2011. szeptember 30., péntek

Az arany árfolyamának esése a gazdasági hadviselés része


Az elmúlt két hétben tapasztalt zuhanás az arany és az ezüst árfolyamában a korrupció és hatalmi arrogancia új fejezetét nyitotta meg előttünk és még inkább egyértelművé tette vezetőink burkolt gonoszságát. A múlt héten, egyetlen hét leforgása alatt, az arany árfolyama csaknem 200, az ezüsté pedig 10 dollárral esett. 53 éve foglalkozunk arany és ezüst befektetésekkel, de ehhez  fogható 1987. október 19-e óta nem történt, amikor a Bank of England 100 dollárért adta az aranyat a Fed és az amerikai államkincstár utasítására, akik az IMF-től vettek aranyat kölcsön.
Ez nem volt legális, ami cseppet sem zavarta őket, hiszen ma már az Illuminátus elit bármit megtehet. Ronald Reagen-nek köszönhetően már sok évvel ezelőtt megalakult az „Elnöki Pénzpiaci Munkacsoport”, amely legitimizálta a korrupciót, hogy a pénzrendszer jobban alkalmazkodjon a gazdaságot uraló vállalati önkényuralomhoz.
A pénteki zárást követően tudatták velünk, hogy a Comex-et irányító CME 21%-kal megemelte az arany, 16%-kal az ezüst és 18%-kal a réz értékesítéséhez szükséges fedezeti letétet. Visszatekintve egyértelműen látszik, hogy a banki bennfentesek és kereskedők már a hét elején tudtak ennek a hihetetlen méreteket öltött pszichológiai háborúnak az elindításáról. Nem kétséges, hogy a kormány manipulálta a piacokat. Ma Amerikában és egyre több országban az ilyen bűntettek kifizetődnek.
Nézzük a másik oldalt. A támadás csupán korlátozott mértékű kárt képes okozni. A legfontosabb tényezők nem változtak, sőt megerősödtek. A pénzügyi összeomlás elindult és hónapokig, vagy akár évekig is eltarthat. Nem látunk a színfalak mögé, de ismerjük a történelmet és tudjuk mi a végcél: egy világkormány felállítása. Ilyenkor legjobb, ha az ember az időrendi sorrendre hagyatkozik, ami alapján biztosabban megjósolhatjuk, mi következik. Ezúttal tudjuk, hogy a nemesfém árfolyamok mélyponthoz közelednek, mégpedig olyan mélyhez, amilyet eddig még nem láttunk. A fő arany és ezüstvásárlók repeshetnek az örömtől egy ilyen lehetőség láttán. Rengeteg szuverén állam rendelkezik még komoly dollártartalékokkal, és pont egy ilyen alkalomra vártak, hogy dollárjukért „olcsó” aranyat és ezüstöt vehessenek. A mai arany- és ezüstpiaci körülmények igen eltérnek a két évvel ezelőttitől. Most a nagyjátékosok vesznek. Korábban ennek az ellentéte volt igaz, hiszen a legtöbb szuverén állam évről évre csak eladott és mindkét nemesfém gyenge kezekből erős kezekbe vándorolt.
A monetáris és pénzügyi helyzet Európában, Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban romokban hever. A magánkézben levő Federal Reserve, a Bank of England és az Európai Központi Bank elveszítették hitelességüket. Mit hozott az új „kártyaleosztás” („Operation Twist” – a Fed új pénzpolitikája)? A kötvények árfolyama erősödött, az értékpiacokon pedig egy tájfun söpört végig. A Fed nem merte elindítani a harmadik mennyiségi enyhítést, és ha nem állnak elő valami új ötlettel a DOW több ezer pontot zuhanhat. Az arany- és ezüstárfolyamok által elszenvedett veszteség már bekerült a történelemkönyvekbe és megindult az emelkedés. Túl sokan akarnak megszabadulni devizájuktól. A Fed legújabb intézkedései a legtöbb pénzügyi szakember szemében már a vicckategóriába tartoznak. Amennyiben nem tesznek valamit egy héten belül, a piacok és gazdaságok sorsa meg van pecsételve. Az elit tisztában van ezzel, ezért támadták az aranyat és az ezüstöt. Azért tették, hogy a befektetők ezt egy általános visszavonulásnak könyveljék el, és ne a Fed inkompetenciáját lássák benne. Az árfolyamesésnek semmi köze nem volt a valósághoz, de ez sokak számára nem meglepetés. A módszert az arany- és ezüstkartell rendszeresen alkalmazza.
Ez a legutóbbi kudarc két komoly problémát is felvet. Az egyik Európa és Görögország. A rendszer jellegéből adódó globális kockázat minden kanyarban ott leselkedik. Az Európai Rendszerkockázati Testület felszólította az országokat, hogy készüljenek fel a csőd közelébe jutott bankok feltőkésítésére. És mint mindig, amikor már minden forrás kiapadt, az adófizetők pénzéhez nyúlnak. Akik most sem veszik észre, hogy a világ legnagyobb piramisjátékáról van szó, tényleg nem értik a lényeget. Már az első mennyiségi enyhítéskor látni lehetett, hogy a vezetők a pénzügyi szektort mentették ki, és most Európában is ugyanez folyik. Amit a britek és az amerikaiak nem értenek, hogy a legrosszabb még hátra van számukra.
A teljes cikk angol nyelven a fenti linken illteve ITT

Bob Chapman legújabb elemzésének kivonata, International Forecaster

A Rózsafüzért Imádkozók II. Országos Találkozója

“Fogjátok újra kézbe a rózsafüzért, fedezzétek fel az ima erejét a Szentírás fényében, a liturgiával összhangban, a mindennapi élet körülményei között. Bár ez a felhívásom ne lenne pusztába kiáltott szó!” /Boldog II. János Pál papa/
Időpont: október 1.,  9-16 óra között
Helyszín: a budapesti Rózsafüzér Királynéja Templom, (a Rózsafüzér Ima Országos Szentélye), 1146 Budapest, Thököly út 58.
A Rózsafüzért Imádkozók II. Országos Találkozójára szeretettel hívnak és várnak a szervezők
minden katolikus hívőt, különösen a rózsafüzérrel ismerkedni vágyókat,a rózsafüzért imádkozókat és rózsafüzér csoportokat.
A búcsúi szentmisét Majnek Antal munkácsi püspök vezeti.
A találkozó programja: rózsafüzér imádkozás énekkel, elmélkedéssel, előadás Máriáról (Dr. Tomka Ferenc), előadás a rózsafüzérről (Nagy Károly), fiatalok és korábban születettek tapasztalatai a rózsafüzér imádkozásról, az ima erejéről. Szentségimádás, litánia.
Gyónási lehetőség.
A részletes program a templom honlapján olvasható: www.rozsafuzerkiralyneja.hu
Akinek van rózsafüzéres ima-meghallgatása, élménye a rózsafüzérrel kapcsolatosan, illetve szívesen megosztaná a találkozó résztvevőivel, hogy mit jelent számára a rózsafüzér, attól a szervezők azt kérik, hogy küldje el tapasztalatát Nagy Károly plébánosnak az nk@rozsafuzerkiralyneja.hu vagy: a Rózsafüzér Királynéja Plébánia 1146 Bp. Thököly út 56. címre.

Bizonyságtétel

Egy híres prédikátor mondta el, hogy egyszer sztrájk volt a városában. A munkások lakásokba törtek be és otthonokat romboltak szét. Egy napon egy olyan házat fenyegetett lázadásuk, ahol az emeleten egy tagbaszakadt cipész dolgozott, és a földszinten kis testvére játszott. A kisfiú félt, hogy betörik az ajtót. Fölment a lépcsőn és hívta a bátyját: “Tom, Tom, jönnek és betörik az ajtót. Siess, gyere le!” Az erős Tom lement, nekitámasztotta hátát az ajtónak és így szólt: “Nos, öcsi, menj és folytasd a játékodat. Senki nem képes betörni ezt az ajtót, ha Tom nekiveti a hátát.” A prédikátor így folytatta: “Az ördög gyakran visszatér a házamhoz, és félek tőle, amikor odajön, és azt kiabálja, hogy erőszakkal betör hozzám. Odamegyek a mennybemenetel létrájához és felkiáltok: ‘Krisztus, Krisztus, erősebb vagy, mint a fegyveres ember, sietve jöjj le. Az ördög be akar hozzám törni.’ Erre lejön, mint valami villámlás, nekiveti magát szívem ajtajának, és az egész pokol sem képes az ajtót betörni.”
A madár kilenc napig bírja ki élelem nélkül. Az ember tizenkét napig. A kutya húsz napig. A teknősbéka ötszáz napig. A kígyó nyolcszáz napig. Némely hal ezer napig. A rovarok ezerkétszáz napig. De Isten minden teremtményének élelemre van szüksége. Vannak teknősbéka keresztyének, akik ötszáz napig is elvannak Biblia nélkül. Sokan “madár-keresztyének”, mert csak vasárnaponként táplálkoznak az igével.

