2013. január 9., szerda

Korlátozzák a francia iskolák véleménynyilvánítási szabadságát

A francia kormány utasította a katolikus iskolákat, hogy maradjanak semlegesek az azonos neműek „házasságának” kérdésében.
Vincent Peillon nevelésügyi miniszter levélben figyelmeztette Franciaország 8300 katolikus iskoláját, hogy ne vegyenek részt a katolikusok január 13-ára tervezett menetében, amellyel az egyneműek házasságának bevezetése ellen tiltakoznak, mert – mint írja – részvételük homofóbiának minősülne a homoszexuális diákokkal szemben – idézi a Le Monde és a Francia Sajtóügynökség értesülését a LifeSiteNews.

„Az önök felelőssége, hogy a francia társadalomban zajló viták ne jelenjenek meg az iskolákban elutasításként és homofób megbélyegzésként”  – írja az igazgatóknak címzett levelében Peillon, akinek nézetei mellett az államfő is nyíltan kiáll. „A köztársaságnak alapelve a szekularizmus, amit mindenkinek védenie kell, s ami a kormány és kiváltképpen a vele szerződésben álló iskolák semlegességét jelenti” – fogalmazott Francois Hollande elnök. A legtöbb francia iskola magánintézmény, de a tanárok a kormánytól kapják a fizetést.

A miniszteri figyelmeztetés válasz arra a decemberi levélre, amelyben a katolikus püspöki kar oktatási titkára, Eric de Labarre arra biztatta az iskolaigazgatókat: engedélyezzék diákjaiknak, hogy szabadon nyilvánítsanak véleményt a kormánynak az egyneműek házasságát legalizáló törvénytervezetéről.

Magyar Kurír


A párizsi érsek az egyneműek házassága elleni tüntetésen


André Vingt-Trois bíboros, Párizs érseke nyilvánosan kijelentette, hogy nem vesz részt az egyneműek házassága elleni tüntetésen, melyet január 13-ára tűztek ki Párizsban, azt azonban nem tartja kizártnak, hogy kimegy köszönteni a tüntetőket.
Az érsek, aki egyben a francia püspöki konferencia elnöke is, úgy véli, hogy az ő helyzetében „szükségtelen felvonulnia”. „Felszólítottam az embereket, hogy tiltakozzanak, útjára indítottam egy mozgalmat. Az azonban mindenkinek a saját döntése, hogy milyen formában tiltakozik.”
Vingt-Trois bíboros hozzátette azt is, hogy a szocialista képviselők egy csoportja által benyújtott módosítási javaslatra, mely a mesterséges megtermékenyítést is belevenné a törvénybe, előre számítani lehetett. „A mesterséges megtermékenyítés pedig egyenesen vezet majd a béranyasághoz, mivel enélkül a törvény újabb diszkriminációt szülne”, hiszen a férfipárok nem tudnak gyereket szülni. Az érsek véleménye szerint az Egyház által ellenzett melegházasság „élet-halál kérdés, ugyanis a társadalom egészének egyensúlyát fenyegeti”.
Több francia püspök is arra kérte egyházmegyéje papjait, hogy a szószékről is jelentsék be a január 13-ára tervezett nemzeti tüntetést. Többen közülük személyes részvételüket is jelezték a megmozdulásra – írja a La Croix.
Magyar Kurír

