2011. szeptember 6., kedd

Az Eucharisztia a szolidaritás forrása lehet

Vasárnap kezdődött a XXV. Eucharisztikus kongresszus Anconában. A találkozó utolsó napján, szeptember 11-én XVI. Benedek pápa is részt vesz majd.
Napjaink társadalmában, amelyet az önzés, a féktelen spekuláció, a feszültség és a szembenállás, az erőszak jellemez, az Eucharisztia a mások felé való nyitottságra hív és arra, hogy tudjunk szeretni, tudjunk megbocsátani” – mondta Giovanni Battista Re bíboros a vasárnapi nyitó szentmisén. Majd így folytatta: „Az Eucharisztia szolidaritásra és a szegényekért, a szenvedőkért, a kicsinyekért, a kirekesztettekért való elkötelezettségre ösztönöz… Fény, amely által felismerhetjük Jézus arcát a testvérek arcában. Ha felismerjük Krisztust a szent ostyában, akkor meg tudjuk látni Őt testvéreinkben is, és megnyílik a szívünk a szegénységgel való találkozás előtt.” Az Eucharisztia tehát a közjó érdekét is szolgálja, a keresztényeket a társadalomért való munkálkodásra ösztönzi. Krisztusban kell megtalálnunk az erőt az élet és a társadalom megváltoztatásához. Az Eucharisztia „a keresztény élet motorja: bátorít, hogy állítsuk helyre a társadalom keresztény szövetét és az evangéliumi jó életre neveljünk; kiindulópont az olyannyira várt új evangelizációhoz…”
A hétfői, Jesiben mondott szentmisén a csodálatos kenyérszaporítás története kapcsán Re bíboros kiemelte: ez azért volt lehetséges, mert akadt valaki, aki rendelkezésre bocsátotta azt a keveset, amije volt. A csoda azért jöhetett létre, mert létrejött a megosztás és a szolidaritás. A mai gazdasági válság megoldásához is a szolidarás lelkülete szükséges. Ugyanakkor hatalmas lelki éhség is él az emberekben, az emberi szívben létezik egy űr, amelyet csakis Isten tud betölteni. Szükség van a mennyei kenyérre, ami maga Krisztus, aki önmagát adja nekünk.
Giuseppe Bertello bíboros, a Vatikáni Kormányzóság új elnöke a kongresszus első munkanapját megnyitó szentmisén azt emelte ki a csodálatos kenyérszaporítás kapcsán, hogy Jézus irgalommal tekint a tömegre, nem úgy, mint mi, akik leginkább magunkra, a saját problémáinkra koncentrálunk és nem vesszük észre a körülöttünk szenvedőket. A napjainkban uralkodó individualizmus szemben áll Jézus érzéseivel. Hangsúlyozta: az Eucharisztiából érzékenység fakad. Az Eucharisztia kenyerét el kell vinnünk mindennapjainkba.
A Vatikáni Rádiónak Giuseppe Orlandoni, Senigallia püspöke beszélt az összejövetelről, amelynek címe: Uram, kihez menjünk? Fontos azonban az alcím is: Az Eucharisztia a hétköznapi életért: vagyis a szentségnek a mindennapokkal, a családdal, a munkahelyi, a városi élettel való kapcsolatáról is szó esik. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy ne válasszuk külön a hitet az élettől, az egyház életét a társadalom életétől.
Az első nap előadói a fiatalokról beszéltek, akik önállónak hiszik magukat, kapcsolataik időlegesek, nélkülözik a kötődést és bármiféle tervezést. Szóba kerültek a virtuális valóságban kialakuló kapcsolatok, és ezzel szemben a család fontossága, megtartó ereje. A családban tanulhatja meg az ember a másik másságának elfogadását, szeretetét, és a megbocsátást. Szó esett a plébániai hitoktatásról is: nem szabad, hogy a szentségek azonnali felvételének célja mozgassa, hanem az érett keresztény személyiség kialakítása, aki aztán képes lesz az Eucharisztia által áthatott létezésre és a keresztény tanúságtételre.
Forrás: Vatikáni Rádió, Zenit, Corazym
Magyar Kurír

A történelem sem úgy alakult, ahogy tanítják...

A Bahamák nyugati végén fekvő Bimini- szigetcsoport rendkívüli víz alatti jellegzetességeiről híres: ezek a Bimini-fal és a Bimini-út A „fal 400 méternyire fut a parttól az óceánfenék drámai zuhanását követve. A Bimini-út az öböl északi csücskétől 300 méternyire húzódik a Paradise Pointtól. Ezen „út eredete sok splekuláció tárgyát képezte, beleértve azokat az állításokat is, hogy az Atlantisz elveszett városának része.

Hogy kerültek oda ilyen fejlett civilizációk, akik ezeket a művészi építményeket létrehozták? Nekünk még azt tanítják, hogy az erkölcstelen Róma a kultúra bölcsője, azonban lassan napvilágot látnak azok az adatok is, amelyek ezt pont megcáfolják.