2011. szeptember 29., csütörtök

Kadarkúti Égi Üzenetek 121. Mennyei Atya: Az önszeretet

2011.09.28 ÉGI ÜZENETEK
Mennyei Atya:  Az önszeretet
Drága Engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Mennyei Atyátok, és eszközömön keresztül szólok hozzátok. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Ma a szeretet harmadik területéről, az önszeretetről szeretnék beszélni nektek. Ezelőtti szerdákon az istenszeretetről és a felebaráti szeretetről tanítottunk titeket.
Az önszeretet rendkívül fontos, mégpedig a helyes önszeretet. Ugyanis, aki nem szereti önmagát, az könnyen meghasonlik önmagával, depressziós lesz, esetleg még öngyilkos is. A helyes önszeretetnek lelki és földi céljai vannak. A legfontosabb lelki célja az üdvösség elnyerése.
Milyen eszközei vannak az üdvösség elnyerésének? Először is a bűnre vezető alkalmakat kell kerülni. Ez rendkívül fontos annak az embernek, aki szereti a saját lelkét. Gondoljatok bele, gyermekeim, néztek egy jó, izgalmas filmet. Egyszer csak jön egy ágyjelenet benne, mit tesz ilyenkor az olyan gyermekem, aki helyesen szereti a lelkét, és nem akarja, hogy bajba kerüljön, kikapcsolja a TV-t, mert bizony a lelkét megfertőzik ezek az érzéki dolgok. Vagy hogyha egy könyv kerül a kezedbe, nagyon szép, izgalmas, egyszer csak kiderül, hogy egyházellenes, vagy ezoterikus. Ilyenkor ezt a könyvet azonnal le kell tenni, és alkalomadtán elégetni, nem odaadni másnak, hogy más lelkének is ártsatok. A másik eszköze az üdvösség elérésének a vallásgyakorlatok folyatása. Mégpedig nagyon rendszeresen és kitartóan kell a vallásgyakorlatokkal élni. Hogy milyen következményekkel jár, ha valaki elszakad a vallásától, azt majd példákon keresztül szeretném nektek bemutatni.
Milyen vallásgyakorlatok is vannak, amik elősegítik a lélek fejlődését? Ilyen a vasárnapi illetve a hétköznapi szentmisére járás, az imádkozás, a különböző liturgiákon való részvétel, mint pl. a lourdes-i ájtatosságon, októberi rózsafüzéreken, Mária-litániákon való részvétel. Ezek mind rendkívül fontosak. Most mindjárt elmondom nektek, hogy hogyan jár az, aki hosszabb ideig nem megy szentmisére, és így lassan-lassan elszakad Tőlem. Egy asszony esetét fogom elmondani nektek. Vallásos nevelést kapott gyermekkorában, és egészen addig járt szentmisére, amíg férjhez nem ment egy ateista emberhez. Ettől kezdve minden megváltozott, és bizony nem járt templomba. Ha a férje sem jár, akkor ő sem. És higgyétek el, hogy még az imádságot is elfeledte, lassan kikopott belőle még a Miatyánk és az Üdvözlégy is. Így ment ez öt éven át, egészen addig, míg a gyermeke nagyon súlyosan megbetegedett. És ez a nagy fájdalom visszahozta Énhozzám. Vagy ha valaki a rózsafűzért szokta imádkozni, és egyik nap nem jut idő rá, akkor a második nap már nincs olyan nagy kedve hozzá, a harmadik nap meg lehet, hogy már el is hagyja. Tehát fontos, hogy gyakorold ezeket a vallásoddal kapcsolatos dolgokat. Azután ott vannak az áldoztatok, azok is rendkívüli módon fejlesztik a lelket. Aki szereti önmagát, az vállalja az áldozatokat, böjtöl és virraszt, lemond sok mindenről, amit nagyon szeret, különböző szórakozásokról, ételekről, italokról.
Az önszeretetnek a lelki célokon kívül földi céljai is vannak. Aki egészségesen szereti magát, az a rábízott állapotbeli kötelességeknek maradéktalanul eleget tesz. A munkahelyén elvégzi a feladatait rendesen, lelkiismeretesen, mert ha nem ezt teszi, hanem felületes, rendetlen, vagy elkésik mindig a munkahelyéről, akkor kiteszik onnan. Tehát saját magának árt. Vagy például egy háztartásban egy nyugdíjas asszonyról beszélek, aki végtelenül hanyag. Mindenfelé dobálja a dolgait, nem emlékszik mit hova tett. Egyszer csak az áramszolgáltatótól kap egy értesítést, hogy 3 havi befizetéssel tartozik. Ilyen nincs, hát most adtam föl az ehavit és a másik két havit is feladtam becsülettel, elkezdi keresni, és sehol nem találja. Természetesen ki kell fizetnie a 3 hónapot. Tehát saját magának árt, aki nem szereti magát eléggé.. Azután, aki szereti önmagát az figyel az egészségére. Nagyon ügyel arra, hogy amikor kikíséri a vendégeit, és nyirkos a háta, mert meleg volt odabent, felkap magára egy kardigánt, mert ha a hidegben egy félórát beszélget a barátaival, már kész is a tüdő- és mellhártyagyulladás. Ártott magának, pedig vigyázni kell a testre, nem azért kaptuk, hogy elherdáljuk, tönkre tegyük. Vagy ha átmentek az úttesten, nagyon körül kell nézni, nem szabad a piros jelzésen átmenni, mert bizony elüthet az autó. Vagy ott vannak az élvezeti cikkek, vannak, akik korlátlanul fogyasztják az élvezeti cikkeket, öt kávét megisznak minden nap, ezzel aztán nagy szívdobogásuk lesz, fölmegy a vérnyomásuk, és talán még agyvérzést is kaphatnak, és meghalnak. Sokan cigarettáznak, van, aki két dobozzal is elszív. Nikotinmérgezést kaphatnak, a tüdejüket pedig teljesen lebetegítik, tüdőrákban halnak meg. Emberileg is tudni lehet, hogy a tüdőrákosoknak nagyon nagy százaléka olyan, aki dohányzó. Vagy pl. a kábítószer olyan, mint egy öngyilkosság, mert aki csak egyszer megkóstolja, már nem tudja abba hagyni és egyszer csak belehal a túladagolásba. Eddig arról beszéltem, hogyan kell vigyázni az egészségre. De miért kell vigyázni rá? Azért, mert a testetek a Szentlélek temploma. Tisztelni, becsülni kell, mert a Szentlélek, az Úrjézus és Én is ott lakom benne. Nem szabad ezt a testet tönkretenni.
Most pedig a helytelen önszeretetről szeretnék néhány mondatot mondani nektek. Vannak olyan emberek, akik nagyon hiúak, főleg a hölgyek között, akik mielőtt elmennek a boltba, mind festik a szemüket, pöndörítik a szempillájukat, nézegetik magukat a tükörben, háromféle frizurát csinálnak a hosszú hajukból, két-három féle ruhát is felpróbálnak, és utána lemennek a boltba egy kiló kenyérért, meg egy liter tejért. Hát ez nevetséges. Ők az önimádók, abban élik ki magukat, hogy tetszelegnek maguknak. De van egy másik fajtája a hiú embernek. Az ilyen nem tud gyönyörködni magában, mert mindig talál valami hibát. Nem tetszik neki, hogy kövérebb, mint a másik, vagy hogy hajlott az orra, a szája nem elég vastag. Erre aztán elmegy az orvoshoz és plasztikai műtétet csináltat magának. Nincs megelégedve a Jóisten adományaival, nem hálás azért, amiért őt olyannak teremtette, amilyen. Aki ennyire el vannak bűvölve önmaguktól, és azt hiszik, hogy ők a legszebbek, azok a nárcisz típusú emberek. De ők nem csak a külsejüktől vannak elragadtatva, hanem a belső tulajdonságaiktól is. Azt hiszik, hogy ők mindenkinél okosabbak, ügyesebbek, talpraesettebbek, tehetségesebbek, vonzóbbak, különös kisugárzásuk van. Minden jót el tudnak mondani az ő természetükről, az egész alkatukról és viselkedésükről. Mindenkit, aki körülöttük van, lenéznek, semminek néznek. Ha valaki tehetségesebb, vagy okosabb náluk, akkor irigykednek, dühösek. Senkitől nem fogadnak el tanácsot. Inkább rá akarják erőltetni a saját akaratukat mindenkire. Tudjátok, drága Gyermekeim ezek az öntelt gőgös emberek a legsajnálatraméltóbbak, mert majd a Nagyfigyelmeztetéskor nem tudnak megtérni, mert a saját szemüknek se hisznek. Őbelőlük lesznek az ellenségeitek, vagy pedig közülük sokan meghalnak. Ezért arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok sokat ezekért az emberekért.
És most elmondom, hogy mit látok, Én a Mennyei Atyátok. Látom az Én virágoskertemet, itt ebben a teremben. Egy hatalmas nagy kert, tele csodálatos virágokkal. Ez szimbólum, ezek a virágok az Én Gyermekeim. Ti is köztük vagytok, vannak a virágok között piros rózsák, ezek olyan embereket szimbolizálnak, akik tele vannak szeretettel, áldozatkészséggel, még vértanúk is vannak köztük. Képesek meghalni a felebarátaikért. Azután vannak sárga rózsák az Én kertemben, azok pedig az Én leghűségesebb gyermekeim, akik nem törődenek azzal, hogy miket mondanak róluk, ők akkor is hűségesen jönnek ide az engesztelésre. Azután vannak fehér rózsák. Azok tartoznak közéjük, akik nagyon vigyáznak a lelkük tisztaságára, mindig gyónni mennek, mindig tele vannak bűnbánattal, és úgy érzik, hogy sohasem tiszta a lelkük egészen. Azután vannak pipacsok, ők egyszerű emberek, tanulatlanok, és mégis nagyon gazdagok, mert nagyon nagy szeretet van bennük. Azután vannak hófehér liliomok, ők azok a gyermekeim, akik megtartják magukat szűznek, úgy ahogyan születtek, és nekem ajándékozzák magukat, testestül-lelkestül. Vannak ibolyák is az Én kertemben, ők az Én szerény gyermekeim, akik a háttérbe húzódnak, a szobájuk mélyén kettesben vannak velem, imádnak Engem. És nagyon szerények, nem beszélnek magukról és csak mentik a lelkeket. Ezen kívül még számtalan, sokféle nemes virág és vadvirág van az Én kertemben, még nárciszok is vannak, akikről az előbb tanítottalak benneteket, hogy önteltek és gőgösek. Az Én kertemet hárman ápolgatjuk. Én az Örök Élet vizével locsolom őket minden áldott nap, az Én kegyelmeimmel, Jézus pedig szent vérével permetezi, és amikor elesnek, megtisztítja őket. A Szentlélek Isten pedig úgy viselkedik, mint a Nap. A kegyelme sugaraival élteti őket. Jönnek angyalaim és kérdezik: Fölséges Urunk, mikor szedhetjük már ki a gazokat, meg azokat a Nárciszokat virágaid között. És akkor Én így felelek: Legyetek nyugodtak, eljön az ideje a válogatásnak. Akkor majd arra kérlek benneteket, hogy az Én drága virágszálaimat szedjétek össze egy hatalmas nagy csokorba, és még nárciszokból is azokat, akik megtértek, és adjátok oda Mennyei Édesanyátoknak, a Szűzanyának. Ő pedig azt a nagy virágcsokrot felviszi a Mennybe, és a mennyei oltáromra vázába helyezi. A vázában az örök élet vize van, amit Én tettem bele előzetesen. És ez az örök élet vize táplálja őket, és életben tartja, örök életet ad nekik, és ott illatoznak Nekem örökkön örökké.  Ti is köztük lesztek. Én most megáldalak benneteket a helyes önszeretet kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

A Facebook minden lépésünket követi, akkor is ha kijelentkezünk

A mindenki számára ismert Facebook közösségi médiabirodalom néhány nappal ezelőtt új „funkciókat” mutatott be felhasználóinak, ami sokak szerint igazi rémálom a személyes adatok védelme szempontjából. Van azonban egy ennél is ijesztőbb, eddig rejtve maradt funkció, amit Nik Cubrilovic, ausztrál vállalkozó, író és hekker fedezett fel, miszerint a Facebook mostantól minden online tevékenységünket nyomon követi, függetlenül attól, hogy be vagyunk-e jelentkezve vagy sem.
A Facebook által bevezetésre kerülő minden változtatással személyes adataink védelme egyre kevésbé biztosított. A legutóbbi „legfrissebb hírek” szolgáltatással például a Facebook minden online lépésünket közzéteszi Facebook barátaink, sőt a teljes netes nyilvánosság számára. Ami pedig a legborzasztóbb, hogy mostantól a kijelentkezés sem véd meg ettől, mert a Facebook úgynevezett állandó cookie-k segítségével, minden olyan weboldalon nyomon követi tevékenységünket, amely Facebook gombokat vagy widget-eket használ, akár be vagyunk jelentkezve akár nem.
„A Facebook akkor is tudja, mit csinálunk és látja, milyen oldalakat látogatunk a neten, ha ki vagyunk jelentkezve,” írja Nik Cubrilovic blogjában. „Az egyetlen megoldás, ha az ember minden Facebook cookie-t töröl a böngészőből vagy esetleg megtehetjük, hogy egy külön böngészőt használunk a Facebook-ra és egy másikat minden egyébre,” írja Cubrilovic. (Egyéb tippek és érdekességek, például a Facebook kommentje és Nik válasza Nik blogjában: http://nikcub-static.appspot.com/logging-out-of-facebook-is-not-enough)
Vajon hány Facebook felhasználó fog értesülni erről az újításról? A weboldal természetesen nem közölte felhasználóival, hogy nyomon követi őket és nem létezik hivatalos leírás vagy mód a „funkció” kikapcsolására.
A Facebook híres arról, hogy önkényesen megváltoztassa az oldal működési mechanizmusát, beleértve a személyes beállításokat is, a felhasználókra hagyva, hogy valahogy kibogarásszák, hogyan állítsák vissza a korábbi beállításokat és védjék meg valamilyen szinten személyes adataikat, miután azokat önkényesen nyilvánosságra hozták. A Facebook átállt a felhasználók által engedélyezhető funkciók használatáról, aminek a lényege, hogy a felhasználók eldönthették, akarják-e a funkciókat, a sokkal bonyolultabb „letiltásos” megközelítésre, ahol a drasztikus változtatásokat a felhasználónak kell valahogy letiltani, azaz rájönni, hogyan állíthatják vissza a korábbi beállításokat (amennyiben ez egyáltalán lehetséges még).
„A regisztrálásnál még van választása a felhasználónak, de ezt követően a Facebook alapbeállításai a ’tegyünk minden közzé’ politikát követik,” mondja David Vaile, az ausztrál New South Wales Egyetem (UNSW) kibertérbeli törvények és eljárások központjának ügyvezetője a Facebook „hihetetlen mértékű és szemtelen adatgyűjtési módszereiről.”
„A Facebook ismét olyasmit tett, aminek megértése meghaladja a legtöbb felhasználó képességeit, miközben személyes adataik szinte semmilyen védelmet nem élveznek. A helyes hozzáállás az lenne, mint ahogyan a legtöbb weboldal ezt a politikát követi, hogy ’a felhasználó kifejezett kérése vagy utasítása nélkül semmit nem teszünk közzé.’”


