2013. április 2., kedd

A CIA lehallgatja a török parlamentet

Az amerikai CIA lehallgatja a török parlamentet, állítja Erdal Aksünger, a Köztársasági Néppárt képviselője.
A képviselő, aki a törvénytelen lehallgatásokat vizsgáló parlamenti bizottság tagja kijelentette, hogy a lehallgatást 2 kilométerre a parlamenttől, egy jól védett épületből, Ankara központjában végzik. A műveleteket egy CIA ezredes irányítja és az épület környéke tele van amerikai ügynökökkel, a képviselő szavaival élve "hemzsegnek" a környéken.
A hivatalos személyek, politikusok és nyilvános személyek lehallgatásával kapcsolatos botrányok az utóbbi években már nem egyszer kavarták föl az országot. Tavaly decemberben még Tayyip Erdogan miniszterelnök is arra panaszkodott, hogy az irodájában és lakásán lehallgató készülékeket találtak.
Mint tudjuk: 'Ments meg Uram a barátaimtól, az ellenségeimmel magam is elbánok!' Az amerikaiak viselt dolgait nem kell különösebben bemutatni olvasóinknak, az amerikai imperializmus által behódoltatott országokban gyakorlatilag azt tesznek, amit akarnak, és ahol csak tudnak, beleavatkoznak a szuverén államok belügyeibe. Ha érdekeik úgy kívánják polgárháborút szítanak, szeparatistákat támogatnak, vagy egyszerűen csak az ellenzéknek nevezett felforgatókat pénzelik a belpolitikai helyzet destabilizálása céljából.
A mai napig nem tudjuk például, hogy Budapesten miért tartanak fönt több mint háromszázötven fős külképviseletet - kémközpontot -, valamint a gyöngyöspatai eseményekben játszott szerepük sem tisztázódott -  Richard Field-et gyorsan kivonták az országból -, a híradócsoportunk által lahallgatott rádióforgalmazásukból pedig kiderül: Budapesten annyira biztonságban érzik magukat, mint egy saját falujában játszadozó cserkészcsapat.
Ria Novosty, Ruvr.ru

Biblia, víznyelők, meteorok és márciusi hó

A világháló elsőszámú minősítő oldala, az Alexa.com szerint az elmúlt napok legnépszerűbb cikke a Weather.com „Isten keze az időjárásban” című írása volt. Ezen nem kell csodálkozunk, amikor az Egyesült Államok jelentős részét még március utolsó napjaiban is hó borítja, erősen havazik az Egyesült Királyságban, Lengyelországban pedig még legalább két hétig várat magára a tavasz. Egyre több ember szeretné tudni, hogy mi történik.
Guatemala, 2010
Az egymás után megjelenő víznyelők és tüzes meteorok arra késztetik az embereket, hogy válaszokat keressenek és kérdéseket tegyenek fel, például a YouTube videókban és az alattuk olvasható hozzászólásokban. Tudni szeretnék, hogy ezek a jelenségek tényleg egyre nagyobb számban jelennek-e meg földünkön, annak ellenére, hogy a tudósok szerint mindez teljesen normális és csupán arról van szó, hogy az információ szélesebb körű rendelkezésre állása miatt több ilyen esetről szerzünk tudomást.
A NASA becslései szerint a meteorit 15 méter átmérőjű lehetett, amikor a föld atmoszférájába lépett.
Mint például az oroszországi meteor esetében, aminek február 15-i megjelenése komoly károkat és jelentős médiafigyelmet eredményezett, különösen, hogy még ugyanazon a napon egy focipálya méretű aszteroida 27.000 kilométerre közelítette meg a földet. Egyetlen nappal később pedig már Kaliforniában figyeltek meg egy tűzgolyószerű jelenséget.
Az examiner.com előző cikkét ezekről a szokatlan eseményekről ötezren olvasták el egyetlen hónap alatt.
Egyre többen kíváncsiak, hogy milyen kapcsolat lehet például a víznyelők és hasonló természeti jelenségek növekvő gyakorisága és a Biblia között. Maga a szó nem szerepel a Szentírásban, azonban több olyan történetet is találunk, amelyben a föld megnyílt vagy elnyelt valakit.
A meteorokról, nem meglepő módon, nagyon sok bibliai témájú írás szól, kifejtve, hogy ezek megjelenése sorsdöntő események bekövetkezését jelezheti. Az egyik legismertebb ilyen történet Szodoma és Gomora esete, amikor Isten elpusztította a két várost lakóinak bűnei miatt. „Az Úr pedig kénköves tüzes esőt bocsátott Szodomára és Gomorára, az Úrtól, az égből.” (I. Mózes 19:24)
Az Új Testamentumban pedig maga Jézus figyelmeztette tanítványait, hogy visszajövetelét ilyen jelek előzik majd meg:
„Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek.” (Máté 24:29)
Az égi jelekből és az online keresésekből úgy tűnik, hogy az emberek nemcsak kíváncsiságból szeretnék tudni, hogy minek köszönhetők a furcsa időjárási és egyéb természeti jelenségek, hanem kutatásuknak komoly lelki vonzata is van.
Forrás: examiner.com

Rács mögé a bankár- és árverési maffiákkal!

