2012. április 1., vasárnap

Milyen sors vár az egyiptomi Koptokra 3. Sheduna halála után?

A koptok az ősi egyiptomiak leszármazottai és az egyiptomi fáraók közvetlen örökösei. Jelenleg az ország lakosságának körülbelül 9%-t teszik ki. A pontos szám nem ismert, a feltételezések szerint 6 millió fő körüli.
Ez a szám lehet magasabb, ám az egyiptomi hatóságok – a főképpen muzulmán országban (a VII. századi arab hódítás óta) – nem nagyon foglalkoznak vele. Közelítőleg félmillió kopt él még Etiópiában is. A kopt diaszpóra egymillió fő körüli, amiből százezer fő él az USA-ban és Kanadában.
A koptok többsége a Kopt Ortodox Egyház híve, a fennmaradó részük pedig (közelítőleg 100 ezer fő) a Kopt Katolikus Egyház híve. A koptok mindig kitűntek azzal, hogy hűek maradtak a kereszténységhez, bármily erős nyomást is gyakorolt rájuk a muzulmán környezet. Gyakorlatilag nincs képviseletük a társadalom felsőbb rétegeiben. Boutros Ghali, a 6. ENSZ főtitkár, volt az egyetlen kopt származású ember, aki világszerte ismert politikussá tudott válni (a Boutros a Péter név arab változata). Gazdaságilag azonban sikeresebbek, ami még egy okot ad arra, hogy támadják őket, különösen tekintve, hogy olyan pozíciókat töltenek be, amik „nem elég rendesek” a muzulmánoknak. Egy példa erre a főváros hulladékának feldolgozása. Egy városnegyed van, melynek a neve „A tisztítók városa” s kopt lakossága meghaladja a negyvenezer főt. A muzulmánok ezt a munkát „tisztátalannak” tartják, mivel az ételhulladékot sertések táplálására használják, pedig egyiptomi viszonylatban jó profitot hoz ez a munka.
Mubarak távozásával a kopt kissebség nagy reményekkel tekint a jövőbe, új imaházakat szabályozó törvényre számítva, ahogy azt az új hatóságok megígérték. Ezek megkönnyítenék a kopt kissebségek bejegyzésének folyamatát, és faji és vallási megkülönböztetésért való bűnügyi felelősségre vonhatóságot ígértek. Semmi nem történt meg ezek közül, sőt, ezekkel ellentétben az „arab tavasz” hatalmi vákuumot szült Egyiptomban, és az egyiptomi társadalom még mélyebbre süllyedt a szélsőségességbe. Például a Muszlim Testvérek nemzetközi vallási-politikai szerveződés (Oroszországban betiltott terrorista szervezet), a kormányellenes szlogenjei miatt népszerűbb, mint valaha. A 2011-es parlamenti választásokon a szavazatok 40%-át kapta meg. A koptok helyzete még nehezebb spirituális vezetőjük, 3. Shenouda (Alexandria és egész Afrika pópája) elhunyta óta. 3. Shenouda több mint 40 éve töltötte be pozícióját, 1971 óta. A pátriárka halálával a Kopt Ortodox Egyház vezetés nélkül maradt, s nem könnyű méltó utódot találni egy ilyen tapasztalt, s klerikális körökben jelentős befolyással bíró ember helyére. Rendkívüli energiáról tett tanúbizonyságot az Antióchiai, Bulgár és Római ortodox egyházak közötti párbeszéd eszményének védelme során, s 3. Shenouda sosem tagadta meg a párbeszédet a Katolikusokkal, vagy Konstantinápollyal. Az 1970-es évek a koptok számára rendkívül nehéz idők voltak, amikor a kopt-ellenes muzulmánok tiltakozóhullámai ismét sokkolták Egyiptomot, és 3. Shenoudat háziőrizetbe vették Anwar Sadat parancsára. Hoszni Mubarak szabadította ki, de csak három évvel hatalomra kerülése után.
A kopt közösség számára a legnehezebb idők az 1940-es és 1950-es évek voltak. Az ideológiai krízis évei voltak, súlyosbítva a folyamatos nyomással a hatóságok részéről, s a helyi fundamentalisták iszlámra megtérésre szólító szavával. Csupán 1946 és 1956 között körülbelül 50ezer kopt vetette el a keresztény hitet, és tért át a muzulmán hitre. Azokban az időkben a kopt fiatalság körében elterjedt, és növekvő volt az elutasítás a papsággal és vallási intézményekkel szemben. Ezek oka az állam hirtelen beavatkozása volt az ideológia területére, a szekularizációba és a társadalmi és politikai folyamatok szekuláris alapokra helyezése. Azokban az időkben a koptoknak sikerült „visszafordítaniuk az idő kerekét”, megállítani a közösség spirituális szétzüllesztését, megtisztítani a rituálékat a babonás és idegen elemektől, melyek a vallási gyakorlatba azokban az időkben szivárogtak be, amikor próbálkozások voltak a kopt szertartás megreformálására, és annak protestánsabbá tételére. Azóta a Kopt Ortodox Egyház és papság elismertsége sokat nőt, és csupán néhány kopt tér át az iszlám hitre manapság. E téren 3. Shenouda hozzájárulása hatalmas. Ő egy nagyon stratégiai gondolkodású ember volt, vezetése alatt a Kopt Ortodox Egyház kiterjesztette tevékenységét, megpróbálva nem lelki táplálék nélkül hagyni a diaszpórában élő koptokat sem. Új kopt templomok nyílnak az USA-ban, kopt egyházmegyék alapulnak Új-Zélandon, Ausztráliában, Bolíviában és Brazíliában.
Milyen kapcsolata lesz a koptoknak az új egyiptomi kormánnyal 3. Shenouda elhunyta után? Attól tartok, hogy nem csöndes és békés élet vár a többmilliós kopt közösségre Egyiptomban. A koptok túszok a saját országukban. Állandósult konfliktusra vannak kárhoztatva a számosabb muzulmán lakossággal. Nem számít, hogy a koptok az ország őslakosai, ellenben a betelepültekkel, s hogy az ország javára dolgoznak csakúgy mint a többi egyiptomi, ferde szemmel tekintenek rájuk. Bár 3. Shenouda maga is részt vett az 1948-49-es Arab-Izraeli háborúban tartalékos tisztként pappá szentelése előtt, az állam sosem változtatta meg hozzáállását a kopt polgárai irányába. A kivándorlás emelkedik a koptok között, több mint 93ezer kopt hagyta el Egyiptomot 2011 márciusa óta, főleg az USA, Kanada és Ausztrália irányába. Kairó bátorítja a folyamatot, mivel ilyen módon megszabadulhat a „nemkívánatos elemektől”. Példaképpen: A Napóleoni megszállás idején a XVIII. században az iszlám vezetők szándékában állt kiirtani minden keresztényt az országban, mint potenciális francia szövetségeseket. Szerencsére a gyakorlatban sosem következett ez be. Manapság, a XXI. században az emberéletet követelő keresztényellenes pogromok, templomgyújtogatások mutatják a keresztény-muzulmán kapcsolatok gyászos pszichológiai tájképét. A hivatalos média támogatja a radikális muzulmán ifjúságot, ahogy tette az „arab tavasz” során is, a keresztényellenes őrjöngés egy másik hullámakor.
Amikor 3. Shenouda pátriárka Kirill pátriárkával, Moszkva és egész Oroszország pátriárkájával találkozott, Kirill pátriárka egy pásztorbotot ajándékozott neki, s ezt mondta: „Mikor erre támaszkodsz, emlékezz, hogy vannak testvéred is, akikre szintén támaszkodhatsz”. Oroszország a legnagyobb keresztény hatalom, s rendkívül fontos, hogy hangját hallják amilyen hangosan csak lehetséges, amikor a koptok problémájának megoldására sor kerül.
Vladislav Gulevics - fondsk.ru

Kiszervezik a polgári légi közlekedést az 1-es Terminálról

A Malév csődjét követő pénzügyi helyzetre hivatkozva a Budapest Airport igazgatósága döntést hozott az 1-es Terminál lezárásáról. További leépítésekkel kel számolni, elbocsátanak 180 dolgozót, az 1-es Terminált használó légitársaságoknak pedig legkésőbb júniusig át kell állniuk a 2-es terminál használatára. Az 1-es Terminál műemléki védettség alá kerül, de a védelem, az irodák tovább működnek, és az adminisztratív dolgozók is helyükön maradnak. Vagyis az 1-es Terminálról csak a polgári légi közlekedést szervezik ki, de a létesítmény tovább fog üzemelni. Jól látható, hogy a következő 4-5 évben (ennyi időre zárták le) a területen valakik olyan tevékenységet kívánnak folytatni, amibe civileknek, illetve a repteret használó vállalatoknak nem lehet betekintése. Lehet "találgatni"!
Molnár István

