2012. február 23., csütörtök

Kadarkúti Égi Üzenetek 137. Jézus: A lélek röpte

2012.02.22   ÉGI ÜZENETEK                Jézus: A lélek röpte
Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Jézus Krisztus, a ti Uratok, és eszközömön, Éván keresztül szólok hozzátok. Drága Gyermekeim! A lélek örök. Nincs számára lehetetlen, ha valaki egy kívülálló bejönne és meghallgatná, amit most a lélek röptéről akarok nektek tanítani, rögtön azt gondolná, hogy ilyen nem létezik. Pedig higgyétek el, hogy van. A mi egyházunk is elismeri, a dogmatikában is benne van, mint a Szentlélek egyik legmagasabb ajándéka. Mi is a lélek röpte? A Szentlélek leszáll a lélekre, a testéből kiragadja a lelkét, anélkül, hogy meghalna, és elviszi hatalmas nagy sebességgel száguldva valahova, pl. egy másik városba, egy másik országba, a mennyországba, a tisztítóhelyre vagy a pokolba. Amikor valakivel életében először történik, nagyon megijed, mert érzi azt a nagy erőt, ami megfogja, kiemeli a testéből, és úgy érzi, mintha meghalna. És hiába ellenkezik, még nagyobb erővel emeli fölfelé a Szentlélek, és viszi idegen tájakra. Egészen addig nyugtalan, amíg a Szentlélek meg nem mondja neki, hogy az Én kezemben vagy gyermekem. Nagy-nagy szeretettel látja el, körülveszi, cirógatja, megnyugtatja. Mivel a lélek az elején hiába tiltakozik, nem tud mit tenni, csak elhagyni magát. Engedi, hogy odavigye az az erő ahová csak akarja. Gyermekeim, ha egy nagyon bűnös lélek a lélek röptének kegyelmében részesülne, úgy megijedne, hogy egész hátralévő életében egyetlen bűnt sem követne el. Felmerülhet bennetek a kérdés: -Istenem, akkor miért nem adod minden bűnös léleknek a lélek röptét, akkor megtérnének? Ó gyermekeim, ez nem így van. ugyanis a Szentléleknek ez a hatalmas ajándéka nem a legmegátalkodottabbaknak készül, hanem azoknak, akik a legközelebb állnak a tökéletességhez. A választottak különbözőképpen élik át a lélek röptét. Vannak, akik ébren vannak közben, és érzik, ahogy kiragadják belőlük a lelket, és nagy félelmet éreznek, és érzik a száguldást. Vannak olyanok, akik ezekből nem érzékelnek semmit, csak egyszerűen egyik pillanatról a másikra egy másik helyen vannak. Egy közös dolog van bennük: mindegyik nagyon bátor lesz, nem fél a halától sem, és vágyakozik arra a csodálatos helyre ahová elröpítették, más szemmel nézi a földi dolgokat, más az értékrendje. A pénz csak olyan szempontból tudja érdekelni, hogy hogyan tud vele másokon segíteni. A lélek röpte a lelket csiszolja, építi, alakítja, neveli. A lelkében megnő az Isten iránti tisztelet, Istent hatalmasnak, és végtelenül erősnek, mindenhatónak látja. Béke nyugalom lesz benne, eltűnik a félelem, a bűnbánata is növekszik. Néhány példát említek nektek: Van egy gyermekem, aki lelki naplót ír, ministrál a templomban, és ott csodálatos látomásai vannak. Része volt a lélek röptében, meg mutatta neki, hogy milyen lesz, amikor őt majd elragadják. Érezte, hogy egy ismeretlen erő felemeli, és egyre magasabbra emeli, és repülni kezdett, a Szentlélek galamb formájában előtte haladt egy fénypont felé. Látta a világűrt, a bolygókat, csillagokat, és azt a fényes pontot növekedni maga előtt.
Azután a 18. éves kislánnyal gyakran megtörténik a lélek röpte, egyszer pl., ahogy ült a szobájában és tanult, azt tapasztalta, hogy már nem a szobájában van, hanem Medugorjében a tömeg között a templom terén áll a Szűzanyával együtt. Egy másik alkalommal pedig, a Mennyországba vitték. A Szűzanya egy fényben megjelent mellette, és kérte, hogy lépjen be mellé. Ahogy belépett már is ott volt a Mennyországba, egyenesen a Szentháromság előtt. Hófehér ruha volt rajtuk, ott volt az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A kislány köszöntötte őket, és a Szentháromság is szólt hozzá. Azután a Szűzanya végigvitte a Mennyországon, hófehér ruhában voltak a lelkek, egyikük körül kisebb, másikuk körül nagyobb fény volt. Megmutatta neki az angyalokat is, akik átlátszóbbak voltak, mint a üdvözült lelkek. Egy másik alkalommal a tisztítóhelyre vitte a Szűzanya. A föld alá indultak, és a legmélyebb fokozatára érkeztek, sötét volt, és a lelkek rendkívüli módon szenvedtek. A Jó Isten megengedi, hogy a tisztítóhely legalsó fokára még a  démonok is átjöjjenek, és kínozzák ezeket a lelkeket, hogy hamarabb megtisztuljanak. Látta, hogy a lelkek hogyan szenvednek, mindig azzal a testrészükkel érezték a szenvedést, amellyel itt a földön bűnöztek. Azután fölmentek egy fokozattal feljebb, ott is égtek a lelkek, de már nem voltak olyan feketék. Ott már nem kínozták őket a démonok. A tisztítótűz legfelső fokán már csak kevés folt volt a ruhájukon, majdnem hófehér volt. Tele voltak reménnyel, várakozással, az volt az egyetlen fájdalmuk, hogy még mindig nem láthatják az Úr Jézust. Egy másik alkalommal a pokolba vitték őt. Koromfekete sötétség, nyirkosság, és orrfacsaró bűz volt ott. A gonosz lelkeket nem állat alakúaknak látta, hanem torz embereknek, de a legtaszítóbb volt számára a gyűlölet, ami a szemükből és az arcukból sugárzott. Gyűlölik egymást, a kárhozottakat, és egymást is, és ezt a kislányt is. El akarták volna ragadni a Szűzanya mellől, de nem tudták, mert a Szűzanyának hatalma volt felettük. Egy alkalommal elvitte Krakkóba, a Fausztina nővér hazájába, megmutatta neki azt a templomot, ahol az a gyönyörű Irgalmasság Jézus kép van. Oda álltak a kép elé, és elmondta neki Jézus, hogy három hónap múlva várlak téged és legjobb lelki testvéreidet ide Krakkóba, mert nagyon nagy kegyelmeket adok neked, és nagyon fontos üzeneteket küldök neked és a világnak. Úgyhogy el is fog menni 3 hónap múlva Krakkóba. Volt, amikor ide hozzánk az engesztelőkhöz hozta el a Szentlélek. Éppen a Szentlélek beszélt. Másnap felhívta Évámat, és megkérdezte, hogy ki tartotta a tanítást, és miről beszélt, mert ő ezt és ezt hallotta. Éva mondta neki, hogy a Szentlélek és pontosan arról beszélt, amit az előbb elmondott. Éva kérdezte, hogy honnan tudja, ő azt mondta, hogy ott volt, de csak a lelke, a teste otthon volt, és tette a feladatait. Ez a kislány különböző képen kapja a lélek röptét, valamikor el tudja mondani, mi történik vele. Először egy világos mezőben látja Önmagát a szentekkel együtt, akikkel éppen összehozzák. A lelki sajátosságai megvannak közben, így tud velünk beszélgetni, el tudja mondani, hogy mit lát. Máskor a lélek röptekor nincs magánál, nem ájul el, hanem behunyja a szemét, látja az eseményeket, de nem tudja elmondani, mert nem működnek a lelki sajátosságai a testében. Az Én Évám megkérdezte egyszer Tőlem, hogy ennek a kislánynak valóban a lélek röptét adjátok meg ti Égiek. Így feleltem neki: -Igen, Évám, sokszor megadjuk neki. Tudom, hogy nem azért kérdezed meg, mert kíváncsi vagy, hanem mert az Égi tanításokba be akarod tenni. Bátran tedd bele, tényleg megtörténik nála.
Van egy 75 éves néni, egyetemet végzett, intelligens, mélyen vallásos. Reggel 6 órakkor ébredt egyik nap, és még nem akart felkelni, hiszen gondolta a szentmise csak 8 órakkor kezdődik. Ágyban maradt, és egyszer csak azt érezte, hogy valaki átöleli, körülveszi. Egy fényörvény volt. Nagyon megijedt, a fény elkezdte őt felemelni, de ő gyorsan felült és belekapaszkodott az ágyba. Hiába ellenkezett, a fény annál erősebben ragadta fel az ágyról. Nem tudta, hogy a Szentlélek Isten az. Átvitte a plafonon, és tovább vitte hatalmas nagy sebességgel. Nagyon félt, de útközben a Szentlélek elmondta neki, hogy ne féljen Ő az, a Szentlélek Isten, és meg akarja mutatni neki a Mennyországot. Magához ölelte, nyugtatgatta. Eljutottak a Mennyországba, és összetalálkoztak egy másik fénnyel, azt gondolta, hogy Ő bizonyosan Jézus lesz, de nem ő volt. Egy üdvözült lélek várta őt, nem volt kivehető a kiléte, hiszen csak egy lélek volt, csak fénynek látszott, de a néni mégis felismerte. Az ő kedves papismerőse volt, akit sokáig ápolt betegágyán. A pap esdekelte ki, hogy még a néni életében találkozhassanak lélekben fenn a Mennyországban. Azután a Szentlélek visszavitte a testébe, aki még mindig ott ült az ágyán. Amikor visszakerült a testébe, elgondolkozott, hogy egyáltalán nem hiányzott a teste, nem is kívánta, hogy újra belekerüljön. Milyen gyönyörűséges minden ott a Mennyben, a földön lévő dolgokat értéktelennek tartotta. Tele lett a szíve békével, nyugalommal, eltűnt minden haláltól, szenvedéstől való félelme. Alig várta, hogy újra a Mennyországba legyen.
Megáldalak titeket az egészen mély gyermeki hit kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Hazugság és megtévesztés - ez az élet ma