Beszüntették a homoszexuálisok számára bemutatott londoni szentmiséket


A westminsteri érsek, Anglia és Wales katolikus püspöki konferenciájának elnöke elrendelte a londoni Sohóban homoszexuális hívők számára rendszeresen bemutatott szentmisék beszüntetését.
A szertartásokra az elmúlt hat évben kéthetenként került sor a Mennybe felvett Szűzanya nevét viselő templomban, a brit főváros központjában. A rendelkezés értelmében, amelyet a Catholic Herald tett közzé, a templom a Walsinghami Miasszonyunk ordinariátusának tulajdonába kerül 2013 nagyböjti időszakában. Mint ismeretes: XVI. Benedek pápa 2011 januárjában állította fel az ordinariátust azon anglikán hívek számára, akik kérték felvételüket a Katolikus Egyházba.
Az ún. Soho-miséket azzal a szándékkal mutatták be, hogy segítsenek az elszigeteltséggel és nehézségekkel küzdő homoszexuális személyeknek és hozzátartozóiknak. Nichols érsek jegyzékében megállapítja, hogy „az utóbbi években megváltozott a homoszexuális személyek társadalmi és jogi helyzete, ezért a hatévi lelkipásztori segítségnyújtás után most elérkezett egy új korszak ideje”. Az említett misék azt kívánták elősegíteni, hogy a homoszexuális személyek egyre inkább részt vegyenek az Egyház életében, a plébániai struktúrákban.
A főpásztor rendelkezésében különbséget tesz a lelkipásztori gondozás és a szentmisék rendszeres bemutatása között. A pasztorációt ezután is mindig biztosítják a hívek számára, a szentmise jellege azonban egyetemes, amely az egész Egyház imájának legmagasabb kifejezési formája.
Vincent Nichols érsek arra kéri a lelkipásztori munkatársakat, akik az elmúlt időszakban segítettek a Soho-misék megszervezésében, hogy most erőfeszítéseiket összpontosítsák a lelkipásztori gondozásra. Ennek azonban nem része a rendszeres szentmisék megszervezése. A homoszexuális hívek lelkigondozását ezután vasárnap esténként a Szeplőtelen Fogantatás plébánia jezsuita atyái végzik majd.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

A BRD kifosztása és a WHO terror

A BRD kifosztása és a WHO terrorEurópa kirablásának úgy látszik nincs, és soha nem lesz vége, mert egyrészt nem csak az általam már korábban is említett pénzügyi csalási módszereket alkalmazzák a bevezetett ESM rendszerrel, de párhuzamosan megkezdődött a 2009-ben megbukott WHO kényszeroltási rendelkezések "frissítése" is. A nagyfejűek úgy gondolják, hogy a nép gyorsan elfelejtette a szándékosan, a gyógyszergyártók, a WHO és kormányok együttműködésével "kipróbált" 2009-es H1N1 járvány napvilágra került, és következmények és felelősségre vonás nélküli bűncselekményeit. Ebben a kicsit hosszúra nyúló írásban arra fogok kitérni, hogy e két tevékenység milyen szinten kapcsolódik egymáshoz, és a NWO terveihez, de egy néhány hónapnyi szeletet is megvilágít a közeljövőből.

A banki tevékenységekkel kapcsolatban kezdjük egy kis ismétléssel. Többszintű csalási mechanizmusokat alkalmaznak, amit lehet érthetően is magyarázni és láttatni. Elsőként "a bankok megsegítésével" kapcsolatos csalási módszert eleveníteném fel:

A magukat csődbe juttató bankok, amelyek többnyire nem az adott ország tulajdonát képezik, egyik központi feladata lenne a gazdaság, a vállalkozások és vállalatok finanszírozása. Mivel gyakorlatilag csak kormányközeli (megvesztegetés) és a bankok érdekeltségeibe tartozó multinacionális vállalatok számára van hitelezés, bankdeficit csak akkor keletkezhet, ha a hitelfelvevő nem fizet, fedezethiányra, csődre, felszámolásra, sikkasztás, hűtlen kezelésre hivatkozva. Bármely eset áll fenn, a bank behajthatatlan kintlevőségei felszaporodnak, és egy bizonyos összeghatár felett csődöt kell jelentenie, ha az adott ország kormánya nem "segíti" meg a működőképesség fenntartása érdekében. Már az is érdekes, hogy miért nem a bankkonzorcium siet leányvállalata segítségére, az meg főként, hogy a hitelező megszabja, hogy az általa nyújtott hitelből saját bankjait és multinacionális vállalatait kell "megsegíteni", de az adófizetők fizetik vissza a "hitelként" adott, bankjaik számára nyújtott "segítséget".