Ukrajna megállapodást írt alá az EU-val

Ukrajna egy 160 oldalas megállapodást írt alá az EU képviseletével. A megállapodás értelmében ezek után könnyebb lesz vízumot kapni, és gyorsabbak lesznek a befektetési lehetőségek. A teljes megállapodási anyag 1500 oldal volt, de ebből 160 oldal került kétoldalú elfogadásra. Az üggyel kapcsolatban azonban nagy a csend az ukrán médiában.
Az ügyhöz Oroszország még nem szólt hozzá, de biztosan nem hagyja majd szó nélkül. Ez a médiacsend alapvetően azért van, mert Ukrajna rendkívül kiélezett bel- és külpolitikai helyzetben van. Ütközőponttá vált kelet és nyugat között. Az a szerep, hogy közvetítő lesz a két térfél között, átesett a ló túlsó oldalára. Most már sokkal inkább egy ütközőzónára kezd hasonlítani. Tavalyi beszédében (erről akkor írtunk) Medvegyev elnök félreérthetetlen kijelentést tett, miszerint nincs kétkulacsos politika. Vagy itt van valaki, vagy ott.
Ez a beszéd több szempontból is igen fontos volt, és Fehéroroszország (amelynek akkor kifejezetten szólt) meg is értette. Ukrajna még nem fogta fel teljesen. Medvegyev ezzel ugyanis egyértelműen a világ tudtára adta, nincs gazdasági határtalanság a világban, a globalista gazdaság felett áll egy kemény politikai törekvés, amely egy időben eltűnni látszott, de most már újra kezd kialakulni. Van kelet és nyugat, a kettő között pedig újra egymásnak feszülnek az ellentétek, most az ideológiai helyett sokkal inkább erkölcsi és faji alapokon. Gazdaságilag még nem annyira érvényesül (rengeteg a keresztbe-kasul befektetés) de ez is tisztulni fog idővel, ha keresztbe nem húzza a lassú tisztulást egy háború.
Ukrajna belpolitikailag is instabil ország, ugyanis az ukránok Ukrajnán belül éppen csak a többséget alkotják. Rengeteg a különböző náció, és így érthető, hogy többek között a magyar autonómia törekvések ellen is határozottan igyekeznek fellépni, mivel ha nekünk megadják, az oroszok is azonnal követelni fogják, márpedig ők majdnem 20 százaléka a lakosságnak (valójában sokkal magasabb, mert ez ukrán számítási arány). Így hát érthető, hogy nagy a csend. Ugyanis Ukrajna számára egyáltalán nem mindegy, hogy Moszkva mit szól a dolgaikhoz. Ukrajna fontos beszállítója Oroszországnak, aminek az elvesztése rendkívül érzékenyen érintené a gazdaságot, valamint hatalmas mennyiségű nyersanyagot vásárol onnan, aminek az ára szintén nem mindegy. Kijev ugyan igyekszik megkerülni az orosz nyersanyagot, de az egyre inkább hiánycikk a világban, ez tehát csak próbálkozás marad.
Ukrajna még próbál a mérleghinta tetején maradni, de erre egyre kevesebb a reménye. Így hát húz egy kicsit ide, húz egy kicsit oda. Azzal azonban tökéletesen tisztában van, hogy erre már nem sok ideje van. Ha Moszkva mellett teszi le a voksot, akkor a cionisták bosszújára számíthat, hatalmas nyugati befektetések fognak kivonulni. Ha a Nyugat mellett, akkor Moszkva csapása lesz elrettentő, a gazdasági nyomás mellett azonnal feltüzelhetik a donyeci oroszokat, és nagyon könnyen kialakulhat egy polgárháború elszakadási törekvésekkel, itt ugyanis nagyjából 5 - 6 millió orosz él, majdnem hogy színtiszta orosz terület. Márpedig ez a terület az Ukrán gazdaság motorja. Ebben az esetben ráadásként, ha a románok, magyarok, lengyelek, tatárok az egész Krimmel együtt elkezdik az erőteljes függetlenségi tevékenységet, Ukrajna egyszerűen széteshet.
Nyugati elemzők minden jelenlegi megállapodás ellenére kizártnak tartanak egy tartós ukrán-EU megállapodást és kapcsolatot. Sokkal inkább valószínű az orosz érdekszférához való csatlakozás. Addig viszont a Nyugat kihasznál minden lehetőséget, amit csak lehet.
Kemény Gábor

Könnyű út a doktori titulushoz

Legbűnösebb egy olyan egyetem, amely ilyen rendű- rangú-értékű dolgozatok írását lehetővé teszi. Az ifjú asszisztens és doktorandus bekerül egy környezetbe, ahol megkapja a szakmai know-how-t, és hogy ezt miképp kell tálalni. A magyar egyetemek a műszaki egyetemek világranglistáján sehol sincsenek. Még a százas listán se. A német egyetemek sincsenek sehol a 32-es listán. Az Európai műszaki egyetemek közül egyedül a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH), aki a mérnöki tudományok területén 2011-ben a 9. helyen van. De volt többször előbbre is már. És mielőtt a doktorandus egyáltalán nekifoghatna a dolgozata megírásának rengeteg részeredményt kellene kutatási területén publikálnia. Minden szakterületnek meg szokott lenni a legrangosabb publikációs lehetőségek listája. Ezeken a helyeken érdemesnek kell tartsák a dolgozatainak a megjelentetését. És nemzetközi helyekről beszélek, nem magyarról vagy románról. Hanem a legszínvonalasabb, legtiszteletreméltóbb nemzetközi helyekről. Amennyiben ez nem követelmény az megint csak az egyetemnek a súlyos hibája. Miután a környezet csak ilyen igényeket támaszt a kandidátussal szemben, akkor tényleg nincs mit számon kérni a kandidátuson magán. Teljesen rá van bízva, hogy saját magával szemben mennyire tisztességes és mennyire érdekli a szakterülete önmagában és nem a karrierje. A leggyengébb doktori dolgozatok azoktól kerülnek ki, akik csak karrierépítés miatt "írnak" doktori dolgozatot. Azokat maga a tudományos eredmény nem érdekli. Ez a jellemző mindkét esetre: zu Guttenberg és Schmitt Pál esetére is.
Ettől függetlenül mondhatom, hogy mindkettő képes lett volna magasabb színvonalú dolgozatot megírni, amennyiben a környezetük szigorúan kötelezte volna őket erre. Egy komoly intézetben nemcsak a témavezető professzor vizsgálja felül a dolgozatot, hanem az évek során a rész publikációk sorait a rangidős kollegák is, akik a szakterület tekintélyei már. Ha ez nem történt meg, akkor megint a doktori titulust kiadó egyetem a hibás. Gyurcsányosan: Nem kicsit, de nagyon!
És nem utolsó sorban az ETH-n semmi esélyed sincs, hogy doktori titulushoz juss, ha nem vagy az ETH alkalmazottja tudományos munkatárs státusban. Magyarországon, Romániában, stb. ez nem gond, mivel még mindig dívik a fiók disszertációk írása. Értsd olyan témák, melyek kidolgozása igényel magas szakmai tudást, de nem igényel igazi kutatási munkát. Vagyis egyenese arra íródnak, hogy majd valamelyik fiók mélyén eltűnjenek. Ez is egy tisztességtelen hozzáállás az egyetemek részéről, mivel ez a nemzeti és az európai iparnak okoz veszteséget. Ilyen disszertációk megírását sürgősen lehetetlenné kell tenni, meg kell szüntetni. Ilyen disszertációk területén nagyon magas a csalás rizikója, mivel nem kapcsolódnak semmilyen konkrétan lefutott kutatási programhoz, mérési eredményekkel igazolt matematikai modellekhez, és ezekből született találmányokhoz.
A magyar egyetemi oktatás predesztinált erre a fiókdisszertáció írásra strukturális hibája miatt. Óriási hibának tartom, hogy a kutatás nem az egyetemeken folyik, hanem úgymond az Akadémiai Intézetekben. Így a kutatás elszigetelődik a felsőoktatástól, a diákok nem kerülnek kapcsolatba vele, de még a doktorandusok sem. Meg kellene szüntetni ezt a szétválasztást és az ETH mintájára a kutatást visszatenni az egyetemekre, a katedrákat megszüntetni és intézeteket szervezni. A magyar egyetemeket kutatás orientálttá kell tenni. Az ETH Európa egyik legnagyobb kutató bázisa. Ameddig ott dolgoztam az alkalmazottak létszáma majdnem annyi volt, mint a diákok létszáma. Versengés folyik most is, hogy a diákokat integrálhasd a kutatási programod egy-egy kis részébe, melyet jól körülhatárolva a diáknak kell vezetésed alatt megoldjon. De a diák hatalmasat segít munkádban, mivel elvégez egy rakás „favágást”, ami tőled értékes időt rabolna el. És a diákok erre, megfelelő vezetés mellett, mind képesek is. Ezért értékesebbnek tartom az ilyen szemesztermunkákat, diplomamunkákat, mint egy akármilyen magas szintű fiók-disszertációt. A diákok integrálása egy-egy kutatási programba úgy történik, hogy a témádat meghirdeted a diákok hirdetőtábláján, az előadásokon. A többi kollegával együtt kijelöltök egy napot, amikor mindenki bemutatja kutatási területét és abból azt a részt, amit szemesztermunka, diplomamunka keretén belül meg kell oldani. Ezek után várod, hogy az elkövetkező napokban megkeresnek a diákok és feliratkoznak nálad a szemeszter, diplomamunkára. Például hozzám feliratkozott 3 diák, míg kollegáimhoz egy sem. Pedig akkor még németül rosszul beszéltem és azt is székely hangsúllyal.
1992-1993-ban a tanügyi törvény megalkotása előtt több magyar egyetem vezetőségének tartottam előadást a zürichi ETH stratégiai vezetése témában. Szünet nélkül több mint 2 órás előadás volt. És a rektorok, katedravezetők érdekfeszítőnek találták. Persze hogy érdekfeszítő volt, amikor bemutattam, miképp követik a különböző intézetek tudományos eredményeit és miképp értékelik azt ki, mikor jut egy intézet olyan fázisba, mikor saját maga is meg tudja már állapítani, hogy vége, be kell zárni. 6 évig tartott a disszertációmhoz szükséges kutatómunkák megszervezése, kivitelezése, az eredmények feldolgozása. Ez alatt 2 intézetet zártak be: az alagút és drótkötélpálya meg a fotográfia intézetet. Ezen legutóbbiból én átvettem egy informatikust. Ez a módszer is egy szinte sokkolónak ható információ magyar egyetemek vezetőinek, miszerint professzor egyből munkanélkülivé válhat. Az előbb említett Drótkötélpálya és Alagút Építés Intézet munkanélkülivé vált professzora San Franciscóban talált állást (magyar zsidó volt). Közismert, ha máshonnan nem, hát a hollywoodi autós üldözéses jelenetekből, mivel San Francisco dimbes-dombos meredek helyein a villamosokat drótkötéllel húzzák és ezt az egész rendszert az ETH intézet vezetése alatt szanálták. Tehát volt a professzornak kapcsolata.
És végül a köztársasági elnök esete is azt bizonyítja, hogy amennyiben az ETH színvonalán lennének a magyar egyetemek, akkor ilyen eset egyáltalán fel sem merülhetne. Az egyetem felelőssége hatalmas és a tanári gárdát súlyosan kellene szankcionálni és felelősségteljes munkára fogni! Szégyent hoztak az országra! Ezért pedig felelősségre kell vonni őket!
Dr. Ing. Sebestyén Teleki István
dr. sc. techn. ETH Zürich

