2013. szeptember 2., hétfő

Hezbollah: megtorló csapás Izrael ellen

A Hezbollah síita katonai szervezet a helyi média szerint teljes mozgósítást folytat a dél-libanoni határon és felkészült, hogy abban az esetben, ha megkezdődik az amerikai beavatkozás Szíriában, azonnal megtorló akciókat kezdjen Izrael ellen. A Hezbollah a Szíria elleni katonai beavatkozásról kezdődő nyílt nemzetközi vita kirobbanásakor emelte a készültségi szintet és megkezdte az átcsoportosításokat Dél-Libanonba.
A Hezbollah egy tisztje a Daily Star libanoni médiának nyilatkozva azt mondta, az amerikai invázió esetén nem csak önkéntesekkel segítik majd a szír kormányerőket, hanem azonnal hadba lépnek az agresszorok ellen. Ez pedig nem csak az amerikai megszállók elleni fellépést, hanem az amerikai külpolitikát irányító cionista kormány elleni megtorló csapást jelenti.
A médiának nyilatkozó tiszt elmondta, két lehetséges forgatókönyvvel számolnak Szíria esetében, a hadba lépés a nyugati katonai beavatkozás esetén történhet meg. A szíriai célpontok ellen végrehajtott elszigetelt légicsalégicsapások esetén a Hezbollah továbbra is önkéntesekkel támogatja a szír kormányerőket.
A libanoni szervezet hónapokkal ezelőtt döntött a beavatkozás mellett, többek között a Hezbollah alakulatainak is köszönhetőek a szír kormányerők lázadók felett aratott győzelmei.


Hídfő.net


Francia perek indulnak a Prism kapcsán

Az Amerikai Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Hivatala (NSA) világszerte több millió személy adatai után kémkedett. Franciaország mindezt nem hagyja szó nélkül. Az államügyészség támogatta a civil csoportok keresetét.

Az FIDH és az LDH emberi jogi szervezetek az NSA akciói miatt beadványt írtak a francia államügyészségnek és ők lepődtek meg a legjobban, amikor a hivatal helyt adott a keresetnek. A dokumentum szerint a következő bűncselekmények valósultak meg: személyes jellegű adatok illegális gyűjtése, a magánélet megsértése, csalás segítségével megvalósított hozzáférés egy adatbázishoz, valamint a levéltitok megsértése. A vádlottak az NSA, az FBI, illetve a Facebook, a Google, a Microsoft, a Skype és további négy IT-konszern. A társaságok bűne, hogy hozzáférést biztosítottak az amerikai hatóságok számára az ügyfeleik adataihoz. Az üggyel kapcsolatos büntetőeljárást már elindította az államügyészség.

Ugyan az szinte teljesen kizárt, hogy az NSA vagy az FBI vezetői eleget tesznek-e egy francia idézésnek, de a Microsoft vagy a Google francia leányvállalatainak vezetői viszont már kénytelenek lesznek megjelenni. Felmerült az is, hogy az ember jogi szervezetek a hasonló francia szervezetet, a Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE)-t hasonló megfigyelési programja miatt miért nem veszik górcső alá, a DGSE ugyanis szintén gyűjti a telefonbeszélgetéseket, SMS-eket, e-maileket, internetes adatokat és ezeket éveken át el is tárolja, minden jogi alap nélkül. A programot el is nevezte a francia sajtó Frenchelonnak - utalva az Echelonra.

Franciaországban augusztus elején elfogadtak egy törvényt, aminek az a célja, hogy kibővítsék a DGSE tevékenységét ellenőrző parlamenti bizottság jogait. Ugyanakkor erről semmi nem szerepel a jogszabály szövegében. A törvény még csak azt sem engedélyezi, hogy a DGHSE ügynökeit a parlament illetékes bizottsága meghallgathassa. Nem véletlen, hogy Jean-Jacques Urvoas szocialista képviselő bírálta a kormányt azért, mert képtelen ellenőrizni a francia titkosszolgálatok módszereit.

Az NSA korábbi munkatársától, Edward Snowdentől származó ügynökségi dokumentumok szerint a szervezet támadásokat intézett a francia diplomácia úgynevezett virtuális magánhálózata (VPN) ellen. A párizsi külügyminisztériumot, a külképviseleteket és konzulátusokat összekötő hálózat elleni támadásokat a "sikertörténetek" között említi egy szigorúan titkos minősítésű 2010-es dokumentum, amely szerint az amerikai szolgálat a műveletek révén hozzáfért a francia külügy számos "érzékeny" adatához. Egy másik, ugyancsak 2010-es dokumentum a megfigyelési célpontok között említi a washingtoni francia nagykövetséget és a New York-i francia ENSZ-képviseletet - írta a Der Spiegel. A lap szerint a Snowden-féle iratokból kitűnik, hogy az NSA szakemberei lehallgató-készülékeket rejtettek el mindkét diplomáciai képviseleten.

