2019. 06.15. 20 óra. Imák után.
Jézus: Drága gyermekem! Köszönöm imáidat!
A csíksomlyói zarándoklat, a 3 napos erőltetett menet kivette erődet, de lelkileg fel töltődve érkeztél haza. Emberemlékezet óta ennyi zarándok nem volt a "Nyeregben". Szent Édesanyám hívószavára tízezrek és tízezrek jöttek. A Szentlélek ott lebegett fölöttetek és a szívetekben, pünkösdi áldásait minden gyermekemre kiárasztotta. Most kegyelmi ajándékait osztotta szét, de hamarosan, mint a lelkiismeretek  megvilágítója tér vissza hozzátok.
Újra és újra kérlellek benneteket készüljetek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.Minden perccel egyre közelebb lelketek megvilágosításának napja.
Most már nem lehettek sem gyávák, sem szemérmesek, sem közömbösek! Minden alkalmat, helyzetet, lehetőséget meg kell ragadni és tudatni  kell ezt az eseményt az emberekkel.
A Nagyfigyelmeztetés után felgyorsulnak az események. A természet vajúdik, egyre több vulkán ébred fel. Árvizek, földrengések, rendkívüli időjárás, már most jelzi, hogy az idő hamarosan betelik.
Imádkozzatok!Imádkozzatok!Imádkozzatok!
Most pedig megáldalak az engedelmesség és a tisztaság lelkével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen
Jézus bátor harcosa.
2019.06. 19. Szentségimádás alatt. 17 óra 40 perc.
Drága Jézus! Napról napra a szent mise után Szentségimádás van templomunkban.Rendkívül hálás vagyok ezért!
Jézus: Drága gyermekem!
Földi életem során mindig veletek akartam lenni és most is mindig veletek akarok lenni. Nemcsak  Szentáldozáskor és a lelketekben, hanem valóságos jelenlétemmel az Oltáriszentségben is. Oly boldog vagyok amikor ebben a szent csendben szemléltek Engem.
Mindent elém hozhattok, örömötöket, bánatotokat, kéréseiteket. Minden imátok meghallgatásra talál, ami lelketek üdvösségét szolgálja.
A mai szentmisében Márta és Mária szolgálatáról hallottatok.
Ez a két szolgáló asszony ,Márta szolgálatában a tevékeny,  cselekvő Egyházat, Mária, aki Jézusa lábánál "issza" Ura szavait, a lelki, az evangelizáló ,a missziós Egyházat szimbolizálja. Márta a testi cselekedetek Egyházát jeleníti meg, Mária a csendes, elkülönülő, elvonuló, a világtól távol levő, másokért imádkozó Egyházat mutatja be. A jelenben a tevékeny, a cselekvő Egyház, amely mindig mutatni, felmutatni ujjá szervezni akar, akár a humanizmus álarca mögé bújva is, ellentéte a lelki Egyháznak, amely az Evangélium csendessége, az imák a hagyományok megőrzése által akar közel maradni Jézusához.
Drága gyermekeim! Jöjjetek Uratok lábához, hallgassátok az Evangéliumot, csendesedjetek el, szolgáljatok Isteneteknek, mert ha ti Isteneteket szolgáltok Ő kiegészíti és megadja nektek amire életetekben szükségetek van.
Most pedig megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen
Jézus bátor harcosa.
2019. 06.21. Harmadik péntek. Vác. Szentségimádás alatt 10 óra 20 perc.
Jézus: Drága gyermekem! Most a megbocsátásról a megbocsátani tudásról szeretnék beszélni neked.
Mi is a megbocsátás?
A megbocsátás a sérelmek, fájdalmak, a megbántások elengedése, dédelgetett sérelmeink, megbántottságunk feloldása. Az elengedés, a feloldás, -kulcsszó ebben a vonatkozásban.
A megkötözöttség, a sértődöttségben való megmaradás, mint" kövek", nehéz terhek,-vannak az emberek lelkén. Ezeket cipelik akár egész életükön keresztül. Minden lelki teher ami a lelkeket nyomja, akár testi megnyilvánulásokban is megjelenhet.
A megbocsátással felszabadul a lélek, "szárnyal", szeretni és örülni tud. Kinyílik afelé az ember felé akinek megbocsátott. Az akadályok elhengerülnek a szeretet gyakorlása előtt.
Minden ember, aki meg tud bocsátani, az alázatot gyakorolja a másik ember felé.
Az alázat legkifejezőbb bemutatója Jézusotok, Én voltam, Aki a Mennyei Atya iránti szeretetből felajánlottam magam, életemet adtam értetek. Ezzel kiengeszteltem Mennyei Atyámat.
Szent szavaimban azt mondtam,- " ha ti nem bocsátotok meg felebarátaitoknak, Mennyei Atyátok sem fog megbocsátani nektek"
Ezért vetkőzzétek le a büszkeségetek "köpenyét" és Én a szeretet és az öröm és az üdvösség palástjával takarlak be benneteket.
Most pedig megáldalak az alázat és a megbocsátani tudás lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jézus bátor harcosa.
Szentségimádás alatt, Vác.  11 óra.
Mennyei Atya: Drága gyermekem!
A két Szent Szívről, Jézus Szentséges Szívéről és Szűz Mária Szeplőtelen Szívéről szeretnék beszélni neked.
E két Szent Szívet Én alkottam, Mennyei Atyátok.
Az Én két Szent Szívem, Jézus Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve az Én Szívem.
A Szentlélek, Szűz Mária jegyese, a Szeplőtelen Szív birtokosa, tulajdona.
A Szentháromság Szíve egy, Jézus Szentséges és Szűz Mária Szeplőtelen Szívével. Ez a szeretet Szent Szíve.
A szív, a test motorja, a lélek lakhelye, minden élet a szívből indul el. A lélek a fogantatás pillanatában belép a testbe, a szív pedig teszi a dolgát, fenntartja az életet.
Minden jó és minden gonoszság a szívből indul el. A szív és a lélek elválaszthatatlanok.Ha a szív megáll, a lélek kilép a testből.
Amikor azt mondom, vizsgáljátok meg lelkiismereteteket, tisztítsátok meg szíveteket, e kettő elengedhetetlenül együttműködik.
A tiszta szív tiszta lélekkel él, a tiszta lélek tiszta szívvel él.
Jézus lándzsával átdöfött Szíve és Szűz Mária tőrökkel átdöfött Szíve a fájdalomban, az áldozatban és a szeretetben egyesült Szív, amely egymástól el nem választható.
Jézus Szent Szíve és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, Mária áldott állapotában eggyé vált a szeretetben, a Golgotán pedig összeforrt a szenvedésben.
Jézus feltámadásakor pedig dicsőségesen és győzedelmesen diadalt aratott a gonoszság fölött e két Szent Szív.
Hamarosan Drága Leányom Szeplőtelen Szívének diadala megvalósul és ezzel megdicsőíti Szent Fiam Szent Szívét és beteljesíti a Szentháromság akaratát.
Most pedig megáldalak a tiszta szív kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jézus bátor harcosa.