Törökország választás előtt áll

A szíriai terroristák felfegyverzésére történő felhívások egyre hangosabbak, Szaúd-Arábiával az élen, ugyanis az arab állam nemrég bejelentette, hogy a szíriai lázadók felfegyverzése "kötelesség". Nem véletlenül hangzott el ez a felhívás, amely a nagyhatalmi támogatást hivatott kifejezni éppen akkor, mikor a szíriai terroristák a szomszédos országoknál lobbiznak, hogy engedjék át a Szíriába tartó fegyverszállítmányokat. Hillary Clinton is ma jelentette be, hogy nemsokára "a legkiemelkedőbb arab és nyugati tisztviselők" fognak határozni azügyben, hogyan lépjenek fel az Asszád-kormánnyal szemben. Ez az ígéret a látszat kedvéért több humanitárius jellegű segélyt is tartalmaz, de a lényeg a szomszédos országok állandó, nagyhatalmi nyomás alatt tartása. Azon kívül ne legyenek illúzióink - ahogy a szaúdi felhívás is egyértelműsíti, azok a humanitárius szállítmányok nem csak takarókat és gyógyszereket tartalmaznak. Ahogy a szaúdi külügyminiszter fogalmazott a Clintonnal történő találkozón, a szíriai ellenzék "nem tudja megvédeni magát, csak fegyverekkel".
A felhívás természetesen a Törökországban 70 ország részvételével zajló "Szíria barátai" találkozón is elhangzott.
Hillary Clinton azt követően egyesével konzultációt tartott valamennyi öböl-menti állam küldötteivel, hogy a felszólítást kellőképpen nyomatékosítani tudja. Mint az USA régi szövetségese, Szaúd-Arábia is kifejezte egyetértését abban, hogy Asszád nem tudja megakadályozni a vérontást (amit a nyugati államok arab szövetségeseikkel közösen kiviteleznek), ezért az Arab Liga küldötteinek meg kell határoznia egy határidőt, amin túl az országnak "további következményekkel" kell számolnia. Clinton képmutató módon az általa lelövetett civileket sajnálta, és a még le nem lövetett civileket felszólította, hogy működjenek együtt a lázadókkal.
Mivel a szír haderő folyamatosan támadás alatt tartja és nem engedi újjászerveződni a "lázadókat", ezért a nyugati országoknak az a lehetőség maradt, hogy az általuk parancsba adott robbantásokra és merényletekre hivatkozva vonják kétségbe Asszád vezetői képességeit, mondván hogy nem tud rendet tenni.
A szaúdi külügyminiszter szerint az Asszád-kormány "emberiség elleni bűncselekményeket követ el", és a "Szíria barátai" találkozón lezajlott megbeszéléseket követően biztosak lehetünk abban, hogy az ilyen kijelentéseknek megfelelően a szír kormányra még nagyobb nemzetközi nyomás fog nehezedni - ami elsősorban Törökországot állítja választás elé.
Miközben Isztambul házigazdája volt a "Szíria barátai" találkozónak, az ország kétoldalról is nyomás alatt találja magát. Egyrészt a nyugati országok és arab szövetségeseik felől, másrészt az Asszád-rendszer részéről. Bár Törökország szolgál a találkozók helyszínéül, kiképzőközpontokat biztosít a szíriai terroristák számára, támogatja a "Szír Nemzeti Tanács" fedőszervezetet, a török belpolitikában egyre nagyobb feszültségeket okoz a Szíria ellen folytatott tevékenység. A török média erre csak rátesz egy lapáttal, ugyanis a főbb napilapok nyomás alatt tartják a kormányt és nem mulasztanak el egyetlen alkalmat sem arra, hogy kihangsúlyozzák, Szíria és Törökország közös történelemmel rendelkezik, és igazságtalan egy baráti ország elleni ilyen kemény fellépés, mellyel a török vezetés végleg elveszti becsületét.
Törökország és Szíria közt még mindig nagy jelentőségű gazdasági kapcsok állnak fenn, és a Katar, illetve Szaúd-Arábia általi sorozatos felhívások a szír rendszerváltásra a török gazdaságot is aláássák, így a belső ellenzéknek nem csak erkölcsi, hanem gazdasági alapjai is vannak a kormány Szíriával szemben folytatott politikájának kritizálására. Ennek a politikának gyengeségeit mutatja az is, hogy miközben Törökország néha még a nyugati kormányoknál is messzebb megy a Szíria elleni retorikában, a Szír Nemzeti Tanács szinte teljesen elvesztette támogatói bázisát, mivel a szervezet még a látszat szintjén sem képviseli a szír nép érdekeit, a nyugati felforgatókat és szír kollaboránsokat pedig a kormányerők szép sorban elfogják. Így a török kormány egy virtuális szervezetet támogat, már annak a látszatát sem tudják fenntartani, hogy nem a nyugatiak utasításai szerint politizálnak, hanem egy valós szír szervezetet támogatnak.
Még a Szír Nemzet Front egy képviselője, Kamal Labwani is kijelentette, hogy a szervezet ma már csak azokból áll, akik külföldön tartózkodnak, Szírián belül gyakorlatilag nincsenek is jelen. Elmondása szerint a szervezetből rengeteg liberális és egyéb aktivista kilépett, mivel egyre nő a Muszlim Testvériség befolyása, és ez több szinten is szakadást okozott. Gyakorlatilag egy a nyugatiak által létrehozott fedőszerv fölött átveszi az irányítást egy muszlim mozgalom, így a nyugatiak is csak vonakodva támogatják, a liberálisaik, jogvédőik pedig szép sorban kilépnek a szervezetből.
Miközben a Szír Nemzeti Tanács saját belső bomlasztásával küszködik, a török politika választás előtt áll, mivel Szíria képviseli számára a hidat az arab világ felé - ha ez a kapocs megszűnik, az a nyugatiak felé történő végleges állásfoglalás, és Törökországon hosszú időre eluralkodik a belpolitikai káosz, akár polgárháborús helyzet is elképzelhető. A helyzetet csak fokozza az a törésvonal, miszerint egyes politikusok szerint elkerülhetetlen a szír haderővel való nyílt összeütközés, mások azonban minden áron ennek elkerülésére törekednek, akár területi veszteség árán is. Szíria kérdése Törökország számára nem csak egy végső választás lesz, hanem egyre inkább saját területi egységét érintő kérdéssé válik.
Molnár István


Minden a "legnagyobb rendben"! A dél-európai, az afrikai és a közel-keleti tűzfészkek "szépen" termelik a híreket és az áldozatokat. Szíriában egy olyan választásra lenne szükség,amelynek időpontját és feltételeit jól határozzák meg. Fontos az, hogy az kerüljön hatalomra, akit a nép választ meg- így fogalmazott a török miniszterelnök, miközben az Amerikai Egyesült Államok egyre határozottabban vezet be szankciót azon országokkal szemben, amelyek nem csökkentik az iráni olaj exportálást. A Dél-Szudán, Jemen, Szíria, Nigéria és Észak-tengeren olajpiacokon keletkezett fennakadások ellenére, nem keletkezett olajhiány. A fogyasztó országok figyelme Irán helyett más olajtermelő országok felé terelődött. Az amerikai kongresszuson jóváhagyott törvény ismeretében Barack Obama amerikai elnöknek minden hatodik hónapban egyszer nyilatkozatot kell adnia, hogy vajon elegendő a kereslet-kínálat egyensúlya a piacokon, hogy lecsökkentsék az Iránból vásárolt olaj mennyiségét, bár a Kína és India iráni olajbehozatalról nem esik szó.

Valahogy nem hozott megoldást Kadhafi kiiktatása sem, nem enyhül a feszültség Líbiában.Az ország déli részében a Sebha város lakói és Tubu törzs tagjai között összecsapások zajlanak. Három napja tartanak. Halottak száma elérte a hetvent.Közel 150 személy pedig megsérült. A Nemzeti Átmeneti Tanács illetékeseitől arról értesülhetünk, hogy az összecsapások helyenként zajlanak és a tubu törzs illetékesei pedig azt állítják, hogy etnikai tisztogatást végeznek. Irak 22 év eltelete után hazigazdája az Arab Liga csúcstalálkozójának. Az Arab Liga tagállamai találkoznak ez alkalommal. Mint köztudott, Tunézia, Egyiptom, Líbia és Jemenben hatalomváltás történt az elmúlt évben.

Az Arab Liga iraki csúcstalálkozója középpontjában leginkább a szíriai válság áll. Az izraeli-palesztin kérdés, Jemen és Egyiptom jelenlegi helyzete is szóba kerül. Valószínűleg bosszantó lehet Izrael számára, hogy harapófogóba kerül. Ha Izrael megtámadná Iránt, akkor nagy katasztrófa lenne. Törökország nem támogat semmilyen katonai beavatkozást Iránnal szemben. Ezt közölte Recep Tayyip Erdogan török miniszterelnök Obama amerikai elnökkel is. Ali Hamanei ajatolláh, Irán legfelső vallási és politikai vezetője hangot adott annak, hogy Irán nem szándékozik nukleáris fegyvert előállítani és úgy fogalmazott, hogy az iszlám vallás elvei szerint nagy bűn a tömegpusztító fegyverek használata. Irán hajlandó visszatérni a tárgyalóasztalhoz, hogy nukleáris programjáról egyeztessen az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagjával és Németországgal.

Magyar vonzata ezeknek a híreknek, hogy Izrael látszólagos és júniusra ígért Irán elleni támadása izraeli menekülthullámot indít el a "korábban megbeszéltek szerint", az első iráni rakéták megérkezése után. A célországokat ismerjük...

Valahogy Görögországban sem akar haladni az "átalakulás". A demokrácia csődjének tekinthetjük azt, ami a görög parlamenti választásokkal kapcsolatban történik. Mint ismeretes, az adósságválság kikényszerítette megszorítások elfogadásának feltétele az volt, hogy a kormány lemond, ideiglenes kormány alakul és előrehozott parlamenti választásokat tartanak. Az ezzel kapcsolatos megállapodást megkötő két nagy párt már meg is egyezett abban, hogy ezeket a választásokat február 19-én megtartják. Alig közölték azonban ezt a dátumot, máris megszületett az új döntés: a választásokat áprilisra halasztják, de a dátumot nem határozták meg. Április itt van, de ez e sorok írásáig sem történt meg. A nemzetközi választási naptár még mindig csak annyit mond, hogy áprilisban, egyes lapok azonban már lehetséges időpontként májust emlegetik. Az igazság az, hogy a parlamenti demokrácia történetében most történik meg először, hogy egy biztos győzelemre számító ellenzéknek nem sürgős a hatalomra kerülés. Ez azért jelenti a parlamenti demokrácia csődjét, mert azt jelzi, hogy a parlamenti erők számára nem sürgős a hatalom megszerzése, mert nem sietnek vállalni azt a felelősséget, amit a választások megnyerése akaszt a nyakukba. Ez azért csőd, mert egyrészt az a természetes, hogy egy biztos választási győzelem előtt álló erő mindent megtesz az előrehozott választások kikényszerítésére, mert le akarja rövidíteni azt az időt, amely őt a hatalom megszerzésétől elválasztja. De milyen hatalomét?