Az NSA-tól kiszivárogtatott anyagok szerint az Egyesült Államok csak négy országban - Kanadában, Nagy-Britanniában, Ausztráliában és Új-Zélandban - bízik meg annyira, hogy nem gyűjt róluk információkat titkosszolgálati eszközökkel. Washington további, nagyjából harminc országot úgynevezett harmadik félként tart számon, ami azt jelenti, hogy lehetséges velük az együttműködés, de a titkosszolgálati tevékenység tárgyává is válhatnak. Köztük van Franciaország is. Egy úgynevezett fontossági lista szerint az NSA-t elsősorban a francia külpolitikára, a hadiiparra és a francia gazdaság állapotára vonatkozó információk érdeklik.

http://www.sg.hu/...sm_kapcsan

Kevés a pénz! Belehúznak a rokkantnyugdíjasok felülvizsgálatába

Külső szakértőket is bevonnak a rokkantsági nyugdíjban részesülők felülvizsgálatába, hogy mielőbb végezzenek a 190 ezer érintette ellenőrzésével – közölte a Világgazdaság. A rokkantsági rendszer több százmilliárd forintos megtakarítással kecsegtető átalakítása a lap szerint csak a jövő év végére fejeződik be. Ez év végéig összesen 217 milliárd forint költségvetési megtakarítással számolt a kormány 2011-ben a rokkantsághoz és az egészségkárosodáshoz kapcsolódó ellátások átalakítása nyomán – idézte fel a VG.

A lap szerint az emberi tényezőt azonban, vagyis azt, hogy egyszerűen nincs elegendő felülvizsgáló orvos a 190 ezer érintett komplex felülvizsgálatához, figyelmen kívül hagyták.
Emiatt a tervezettnél jóval lassabban csak a munka, aminek következtében alig spórol valamit a büdzsé. Amint azt a 2011-es költségvetéssel kapcsolatban az ÁSZ megállapította, a rokkantsághoz és az egészségkárosodáshoz kapcsolódó ellátások átalakítása miatt várt 12 milliárdos megtakarításból csak 2,2 milliárd realizálódott, míg a 2012-es, 88 milliárd forintnak alig több mint egynegyedét, 24,9 milliárdot tudták megfogni.
A 190 ezer felülvizsgálatra kötelezett rokkant több mint egyharmada, mintegy 68 ezer ember esett át az elmúlt szűk másfél év alatt a kötelező komplex felülvizsgálaton. Az idei év első hét hónapjában ebből csak alig több, mint 23 ezer ellenőrzés történt.
A rostán a rokkantak 8,5 százaléka, 5780 ember esett ki, ők „az egészségi állapotuk javulása miatt” már semmilyen ellátásra nem jogosultak. Rokkantsági ellátás, illetve rehabilitációs ellátás ugyanis immár csak 40 százalékos vagy annál nagyobb mértékű egészségkárosodás esetén jár. Az az utóbbit 26,5 százalékának – 18 ezer embernek –, az előbbit a kérelmezők 65 százalékának ítélték meg a szakértők. Vagyis a többség, 44200 rokkant továbbra is rokkantsági ellátást kap.
A felülvizsgálat koordinációjával megbízott Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) szerint a felülvizsgálatokat a szakemberhiány hátráltatja, ezért a kapacitást uniós forrásból, külső szakértők bevonásával igyekeznek növelni, hogy legkésőbb 2014 végéig mindenki sorra kerüljön.
(HVG)