A napi hírekben két három olyan hírrel találkozhatunk, amely statisztikai adatokat közöl. Mennyien születtek? Nőt vagy csökkent? Milyenek a bérezések? Mennyit is keresünk? Hányan is dolgozunk?
Nos, a cikkek elolvasása után egy valamivel kerül azonnal szembe az olvasó: mindenki hazudik. A kormány nyomására kiadott hírek agyonhamisítanak minden adatot, az ellenzék meg nem azzal foglalkozik, amivel kellene. Terelés, hazudozás, csalás minden vonalon.
Az egyik ilyen cikk azzal foglalkozik, hogy milyen komoly béremelést kaptak a versenyszférában dolgozók. Hogy pontosan kik is dolgoznak a versenyszférában, azt valójában senki nem tudja. Azt azonban tudjuk, hiszen a Jövőnk.info elemzései után már más is ki merte jelenteni, hogy a reálbérek komolyan csökkentek, és az adóváltozások és infláció miatt szükséges 15-18 százalékos béremeléssel szemben alig 5 % jutott, már akinek jutott. Sokkal inkább tapasztalható a bérek csökkentése, a bérstop, a juttatások megvonása. Hazudik a kormány, de hazudik az ellenzék is, mivel látható, hogy a rendszer alapvetően rossz. Egy esetleg fellobbanó népharag az egész rendszert annak hazudozóival együtt el fogja söpörni, így a jelenlegi ellenzéket is. Tehát a kis jól jövedelmező fejőstehénhez mindenki ragaszkodik.
A másik: emelkedik a házasságok száma. Ha azonban elolvassuk a cikket, hogy a hangzatos címmel ellentétben a számadatok kezelése teljességgel átláthatatlan. A hasonló előző időszak... annak felének a harmada... de több a halálozás, ami akkor éppen csökkent, de most nő... ha összességében nézzük ilyen, de ha összevetjük az előzővel a későbbi ugyanolyan időszak... egyszerűen érthetetlen. De nem véletlenül volt béna aki írta! Szándékosan. Az egész egy terelés azokról a megdöbbentő adatokról, hogy a népességfogyás egyre jobban gyorsul, a válások száma növekszik, egyre kevesebb gyerek születik. Nem is csoda, ha konkrét felmérés van róla, hogy a világ legpesszimistább országa vagyunk.
Mi a pesszimizmus oka annak ellenére, hogy pár éve még minden hülye futott a nullbefizetéses autóért? Az, hogy világosan látjuk kifosztanak, meglopnak, elcsalnak mindenünket, a fizetésektől az állami tulajdonokon át a lakásokig, és tudjuk, kevés nép dolgozik olyan sokat, mint a magyar. Ahhoz képest pedig duplán, de inkább négyszeresen kifosztottak vagyunk. Tökéletesen jól tudják az emberek, hogy áldozatos munkájukon idegenek zsírosodnak.
Demagógia? Fogja fel mindenki az igazságot úgy, ahogy akarja. Demagógnak, realitásnak, rosszmájúságnak, bárminek. De ahogy azt Kádár elvtárs nagyon okosan megjegyezte: a tények elvtársak... a tények nagyon makacs dolgok!
Az egész hibás rendszer, amely magát a hazugságot gerjeszti nem más, mint a pártokrácia és a liberális demokrácia. Ugyanis az ország érdekével szemben a pártérdekek érvényesülnek. A pártérdekeket pedig a pártokhoz köthető gazdasági érdekek vezérlik. Az egyetlen megoldás a haza felvirágoztatására, ha pártokráciát kiiktatjuk. Lehet pártok nélkül élni? Lehet! Méghozzá sokkal szabadabb életet, és sokkal tisztább életet.
Ahhoz, hogy a híreket ne a pártérdek és a hazugság irányítsa a média működését erkölcsi alapokra kell helyezni. A párt alapvetően ellentétes az erkölcs értékrendjével. A pártokrácia soha nem működhet erkölcsi alapokon. Ennek nagyon egyszerű oka van. A párt működéséhez jelentős mennyiségű pénzre van szükség. Ráadásul olyan pénzekre, melyeket ezerszer jobb, okosabb dolgokra lehetne fordítani. Nem segít ezen a kisebb pártokrácia, vagy kisebb parlament. A működéshez szükséges több tíz milliárdot pedig valahonnan elő kell kaparni, a párthűséget pedig jó gazdasági juttatásokkal viszonozni. Mert fontosabb a párthűség, mint a haza hűség - nekik. A pártok nélküli szociális társadalom lehet a válasz egyedül a jelenlegi problémákra.
Álmodozás lenne? Egyáltalán nem az. Ugyanis ha az lenne, akkor a hatalom le sem sajnálná azokat, akiknek ez az irányelvük alapja. Ezzel szemben viszont a hatalmi nyomás senkivel szemben sem akkora, mint ezekkel az elvekkel szemben, tehát a hatalom ettől fél legjobban. Okkal! Mert ez a jövő társadalma!
Kemény Gábor

Orbán és a költségvetési hiány


Szerdán az Európai Bizottság javasolta 495 millió euró Magyarországnak szánt kohéziós támogatás befagyasztását, mondván hogy Magyarország nem teljesítette deficitcsökkentési kötelezettségeit. A kérdés több problémát is felvet. Egyrészt: miért van olyan, hogy költségvetési hiány. Ez a nyugati liberális demokráciában elterjedt, mert minden országnak valami őrület folytán kötelessége az eladósodás. Csakhogy amelyik kormány nem képes úgy kormányozni egy országot, hogy az állami vagyon gyarapodjon, az nem valós kormány, csak helytartók csoportja, ezért le kell számolni vele. Az elszámolás majd utána.
Másrészt: mi köze Brüsszelnek ahhoz, hogy mi szerepel Magyarország költségvetésében és mi nem? Egy valós, független kormány költségvetésébe semmilyen beleszólása nem lehet egy külföldi, nemzetközi szervezetnek. Alapvető kérdés, de nagyon sokan még mindig nem látják, hogy Magyarországon csak helytartókról van szó, független kormányról évtizedek óta nem beszélhetünk.
Újabb nagy tévedés, hogy a fővonalú média úgy adja elő, mintha a befagyasztás súlyosan érintené a kormány költségvetését. Csakhogy az összeg megvonása annyit jelent, hogy az ország a rendelkezésre álló keret 71%-át hívhatja csak le. A kormány tervei egyébként szélsőséges esetben sem haladják meg a 29%-ot. Akkor meg miről van szó?
Arról, hogy a propagandának tápot kell adni. Az IMF mindenáron hitelt akar adni Magyarországnak. Azért akar hitelt adni, mert akkor tíz év alatt visszakövetelheti a százszorosát. (Valójában jóval többet.) Kovács László cionista politikus szerint Magyarország elkerülheti a most javasolt intézkedéseket, de ehhez a kormánynak sürgős lépéseket kell tenni. Mint azt már olvasóink is kitalálhatták, természetesen egy újabb IMF hitel lenne a legjobb biztosíték arra, hogy az EU ne akarjon megtorló intézkedéseket hozni Magyarország ellen. Ugyanis az IMF hitel biztosítaná, hogy a költségvetési hiány ne szökjön a bűvös 3% fölé, és a támogatás még 100%-os (azaz a jelenleg mozgósított források négyszerese) lehívása esetén sem jelentene akkora gondot, mivel az IMF akármikor visszakérhetné a sokszorosát, amit gond esetén folyósítana is az uniónak hitel formájában.
Továbbra is kihangsúlyozzuk: a költségvetési hiány mértéke politikai döntés. A kormányon múlik, nem a gazdasági viszonyokon. Nem kell az éves költségvetés 14%-át uniós programokra költeni, máris nem lesz 3%-os költségvetési hiány.
Fenyvesi Áron

