2013. július 7., vasárnap

A parádé háttere

A természetellenes fajtalankodók szombati parádéján közel négyezer résztvevő vonult fel (rendőrségi becslés, mely megfelel a valós számnak). Ennek a maroknyi társaságnak a fele külföldi fajtalankodó volt, akiket ingyen utaztatással és 300 eurós napidíjjal (aki igényelte), és egy igazi "bulival" vettek rá a részvételre. A hazai "kebelbarátaik" ugyancsak komoly anyagi segítséget kaptak, közel 400 különböző szervezet biztosította őket a támogatásukról, és 20 ország nagykövetsége. Lényegében a világ fajtalankodói vállaltak szolidaritást a magyarországiakkal. A hazai deviánsok a létszám növelése érdekében egy viszonylag zárt, barátokból és ismerősökből álló kört hívtak meg a felvonulásra, melyért 100 eurót fizettek ki a meghívottaknak.
Magyar viszonylatban ha ezer olyan meghívottal számolunk, akik felvették a 100 eurót, akkor is csak százezer euró volt a parádén résztvevők zsoldja. Ez semmiség az összköltséghez viszonyítva, melyhez euróban több milliót szántak a nemzetközi tervezői.
Szíriában ezer dollár a nemzetközi csürhéhez tartozók napi zsoldja. Eleinte két hónappal számoltak, mint életben maradási idővel, így egy bandita 120 ezer dollárba került (ma már csak két hét az életben maradási átlagidő). Tehát egy szíriai zsoldos többe került a megbízóinak, mint az egész budapesti társaság napidíja. Leszámítva a szaud-arábiai és a katari támogatókat, lényegében ugyanazok fizetik a szíriai gyilkosokat (helyi elnevezéssel: dögevő patkányokat és ganajtúrókat), mint a budapesti fajtalankodókat.
Szíriában is, és Budapesten is egy cél érdekében fizetik ugyanazokat: az erkölcs esküdt ellenségeit. Mindenhol a rend felbomlasztása a cél. Provokációkkal, zavarkeltéssel, rombolással, hazug propagandával, majd erőszakkal, gyilkosságokkal.
De nem homok, hanem gránitkövek kerültek a gépezetbe. Már nem csak akadozik, hanem recseg-ropog az egész szerkentyű. Mert a megvetés, a lenézés, az emberi faj elsőszámú ellenségévé nyilvánítás legalább olyan veszélyes tényező, mint a gránit. Az egészséges társadalmak már felléptek ellene, és most rajtunk a sor. Színt kell vallanunk. Betegek és kretének társadalma legyünk, vagy csatlakozzunk az egészséges, természetes életet és az erkölcsöt követő társadalmakhoz. Az ország 90%-a erre egyértelmű választ ad, a maradék meg kivándorolhat, de ha itthon akar maradni, akkor várja a kőfejtő és a csákány. Ott és úgy egy-kettőre kigyógyul a deviánsságból.
Kassai Ferenc

A nők és a fiatalok stresszelnek legtöbbet

Korunkban kiemelkedő egészségveszélyeztető hatással bír a fiatalok egzisztenciateremtése, illetve a nők kettős leterheltsége: a stressz ugyanis ma a huszonéveseket és a nőket sújtja leginkább, legalábbis a Nagy stresszkutatás című internetes felmérés adatai szerint. A stresszel szembeni legerősebb védőfaktort a szeretetteljes kapcsolatok, a helyes életmód és az otthoni munkamegosztás jelentik, a gyógyításban pedig az ember egészét figyelembe vevő szemlélet vezethet eredményre – állítja a pszichológus.

