2007. szeptember 17., hétfő

A harmadik évezred csandalái (CE 2984)

A harmadik évezred végére a fajok elkeveredése és összeolvadása - testszagra/bőrszínre - befejeződött ugyan, de etnikus szigetekben még mindig maradt valamennyi a »Fehér Faj Emberéből«.
Sápadt-fehér bőrszínű, émelyítő szagú, erősen dolicocephal kisebbség: ez lett - ő lett a »zsidó«, a harmadik évezred végének »zsidaja«. Akaratlanul kihívó, kihívóan másmilyen, hosszúdad fej formájával, lapos kavics forma arckoponyájával mindenhonnan »kilóg«, az elsöprő többség körülfogja, s ez a kör egyre tágul: van, aki elhúzódik tőlük,
elszigetelik őket, gettóba zárják. Mostohán bánnak velük. Megkülönböztetik. Meghurcolják; kitelepítik. »Szudrák« - »csandalák« - »tisztátalanok«. Előfordultak lincselések, pogromok. Becsmérlő leértékelés, bántó invektíva, ha valakire rásütik a szégyenbélyeget, hogy Sandapofájú? Hazuglári? Lopós? »Fehér«. Megpróbálkoznak műtéti/vegyi beavatkozással, hogy ne legyenek olyan kirívó »fehérek«, és beleolvadjanak a sárgaszürke világátlagba.
Történelmi szerepüket nem emlegetik, és (akárcsak a mesebeli AL-ANDALUZ feledésbe merült, magas rendű civilizációjának arabjai), ők is »érdemeikből« kikopnak; volt-nem volt a kétezredik év végének fehér »aranykora«, a predomináns sárgaszürkék szupremáciája elejti és felejtve-tagadja, amit a »fehérek valaha véghezvittek«
mindazt, amit ők maguk valamiféle »alapvetésnek« hittek: a maguk acumen-je, ismeretei a maguk »fehér« esze szerint, a kísérletező/szerkesztő szellem, a rögzült jártasságok, az integrált kapcsolások, a permutatív/kombinatív kultúra eszközhálózatának alapbázisa földségeken/világtengereken át, műholdak, kábelfektetések, bolygóközi kirajzás - hogy mindez valaha őket illette és a javukra írandó: ezt ma már a sárgaszürkék elméje hitetlenkedve fogadná, világfelfogásuk szupremáciája elveti ha történetesen emlegetik előttük és valaki vakmerő kimondja fülük hallatára - hát vállat vonva legyintenek.
»Megörökölték« »nem a magukéból gazdálkodtak« - »a kínaiak, az arabok; Egyiptom 'hozott anyagából' volt, amijük volt« - »már minden adva volt, készen: épp csak a szálakat elkötötték«.
Szerepük az éltető eszközhálózat világszéles telepítésében epizódszerű, jelentéktelen, megálmodott, utólagos; ha lett is, meglett volna nélkülük
eltűnésükön nem sajnálkoznak; végső beolvadásukat észre sem veszik
az Egyszínű Új Hatalmasok, a Sárgaszürke Emberiség őket a történelmi kuriózumok muzeális Panoptikumában tartogatja számon: ott még tán valameddig láthatók/kaphatók lesznek azon-sorvatagon, ahogy elhagyogatták magukat: ott mutogatják a negro-mongoloid, széles-arckoponyájú, Sárgaszürke Új Hatalmasok a betévedőknek: iskolás seregleteknek, aggastyánoknak, bőrszín-titkoló atavisztikus »albínóknak« - íme
»ez volt, ilyen volt a Néhai Fehér Emberiség« - a harmadik évezred végére mutatóban amennyi megmaradt, de már csak megnyomorodott állapotban; íme - »az egykori Elnyomók és Birodalmárok a maguk kigyógyíthatatlan csörtéivel/gyarmatosíthatnékjával, repetitív gyarmatfüggőségükben ez az alsóbbrendű népség, ezek a földrajzi harácsolhatnékban szenvedők«
így festik le őket (bennünket), csandaláikat a harmadik évezred végén. Nekik - »kiveszőben«; nekünk valaha a hihetetlen képtelenségek túlnan-túli világán
mi lettünk az ő »zsidaik«, mi fehérek; ők meg úgy aposztrofálnak, utánunknéző-visszaemlékezőben:
»ők voltak a zsidók«
Határ Győző: 2984, Magyar Napló, 2007, 11-12. old.

2007. szeptember 5., szerda

Hogyan tehetem én Jézust az életem urává?

Hogyan tehetem én Jézust az életem urává?
Jézus az élő Ige. Isten pedig azért adta nekünk az írott Igét, hogy felfedje számunkra az élő Igét. Adj Isten Igéjének — főként az Újszövetségnek — első helyet az életedben. Ha megteszed, ezzel Jézust teszed az első helyre! Engedd meg, hogy Isten Igéje irányítsa az életedet.
Engedd meg, hogy az Ige legyen az életed Ura. Engedd meg, hogy az Ige uralkodjon feletted. Ha ezt megteszed, valójában Jézusnak engeded meg, hogy uralkodjon feletted, mert Jézus és az Ő Igéje egyek.
Mi olyan korban élünk, amikor komolyan kell venni a szellemi dolgokat, és tudnunk kell, hogy mit mond a Biblia a szeretetről, az életről, az otthonról, a házasságról és a gyermekekről.
Engedd meg Isten Igéjének, hogy irányítsa az életedet. Ha Jézust teszed életed Urává, akkor az Ő írott Igéje az Ura az életednek.