Forrás: Natural News

2011. szeptember 27., kedd

Ötpercenként hal meg egy keresztény a hite miatt

2000 és 2010 között évente 160 ezer keresztény halt meg a hite miatt, 2011-nek már 105 ezer mártírja van. Krisztustól 2000-ig 70 millió keresztény vértanút számlálunk. Csak a XX. században 45 millió keresztény vértanúnk volt, ezért nevezte II. János Pál a vértanúk évszázadának – hívja fel a figyelmet Massimo Introvigne, aki az EBESZ képviselője a diszkrimináció elleni harcban. Hozzátette: „Valódi vészhelyzet uralkodik, amely nem csak a keresztényeket érinti, hanem az egész civil társadalmat és a nemzetközi szervezeteket.”
Felhívása a Lateráni Egyetemen szeptember végén megrendezett kongresszuson hangzott el, amelyen részt vett Luigi Negri, San Marino és Montefeltro püspöke, Bernardo Cervellera, az Asia News hírügynökség igazgatója és Magdi Allam európai képviselő is.
Introvigne a pápa diplomáciai testületekhez intézett 2011. januári beszéde nyomán négyféle üldözésről beszélt. Elsőként az iszlám fundamentalizmusról, amely Pakisztán esetében a káromlási törvény következtében erősödött, Egyiptom esetében pedig abból kifolyólag, hogy egy szintre helyezték a szabad vallásgyakorlat és a vallásszabadság elvét. Beszélt az Észak-Koreában és Kínában uralkodó kommunista rezsimekről, és az Indiában és Indokínában uralkodó vallási nacionalizmusról is. Megemlítette, hogy XVI. Benedek pápa negyedik esetként szót emelt a nyugati világban eluralkodó, vallási alapon történő diszkrimináció ellen is. Introvigne figyelmeztetett rá, hogy a pápaellenesség és az ideológiai alapon megszülető gyűlölet szintén veszélyes jelenség. Franciaországban például kétnaponta támadás éri valamelyik templomot.
Negri érsek a jelenség kulturális vonatkozásairól beszélt. Kifejezte aggodalmát, amiért „a vértanúságot nem csupán a gonoszság szüli, hanem az a kulturális beállítódás, amely ideologikusan szemben áll a hittel. A XX. század  a gyilkos gondolatok százada lett, olyan ideológiáké, amelyek szerint az ember önmaga istene, és akinek erről más elképzelése van, azt ki kell irtani, fizikai értelemben is.” Véleménye szerint a globalizált világ globalizálta az egyházellenességet is. Beszéde zárásaként elmondta, hogy a mártírok léteznek, és arra hívnak minket, hogy legyünk hiteles keresztények, „Krisztus szenvedélyes tanúságtevői, akik fáradhatatlanul beszélnek isteni életéről az embereknek.”
Bernardo Cervellera Kínáról beszélt, amely hatalmas gazdasági fejlődésen megy keresztül, de továbbra sem tartja tiszteletben az emberi jogokat, és folytatja a vallásüldözést. Számos pap került rendőrkézre, mert nem akartak csatlakozni a hazafias egyházhoz. A 2007-es olimpia előtt 37 földalatti püspököt helyeztek házi őrizetbe. A kínai kommunista párt nagy bukásának értékeli viszont, hogy több évtizednyi üldözés ellenére a kínai egyház sokkal inkább egységben van az anyaegyházzal, mint a 80-as években volt.
Magdi Cristiano Allam arról beszélt, hogy az iszlám országokban 10 üldözött közül 7 keresztény. 1945 óta tízmillió keresztény volt kénytelen elhagyni szülőföldjét, egymillió zsidóval együtt. Az egyiptomi származású politikus megjegyezte, hogy az iszlám esetében az üldözésnek vallási okai vannak, mert a keresztény és a zsidó vallást eretnek elhajlásnak tartják. Figyelmeztetett rá: vagy képesek leszünk bizonyosságot szerezni arról, kik is vagyunk, vagy megszűnünk civilizációként létezni, mert tetszik vagy sem, civilizációnk a kereszténységen alapul.
Magyar Kurír

Az euró a bukás szélén

A múlt héten Washingtonban a pénzügyminiszterek és jegybanki elnökök vitatták meg, hogyan is lehetne megmenteni az eurót. A Nemzetközi Valuta-alap (IMF) a BRICS-országoktól, elsősorban Kínától és Oroszországtól kér segítséget. Ilyen nyilatkozatot tett Christine Lagarde. Az IMF-nek nincs elegendő pénze az euróövezet megmentésére. Alekszej Kudrin orosz pénzügyminiszter kijelentette, hogy Oroszország kész európai kötvényeket vásárolni, ha ilyeneket kibocsátanak. De hogyan lehet segíteni, ha az egységes Európán belül sincs egységes pénzügyi és hitelpolitika? A donor országok egyre többször tiltakoznak: nem akarnak idegen adósságok miatt fizetni. Az EU dotációs országaiban viszont az emberek nem akarják szorosabbra húzni a nadrágszíjat. Egyik vagy másik oldalon is vannak javaslatok arra, hogy a válságban levő országok lépjenek ki az euróövezetből. Egyes szakértők szerint ez javíthatna a helyzeten.
Soros György ismert üzletember ugyancsak ezen a véleményen van. Úgy látja, hogy Görögországnak, Portugáliának és Írországnak el kellene hagynia az euróövezetet, hogy elkerülhetővé legyen a dominóhatás. De az IMF és az EU ugyanakkor folytatná ezeknek az országoknak a megsegítését. Soros az euró fennmaradását nemcsak az említett országok kilépéséhez köti, de ahhoz is, hogy az Európai Unióban hozzák létre a teljes értékű pénzügyminisztériumot. Szerinte a helyzet stabilizálására most használatos mechanizmusok nem működnek, miután az EU tagjai önálló pénzügyi politikát folytatnak. Thomas D. Lancaster, az amerikai Emory University professzora, az európai gazdaság szakértője prognózisa szerint, Németország lehet az első állam, amely idegen adósságokért fizet, mert olyan nagy megterhelés nehezedik gazdaságára. Akkor pedig az euróövezet elbukik.
- Az a probléma, hogy a jelenlegi európai stabilizációs alapot elköltik Görögországra, Írországra, Portugáliára és Spanyolországra. De most még a francia bankoknál is megjelentek a gondok. Mindezekért Németország lesz kénytelen fizetni. Látható, hogy az Európai Uniónak most sürgős és alapvető változásokat kell végrehajtania adó- és költségvetési politikájában. Görögország számára a legjobb lenne, ha elhagyná az euróövezetet. Készen kell állnunk az események ilyen alakulására. Ha Görögország kilép az eurózónából, akkor ez lehetővé teszi a valutaunióból való kilépés kidolgozását, és általában véve a valutaunió szabályozását.
Nem sok idő van arra, hogy felkutassák a kiutat az euróövezet kríziséből. George Osborne, a brit államkincstár kancellárja szerint a legutolsó határidő a G20 novemberi franciaországi csúcstalálkozója.
ruvr.ru

Dicsőséges EU - akinek rosszabbul megy, repül!


Azokat az országokat, amelyeknek rosszul áll a szénája gazdasági téren, ki kell dobni az EU-ból - mondják vezető zsidó gazdasági emberek. Mennyire jellemző gondolkodásmód! Az Európai Unióba annak idején azzal csábítgatták be a kisebb gazdasági erejű országokat, többek között hazánkat is, hogy a lemaradottabb országok így felzárkózhatnak, és ez a Nyugatnak is haszon, hiszen akkor a felzárkózott országok lakói a jobb fizetésből a drága nyugati termékeket is megveszik, így mindenki jól járt. Csak hogy már az elv is eleve rossz, hát még a kivitelezés. Mivel idáig a zsidó, kivétel nélkül mindent elbaltázni tudott csak (ezért nem hiszek a zsidók által készített atombombában sem), ez is egy fércmunka lett.
A kicsit előrelátóbbak - mint az MNA ideológusai is - jó előre megmondták, hogy ez lesz a vége. A konzumidióta népnek persze mondhatsz amit akarsz, csak a doboz söre, meg a parizere érdekli. Így hát eljött ez az idő is. Egyik válsághullám a másik után, pénzek leértékelése, infláció az egekben, beomló hitelek, és az olyan országok, mint a miénk, egyre rosszabbul teljesítenek. Erre bedobják a köztudatba a főzsidók (például Soros), hogy a rosszul teljesítő országokat ki kell dobni az EU-ból. Aztán milyen alapon jelenti be ezt egy olyan senkiházi, aki egész idáig ezt dicsőítette? Persze már megint a szabálytalan előzés. Hogy jönnek ezek ahhoz, hogy a saját rendszerükön belül, ahol azt ígérték, hogy kisegítik a bajban lévőket, így kihajítsanak másokat? Akinek egy kicsit rosszabbul megy, az repül? Jellemző, milyen nagy "segítőtárs" a zsidó. Amíg van vagyonod, vagy van mit elszedni tőled jöhetsz, ha nincs: dögölj meg!
Egyértelmű, hogy az EU-ból ki kell lépni. De nem egy zsidó senki fogja megmondani ezt nekünk, ezt nagyon jól tudjuk a zsidó senki nélkül is. Egyetlen parlamentbe jutott pártnak sincs joga ezt levezényelni, és most már a Jobbiknak sincs, miután a képviselőik EU parlamentbe küldése egyenlő annak jogosságának elismerésével, legitimálásával, és az oda besorakozással - ahol egy CIA ügynök feleségét teszik pozícióba. Így ez a feladat már a következő generációra marad. Sem MSZP-nek, Orbánnak, sem másnak nincs joga ezt bedobni a magyar köztudatba, mert nekik pontosan ezért kell egyszer a bíróság előtt felelni. A haza kiszolgáltatásáért, elárulásáért, eltékozlásáért.
Számunkra csak egyetlen út maradt, kilépni, és felépíteni a nemzetgazdaságot. Ez már a mi feladatunk lesz.
Kemény Gábor

Felvásároljon-e Kína EU-s államkötvényeket?


Kína, a világ második legnagyobb nemzetgazdasága, több mint 3 billió amerikai dollárnyi valutatartalékkal rendelkezik. Mivel az EU és az USA egyre mélyebbre csúsznak az adósságválságban, nem csoda, hogy Kínára mint kulcsfontosságú nemzetközi szereplőre tekintenek, mely a világgazdaságot ismét lendületbe hozhatja. Ám kérdéses, hogy Kína továbbra is hajlandó-e "vakon" segíteni bajbajutott európai országoknak.

A nemrégiben a kelet-kínai kikötővárosban, Dalian-ban megtartott villággazdasági csúcstalálkozón Klaub Schwab, a találkozó szervezője kerek-perec megkérdezte Wen Jiabao kínai miniszterelnököt, hogy Kína hogyan akar segíteni az USA-nak és Európának. A kínai válasz visszafogott volt: "Kína többször is kinyilvánította, hogy kész segíteni, kinyújtja segítő kezét európai országoknak." Kína cserébe viszont azt kéri Európától, hogy teljes jogú piacgazdaságnak ismerjék el Kínát.

Az EU gazdasága jelenleg bizonytalan fejlődési tendenciákat mutat: tovább növekszik a Görögország miatti aggodalom, Olaszországot leminősítették. Sajtóértesülések szerint az olasz pénzügyminiszter, Guilio Tremonti államkötvények, illetve állami vállalatok részeinek az eladása ügyében bel- és külföldi érdeklődők felé, Kína felé is megpendített húrokat.
Balról jobbra haladva:
Németország - NEM!, Franciaország - NEM!,
Olaszország, már a vízszint alól: Államkötvényt!. (Illusztráció: YNET.com)
Megoszlik azonban a vélemény még kínai gazdasági szakértők és vállalatok között is arról, hogy Kínának ilyen módon kellene-e segítenie Európának. Sokan kifejezetten ellenzik ezt a kockázatok miatt és inkább a közvetlen befektetések mellett foglalnak állást.

Li Daokui, a Kínai Központi Bank egyik tanácsadója szerint államkötvények vakon történő felvásárlásával csak elodázni lehet a problémákat, megoldani nem. A professzor szerint az EU-ban jelenleg nem látható az akarat a valódi reformokra és nincsen kivitelezhető terv sem. Amíg az EU nem talál valódi megoldást, addig Kínának nem szabad felvásárlásokba belemennie.

Xu Xiaoniang közgazdász legújabb könyvében, melynek címe: "Nem létezik megmentő", arról beszél, hogy "nincsen ingyenebéd": a felvett kölcsönöket rövid, vagy hosszútávon, de vissza kell fizetni. Xu rámutat, hogy az amerikaiak is pontosan azzal a tévhittel áltatták magukat, hogy kölcsönökkel gazdasági perspektívát teremthetnek.