Ahol az ország sorsa eldől

Kövér László rájött, megvilágosodott: „Magyarország sorsa a családi asztal körül és a becsukódó tanteremajtó mögött dől el” -jelentettei ki hétfőn a Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén.
Bármennyire alkalmatlanok is az ország nyakán trónoló imposztoraink feladataik ellátására, bármennyire is híján vannak immáron minden hitelességnek, tekintélynek és megbecsülésnek, képesek azért időnként “korszakalkotó” felfedezéseket is tenni.
Eltekintve attól, hogy jelenleg természetesen ez sem szól másról, mint hogy a pedagógusok, az oktatás körül kialakult botrányt szavazatszivattyúvá lehessen alakítani, mégis talán a legfontosabb kérdéssel állunk szemben. Az oktatás-nevelés az első lépcsőfok a hosszú távú felemelkedés útján.
Éppen ezért nagyon nem mindegy, ki befolyásolja azt. Tudják ezt az ellenségeink is. Egy kínai mondás szerint, ha le akarsz győzni egy nemzetet, rontsd meg a fiataljait. Sajnos jó munkát végeztek, ezért ennek a folyamatnak a megfordítása a legsürgősebb tennivalóink egyike.
Ma Magyarországon kétségbeejtően hiányzik egy korszerű, hazafias értelmiség, akik pozitív példával járnának elől a fiatalság számára. Ilyen magától nem fog megszületni, hanem szükséges hozzá egy megfelelő, következetes oktatáspolitika. Ma Magyarországon ez hanyagság, vagy tudatos, ártó szándék folytán nem létezik, hanem ebben is, mint sok egyébben, a “túlélésre játszunk” új utak keresése helyett.
Egy megfelelő oktatáspolitika nem csak abban kell megnyilvánuljon, hogy minél többen és jobb körülmények között tanulhassanak, hanem abban is, hogy amit tanulnak, az élet-közeli, hasznosítható ismeret legyen. A tananyagba be  (vagy vissza) kell vezetni olyan alapvető ismereteket, mint az egészséges életmód, egészséges táplálkozás, illemtan, alapvető jogi, pénzügyi, gazdasági, és közigazgatási ismeretek. Röviden: az ÉLET ismerete.
Már az általános iskolában megtanítják a gyermekeknek például, hogy milyen ércet bányásznak Manchester-ben, de ilyesmiket nem.
Például az alapvető egészségügyi ismeretek, egészségmegőrző gyakorlatok oktatása, általánosságban egy sokkal nagyobb egészségtudatosság közvetítése a tanulóévek alatt  nagyban tehermentesíthetné az összeomlás szélén álló magyar egészségügyet, mert jelentősen csökkentené a leggyakoribb népbetegségek kialakulását.
Az egészségügynek sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyezni a megelőzésre, mint a betegségek kezelésére, de ezt csak az oktatás szintjén lehet megalapozni, mert az egészség megőrzése első sorban mindenkinek a saját feladata.
Az oktatás feladata általánosságban is az kell legyen, hogy TUDATOSSÁGRA neveljen. A fiatalokból nem engedelmes “konzum-katonát”, jó alkalmazottakat kell nevelni, hanem önálló gondolkodásra képes, tudatos egyéneket. Ezzel pedig el is érkeztünk oda, hogy maguk az oktatási módszerek is reformra szorulnak.  A jelenlegi rendszerben együtt van jelen az erősen elavult “poroszos” rendszer, és egy rosszul értelmezett “liberális” szemlélet. Ez eredményezi azt az állapotot, hogy a diákok jórészt passzív “elszenvedői” az oktatásnak. Nem résztvevők, hanem hallgatóság, akiknek az lenne a dolguk, hogy fegyelmezetten végigülve az órákat, bemagolják a kötelező tananyagot. Az ehhez szükséges fegyelmet viszont a pedagógus már nem biztosíthatja, mert kivették az eszközöket a kezéből. Ennek eredménye jól látható, és a helyzet egyre romlik. Az iskolai fegyelem ma már szó szerint a múlté.
Alternatíva egyrészt a sok helyen már alkalmazott “demokratikus oktatás” lehet, ami egy teljesen új szemlélet a jelenlegihez képest. A diákok ebben a rendszerben valódi résztvevők, a felmerülő kérdéseket, problémákat, feladatokat közösen vitatják, és oldják meg. Ezzel már korán megtanulják az együttműködés, a csapatmunka alapjait. Ezt az iskolák más tevékenységekre is kiterjeszthetnék, pl. a japán iskolák mintájára a diákok munkacsoportjai végezhetnék a takarítást, egyszerűbb karbantartási, javítási feladatokat, az iskolakertek művelését, stb.  Amellett, hogy a tanintézmények így akár jelentős összegeket is megspórolhatnának, ezzel is a közös munkára, és a felelősségvállalásra lehetne nevelni a gyermekeket.
A magyarokra sajnos amúgy is jellemző az együttműködésre, a közös munkára való képtelenség, orvosolni ezt csak az oktatás szintjén lehet hatékonyan.
Nehezebb és kényesebb kérdés a “családi asztal” kérdése. Az iskola nem tudja a szülő helyett nevelni a gyermeket, illetve jelenleg még annyira sem nevelheti, amennyire tudná, ha engednék neki. A problémás gyermekkel viszont neki kell nap mint nap zöld ágra vergődnie. A nevelésbe beleszólni nem lehet, ám olyan esetekben, ahol a gyermek rossz iskolai viselkedése egyértelműen a szülők hanyagságának, vagy életvitelének a következménye, lehetne használni bizonyos motivációs eszközöket. Ez akár egyfajta pénzbírság is lehetne, amit a szülő az iskola részére lenne köteles befizetni, ha a gyermeke olyan magatartást tanúsít, ami az oktatást ellehetetleníti. Az iskolai magatartás-problémák ugyanis az esetek tekintélyes részében pusztán rossz jegyekkel, intőkkel, vagy egyéb elmarasztalásokkal már nem kezelhetők, ha a gyermek tudja, hogy semmi következménye nincs.
Láthatjuk tehát, hogy az oktatás terén bőven van mit tenni, és lehetne is, ha lenne rá megfelelő akarat. Nem ördögtől való szakítani akár évszázados tabukkal is, hiszen az élet más területein is igaz, hogy nem feltétlen az a jó, ami régi.
Forrás: MNO
http://kaslerarpad.hu/?p=4806