A GDP terhére eleinte a bevételekből, majd az ezek terhére felvett hitelekből lehet bankkonszolidációt végrehajtani, bár mindkettő egyenértékű, mert az adókból fizetik, illetve visszafizetik a hiteleket az állampolgárok életszínvonalának rovására. Egy idegen tulajdonban lévő bankot megsegíteni állami adóbevételekből, már eleve csak egy kölcsönszerződés keretében, és tulajdoni hányad megszerzése mellett lehetne/szabadna, mert másként a segítséget nyújtó kormány hűtlen kezelés, csalás, hatalommal való visszaélés stb. bűntettét követi el megbízói, vagyis lakossága ellen. A jelenlegi etikátlan és törvényellenes gyakorlat azt mutatja, hogy a költségvetés átad a bázeli irányítás alatt álló nemzeti banknak egy bizonyos konszolidációs összeget a költségvetésből, vagy az IMF és Világbank által adott, csak ilyen célra felhasználható kölcsönből, majd a "megsegített bank" ezt az összeget nem fizeti vissza, de ha visszafizetné is, a kormánynak nincs joga és lehetősége hozzányúlni az így keletkező tartalékhoz, mert erről a jogáról lemondatták a nemzeti bankjával kapcsolatban.

A külföldi tulajdonú, de hazainak nevezett bankok a kapott összeget újra kihitelezik a cégnevet váltott korábbi nem fizető adósoknak, saját érdekeltségeiknek, és periodikusan ismételten "tőkeinjekcióra" szorulnak. A nemzeti bankok elszámolásában érdekes módon csak az adósságállomány szerepel, a konszolidált bankok visszafizetései nem. Gyakorlatilag a felvett IMF, világbanki és kormányok közötti hitelek szinte mind a bankokhoz vándorolnak, majd az állampolgárok adójából kerülnek visszafizetésre.

A deviza alapú hitelezés még nagyobb csalás, mert a bankok a betéteseik pénze által biztosított 5 illetve 2% saját erő mellett, és az MNB által biztosított 95-98% nem saját pénzükkel hiteleztek ki 100%-ot, aminél , amellett, hogy a saját pénzkiadásra az EKB-nak évente befizetett, hozzávetőleg 1600-2400 milliárd forinttal az adózók állták a hitelek pénzkiadási oldalát, még a többszörösére felemelt árfolyam különbözetet is megfizettetik törvényellenesen, bár a csalás legitimizálására nem is lehet törvény hozni, csak Magyarországon "próbálkoznak" vele. A 95-98%-os MNB "befektetés" visszafizetéséről semmilyen információ nem található az MNB elszámolásában, igaz, akkor sem lehetne hozzáférni, ha lenne, és végül a kizsarolt és szőrén-szálán eltűnt pénz, vagy az EKB-nál, vagy az ESM-nél tűnik el nyomtalanul.

A sokak által zsidó bankpolitikának nevezett, Európát sújtó csalássorozat ezzel még nem ért véget. Európa teljes kifosztására alakult az ESM Megabank-Rendszer, az Európai Stabilitási Mechanizmusnak nevezett, magának korlátlan jogköröket biztosító pénzügyi rendszer. Egy demokratikusnak mondott rendszerben elképzelhetetlen (lenne) egy olyan szervezet, ami minden jogi felelősségre vonás alól mentes, és a törvények felett áll. Ez már teljes egyezést mutat a talmudista zsidó "filozófiával".

Prof. Peter Garber valuta specialista professzor a Target-2 (Cél-2) mechanizmusról tudományos pontossággal - sokkal több, mint egy évtizeddel korábban - katasztrofális következményekről írt a "A tőkemenekülés mechanizmusai az euro-rendszerben" című könyvében. Hasonlóképp vélekedett Prof. Hans-Werner Sinn is, és tudományosan próbálták vizsgálni az Euro-szindikátus halálos menetelését. Csak a közelmúltban ismerte be kényszerűen és vonakodva Schäuble pénzügyminiszter, ESM kormányzó, hogy a mentőcsomagok csoportos beszedési megbízása azt jelenti, a célországban a nemzeti adósság folyamatosan nő, eredményeként emelkedő költségvetési hiány, növekvő polgárterhelés, infláció jelentkezik.
Nem kétséges, hogy a politikusok népszerűségi listáján a kancellár, Dr. Angela Merkel és a pénzügyminiszter Schäuble, a német történelembe úgy vonulnak be, mint közvetlen okozói a legnagyobb pénzügyi és NSZK-t ért nemzeti katasztrófa előidézői.
A politikai maffiát ünneplik a "terrorizmus elleni" spekulánsok, mert a Target-2 egyenlegek 719 milliárd eurót vontak ki a Bundesbankból.