Az YNET.com, de a Reuters is arra hívják fel a figyelmet, hogy egyetlen államnak sem szabad túlbecsülnie Kína lehetséges beavatkozásának, "segítségnyújtásának" a hatásait. Amennyiben az érintett államok nem képesek saját maguk leküzdeni a nehézségeket, a kínai segítség is csak időszakosan csökkentené a gondokat.
Forrás: China Internet Information Center

Németh Krisztián

Pénzpiaci körkép
Tudjuk, hogy a jelenlegi hitelre épült gazdasági rendszert eleve bukásra programozták, de vajon a globális pénzpiacok lassan követhetetlen hirtelenséggel történő mozgása mit jelent a közeljövőre nézve? Összeomlást? Lassulást? Egy biztos, a befektetők szédítő sebességgel mentik ki pénzüket a tőzsdékről és óriási fogadásokat tesznek az S&P október körüli zuhanására. Az európai adósságválság teszi a dolgát és szinte mindenhol a világon furcsa pénzügyi tranzakciók folynak. Mit jelent mindez? Reméljük, még nem tartunk a teljes összeomlásnál, de emlékezzünk, hogy a történelemben eddig minden tőzsdekrach ősszel következett be.
Íme, 21 pénzpiaci esemény, amire érdemes odafigyelni:
1. Hihetetlen mennyiségű fogadás történik az S&P 500 zuhanására a napokban. A CNN szerint a múlt hónapban történt a legtöbb ilyen fogadás az elmúlt egyéves időszakban, és ez semmi ahhoz képest, amit októberre várnak a befektetők. Amennyiben tényleg tőzsdei összeomlás lesz október során valaki nagyon sok pénzt fog keresni.
2. A befektetők óriási mennyiségű pénzt vonnak ki a tőzsdékről. Vajon tudnak valamit, amit mi nem? A Financial Post a következőket írja:
Április óta a befektetők több pénzt vontak ki az USA tőkealapjaiból, mint a Lehman Brothers bukását követő öt hónap során, 2100 milliárd dollárral tetézve Amerika pénzügyi gondjait. Körülbelül 75 milliárd dollárt vontak ki részvényekre specializálódott alapokból a Bloomberg által a washingtoni Investment Company Institute-tól gyűjtött adatok alapján. 2008. október és 2009. február között, a Lehman bukását követő öt hónap során a tőkekiáramlás 72,8 milliárd dollár volt.
3. A Siemens több mint fél milliárd eurót vett ki két vezető francia bankból, hogy azután az Európai Központi Bankban helyezze el. Vajon tudnak valamit, vagy csak idegesek?
4. A Standard & Poor’s ‘A+’-ról ‘A’-ra rontotta Olaszország hitelbesorolását.
5. Az EKB még több olasz és spanyol államkötvényt vásárol, hogy lehűtse az európai válság miatti növekvő aggodalmakat.
6. A FED, az EKB, a Bank of England, a Bank of Japan és a Svájci Nemzeti Bank bejelentették, hogy „korlátlan” mennyiségű pénzt bocsátanak az európai kereskedelmi bankok rendelkezésére október és december között.
7. Idén a legnagyobb olasz bank értéke a felére, míg a második legnagyobb olasz bank értéke 44%-kal csökkent.
8. Angela Merkel koalíciójának helyzete nem túl fényes a helyi választásokon. Egy friss felmérés szerint a megkérdezettek 82%-a úgy gondolja, hogy a kormány nem jól kezeli a görög válságot. A német közvélemény ellenzi a mentőcsomagokat, ami nem túl jó hír Görögország számára (bár a csőd és az euró zónából történő kilépés látszik a legjobb megoldásnak az ország számára).
9. Görögország a teljes gazdasági összeomlás szélén áll. A Guardian megfontolandó statisztikai adatokról írt a napokban:
Gondoljuk meg milyen horderejű válsággal állunk szemben. A 2009-es és 2010-es zsugorodás után a GDP további 7,3%-kal csökkent 2011 második negyedévében. A munkanélküliek száma elérte a 900 ezret és a szakértők úgy gondolják, hogy a 11 milliós országban hamarosan 1,2 millió ember lesz munka nélkül. Ezek az adatok kísértetiesen hasonlítanak a 29-30-as évek Nagy Világgazdasági Válságára.
10. 2009-ben az adósság GDP-hez viszonyított aránya 115% volt. Ma ez az érték körülbelül 160%. A rájuk erőltetett megszorító intézkedések a legkisebb mértékben sem segítettek hozzájárulni az ország hosszú távú problémáinak megoldásához.
11. Az egyéves futamidejű görög államkötvények hozama jelenleg 129%-on áll. Mindössze egy évvel ezelőtt hozamuk 10% volt.
12. Filippos Sachinidis, görög helyettes pénzügyminiszter azt mondta, hogy Görögországnak mindössze egyetlen hónapra elegendő pénz áll rendelkezésére az ország működésének fenntartásához.
13. Olaszországban az adósság GDP-hez viszonyított aránya jelenleg 120%, és az olasz gazdaság Görögországhoz viszonyítva jóval nagyobb.
14. A portugál kétéves állampapírok hozama jelenleg több mint 17%, az egy évvel ezelőtti 4%-hoz képest.
15. Kínát is egyre inkább aggasztja az európai bankok helyzete. A Reuters a következőket írja:
Kína onshore devizapiacának egyik nagy piacteremtő állami bankja több európai bankkal is felfüggesztette a határidős deviza ügyleteket és swapokat az Európában kialakult adósságválság miatt, nyilatkozta két forrás is a Reuters hírügynökségnek.
16. Jelenleg az európai központi bankok több aranyat vesznek, mint amennyit eladnak, amire 20 éve nem volt példa.
17. Az IMF vezető közgazdásza szerint a globális gazdaság „új, veszélyes fázisba lépett”.
18. Izrael amerikai állampapírjainak 46%-ától, Oroszország pedig 95%-ától szabadult meg. Vajon ők is tudnak valamit?
19. A pénzpiacok arra várnak, hogy a Fed újabb kötvényvásárlási tervet jelentsen be, ami még jobban leszoríthatja a hosszú távú kamatokat.
20. Amennyiben néhány vagyonos befektető úgy gondolja, hogy az Obama kormány adótervezete a kongresszus elé kerülhet, hamarosan elkezdhetik lefaragni kötvényállományukat, hogy elkerüljék adókiadásaik jelentős emelkedését 2012-ben.
21. A Merill Lynch nemrég kiadott tanulmánya szerint 80% esély van arra, hogy az amerikai gazdaság újabb válságba süllyedjen.
Amikor a pénzpiacok ilyen érzékenyek, egy apró szikra is elég, hogy mozgásba hozza a dominókat.
Reméljük, nem történik olyasmi, ami begyújtja a szikrát, mert a jelen helyzetben egy újabb válság beláthatatlan következményekkel járna.

Forrás: The Economic Collapse

Mikor hadba vonulni hazulról elindul

Te benned bíztam én Uram eleitől fogva és nem is szégyenültem meg soha. Benned bízom mostan is, midőn hazám hívására elhagyom szeretteimet, hogy fegyverrel védjem meg őket a gonosz ellenségtől. Reád bízom őket, mert a te karod erős és te megtudod oltalmazni azokat, kik szárnyaidat keresik menedékül.
Könyörögve kérlek, légy az enyéimnek kenyéradó atyja, hogy az én távollétemben éhséget ne lássanak soha. Légy a testi bajok ellen is oltalmazójuk, hogy betegség ne érje őket. Halálod angyalát tartsd távol házamtól, hogy ha majd könyörületesség megengedi nékem az édes visszatérést, boldogan s élve lássam ismét azokat, akiktől most hívásodra válnom kell.
Védjed érettem sokat fáradott szüleimet és bocsásd meg nekem, ha valaha vétettem ellenök. Oltalmazd meg feleségemet s gyermekeimet, mert nincsen nekik rajtad kívül más igaz pártfogójok. S ha majd az elválás után szomorú orczájokon könny folyik végig érettem, töröld le azt atyai kezeddel és vígasztald meg őket.
Engem pedig, csaták tüzébe induló szolgádat, őriztess meg angyalaiddal. Védd testemet s oltalmazd lelkemet és hozz vissza ide kegyelmed által. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor:
Háborús idők imádságos könyve hadbavonultak és azok családjai számára, 1916

Role és Papp Kincses Emese Magyarnak lenni jó!

A szeretet

Egy este amikor anya a vacsorát főzte, 11 éves fia megjelent a konyhaajtóban kezében egy cédulával. Furcsa, hivatalos arckifejezéssel nyújtotta át a cédulát az anyjának, aki megtörölte kezét a kötényében és elkezdte olvasni azt.
- a virágágyás kigyomlálásáért: 500 Ft
- a szobám rendberakásáért: 1000 Ft
- mert elmentem tejért: 100 Ft
- mert 3 délutánon át vigyáztam a kishúgomra: 1500 Ft
- mert kétszer ötöst kaptam az iskolában: 1000 Ft
- mert mindennap kiviszem a szemetet: 700 Ft
__________________________________________________________________________
Összesen: 4800 Ft
  
  
Anyja kedvesen ráemelte fiára tekintetét. Rengeteg emlék tolult fel benne. Fogott egy tollat és egy másik cédulára ezeket írta:
- mert 9 hónapig hordtalak a szívem alatt: 0 Ft
- az összes átvirrasztott éjszakáért, amit a betegágyad mellett töltöttem: 0 Ft
- a sok-sok ringatásért, vigasztalásért: 0Ft
- könnycseppjeid felszárításáért: 0 Ft
- mindenért, amit nap mint nap tanítottam neked: 0Ft
- minden reggeliért, ebédért, uzsonnáért, zsemléért, amit készítettem neked: 0 Ft
- az életemért,amit minden nap neked adok: 0 Ft
__________________________________________________________________________
Összesen: 0 Ft
  
  
Amikor befejezte, anya mosolyogva nyújtotta át a cetlit a fiúnak. A gyerek elolvasta és két nagy könnycsepp gördült ki a szeméből. Szívére szorította a papírost és a saját számlájára ezt írta:
FIZETVE !

 

Nemzeti oldalra levetítve:
 
Mit is kaptunk?
- Vasvári béke: 300 milliárd dollár
- 48-as forradalom: 450 milliárd dollár
- Trianon: 2000 milliárd dollár
- 2. vh: 1000 millárd dollár
__________________________________________________________________________
Összesen: 3750 milliárd dollár


Mit is adtunk?
- Alsónadrág: 0Ft
- C-vitamin 0Ft
- Dinamó 0Ft
- Villanymozdony 0Ft
- Évszázadokig őrizni Európát kelet felől: 0Ft
__________________________________________________________________________
Összesen: 0 ft
Európa elolvasta, szívére szorította a papírost, és 245 Ft-on tartja a frankot :)

2011. szeptember 26., hétfő

Sevillaból egy felírat - PLAZA DE ESPAÑA"

A szegény dolgozik
A gazdag kizsákmányolja
A katona megvédi mindkettőjüket
Az adófizető fizet mind hármójukért
A munkakerülő pihen mind a négyük helyett
A részeges iszik mind az öt helyett
A bankár átveri mind a hatot
Az ügyvéd becsapja mind a hetet
Az orvos megöli mind a nyolcat
A sírásó mind a kilencet betakarja földdel
A politikus pedig mind a tíznek a nyakán
élősködik...