A Microsoft, a NSA és a Kínaiak is belelátnak számítógépeinkbe


A Német Információ Biztonsági Szervezet-től (BIS) kiszivárgott , és a Die Zeit német hetilaphoz jutott az a hír, miszerint a Microsoft operációs rendszerű Windows8, az érintő képernyős szuper csoda szuper veszélyes. Egy kis kapun keresztül megengedi ugyanis a Microsoftnak, hogy számítógépünkbe beléphessen, és információkat szívjon le, mely információk a gyanúk szerint a NSA-hoz, sőt midnen valószínűséggel a kínaiakhoz is eljuthatnak.
Ez a kiskapu az úgynevezett “Trusted Computing” segítségével valósult meg, amit a Trusted Computing Csoport fejlesztett ki és működtet. A Trusted Computing Group egy évtizede alakult az amerikai számítógép mágnások részvételével (Cisco, Hewlett-Packard, IBM, Intel, Microsoft, Wave Systems és AMD). A technológia alapja egy chip, a Trusted Platform Module (TPM) és egy ehhez tervezett operációs rendszer, mint a Windows 8.
A cél a digitális jogok menedzselése és a computer biztonság. Ennek érdekében a rendszer dönti el, hogy melyik software legális, installálásra elfogadható és melyik software illegális, vírus gyanús, pusztításra érdemes. Az egész folyamatot a Windows felügyeli, azaz távolsági hozzáféréssel a Microsoft.
Eleinte a használó ki-bekapcsolhatta a chipet. A legújabb chip azonban, a TPM 2.0 a komputer első bekapcsolásával örökre bekapcsolódik, és nem engedi meg a használónak, hogy ő maga felülírhassa a chip döntéstét, és olyasmit installáljon, amit a modul “veszélyes”-nek ítél. Az pedig a használó számára teljesen láthatatlan, hogy a Microsoft mit csinál a használó computerben található adataival és információival.
Egy ilyen helyzetből rendkívül könnyű elérni, hogy a chip gyártói a megfelelő kulcsokat átadják a NSA-nak és akárkinek, aki megfizeti azt. Például a kinaiaknak. A Microsoft természetesen ilyet sosem tenne. Sőt a Microsoft, mint az investmentwatchblog írja, tudatja az amerikai kormánnyal, ha valahol információs biztonsági hiányosságot talál, még mielőtt a hibát sikerült volna orvosolni. Így a kormánynak van ideje a hiba előnyeit kiélvezni.
Információink védelme érdekében egy megoldás lehet a Windowsról Linux-ra való átállás az inwestmentwatchblog írója szerint. Hozzáteszi, hogy München önkormányzata ezt már 10 éve megtette. Én laikusként megkérdezem: akkor az Apple is biztonságos?

Natura Hírek

Viszi a Gazprom cége a bosnyák OMV kutakat

A finomítás és értékesítési portfólióját zsugorít OMV eladta boszniai töltőállomás hálózatát a Gazprom 51 százalékos tulajdonában lévő, szerbiai NIS-nek. Magyarországon több mint 170 kútja van.
http://www.vg.hu/...kat-392746

Leállította a termelést az OMV: Súlyos helyzet a háttérben


Az OMV leállította líbiai termelését
Az OMV osztrák olaj- és gázipari cég pénteken bejelentette, hogy leállította termelését Líbiában a feszültté vált belpolitikai helyzet miatt.

Az OMV azt közölte, hogy az elmúlt hetek eseményei még nem befolyásolták a működését, de a feszültség átterjedt az ország nyugati felére is, emiatt a termelés leállításáról döntött a cégvezetés.

Líbiában a lakossági fegyveres akciók és tüntetések komoly gondot okoznak a kormánynak. A támadók rendszeresen olajkitermelő egységeket foglalnak el, emiatt az ország nemzeti olajvállalatának bevételei például hetek óta esnek.

Líbia az országban 2011-ben kitört lázadásokig a világ egyik legjelentősebb olajkitermelőjének számított, az azóta eltelt időszakban azonban jelentős károkat szenvedett az ágazat. Az idén augusztusban 97 százalékkal zuhant a kitermelés a múlt év azonos időszakához képest, a napi mindössze 45 ezer hordó kitermelt olaj igazi mélypontot jelent.

Heti Válasz


Líbia a szétesés felé sodródik

Líbiai hatóságok megígérték, hogy szeptemberben megkezdik Seif al –Islam, Muammar Kadhafi fia ügyének bírósági tárgyalását. Az alperes azonban még nincs a kezükben. 2011 novemberében a lázadók elfogták, és azóta őrizetben tartják Zintan városban. A helyi hatóságok figyelmen kívül hagyják a kormány követelményét, hogy helyezzék át a fővárosba Seif al-Islam-ot. És ez nem az egyetlen példája hivatalos Tripoli tehetetlenségének. A valóságban Líbia régiói saját életüket élik, és nem engedelmeskednek a központi kormányzatnak.

Jelenleg Líbiában nincsen egységes, reális hatalom – véli Oleg Fomin a Szolidaritás Líbiával és Szíriával orosz bizottság társelnöke.
Líbia különálló régiókra oszlott, azok nem vetik alá magukat a központi hatalomnak. Ez tapasztalható alacsonyabb szinten is. Valójában az országot fegyveres csoportok irányítják, amelyek saját törvényeket diktálják ott. A hatalom fegyveres csoportok kezében van, és ezek folyamatosan összeütköznek egymással.
Cyrenaica az egyik legproblémásabb tartomány. Ott a líbiai olaj mintegy 80 %-át termelik ki. Ugyanakkor értékesítéséből származó bevétel nem kerül a szövetségi költségvetésbe, mivel az olaj nagyobb részét ellopják a helyi törzsek és iszlamista csoportok. Az elemzők azt jósolják, hogy a jövőben a helyzet csak rosszabb lesz . Venyiamin Popov a régió problémáival foglalkozó szakértő kommentálja a helyzetet.
A központi kormányzat gyengül. Ez különösen jellemző a Tripolitania és Cyrenaica közötti kapcsolatokra. 1950-ben, amikor Líbia elnyerte függetlenségét, az állam három területből alakult ki: Cyrenaicából, Tripolitaniából és Fezzanból. Fezzan nagy, sivatagi terület a déli részen.Tripolitania, ahol a főváros Tripoli található, és Cyrenaica, melynek központja Bengázi, mindig is versenyeztek egymással.
Muammar Kadhafi Tripolitaniában, Szirtben született . Uralkodása alatt Cyrenaica lakói úgy érezték, hogy Kadhafi földieit támogatja, őket pedig szűkösen részesít mindenben. Nem meglepő, hogy éppen Bengáziben történtek az első tüntetések Kadhafi ellen. Azonban megdöntése után világossá vált, hogy Kadhafi volt az a személy, aki egységben tartotta Líbiát. Az után, hogy eltűnt ez az erősítő elem, a rendszer szétesni kezdett – mondja Venyiamin Popov.
Az ország szemünk láttára dezintegrálódik. És nagyon jellemző az a jelentés, hogy Zintan nem akarja kiadni Saif Kadhafit. A Cyrenaica-ban lakó törzsek már háromszor kijelentették: alig várják, hogy a régió félig vagy teljesen autonóm legyen. A régiónak saját törvényei szerint kell élnie, függetlenebbé kell tenni Tripolitól –mondják ők.