Mintegy százezren töltötték ki hazánkban az egyik internetes portál stresszfelmérését, s ez alapján megrajzolhatóvá vált Magyarország stressztérképe is. A kutatás során az aggódási hajlamot és a stressztűrést vizsgálták anonim, online kérdőíves módszerrel, és az eredmények szerint az ország nyugati fele a kiegyensúlyozottabb régió. A stressztérkép egyébként meglehetősen egybevág a Hungaro­study 2006 egészségvizsgálat során kirajzolódott depressziótérképével, amely pedig a munkanélküliségi térképpel volt összhangban. A Hungarostudy egyik ku­tatója kérdésünkre megerősítette: az alacsony depressziós szint együtt szokott járni a magas stressztűréssel.
„A legerősebb stresszfaktorok egyike a bizonytalanság, különösen az egzisztenciális bizonytalanság, ami a gazdasági válság idején törvényszerűen megnő” – mondta el kérdésünkre Milanovich Dominika pszichológus, az internetes kutatás eredményeit elemző kutatók egyike. Ennek megfelelően a legnagyobb aggódási hajlam a passzív, de aktív korú csoportokat, így a háztartásbelieket és a munkanélkülieket sújtja. A kilátástalan jövő ugyanennyire nyomasztja a diákokat is, méghozzá az elhelyezkedési nehézségek, a „kapunyitási pánik” következtében. Korábbi Hungarostudy-kutatások arra is rámutattak: nálunk a kóros stresszt fokozza a munkahelyi előmenetel vagy éppen az állásmegtartó képesség kontrollálhatatlansága is, azaz hogy az emberek úgy érzik: nem a teljesítményüktől függ a boldogulásuk. „Általában véve is elmondható, hogy a bizonytalanság, a viszonyok átláthatatlansága az egyik leghátráltatóbb tényező a stressz leküzdésében” – teszi hozzá Milanovich Dominika.
A magas iskolai végzettség védőhatása már csak a nagyobb létbiztonság miatt is biztosra vehető, de nem minden területen érvényesül egyformán. A kutatás szerint egyébként a leginkább stressztűrő emberek a személy- és vagyonvédelemmel, a marketinggel, az információtechnológiával összefüggő területen dolgoznak. A pszichológus szerint ezeknél a foglalkozásoknál alapfeltétel a jó stressztűrő képesség, ami a szakma gyakorlása során csak tovább erősödik.
A stressztűrés Budapesten a legjobb, a kutatók szerint azért, mert a fővárosiak hozzászoktak a nagyvárosi terheléshez, míg az aggodalmaskodás Vas megyében a legalacsonyabb, a stressztűrésük viszont kiemelkedően gyenge.
Érdekes a nemek szerinti megoszlás is, hiszen a kutatás szerint a férfiak feleannyira aggódnak, és kétszer olyan jól tűrik a stresszt, mint a nők. „A nők stressz-szintjének növekedése elsősorban a munkavállalással, illetve a család és a munka összeegyeztetésének nehézségeivel függ össze, különösen Magyarországon” – hangsúlyozza Milanovich Dominika. Mint azt egy ízben Matos Lajos szívgyógyász is kifejtette lapunknak, az infarktus, a szívroham, az agyi katasztrófa és a többi szív- és érrendszeri betegség ma a nők 53 százalékát, míg a férfiak 45 százalékát érinti. A nők mindazokat a tüneteket, stresszbetegségeket produkálják, amelyekkel a munka, a karrier világa korábban főleg a férfiakat sújtotta. A nőknek ma több fronton kell egy- szerre helytállniuk, és ez a helyzet kimutathatóan megviseli az egészségüket is. A magyar társadalomban máig erős a tradicionális nemi szereposztás szerinti gondolkodás, jóllehet az egykeresős családmodell ideálja a férfiakra ró rendkívüli terheket, ugyanakkor a kétkeresős családmodell kényszere a nők feladatait sokszorozza meg. A megoldás az otthoni munkamegosztás lehet – hangsúlyozta a korábbiakban Kopp Mária. A Hungarostudy-kutatások eredményei szerint azok a férfiak, akik a gyerekek körüli otthoni teendőkből kezdettől kiveszik a részüket, jobb kapcsolatot alakítanak ki gyerekeikkel, családtagjaikkal, és kimutathatóan jobb egészségnek örvendenek, tovább élnek az átlagos élettartamnál. „A stresszel szembeni legerősebb védőfaktor a szeretetteljes emberi kapcsolatok megléte, ezek biztosítják leginkább a megküzdési képességet” – hangsúlyozza Milanovich Dominika.