Újabb leminősítés adja meg a kegyelemdöfést Görögországnak

Tegnap a Fitch nemzetközi hitelminősítő intézet egyszerre öt fokozattal minősítette le Görögország hosszúlejáratú hitelét, közvetlenül a fizetésképtelenséget megelőző állapot szintjére. A hitelminősítő intézetek és a "nemzetközi hitelezők" évek óta módszeres gazdasági hadviselést folytatnak Görögország ellen. A leminősítések egyfajta lélektani gátat állítanak a tőke beáramlása elé, így a kapitalista alapokon működő állam mozgástere egyre szűkül, miközben nem engedik a rendszer megváltoztatását, mert az újabb és újabb hitelek a vegetálás szintjén tovább működtetik az államgépezetet és a rendfenntartást.
A kis- és középvállalkozások szakmai szövetségének adatai szerint az elmúlt két évben több mint 90.000 kis- és középvállalkozás ment csődbe, és idén újabb 61.000 került a csőd szélére. Ez azt jelenti, hogy a következő hónapokban azon felül, hogy az államigazgatásban a megszorítások miatt 140ezres leépítést intéz a kormány, a vállalkozások becsődölése miatt újabb negyed millió alkalmazottnak szűnik meg a munkája, de ez az adat még nem számol a vállalkozások tulajdonosaival, akik megélhetése szintén ellehetetlenül és nagy valószínűséggel jókora hiteltartozással zárja be a boltot, ami bedőlt hitelek sokaságát jelenti az országban. A leminősítés közvetlen az új hitelcsomagnak köszönhető, illetve az adósságok egy része "leírásának", amit a nemzetközi sajtó pozitív elemként tálalt, viszont a hitelintézet értelemszerűen nem fogad el törlesztésnek.
Vagyis az elmúlt két évben az Európai Unió "segítségének" köszönhetően közel egy millió görög állampolgárból lett munkanélküli.
A leminősítés hatására nem csak az állam gazdasági mozgástere szűkül, hanem erőteljes tőkekivonást idéz elő, és mivel a munkanélküliség ilyen arányú emelkedése a vásárlóerőt is drasztikusan csökkenti, számolni kell azzal, hogy több nemzetközi nagyvállalat is kivonul az országból.
A munkanélküliség terjedésének hullámát az újabb hitelek nem fogják megállítani. A görög népnek ugyanúgy meg kell szabadulnia az országot beborító fertőtől, mint hazánknak, és mindent újra fel kell építeniük, aminek levezényelésére csak egy határozott, rendpárti erő képes.
Végvári Ákos

Az Anonymous hacker-hálózat tagjai szerdán feltörték a görög Igazságügyi Minisztérium honlapját. A kép beszédes.
A csoport követeli egy korábban letartóztatott 18 éves diák szabadon engedését, akit hétfőn az Igazságügyi Minisztérium honlapjának feltöréséért tartóztattak le, illetve hogy töröljék el a vádakat másik két, egy 16 és egy 17 éves vádlottal szemben, akiket az első támadásban való érintettség miatt állítottak bíróság elé.
A csoport megfenyegette a görögországi helytartó kormányt, hogy a megszorító intézkedések minden egyes cikkelyéért, amit a gyakorlatban is megvalósítanak, fel fogják törni az adóhivatal számítógépes rendszerét, és a görög állampolgárokra vonatkozó adatokat fognak törölni, illetve a későbbiekben törlik a görög állampolgárok regisztrált adósságállományát is, hogy megszabadítsák a görög lakosságot a hitelcsapdától.
Molnár István


Európai Uniós gazdaságélénkítés: Görögországban 12-32%-os keresetcsökkenés az IMF alku feltétele


A parlament 2012. február 28-án jóváhagyta az új megszorító intézkedéseket, az IMF feltételeinek megfelelően Görögországban csökken a minimálbér és a nyugdíjakat is megnyirbálják. A parlamenti politikusok nemzeti egységre hivatkoznak és arra, hogy "megbízhatóságot kell felmutatni" a nemzetközi hitelezők felé. Az általános minimálbért 22%-kal csökkentik, de 25 évnél fiatalabbak számára a minimálbér nem ennyivel, hanem 32%-kal lesz kevesebb. 12%-kal lefaragták a nyugdíjakat is, a kiegészítő nyugdíjakat 30%-kal, így nyugodtan kijelenthető, hogy a görög társadalom többségének kell fizetnie az IMF-alku árát.
Ez a gazdaságélénkítés európai uniós stílusban. Ugyanis a hivatalos magyarázat szerint azért veszik el több millió ember fizetésének majdnem a negyedét, 25 év alattiaknak pedig a harmadát (!), mert ettől várják, hogy a jelenleg 21%-os munkanélküliség majd 10% alá csökken. Ezt látván nehéz eldönteni, hogy ez valamiféle groteszk humor vagy nyílt megalázás, amit már szinte akadály nélkül a nép arcába vághatnak, vagy tényleg ennyire hülyék.
A minimálbér csökkentése miatt ugyanis a vállalatok nem hogy hatékonyabban tudnának működni, de amit nyernek a tömeges fizetéscsökkentéseken, annak sokszorosát veszítik el a vásárlóerő további rohamszerű csökkenésén. Az elmúlt két év szinte kiirtotta a kis- és középvállalkozásokat, ez az egy év majd bedönti a nagyvállalatokat a vásárlóerő drasztikus csökkenésével. Ilyen körülmények közt csak azok a vállalatok fognak fennmaradni, amelyek külföldi forrásból ellensúlyozni tudják a görög vásárlóerő csökkenést, vagyis a multinacionális jellegűek. A hazai cégeket egyszerűen kitakarítják ezekkel az intézkedésekkel.
A maradék görög gazdaság lenullázását a szavazáson megjelent parlamenti politikusok közül 202 támogatta, 80 ellenezte. Egy pedig nem tudott mit kezdeni a helyzettel.
Fenyvesi Áron

Álomharcosok? Az amerikai hadsereg „harctéri illúziók” kifejlesztésén dolgozik

Arthur C. Clarke egyszer azt mondta, hogy „egy kellőképpen fejlett technológiát nem lehet megkülönböztetni a varázslattól.” Ennek tükrében úgy tűnik elkerülhetetlen volt, hogy a Pentagon fejlesztési ága, a DARPA előbb-utóbb rátérjen erre az ösvényre és a frontvonalakra szánt illúziókat kezdjen kifejleszteni.
A DARPA olyan fejlett „harctéri illúziók” kifejlesztésén dolgozik, aminek segítségével képesek lennének megtéveszteni az ellenséges csapatokat, jelentették be a héten kiadott költségvetési tervezetben.
A DARPA 4 millió dollárt szán a projektre, aminek része az ellenségnél audiovizuális hallucinációkat okozó eszközök kifejlesztése is.
A technológia hasonló lehet a jelenleg radarok megtévesztésére használt módszerhez, azzal a különbséggel, hogy ezt emberek ellen vetnék be.
Az „illúziókat” valószínűleg optikai eszközökkel érnék el, amelyeket katonai járművekre erősítenének.
„A jelenlegi emberi érzékeken alapuló harctéri megtévesztési módszereket alkalomszerűen alkalmazzák csupán,” nyilatkozta az ügynökség.
A DARPA célja feltárni „milyen módon dolgozza fel az agy az érzés útján szerzett információkat,” a harctéren taktikai előnyt biztosító technológiák kifejlesztése érdekében.
Az ügynökség célja, hogy „demonstrálja és elemezze a fejlett emberi megtévesztő technológiák bevetési hatékonyságát a harctéren, földön, vízen és levegőben egyaránt,” áll a Wired oldalán megjelent cikkben.
„Nem ez az első alkalom, hogy a hadsereg kutatói hangokkal és látvánnyal próbálják megtéveszteni az ellenséget, elhitetve velük egy nem létező tárgyról, hogy ott van,” mondja Noah Schachtman, a Wired magazintól.
Van, akinek mindez nem illik a katonaságról kialakított elképzelésébe, pedig az ilyen technikák nem új keletűek a hadviselésben. A bűvészek és tábornokok kapcsolata hosszú múltra és valós eredményekre tekint vissza. Harry Houdini például kémkedett a Scotland Yard számára. Jasper Maskelyne, angol illuzionista pedig ál tengeralattjárókat és tankokat készített, hogy elvonja Rommel csapatainak figyelmét a II. Világháborúban. Egyesek azt állítják, hogy villanófények segítségével még a Szuez-csatornát is „eltüntette”. A hidegháború alatt a CIA 3000 dollárt fizetett John Mulholland-nak, a híres bűvésznek egy megtévesztési, rejtőzködési és színpadi bűvészetről szóló kézikönyv megírásáért, amit 2009-ben „A CIA hivatalos trükk és megtévesztés kézikönyve” címen újra kiadtak.
„A hadsereg egyik alvállalkozója, a BAE Systems nemrégiben egy olyan „láthatatlan köpenyt” fejlesztett ki, amivel el lehetet tüntetni egy jármű infravörös képét,” mondja Schachtman.
„A terrorizmus elleni harc kezdetén a védelmi technológiai közösség számos tagja felvetette egy „Isten hangja” fegyver kifejlesztésének lehetőségét. Az elképzelés szerint irányított hanghullámok segítségével győzték volna meg a dzsihád-harcos jelölteket, hogy maga Allah beszél hozzájuk, öngyilkos merényletre használt fegyvereik letételére szólítva fel őket.”
Az ötvenes években a brit és amerikai hadsereg pedig az LSD és egyéb hallucinogén drogok harctéren bevethető fegyverré alakításán dolgozott. 