Meg kell jegyezni, hogy Kadhafi megdöntése nem csak Líbiát vitte az összeomlás szélére. Tény, hogy Kadhafi hadseregében tuaregok szolgáltak, olyan emberek akik Líbia, Niger, Burkina Faso, Marokkó, Algéria és Mali közötti határterületeken éltek. Kadhafi megdöntése után ezek a jól képzett harcosok visszatértek hazájukba, Észak-Maliba. Ott bejelentették, hogy saját államukat, Azavadot hozzák létre. Hamarosan Azavad néhány városa fölötti irányítást, beleértve a fővárost – Timbuktut - az iszlamisták vették el a tuaregoktól. A szeparatistákat csak akkor tudták elnyomni, amikor a francia hadsereg sietett Mali segítségére.

http://hungarian.ruvr.ru/2013_09_02/L-bia-a-szeteses-fele-sodrodik/

Ketyegő bombák – Fukushimafukushima_1_noaa_rad_plumeRadioaktív szennyezés
„Ellenőrizhetetlenné vált a szivárgás a Fukushimán” címmel adott hírt az Oroszország Hangja az egyre kétségbe ejtőbb környezeti katasztrófáról.
Mint írják: „a Fukushima-1 radioaktív vízének szivárgása egyre kevésbé tartható irányítás alatt – jelentette be Tatsuhiro Suzuki, a japán Atomenergiai Bizottság elnökhelyettese.
Suzuki elmondta, hogy nem lesz egyszerű megépíteni a jégfalat a sérült reaktor alatt, hogy megfékezzék a szennyezett víz szivárgását a talajba, a jövőben pedig valamilyen tartós megoldást kell keresni.”
Toshimitsu Motegi kereskedelmi és gazdasági miniszter egy televíziós interjúban elmondta, hogy a Tokyo Electric Power Co (TEPCO), felfedezett egy másik sugárzási központot is a helyszínen.

A Fukushima baleset – visszatekintés
2011. március 11-i földrengés majd az ezt követő cunami, okozta a katasztrófát. (noha már a földrengéskor automatikusan leállt az atom erőmű, ennek ellenére a biztonsági rendszer felmondta a szolgálatot.). fukushima_5_origoAz fűtőanyag összeolvadt, átlyukasztotta az acél reaktortartályt, és kifolyt a reaktor fő berendezéseit körbefogó beton úgynevezett szárazaknába.
A balesetet követő napokban több robbanás is történt, aminek következtében tűz ütött ki az erőmű egy-egy reaktorában, egy üzemanyag rudak tárolására szolgáló egyik víztartály is kiégett, és az erőmű körzetében jelentősen megnőtt a sugárzás. Az erőműnél óránként 400 milliszivert sugárzást mértek.

A Wikipédiában erről így írnak:
fukushima_6A Fukusima Dai Icsi (Fukusima I) atomerőműben (福島第一原子力発電所, Fukushima Dai Icsi (Sound kiejtés) ) a 2011. március 11-én, helyi idő szerint 14 óra 46 (közép-európai idő szerint 6 óra 46) perckor bekövetkezett tóhokui földrengés és az azt követő szökőár romboló hatásai súlyos nukleáris üzemzavarok és -balesetek sorozatát indították el. A földrengést követő napokban a helyzet gyors ütemben eszkalálódott. Három reaktorban teljes zónaolvadás(en) történt. Négy reaktorblokk szerkezetileg károsodott. Az erőműből nagy mennyiségben kijutott radioaktív anyagok többtíz kilométeres távolságig beszennyezték a környezetet. Ezért utóbb, a Nemzetközi Nukleáris Eseményskála (INES) szerinti legsúlyosabb, 7-es fokozatba (nagyon súlyos baleset) sorolták be.
fukushima_4A 2012 július 23-án a Japán kormány számára publikált független parlamenti bizottsági jelentés a katasztrófa fő okának egyértelműen az emberi felelőtlenséget jelölte meg – vagyis ember okozta katasztrófának minősítette a fukusimai balesetet. A beszámoló szerint az üzemeltető Tokiói Elektromosenergia-szolgáltató Vállalat vezetősége és az állami ellenőrző hatóság lebecsülte a kockázatokat és elhitte a nukleáris biztonság mítoszát, emiatt nem tett meg alapvető biztonsági intézkedéseket.

