2011. december 20., kedd

Adventről Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek

Jövőre füst és hamu lepheti el Európát

Füst és hamu lepheti el Európát - Izlandon egyre fokozódik a vulkanikus tevékenység. A Katla nevű vulkán kitörhet a közeljövőben, de a vulkanológusok leginkább a Kanári-szigetek víz alatti vulkánjának kitörésétől tartanak. A Katla kitörése azonban sokkal veszélyesebb következményekkel járhat, mint amivel az Eyjafjallajokull és a Grimsvotn kitörése járt.
A Katla Izland déli részén található, 1512 méter magas, átmérője pedig hozzávetőlegesen 10 kilométer. A vulkán lejtőjén egy gleccser található, a Myrdalsjokull. Ha a Katla kitör, ez a gleccser megolvad, ami katasztrofális árvizet okozhat az egész délkeleti parton.
A vulkán az év közepén kezdett el újra életjeleket adni, július 9-én regisztrálták az első komolyabb tevékenységet. A várhatóhoz képest még jelentéktelennek számító rengés árvizeket okozott és több hidat is megsemmisített az országban, ami az ország több térségében is teljesen elszigetelte a lakosságot. Novemberben már több mint 500 rengést regisztráltak, és bár mindegyik gyenge volt, ez azt jelenti, hogy a Katla alatt a magma már mozgásban van.
A Katlának általánosan rossz hírneve van Izlandon. Aktivitását először a 8. században észlelték. Az eddigi legerősebb kitörés 1755-ben történt. A gleccser hirtelen megolvadása árhullámot indított el, ami becslések szerint másodpercenként 200000-400000 m3 vizet terített szét (összehasonlításképp: a világ legnagyobb folyama, az Amazonas vízhozama 220000m3/s) Akkor a szemtanúk beszámolója szerint hatalmas folyó zúdult le a hegyen, ami kisebb hegy méretű jégtömböket mozdított az óceánba. Az 1783-as kitörés még nagyobb katasztrófát okozott. A vulkán nyolc hónapig dühöngött, ami végül egy évig tartó, leginkább a nukleáris télhez hasonlító jelenséggel végződött. 1918-ban a vulkán újra felébredt, majd 1934-ben és 1955-ben is kitört.
A Katla a sziget más vulkánjaival is kapcsolatban van. Vulkanológusok megállapították, hogy a Katla 920-as, 1612-es és 1821-es kitörését is az Eyjafjallajokull kitörése előzte meg, ami alig 20 kilométerre a Katla mellett található. Így az Eyjafjallajokull tavalyi kitörése egy újabb katasztrófa előjelének tekinthető.
A Kanári-szigeteknél található víz alatti vulkán szeptemberi kitörése harmadik szakaszéba érkezett. A víz alatti vulkán felett óriási 50 méter átmérőjű örvény kialakulását regisztrálták. A déli parton élők közül már rengetegen elhagyták otthonaikat az elviselhetetlen kénszag miatt. A levegő széndioxid tartalma megháromszorozódott, ami csak megerősíti, hogy a vulkanikus tevékenység csökkenésére már nem lehet számítani a közeljövőben. A kitörés középpontja egyre közeledik a felszínhez, ami azt jelenti, hogy El Hierro mellett egy új sziget fog megjelenni. A Katla és az El Hierro közelében lévő vulkán közt geológiai kapcsolat van, mindkettő a Közép-atlanti hátság részét képezi. Izland szigetének egésze részét képezi ennek a rendszernek, ami most ébredőben van, és füsttel, korommal boríthatja be Európát. 

Fenyvesi Áron

Hazatér a tékozló fiú

Míg Európa és a 'nagytestvér' Egyesült Államok a sorozatos gazdasági és társadalmi nehézségek közepette, lassan a fennmaradásáért küzd, addig Latin-Amerika szárnyal.
Ezt nemcsak az ott élő emberek látják, érzik, hanem az onnan elvándoroltak is, akik most a válságok gyötörte országokban végképp elveszítik a reményt. Ennek legjobban észre vehető megnyilatkozása, hogy tömegesen térnek vissza dél-amerikai hazájukba ezek az emberek.
Leginkább Brazíliára jellemző, hogy a 'tékozló fiúk' hazavándorolnak. Azonban majd minden jelentősebb latin-amerikai országra elmondható ez, Argentína, Kolumbia, Bolívia, Chile. Természetesen más bevándorlók is érkeznek, kihasználva a hatalmas gazdasági növekedés nyújtotta lehetőségeket. A sorozatos állami megrendelések a folyamatosan javuló közbiztonság (Kolumbia és Venezuela közös fellépése a drogbárók ellen), a korrupciót visszaszorító intézkedések mind-mind biztosítják a befektetni vágyók növekvő lehetőségeit. A munkaerő szinte állandó hiánya pedig az egyszeri kétkezi munkások megélhetését.
A pörgő gazdaság és a folyamatos növekedés az európai és az észak-amerikai recesszióval szemben felfoghatatlan bizonyos köröknek. Még az idei 'normális' mértékű átlagos 4,5 %-os növekedés is.
Latin-Amerika fokozódó gazdasági és politikai erejét kénytelenek a cionisták is elismerni. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a 2014-es foci világbajnokságot és a 2016-os olimpiai játékokat is Brazília rendezheti. Valamint, hogy a brit külügyminiszter, William Hague is kénytelen volt a következőket mondani:„Akárhonnan nézzük is, Latin-Amerika jelentős potenciált képvisel.”
Forrás: latin-amerika.hu

Meghalt barát feletti ima

Örök hatalmú szent Isten!
Porig alázódva teszek vallást a te mindeneket megemészteni tudó erődről és az én gyöngeségemről! Most látom be itt e koporsó felett, hogy minden mi erőnk csak erőtelenség és szép terveink intésedre a porba hullanak!
Íme itt nyugszik az én barátom s hívó szavamra nem csendül válasz néma ajakán. Szent eszmékért égő s hazaszeretettől lázas szíve csendes, mint a sír, hol álmodni fog majd szeretteiről. Szavadra hagyta el Atyám édes otthonát, mert hű szolgád akart lenni halálig. Futott előre mindég a cél felé, mert szent volt előtte parancsod s a rög, mit megszentelt már egy ezredévnek búja s öröme!
Óh mondjad nekem Uram, a síró barátnak, hogy célt csak énszerintem nem ért ő. A te ítéleted szerint megharcolta ő a nemes harcot s bár ifjú volt, mégis nagy hűségével ott látod te őt a kifutott célnál. Adj nyugalmat, Atyám, a te szolgád testének az anyaföld porában.
Szent törvényed előtt meghajolt lelkének pedig örök üdvösséget odafent. S ha majd otthon reá váró szerettei hírt vesznek haláláról, gyámolítsad őket erőddel, hogy le ne roskadjanak a bú miatt. Vigasztald meg barátait s engem is, a hű barátot!
Vezess karodon tovább is útamon. Mi vár reám itt Uram, nem tudom. Benned bízom csak, erős Isten s bármi történjék is velem, legyen meg mindenben a te akaratod. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor:
Háborús idők imádságos könyve hadbavonultak és azok családjai számára, 1916