzatos ígéretek ellenére ezen a téren nagyon gyenge a nemzetközi felügyelet. Hiába ígért például a G20-csoport hathatós összefogást, a gyakorlatban nem sok történt. Ezért az egyes országok – például a német adóhatóság – megpróbálnak a feketepiacon hozzájutni bizalmas adatokhoz a külföldre menekített vagyonokról.
„Ez a globalizáció gyenge pontja – mondja Christensen. – Felszabadítottuk a globális tőkemozgásokat, de nem szerveztük meg az együttműködést az országok között, hogy a pénz ne tűnhessen el az adóparadicsomokba. Ezért azt javasoljuk, hogy a világ valamennyi országának részvételével jöjjön létre egy globális adózási egyezmény. Ez automatikus információcserét biztosítana az adóhatóságok között. Csak azok a bankok működhetnének, amelyek alávetik magukat az offshore információk átadásának, beleértve az offshore cégek, részvénytársaságok és alapítványok valódi tulajdonosainak adatait is.”
A szakember elismeri, hogy ez nem fog egyik évről a másikra megtörténni, de – mint mondja – az adómentes vagyonokból származó jövedelem megadóztatása olyan jövedelmet szabadíthat fel, ami megoldást jelentene például az európai adósságválság megoldására vagy számos ínségben élő ország valódi megmentésére.

http://www.hetek.hu/hatter/201208/magyarorszag_elrablasa