Ide kapcsolódik a „magyarországi egészségparadoxon”-ként emlegetett jelenség is: sokkal rosszabb lelki és testi egészség jellemzi a magyarokat, mint amit az ország gazdasági fejlettségi mutatói indokolnának. Ennek oka a krónikus, azaz kóros, folyamatos stressz, amelynek előidézőjeként a magyarokra különösen jellemző bizalmatlanságot, a rosszhiszeműséget, a rivalizálást, a normakövető magatartás és a társas támogatás hiányát, valamint a túlzottan anyagias értékrendet szokták megnevezni. Milanovich Dominika szerint óriási probléma a magyar társadalom erős materializmusa, mert így nagyon nehéz megelégedettséget elérni, még a felső jövedelmi rétegekben is.
A kutatás alapján viszonylag kevés adat áll rendelkezésre, ebből speciálisan magyar vonásokat nehéz meghatározni. „Azt nyugodtan lehet állítani – és ezt a legkülönbözőbb kutatások is alátámasztják –, hogy a kelet-közép-európai régió a főleg testi tünetek formájában megjelenő, pszichoszomatikus stresszbetegségekben eléggé az élen jár a nyugati országokhoz képest. Ezt nem is maga a túlzott stressz, hanem az arra adott helytelen válaszok idézik elő, az önpusztító magatartásformák, amit röviden rossz »megküzdési stratégiának« neveznek” – mondja a pszichológus. – Hozzáteszi: a stresszkezelő képességünk elsősorban az önismeretünkön és a konfliktuskezelő képességünkön múlik, ami tanult mintán alapul ugyan, de fejleszthető, korrigálható. Egy Anna Freudnak tulajdonított mondás szerint soha nincs késő ahhoz, hogy boldog gyermekkorunk legyen.
A pszichológus szerint a nemzetkarakterológiánkon is változtatni kellene, amiben a médiának kitüntetett szerepe lehet. A magyarok legendás depressziója, pesszimizmusa, ha sokat sulykolják, önbeteljesítő jóslatként is működik, ehelyett el kellene kezdeni tudatosan a pozitívumokra koncentrálni, erre történnek már biztató lépések. Minden attól függ, mihez viszonyítunk, ezt hívják relatív deprivációnak, ami azt jelenti, hogy a megfosztottság érzése viszonyítási alap kérdése is. Magyarországon a rendszerváltás után például nagyon megugrottak a jövedelmi egyenlőtlenségek, ami kimutatottan a depresszió növekedéséhez vezetett.
Az életkori bontás szerint a fiatalabbak, így a 18 év alattiak, és különösen a – vélhetően az önálló életük megteremtésén fáradozó – 19–34 éves férfiak és nők bírják nehezen a stresszt, aggodalmaskodnak a legtöbbet, a 60 év fölöttiek viszont a legjobb mutatókkal bírnak. Nehéz megállapítani, hogy életkori sajátosságról, nemzedéki különbségekről, esetleg mindkettőről van-e szó. Az életkorral előrehaladva részesei lehetünk egy poszttraumás növekedésnek, azaz a kritikus életesemények hatására az ember világszemlélete jó esetben kiforrottabbá válik, az élete vége felé haladva letisztul az értékrendje, mélyülnek a közelebbi kapcsolatai, nagyobb önismeretre tesz szert – magyarázza a szakember. Elődeink komoly tiszteletet érdemelnek, hogy túlélték a viszontagságos 20. századot, másrészt viszont, ha más formákban is, de jelen van egy erőteljes stressz a mai világban is, részben az információs robbanás miatt, hiszen megsokasodtak a ránkzúduló, feldolgozandó ingerek.
Gazdasági válság idején mindig megugrik a stressz-szint, ez korábban is így volt, a harmincas évek világválságát az Egyesült Államokban például komoly öngyilkossági hullám kísérte. Milanovich Dominika szerint most is érzékelhető a különböző stressz-, illetve pszichoszomatikus betegségek számának megnövekedése. Előrelépésnek tekinthető, hogy a tradicionális orvosi diszciplínában is kezd megerősödni a holisztikus szemlélet, miszerint a testet és lelket együtt kell gyógyítani, hiszen sokszor pszichés okok is eredményeznek rendellenes testi tüneteket. Ennek megfelelően hazánkban is egyre inkább kezd a pszichológia, pszichiátria és a szakorvosi ellátás a gyógyításba integrálódni.
(Makki Marie-Rose, Hetek)