Forrás: Daily Mail

Vajon 2012 egy kiterjedt közel-keleti háború éve lesz?

A politikusok évek óta hangoztatják, mennyire aggasztja őket Irán atomprogramja. A feszültség évek óta emelkedik a térségben, de eddig még soha nem érte el a forráspontot. Az elmúlt néhány hét azonban egy sor olyan eseményt hozott, ami sok mindent megváltoztat.
Vajon Izrael tényleg megtámadja Iránt? Az Egyesült Államok hadserege tényleg beváltja fenyegetését és beavatkozik a szíriai helyzetbe? Egy biztos, egy közel-keleti háború kirobbanása az egekbe emelné az olaj már amúgy is magas árát. A Hezbollah már jelezte, hogy háború esetén Szíria mellé áll és fennáll az esély arra, hogy a Hamasz is ezt tegye. Oroszország és Kína egyértelművé tette, hogy mindenfajta amerikai katonai lépést ellenez Irán vagy Szíria irányában. Miközben egyik nemzet a másik után foglal állást és választ szövetségest a kérdésben, egy világméretű háború kirobbanásának veszélye egyre erősödik. Reméljük, soha nem jutunk el idáig, de a helyzet jelenleg rendkívül bizonytalan. Nem tudni mi következik.
Egyik fél sem enged a magáéból. Bashar Assad, szír elnök nem fog lemondani. Barack Obama pedig kijelentette, hogy Assad nem maradhat az ország élén, ha kell erőszakkal kényszerítik ki lemondását.
Irán soha nem hagy fel atomprogramjával, Izrael pedig úgy gondolja, hogy egy atombombával rendelkező Irán jelentené számára a legnagyobb veszélyt.
Amennyiben senki nem enged pozíciójából, mi lehet a „megoldás”?
A következő 24 pont összefoglalja a helyzetet:
1. Az Egyesült Államok komoly szankciókat vezetett be Irán ellen, amelyek némelyike Irán központi bankját célozza. A múltban is szankciók előzték meg az USA háborúit. Az Obama kormány ezzel azt az üzenetet próbálja közvetíteni a világ felé, hogy „ők mindent megpróbáltak a háború elkerülése érdekében”.
2. Az EU júliustól lépteti érvénybe az iráni olajexport ellen megszavazott szankciókat.
3. Az Egyesült Államok bezárta szíriai nagykövetségét és az amerikai kormány több alkalommal is lemondásra szólította fel Assad elnököt.
4. Az Egyesült Államok valamennyi diplomatáját hazahívta Szíriából.
5. A szíriai elnök elmozdításával kapcsolatban Barack Obama félreérthetetlenül fogalmazott:
„Nem az a kérdés, hogy megtörténik-e, hanem hogy mikor.”
Ez kísértetiesen emlékeztet a Líbia elleni támadást megelőző retorikára Moammer Kadhafi irányában.
6. Hillary Clinton, amerikai külügyminiszter egy „nemzetközi koalíció” létrehozását sürgeti, a szíriai ellenzék támogatására.
7. Ehud Barak, izraeli védelmi miniszter azt mondta, hogy Irán földalatti bunkerekbe költözteti urániumdúsító üzemeit, így egy hatékony támadás lehetősége már nem sokáig áll fenn:
„Egyértelmű a világ számára, hogy Irán atomprogramja töretlen ütemben halad előre, és hamarosan immunissá válhat a támadásokkal szemben.”
8. Több jel is arra mutat, hogy Izrael az Egyesült Államok előzetes értesítése nélkül is megtámadhatja Iránt. Aaron David Miller, a Clinton korszak egyik közel-keleti béketárgyalója a következő kijelentetést tette néhány hete:
„Nagy az aggodalom, talán több is, mint aggodalom, az iránt, hogy Izrael, saját védelme érdekében, jóváhagyás, figyelmeztetés vagy akár a tudtunk nélkül is támadást indíthat.”
9. A Washington Post cikke szerint Leon Panetta, amerikai védelmi miniszter valószínűnek tartja, hogy Izrael április és június között megtámadja Iránt.
10. Moshe Yaahon, izraeli miniszterelnök-helyettes, az izraeli védelmi erők (IDF) parancsnoka kitart amellett, hogy egy Irán elleni támadás sikeres lehet:
„Egy iráni létesítmények elleni támadás lehetséges és ezt az izraeli védelmi erők parancsnokaként mondom.”
11. Mark Toner, az amerikai külügyminisztérium szóvivője elmondta, hogy az Obama kormány „teljes mértékben elkötelezte magát, hogy megakadályozza Iránt atomfegyver előállítási törekvésében.”
12. Két hete tartott beszédében Barack Obama ismételten megerősítette eddigi Irán-politikáját:
„Szeretnék világosan fogalmazni: minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy meggátoljuk Iránt abban, hogy atomfegyvert állítson elő és atomfegyverkezési versenyt indítson egy ilyen labilis térségben.”
13. A DebkaFILE szerint több ezer amerikai katona érkezett, illetve van útban „két stratégiai fontosságú sziget felé, ahonnan Irán könnyen megközelíthető.”
14. Kameini Ajatollah, iráni vezető úgy beszél, mintha az eljövendő háború eldöntött kérdés volna:
„A háború tízszer károsabb lesz az Egyesült Államokra nézve.”
15. Kameini számára úgy tűnik a háború kimenetele sem kérdés:
„A mindenható Isten ígéretének fényében a cionisták és a Nagy Sátán (Amerika) hamarosan vereséget szenvednek.”
16. Kameini egy másik nyilatkozatában kijelentette, hogy „Izrael egy rákos daganat, amit ki kell vágni és ez meg fog történni.”
17. Bizonyos becslések szerint jelenleg 200 ezer rakéta irányul Izrael felé.
18. Egyes izraeli vezetők szerint Irán olyan nagy hatótávolságú rakéta kifejlesztésén dolgozik, ami az Egyesült Államokat is képes elérni.
19. A szíriai zavargások halálos áldozatainak száma folyamatosan emelkedik. A DebkaFILE szerint csak a február 4-i Khaldiyeh Hom kerületi támadásban 350 ember veszítette életét és további 1300 sebesült meg.”
20. Az ENSZ adatai szerint a szíriai zavargásokban eddig körülbelül 6000 ember halt meg.
21. Hom városa ma igazi háborús övezet. A Telegraph a következőket írja:
Nem lehetséges megszámolni a holtesteket az utcán vagy az összedőlt épületekben. Aki megpróbál kilépni az utcára biztos lehet benne, hogy megölik. Mindenhol orvlövészek vannak,” mondja Abdu al-Homsi, a Szíriai Forradalmi Tanács, egy Homs-i ellenálló csoport szóvivője. „Egy öregasszonynak lelőtték a fiát. Amikor kiment az utcára a holttestért őt is lelőtték.”
22. Az oroszok komolyan gondolják az Assad kormány támogatását Szíriában. A DebkaFILE értesülései szerint „az oroszok azzal támogatják a kemény vonalat a nyugattal szemben, hogy különleges kommandós alakulatuk egységeit (Rapid Reaction Force, másnéven Specnaz) a fekete-tengeri bázisaikon helyezték el, készen arra, hogy bármikor Damaszkusz védelmére indulhassanak.”
23. A Hezbollah tisztjei kijelentették, hogy amennyiben Szíriát megtámadják, a Hezbollah megtámadja Izraelt.
24. Még arra utaló jeleket is találunk, hogy Szaúdi-Arábia is háborúra készül. A DebkeFILE a következőket írta:
„Katonai forrásainktól megtudtuk, hogy Szaúdi-Arábia ma befejezte intenzív háborús felkészülését. A keleti tartományokban és a Perzsa-öbölben található szaúdi olajmezők, olajvezetékek és export létesítmények mentén hatalmas katonai erőket vonultattak fel, Patriot PAC-3 rakétatámogatással. A szaúdi légitámaszpontokra amerikai, brit és francia bombázók érkeztek Rijád védelmére.”
Mi történne a világgazdasággal és az olaj árával, ha valóban kitörne a háború a közel-keleten?
Irán a világ harmadik legnagyobb olaj exportőre. Az iráni szállítmányok kiesése komoly hatással lenne az egész világra.
Irán azonban ennél is komolyabb hatással lehet a dolgok alakulására, ha fenyegetését beváltva lezárja a Hormuz-szorost.
A világ olajkereskedelmének körülbelül 20%-a a szoroson halad át. A szoros lezárása egyetlen nap leforgása alatt felborítaná a gazdaságot.
Szokatlan időket élünk és minden logikusan gondolkodó ember számára egyre világosabb, hogy a közel-keleti béke reménye egyre halványabb. A világ elindult a háború felé vezető úton és egyik fél sem mutat hajlandóságot arra, hogy letérjen róla.
Egy kiterjedt közel-keleti háború örökre megváltoztatná a világot. Vajon milyen irányban? 

