2009. szeptember 12., szombat

Kultúrharc a Lisszaboni Szerződés árnyékában


Ír katolikus konzervatívok az európai integráció ellen

Október 2-án Írország ismét népszavazást tart a tavaly egyszer már elutasított Lisszaboni Szerződésről, a korábban a francia és a holland népszavazásokon megbukott európai alkotmány újracsomagolt változatáról. A választás napjának közeledtével egyre élesebb az európai integrációt ellenző és támogató tábor közötti kultúrharc. Az EU-val kapcsolatos vitákban újra előtérbe kerülnek a katolikus konzervatív csoportok és eszméik: a tradícionalizmust és a nemzeti szuverenitást képviselő keresztény szervezetek félelemkampányt indítottak a Lisszaboni Szerződés ellen. Ezúttal azonban elsősorban nem a hagyományos vallási értékek képviseletében, hanem a nemzeti szuverenitás védelmében lépnek fel - írja Colin Murphy a Prospect magazinban.
Noel Treanor püspök szeptember közepén biztosította a katolikus hívőket, hogy jó lelkiismerettel támogathatják a Lisszaboni szerződést az október 2-ára kiírt megismételt népszavazáson - kezdi cikkét Murphy. Abban nincs semmi meglepő, hogy a katolikus egyház politikai kérdésekben is állást foglal: Írországban az egyháznak rendkívül nagy a tekintélye. Az azonban már annál meglepőbb, hogy Treanor püspök szavai katolikus csoportok tiltakozását váltották ki. A Lisszaboni Szerződés elutasítása mellett kampányoló Cóir nevű katolikus konzervatív szervezet szerint a püspök rosszul értelmezi a Lisszaboni Szerződés következményeit.
Treanor püspök szavainak igazi jelentőségét az adja, hogy a Cóir által kiadott magazin egyik száma néhány hete azzal riogatott, hogy a szerződés megszavazása után az Unió önkényesen elveheti a szülőktől gyermekeiket, az időseket pedig kiforgathatja a vagyonából, Az Eire go Brach (Írország mindörökké) ingyen osztogatott katolikus folyóirat állítása szerint a Lisszaboni Szerződés felhatalmazza az Európai Uniót, hogy tetszés szerint gyámság alá vonjon gyerekeket, alkoholistákat, fertőző betegeket és szellemei fogyatékosokat. A Cóirhoz lapja szerint minderre a Lisszaboni Szerződés hatodik cikkelye ad módot.
Mindebből természetesen egy szó sem igaz: éppen ellenkezőleg, a hivatkozott direktíva a szabadsághoz és a biztonsághoz való jogot hivatott érvényesíteni. A Cóir utcai plakátjain azt is állította, hogy a Lisszaboni Szerződés elfogadása esetén 1,84 euró lehet a minimális órabér. Egy másik poszter azzal fenyeget, hogy az agrárium jelentős összegektől eshet el.
„A fontos kérdés azonban mégsem a pénz, hanem a hatalom. A tavalyi népszavazás előtt a Lisszaboni Szerződés ellenzői azzal kampányoltak, hogy az EU a szerződés ratifikálása után az Európai Unió hadseregébe sorozzák majd be az ifjakat. Az érvek mind egy kaptafára készültek: Európa elveszi a munkahelyeket, a földet, a fiainkat - és végül a szabadságunkat" - foglalja össze Murphy az integrációellenes katolikus konzervatívok propagandáját. A dolog azért érdekes, mert a katolikus radikálisok korábban, a nyolcvanas években elsősorban a hagyományos értékek védelmében léptek fel, mindenekelőtt az abortusz legalizálása ellen mozgósítottak. A Lisszaboni Szerződés elleni kampányban azonban alig esik szó arról, hogy a további integráció során veszélybe kerülne az ír abortusztilalom is. Az írek az elmúlt évtizedekben ugyanis eltávolodtak a vallási tradicionalizmus eszméjétől, amiben nagy szerepe volt a katolikus papok és nevelőintézetek pedofilbotrányainak. A katolikus konzervatívok ma már ezért elsősorban nem a hagyományos vallási értékek melletti kiállásra fektetik a hangsúlyt, hanem a nemzeti szuverenitás eszméjének elvesztésével riogatják a hívőket. Ez most, a gazdasági válság kirobbanása idején különösen hálás retorika, hiszen az írek közül is sokan a nemzetközi tőkét és pénzügyi szervezetek, egyebek között a Világbankot és a Nemzetközi Valutaalapot teszik felelőssé a gazdaság összeomlásáért és az azt követő recesszióért.
„Új kultúrharc szemtanúi vagyunk. Noha katolikus szervezetek állnak a frontvonalban, a kultúrharc tétje mégsem vallási. A katolikus konzervatívok nem csak a hívőket akarják megszólítani, hanem a politikától elfordult, a társadalmi elittel szemben bizalmatlan egyszerű íreket. Murphy szerint mindennek ellenére sem valószínű, hogy a Cóir aknamunkája sikeres lesz. Egyúttal azonban azt is valószínűsíti, hogy a Lisszaboni Szerződés elfogadásával nem ér véget a kultúrharc. A népszavazás csak az első ütközet, amelyet az év végén a költségvetés elfogadása körüli összecsapás követ majd. Valószínű, hogy az integrációt ellenző szuverenitás-párti katolikus szervezetek akkor ismét előveszik a mostani kampányban is bevetett fegyvereket.

http://www.prospectmagazine.co.uk/2009/09/irish-referendum-the-new-culture-war/