1,3 milliárdot kapnak a holokauszt-túlélők

Budapest — A holokauszt magyar származású, külföldön élő túlélői rövid időn belül hozzájuthatnak jogos kárpótlásukhoz, mivel Lázár János egyezséget kötött a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvánnyal, valamint a Conference on Jewish Material Claims Against Germany-val (Claims) – közölte szombaton a Kormányzati Információs Központ. A miniszterelnökséget vezető államtitkár a kormány képviseletében ezzel egy több éves elszámolási vitát zárt le.
A kifizetések felgyorsítása miatt a kormány hozzájárult ahhoz, hogy a MAZSÖK 1,3 milliárd forintnak megfelelő dollárt 3 munkanapon belül átutaljon a kifizetéseket végző és felügyelő Claims számára. A kormány egyébként a közelmúltban 50 százalékkal megemelte a Magyarországon élő holokauszt áldozatok életjáradékát is – emlékeztet a közlemény.
(Blikk)
Bal-Rad komm: Az elsikkasztott ország tönkretett, kifosztott népének, a kétségbeesésükben öngyilkosokká lett magyarok hátramaradottainak, a stressztől meghaltak hozzátartozóinak ki-mikor-és mennyit?-kiván fizetni a hóditó brigantihad!
http://balrad.wordpress.com/2013/07/07/dol-a-le-13-milliardot-kapnak-a-holokauszt-tulelok/

Egy hétköznapi zöldség gyógyíthatja a bőrrákot?

Léteznek olyan alternatív gyógymódok, amik a természetgyógyászok szerint igen hatékonyak lehetnek a bőrrák gyógyításában és tökéletesen kiegészítik a hagyományos terápiákat.
Egy viszonylag új “orvosság” az ún. BEC5, mely az ausztrál népi gyógyászatból ered és a padlizsánból kinyert fitotápanyagokat hasznosítja. Klinikai tesztek bizonyították a BEC5 hatékonyságát a sima és a pikkelyes típusú ráksejtek ellen.
A melanoma a legkevésbé gyakori, de a legveszélyesebb bőrrákfajta, mely sajnos könnyen áttéteket képez. Bár a BEC5 készítői hivatalosan nem állítják, hogy termékük gyógyítaná a melanomát,  azok, akik elkészítették az orvosság házi változatát, megtapasztalhatták annak jótékony hatásait.
A házi változat elkészítésével, a padlizsán és az ecet kombinációjával ugyanazokhoz a fitotápanyagokhoz – így a glükozidokhoz és glükoalkaloidokhoz – jutunk, melyek a BEC5-ben is megtalálhatóak kivonat formájában. A glükoalkaloidok az egészséges sejteket nem, csak a ráksejteket támadják meg, áthatolnak rajtuk és elpusztítják azokat.
Egy otthon is könnyen elkészíthető krém alkalmazásával elősegíthetjük a bőrrák gyógyulását.

Hogyan készítsünk házi padlizsános krémet?

A következő recept kizárólag egyéni tapasztalatokon alapszik és olyan egykori betegektől származik, akiknek ezzel sikerült a bőrrák gyógyítása.
Fogjunk egy közepes méretű padlizsánt és daráljuk le. Tegyük bele egy befőttesüvegbe ésöntsük fel ecettel (a korábbi betegek közül voltak, akik sima ecetet, míg mások bio almaecetet használtak). Az üveget helyezzük a hűtőbe. Három nap elteltével az ecet színe be fog sötétedni, ami azt jelzi, az “orvosság” használatra kész.
Egészségügyi vattából tépjünk le egy csomót, mártsuk bele az elegybe, és alkalmazzuk közvetlenül a tumoron naponta többször, vagy akár rögzítsük rajta. A hagyományos BEC5-krém és az otthoni változat is használható normál szemölcsökre, vagy más bőrhibákra is.
A legtöbb beteg, aki használta a házi keveréket, Ausztráliában él. Az ausztrál dr. Bill Cham meglepve tapasztalta, hogy a keveréket a helyi állatorvosok és farmerek is használják az állatok bőrelváltozásainak kezelésére
Dr. Cham saját klinikai tesztelése során is magas sikerrátával végzett a padlizsános orvosság a bőrrákos páciensek körében, melyet Ausztrálián kívül az Egyesült Királyságban végzett.
Az ismert fizikus, Dr. Jonathan Wright, a Tahoma Clinic (Seattle) alapítója kiállt Dr. Cham mellett, és alkalmazni kezdte a BEC5-krémet, melyet Dr. Cham fejlesztett ki brit kísérleteinek tapasztalatai alapján Londonban.