Miközben közgazdászok hada elemzi a semmit, még véletlenül sem akarják elismerni, hogy a görögök "megsegítése" is csak annyit jelent, hogy a segélycsomag, és a görög GDP jelentős hányada csak együtt képes fedezni törlesztéseket, így a "gazdasági fejlődés" tendenciája erősen mínuszos...
Pénz csak befektetésből lehet, de Görögország esetében az adósságfizetés szempontjából az Égei-tenger és a Földközi-tenger olaj -és gázmezői a megcélzott nyereségek. A diktatúra első lépéseként a Target-2 a Bundesbank rovására, több mint 700 milliárd euró (700.000.000.000 €) visszavonhatatlan hitelt adott ki 0,75% kamatra, nem limitált menetidőre, ami tulajdonképpen rejtett adományozás a BHF törvény alapján. Természetesen az ajándékozási adót sohasem kötelesek megfizetni. E kagyló játék változó kockázati és - lehívási ködösítés: csalás, mérleg manipuláció, törvénysértést, agymosás, sikkasztás?
Ez a csődbűntett Merkel és Schäuble számára több éves börtönbüntetést hozhat, de Merkel és a pénzügyminiszter befolyásolják az eseményeket a Bundesbanknál. A "Target-2 munkacsoport" (TWG) látszólag teljesen elvesztette az eszét, amikor abban állapodtak meg 2007-ben, hogy ezt a mechanizmust nem akadályozzák meg. A 719 milliárd euró eltűnt. A West Bank és a Pénzügyminisztérium felelőse annak hogy ez a pénzügyileg őrült, bolond elszámolási mechanizmus aktiválódott 2007-ben?

2012. februárjában a Target-2 350 milliárdot követelt ami már a Bundesbank létét veszélyeztette, és egy kis esély sem mutatkozott, hogy felrobbantsák ezt az ördögi kört. A polgárok vagyona eltűnt a semmiben. Ez a pénz most hiányzik az állami költségvetésből, amely jövőbeni ellátásokat, nyugdíjakat, béreket, fizetéseket az egyetemek, óvodák költségeit stb. fedezte volna. Ennyi 70 ezer kilométer négysávos autópálya ára, ami majdnem annyi, mint az USA autópályáinak a teljes hossza. A kegyetlen valóság: Az effektív az euro-2-target mechanizmus és az ESM együtt, tönkreteszi a német gazdasági szuperhatalmat, és elpusztítja a polgári, valamint az alapítványi vagyonokat. Mindez nagyrészt anélkül, hogy a kormány ellenezné és magyarázatot adna arra, miért aktiválták ezt az őrültséget. Ez, a Merkel és Schäuble páros határtalan arroganciájának megnyilvánulása, ami már 2011. végén is csattant.

Az ördögi spirál az euró megmentésére most egyre gyorsabban és gyorsabban pörög, és a Target-2 kockázatok fel fogják robbantani a Bundesbank egyensúlyát, amit már megingatott a csődbe ment Lehmann Brothers 5,6 milliárd eurós meghitelezése is. Ezután jön a 31-szerese (előző) kötelezettségként az ESM felé. A németek túlnyomó többsége elutasította a mentési tevékenységet, de a kormány és az állítólagos ellenzék hűvös nyugalommal ül a nem létező babérjain. Minden Target-2 intézkedéssel kirabolják a német állampolgárokat. Különösen az ESM Target-2 műveletek okoznak növekvő elszegényedést a BRD és polgárai számára. Az ESM egy nagy zsák, amibe bezsuppolták Európa polgárait, és ez a rendszer előbb-utóbb összeomlik a saját súlya alatt. Az "ESM életvonal" mindenkit a szakadékba ránt.