Csomagterv
A japán kormány új intézkedési csomagot állított össze a válság kezelésére (a nukleáris katasztrófa okozta víz válság és növényzet szennyezésének megállítására), a japán média szerint az e célra felajánlott teljes összeg értéke a 47 milliárd jen ($ 473,000,000).
A csomag tartalmazza egy $ 320,000 értékű hatalmas föld alatti jégfal megépítését az atomerőmű reaktorai köré, mely hivatott megakadályozni a talajvíz és megolvadt fűtőanyag rudak szennyezte radioaktív hűtővíz keveredését.
Továbbá tartalmaz egy másik, $150.000 értékű új rendszer intézkedési tervét is, amely drámai módon csökkentené a szennyezett víz sugárzási szintjét.

Mindennek van határa – melyet megkerülnek
Több kormány tag és az emberek is kritizálták, ahogyan a TEPCO kezeli a válságot, mivel ez egyebek között befolyásolhatja Nemzetközi Olimpiai Bizottság szombatra várható döntését, amikor is a 2020-as nyári olimpiai játékok megrendezésére érkezett tokiói ajánlat elfogadásáról döntenek.
fukushima_3_latuff_Ezek a kritikák, és a bejegyzések, melyek potenciálisan halálos dózisú sugárzást észleltek a radioaktív vizet tároló tartályok közelében, a TEPCO-t arra kényszerítették, hogy bevallja, hogy nem csak igazak ezek a vádak, de a sérült Fukushima atomerőműből még nagyobb szivárgás is lehetséges, bár a TEPCO nem számít újabb ilyen esetre.
Az üzemeltető azt mondta, hogy a sugárzás szintje óránként 1800 millisievert volt a szennyezett vizet tároló szivárgó tartály közelében, s ez 18-szor magasabb, mint korábban hitték – vagyis a robbanást követő 4 órán át ez a szint végzetesnek bizonyulhat.
Hogy mit jelent ez az 1800 millisievert (és nem MIKRO!), lássunk néhány példát.
milli- jele:m, jelentése 10−3 azaz ezred, mikro- jele: µ, jelentése 10−6 azaz milliomod


Éves
sugárzási példák:
Atomerőmű közelében levő település: 0,1–10 μSv/év
Kozmikus sugárzás a tengerszinten: 240 μSv/év
Földi sugárzás (a talajból): 280 μSv/év
Természetes sugárzás az emberi testben: 400 μSv/év
A természetes háttérsugárzás átlagos hatása egy emberre: 2 mSv/év; Ausztráliában: 1,5 mSv/év,
Amerikában: 3,0 mSv/év
Légköri hatások (többnyire radon): 2 mSv/év
A legkisebb bizonyítottan rákkeltő szint: 100 mSv/év
Példák a dózishatárokra:
Nemzetközi ajánlás szerint önkéntesek számára megengedett határ komolyabb nukleáris veszélyhelyzet elhárítása esetén: 500 mSv,
Életveszély vagy súlyos sérülés elhárítása esetén: 1000 mSv (megjegyezzük, hogy ezt a nagyon magas szintű sugárkitettség nem többórás munkavégzést jelent, hanem azt jelenti, hogy ilyen környezetben a szervezet, még védő felszerelésben is csak mintegy 15 percet képes elviselni a szervezet, súlyos sugárfertőzés nélkül)
Kitelepítési kritérium a csernobili atomkatasztrófa után: 350 mSv/teljes élet
Megemelt dóziskorlát a fukusimai atomerőmű-baleset elhárításán dolgozókra: 250 mSv/év – nos, úgy tűnik erről némiképp téves adatok láttak napvilágot.(a szerk.)
Jelenlegi átlagos korlát atomlétesítményekben dolgozók számára: 20 mSv/év Ez a háttérsugárzás miatt és az orvosi vizsgálatok következtében kapott dózison felül értendő.
A lakossági dóziskorlát uránbányászat és atomerőművek esetén általában 1 mSv/év a természetes háttérsugárzáson felül.
Hétfőn, a helyi média beszámolt arról, hogy TEPCO bejelentette, hogy a szennyezett hűtővizet a csendes-óceánba eresztették. Az üzem működtetője csak a múlt héten hozta nyilvánosságra, hogy az 1060db erősen szennyezett víz ideiglenes tárolására használt tartályok legalább egyike szivárgás miatt kibocsájtott, mintegy 300 tonna nagy mennyiségű céziumot tartalmazó radioaktív folyadékot.
Az esetet követően a japán Nukleáris Szabályozó Hatóság felvetette, hogy a szennyezett vízszivárgást minősítsék 3-as szintűnek, ami nemzetközi szinten megfelel a “súlyos baleset”-nek, szemben a korábban 1-es szintű azaz “anomália” minősítésű radioaktivitás szinttel.

Túlélni
Végül lássuk, hogy a különböző mértékű radioaktivitási szintek, milyen élettani hatásokat okoznak:


Az akut (egy napon belüli) sugárdózisok tünetei:
0–0,25Sv (0–250mSv): Nincs tünet
0,25–1Sv (250–1.000mSv): Egyes emberek hányingert és étvágytalanságot éreznek; csontvelő-, nyirokcsomó- és lépkárosodás.
1–3Sv (1.000–3.000mSv): Közepes vagy erős hányinger, étvágytalanság, fertőzés, súlyosabb csontvelő-, nyirokcsomó- és lépkárosodás, a felépülés valószínű, de nem biztos.
3–6Sv (3.000–6.000mSv): Erős hányinger, étvágytalanság; vérzés, fertőzés, hasmenés, hámló bőr, nemzőképtelenség (sterilitás); kezelés nélkül halál.
6–10Sv (6.000–10.000mSv): A fenti tünetek és a központi idegrendszer károsodása; elhalálozás várható.
10Sv fölött (10.000mSv): bénulás és halál.