Erre jó példa az itthon közelmúltban történt eset. A Fidesz annak idején mindent megtett a választások kikényszerítéséért, holott tudta, hogy neki is jobb ha a Bajnai-kormány viszi el a balhét. Szlovákiában pedig az Európai Unió által megkövetelt döntés elfogadásának feltétele lett a rendkívüli választások kiírása, amit aztán az addig ellenzéki párt fölényesen – az abszolút többség megszerzésével – meg is nyert. Párizsban egymillió ember tüntetett De Gaulle ellene, majd alig tíz napra rá egymillió mellette, mert közben Párizsban nem hordták ki a szemetet, így a franciáknak hirtelen elment a kedvük a forradalomtól. És De Gaulle nem volt valami nagy híve a parlamenti demokráciának. Az ország krónikus válságára leghatásosabb gyógyszernek azt tekintette, hogy a parlamenti rendszer helyébe az elnöki rendszert állította. A legfontosabb döntések meghozatalát pedig nem bízta a parlamenti vitákra, hanem népszavazásra vitte. (Benne legalább volt annyi karakánság, hogy a hatalmát tette minden népszavazás tétjévé, és lemondott, amikor az elsőt elveszítette.)
Ahogyan a Nouvel Observateur jellemezte a helyzetet: „A munkabérek csökkennek, az üzletek sorra bezárnak
- "a görög nép egy végeláthatatlan gazdasági és politikai válság elé néz.”. Sajnos ez vár mindenkire Európában, köszönhetően a korlátlan hatalmat "kiharcoló" EU vezetésnek, az IMF-nek a Világbanknak, az EKB-nak.és a Golmansachsnak, egyszóval a Bilderberg Groupnak.
Nem lusták a görögök – a bécsi Die Presse nemrég megírta, hogy dolgoznak annyit, mint a németek, sok más lap célzott arra, hogy nem üldögélnek többet uzójuk mellett, mint a franciák a borocskájuk mellett. Az pedig csak természetes, hogy mint a világ bármelyik népe, jobban szeretnének élni, pénzhez akarnak jutni, hisz ki vannak téve a fogyasztói társadalom szakadatlan bombázásának, állandóan azt látják, hogy egyesek milyen jól élnek. Kár lenne őket még azért is kárhoztatni, hogy fáj nekik minden megszorítás, tiltakoznak minden kiharcolt kedvezmény megvonása ellen. Ahogy lapjuk, a To Tima írta: „Ez alkalommal sorsunk a körülményektől függ,
Olyan eseményektől, amelyekért nem vagyunk felelősek, nem ellenőrizhetjük lefolyásukat, és nem vagyunk képesek befolyásolni őket.” Felelősek a politikusok, akik leépítették az ipart, és felelős a parlamenti demokrácia, mert felelőtlen ígérgetéssé teszi a politikát.

Dolgozzon nekik az apjuk "fityulája", és kimentem, hogy eltörjem az összes szerszám nyelét, de meggondoltam magam. Drága a nyél, mire megyek egy törött vasvillával, amikor egyben dárdának is használható?

Miközben az amerikai elnökválasztás látszólagos küzdelmei zajlanak, csend van a katonai megszállások területén. Mondhatni, erőt gyűjtenek a felek. India nyíltan felvállalta Irán iránti szimpátiáját, elfoglalva helyét ott, ahova "tartozik". Nevezhetnénk ezt véletlenek sorozatának, csak az a baj, hogy ez nem igaz.

USRael erőt gyűjt, hagyva a veszet fejsze nyelét. Az "Angolszász Missziónak" India ugynolyan, ha még nem nagyobb célpontja, mint Kína. Katonai szempontból Oroszországnak és Indiának nagyon tartós kapcsolata van. Manapság az indiai Haditengerészet nem csak orosz gyártmányú tengeralattjárókkal, de repülőgép hordozókkal, rombolókkal és naszádokkal is rendelkezik. Az indiai gyárakban orosz mintára gyártják a tankokat és a páncélozott szállító harcjárműveket – tájékoztat a Politikai és Hadi elemző Intézet igazgatóhelyettese, Alekszandr Hramcsihin: - " India napjainkban a fegyver import tekintetében, amelynek 70%-a Oroszországból származik, az első helyen áll".
Szerencsére a chamtrailező repülőgépeket is lelővik...

Mondhatni, mindenhol forrongások tapasztalhatók, Mexikótól, Thaiföldig. Robbannak a bombák, átalakulások sora van folyamatban, de igazából semmi nem változott, "minden a tervek szerint halad", a szakadék felé.

Itthon Snitt Pali bukása, és az, hogy a rinocérosz bőre selyempapír az ő bőréhez képest, amit a képes felén visel, nem szokatlan. Máshol is akadnak köztörvényes és politikai okok miatt lesittelt bűnözők a vezetésben és a jelöltek között is. Nálunk talán annyi a különbség, hogy a FIDESZ, az MSZP-s vásárolt, vagy politikai érdekek alapján "megdiplomásodott" emberkéi még reklamálni mernek. Ahogy az emberi hülyeségnek és Világegyetemnek nincsenek határai, úgy pofátlanságnak sem!
"Monnyon le"! Ha megbilincselnék magukat, és tömegtüntetésen bevallanák elkövetett bűneiket még mindig akadna ott is annyi hülye, aki bocsánatos bűnnek tartaná az 1989-óta, esetleg előtte is elkövetett aljasságaikat, bűncselekményeiket. És még a vakondra mondják, hogy vak...

Tulok

Újabb gyöngyszemmel lett szegényebb a magyar kultúra

Tegnap (2012. március 31-én) kísérték utolsó útján a 2012. március 27-én elhunyt László Józsefnét, aki a moldvai, pusztinai népdalok éneklésével, vallásos énekeivel vált ismertté szerte a világon. Számos erdélyi, magyarországi, de más tájak kutatói, gyűjtői keresték fel életében, hogy meghallgassák, rögzítsék, az utókornak is elérhetővé egyék mindazt, amit Isten tálentumként adott neki.
László Erzsébet 1935. március 19-én született Pusztinában. 1954-ben, 19 éves korában ment férjhez, és házasságából két fiúgyermek és egy leány született. A leánya, Nyisztor Ilona a moldvai magyarság talán legismertebb népdalénekese. László Erzsébet felejthetetlen hangja a moldvai magyarság kincsestárát tárja elénk, és a magyar népdal legősibb rétegét úgy szólaltatja meg, ahogyan azt kevesen tudják.
Távozásával az egész moldvai csángómagyar kultúra lett szegényebb. Nyugodjék békében Erzsi néni!
László Erzsi, miután hajnalban felkelt, tehénfejés közben is az Úrangyalát és a Miatyánkot énekelte középkori gregorián dallammal, majd archaikus népi imádságok hosszú füzéreit mondta magában, amíg enni adott az állatoknak. Akkor is vég nélkül imádkozott, és szentes énekeket énekelt, ha csak egyedül kapálgatott a mezőn, de még ha csak az úton járt is, mindig ott volt a kezén a csuklójára csavart rózsafüzér, amelynek tizedei között a szentolvasó énekeit kell énekelni.
Leánya, Nyisztor Ilona szép, tisztán csengő és senki máséval össze nem téveszthető hangját is zsoltárokat éneklő ősöktől, mindenekelőtt közvetlenül édesanyjától örökölte. De nemcsak az előadó-tehetség, és nemcsak maga a tudás öröklődött a családon belül, hanem az előadásmód hitelessége is. Mivel tiszta források mellett nőtt fel, előadóművészeink között senki sincs, aki nálánál autentikusabb és élőbb módon tudná megszólaltatni a moldvai csángó vokális népzenét.
A művészi pálya valahol ott kezdődött, amikor érdeklődő lánya kérésére édesanyja sorra kezdte el énekelni neki a régi guzsalyasok már-már végképpen elfeledett szerelmi énekeit, balladáit és vallásos népénekeit. Ekkor tudatosodott mindkettejükben, hogy ez a kultúra már halálán van, hogy a szövegeket és a dallamokat már-már ők maguk is csaknem elfeledték. És ekkor - a Magyarország felől jövő érdeklődéstől is buzdíttatva - utána nyúltak ennek a már süllyedőben lévő hatalmas szellemi kincsnek.
Amikor 1990 után lehetőség támadt arra, hogy a megmentett szellemi értékeket kivigyék a nagyvilágba, bizakodni kezdtek: hátha mégsem kell ennek a nagyszerű örökségnek végképp elpusztulnia? Az éneklés ekkortól kezdve anya és leánya örömmel felvállalt missziójává, élethivatásává lett. "Én azt szeretném, hogy ezek a szép énekek ne vejszenek el sohase. Bárha egyszer még visszajőnének ide a faluba, úgy ahogy vót ezelőtt!" - sóhajtotta László Józsefné egyszer.
Leánya aztán énekelt a Kárpát-medence számos magyarlakta településén, meghívták Finnországba, Németországba, Svájcba, Franciaországba és az Egyesült Államokba is. A román hatóságok, hogy külföldi fellépéseinek elejét vegyék, 1995. augusztus 18-án elvették az útlevelét, amelyet csak 1996 májusában kapott vissza. Ugyanebben az időszakban a román állam ellen folytatott tevékenység vádjával több ízben rendőrségre hívatták, pedagógus kollégáit is kihallgatták, sajtókampány zajlott ellene.
Megjelent több hangkazettája majd a budapesti Etnofon Records iadásában öt CD-ROM kiadványa - Moldvai szentes énekek (1999),  "Földnek e zsírjával, napnak e húgával". 19 csángó népdal (2001), Pusztinai nagy hegy alatt (2002), Elment a madárka. Moldvai csángó népballadák (2003), Moldvai csángó karácsonyi énekek (2003) -, amelyeken moldvai csángó szentes énekeket, balladákat, népdalokat és más folklórműfajokat ad elő. Mint oktató és művelődésszervező 1990 óta heti rendszerességgel néptáncokat és népdalokat tanít a pusztinai hagyományőrzők csoportjainak, gyerekeknek, fiataloknak és időseknek egyaránt. Az utóbbi években hasonló tevékenységet folytat a frumószai gyerekek és fiatalok körében is.
Az általa irányított folklórcsoportok az évek során számos hazai és külföldi fesztiválon, népdalversenyen, alkotótáborban és egyéb rendezvényeken vettek részt, ahol tanítványait díjakban és egyéb elismerésekben részesítették. 2008 februárjában őt bízták meg a 2006-ban elkészült és rendeltetésének átadott pusztinai Magyar Ház programjainak vezetésével. Több kitüntetés birtokosa, amelyek közül a legjelentősebb a Csángó Kultúráért Díj, amellyel a Magyar Oktatási Minisztérium 2008. augusztus 20-án Budapesten tüntette ki.
Kárpáti Judit