2011. szeptember 24., szombat

Órigenész XXXI. homíliája - Az Üdvözítő harmadik megkísértéséről

Órigenész XXXI. homíliája
Az Üdvözítő harmadik megkísértéséről (Lk 4,9-13)
Kutassátok az Írásokat, hogy azokban a részekben, melyek egyszerűnek tűnnek, mély misztériumot találjatok. Vizsgáljuk meg a ma hallott evangéliumi olvasmány elejét, s figyeljünk arra, amit eddig nem vettünk észre. A Sátán - olvassuk - Jeruzsálembe vezette Jézust (Lk 4,9). Nemigen lehet elhinni, hogy a Sátán vezesse Isten Fiát, Ő pedig kövesse. Nyilván úgy követte, mint az atléta, aki önként megy a próba elé. Nem félt a kísértéstől, nem ijedt meg a legravaszabb ellenfél cselvetésétől, s valahogy így szólt magában:
Vígy ahova akarsz, tégy próbára, ahogyan akarsz, a próbatételre magamtól ráállok, elviselem, amiket adsz, kiteszem magam bármely kísértésnek: mindenben én bizonyulok majd erősebbnek. - Jeruzsálembe vezette tehát, a templom párkányára állította, s így szólt hozzá: Ha az Isten Fia vagy, vesd le magad innen! Felvezette tehát a templom legmagasabb pontjára, s azzal biztatja, hogy vesse le magát innen. Mivel álnokságból ajánlotta ezt, és a dicsőség megmutatása ürügyén valami másra törekedett, az Üdvözítő ezt mondta neki: Írva van, ne kísértsd Uradat, Istenedet.
De figyeld meg azt is, hogyan kísérti a Sátán! Nem meri másként kísérteni, csak úgy, ahogy a Szentírásból, mégpedig a zsoltárokból meríti a bizonyítékot: Ha Isten Fia vagy, vesd le magad: Írva vam ugyanis, hogy angyalainak parancsolta felőled, hogy tenyerükön hordozzanak téged, nehogy kőbe üssed a lábadat (Zsolt 90 [91], 11-12.) Honnan tudod, Sátán, hogy ez meg van írva? Csak nem olvastad a prófétákat, vagy ismerted az isteni kinyilatkoztatásokat? Te ugyan hallgatsz, de én válaszolok helyetted! Olvastad, de nem azért, hogy a szent olvasmányok jobbítsanak, hanem azért, hogy a csupasz betűvel (vö. 2Kor 3,6) megöld azokat, akik az írás barátai!
Tudod azt, ha más könyveiből is idézni akarnál, nem tudnál, nem tudnál megtéveszteni, állításaidnak nem is lenne tekintélye! Markión is így olvasta az Írást mint a Sátán, így olvasta Baszilidész, Valentinosz is, hogy a Sátánnal együtt mondják az Üdvözítőnek: Írva van, hogy az angyalainak parancsolta felőled, hogy tenyerükön hordozzanak, nehogy kőbe üssed a lábadat.
Ha tehát az Írás tanúságtételét hallod, vigyázz, ne bízz meg rögtön a beszélőben, hanem előbb fontold meg, milyen az élete, milyen a felfogása, milyen szándékú, nehogy csak színlelje, hogy ő is szent, miközben nem az, és a báránybőrbe bújt farkas az eretnekség fertőző mérgét rejtse (vö Mt 7,15), nehogy maga a Sátán szólaljon meg belőle az idézeteken keresztül! Amint tehát a Sátán, ha neki időszerű, akkor az Írások szavaival fejezi ki magát, úgy Pál ellenkezőleg, mindig hallgatói javát tartja szem előtt, nemcsak az írásokból, hanem a világi irodalom alkotásaiból is merít érveket: A krétai örök hazudozó, gonosz fenevad és falánk naplopó (Tit 1,12) - mondja, és más helyen: az ő fiai vagyunk (ApCsel 17,28), a gonosz beszéd megrontja a jó erkölcsöt (1Kor 15,33). Még ha az Írások szavaival beszél is a Sátán ez alkalommal, engem nem tud becsapni, Pál beszédmódja sem ijeszt meg engem, még ha a pogány írásokból vesz is példát. Pált a világiak mondásait is idézve megszenteli.
Lássuk tehát, mit mond az Írások alapján a Sátán az Úrnak: Írva van ugyanis, hogy angyalainak parancsolta felőled, hogy tenyerükön hordozzanak, nehogy kőbe üssed lábadat. Lásd, ezekben a bizonyítékokban is mennyire fortélyos! Kisebbíteni akarja a Megváltó dicsőségét, mintha angyali segítségre lenne szüksége, hogy lába meg ne botoljon, ami csak úgy lehetséges, ha kezükön hordozzák. Veszi ezt a tanúsító helyet, és Krisztusra magyarázza, bár ez nem Krisztusra vonatkozott, hanem általában a szentekről írták. Nyíltan és teljes bizonysággal ellent mondok most a Sátánnak, ezt a helyet nem lehet Krisztus személyére érteni. Nincs is szüksége angyali segítségre annak, aki nagyobb az angyaloknál, az azokétól kiválóbb nevet örökölt (Zsid 1,4-7). Egyetlen angyalnak sem mondta Isten: Fiam vagy te, ma szültelek téged (Zsolt 103 [104],4). Közülük egyhez sem szólt, úgy, mint Fiához: aki angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűzlánggá (Zsolt 103[104],4), csak tulajdon Fiához, akiről a prófétáknál számtalanszor beszélt.
Mint mondtam, nem szorul az angyalok segítségére Isten Fia. Sőt, inkább tudd meg, Sátán, ha Jézus nem segít az angyaloknak, ők botolnának meg. Ha azt látjuk, hogy valamelyik angyal megbotlik, amelyről már olvastuk: mert angyalok fölött ítélkezünk (1Kor 6,3), akkor az azért botlik meg, mert nem nyújtotta ki a kezét Jézus felé, hogy miután ő megfogta azt, el ne bukjon. Amikor valaki saját erejében bízva nem hívja Jézus segítségét, megbotlik és elesik. Sátán, te is ezért mint villám buktál le az égből (Lk 10, 18), mert nem akartál hinni Krisztusban, Isten Fiában.
De hogy megtudd, rosszul magyaráztál, nem Krisztusra, hanem a szentekre kell érteni a szakaszt, hát hallgasd a következőt. A rontástól és a déli démontól (Zsolt 90[91],6) nem Jézus Krisztust szabadítja meg az Isten, hanem a szenteket. Olvasd a kilencvenedik zsoltárt, amelynek kezdő sora így szól: Aki a Magasságbeli segítségében lakozik, az az ég Istenének védelmében időzik (Zsolt 90[91],1), és úgy találod, hogy ez jobban illik az igaz emberre, mint Isten Fiára: ezrek esnek el oldaladon, tízezrek jobbodon, hozzád azonban nem közelít, ezért saját szemeddel fogod látni és meglátod a bűnösök viszonzását (Zsolt 90[91],7-8) stb., amit mind az igaz személyére kell érteni.
Így itt is fonák módon érvelt a Sátán, hogy azt állítsa, ami az igazakra vonatkozik, azt a Megváltóra kell érteni, elhallgatva és átfutva olyan sorokon, amelyek viszont ellene szólnak. Amikor ugyanis azt mondja, hogy angyalainak parancsol felőled, hogy kezükben hordozzanak téged, nehogy kőbe üssed a lábadat, elhallgatja azt, ami ez után következik: az áspison és a baziliszkuszon jársz, és eltaposod az oroszlánt és a sárkányt (Zsolt 90[91],13). Miért hallgatod el ezt, Sátán, ha ugyan nem te vagy a baziliszkusz, ha ugyan nem te vagy minden kígyó fejedelme, akinek mérge ártóbb a többinél, aki már a tekinteteddel megölsz bárkit? Még egy másik ártó ellentétes erőt is kísérődnek tudhatsz, amelyet áspisnak neveznek, és ez is alá van vetve az igaz embernek, és ezért hallgatsz mindezekről.
Te vagy a sárkány, te vagy az oroszlán, amelyekről meg van írva: az áspison és baziliszkuszon jársz, és eltaposod az oroszlánt és a sárkányt (Zsolt 90[91],13). Jóllehet te hallgatsz róla, de mi, akik helyesebben értjük az Írásokat, tudjuk, hogy hatalmunk van taposni rajtad, és mi kaptuk ezt a hatalmat, mondom, nemcsak az Ószövetségben, ahogyan most énekli a zsoltár, hanem az Újszövetségben is mondja az Üdvözítő: Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, és az ellenség minden hatalmán, és semmit sem fog ártani nektek (Lk 10,19).
Vegyük az ekkora nagy hatalommal megerősített fegyverzetet, kövessünk el mindent, hogy életmódunkkal eltapossuk a sárkányt és az oroszlánt. Továbbá, hogy megtudd, miként tapos az oroszlán és tipor a sárkány, olvasd Pál levelét, amelyben arról beszél, hogy a bűnös lábbal tiporja Isten Fiát, úgy ellenkezőleg, aki igaz, az eltapossa az oroszlánt és a sárkányt, és az ellenség minden hatalmát taposva Jézus Krisztus nevében, akinek dicsőség és hatalom mindörökkön örökké. Ámen.

Tamási Attila
„A Lelket ki ne oltsátok, a prófétai beszédet meg ne vessétek!
Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg!”
(1Tessz 5,19-21)
Meghívó
Kiengesztelődési
imatalálkozóra
A találkozó helye:
A VÁCI SZENT ANNA PIARISTA TEMPLOM
ideje:
2011. október 22-e szombat
fő témája:
A szellemek megkülönböztetése napjainkban
programja:
07.30-tól Csendes szentségimádás
09.00 Bocsa József: A kiengesztelődés és a szellemek megkülönböztetése
10.00 Sipos Gyula: Gyakorlati tapasztalatok a megkülönböztetésben
11.00 Csilik János: Téves és helyes tanítások napjainkban
12.00 Ebédszünet
13.00 Engesztelés
15.00 Szentmise (Főcelebránsa dr. Beer Miklós megyéspüspök úr)

A Piarista Templom a városközpontban található, a Szentháromság téren, a Székesegyház szomszédságában. Akik vonattal érkeznek, a vasútállomástól a főtérig jöjjenek, onnan balra már látható a fehér kéttornyú templom. Akik gépjárművel érkeznek, azok a Duna parton parkoljanak
(A székesegyházzal szemben nyíló utcán közelíthető meg)!

Ez a találkozó a négy évvel ez előtt tartott egyedi történelmi kiengesztelődési találkozó folytatása. Az előzőkhöz hasonlóan erre a találkozóra is

Október 13-ától, csütörtöktől kilenceddel készülünk, hogy azokat a kegyelmeket, amelyeket Isten számunkra tartogat, be tudjuk fogadni. Végezzünk szentgyónást, naponta menjünk szentmisére, járuljunk szentáldozáshoz, maradjunk szeretetben. És készüljünk böjttel is!

Az előző nap október 21-e a hónap harmadik pénteke, amelyen 24 órás szentségimádás lesz hazánkért. Este 6 órakor családfa gyógyító szentmise, amelyet bemutat Csilik János atya. A szentmise előtt 1/2 5 órától előadás a családfa gyógyításáról.

2011. szeptember 23., péntek

Veres János mindenről tudott – Kösz, hogy szóltatok nekünk is :)

1653518_10202670835012461_5503515830173489965_n“Már az első Gyurcsány kormány idején is világos volt, hogy mekkora tragédia készül. A ‘szociál’-liberális kormányzat részére meg is érkezett a figyelmeztetés, – mégpedig kétszer! Először 2004. július 2-án, – majd 2005. június 15-én.

Akkor mit ugatnak itt a liberálisok a Fidesz kormány felelősségéről?” (Terra)

“Igen, tudjuk. Tudunk mindent, tudunk neveket. Miért nem vonják őket felelősségre? Felelősségre vonás és vagyonelkobzás a devizaadósok javára! – (Hogy ez miért nem történt meg eddig?) – Ez kezdettől fogva érthetetlen számomra” (Egy komment).