Forrás: The American Dream

Sablonos módszerek: megszólalt a szíriai ÁNT

A Szíriai Nemzeti Tanács bejelentette, hogy "a külföldi katonai beavatkozás Szíria területén az egyetlen olyan eszköz, amely lehetővé tenné azon fegyveres összecsapások megfékezését, amelyek majd egy éve zajlanak az országban."
Álljunk meg egy percre, mert ez NATO logika. Az nem vérontás, ha a NATO haderő lemészárolja a szír lakosság által megválasztott, legitim kormányerőket, de az vérontás, ha a kormányerők megölik a civil lakosságot válogatás nélkül gyilkoló, a NATO különleges alakulatok által kiképzett terroristákat. Vagyis ha fenntartják a rendet.
A Szíriai Nemzeti Tanács tulajdonképpen a líbiai "Átmeneti Nemzeti Tanács" szíriai megfelelőjének tekinthető. Ugyanaz a módszer, ugyanazokkal a feltételekkel. Először a külföldről pénzelt, felfegyverzett és kiképzett terrorista alakulatok, majd a legitimálás céljából egy pedofil, vagy más ferdehajlamú emigránsokból és pénzéhes belföldi csürhéből összehozott "politikai szervezet", aminek az ország erőforrásainak egymás közötti felosztására szövetkező országokkal közösen nemzetközi összefogás jellegű hátteret teremtenek.
Majd a NATO lerohanja az országot, a mondvacsinált politikai szervezetet pedig ezek az országok szép sorban elismerik legitim kormánynak.
Vérbeli cionistának kell lenni ahhoz, hogy ezt az eseménysorozatot valaki őszintén a vérontás befejezésének nevezze. Mert ne higgyék, hogy a jelenlegi színvonalú, hivatalos szír haderővel szemben ezt olyan egyszerűen megvalósítják. Akár "törvényesítik" a NATO inváziót, akár nem.
A SZNT szóvivője a Párizsban tartott szerdai sajtótájékoztatón közölte, hogy „Valóban nagyon közel járunk ahhoz, hogy a katonai beavatkozásra, mint egyetlen lehetőségre tekintsünk. Választanunk kell a két rossz közül – katonai beavatkozás vagy a folytatódó polgárháború”. Ezzel kijelentette, hogy a NATO addig fogja lőni a civil lakosságot (nemhivatalosan), ameddig valahogy nem sikerül törvényesíteni a NATO inváziót, hogy a szír haderővel leszámolhasson (hivatalosan).
Fenyvesi Áron


Szíriában likvidálják a felforgató nyugati újságírókat


Hatalmas a jajveszékelés. A szír hadsereg szó szerint kivégzett pár újságírót. De nézzük meg, valóban ez történt?
Két újságíró meghalt a harcok közben, az tény. Ám az efféle "újságírók" Líbiában is ott voltak, és tudósítottak. Az ilyen CIA/Moszad és MI6 által felkészített újságírók valójában nem újságírók. Két szerepük van. Az egyik, hogy aktívan lázítanak és bujtogatnak, miközben lehazudják a csillagokat is az égről, az információs háború katonáiként álhírekkel, dezinformációkkal becsapva az alacsonyabb értelmi képességű néprétegeket. Olyan tudósításokat adnak a helyszínekről, amilyet a Moszad és a CIA megrendel.
A Libanonban működő felderítők állítólag vették a szír hadsereg rádió adását, amiben az újságírókról beszélnek. Mivel a hadsereg Homsz városát teljesen elzárta, az összes elektromos és kommunikációs lehetőséget elvágták, könnyedén bemérhetik az ügynökök helyét. A rádió és mobiltelefon forgalom ugyanis szinte a nullára csökkent emiatt, csak az idegen hatalmak ügynökei akarnak mindenáron kapcsolatot létesíteni. Ezek pozícióját folyamatosan bemérik, és a tüzérség és a gyalogság támadja.
Az újságírónak álcázott ügynökbanda is éppen így bukott le. Rádiókapcsolatot létesítettek a CNN hírcsatornával. Miután megtámadták őket, menekülőre fogták volna. Csakhogy ez a valóság és nem egy hollywoodi filmszemét. A csoport több tagja súlyos sérülésekkel fekszik valami összetákolt kórházban, két bajkeverő viszont közvetlen RPG találatot kapott. Azonnal meghaltak.
Szíria keményebb dió lesz mint Líbia volt. Ráadásul Líbia esete rengeteg tanulsággal szolgált arra is, hogy mindenkit föl kell kutatni, aki a Nyugattal bármiféle kapcsolatot tart fent. Az első pillanattól kezdve elvágják a lehetőségét is, hogy a Nyugat valami átmeneti tanácsnak nevezett pribékekkel a legkisebb hídfőt is kialakíthassa. Szíria jelen pillanatban a szabadságáért küzd, egy hatalmas nyugati katonai gépezettel szemben. Nem olyan dúsgazdag már ez a katonai tömb, mint volt, de a hadseregei és képességei még megvannak, és a szándéka arra, hogy romba döntse azokat az országokat, amelyek nem hajlandóak a cion-imperialista igába hajtani a fejüket. Vagy csak egyszerűen nem felelnek meg a nyugati elképzeléseknek.
Ezek után a tudósítók és újságírók jó lesz, ha pánikszerűen elfutnak Homszból, mert szorul a hurok. Igen sok ügynök lesz hullazsákban nemsokára.
Kemény Gábor

Furcsa ez a világ. Orvosilag is elmebeteg sztárok, a fiatalok példaképei.

Az elemzés nagy része a vigilantcitizen.com cikkén alapszik: http://vigilantcitizen.com/musicbusiness/from-mind-control-to-superstardom-the-meaning-of-lady-gagas-marry-the-night/ [1]
Ebben a videoklipben szinte alig van rejtett szimbólum, de annál több a rejtett mondanivalója. A klip azt mondja el, hogyan válik valaki sztárrá. A „marry the night” kifejezés lefordítva a következőt jelenti: házasodj az éjszakával (menj hozzá az éjszakához). Az éjszaka mindig a sötétséget, a sötét oldalt, az alvilágot jelképezte. A házasság egy rituális egyesülést jelképez. A „házasodj az éjszakával” a következőt fejezi ki: egyesülj a sötét oldallal, add el a lelkedet, és eléred amit akarsz. Ha aláveted magad, és azt csinálod, amit mondanak, akkor híres leszel.