A víz tisztaságáról

A életölő (biocid) vízkezelés problémái

A klórral és az ultraibolya (UI) besugárzással történő fertőtlenítés tulajdonképpen biocide (életet ölő) eljárások, amelyek a pasteuri higiénikus szemléletnek a szülöttei. Céljuk a vízben lévő összes mikroszkopikus élőlény, főleg a baktériumok elpusztítása, amelyek elméletileg beteggé tehetnek bennünket. Ezzel indokolják a fertőtlenítő szerek, mint a klór, vagy az UI sugarak használatát.
Első látásra ez a közelítés ésszerűnek tűnik, ugyanis az elővigyázatosság elvét alkalmazza. Kétely esetén (azaz amikor nem tudjuk, hogy egy mikróba kórokozó vagy nem) «a teljes elpusztítás nem okozhat gondot», bár ez egy olyan tudományos eljárás, aminek az általános érvényességét soha nem bizonyították. Ezzel ellentétben egy szigorú tudományos eljárás, előre megszabott gondolat nélkül, csak a laboratóriumban és a terepen megfigyelt tényekre támaszkodik.
A környezetünkben lévő kórokozó, vagy nem kórokozó mikro-organizmusokkal való dinamikus egyensúly megvalósítására, immunrendszerünk genetikailag emberi nemzedékek ezrei folyamán alakult ki. Életünk ezeknek a mikro-organizmusoknak az állandó jelenlétében zajlik le. A dinamikus egyensúly két ellenkező irányban hat: immunrendszerünk az esetleges kórokozók ellen egy nagyon bonyolult mechanizmussal lép fel, miközben ezek a mikro-organizmusok visszahatnak immunrendszerünkre és megteremtik azt a mechanizmust, amit ma immunitásnak neveznek. A környezettel kialakított kölcsönhatásokat illetően az immunrendszer úgy működik, mint egy szerv, mint pl. egy izom aminek a hatóképességét a rendszeres működ(tet)és tartja fenn. Megfelelő működtetés nélkül a szerv lassan elsorvad. Az immunrendszer esetében a működtetés hiánya nem más, mint a környezetünkben lévő mikro-organizmusok rendszeres elpusztítása. Mint egy izom, amelyet nem használunk, legyengül, hasonlóan megfelelő és mindennapi stimulus nélkül (steril környezetben élve, fertőtlenített italokat és ételeket fogyasztva) immunrendszerünk sem képes szerepét ellátni. Ebben az esetben két lehetséges válasz jelenik meg: a kórokozóknak képtelen ellenállni és megbetegszünk, vagy legyengült immunrendszerünk minden külső behatásra indokolatlanul is nagyon erősen reagál. Ekkor jelennek meg az allergiás jelenségek.
Ma már nem kétséges az a tény, hogy a mikro-organizmusok környezetünkből való rendszeres eltávolítása, valamint a védőoltásokkal való állandó beavatkozásoknak eredménye -képpen immunrendszerünk egyre gyakrabban indokolatlanul «felpörög» és allergiás betegségeket hoz létre, amit a mai orvostudomány képtelen féken tartani. A másik kézenfekvő következmény az, hogy a vírusos megbetegedésekre való hajlam hihetetlen arányokat vett fel. 50 – 60 évvel ezelőtt pl. influenza járványról csak nagyon ritkán beszéltek. Ma a média tele van vele.
Ezzel kapcsolatban jó azt is tudni, hogy a manapság használt fertőtlenítő szerek azoknak a betegségeknek a kórokozóit (baktériumokat) pusztítják el, amelyeket a korszerű orvostudomány minden probléma nélkül gyógyít. A fertőtlenítés viszont megteremti azokat az elekrokémiai feltételeket, amelyekben a vírusok robbanásszerűen szaporodhatnak. Ezeket a vírusos betegségeket az orvostudomány nagyon nehezen kezeli. A fertőtlenítés élettani hatásait az orvosi bioelektronika tanulmányozza. Sajnálatos módon, a Vincent-féle bioelektronika, akadémiai orvosi körökben egy «tiltott tudomány».
Az orvosi körökben rögeszmévé vált vegyi fertőtlenítés mellett, széles körben alkalmazzák a besugárzásos fertőtlenítést. Ezek az eljárások válogatás nélkül minden mikro-organizmust megölnek: az ártalmatlanokat, a hasznosakat és a nélkülözhetetleneket is. Ehhez csak a mezőgazdaságban használt mérgező növényvédő szerek használata hasonló. Az életölő (biocid) módszerek széleskörű alkalmazása, közvetlen és távolabbi környezetünkben, egyre több és komolyabb egyensúly bomláshoz vezet.