http://drtihanyi.com/cikk/egy-hetkoznapi-zoldseg-gyogyithatja-a-borrakot

Nem sikerült megsemmisíteni a magyarokat

A németek a kor legerősebb hadseregével indultak a magyarok kiirtására. Árpád vitézei viszont úgy törték le a bajorok kevélységét, hogy 120 évig felénk sem mertek nézni. Ha van a Mohácsi tragédiának pozitív megfelelője, az a 907-es pozsonyi csata.
Ha a magyar állam Kárpát-medencébe költözésének dátumaként, de legalábbis záróakkordjaként a 895-896-os évet tekintjük, őseink nem ültek sokáig a babérjaikon. 899-ben már az itáliai király háromszoros túlerőben lévő seregét verték el saját országában. Ráadásul olyan fölénnyel, hogy a telet is ott töltötték, csak a következő évben indultak haza. Gyors egymásutánban még öt hadjáratban gyűrték le a nyugatiakat, de hamarosan védekezésre kényszerültek.
A magyarok kiirtassanak
A Svábföld, Frankföld, Szászföld és Bajorország alkotta Keleti Frank Királyság, az akkori Európa egyik legnagyobb hatalma nem nyugodhatott bele Pannónia „elvesztésébe” és nem tűrhette egy erős állam megszilárdulását közvetlen szomszédságában. A nagy összecsapás ideje 907-ben jött el, amikor is IV. (Gyermek) Lajos keleti frank király kiadta a parancsot: „elrendeljük… hogy a magyarok kiirtassanak”.
Az ellenünk küldött had pontos méreteit nem ismerjük, de a források alapján a történészek egyetértenek abban, hogy a kor egyik legnagyobb és legjobban felszerelt serege indult a Duna mentén kelet felé 907 nyarán. „A hadvezérek a csapatokat három részre tagolják. Luitpold, az osztrák határ parancsnoka az északi parton, Theotmar salzburgi érsek a délin halad, a Dunán pedig hajókon a király rokona Sighard” – írja az azóta elveszett, korabeli forrásokból dolgozó XVI. századi bajor történetíró.