Ez a jelképes beavatás a zeneiparba. Ez a klip központi motívuma, amely meg fog mutatkozni az egész klipben. Elég csak meghallgatni a dal első sorait:
„I'm gonna marry the night I won't give up on my life”
„Házasodni akarok az éjszakával, nem adom fel az életem.”
Azt hiszem, ez nem szorul különösebb magyarázatra.
Ahhoz, hogy valaki eladja a lelkét és sikeres legyen, a személyiség átalakulása (transzformáció) szükséges. Ez a klip második legjelentősebb motívuma, ami szimbolikusan el van rejtve, de jól szembetűnik.
A videoklip eleje 4:35-ig egy pszichiátriai intézetben játszódik. Ez a része a videónak mind jelképek, mind szöveg szempontjából erősen a tudatmódosításra utal. Mielőtt konkrétabban kifejteném miről is van szó, előtte  érdemes bemutatni röviden az MKultra és Monarch projekteket, ugyanis ezek ismerete döntő fontosságú a videó megértése szempontjából.
Az MKultra program
Az MKultra program a CIA titkos és illegális kísérletsorozata volt (talán jelenleg is tart?) ami az 1950-es évek elején kezdődött, Richard Helms irányításával. A célja volt, hogy a tudat- és viselkedésmódosítás, vallatás, agykontroll technikáit kutassa, gyanútlan civileket használva kísérleti alanyként. A kísérletek során a tudat befolyásolására különféle, gyakran illegális módszereket és eszközöket alkalmaztak, pl: hipnózis, drogok, bántalmazás, lobotómia, elektrosokk. Bizonyos források szerint a programban 44 amerikai kollégium vagy egyetem, 15 vegyi cég vagy gyógyszergyár, 12 kórház vagy klinika, illetve 3 börtön volt érintett. A kísérletek során igen sok tudatmódosító szert fejlesztettek ki, amelyekkel szellemi és fizikai képességet lehet maximálisan lerontani (amivel így, állítja a szöveg, egyes közszereplők lejárathatóak), súlyos betegségek tüneteit lehet szimulálni, az agymosással szembeni ellenállóképességet lehet fokozni, egy másik személy iránt érzett függést lehet kialakítani, stb.
A Csupaszpisztoly című filben is vicces formában feldolgozták az ilyen kutatások eredményeit.


A program időközben kiszivárgott, kongresszus elé került, egy bizottság is vizsgálta, és 1973-ban az összes MKultra dokumentumot megsemmisítették, de egy ex-CIA veterán, bizonyos Victor Marchetti azt mondta, hogy ez csak egy fedő sztori volt, a program még nagyobb titokban, de ugyanúgy folyik tovább. [2]
A Monarch program
A Monarch program az MKultra része volt, ugyanis az MKultra rengeteg kisebb programból állt. A Monarch szó itt egy lepkefajtára utal (pompás királylepke) Azért lepkéről kapta a nevét, mert amikor egy személyt elektrosokkal okozott pszichés traumának vetnek alá, akkor gyakran olyan könnyedséget, lebegést érez, mint egy repülő pillangó. De ezen túlmenően a Monarch szó jelképesen utal arra a minőségi átalakulási folyamatra is (metamorfózis), amelyen a lepke keresztülmegy. Először hernyó alakban létezik, majd begubózva alvó, inaktív állapotba kerül (például a selyemgubó) míg, végül is visszatér a szárnyaló pillangó formájába. A lepke az okkultizmusban a lélek szimbóluma.
Ez a tudat átprogramozásának egy technikája, ami azon alapul, hogy erős traumát okoznak, és így tudathasadást hoznak létre. A tudat így több részre hasítható, ami úgy működik, mint a számítógépeknél a „file.” Azért, hogy az így leválasztott és önálló életet élő tudatrész "file" vagy „alter” aktivizálható legyen, meghatározott kódokra, jelszavakra, vagyis kioldó, beindító parancsokra van szükség. (trigger). Például volt olyan program (operation SPELLBINDER) amelynek célja az volt, hogy olyan "alvó" ügynököket képezzenek ki ("Manchurian candidates"), akik bizonyos kulcsszavak vagy szófordulatok útján aktivizálhatók egy ún. poszt-hipnotikus transzállapot után, azaz hipnózis utáni önkívületi állapotot követően.
Nem részletezem tovább, erről szól Cathy O’Brien egykori MKultra áldozat története (Trance – Formation of America), de ugyanez le van írva részletesen Drábik János: Tudatmódosítás című írásában. Fent van a magyar elektronikus könyvtár oldalán sok más Drábik János írással együtt. Itt van:
Sokan hápognak, hogy Drábik összeesküvéseket gyárt, ezért elmondom: a tartalom nagy részét nem ő találta ki, hanem átvette a fent megjelölt anyagból és sok más dokumentumból. Valamint a kísérletek túlélői, akik mégis visszanyerték emlékezetüket, mind - egymástól függetlenül - egybevágó dolgokat állítanak.
Tehát az első része a videónak tele van tudatmódosításra való utalással. A videó legelején Gaga monológja hallható, nem fordítom le, mert hosszú, legyen elég annyi, hogy Gaga ugyanazt mondja el, amit egy traumán alapuló tudatmódosításon átesett ember érez. Ugyanúgy emlékezetkiesésről számol be, azokat a tüneteket mondja el, a valóság-érzékelése is hasonló egy agymosott áldozatéhoz. A jelenetek is egy torz valóságképet tárnak elénk. 2:30-nál valamivel bekeni a nővér a hátát. (A cikk se tudja pontosan, valószínűleg gerinccsapolás sebhelye lehet.)
4:12 körül bekötött fejű, agyhalott nők láthatók minden bizonnyal lobotómiát végeztek rajtuk.
A következő jelenetben Gaga balettozik. Ez még a régi „tiszta” korszakát idézi.
5:35-nél telefonhívást kap, megtudja, hogy a kiadó visszautasította Gagát. Ezt nehezen viseli, őrjöngeni kezd.
6:30-nál a kádban ül, és festi a haját. Itt kezdődik az átalakulása (vö. metamorfózis). Megértette, hogy ha sikeres akar lenni, szakítania kell régi önmagával, és át kell alakulni. Ezt jelképezi, hogy barnából szőke lesz, Stefani Germanotta átváltozik Lady Gagává.