A klór a vízben

A baktériumok a vízben
Központosított vízelosztás esetében a klórral való fertőtlenítés elkerülhetetlennek tűnik. A több kilométeres csőrendszeren átmenő vízben a baktériumok elszaporodhatnak: a csövek és a tartályok belső falaira rakodnak le. Ezeknek a baktériumoknak a túlnyomó többsége az emberre teljesen ártalmatlan. Egy kis hányada olyan baktérium, amelyik nagy számban megfigyelhető olyan személyek testében, akik bizonyos fertőző betegségekben szenvednek. Ebből a megfigyelésből ered az a feltevés, ami szerint ezek a baktériumok okozzák ezeket a fertőző betegségeket. A valóságban az ok – okozati összefüggés a kettő között közel sem olyan egyszerű.
Számos megfigyelés alapján tudjuk, hogy nagy mennyiségű, kórokozónak minősített, baktérium felvétele nem vezet szükségszerűen betegséghez. Ezzel szemben a betegség megjelenhet baktériumok felvétele nélkül is. Fertőző betegség több, a szervezeten belül és kívül lévő tényező kölcsönhatásainak az eredménye. Az általánosan elfogadott véleménnyel ellentétben a legszámottevőbb tényező nem az ivóvízzel felvett kórokozó baktériumok jelenléte, hanem az immunrendszer állapota.
Még ha a külső tényezők hatása nem is a legfontosabb, a legelemibb óvatosság arra intene, hogy ne vegyünk magunkhoz baktériumokat tartalmazó vizet. A pasteuri higiénikus felfogás szerint a baktériumok elpusztításával a fertőző betegségek megelőzhetők. Ezt követve, ivóvizünkben mérgező vegyi (biocid) anyagokkal minden életet el kell pusztítani. A klór használatát ezzel indokolják. A pasteuri higiénikus felfogás erre, a tudományosan erősen leegyszerűsített, feltevésre épül. Így lép elő az életet ölő, biocid és mérgező klór, egészség védelmi eszközzé. A valóság az, hogy a klór használata folytán számolni kell számos mellékhatással, viszont ezekről úgyszólván soha szó nem esik.
Szerves klórvegyületek a vízben
Az Egészségügyi Világszervezet (Organisation Mondiale de la Santé vagy OMS) szakértői nagyon jól tudják, hogy az ivóvíz klórozása hátrányos egészségügyi következményekkel is jár. A végleges döntés a klórozás ügyében egy kockázati mérlegen alapul: a klórozás a közvetlen fertőző betegségek veszélyét hárítja el, ezzel szemben hosszútávon súlyos egészségkárosodáshoz vezethet. Ez utóbbi kockázatról, az egészségügytől és az orvostudománytól teljesen független okok miatt, nyilvánosság előtt szó soha nem esik. Tény az, hogy a vegyi fertőtlenítés folytán megjelenő betegségek és a klórozás között, pontosan az idő tényező miatt, az ok-okozati összefüggést egyszerű ragálytani (epidemiológiai) mérésekkel nehéz igazolni.
A könnyen hozzáférhető szakirodalomban csak a klórozás útján keletkező mérgező szerves klórvegyületek hatásáról olvashatunk. Ezek a mérgek csak szerves anyagokkal szennyezett, vagy nagy mennyiségű baktériumot tartalmazó víz klórozásakor keletkeznek. Viszonylag tiszta víz klórozásánál nem keletkezik az egészségre veszélyes mennyiségű klórvegyület. Ezzel szemben az ilyen víz fogyasztása is káros az egészségre. A vegyi fertőtlenítés igazi kockázata más szinten észlelhető: a víz redoxi tulajdonságainak a megváltozásánál. Erről még hivatalos egészségügyi körökben is csak igen ritkán esik szó, a nagyközönség előtt... soha!
A klór oxidáló hatása: a Vincent-féle bioelektronika (BEV) elemei
A BEV négy alaptételre épül amelyek a vizes közegben történő elektromos töltések egyensúlyát és kinetikai változásait foglalják egy igen összefüggő és nagyon kiterjedt matematikai természetű elméletbe [1].
  1. Az első főtétel: Minden vizes közegben létrejövő változás (elektrolitikus disszociáció, töltésátvitel, töltésmozgás) a víz, mint tevékeny (aktív) oldószer tulajdonságait változtatja meg. Ezek a változások, néhány jól megválasztott elektróda segítségével egyszerűen mérhetők. Ezek az elektródák csak a megváltoz(ta)tott víz tulajdonságait érzékelik, és nem az oldott anyagokét.
  2. A második főtétel: A pH-val kifejezett protonátviteli- és az rH2-vel kifejezett elektronátviteli folyamatokat, e két paraméter segítségével, mint egymástól független változóval, egy kétdimenziós térben lehet ábrázolni, amelyben minden pont a vizes közeg, egy jól meghatározott állapotához köthető.
  3. A harmadik főtétel: A vizes közeg minden állapotához egy bizonyos protonátviteli- (pH) és elektronátviteli- (rH2) szint tartozik. Minden ilyen állapothoz nagyszámú helyzet köthető, amelyeknek az elektromos töltéssűrűsége és elektromos töltés mozgásképessége (mobilitása) más. Ez utóbbiak a vizes közeg fajlagos elektromos ellenállásával jellemezhetők.
  4. A negyedik főtétel: Az élő szövetekben felhalmozott vegyi energia felhasználásának, ill. szórásának (disszipáció) a legnagyobb sebessége (elektromos teljesítménye) az ott mért redoxi potenciál négyzetével egyenesen-, a fajlagos ellenállással fordítottan arányos.
A bioelektronika első alapkövét az amerikai W. C. Clark tette le 1920-ban a vizes oldatok rH értékének a megalkotásával. Az rH alig hét évvel követte a Sørensen által megalkotott pH-t. Később a francia Vlès javaslatára az rH-t pontosabban rH2-vel jelölték. Míg a pH érték a protonaktivitást jellemzi, az rH2 az elektronaktivitást hívatott tükrözni. A kettő között szoros összefüggés van, bár a legtöbb általános kémiai könyv a sav-bázis és redoxi jelenségeket külön fejezetben tárgyalja [1]. Az első a protoncserés, az utóbbi az elektroncserés reakciókra vonatkozik. A két reakciócsoport elméletének a matematikai leírása csak annyiban különbözik egymástól, hogy ellenkező előjelű elektromos töltések átviteléről van szó. Nem meglepő, bár csak kevesek által ismert tény, hogy a két reakciócsoport csaknem azonos matematikai egyenletekkel írható le.
[1]
A sav-bázis és redoxi reakciók egységes elméletének a kidolgozása után a lényeget négy dolgozatban foglaltam össze. Forrás: Országh J., Réactions d'oxydo-réduction et acido-basiques: vers une approche théorique et expérimentale plus cohérente. L'eau en tant que système rédox. Quelques aspects physicochimiques des coordonnées bio-électroniques. Concepts de base de la bio-électronique, parus dans la revue «Sciences du Vivant» Ed. Arys (Paris) Vol.1 pages 23-34, Vol.2 pages 81-97, Vol.4 pages 45-62, Vol. 5 pages 77-87. A dolgozatok szövege a www.eautarcie.org honlap szerkesztőségében rendelkezésre áll.
A pH fogalma túl ismert ahhoz, hogy itt foglalkozzam vele. A pH értéke 0 és 14 között változik. A sav-bázis semlegességi pont a pH = 7. A vizes oldatok rH2 -je 0 és 42 között van. A redoxi semlegességi (indifferens) pont az rH2 = 28. A következő táblázat a két csoport közötti párhuzamot mutatja be.
A sav-bázis és redoxi folyamatok jellemző adatai
Sav-bázis reakciók Oxido-redukciós reakciók
Protoncsere H+ Elektroncsere e-
Proton aktivitás: [H+] Az elemi hidrogénhez kötött elektronaktiviás: [H2]
A mért mennyiség: pH = -log[H+] A mért mennyiség : rH2= -log[H2]
Savas közeg: pH 0 és 7 között
Redukáló közeg: rH2 0 és 28 között
=> nemlélegző (anaerob) közeg
Semleges közeg: pH = 7
Sav-bázis semlegesség
Indifferens közeg: rH2 = 28
Redoxi semlegesség
Bázikus közeg : pH 7 és 14 között
Oxidáló közeg: rH2 28 és 42 között
=> lélegző (aerob) közeg
Az rH2-t a mért pH és a vizes oldatba mártott platina elektróda potenciáljából (E voltban mérve) számítják ki a következő képlettel:
rH2 = 33,8 E + 2pH
A kereskedelemben a pH-mérőkhöz hasonlóan rH2-mérők is kaphatók [2].
[2]
Többek között a CLONSORT NV. Parklaan 36, B-2300 Turnhout – Belgium vállalat gyártja és értékesíti ezeket a műszereket. A C732 típusú rH2 mérőről van szó. info@consort.beEzt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. Tel.: (32)14,41,12,79. A franciául olvasók megnézhetik a Vincent-féle bioelektronika hivatalos honlapját.
Bár nagyobb körültekintést igényel, az rH2 olyan jól mérhető, mint a pH. Sajnos különböző okokból a hivatalos vízvizsgáló laboratóriumokban nem mérik, sőt a legtöbb vegyész még létezéséről sem tud.
Az orvosi bioelektronika alapelemei
Fontos megjegyzés: A következőkben az orvosi bioelektronika elemeit ismertetem igen röviden, vegyész lévén, minden orvosi szakértelem nélkül. Az itt olvasható elemek csupán információk, és orvosi szakvéleménynek nem minősülnek. További információt az olvasó az interneten talál. A legtöbb forrás csak francia nyelven hozzáférhető, bár német nyelven is vannak igen érdekes dolgozatok.
Minden, a vízben élő mikro-organizmus, csak egy bizonyos pH és rH2 értéktartományban tud élni és szaporodni. Ha az rH2-t a pH függvényében egy derékszögű koordináta rendszerben ábrázoljuk, egy Vincent-féle diagramot kapunk. Ennek a rendszernek minden pontja egy más élettani tulajdonságú vizes közeget határoz meg. A Vincent-féle diagramon minden mikro-organizmus létezési területét így fel lehet «térképezni».
A legtöbb fertőző betegség kórokozói redukáló, semleges vagy gyengén bázikus vizes közegben szaporodhatnak. Ezzel szemben a vírusok inkább a bázikus, de oxidáló közeget kedvelik. Az élő szervezetben az esetleges kórokozók csak kedvező elektrokémiai körülmények között szaporodhatnak el. A jó egészségben lévő egyén vére igen gyengén bázikus vagy semleges, rH2 értéke pedig 21 és 24 között van. Ilyen körülmények között sem a vírusok sem a fertőző betegségek kórokozói nem szaporodnak. Klinikai méréseknél kiderült, hogy beteg egyének vérének a bioelektronikai koordinátái majdnem mindig beleesnek a betegségnek megfelelő kórokozók szaporodási tartományába. Innen adódott az a kézenfekvő kérdés, hogy a vér bioelektronikai koordinátáinak az elváltozása vajon a betegség oka, vagy annak a következménye?
Ez a kérdés még nem dőlt el, bár számos jel mutat arra, hogy a vér bioelektronikai elváltozása szerepet játszik számos betegség kialakulásában. Ennek a fordítottja is igaz: jelentős sikereket értek el igen súlyos betegségek kezelésénél a vér bioelektronikai tulajdonságainak a javításával. Daniel Pinon, francia biológus feltevése és kísérletei szerint a vér rH2 értéke meghatározná a vérben és a sejtekben lévő alkáli- és alkáli földfémek ionjainak az egyensúlyát. Ezek szerint az rH2-től függene az Na+/K+ és a Mg++/Ca++ ionarány. A feltevés szerint ezeknek az arányoknak az eltolódását biológiai transzmutációk katalizálják. Viszont ez utóbbiakat a vizes közeg elektronaktivitása szabályozza.
Az Na+/K+ és a Mg++/Ca++ arányok határozzák meg a sejtekben lévő citoplazma, sejtmag és a sejten kívüli folyadékok között mérhető (50 – 100 mV nagyságrendű) elektromos potenciálkülönbségeket. A vér elektronaktivitásának a csökkenésével (az rH2 növekedésével) a citoplazma és a sejtmag közötti potenciálkülönbség lecsökken, majd polaritása megfordul. Ekkor jelennek meg a sejtosztódás zavarai. Más szóval a sejt rákos jelleget vesz fel. Amíg az immunrendszer ezeket a «hibás» sejteket elpusztítja, a betegség tünetei nem jelennek meg. A vér bioelektronikai mérése a készülőben lévő rákot már akkor jelzi, amikor még minden más ismert klinikai elemzési módszer negatív eredményt szolgáltat. Megjegyzendő, hogy bioelektronikai mérések a készülőben lévő trombózist is minden más klinikai tünet megjelenése előtt egyértelműen jelzik. Véleményem szerint ma az orvosok által végzett rH2 mérések, megfelelő, egyetemi laboratóriumokban kidolgozott szigorú protokoll hiányában nem teljesen megbízhatóak.
Több klinikai megfigyelés szerint a vér rH2 értéke a kalcium és magnézium felszívódását is szabályozza. A vér rH2 értékének a javításával a csontritkulás, csontnyaktörés megelőzhető, valamint a magnézium hiányból adódó betegségek is könnyen gyógyíthatók. Táplálékunkban mindig van elegendő kalcium és magnézium, csak szervezetünk sokszor képtelen azokat felszívni.
A vér rH2 értékének az elváltozása egyeseknél a szervezet kalcium egyensúlyát borítja fel. A csontokban lévő kalcium, ionizált formában, a vizelettel távozik. A gyógyszeres pótlás addig nem jár eredménnyel, amíg a felszívódás elektrokémiai feltételei nincsenek meg. Ezeket az elektrokémiai feltételeket a hagyományos orvostudomány elhanyagolja. Feltehetően öröklődési okokból, egyeseknél a csontrendszerből kijövő kalciumionok egy része nem távozik a vizelettel, hanem az idegsejtek mielin burkolatába ül, s ott az elektromos jeleket «rövidzárlattal» megzavarja. Így jelenik meg a szklerózis multiplex néven ismert, gyógyíthatatlannak minősített betegség. A vér rH2 értékének a javításával igen biztató eredményeket értek el kezelésében, sőt egyes esetekben, teljes gyógyulást is. Ott, ahol a hagyományos orvostudomány eredményt nem ért el.