A BRD kifosztása és eladósítása nem lesz könnyű feladat az egységet alkotó bankárkaszt és csápjai, a Goldman Sachs, a FED, az IMF, a Világbank és az EKB számára. A City of London viszont nem elégszik meg ennyivel. Európa felszámolása, és az USA eladósodott gazdaságával való egyesítése indokot teremthet Afrika és Közel-Kelet újra gyarmatosítására, mint egyetlen lehetőség a kilábalásra a mesterségesen, és tervezetten előidézett válságból. Mindezek mellett tovább fut a népességcsökkentési program. Ennek szerves része az Egészségügyi Világszervezet, a WHO, 6-os pandémiás fokozatával, és erre hivatkozva a katonai irányítás bevezetési lehetősége, ami az EKB 2010. januárjában kiszivárgott tervezete is előírásként nevez meg, az európai gazdaságok leépítése és a nemzeti kormányok szuverenitási jogkörének lekorlátozása mellett.

2009. elején, még a járvány kitörése előtt szabadalmazták a H1N1 madárinfluenza-vírus elleni vakcinát, majd "kitört" a járvány. Elsősorban a Baxter "méreggyártó", de más gyógyszeripari konzorciumok hathatós segítségével, és az 1918-as spanyolnátha járvány áldozatául esett eszkimó asszony jégből kiásott teteméből nyert vírus legyengített mutációja felhasználásával. Az Egyesült Államok Tudományos Akadémiájának kiadványa rámutat olyan génmutációkra, amelyek a közönséges influenzavírust, világméretű járványt okozó, veszélyes kórokozóvá alakíthatják át.

"A kutatók a spanyolnátha három áldozatának patológusok által megőrzött tüdőszöveteiből nyerték ki a genetikai mintákat. A vizsgálatok során az 1918-as vírus egyes génjeit gondosan, egyenként illesztették be modern influenzavírusokba, majd kísérleti egereken és vadászgörényeken ellenőrizték fertőzőképességüket. Így találtak rá a három génből álló együttesre, amely lehetővé tette, hogy a vírus megéljen és szaporodjon mélyen a tüdő sejtjeiben is. A géncsoport elősegítette az úgynevezett RNS-polimeráz képződését, amely a vírusmásolat készítéséhez szükséges fehérje. A legtöbb vírusszakértő egyetért abban, hogy influenza-világjárvány újra várható, azt azonban nem lehet megjósolni, melyik vírustörzs mutálódik emberre veszélyes módon. Legvalószínűbbnek azt találják a virológusok, hogy a H5N1 jelű madárinfluenza-vírustörzs és egy humán influenzavírus mutációjából alakulhat ki cseppfertőzéssel is terjedő, pandémiát okozó vírusváltozat." (2008. december Link )

Természtesen az influenza külömböző mesterségesen létrehozott törzsein kívül sok más vírus és baktérumtörzs alakul át génspecifikusan a laboratóriumokban emberiség ellenes fegyverré. Mivel az egyes járványok halálozási rátája alig éri el az 1%-ot, és az 1918-as járvány is "csak" 2,5%-os halálozási arányt tudott "produkálni", logikus, hogy a 2009-ben több gyártó által is "kifejlesztett védőoltások", és az újabb betegségek elleni vakcinákkal könnyebb a lakosságot megfertőzni és megölni, mint permetezéssel. A Baxter ukrajnai leányvállalata gondoskodott arról, hogy az október-végi néhány megbetegedésből pár nap alatt, november elejére százezres nagyságrendű megbetegedés, és több haláleset is bekövetkezzen. Ennek ellenére a nyugati gyártású vakcináknál 10-szer több etil-higanyt tartalmazó "magyar oltóanyag", a Fluval-P, nem bizonyult a magyar gazdasági fellendülés "motorjának", hiába "oltatta" be magát a TV nyilvánossága előtt néhány politikus (igaz a fecskendőn "felejtett" tűvédővel).