Pusztán csak akarat és erkölcs kérdése az elhatározás, hogy az adóhivatal végre valami közérdekű dolgot is tegyen. … az elmúlt 5-8 évben történt összes árverés vevőit vagyonosodási vizsgálat alá kell vonnia.


Tévhit
Az a tévhit keletkezett, hogy a bank kárt szenved a hitel bedőlése esetén. Ez azonban nem így van.
2008_as_megállapodás_Veres_bankszövetség_kozottAzon túlmenően, hogy a bankok írásban is kötelezték magukat, normális jogi viszonyok között elemi érdekük is fűződne ahhoz, hogy az adóssal – fizetési problémája esetén – közösen megállapodva megoldásokat keressen arra, hogy tovább tudja fizetni a törlesztő részleteket. (Akár az átmeneti törlesztő részlet módosításával, futamidő változtatásával, könnyítéssel, stb)
Ezzel szemben az a tapasztalat, hogy bankok, sem önállóan, sem az ügyfél külön kérésére nem hajlandóak erre.
Ezek után magától értetődik a kérdés, hogy a bankok miért teszik ezt? Miért nem áll érdekükben a hitelszerződéseik megmentése? Hiszen, ha bukik az adós, akkor elméletileg ők is elbukják a követeléseiket.
A válasz egyszerű, azért, mert ez csak elméletileg van így!

A hitel rabbá teszA gyakorlatban a bankok semmiféle kockázatot nem vállalnak, és semmiféle veszteség nem is éri őket. Épp ellenkezőleg! (A hitel, a bankok trójai falova 1.-3. rész) És ezen a ponton a kell a jognak, a pénzügyi szabályozásnak beavatkoznia! (Ez is csak a politikai akaraton múlik) Annál is inkább, mert az elmúlt évek alatt a leghatalmasabb nyereség a bankok markát ütötte, amelyből viszont igen csak keveset látott viszont az ország egésze, hiszen ennek túlnyomó részét kimenekítették az országból.

Qiu prodest?
Az adós csak veszít, még akkor is, ha tudja fizetni a növekedő részleteket, tehát őt kizárhatjuk a nyerők köréből. De akkor kik az üzlet „nyertesei”?
Mivel a bank láthatóan ellenérdekelt, a hitelszerződés megtartásában, ezért meg kell vizsgálni, hogy pontosan kik is azok, akik nyernek ezen az ügyleten.

A bankok, több oldalról is bebiztosítják magukat. A magas költségek és díjak, a növelhető kamat pontosan ezt a célt szolgálják, a szerződésbe beépített etikátlan szerződési feltételek úgyszintén, (pl. egyoldalú módosítás, bíróság kizárása, önálló értékesítés, tulajdoni elsőbbség, kamatmódosítások, az adós különböző jogainak elvonása, stb)
Az engedményesek, faktoring-, és követeléskezelő cégek, akiknek a bankok minden további nélkül, az adós tudta és beleegyezése nélkül nagy haszonnal eladhatják a követelésüket. Ráadásul a jelenlegi etikátlan törvények jogszabályok, és jogszabályi kiskapuk ezen felül még azt is lehetővé teszik a vagyontárgy irreálisan alacsony áron történő elárverezését, értékesítést, sőt ezt követően sem szűnnek meg követelések. (hiszen a befolyt összeg nem fedezi a folyamatosan emelkedő követelés nagyságát)
A közjegyzők, akik óriásit kaszáltak eddig is ezeknek a szerződéseknek az ellenjegyzésével, úgy hogy közben még a törvényi előírásokkal is szembe mentek büntetlenül)
behajtókBehajtók, végrehajtók, a „verőlegények” és egyéb közreműködők szintén busásan részesülnek a koncból. Ilyen közreműködők, például a vagyonbecslők, az értékesítést lebonyolító ingatlankereskedő cégek, és hirdetők. Ezen a ponton pedig a parlamentnek rendelkeznie kell arról, hogy a végrehajtó is épp olyan, kedvezményektől mentes adóalany legyen, mint mindenki más az az országban! (Ez eddig is teljesen indokolatlan és etikátlan volt)
Végül, de nem utolsó sorban az úgynevezett vevők, akik leggyakrabban strómanok, vagyis a belső körhöz tartozó elemek.