Természetesen az orvosi bioelektronika nemcsak a vér rH2 értékét méri, hanem a pH-t és az elektromos ellenállást is. A méréseket a nyálra és a vizeletre is kiterjesztik [3]. Először Franciaországban, majd Németországban, igen nagy számú klinikai mérések alapján készítettek számítógépes programot a bioelektronikai mérések orvosi használatára. A mért adatokat a mérőműszer [4] a számítógépbe táplálja. A program alapján a számítógép többek között kiszámítja a «bioelektronikai életkort» és a vese elektromos töltéseltávolító (elimináló) mérlegét. A felrajzolt három dimenziós [5] Vincent-féle diagram segítségével az orvos megállapítja a diagnózist.
[3]
Az egyik legismertebb szakkönyv ebben a témakörben a Raphaël Cannepass-Riffard, Bases théoriques et pratiques de la bio-électonique. (A bioelektronika elméleti és gyakorlati alapjai) Edinat BP.62, F-82805 Seyne-sur-Mer.
[4]
Németországban a MED-TRONIC vállalat gyárt és értékesít bioelektronimétert orvosi használatra.
[5]
A harmadik dimenzió az elektromos ellenállás, amelyik a közeg ion koncentrációjával fordítottan arányos.
Az orvosi bioelektronika alapja a vér és a többi testi folyadék (vizelet, nyál) bioelektronikai koordinátáinak a gyógyszeres kezeléssel, vagy élelmezési alapon történő helyreigazítása. A leukémia és az AIDS kezelésénél is igen figyelemre méltó eredményeket értek el.
A kezelés egyik nagy problémája a gyógyszer redukáló kémhatásának a vékonybélbe juttatása a pH = 2 gyomorsavon keresztül. Vegyileg ez nagyon nehezen valósítható meg. Számos orvos ösztönösen is a bioelektronika elméletét alkalmazza, amikor rákos betegét igen nagy mennyiségű C-vitaminnal kezeli. Sajnos a C-vitamin nemcsak redukáló, hanem savas kémhatású is. Emiatt, nagy mennyiség alkalmazásakor, kellemetlen mellékhatás jelenhet meg. A rák C-vitaminnal való kezelése ennek ellenére néha sikerrel jár [6].
[6]
További felvilágosítást ezzel kapcsolatban a spanyolországi Institut Paracelse adhat. alainscohy@wanadoo.esEzt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , honlapjának címe: http://www.alain-scohy.com Telefon: (34)972.535.348.
A C-vitamin bizonyítottan véd a vírusos betegségek ellen, ill. bizonyos mértékig gyógyítja azokat. A bioelektronika elmélete nélkül ez a hatás tudományosan nem magyarázható. A C-vitamin redukciós kémhatása nagyobb mennyiség bevétele után a vér rH2 értékét csökkenti. Vírusos megbetegedések akkor jelentkeznek, amikor a vér rH2 értéke 29 fölé emelkedik. Itt van a legtöbb vírus szaporodási tartománya. Ha egy redukciós, pl. C-vitaminos, kezeléssel a vér rH2 értékét 28 alá sikerül lenyomni, a kórokozó vírusok tovább nem szaporodhatnak, az immunrendszer felülkerekedik és a beteg meggyógyul. Ez a folyamat az AIDS HIV vírusára is érvényes, de itt az rH2 -t még lejjebb kell vinni [7]. Sajnos a HIV vírus ellen alkalmazott gyógyszerek oxidáló hatásúak, így hosszú távon hatástalanoknak minősülnek. Oxidáló kémhatású gyógyszerek a vírusok szaporodásának és a rákos sejtek szaporodásának a melegágyát vetik meg.
[7]
Ne feledjük: az egészséges ember vérének az rH2 értéke 21 és 24 között van! Ezzel magyarázható, hogy a HIV vírussal fertőzött egészséges személy csak egy bizonyos idő után mutatja a betegség tüneteit. Jól irányított bioelektronikai kezeléssel a betegség megjelenése minden valószínűség szerint elkerülhető.
Amint az a Vincent-féle diagramból is igen világosan leolvasható, hogy a rákos betegek vére kissé bázikus és erősen oxidáló kémhatású. Az rH2 értéke 29 és 34 közé kerül. Egyes orvosok jelzései szerint (bár szerintem ezt jobb lenne ellenőrizni) bioelektronikai kezelés esetén amint az rH2-t 28 alá sikerül lenyomni a rákos daganatok kezdenek visszafejlődni a, még «gyógyíthatatlannak» minősített, betegeknél is. A kezelés közben a vér bioelektronikai koordinátái más fertőző betegségek tartományain mennek keresztül. Amikor egy kezelt rákos beteg hirtelen belázasodik, náthát vagy influenzát kap, ez a hatásos kezelés és gyógyulás jele. Ezek a mellékhatások gyorsan eltűnnek. Sajnos a hagyományos, ma széles körben alkalmazott, rákellenes gyógyszerek oxidáló kémhatásúak. Csak a rákos szöveteket pusztítják el, de a betegség ellen küzdő szervezet «táptalaját» nem javítják, hanem rontják.
Bioelektronikai kezelésnél a redukciós hatást a vérbe kell juttatni. Redukáló vegyi anyagok közvetlen vérbe juttatása életveszélyes. A bioelektronikai gyógyszerek a vérrel csak a vékonybélen keresztül érintkeznek. Szerencsére számos erjedési enzimes folyamat erősen redukciós közegben történik. Ha sikerül ezeket az enzimeket aktív állapotban a vékonybélbe juttatni, a gyógyhatás nem marad el. Ilyen enzimes gyógy-, illetve tápszereketMycothers, Algother és Ferment de vie néven hoznak forgalomba Franciaországban.
A betegségek bioelektronikai megelőzése
Az utolsó fél évszázadban több ezer emberről készültek bioelektronikai mérések. A tapasztalat szerint az «egészségesnek» minősített egyének vérének az rH2-je növekedő tendenciát mutat, ami érzékenyebbé tesz a különböző vírusos, rákos és allergiás megbetegedésekre. Úgy tűnik, mintha szervezetünk «elektron készlete» (a valóságban elektronaktivitása), megfelelő redukáló kémhatású élelmiszerek hiányában, fokozatosan csökkenne.
Ez egyáltalán nem meglepő. A higiénia pasteuri szemlélete minden környezetünkben lévő mikroszkopikus élőlénynek hadat üzent. A fertőtlenítő vegyszerek használata általánossá vált. Ez alól az élelmiszeripar sem kivétel. A «sterilizált», «pasztörizált» élelmiszerek elektronaktivitása igen alacsony. Ha csak ilyeneket fogyasztunk, szervezetünk belső nedveinek aktív «elektron készlete» lassan, de biztosan csökken. A fokozott fertőtlenítés pontosan azokat a betegségeket tarja távol tőlünk, amelyeket nemcsak immunrendszerünk, hanem a legegyszerűbb gyógyszerek is könnyen kordában tartanak. Ezzel szemben a túlzott sterilizálással sokkal súlyosabb betegségeknek teremtjük meg a melegágyát. Minden fertőtlenítő szer elektronban szegény, erősen oxidáló kémhatású, sőt számos, betegséget gyógyítani hívatott gyógyszer is.
Helyes étrenddel bizonyos mértékig ellensúlyozni lehet a fent írt oxidáló hatásokat. Redukáló kémhatású ételek fogyasztása legjobb esetben csak az elektronveszteséget pótolja, vagy inkább csökkenti. A nem sterilizált vagy pasztörizált, gyümölcs vagy gyümölcslé túlnyomó többsége redukáló kémhatású. A vörösbor is [8], csak kár, hogy alkohol is van benne. A nyers főzelékfélék (káposzta, karalábé, karfiol, cékla, sárgarépa, retek, saláta, stb.) rendszeres fogyasztása már bizonyos védelmet nyújt. Ezekben a növényekben már aktív redukáló enzimek is vannak, amelyek sajnos a főzésnél elpusztulnak. A teljes kiőrlésű lisztből kovásszal (tehát élesztő nélkül) készült kenyérben néhány napi állás után jelentős mennyiségű igen aktív redukáló enzim keletkezik. Ilyen szempontból jobb tehát szikkadt barna kenyeret enni. Ezek az enzimek már átjutnak a gyomron keresztül a vékonybélbe, ezért fokozottan hatásosak [9] Igen értékes redukáló enzimek a nemes penészesedési folyamatokkal érlelt hentesárukban (pármai sonka, téliszalámi) is jelen vannak. A sok telített állati zsír ezeknek az enzimeknek a jótékony hatását megsemmisíti. A vinum tokajense passum is egy bioelekronikai gyógyszer... kis mennyiségben. Sajnos a nemes rothadással érlelt szőlő legértékesebb része a présben marad. Talán egyszer a tokaji szőlősgazdák felismerik és értékesíteni fogják a törkölyben lévő enzimeket amelyeknek az értéke magasan meghaladja törkölypálinka értékét.
[8]
Sajnos a fehérbort erősen oxidáló szerekkel kezelik.
[9]
A bio-boltokban vásárolható kenyér must (moût de pain, brottrunk) nagy mennyiségű redukáló enzimet tartalmaz a savanyított nyers káposztalé és savanyított káposzta a vér elektronaktivitását nagyon növeli. Mindennapi reggeli fogyasztása igen hatásosan véd az influenza ellen.
Bioelektronikai szempontból a legnagyobb értékű élelmiszereket tejsavas erjesztéssel állítják elő. Ezek között az erjesztéssel savanyított káposzta és cékla a leghatásosabb, természetesen nyersen fogyasztva. A joghurt és a kefir is igen értékes, de csak akkor, ha nem sterilizálták vagy pasztörizálták. Sajnos a kereskedelemben árult tejtermékek túlnyomó többsége, pontosan a helytelenül megfogalmazott higiéniai törvények miatt, bioelektronikai szempontból értéktelen.
A manapság nagyon divatos lúgos vizek valós hatásait a bio-elektronika egészen más megvilágításba helyezi. Ebben a témakörben még érdemes elolvasni a lúgosított vizekről írt fejezetet is.
A víz klórozásának a következményei
A bioelektronika elemeinek ismeretében a klóros fertőtlenítés igazi behatása érthetővé válik. A klórral kezelt víz elektronaktivitása igen alacsony (az rH2 értéke magas). Az ilyen víz fogyasztása és külsőleges használata hosszútávon a szervezet bioelektronikai koordinátáinak az eltolódásához vezet. A klórral fertőtlenített víz bioelektronikai koordinátái a betegségének az utolsó szakaszában lévő rákos beteg vérének a koordinátáival azonosak. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy pár liter klórozott víztől rákot kapunk. Ezzel szemben rendszeres fogyasztása és a benne való mindennapos fürdés, a szervezet elektronkészletét lassan felemészti. Ez a folyamat évekig, sőt évtizedekig eltarthat, de megfelelő étrend hiányában előbb-utóbb igen súlyos egészségkárosodáshoz vezethet.
Személyi adottságoktól függően a fent leírt betegségek egyikének megjelenését a klórozott víz fogyasztása előbbre hozhatja. Természetesen, a betegségek megjelenésében ez csak egy, a számos együttható tényezőből. Érthető tehát, hogy «éltető vizet» vegyi fertőtlenítéssel nem lehet előállítani. A vízben lévő esetleges baktériumokat fizikai szűréssel kell eltávolítani. Ez egy kerámiaszűrővel igen egyszerű.
Klórral fertőtlenített víz fürdésre
A klórozott víz hatása külsőleges használat esetén sem elhanyagolható. Az ilyen vízben való fürdésnél tudni kell, hogy a nedves bőr két oldala között 100-200 millivolt potenciál különbség alakul ki, ami a szervezetből az elektronokat valósággal «szivattyúzza» ami az immunrendszert lassan leépíti. Legyengült immunrendszer esetén, rendszeres fürdés után a legkülönbözőbb allergiás jelenségek léphetnek fel... még a parlagfűre való érzékenység is! Egészséges felnőtt szervezete ennek szerencsére nagyon jól ellenáll, bár a klóros vízben való fürdés minden esetben egy elektronhiányt hoz létre, amit helyes, redukáló kémhatású, étrenddel lehet csak helyrehozni.
A csecsemők és a fiatal gyermekek a klórozott vízre viszont fokozottan érzékenyek. Vékony bőrük és kis testtömegük miatt fürdéskor a szervezetük elektronaktivitása jelentősen csökken. Csecsemőknél a szoptatás ezt bizonyos mértékig ellensúlyozza, de nem teljesen. A fürdővízzel való mindennapos «klórozás» az immunrendszerüket nagyon gyorsan leépíti. Emiatt gyakran látunk igen tiszta, jól táplált, gondozott, rendszeres orvosi felügyeletnek örvendő csecsemőt, aki egyik náthából a másikba, mandula- és torokgyulladásba esik sőt minden arra járó vírusos betegséget megkap, újabban allergiát is. Belgiumban számos sok gyermekes családban az esővíz használatra való áttérés után ezeknek a betegségeknek a jelentős része egyszerűen eltűnt, vagy legalább is csökkent.
Bár a bioelektronika elmélete az Egyesült Államokban sem nagyon ismert, tapasztalati úton, a klórral kezelt víz gyermekekre való kedvezőtlen hatását ott is észrevették. Sok iskolai uszodában a medencéből kijövő gyermekek egy klórmentes vizet szolgáltató zuhanyozó alagúton mehetnek csak az öltözőbe.
A klór hatása a víz redoxi tulajdonságaira a klór-víz diagramon jól szemléltethető. Ennek tudatában nehezen érthető egyik belgiumi vízszolgáltató vállalat reklámfüzetében közölt kép. Talán pontosan ezen a szinten kell keresnünk a bioelektronikával szemben tapasztalható hivatalos elzárkózás egyik okát.
A bioelektronika helye az orvostudományban
A fent írtak alapján nem szeretném, ha az olvasó arra a hibás következtetésre jutna, hogy a bioelektronika egy egyetemes gyógymód. Itt csupán néhány súlyos betegség egy újszerű megközelítéséről van szó. A bioelektronika legnagyobb érdeme az elektrokémia, orvosi gyakorlatba való bevitele. Az elektron- és protonaktivitás elmélete, a rákos és más betegségek jobb megismerésére és hatásosabb kezelésére, merőben új kutatási területeket nyitna meg. Az eddig elért eredmények biztatóak, de ellenőrzésükre és rendszeresítésükre további kutatások szükségesek.
A bioelekronikával kapcsolatban érdemes elolvasni a lúgos, Kangen vízről írt ismertetőt.
A bioelektronika ötven év alatt sem tudott kitörni a tudományos különlegességek lomtárából. Hosszú lenne itt elemezni ennek az okait, amelyek egyrészt a nemzetközi tudományos kutatás működésének és szervezésének a sajátosságaiban, másrészt gazdasági érdekekben keresendők. A bioelektronika bírálata c. fejezetben erről több szó is esik.