Mindezek fényében aggodalomra ad okot, hogy a többszörösen hazugságon, csaláson és nyerészkedésen fogott, az emberiség ellenes bűncselekmény tényállását kimerítő NWO, és leányvállalata a WHO nyomására, Svájcban a totális járványtörvény, a FEC Link az EPG Link jövőképeként a barátságos gondoskoás álarca alatt sötét titkot takargat, ez pedig, azon kívül, hogy megsérti a svájci szövetségi alkotmányt, a kényszeroltások törvényesítése.

A módosított járványtörvény (EPG) a polgári védelem leple alatt egészségügyi diktatúrát vezetne be, hogy megakadályozza a járvány kitörését az adott területről, és a nemzetközi vállalatok elvárásai szerint a védőoltás kötelező. A fertőzések típusai igen változatosak, a H1N1, H1N2, H3N1, H3N2, H2N3 tól a H5N1-ig. A svájciak félelme nem alaptalan, mert a szövetségi kormány elképzelhetetlen hatalmat kaphat felettük, és ha a WHO elrendeli, kényszer-olthatókká válnak.

Ahogy 2009-ben tapasztalhatták is egyesek a saját bőrükön, az USA egyes államaiban használatba vették a FEMA-táborokat, mivel bűncselekménynek minősítették a védőoltás felvételének megtagadását, és katonákkal kényszerítették a lakosságot, hogy beoltassa magát. Érthető módon ezek a kötelező védőoltások egészségkárosodást okozó mellékhatásaikkal, és az elszámoltathatóság, valamint a kontroll hiányában, ismerve a népességcsökkentési terveket, és a világ kifosztásának és kiirtásának ismertetett módozatait, nem sok bizalmat várhat el a szövetségi kormány az áldozatnak kinevezett közönségtől.
A svájciak aláírást gyűjtenek 2013. január 15-ig, hogy népszavazás döntsön - ne a WHO, vagy az azt kiszolgáló szövetségi kormány - a sorsuk felett. A népszavazás határideje 2013. január 17.

A folyamatok, sokkal rosszabb gazdasági helyzet mellett hasonló képet mutatnak, mint 2009-ben, annyi különbséggel, hogy közelebb kerültünk a totális gazdasági összeomláshoz. A több fronton támadó emberiségellenes politika egyre jobban kimutatja a foga fehérjét, de ezzel párhuzamosan exponenciálisan, és rendkívül dinamikusan növekszik az igazságot keresők tábora. Az eredmények az önálló felelősség vállalásán múlnak...

Tulok

Egyesült Királyság: a keresztények nem utasíthatják vissza a vasárnapi munkát

Az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága egy bírájának döntése értelmében a keresztényeknek nincs joguk visszautasítani a vasárnapi műszakot, mivel a vasárnapi munkaszünet nem jelenti hitük központi magvát, figyelembe véve, hogy számos keresztény dolgozik vasárnapokon – tájékoztat az Európai Keresztények Elleni Intolerancia és Diszkrimináció Megfigyelő Központja.
A határozatot ellenzők szerint ez hátrányos helyzetbe hozza a keresztényeket más vallások híveihez képest.
A Londonban élő 57 éves Celestina Mba, aktív tagja a baptista egyháznak. Mielőtt munkát vállalt volna a Brightwell-i Gyermekotthonban, megegyezett munkaadóival, hogy vasárnap nem kell dolgoznia összhangban keresztény meggyőződésével.
A törvényszék szerint Mba asszony azt gondolta, hogy vallási meggyőződését maximálisan figyelembe veszik majd. Ezzel szemben a gyermekotthon vezetősége megváltoztatta a megállapodást, miután munkába állt, arra hivatkozva, hogy csak időleges megegyezésről volt szó. Arra kötelezték, hogy válasszon munkája, illetve keresztény meggyőződése között. Celestina felajánlotta, hogy elfogadna kevesebb fizetést, dolgozna éjszakai vagy szombati műszakban vasárnap helyett. Kollégái is felajánlották, hogy átvállalják vasárnapi műszakját, de a vezetőség egyik javaslatot sem fogadta el.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

EU: a neten is támogathatjuk az embriókísérletek pénzelésének leállítását

Interneten is aláírható már az az európai uniós polgári kezdeményezés, amelynek célja, hogy az EU ne finanszírozzon embriókkal folytatott kísérleteket.
Már interneten is lehet szavazni az Egy közülünk európai uniós polgári kezdeményezésre, melynek célja, hogy az „a fogantatástól kezdve minden embert illessen meg az élethez, a méltósághoz és az integritáshoz való jog az Európai Unió illetékességébe tartozó ügyekben”. Az aláírásgyűjtés lehetőségét 2013. október 31-ig hosszabbította meg az Európai Bizottság.