Itt egy régebbi videója, mikor még Stefani Germanotta volt. A videó elején látható főleg a gesztusaiból, mozdulataiból, viselkedéséből, hogy valami elmebeli problémái vannak.A következő jelenetben (7:00-tól) láthatjuk, hogy átalakult. Elég züllötten néz ki. 7:12-től a mennyezeten okkult jelképek láthatók (poszeidón, valamint egy csillagszerű valami, ami később holddá változik.) A korábbi társai állnak, és nézik őt, de ő búcsút mond nekik, mert híres akar lenni.
7:20-tól egy érdekes írás van a falon visszafelé írva. „The Cross is my Anchor” Ez egy keresztény mondás, pontosan nem tudom mit jelent A kereszt az én horgonyom? Mindegy, lényeg, hogy a keresztben való bizalmat fejezi ki. Visszafelé van írva, ami annak a jelképe, hogy Gaga fiatal korában katolikus „keresztény” volt, és meg kellett tagadnia a kereszténységet ahhoz, hogy érvényesüljön a popszakmában. A visszafelé írás gyakorlata mindig valami megtagadását, megszüntetését jelenti. Pontosan ellentété, mint amit a szöveg jelöl normálisan írt állapotában.
Most már átalakult, otthagyja a balettot, mert eladta a lelkét. Ezen a ponton (7:56 körül) a jelenet átmegy nappalból éjszakába. „megházasodott az éjszakával”
Az utcán folytatódik a klip, ami a züllött New York-i éjszakai élet légkörét idézi.
8:03-nál láthatjuk, hogy Gaga egy autóba bújik be (később ebből jön elő) az autó egy Trans AM.  Ennek is lehet szimbolikus jelentése: a Trans szót ugyanúgy ejtik, mint a trance szót, ami transz állapotot jelent. De jelenthet a Trans = transformation (transzformáció, átalakulás) A dal itt kezdődik.
Sokáig csak táncolnak, megint az utcán játszódik a jelenet, majd 12:36-tól a popsztárrá vált Gaga életéből láthatunk pillanatképeket, óriási kalapok, rendkívüli ruhák, dühöngés, érzelmi instabilitás, stb.
A végén Gaga benzint locsol az autókra, felgyújtja őket, és láthatjuk, hogy minden lángba borul körülötte. Ez a szórakoztatóipar erkölcsi pusztítását jelképezi, ahogy a médián keresztül szépen fokozatosan elbutítják az embereket.
Összegzés
Lady Gaga azt nyilatkozta, hogy ez a videoklip életrajzi elemeket tartalmaz. A múltjának egy részét.
Két variáció lehetséges:
1. Elhisszük, hogy Gaga igazat mond. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy Gaga tényleg kemény agymosáson esett át. Ez magyarázat lehet a furcsa öltözködésére, magatartására, kétértelmű nyilatkozataira, biszexualitására (vö. sex kitten programming „cica-fájlok”), és érzelmi zavartságára.
2. Gaga nem mondott igazat, csak szokás szerint heccelte a közönséget, hogy középpontban legyen. Valószínűleg Gagának nem programozták át a tudatát, csak szimplán különc (deviáns)
Viszont akkor miért van annyi utalás a tudatmódosításra?
Gaga korábbi klipjeiben is voltak már utalások, de ez a klip eléggé erős kinyilatkoztatás.
Van még néhány érdekes dolog: Lady Gagának korábban (2010 júniusa) voltak rémálmai.[3] Az álmában egy rémisztő szertartáson vett részt. Nem tudta, mit jelentenek az álmai, elmondta másoknak, majd valaki rájött, hogy Gaga az illuminátusok szertartását álmodta meg, úgy, hogy korábban nem tudott semmit róluk, főleg nem a szertartásaikról. A dologról elég sok internetes oldal ír, tehát valószínűleg nem álhír.
Akkor hogy álmodta meg az illuminátusok szertartását, ha korábban nem tudott róla semmit?
Valószínű, hogy Gaga úgynevezett többszemélyiség komplexusban (MPD – Multiple Personality Disorder vagy más néven DID – Dissociative Identity Disorder) szenved. Az MKultra kísérletek során a tudósok rájöttek arra, hogy erős traumával a tudatot több részre lehet hasítani. Az így létrehozott, egymástól elkülönülő tudatrészeket (alter-eket) programozni lehet. Az egyes tudatrészek, alter-ek egy meghatározott beindító paranccsal (trigger) aktivizálhatóak, és átveszik a személyiség irányítását. Azok, akik több személyiséggel rendelkeznek, semmit sem tudnak arról, hogy hány másik énjük van, és ha egy másik énjük aktivizált állapotában valamilyen élmény éri őket, arra sem emlékeznek, ha éppen nem az az énjük van aktiválva. A személyiségek közt memóriafal van, nem tudnak egymás létezéséről, de ritkán előjöhetnek az emlékek lásd például Cathy O’Brien esete, de sok más példa is van.
Tehát valószínű, hogy Gaga tudatát traumán alapuló agymosással több részre hasították, és éppen az egyik személyisége „alter” volt aktiválva, amikor ezen a szertartáson részt vett. Álmában előjöttek az emlékei. Az illuminátusok és egyéb okkult titkos társaságok egyáltalán nem elfeledettek, nagyon is sok létezik, főleg Amerikában.
Egyébként a Tudatmódosítás című könyvben rengeteg olyan ügy, dokumentum van feldolgozva, amik azt bizonyítják, hogy az agykontroll kísérletekben rengeteg olyan gyereket használtak fel, akiknek családjában régóta jelen volt a pedofília, sátánizmus, rituális bántalmazás, mert a tudósok rájöttek arra, hogy az ilyen gyerekek tudata sokkal könnyebben hasítható fel (A kaméleon című sorozat alapötletét is valószínűleg ezek a módszerek ihlették).A kísérletek során is sokakat bántalmaztak, valamint traumának tettek ki. Az illuminátus jellegű és egyéb okkult társaságok szorosan összefüggnek kormányzati körökkel.
A tudatmódosításon átesett emberek többsége nem viselkedik átlagosan, különböző pszichés zavaraik vannak, gyakori például a poszttraumatikus stressz szindróma (PTSD) vagy egyéb zavarok.
Ez lehet a magyarázat Lady Gaga furcsa viselkedésére. Például Gaga a 2008-2009-es turnéja során paranoiáról számolt be. [4]
Maureen Callahan a könyvében ír Gaga zavart természetéről, [5] a menedzsere szerint Lady Gaga mentálisan beteg volt, stylistja, Angela Ciemny elmondása szerint például rendszeresen együtt kellett aludnia Lady Gagával, aki betegesen retteg az egyedülléttől, valamint többször együtt kellett zuhanyoznia vele.
Mindeközben Lady GaGa eszelősen és kegyetlenül viselkedett alkalmazottaival. Angela Ciemny-nél például akkor telt be a pohár, amikor egy apró hibáért szó szerint felpofozta. Vallomása szerint 18 hónapos időszak alatt Gaga több mint 150 embert rúgott ki különféle jelentéktelen ügyek miatt.
Az előbb felsorolt tünetek nagyon hasonlítanak a narcisztikus személyiségzavarra (NPD-Narcissistic Personality Disorder) valamint a bipoláris zavarra.
Ezek a hangulatingadozások, Gaga rémálmai, furcsa, kétértelmű nyilatkozatai, feltűnési viszketegsége, szokatlan öltözködése, egyszóval súlyos pszichés zavarai magyarázatot adhatnak mindenre.
Valószínűleg Gaga traumán alapuló vagy más tudatmódosító kezeléseken esett át. (vagy jelenleg is) Ha hozzávesszük a klipjeiben található rejtett szimbólumokat, üzeneteket, és a titkos társaságokra (illuminátus) utaló jeleket, egyértelműen összeáll a kép. De még ha nem is traumán alapuló tudatmódosításon esett át, másfajta tudatmódosító eljárások tünetei is lehetnek ezek, ugyanis nagyon sok ilyen technika létezik. Nézz utána: NSA magatartás befolyásoló technikái.
A traumán alapuló tudat-programozás (tudat hasadása) más média termékben is megjelenik.
Például a Born this way klipben.
 Korábban írtam, hogy a Hannah Montana elemzés [6] szépen rámutat arra, ami nyilvánvaló: ennek a filmnek a központi motívuma a kettős személyiség, valamint tucatjával vannak okkult és szabadkőműves szimbólumok a filmben.
Még ha csak részben igaz Cathy O’Brien könyve és a többi áldozat története és téves ismereteink vannak az MKultra programról, az biztosan igaz, hogy a kísérletsorozat létezett, és széles körű volt, valamint az is nyilvánvaló, hogy egyre több az erre való utalás a klipben, de más médiatermékekben (klipek, filmek) is.
Felhasznált források
[1] http://vigilantcitizen.com/musicbusiness/from-mind-control-to-superstardom-the-meaning-of-lady-gagas-marry-the-night/
[2] http://mek.niif.hu/06800/06897/html/index.htm, maga a cikk itt kezdődik: http://mek.niif.hu/06800/06897/html/0501.htm
http://vigilantcitizen.com/musicbusiness/lady-gaga-the-illuminati-puppet/
kisebb része több internetes oldalról lett összeírva.
[3] http://noitema.hu/tart/cikk/pb/0/72951/1/sztarok/Lady_Gaga_illuminatus_szertartasokrol_almodik
http://www.rap-up.com/2010/06/24/lady-gaga-shares-illuminati-dream/
http://news.softpedia.com/news/Lady-Gaga-Reveals-Illuminati-Dream-145540.shtml
http://www.therundown.tv/headlines/discuss-this/lady-gaga-goes-into-detail-about-her-recurring-illuminati-dream/
[4] http://knowyourmeme.com/memes/bad-romance
http://therocksbotb.org/tag/bad-romance/

http://hu.wikipedia.org/wiki/Bad_Romance

[5] A leleplező könyv címe:
Maureen Callahan: Poker Face: The Rise and Rise of Lady Gaga

http://www.sztarvagyok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=14:botrany-lady-gaga-eszelssegenek-150-ember-itta-meg-a-levet&catid=7:zene
http://www.femina.hu/vilagsztar/lady_gaga_eszelos
[6] http://www.youtube.com/watch?v=isRo_R8HSM0

Végezetül pedig itt a klipelemzés videó formátumban

http://mkh.valosag.net/index.php/koezzetevk/hatterhatalom/media-befolyasa/1207-lady-gaga-marry-the-night-klipelemzes

Ajjjajjjajjj - elkezdték a betelepülést :(

A CIKK CSAK MEGERŐSÍTI, HOGY VÁRHATÓAN ÁPRILIS KÖRNYÉKÉN AZ IZRAELITÁK MEG AKARJÁK TÁMADNI IRÁNT!!!!! ÉS MI VAN HA A FAGYI VISSZANYAL? AKKOR BIZONY JÓL JÖNNEK EZEK A KIS MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK!


Sziasztok!
Mindenkinek elküldtem a Nemzeti Hírháló a nemzetek fegyverkezéséről, a III. vh. -ról szóló cikkét, akinek nem , most itt küldöm. Kicsit hosszú, de így teljes a kép.
Most kapott első-kézből beszámoló egy baráttól, aki a Malév alkalmazottjaként ott volt az utolsó percig.