Ketyegő Bomba

fukushima_2Az ilyen katasztrófák súlyos környezetkárosító hatásán túl, hosszú távú és nem csupán az emberekre, hanem a szárazföldi és vízi élőlényekre gyakorolt komoly károsító hatásával is kell számolni. A Fukushima nukleáris katasztrófájának aktualitását és globális hatását, mi sem bizonyítja jobban, hogy még két évvel a történtek után is számolni kell újabb további szennyezéssel, nem is beszélve a több, mint két éve történt elsődleges szennyezés hosszú távú hatásáról.
Mivel pedig ez messze túlmutat Japán problémáján, ezért globális problémának kell tekintenünk, a lokális problémakezelés nem megoldás. Különösen nem az, ha felelőtlen multicégek anyagi megfontolásai dominálnak
Ezért elengedhetetlen a folyamatos nemzetközi összefogás és támogatás.

Fehér Farkas – Szabad Riport Tudósító Iroda


Forrás: RT- Russia Today, Oroszország Hangja, Wikipédia, Origo

Minden, amit tudni szerettél volna Szíriáról, de sose merted megkérdezni

A magyar média az utóbbi napokban, hogy most már úgy néz ki, tényleg háború lesz, felkapta Szíriát. De ki emlékszik már arra, hogy miért is van mindez? Meg kik is ezek tulajdonképpen?
Kezdjük az elején: Miért ölik ezek egymást?
2011-ben, a tunéziai és egyiptomi forradalom győzelme után gyakorlatilag minden arab országban rendszerellenes tüntetések kezdődtek. A kormány a hadsereget vetette be a tüntetők ellen. Azok ellenálltak. Ez szélesedett két év alatt polgárháborúvá.
Ha már itt tartunk: Kik álltak a tüntetések mögött? A jobbos sajtó szerint CIA meg Izrael?
Teljesen valószínűtlen. 1. Jól követhető az események dinamikája. Az egész a nyilvánosság előtt zajlott, leginkább nyilvános eszközökkel, konkrétan a facebookon, az arab hírcsatornákon stb. 2. Emlékezzünk vissza: sem az Egyesült Államok, sem Európa, sem Izrael nem volt felkészülve az arab tavaszra. Kapkodtak, bizonytalankodtak, későn és rosszul reagáltak. 3. Egészen addig, amíg Szíriába nem ért a folyamat, Irán lelkesen üdvözölte a változásokat, sőt az iráni sajtó szerint "megismétlődött az 1979-es iszlám forradalom".
De miért pont Szíriában lett ebből polgárháború?
Nem csak Szíriában lett polgárháború. Líbiában és Jemenben is fegyveres konfliktusba torkolltak a tüntetések. De mindkét helyen volt akkora külső nyomás, hogy véget vessenek a háborúnak. Líbiában a nyugati hatalmak szétbombázták Kaddafit, Jemenben az Öböl-országok politikai nyomással kényszerítették visszavonulásra Száleh elnököt. Bahreinben, szintén az Öböl-országok fegyverrel verték le a forradalmat. Szíriában azért tart ilyen sokáig a polgárháború, mert az erőviszonyok kiegyenlítettek, és senki sem akar vagy tud kívülről komolyan beavatkozni.
Ok, nem csak Szíriában, de Szíriában miért?
Utólag persze könnyű okosnak lenni, de legalább három oka van ennek:
- Tunéziával, Egyiptommal, Líbiával szemben Szíria etnikailag, vallásilag nem egységes. Az ilyen törésvonalak mindig jó alapot adnak a polgárháborúkhoz. (Lásd Irak.)
- Basar al-Aszad bízhatott a katonai megoldás sikerében. Apja Háfez al-Aszad 1982-ben már sikerrel vert le katonai túlerővel egy felkelést, abban sok tízezren haltak meg, de utána még két évtizedig uralkodott rendezett körülmények között.
- Éppen a társadalmi (etnikai, vallási) megosztottság, és a diktatúra által biztosított vallási béke miatt, különösen a kisebbségek körében az Aszad kormányzatnak jelentős belső támogatottsága volt. Bízott abban, hogy ez elég lesz arra, hogy elszigetelje a felkelőket. Éppen ezért nem távozott az országból, mint Ben Ali vagy Mubarak, vagy később Száleh.
- Sokkal nagyobb az Aszad rendszer nemzetközi hátországa, mint bármelyik másik arab diktatúráé volt. Így lehetett abban bízni, hogy nem érkezik külföldi segítség a felkelőknek.
Álljon meg a menet, még mielőtt a nemzetközi hátországról beszélünk, Szíriában nem arabok laknak?
Az arab világban a mi etnikai megosztottságunknak a vallási identitások felelnek meg. E tekintetben Szíria az egyik legszínesebb ország az arab világban. A többség ugyan szunnita, de alig több, mint fele a lakosságnak. Rajtuk kívül élnek keresztények, alaviták (a síiták egyik ága), drúzok is, akik mind arab anyanyelvűek. Ezen kívül élnek még Szíriában nem arab anyanyelvű - de többségben szunnita - kurdok, és nem arab anyanyelvű, keresztény örmények.