A Svájci Nemzeti Bank elnöke és az IMF, – már több mint tíz éve figyelmeztette az akkori magyar pénzügyi és politikai vezetést, a devizahitelezés veszélyeire

lasz.hu: “Tisztában vannak a magyar adósok a devizahitelek árfolyamának kockázataival? – tette fel a kérdést Jean-Pierre Roth, a Svájci Nemzeti Bank elnöke 2004. július 2-án Járai Zsigmondnak, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) akkori elnökének küldött levelében…
Roth arról is írt: a svájci újságokból értesült arról, hogy Magyarországon egyre nagyobb arányokat ölt a frankhitelezés. Az elnök azt is megemlíti, tisztában vannak azzal, hogy a frank a legnépszerűbb a devizahitelek körében, de korábban már többször hangsúlyozták ennek veszélyeit…”
Bár azt nem tudni, “hogy Járai Zsigmond vajon svájci kollégájának leveléről tájékoztatta-e az akkori magyar pénzügyminisztert, Draskovics Tibort, – azonban utódja, Veres János figyelmét a Nemzetközi Valutaalap intelmei már nem kerülhették el…
A Nemzetközi Valutaalap már 2005. június 15-én figyelmeztette Veres János akkori  pénzügyminisztert, a devizahitelezés veszélyeire. – A Marsi Erika által vezetett Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének függetlensége érdekében pedig alapvető változtatásokat sürgetett. Az IMF intelmei azonban süket fülekre találtak…
A washingtoni székhelyű szervezet ügyvezető igazgatósága ugyanis 2005. június 15-én zárta le a Magyarországgal folytatott IV-es cikkely szerinti gazdaságpolitikai konzultációt. Ennek kapcsán kiadott közleményében az IMF szakértői úgy fogalmaznak, hogy Magyarországon „egy új típusú veszélyforrás van kialakulóban, mivel a háztartások és kisvállalkozások külföldi fizetőeszközben vesznek fel hiteleket valószínűleg anélkül, hogy az árfolyamkockázatot megfelelően fedeznék. Az IMF aggódik amiatt, hogy a magánszektor adósságán belül növekvő devizahányad a sebezhetőség forrásává válhat. Ennek kapcsán azt javasoljuk a hatóságoknak, hogy szigorúan kövessék figyelemmel – elsősorban a valószínűsíthetően természetes fedezettel nem rendelkező háztartások, illetve kis- és középvállalkozások – külföldi fizetőeszközben denominált hitelfelvételeit” írta akkor az IMF.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének függetlenségének biztosítása érdekében az IMF szakértői alapvető változtatásokat szorgalmaztak a pénzügyminiszternél.
Ezt megelőzően ugyanezt sürgette a PSZÁF-től 2004 tavaszán a lex Szász törvénymódosítás keretében eltávolított Szász Károly elnök is. Mint emlékezetes, a Medgyessy-kormány a Draskovics Tibor pénzügyminiszter által jegyzett törvénymódosítással teremtette meg a lehetőséget Szász kirúgására. A PSZÁF-törvény módosítása miatt pedig annak idején aggodalmát fejezte ki és tiltakozott az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank, az Európai Parlament külügyi bizottsága és a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság is. Így az IMF figyelmeztetésekor, 2005 nyarán a PSZÁF-et az a Marsi Erika vezette, akit később, 2009. július 27-i hatállyal nevezett ki a Pénzügyminisztérium szakállamtitkárának Bajnai Gordon miniszterelnök azzal a céllal, hogy megregulázza a pénzügyi szektort.”
Micsoda oximoron: Még hogy egy liberális bankárkormány megregulázza a pénzügyi szektort. – (SzRTI)

Ám azért az IMF-et sem kell különösebben felmagasztalni! – Mert nem az embereket féltette, hanem pusztán csakis a saját hasznát óvta. – Hiszen, ha tönkre megy egy ország, az IMF is hoppon marad, a visszafizetetlen pofátlanul magas kamatozású hiteleivel egyetemben, melyeket csak veszteségként írhat le. (SzRTI 2)

Szemezgetés a további kommentárokból:
1. “Veresnek is most nagy a pofája, mikor ők voltak a magaslaton, legalább így loptak. Egyik kutya másik eb, nem különb! Ezek már bizonyítottak, az embereket már nem lehet tovább etetni, akik eddig voltak a 25 évet visszanézve, mit hagytak maguk mögött? Nem építettek, csak romboltak, raboltak népnyúzó kizsákmányoló szemét banda.
2. Így és ennyit még senki sem lopott…
3. A pénzügyi vezetőink, nagyon is tisztában voltak mindennel. Csak mi, a hülye nép nem, mert nem volt semmiféle pénzügyi tapasztalatunk. Volt nekünk az OTP és a Takarék Szövetkezetek. Azok azt adták, amit ígértek. Fogalmunk sem volt a kereskedelmi bankokról, állítom hogy sokan még ma is az OTP Bankról azt hiszik, hogy a régi állami OTP.”
Pedig nagyon nem az. Hanem kőkemény kapitalista fosztogató bankká vált. Hisz’ hogyan is lett Csányi az ország leggazdagabb embere? (SzRTI 3)
Szabad Riport
Források: Szalágyi Erzsébet / Fb – Terra Szabad Riport /Fb – Válasz.hu / 2011.09.23. péntek 11:42.

Sir David Attenborough tudományellenes nézetei

A modern tudomány legtöbb felfedezése olyan emberektől származik, akik hisznek, hittek a teremtés könyvében leírtakban. Vajon nem fontos kérdés ez az oktatás szempontjából? Ezek a tudósok úgy gondolták, hogy munkájuk és hitük, valamint a Bibliában olvasható igazságok nem különálló területek. Az iskolás gyerekeknek joguk van megtudni, hogy ezek a kiemelkedő felfedezések a tudósok hitének és bibliaismeretének köszönhetők.
Sir David Attenborough, brit természettudós és dokumentumfilmes, Anglia feltételezett nemzeti kincse másképp gondolja. Nehéz lenne alábecsülni Attenborough munkásságának a brit kulturális életre kifejtett hatását. Bizonyára valamennyien láttunk már néhányat lélegzetelállító dokumentumfilmjeiből, melyeknek legtöbbjét a BBC égisze alatt készítette. Attenborough valószínűleg nagyobb hatással volt a brit kultúrára, mint filmproducer bátyja, Lord Richard Attenborough.
Ezen a héten Sir David, aki egyébként nyíltan ateista és az evolúció propagandistája, egyesítette erőit Richard Dawkins-szal, hogy közös erővel elérjék a teremtés-tudomány tanításának eltörlését a brit iskolákban. Attenborough kijelentette, hogy a teremtés-tudomány „veszélyt” jelent az oktatás számára.
Nézzük meg, mi lehet ez a veszély. Kezdetben az angol és walesi nemzeti tanterv, a természettudományi tárgyak esetében, a tudáson kívül komoly hangsúlyt fektetett a tudományos folyamatok megismerésére is. Ez az álláspont elismerte azt a tényt, hogy a tudományos kutatások és felfedezések folyamatának legfontosabb részei a hipotézisek felállítása, azok felülvizsgálata más tudósok által, a hipotézisekkel kapcsolatos kritikák megfogalmazása, majd a hipotézis alátámasztása vagy elvetése. A tanterv a természettudomány oktatását négy részre osztotta:
  • tudományos vizsgálódások,
  • biológia,
  • kémia és geológia,
  • és fizika.
A tudományos vizsgálódások témakör részét a következő területek jelentették:
  1. A tudományos elképzelések prezentálásának, kiértékelésének és terjesztésének módjai [például könyvben, folyóiratban publikálva, más tudósok által értékelve, stb.];
  2. Milyen módon támadhatnak tudományos ellentétek, abból, hogy egyesek másként értelmezik a tapasztalat útján szerzett bizonyítékokat [Darwin és az evolúció ennek tipikus példája];
  3. Milyen módon befolyásolhatja a tudományos munkát a kontextus, amelyben a munka folyik [például társadalmi, történelmi, morális és lelki]; és milyen módon befolyásolják ezek a különböző kontextusok azt, hogy az elképzeléseket elfogadják-e vagy sem;
  4. Gondoljuk át a tudomány hatalmát és korlátait az ipari, társadalmi és környezeti kérdések megválaszolásában, kezelésében – beleértve azokat a kérdéseket, amelyekre a tudomány nem képes, és amelyekre nem képes választ adni – valamint a tudományos ismeretekben rejlő bizonytalanságokat és az ezekkel összefüggő etikai kérdéseket.
A legnagyobb teremtés-tudományi szervezetek, Attenborough és Dawkins hamis állításával ellentétben, soha nem harcoltak a teremtés-tudomány tanításának kötelezővé tételéért, sem pedig az evolúció tanításának eltörléséért. Éppen ezért nehéz felfogni miben látja Attenborough az oktatásra leselkedő „veszélyt”. A teremtés-tudomány követőjeként teljes mértékben támogatni tudom a fenti 1999-es nemzeti tantervben található meghatározást, mert az az igazi tudományos eljárást és hozzáállást támogatja. Ez a tanterv nemcsak, hogy megengedte, de arra bátorította a tanulókat, hogy tudományos kritikával vizsgálják a számukra átadott tudományos ismeretek bármely vagy akár valamennyi részét. Amit Attenborough és Dawkins akarnak az nem tudomány. Még ha az evolúció igaz volna is (mint ahogyan szerintem nem az), helytelen lenne az evolúcióval kapcsolatos kritikákat kitiltani a természettudományos órákról, mert ez ellentétben állna a tudományos vizsgálódás elvével. Amennyiben Attenborough vágya teljesülne, az angol iskolákból nem kerülnének ki többé tudósok. Lehetséges, hogy a fiatalok sok tudományos ismeretre (vagy álismeretre) tennének szert és jól szerepelnének a tévé kvíz-műsoraiban, de nem támogatná az igazi tudósképzést és kifejezetten gátolná azt a megkérdőjelező, a tudomány határait feszegető hozzáállást, ami a tudományt előre viszi és új felfedezésekhez vezet.
Johann Kepler, asztronómus hitt a teremtés könyvében olvasható igazságokban. A tudományos gondolkodásról azt mondta „olyan, mintha Isten gondolatait próbálnám kitalálni.”  Elszörnyedne, ha látná, hogy a XXI. század elején bizonyos tudományos befolyással rendelkező emberek azt szorgalmazzák, hogy a diákok ne gondolkodhassanak önállóan többé, csak kérdés nélkül fogadják el, amit Attenborough és Dawkins mondanak nekik.
Megjegyzés:
A tudományellenes-oktatás kampányának weboldala is van: evolutionnotcreation.co.uk (evolúció nem teremtés). Az oldalt, annak üzemeltetői függetlenként tüntetik fel, a leírás szerint bizonyos „keresztény” szervezetek, mint az Ekklesia, támogatják. Azonban egy egyszerű whois kereséssel megállapítható, hogy az oldal tulajdonosa a Brittish Humanist Association, ami egy keményvonalas ateista szervezet. A hidegháború évei alatt az ilyen „keresztény” szervezeteket hívták „hasznos idiótáknak”.

Forrás: Paul Taylor, drdino.com

  Rajzfilmsorozatok – a felnövő generáció megrontása

 Egy mikulássapkás férfi ül a tetőn és a volt barátnőjével beszél mobiltelefonon, tettetett jókedvvel próbálva boldog karácsonyt kívánni. Megkérdezi, hogy az új fiújával van-e éppen. „Igen,” válaszolja a hang a vonal másik végén, hozzátéve, hogy a családjával éppen az ajándékokat bontják. „Az remek,” mondja a férfi, „mert én is éppen az ajándékomat akartam átadni,” majd levágja saját fejét és ledobja a kéményen a kandallóba.
Nem egy horrorfilmből idéztünk részletet. Ez a Cartoon Network csatornán éveken keresztül futott „Robot csirke” című, gyerekeknek készült rajzfilmsorozat egyik epizódjának jelenete. A Robot csirke a 12-17 évesek által legnézettebb 25 sorozat listáján is szerepelt.
Van, aki úgy gondolja, hogy ez a fajta „szórakoztatás” felnőttek, nem pedig gyerekek számára készült. Végtére is a Cartoon Network csak sötétedés után változik Dr. Jekyll-ből Mr. Hyde-á. A sötét azonban nem éjfélt, hanem kora estét jelent.
És ha már szóba került a karácsony, a fenti sorozat egy másik epizódjában egy megkötözött embert láthatunk, akit megkövezés általi halálra ítéltek. Az embert látva Jézus azt mondja „Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.” Az emberek egymás után ejtik ki kezükből a követ, mire Jézus fejen dobja az embert és felkiált „Puff!” Jézus kigúnyolása visszatérő téma. A „Jézus és az argonauták” című jelenetben, Jézus így kiállt fel, miután valamennyi követője otthagyja: „A fenébe, Apám!”
A 20 vezető rajzfilmcsatorna legújabb értékelésében a Disney és a Nickelodeon a legjobb „A” besorolást, míg a Cartoon Network a legrosszabb „F” besorolást kapta az amerikai Szülők Televíziós Tanácsától, mivel a csatornán futó rajzfilmek tele vannak erőszakkal, profán kifejezésekkel, túlzásba vitt szex jelenetekkel és kábítószer használattal.
A felmérés keretében négy héten keresztül 123 programot vizsgáltak. Átlagosan 2 perc 19 másodpercenként látható valamilyen módon sértő jelenet a csatornán.
A sértő jelenetek közül 680 szexuális jellegű. Ezek közül némelyik igen megdöbbentő. Az „American Dad” (Amerikai apa) című sorozat egyik jelenetében Stan, a sorozat címszereplője éppen akkor nyit rá Randy-re, a gyerekmolesztálóra, amikor az saját fiát és még néhány másik gyereket próbál megrontani. Stan pisztolyt ránt, de Randy állja a sarat.
„Hallgass ide!” mondja Randy. „Valóban vétkes vagyok a szex terén. Szeretem a megbotránkoztató szexet,” hirdeti bátran.  „Ez vagyok én, és mindig is ez leszek.”
Stan ezt roppant felemelőnek tartja és így kiállt fel: „Istenem, fiúk! Mindannyian példát vehetnénk Randy-ről. Ő elfogadja saját magát és nekem is ezt kell tennem!”
A rajzfilmekben 565 alkalommal volt hallható profán megnyilvánulás, amit a legtöbb esetben a csatorna kénytelen volt kisípolni. Példával inkább nem szolgálnánk.
A felmérés 242 alkalommal talált kábítószer használattal foglalkozó jelenetet. A „King of the Hill” egyik részében Bobby-t egyik barátja rászedi és Bobby, nem tudva mit tesz, metamfetamint állít elő az iskolai kémiakísérlet keretében. Később, egy újabb „tréfa” részeként arra is ráveszi, hogy otthon még több kábítószert állítson elő, amit egy teherautósofőrnek ad el. Igazán gyerekeknek való történet, nem igaz?
Aki rávágná, hogy hiszen ezek felnőtteknek szóló műsorok, elmondanánk, hogy a csatorna „TV-PG” besorolás alatt futtatja ezeket a programokat, azaz 14 éven aluliaknak szülői felügyelettel ajánlják. 