Sokan vannak tehát, akinek az az érdeke, hogy fillérekért kerüljenek a piacra a nagy értékű vagyontárgyak, ők mind (bűn)részesei ennek az iparágnak. S mivel szinte mindig tetten érhető a közöttük lévő szoros érdekközösség és üzleti kapcsolat, ezért bátran állíthatjuk, hogy ezek bűnszövetkezetek, más szóval maffia hálózatok.
A gépjármű- és lakáshitelezésre egyaránt ráépült ilyen maffiatevékenység.

Van megoldás
A bűnrészesek felderíthetők és megfoghatók
Pusztán csak akarat és erkölcs kérdése az elhatározás, hogy az adóhivatal végre valami közérdekű dolgot is tegyen. Nem bejelentésre, nem rendőrségi, vagy ügyészi elrendelésre, hanem önként hivatalból és saját elhatározásából. Igaz ehhez elengedhetetlen feltétel, hogy azok a NAV vezetők, akiknek erre jogosítvánnyal rendelkeznek, ne legyenek tagjai, vagy érdekeltjei, se lekötelezettjei ezeknek a maffiának.

csapjazasztalraA NAV-nak nem csak a felhatalmazása van meg arra, hogy bárki vagyonosodását részletesen és visszamenőleg megvizsgálja, illetve ellenőrizze, hogy egy meghatározott plafon feletti értékű vagyontárgy megvásárlása esetén rendelkezett-e a vevő a szükséges fedezettel. (Ezt jogilag is automatizmussá kell tenni!) Hanem, az ehhez szükséges apparátussal is rendelkezik.

Nem kell mást tennie, mint például az elmúlt 5-8 évben történt összes árverés vevőit vagyonosodási vizsgálat alá kell vonnia. És azokban az esetekben, ahol felmerül a gyanú arra, hogy feketepénzek felhasználása történt, illetve, ha az ügyben további érdekelt szereplők kerülnek látótérbe, ott azokra is ki kell terjeszteni a vizsgálatot, és akár bűnügyi vizsgálatot is kell kezdeményeznie. Ahol nem tudták igazolni a jövedelem forrását, ott a vagyontárgyat zárlat alá illetve állami kezelésbe kell venni. Ezt követően pedig,  amennyiben per tárgyát képezi akár az árverezési eljárás, akár maga a hitel konstrukció, ez esetben az eredeti tulajdonos rendelkezésére kell bocsájtani, mindaddig, amíg a peres ügy végleges elbírálást nyer.

A parlament pedig rendelkezik azzal a felhatalmazással a választóitól, hogy az ország érdekében, olyan törvényeket hozzon, melyekkel a gazdasági stabilitást és az etikus törvényesség érvényre juttatását segíti. Valamint, ne engedjék elavulni az ilyen típusú bűncselekményeket. Mindez csak akarat és elhatározás kérdése.

Tehát mód és eszköz van, de mi van az akarattal? A kormánynak tettekben kell megmutatnia a bátorságát, nem szavakban. A bankok csalásait pedig nem a velük való egyezkedéssel és háttéralkukkal, kell elleplezni, legalizálni, ehelyett a szigorú és visszamenőleges ellenőrzést és bírságokat kell alkalmazni.

Az önkormányzatok “deviza” hitelének esetében sem szabad az átvállalásnál megállni, hanem az állam is, mégpedig a “saját”, azaz az adó fizetői védelmében támadja meg a tisztességtelen, vagy törvénytelen pontokat tartalmazó összes önkormányzati “deviza” hitelszerződést!
Csak így lehet megmutatni, hogy nem a nyúl viszi a puskát, hogy itt senki nem partner a csalásban, hogy egy tisztességes országban tisztességes üzleti magatartással lehet csak megélniük. Ha pedig erre nem képesek, akkor le is út fel is út! Mert ki kell végre mondani, mostantól Magyarországon, nem a bank és nem a végrehajtó a király!