Nem gazdasági csőd vezetett a Malév megszűnéséhez.Ezer-milliárdba került a felszámolás a kormánynak, míg a cég adóssága cca. 64 milliárd volt, ez utóbbi mégis a cég beszüntetése mellett döntött. (1000 - 64 = 936 milliárd plusz kiadás) Vajon miért???
Reggel a volt Maléves barátunk még úgy ment be dolgozni, hogy VAN munkahelye, kora délután viszont utasítást kapott az alkalmazottak nagy része, kivéve azok a biztonságiak, akik a területet őrizni fogják, hogy EL KELL HAGYNIUK a délután folyamán munkahelyüket. Semmivel nem kellett elszámolni, sok, a cég tulajdonában lévő tárgy maradt náluk (szerszámok, stb.), ami nagyon furcsa egy csődbe került cégnél, ahol, tudvalevő, kötelező mindent számba venni és értékesíteni. Mi volt ennek a nagy sietségnek az oka? Most figyeljetek!!!
2004-ben a volt kormány aláírt egy többé-kevésbé nyilvánosságra hozott szerződést (mert mi csak annyit tudunk meg, amennyi ránk tartozik a mi országunkban, tehát SEMMIT), miszerint Magyarország a kitörni készülő (lásd M. Hírháló) USA-Irán-Izrael-i háború elől menekülő zsidókat (na, ezért épültek azok a bizonyos, mindenki által ismert "fantomvárosok", kamerákkal, víz mellé, repülőtér közelébe, elkülönülten, katonai szempontból védhetően)befogadja. Ezeknek a menekülőknek a száma meg van határozva a fent említett nemzetközi paktumban, Németország, Franciaország, Lengyelország is "vállalt" többet-kevesebbet (erről nincs konkrét információm). Na, erről is szól az EU!!!!
A csőd napja előtt szembetűnően kezdték SZÖGESDRÓTTAL (ami külsőre nagyon hasonlít a hírhedt Auschwitzi Haláltábor mindenki által ismert "kerítésére") körülvenni, amolyan sűrű szövésű, visszahajló, katonai, áthatolhatatlan, s ami az áttelepítés zavartalanságát és beköltöző zsidó barátaink biztonság-érzetét van hivatva szolgálni -no meg, egy esetleges terror-támadás (vagy népharag?) ellen megvédeni őket.
A Malév gépek egytől-egyig bérelve voltak, a nap végére már el is vitték őket tulajdonosaik. Ezentúl külföldi tulajdonú fapados járatok szállítják majd az utasokat, a repülőteret véglegesen le fogják zárni ( a látszat miatt még tranzitként működik), s várhatóan az érkező gépeket át fogják irányítani Kecskemét, ill. Debrecenbe. Barátunk még egy ideig kapja a fizetését, sorsa teljesen bizonytalan, valószínűleg a munkanélküliek népes táborát fogja gazdagítani. És mindezt miért? S ha ehhez még hozzávesszük, hogy régóta a Moszad őrzi a repülőteret, az utasokat, irányítja a kiképzést, kisebb csoportban érkeztek jó ideje a pajeszes, kaftános "testvérek", s eszükbe jut, hogy régóta az övék ez az ország..... nos, egyre tisztább a kép, milyen játéknak leszünk-lettünk részesei, s nagyon valósnak tűnik az a híresztelés, hogy Európa arab háború színtere lesz...

Forrás: http://ch-serverhosting.com/postaimre/news.php?readmore=5327


Megint provokáció készül. Lesz rá méltó válasz?


„Az elmúlt években a magyar társadalom alig tanúsított együttérzést az áldozatokkal, azok családjaival és a roma közösségekkel, annak ellenére, hogy a második világháború óta példa nélküli tragédia, hogy embereket, köztük egy 5 éves gyermeket etnikai hovatartozása miatt gyilkolnak meg. Ez a trauma azóta sem lett része a közös társadalmi emlékezetnek, ezért kötelességük méltó módon emlékezni és emlékeztetni az áldozatokra és egyúttal rámutatni arra, hogy a faji alapú gondolkodás, a rasszizmus szörnyű következményekkel járhat.

Február 23-án, csütörtökön lesz pontosan három éve annak, hogy Tatárszentgyörgyön megtörténtek a gyilkosságok, ezért „Emlékszel? Emlékezz!” címmel az Ide tartozunk! roma civil hálózat az ország százötven településén köztük Békéscsabán, Budapesten, Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden, Székesfehérváron, Szolnokon, Szombathelyen és Veszprémben, valamint tucatnyi külföldi nagyvárosban, így Berlinben, Hamburgban, Kansas Cityben, Londonban, Münchenben, New Yorkban, Prágában, Stockholmban és Torontóban is megemlékezéseket szervez a romák ellen elkövetett sorozatgyilkosságok áldozatainak emlékére” – jelentette be a hírt tegnap Setét Jenő, a roma hálózat koordinátora.

Opre Roma Civil Közösségi Hálózat nagyobb térképen való megjelenítése


Azt hiszem talán nem túlzás kijelenteni, hogy ismét provokáció készül. Nyílt, pofátlan, és felháborító provokáció.

Megint a semmiből, egyelőre teljesen tisztázatlan háttérrel előkerült egy csoport, akik aljas módon azt akarják elhitetni a kevésbé tájékozott emberekkel, hogy mi, magyarok vagyunk az összeférhetetlenek, az érzéketlenek, hogy mi vagyunk azok, akik nap mint nap rettegésben és félelemben tartjuk a honi cigánytársadalmat. Megint jöttek valakik, akik minden megszólalásukkal azt a hamis képzetet sugallják, hogy Magyarország minden társadalmi problémáját a többségi társadalom oktalan rasszizmusa és az ebből adódó, a cigányok felé áradó zsigeri gyűlölet okozza.

Nem kétséges, hogy az eseményről be fog majd számolni a teljes nemzetközi sajtó, főhírként hozva a megemlékezés üzenetét: Magyarország egy súlyosan rasszista állam, ahol a romáknak pokollá teszik az életét. Az újságok címlapjain majd szörnyűbbnél szörnyűbb fotókkal illusztrálják a három éve történteket, a híradók riportjai pedig megállás nélkül megdöbbentő képsorokat mutogatnak majd a tévéképernyők előtt ülőknek. De arról már egyetlen szó sem fog elhangzani, hogy a cigányok részéről a magyar embereket mindennap milyen súlyos támadások érik, hogy a mindennapokban tomboló cigányterrornak nagyságrendekkel több áldozata van és volt, mint a ”példátlan gyilkosságoknak” nevezett, nagy valószínűséggel a titkosszolgálatok által szervezett és felügyelt cigányok elleni akcióknak.

Az már most jól látszik, hogy a háttérben állók nem bíztak semmit a véletlenre. Minden bizonnyal egy nagyon jól megszervezett, minden szempontból átgondolt lejárató akcióról van szó, aminek várható visszhangja majd újabb munícióval szolgálhat az országot gátlástalanul támadó balliberális köröknek. Az esemény kapcsán elinduló médiacirkusz pedig jó alapot teremt arra, hogy újrainduljon az utóbbi napokban lecsendesedni és kiüresedni látszó rágalomhadjárat.

Hacsak…

Hacsak nem lesznek olyanok, akik közbelépnek, akik egy néma és méltóságteljes ellentüntetés keretében, a cigányok által brutálisan meggyilkolt ártatlan magyar emberek fotóinak magasba emelésével letagadhatatlanul emlékeztetnek majd mindenkit a magyar mindennapok valóságára és igazságára.

Ugye, akiknek a radikális szervezeteknél ez a dolga, már szervezik csütörtökre a megfelelő és méltó választ?

gabeebee
http://radicalpuzzle.blogspot.com/

Kínos ügy: Kairóban bíróság elé állítottak több „forradalmárt”

Egyiptomi kormányhivatalok szombaton bejelentették, hogy február 26-án bíróság elé állítanak összesen 43 nyugatról finanszírozott „demokratikus szabadságharcost”. Ez 16 egyiptomi, 19 amerikai polgárt, valamint néhány németet, palesztint és jordániait jelent, bár az amerikai külügyminisztérium csak 16 amerikai polgárról tud. Bár eleve az a tény is magáért beszél, hogy egyáltalán amerikai polgárok fölött ítélkezik egy külföldi bíróság.
Ami még pikánsabbá teszi az ügyet, az az, hogy az amerikai vádlottak hivatalosan „emberjogi” és demokratikus szervezeteknek (International Republican Institute, National Democratic Institute, Freedom House) dolgoztak, a vádlottak közül aki tehette már természetesen megszökött Egyiptomból, az a hét személy pedig, akiknek ez nem sikerült az amerikai nagykövetségre menekült, ezeknek tilos az ország elhagyása. A vád ellenük nemzetközi szervezetek fiókjainak alapítása egyiptomi engedély nélkül, külföldi anyagi háttérrel, az egyiptomi szuverenitás aláásása, valamint a politikai folyamatok befolyásolása a finanszírozók érdekeinek megfelelően. A nyomozás még decemberben kezdődött, amikor rajtaütöttek az ügybe keveredett tíz szervezet irodáin.
A hangulat Egyiptom és az USA között érthető módon történelmi mélyponton van, az amerikaiak már meg is fenyegették Kairót, hogy megvonják a másfél milliárd dolláros támogatást, amit az egyiptomiak dühösen a belügyekbe való durva beavatkozásnak neveztek. Az USA Mubarak nem éppen demokratikus kormányzatát végig támogatta anyagilag, csak azért hogy az békén hagyja az Izraellel megkötött békeszerződést. Természetesen most, hogy az egyiptomi Legfelső Katonai Tanács kétharmad részben iszlamista pártokból áll, már ez a téma sem tabu, sőt valószínűleg ez az egyetlen oka, hogy az USA egyelőre nem mert még élesebben fellépni.
Kürti Balázs