Forrás: TownHall.com


Zsoltárok könyve betiltva, de a boszorkánysággal nincs gond

Az elsőfokú bíróság ellenséges hozzáállása a Kereszténységhez szabad utat kapott, amikor a legfelsőbb bíróság megtagadta, hogy minősítse az iskola által alkalmazott cenzúrát az egyik tanuló könyvválasztását illetően.
John W. Whitehead, a Rutherford Intézet elnöke szerint „Mrs. Busch meghallgatásának elutasításával a legfelsőbb bíróság jóváhagyta a vallással szembeni ilyenfajta ellenséges hozzáállást, aminek nem lenne helye egy amerikai iskolában.”
2004. októberében Donna Busch az iskola meghívását elfogadva ellátogatott fia, Wesley csoportjába, hogy ott gyermeke kedvenc könyvéből felolvasson egy kiválasztott részletet. Wesley tanára azért hívta meg az édesanyát, mert az iskola által szervezett „Minden rólam” programban éppen Wesley volt soron, hogy bemutassa személyiségét, kedvenc időtöltéseit, preferenciáit az osztálynak.
A „Mindent rólam”program része, hogy a szülő felolvas egy részletet a gyermek kedvenc könyvéből. Ebben az esetben, Keresztény lévén, Wesley a Bibliát választotta, édesanyja pedig a 118. Zsoltárt szerette volna felolvasni.
Mielőtt belekezdhetett volna az olvasásba, Wesley tanára arra kérte, várjon, amíg Mr. Cook, az iskola igazgatója eldönti, hogy a könyvválasztás elfogadható-e.
Az igazgató tájékoztatta Mrs. Buscht, hogy a Bibliából nem olvashat fel az osztálynak, mert az törvénybe ütközik, mivel sértené az „egyház és az állam” különválasztásáról szóló rendelkezést.
Az iskola titkársága felajánlotta az édesanyának, hogy olvashat a boszorkányokról, a boszorkányságról és a Halloween-ról. Mrs. Busch lemondott a felolvasásról.
2005-ben a kerületi bíróság helybenhagyta az iskola döntését, amely megtiltotta a Bibliai szakasz felolvasását.
A harmadfokú bíróság is helyénvalónak találta az ítéletet, kijelentve, hogy a bíróság döntése nem sértette a Busch család alkotmányos jogait. „Az oktatónak jogában áll, a szabályok betartása mellett, a véleménynyilvánításokat korlátozni az osztályokban, akkor is, ha a felszólaló meghívást kapott az osztályba,”olvasható a döntésben.
A legfelsőbb bíróság döntése, arról, hogy még tárgyalni sem hajlandó az ügyet elfogadhatatlan precedenst állít fel.
„Ha hagyjuk, hogy az ilyenfajta cenzúra és diszkrimináció folytatódjon, a szabadság rövid időn belül teljesen megszűnik a hívők számára ebben az országban,” nyiltakozta Mr. Whitehead.
Az ügyben hangot adtak annak a ténynek, hogy míg Mrs. Buschtól megtagadták, hogy felolvasson a Bibliából, egy másik szülő szabadon olvashatott a judaizmusról és megtaníthatott az osztálynak egy hagyományos zsidó játékot. 