Audie – Szabad Riport Tudósító Iroda

Itt a sarcok következménye: brutális adatok Európa jövőjéről

Az eddig vártnál valószínűleg kétszer mélyebb lesz az euróövezet idei recessziója az egyik legtekintélyesebb londoni gazdaságelemző ház felülvizsgált prognózisa szerint.
Az Economist Intelligence Unit (EIU) áprilisra szóló havi globális előrejelzésében közölte: a valutauniós gazdaságok hazai össztermékének (GDP) 0,4 százalékos átlagos csökkenésére számít 2013 egészében. A ház eddig 0,2 százalékos idei GDP-mínuszt valószínűsített az euróövezetben, de már ez is rontott becslés volt, mivel a cég korábbi, tavaly összeállított prognózisai még 0,2 százalékos euróövezeti növekedéssel számoltak 2013-ra.
A mostani újabb negatív felülvizsgálatot az EIU londoni közgazdászai azzal indokolták, hogy várakozásuk szerint a valutauniós gazdaságokban zajló államháztartási kiigazító programok továbbra is visszafogják a fogyasztási kiadásokat és a legtöbb tagállamban a banki hitelezési aktivitás is gyenge marad az idén. (Úgy látszik, bármilyen rossz gazdasági adat érkezik, az EU döntéshozói nem tanulnak. Az emberek megsarcolásával csak egyet értenek el, mégpedig hogy a lejtmenetet nem tudják megállítani - a szerk.)
Ciprus is „bekavart”
Mindemellett a bankbetétekre jelentős illetéket kirovó ciprusi pénzügyi mentőcsomag felélesztette az azzal kapcsolatos félelmeket is, hogy a járvány átterjedhet a nagyobb eurógazdaságokra. A legrosszabb forgatókönyvek közé tartozik az olasz és a spanyol bankrendszerekben kialakuló betétesi roham és a betétek kimenekítése biztonságosnak tartott külföldi bankokba - áll az EIU új prognózisában. A cég londoni közgazdászai közölték ugyanakkor, hogy várakozásuk szerint sikerül kordában tartani a ciprusi mentőcsomag nyomán újból fellángoló félelmeket.
Az euróövezet gazdasági teljesítményére más nagy londoni házak is egyre rosszabb előrejelzéseket adnak, és emiatt Közép- és Kelet-Európa növekedési kilátásait is mind pesszimistábban ítélik meg.
A JP Morgan globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni befektetési részlegének felzárkózó piacokkal foglalkozó közgazdászai a minap közölték, hogy az eddigi prognózisukban szereplő 0,2 százalékról 0,6 százalékra módosították az euróövezeti gazdaság idei egész évi átlagos visszaesésére vonatkozó becslését.
Zuhanunk
Ennek a nyomán a cég elemzői a magyar gazdaságban az eddig általuk várt 0,5 százalékos GDP-mínusz helyett most már 0,7 százalékos visszaeséssel számolnak 2013 egészében. A cseh gazdaság teljesítményére adott prognózisukat a JP Morgan londoni szakértői stagnálásról 0,2 százalékos visszaesésre rontották, Lengyelországban pedig az eddig jósolt 1,5 százalékos növekedés helyett 1,3 százalékos GDP-bővülést várnak az idén.
A Standard & Poor's nemzetközi hitelminősítő az idei európai kilátásokról befektetőknek összeállított, minap Londonban ismertetett - "A recesszió gödrében" címet viselő - új prognózisában azzal számol, hogy az euróövezet hazai összterméke 2013-ban átlagosan 0,5 százalékkal csökken, és jövőre is csak 0,8 százalékkal növekszik.
Az S&P központi előrejelzése szerint az idén a legnagyobb eurógazdaságok közül csak Németországban várható növekedés; a cég 0,8 százalékos reálnövekedést vár 2013-ra a német gazdaságban. A prognózis szerint ugyanakkor a francia gazdaság 0,2 százalékkal, az olasz 1,4 százalékkal, a spanyol 1,5 százalékkal visszaesik az idén.
Két évig is tarthat még a visszaesés
A Standard & Poor's azonban kidolgozott egy igen negatív alternatív forgatókönyvet is a vártnál esetleg hosszabb ideig elhúzódó recesszióra. Ennek megvalósulása esetén a ház számítási modellje alapján a német GDP-érték az idén nem 0,8 százalékkal emelkedne, hanem ugyanennyivel esne, a francia gazdaság teljesítménye 1,3 százalékkal, az olaszé 2,4 százalékkal, Spanyolországé 2,2 százalékkal zuhanna.
Az euróövezetre ebben az esetben még két évi recesszió várna: a Standard & Poor's e negatív forgatókönyve szerint a valutauniós GDP-érték az idén 1,6 százalékkal, 2014-ben 0,3 százalékkal csökkenne.
MTI