1990. december 31., hétfő

San Martino

(San Martino 90.12.2)
Dicsőítsük az Atyát!
Gyermekeim,
Isten mindegyiktekre határozott küldetést bízott,
mert értékesek vagytok előtte, és isteni terve számára.
Köszönöm, gyermekeim,
hogy a mai napon ti rám bízzátok magatokat azzal,
hogy Szeplőtelen Szívemnek szentelitek magatokat.
Én napról napra vezetni foglak titeket
az Ő szeretetében, és megtanítom,
hogyan szolgáljátok Őt hivatásotokban,
hogy az igazság tanúi legyetek,
feddhetetlenül megőrizve a szent keresztségben
kapott Kegyelmet.
Ma egyesültök imádkozó seregeimmel:
közösen fogunk imádkozni,
hogy Jézus Szentséges Szíve elérje diadalát
az én Szeplőtelen Szívemmel együtt!
Drága gyermekeim,
vigyetek magatokkal otthonaitokba,
hogy megáldjam szeretteiteket,
és hogy családjaitokat megvédjem.
Mindnyájatokat magamhoz ölellek és megáldalak!

(San Martino 90.12.30)
Mindörökké dicsőség az Atyának!
Miközben megáldalak titeket, ma megnyitom nektek
Szeplőtelen Szívem ajtaját,
hogy befogadjalak és óhajotok szerint
enyéimmé tegyelek titeket.
Nagy bizalommal hagyatkozzatok rám,
és én megajándékozlak titeket a szív tisztaságával,
hogy Jézussal találkozhassatok.
Én távol tartalak titeket a pokol tüzétől,
és sohasem foglak elhagyni titeket,
egészen addig, míg velem együtt
be nem léptek a Mennyországba!
Minden embernek hirdessétek ígéreteimet:
aki nekem szenteli magát, eljut az üdvösségre!
Megáldalak, és magamhoz ölellek titeket!