2009. április 3., péntek

Ez után már úgy korszakolunk hogy „G20 előtt” és „G20 után”

Francia lapok a londoni csúcsról
A konzervatív Le Figaro „Teljesített vállalás" című vezércikkében írja: bár még kissé korai lenne teljes bizonyossággal leszögezni, hogy végre az olyannyira várt „reménysokk" következett be Londonban a G20 tanácskozásán, a pénzpiacok eufóriája láttán nem fér kétség ahhoz, hogy szokatlan dolog történt. A G20 eredményeit nyilvánvalóan megkönnyebbüléssel  vagy éppen lelkesedéssel fogadták. A nagy találkozót jellemző súrlódások és feszültségek után az az érzés uralkodott el, hogy ez a pénzügyi csúcs szakítást jelez a kapitalizmus eddigi formájával. Ez után lesz „G20 előtt" és „G20 után". Anélkül, hogy legyőzte volna a válságot, ami nem is volt célja, a londoni tanácskozás vitathatatlanul egy új korszak, esetleg egy új világrend kezdetét jelezheti, ahogy arról a brit fővárosban összegyűlt államfők meg akarták győzni magukat - írja a lap, az eredmények közül kiemelve a pénzügyek rendszabályozására hozott intézkedéseket és a nagy nemzetközi pénzügyi intézmények rendelkezésére bocsátott 1100 milliárd dolláros keretet. A londoni G20 nem vált azzá az elrontott randevúvá, amelyet a hivatásos Kasszandrák jósoltak, sőt talán történelmi csúcsként emlékeznek majd rá. http://www.lemonde.fr/la-crise-financiere/article/2009/04/03/matthieu-pigasse-ce-g20-n-est-ni-un-succes-ni-un-echec_1176142_1101386.html
A liberális Le Monde hasonló hangnemben ír. A G20 sikeresen vizsgázott. Ez korántsem volt előre biztosított. Az északi gazdaságok és a Dél feljövő hatalmai között bőségesen akadt konfliktus, vita és összeütközés, az április 2-i londoni csúcs könnyen fulladhatott volna kakofóniába. A közös érdek azonban felülkerekedett: összehangolt akcióra volt szükség az 1945 óta legsúlyosabb gazdasági-pénzügyi válság felszámolásához. Londonban a világ azt láthatta, hogy a nemzetközi színtérre egy kicsit visszatér az állam. Más szóval a G20 felvázolta a világkapitalizmus új szabályait. A világ egy szabályozásoktól megfosztott (totalement déréglementé) pénzügyi globalizációt élt át, amelynek vad irama a jelenlegi válságba torkollott. A londoni találkozó - amelyet elsőként 2008 szeptemberében Nicolas Sarkozy követelt - bevezette a szabályozást, vagyis az óvatosságot a világ pénzügyeiben, új felügyeleti szerepet bízott a Nemzetközi Valutaalapra az államok pénzügyi és monetáris tevékenysége fölött, megbízva azzal, hogy szükség esetén adjon vészjelzést. További eredmény, hogy London megölte a G8-at, az amerikai-japán-európai találkozók éves rendszerét, amely úgy próbálta intézni a bolygó ügyeit, hogy annak egyáltalán nem volt reprezentatív képviselője. Azonban a G20 informális szervezet. Ha a globalizáció által megkövetelt világkormányzás embriójává akarják változtatni, intézményesíteni kell, először egy állandó titkárság felállításával - véli a lap. http://www.lemonde.fr/opinions/article/2009/04/03/que-vive-le-g20_1176180_3232.html
A Le Monde „A G20 se nem siker, se nem kudarc" címmel teljes terjedelmében közli a Lazard bank egyik vezetőjének, Matthieu Pigasse-nak, a „Monde d'après, une crise sans précédent  (kb. A világ ezután - egy példátlan válság) című könyv szerzőjének értékelő internetes fórumáról készült jegyzőkönyvet. Pigasse szerint az IMF-nek biztosított kiegészítő alapok nem elegendőek, de hasznosak. Vagy szegény, vagy fejlett és „hozzánk közel álló" országok fogják megkapni, amire a legjobb példát a kelet-európai országok jelentik. De ez nem jelent gazdaságösztönző tervet, csak egy lépést. A tőzsdék lelkesedése nem fog sokáig tartani, ha nem következnek gyors intézkedések a határozatok végrehajtására. Kína megjelenése nagy fontosságú változás, egy új világ-direktórium alakul ki, már nem az Egyesült Államok a világot egymagában domináló hatalom. Már nem a 7-8 leggazdagabb ország vezeti a világot, a kiszélesített direktóriumban 12 feljövő ország is részt vesz. Ez új nemzetközi egyensúlyt tükröz, aminek csak örülni lehet. A pénzügyi paradicsomok megfékezésére irányuló szándék helyes, az ördög a részletekben van: a listákon túl a kérdés az, hogy milyen szankciókat lehet hozni a megnevezett országokkal szemben és hogy kimaradnak fontos helyek, mint az amerikai Delaware vagy például Hongkong - nagy tehát az eltérés a cél és a megvalósítás között. http://www.lemonde.fr/la-crise-financiere/article/2009/04/03/matthieu-pigasse-ce-g20-n-est-ni-un-succes-ni-un-echec_1176142_1101386.html
 A Libération szerint érdemes ugyan fogadni arra, hogy a G20 bekerül a jövő gazdasági tankönyveibe, elsősorban a történelmi pénzügyi válság, Barack Obama európai látogatása és a példátlan konfrontáció miatt, amelynek színhelye volt a számadást és reformokat követelő francia-német páros fellépésével - de ezután felteszi a kérdést: vajon ez „egy új világ eljövetelét" jelenti-e? A válasz: világos, hogy nem. Legfeljebb kijelölték a reformok útját, de  már ez is sokat jelent - bizonyítja, hogy a nemzetközi közösség a G20 keretében nem csak a nagy elvek tekintetében képes egyetértésre jutni, de konkrét és pontos döntések meghozatalára is képes. A lap emlékeztet arra, hogy a dolgok rosszul kezdődtek, Párizs és Berlin ellenezte a gazdaság fellendítésére irányuló költségvetést, az előbbi mert nem rendelkezett erre eszközökkel, Németország pedig mert ellenzi az adósságnövelést akkor is, ha jó ügyet szolgál - Amerika ellenezte a pénzügyek szabályozását. Végül minden jól végződött, az Egyesült Államok elérte a Nemzetközi Valutaalap eszközeinek megháromszorozását, az európaiak a pénzügyi rendszer szabályozására teendő lépéseket, még ha nem is lehet csodát várni a fedezeti alapok átláthatóvá tétele tekintetében. Még fontosabb lehet a G20 egyáltalán nem kellemetlen multilateralizmusa, amelyben bizonyosan szerepe volt Obama fellépésének. - olvasható a Libérationban. http://www.liberation.fr/economie/0101559899-pas-de-nouveau-monde-mais