Az Egy közülünk kezdeményezést Carlo Casini, az Európai Parlament néppárti képviselője, az egyik olasz életvédő szervezet alapító elnöke indította el.  Casini, aki az EP alkotmányügyi bizottságának elnöke is, a 2011-es Rimini Meeting során jelentette be: európai polgárok milliói kérik majd annak elismerését, hogy a fogantatás pillanatától ismerje el az élethez való jogot az EU.
Az Európai Bizottság 2012. május 11-én regisztrálta az európai polgári kezdeményezést, amelynek egyik hivatalos kezdeményezője volt az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület elnöke a hét tagú nemzetközi bizottság egyik tagjaként még 2012. április elsején, a Lisszaboni Szerződés által bevezetett jogintézmény igénybevételére lehetőséget adó első napon kérték az aláírásgyűjtés regisztrálását. Az aláírásokat az Európai Bizottság által jóváhagyott, hiteles fordítással készült aláíróíveken, papír alapon és elektronikusan lehet gyűjteni.
Az európai polgári kezdeményezés intézménye lehetővé teszi, hogy egymillió – és a tagállamok legalább egynegyedéből származó – polgár közvetlenül felkérje az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő jogszabályjavaslatot a hatáskörébe tartozó területeken. A polgári kezdeményezések szervezőinek (az ún. polgári bizottságnak, mely legalább hét olyan uniós polgárból áll, akik legalább hét különböző tagállamban rendelkeznek lakóhellyel) egy év áll a rendelkezésükre, hogy összegyűjtsék a szükséges támogató nyilatkozatokat.
Az Európai Unióban az abortusz szabályozása nemzeti hatáskörbe tartozik, ezért például a COMECE, az Európai Unió Püspöki Karainak Bizottsága brüsszeli irodája nem is lobbizik az EU-nál az abortusz szabályozásának ügyében, mivel az unió nem tartja magát illetékesnek a témában. 
Az Európai Unió Legfelsőbb Bírósága ugyanakkor 2010. október 18-i határozatában kimondta, hogy törvényileg nem szabadalmaztatható olyan biotechnológiai találmány, amelyben a kísérletezés során emberi embriót pusztítottak el, emberi embrióból nyert őssejtet használtak fel alapanyagként.
Az ügy előzménye, hogy Oliver Brüstle német kutató 1997-ben szabadalmat nyert őssejtekből előállított, a neurológiai betegségek kezelésére alkalmazott idegi elősejtek előállítására. A Greenpeace azonban egy uniós jogszabályra hivatkozva megtámadta a szabadalmat, amit a német szövetségi szabadalmi bíróság részlegesen meg is semmisített, a legfelsőbb bíróság pedig az Európai Bíróság elé terjesztette az ügyet.
A luxemburgi bíróság az alapján a jogszabály alapján mondott ítéletet, amely szerint az emberi életet védelmezni kell annak minden szakaszában.
Az Avvenire, az olasz püspöki kar közéleti napilapja a döntéssel kapcsolatban akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a határozat csak a szabadalmaztatásra vonatkozik, nem pedig magára a kísérletezésre. Az ítélet ellen a gyógyszergyártó lobbi emelte fel leghangosabban a szavát.
Az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület képviseletében Frivaldszky Edit a Magyar Kurírnak elmondta: lényegében azt szeretnék megakadályozni, hogy az Európai Unió embriókkal végzett kísérleteket, illetve olyan abortuszpárti (és abortuszt pénzelő) szervezeteket finanszírozzon, mint a Planned Parenthood.
Magyar Kurír