Forrás: WND.com

2011. szeptember 22., csütörtök

Kadarkúti Égi Üzenetek 120. Jézus: A felebaráti szeretet

2011.09.21 ÉGI ÜZENETEK
Jézus:  A felebaráti szeretet
Jézus: Drága Gyermekeim! A szeretet még a reménynél és a hitnél is nagyobb. Én ma a felebaráti szeretetről fogok nektek beszélni. A múlt héten Édesanyám az Istenszeretetről tanított nektek.
A felebaráti szeretet benne van a főparancsban: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” Én ehhez a parancshoz még hozzátettem valamit, amikor lejöttem a földre és ezt mondtam tanítványaimnak: „Szeressétek egymást úgy, ahogy én szeretlek benneteket!” És még hozzátettem: „Arról ismerjenek fel benneteket, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.”
Drága Kicsinyeim, akik itt ültök előttem, ti is úgy szeressétek egymást, ahogy az apostolok szerették. Nektek is szól, amit nekik mondtam, hogy arról ismernek fel benneteket, hogy ide jártok az engesztelésre, és az Én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Tudjátok, milyen nagyot dobban a szívem mikor megérkeztek, és egymást öleléssel, csókkal fogadjátok, és mennyire örülök, amikor látom, hogy a búcsúzásnál is megölelitek egymást. És annak is örülök, hogy vannak köztetek olyanok, akik az autójukkal ide-oda hozzák az engesztelésre és vissza testvéreiket. Tehát bennetek drágáim, megvan a felebaráti szeretet és az egymás iránti szeretet. Ki szereti legjobban a felebarátját? Aki az életét is odaadja érte. Hát nézzetek Rám, Én meghaltam, utolsó csepp vérem is kiontottam, csak azért, hogy ti elnyerjétek a Mennyországot.
Hogy az életeteket adjátok a felebarátotokért az nem pontosan azt jelenti, hogy meg kell halnotok, hanem azt, hogy nagyon kell szeretni, áldozatosan kell szeretni a felebarátotokat. Az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit kell gyakorolni velük. Segíteni kell nekik, ha rászorulnak, meg kell bocsátani, ha megbántanak. Meg kell hallgatni őket, hogyha panaszkodnak, nem kell sajnálni rájuk az időtöket. Türelmesnek kell lennetek hozzájuk, akkor is, ha nem kellemes, hanem tüskés a természetük. Tapintatosnak kell lenni hozzájuk. Hát most elmondom nektek, hogy sajnos a világon rengeteg sok gyermekem van, akik a következőt teszik: Három csoportra osztják a körülöttük élő embereket: az első csoportba tartoznak azok, akiket szeretnek, tehát a családtagjaik, a legközelebbi, legkedvesebb rokonaik, a barátaik, azok az ismerőseik, akik jót tesznek nekik, azokat szeretik. A második csoportba osztják azokat, akik bántják őket, bosszantják, nevetségessé teszik őket, vagy megalázzák, vagy bántják fizikailag, bárhogy, akik rosszakaróik, tehát ellenségeik, ezeket az embereket nemhogy nem szeretik, hanem egyszerűen gyűlölik. A harmadik csoportba sorolják azokat az embereket a környezetükből, akik számukra nem jelentenek semmit, teljesen közömbösek. Az ilyenek, ha ott fekszenek az úttesten félholtan, akkor sem hajolnak le hozzájuk, hogy segítsenek rajtuk. Mert azt mondják, mi közöm hozzá?
Ó, Gyermekeim, örülök, hogy ti nem így gondolkodtok, hanem Engem követtek, és válogatás nélkül szeretitek az embereket. Ha jók, ha rosszak, ha kedvesek, ha kellemetlenek. Most nézzük Pál apostol mit mondott, milyen legyen a szeretet. Ő azt mondja: „Az igazi szeretet türelmes.” Mit is jelent az, hogy türelmes? Hogy nem idegesíti fel az embert a másiknak a viselkedése, lassúsága, kellemetlensége, szurkálása, vagy tehetetlensége, hanem mindig türelmes hozzá, minden esetben. Hát Én erre most szeretnék nektek egy példát elmondani, egy olyat, amelyikben bemutatom nektek először a türelmetlen embert, aztán a türelmeset.
A családban a mamának a 70. születésnapja van. Kap a fiataloktól egy mobiltelefont. Nagyon örül neki, rögtön arra gondol, hogy a távol lakó lányomat föl tudom majd hívni, meg a barátnőimet, meg az unokáimat, akik nem itt laknak ebben a városban. De aztán elborul a kedve, ránéz erre a kis szerkentyűre, és arra gondol: Istenem, hiszen én olyan buta vagyok, azt sem tudom, hogy kell ezt kezelni. Odafordul a vejéhez és azt mondja neki: Fiam, te olyan jó műszaki érzékkel rendelkezel, jöjj, segíts nekem! Mutasd meg, hogyan kell felhívni valakit, vagy hogyan kell fogadni, hogyha felhívnak. Nekem csak ennyit kell tudnom a telefonról, semmit többet, semmiféle játékot, amit ti csináltok, én csak felhívni szeretnék, meg fogadni a hívást.  A veje azt mondja, na jöjjön Mama! – de már volt a hangjában egy kis leereszkedő hangsúly. Jöjjön Mama, de aztán jól figyeljen ám, mert nem mondom el még egyszer! És akkor el kezdte mondani. Nézze, Mama ezzel a zöld gombbal kell a hívást fogadni, amikor pedig maga hív, akkor is ezt kell megnyomni. Aztán a piros gombbal befejezi a beszélgetést. Aztán nézze itt alul van egy gomb, ezzel kell a kulcsot kioldani. – Kulcsot? Miféle kulcsot? Nem adtatok nekem ehhez semmilyen kulcsot! – Jaj, Mama! – és a fejéhez kap a veje – Hát hogy lehet ilyen értetlen! Itt van kijelzőn a kulcs. Látja? – Igen látom. – Na ha ezt a gombot megnyomja, akkor kioldotta a kulcsot, és akkor már maga is tud hívni. Aztán megmutatta neki az SMS-ezést, megmutatta hogyan kell valakinek beírni a telefonszámát. És a végén megkérdezte: – Na Mama, akkor érti?  A mama így válaszolt: – Jaj, édes fiam, egy kukkot sem értek. Most már annyi gombot mutattál, hogy össze-vissza keveredett minden. A két kezébe temeti az arcát és jajgat: Jaj, Istenem, hiába kaptam ezt a szép ajándékot, én már csak ilyen buta vagyok. Aztán a veje kimegy onnan és a lánya odamegy hozzá: – Hát anyuka, ne legyél már olyan elkeseredett, hát azt hiszed, hogy ezt te nem tudod megtanulni? Dehogynem idenézz, vegyél elő egy papírt meg egy tollat! Megmondom, hogy melyik gombot mire használod. És mindent megmagyarázott szép türelmesen, az anyuka pedig mindent leírt. – Most felhívlak, próbáljuk ki! És felhívta az anyukáját. – Nézd meg, most csörög a telefonod, melyik gombot írtad fel a hívás fogadásra? – A zöldet! – Na látod, milyen okos vagy! Most nyomd meg a zöldet! És boldog a mama, mert tud beszélni, hallja a lánya hangját a telefonban. – Most változtassunk egyet! Te fogsz engem fölhívni. – mondja a lánya. És ezt is megtanította neki. És boldog volt a mama, mert ezt a két legfontosabbat 10 perc alatt megtanulta, türelmes lánya segítségével. Hát ez a türelem!
Mit is mond még Szent Pál? Azt mondja: „A szeretet jóságos.” Ez azt jelenti, hogy aki igazán szeret, az nagyon szívesen ad, sokkal szívesebben ad, mint kap. Annyira jó a szíve. Vagy aki igazán szeret, nem beszél semmi rosszat senkiről, nem tételez fel semmi rosszat senkiről, nem ítélkezik, nem rágalmaz. Tehát a szeret maga a jóságosság. Nézzük, mit mond még Szent Pál: „A szeretet alázatos.” Ebben az esetben mit is jelent az alázatosság? Ha valakivel valami jót tesztek, akkor szerényen és alázatosan magatokban kell tartani, senki ne tudja meg, hogy milyen jót tettetek a másikkal. Hogy adtatok egy kis pénzt egy családnak, vagy hogy egy szegény családnak egy használt gáztűzhelyet odaadtatok. Vagy megvigasztaltatok valakit, aki nagyon szomorú volt. Ezeket nem kell elmondani, elhíresztelni, mert akkor már el is veszett az értéke. Az emberek előtt nő a tekintélyed, de az Isten semmisnek veszi az ilyen szeretetet. Amit a jobb kéz tesz, azt a bal kéz soha ne tudja meg. Azután nézzük, hogy mit is mond még Szent Pál a szeretetről: „A szeretet önzetlen.”  Ez pedig azt jelenti, hogyha valakivel valami szeretetcselekedetet teszel, akkor nem azért kell tenni, mert számítasz valamire, és arra gondolsz, hogy majd ő is visszaadja. Aki igazán szeret, az nem vár viszonzást a szeretetéért. Hogyha meghív valakit, akkor nem biztos, hogy csak olyan valakit hív meg vendégségbe, aki majd biztos, hogy visszahívja, hanem a legszegényebbet is meghívja magához. Ez az önzetlenség, nem várunk viszonzást a szeretetért. Azután a szeretet nagyvonalú. Ez azt jelenti, hogy apróságokkal nem törődik az, aki igazán szeret. A saját akaratát nem akarja mindenáron érvényesíteni a másikon. Mondok erre is egy példát. Új menyecske érkezett a családba. Most még nagy a békesség és a szeretet. Az anyós és a kis menye együtt főznek a konyhában. Éppen húslevest csinálnak, már csak az egész bors hiányzik a levesből. A mama beleönt néhány szemet a tenyerébe, és a menyecske így szól: – Anyuka, várjon, mi nem így szoktuk, mi törött borsot szoktunk a húslevesbe tenni. És erre az anyuka előveszi a törött borsot és azt teszi a levesbe. És csak mosolyog egyet a kis menyére. Hát ennyi az egész, ennyibe került, hogy megmaradt a szeretetük egymás iránt. Azután azt mondja Szent Pál, hogy a szeretet nem féltékeny és nem irigy. Ó, Gyermekeim! A féltékenység annyi kapcsolatot szétzúz. Van két barát, nagyon jól megvannak egymással. De az egyik teljesen ki akarja sajátítani magának a másikat, nem engedi, hogy elmenjen másnak segíteni, nem engedi, hogy másokkal is beszélgessen. Gondolhatjátok, hogy ez a barátság nem tarthatott sokáig. Azután nézzük a házasságokat. Egy házaspárnál nagy volt a szerelem, amikor összekerültek. De sajnos a férfi nagyon féltékeny, ilyen a természete. Amikor mentek az utcán, és jött szembe egy férfi, vagy egy házaspár, és a nő rájuk mosolygott, és köszönt, akkor utána már egy rumlit rendezett. Annyira nem tetszett neki, hogy más férfiakra ránéz vagy köszön nekik, ez már egész beteges féltékenység. És az történt egyik nap, hogy a férfi szabadságot kapott, otthon volt a feleségével. Csöngettek, megérkezett a postás, egy levelet hozott. Kánikula volt, nagy forróság, és ömlött a veríték a homlokáról, szegény postásnak. A feleség már röpült is a csaphoz és egy pohár vizet adott neki. Ott állt a férje is mellette. Egészen belesápadta a férfi. Alig várta, hogy elmenjen a postás, nekirontott a feleségének. –Tudtam, hogy valami van köztetek! És attól kezdve gyanakodott rá. És egy borzasztó elhatározást hozott, elvitte a két kulcsot magával, és az asszonyt bezárta. Vállalta, hogy majd ő bevásárol, de az asszony ne menjen sehová, és a postást ide többé be ne engedje. Kirakott egy leveles szekrényt a kiskapura. Az asszony nem sokáig tűrte ezt az állapotot, pár hétig, de már egészen belebetegedett. Felhívta az édesanyját, az pedig a testvéreit. Eljöttek és hazavitték az édesanyjához az asszonyt. Vége lett ennek a házasságnak. Látjátok, a féltékenység ide vezet, tönkre teszi a kapcsolatokat. Az irigység a másik nagyon csúnya tulajdonság. Az emberek azért irigyek egymásra, mert az egyiknek előbb bújik ki a petrezselyme, mint a másiknak. Mert irigy azért, mert szebb az autója, vagy jobb felesége, vagy férje van. Tehát nagyon sok irigység van az emberek között, és ez megmérgezi az életüket. De még az Istenhez legközelebb állók között is van irigység, a választottak között is. Mesélek nektek egy esetet. Van egy választottam, akinek a gyógyítás kegyelmét adtam. Csodálatosan meggyógyulnak a betegek a keze alatt, Én gyógyítom meg őket, Én Jézus Krisztus. Egyszer csak megismerkedik egy olyan testvérrel, aki megkapta a látás és a hallás kegyelmét is a gyógyítás mellé. Akkor el kezd irigykedni. – De jó neki, meg tudja beszélni a betegek dolgát! Hogyhogy ő megkapja, én meg nem? Milyen sok áldozatot hozok, milyen sok mindenről lemondok, mennyit járok templomba, milyen fáradhatatlanul gyógyítom az embereket. Hát Uram, miért nem adod nekem is ezt a kegyelmet. Addig-addig piszkálta a gonosz őt, amíg beleültette a kételkedés gondolatát. Elment ehhez a testvéréhez és azt mondta neki, hogy bizony ő nem hisz abban, hogy Jézust látja meg a Szűzanyát, hanem a Sátán belebújt Jézus és a Szűzanya alakjában és az mutatkozik neki. Úgyhogy jobb lesz inkább, ha nem is foglalkozik ezekkel a különböző látomásokkal. Elszomorította azt a testvért, kételkedővé tette őt is, Én pedig megbüntettem gyermekemet. Irigységéért egyik napról a másikra elvettem tőle a gyógyítás ajándékát. Azután nézzük, hogy Szent Pál mint mond az igazi szeretetről: „Az igazi szeretet nem fuvalkodik fel.” Nem sértődik meg, nem érzékenykedik. Mindenki azt hiszi, hogy az érzékenység az egy kis aranyos emberi tulajdonság. Hát nem így van! Az egy utálatos rossz emberi tulajdonság, egy negatívum. Erre is mondok egy példát. Engesztelők között történt. Tízen imádkozzák a rózsafüzért, énekelnek, engesztelnek egy templomban, egy városban. Szépen megy ez az engesztelés, mentik a lelkeket. De egyik nap jön a kísértés, a következőképpen. Azt mondja a csoportvezető: – Ide figyeljetek, Gyerekek, nyissátok ki  a Hozsannát és mondok egy számot, hogy melyik ének jön, mert most a rózsafüzérnél ezt az éneket fogjuk énekelni, hiszen már nagyon régen énekeltük, és még nem tudjuk olyan erősen. Egy kicsit gyakoroljuk! A többiek mondták, hogy ez nagyon jó lesz, de volt közöttük egy, aki felfújta magát, dühös lett, és azt mondta: – Én ezt nem énekelem veletek! – De hát miért? – Hát azért, mert ez egy csúnya ének! – Csúnya? Hát hogyan lehetne csúnya a Hozsannából bármilyen ének? Csak még nem tudjuk olyan nagyon. – Na látjátok, ezért nem éneklem, mert nem tudom a dallamát. – Hát majd megtanulod. A csoportvezető tudja. – Nem és nem! – erre felállt, összecsomagolt, nem is köszönt, fogta magát és elment. Két hét múlva enyhült meg, akkor tért vissza a csoportba. Hát látjátok, ilyen a felfuvalkodott ember, ilyen ellenszenves. Drága Gyermekeim! Amikor a Mennyei Atya magához szólít majd benneteket, és ott álltok az én ítélőszékem előtt, akkor nem azt fogom tőletek kérdezni, hogy milyen valláshoz tartoztatok, vagy hogy hány rózsafüzért mondtatok el, még azt sem fogom kérdezni, hogy mennyit böjtöltetek, holott ezek fontos dolgok, de mégsem ezzel fogom kezdeni. Hanem azzal, hogy mennyi szeretetet adtatok a körülöttetek élő embereknek? Mégpedig a szorosan körülöttetek lévő családtagotoknak, a férjeteknek, feleségeteknek, a gyermekeiteknek, az unokátoknak, a szomszédaitoknak, a kollégátoknak. Ezt fogom csak kérdezni, semmi mást. És amikor majd jön a feltámadás, nagyon soká, amikor a Mennyei Atya a testeteket a lelketekkel egyesíti, és Én, a feltámadt emberiség felé fordulok, rátok mutatok, és azt mondom. „Jöjjetek a jobb felemre, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a kezdettől nektek készített helyet, azért, mert amikor éhes voltam, ennem adtatok, mikor szomjas voltam, inni adtatok, mikor meztelen voltam felöltöztettetek, amikor beteg voltam, börtönben voltam meglátogattatok. És erre gyermekeim majd megkérdezitek tőlem: Uram Jézus, mikor láttunk Téged éhezni, vagy szomjazni, hiszen nem is éltél itt közöttünk. Mikor láttunk téged betegen, vagy a börtönben, vagy mezítelenül. És akkor én így felelek: ‑ Amit eggyel a legkisebbek közül tettetek, azt velem tettétek. Tehát, Gyermekeim ebből láthatjátok, hogy az Utolsó Ítéleten is megmutatkozik, hogy az első és legfontosabb a világon a szeretet. Nyissátok ki a szíveteket mindenki felé, mindegy hogy milyen az illető! Mutassatok példát, hogy lássák az emberek, hogy ti ide jártok, hallgatjátok a Mi tanításainkat, és ez a tanítás megfogan bennetek. És valóban mindenkit szerettek, még azt is, aki szembe jön veletek, és azt mondja, hogy egy szektából jöttetek, mindenkit szeretni kell.
És most elmondom nektek, hogy hogyan van itt jelene a Szentháromság és a Szűzanya. Akkor, amikor kezdtetek gyülekezni, már itt volt az egész Szentháromság, itt álltak középen, most Én voltam középen, aki tartottam a tanítást. A Mennyei Atya jobbról, a Szentlélek balról és mindnyájan ember formában jelentünk meg. Végighallgattuk ezt a tanítást. És most a Szűzanya odamegy közétek. Érezzétek úgy, hogy most ott van veletek szemben. Belenyúl a kebletekbe, és kiveszi a ti szeretettől lángoló, lobogó és dobogó kis szíveteket. Visz magával egy aranyláncot és felfűzi. És így szól hozzátok: Egybe fűzlek benneteket, hogy szeressétek egymást továbbra is, hogy soha el ne szakadjatok egymástól. És most a Szűzanya összekötözi a lánc két végét, és odajön elénk, a Szentháromság elé. Letérdel előttünk, fölnyújtja a láncot hozzánk és így szól: Drága Szentháromság, áldjátok meg az én drága engesztelő gyermekeim szeretettől lángoló szívét. És töltsétek fel a szívüket, a ti válogatás nélküli, feltétel nélküli és önzetlen, örök isteni szeretetetekkel! És akkor a Szentháromság mindegyik tagja, az Atya, a Szentlélek és Én is, egy keresztet rajzolunk a lánc fölé a szívetek fölé. Megáldjuk szíveteket, majd a Szűzanya visszaviszi a láncot közétek, mindenkinek visszateszi a megáldott és feltöltött szívét a keblébe. Azután ide jön elétek, szemben veletek, és a Szentháromsággal együtt egy nagy keresztet rajzol a levegőbe és így szólunk: Megáldalak benneteket a felebaráti szeretet lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.