Vizet fertőtleníteni ultraibolya (UI) lámpával?

Az ultraibolya (UI) (idegen nyelvű rövidítéssel UV) lámpákat a vízben esetleg szűrés után még megmaradt baktériumok elpusztítására használják. Ezek a lámpák hatásosságukat csak a melegedési idő elteltével érik el. Ezalatt egy bizonyos mennyiségű nem fertőtlenített víz jön ki a rendszerből. Az UI lámpák legnagyobb problémája nem ez a kis vízpazarlás. Bár sem vegyi, sem más módszerrel nem kimutatható, az UI sugarak megváltoztatják a besugárzott víz élettani tulajdonságait. Ezt a változást egy nagyon egyszerű kísérlettel igazolni lehet. Elég egy csokor virágot, vagy csíráztatni való magokat kétfelé osztani és az egyik felét UI sugarakkal kezelt vízbe tenni, a másikat ugyanabba, de nem besugárzott, vízbe. Ez utóbbiban a magok könnyebben csíráznak és a csokor virág így sokkal későbben hervad el.
A kísérlet eredményeit helytelen lenne részletes tanulmány hiányában a növényekről az emberre is kiterjeszteni. A kérdés viszont felmerül: a besugárzott víz fogyasztása vajon ártalmatlan-e az egészségre? Sajnálatos módon tudtommal egyetlen tudományos csoport ezzel a problémával nem foglalkozik.
Ezen a ponton, mint sok más esetben ami az egészséggel kapcsolatban van, a szakemberek még nem alakítottak ki egy egységes álláspontot. Véleményem szerint a nézeteltérések eredete nem annyira tudományos, mint inkább filozófiai téren van. Talán éppen ezért nehéz a két tábor között a párbeszéd.
Az ultraibolya sugarak hatása az ivóvízre
Az ivóvíz fertőtlenítése UI sugarakkal, egy ártatlan kezelésnek tűnik, ugyanis a víz vegyi összetételét nem változtatja, csupán a benne lévő mikor-organizmusokat öli meg. Az UI sugarak fotonjai sokkal nagyobb energiát hordoznak, mint a látható fény fotonjai. A látható sugarak egész tartományában a víz átlátszó: a fotonok akadálytalanul mennek át rajta. Ezzel a vízben semmi elváltozás nem történik. Az ultraibolya sugarak teljes frekvencia tartományában a víz nem átlátszó. Ami azt jelenti, hogy a vízbe hatoló ultraibolya sugarak fotonjai ott is maradnak. Ezzel a hordozott sugárzási energiát is leadják a víznek. Az elnyelt energia a vízmolekulák belső szerkezetében oszlik szét: megváltoztatja az atomok rezgési-, valamint a molekulák fogási energiáját.
A fizikusok azt mondják, hogy «a rezgési és a forgási energia szintek megváltoznak, a molekulák gerjesztett állapotba kerülnek». Víz esetében ez a gerjesztett állapot főleg a molekulák közötti un. hidrogén kötéseket változtatja meg. A hidrogén kötések határozzák meg a víz polimer szerkezetét. Ez a polimer szerkezet határozza meg a vizes közeg élettani tulajdonságait. Éltető vízben a polimer szerkezetek az oldott ionok körül alakulnak ki. Más oldott anyagok ezt a szerkezetet már valamelyest megváltoztatják. Az ultraibolya fotonok olyan hatást keltenek ezekben a rendezett szerkezetekben, mint a házakba lőtt 18. századi ágyúgolyók: a rendezettséget megszüntetik, a víz többé már nem «éltető» minőségű. A következményeket a növényi kísérleteteken már láttuk.
A sugárfertőtlenítéses megoldást védő fizikusok azt mondják, hogy az elnyelt UI fotonok energiája a vízben teljes egészében hőenergiává alakul. A sugárhatás eredménye csupán egy igen gyenge hőmérséklet emelkedés. Ha csupán ez lenne a hatás, akkor hogyan lehet a sugarak baktériumölő hatását megmagyarázni? Néhány tized fok hőmérséklet emelkedés a baktériumokat el nem pusztítaná. Az elpusztult baktériumok a mikroszkóp alatt úgy néznek ki, mint amelyeket egy golyóval szétlőttek.
Egy nagyon gyakorlatias állásponttal a sugárfertőtlenítés körüli vitán könnyű túljutni. Az iváson kívül a háztartásban nincs szükségünk fertőtlenített vízre. Ivásra is csak néhány liter naponta és személyenként. A TELESŐ rendszerben javasolt kerámia mikro-szűrő minden kórokozó baktériumot eltávolít, a víz élettani tulajdonságainak a megváltoztatása nélkül. A fordított ozmózissal kezelt vízben marad annyi oldott ion, amennyi a víz «életető» minőségét megőrzi. A nyert ivóvíz a legszigorúbb szabványoknak is megfelel. Elemzési kampányaink alatt a TELESŐ rendszert használó családoknál ellenőriztük a kerámia-, vagy ozmózis szűrőből kijövő víz minőségét. Egyetlen esetben sem találtunk olyan vizet, amelyik a szabványoknak nem felelt volna meg. Még olyan berendezésekben sem, ahol a szűrőrendszert már évek óta nem tartották karban.
Fontos megjegyzés: Középületekben, még takarításra is, csak fertőtlenített vizet szabad használni. Esővíz vécéöblítésre esetleg felhasználható (kivéve Franciaországban, ahol a vécéöblítésre szánt esővizet is kötelező fertőtleníteni). A mosdókban lévő csapokból csak fertőtlenített víz folyhat. Ivóvizet középületekben esővízből előállítani szigorúan tilos. Azok a törvények, amelyek ezt megtiltják, elavultak. A fenntartható vízgazdálkodás érdekében csak remélhetjük, hogy a törvényalkotók egy nap figyelembe veszik a tudományos eredményeket és az esővíz felhasználását jogilag engedélyezni fogják. Ehhez természetesen szükség lenne a szakemberek támogatására is. A törvényhozáshoz a megfelelő tudományos alapot egy járványtani tanulmány adhatná meg. Ehhez egy orvosi kutató csoport két embercsoport egészségi állapotát vizsgálná meg a vízfogyasztáshoz kötött betegségekhez képest. Az egyik embercsoport esővizet, a másik csak városi vizet használna már évek óta. A tanulmányt nemcsak a vízben lévő kórokozó baktériumok által létrejövő betegségekre, hanem a klórozás okozta vírusos és degeneratív (rák, csontritkulás, allergia, stb.) betegségekre is ki kellene terjeszteni. A két embercsoport egészségi állapotának az összehasonlítása alapján lehetne csak hihetően beszélni az esővízhasznosítás veszélyes, vagy veszélytelen természetéről. Egy ilyen tanulmány költségei 7.500 és 12.500 € között lennének.