A király is alig menekült
A magyarok hagyták előrenyomulni a páncélba öltözött nehézkes hadat a mai Poszony környékéig, majd július első napjaiban – a csatát valamikor július 3-7. közé tehetjük – villámgyorsan megsemmisítették a déli hadoszlopot. Felgyújtották a hajókon érkező hadtápot, majd még éjjel átúszattak a folyón és másnap a déli seregtestre is döntő csapást mértek.
„Mintha fürge lovaikkal akarnák áttörni a harcvonalat, nagy erővel támadnak, hatalmas nyílfelhőt bocsátanak ki. …elsöprő rohammal ott teremnek, ugyanolyan hirtelen eltűnnek, először menekülést színlelnek, majd lovaikat megfordítva támadnak, nyilaznak, és dárdát vetnek, jobbról, balról, szemből vagy éppen hátulról körbe száguldoznak, kifárasztják a mieinket, majd minden oldalról ránk rontanak, a megfáradt bajorokat letiporják, legyilkolják…” – tudósít a krónikás.
Valóban, a csatatérről kevés német menekült élve. Odalettek a vezérek és a tartalékcsapatokkal hajón érkező Lajos király is hajszál híján tudott csak elmenekülni. A Sváb Évkönyv szerint: „A bajorok kilátástalan háborúja a magyarokkal, Liutpold herceget megölték, övéinek féktelen kevélységét letörték, és a keresztények alig néhányan menekültek meg, a püspökök és grófok többségét meggyilkolták. A bajorok teljes hadseregét megsemmisítették a magyarok.”
A mi szempontunkból viszont ez volt a magyarság legnagyobb, sorsdöntő győzelme az „új hazában”. Magyarország itt bizonyította be végérvényesen Kárpát-medencei létjogosultságát. Két nap elég volt ahhoz, hogy Európa egyik nagyhatalmát, a világ akkori legmodernebb hadseregét tönkreverjük. Ezután bő 120 évig ellenség nem lépett a magyarok földjére.
Árpád halála
A pozsonyi csata kapcsán szoktak megemlékezni Árpád nagyfejedelem haláláról, sokak szerint ő és három fia is a csatatéren esett el. Árpád halálát egyedül Anonymus jelölte meg dátum szerint: „az Úr megtestesülésének 907. esztendejében elköltözött erről a világról”. A két dátum egybeesése pedig találgatásokra ad okot. Az igazság az, hogy semmi nem támasztja alá a nagyfejedelem és fiai hősi halálát a pozsonyi csatatéren. Sőt, igencsak valószínűtlen, hogy a szinte félistenként tisztelt uralkodó, az államhatalom letéteményesének számító „Turul nemzetség” zöme az életét kockáztatta volna egy csatában.
Meglehet az is, hogy Árpád valóban 907-ben, de még a pozsonyi összecsapás előtt hunyt el. Ez indokolná a német támadás időzítését is, akik a nagyfejedelem halála okozta esetleges zűrzavart akarták volna kihasználni. Nem tudjuk, mi történt. Anonymus még arról tudósít, hogy Árpádot „tisztességgel temették el egy folyócska forrása felett, ahonnan az kőmederben folyik Attila király városába. A magyarok megtérése után azon a helyen egy Fehérnek nevezett templomot emeltek Szűz Mária tiszteletére.”
(hir24)

EGYIPTOMI POLGÁRHÁBORÚ = CIONISTA FORGATÓKÖNYV
EGYIPTOM - AMERIKAI-IZRAELI  BOSSZÚ MORSI ELNÖK ELLEN
EGYIPTOMBAN IS LELEPLEZŐDTEK A CIONISTÁK TERVEI
Ahogy előzőleg írtuk Morsi elnök nagy hibát követett el azzal, hogy a demokratikus módszereket helyezte előtérbe a vezetési stílusában, ahelyett, hogy KEMÉNY KÉZZEL lecsapott volna Mubarak bandáira, akik minden szinten nagy befolyással rendelkeztek és minden helyes elnöki és kormánydöntést elszabotáltak. Morsi érdeme volt az új alkotmány és most erre az alkotmányra hivatkozva Mubarak és cionista bandái katonai puccsot hajtottak végre. Ma már elővették az Amerika-bérenc bábjukat is Baradei-t, aki teljesen esélytelenül indult az elnökválasztáson Morsival szemben. Most ezt a gerinctelen bábfigurát vették elő, hogy elnöki pozicióba helyezzék. Csakhogy ahogy a PressTV képén is látható, Morsi támogatói harcolnak a cionista-liberális bandák ellen és ez az a polgárháború, amit Amerika és Izrael kifőzött az elmúlt hónapokban. Pusztán azért, mert Morsi gyökeresen szakított a cionista vezérállamokkal. Persze nem eszik olyan forrón a kását Egyiptomban sem, mivel állítólag a nagy vidéki többség Morsi oldalán áll és az igazi csata még nem kezdődött el. A közeli hónapok fogják eldönteni azt, hogy mi lesz ennek a polgárháborúnak a vége, ugyanis már fegyveres küzdelmek is folynak. A helyzet Törökországban sem javult, ahogy a következő kép is elárulja. Erdogan még hatalomban van, de ma még nem tudni, hogy mi lesz később a sorsa és a tömegek milyen irányt vesznek.
http://amagyaroldal.hu/hirek/content/egyiptomi-polg%C3%A1rh%C3%A1bor%C3%BA-cionista-forgat%C3%B3k%C3%B6nyv
[komment] (0)