LYLj8.jpg
Térkép Szíria etnikai-vallási megoszlásáról. A narancssárga a szunnitákat, a sötétebb piros-barna a sítiákat és alavitákat, a citromsárga a keresztényeket jelöli.
Az Aszad család alavita, és (ennek megfelelően) az alavita kisebbséghez tartozók erősen felülreprezentáltak az ország vezetésében. A többségi szunniták közül sokan érezték úgy, hogy egy kisebbség uralkodik rajtuk.
Akkor ez most egy vallásháború?
Kétségtelenül ez az egyik olvasata a dolgoknak. A polgárháborúról nagyjából három narratíva van forgalomban:
1. A felkelő nép küzd a demokráciáért a diktatúra ellen.
Hivatalosan a Nyugat még mindig ezt a narratívát követi, holott ez nagyjából az első hónapokban lehetett csak igaz. Csak nehéz belőle visszatáncolni, miután elismerték az ellenzéket Szíria törvényes képviselőjének. Ugyanakkor már a külföldi sajtó egy része is arról ír, hogy az iszlám szélsőségesek "ellopták" a forradalmat.
2. A szunnita többség harcol a síita kisebbség és annak szövetségesei ellen.
Az arab média gyakorlatilag egyöntetűen így látja a dolgot. Kétségtelen, akik az arab világban Aszad szövetségesei, néhány ortodox nasszerista csoporton kívül, mind síiták. A muszlim világon belül is csak az egyetlen síita hatalom, Irán áll ki mellettük. Az országon belül azonban a többi vallási kisebbség - keresztények, drúzok, sőt a kevéssé vallásos világiak is inkább Aszadhoz húznak mostanság.
3. A cionisták által mozgatott Amerika, és szövetségese az Al-Kaida próbálja felmorzsolni a független, világi Szíriát.
1000090_558882864149979_866188593_n.jpg
A cionista kígyó, amint fel akarja falni Szíriát. - Szír karikatúra.
Ezt a képet az Aszad kormányzat igyekszik mutatni. Rajtuk kívül vevő erre Oroszország, különösen a Russia Today tévécsatorna, és a magyar szélsőjobb (Európa más országaiban a szélsőjobb Izrael-barát és egyáltalán nem foglalkozik Szíriával, ott ez a szélsőbalos szervezetek ügye. Érdemes megnézni, viszont a magyar szélsőjobbos honlapokon rajonganak Aszadért, annyira, hogy ez már Aszad magyarországi híveinek is kínos.) A dologban viszont, ha nem is ennyire sarkítottan, de van igazság - a sors véletlenszerűsége, és a hatalmi játszmák tényleg egy oldalra sodorták az al-Kaidát és az Egyesült Államokat, Izraelt, és a kimondottan Izrael-ellenes török miniszterelnököt.(Amúgy pedig nehezen magyarázható történet, hogy a "sokszínű világi államot" a Hezbollah és az iráni iszlám gárda védi.)
5841_255538207918842_911082618_n.jpg
A propaganda-hadviselésben a Hezbollah is igyekszik a szebbik arcát mutatni - néha szó szerint.
1256_586333224722885_1929947302_n.jpg
A másik oldalról viszont a csúnyábbat igyekeznek a figyelmünkbe ajánlani.
Jó, látjuk, hogy ki mit, mond, de mit mondsz te, mi az igazság?
Az igazság mindenki számára az, amiben hisz. De ha megtisztítjuk a propagandától és az összeesküvés-elméletektől, akkor nagyjából ezt látjuk: Szíria most az arab tavasz után szabad prédának tűnt, és a térség három középhatalma, Irán, Törökország és Szaúd-Arábia megpróbálja a saját embereit ott hatalmon tartani, illetve hatalomba helyezni. Ehhez pedig felhasználnak mindent, amijük van, pénzt, fegyvert, nagyhatalmi támogatást, kiképzett terroristákat. Mivel pedig egyik sem sokkal erősebb a másiknál, és a szíreknek közben van némi saját akaratuk is, ez nem megy egykönnyen.
Na de a zsidók? Biztos, hogy nem ők állnak mind e mögött?
Elég valószínűtlen. Vagy, ha mégis, akkor a zsidó világösszeesküvés teljesen skizofrén, és önmaga ellen fordul. Nézzük mit mondtak az utóbbi hetekben:
- Erdogan török miniszterelnök szerint a zsidók szervezték az ellene indult tüntetéssorozatot (Damaszkuszban lelkesedtek értük), és az egyiptomi katonai hatalomátvételt.
578033_522247654484757_1752998911_n.jpg8692_581755705202092_1916269611_n.jpg
542842_367724120001265_859345015_n.jpg
Erdogan, aki egyszerre náci, zsidóbérenc, és egyszerű tolvaj. - Szír karikatúrák.
- Az Aszad-féle sajtó szerint a cionisták mozgatják a felkelőket, és ők állnak Erdogan mögött is.
- A felkelők vezetői szerint Izrael az Aszad-kormányt támogatja azzal, hogy nem mér rájuk csapást, pedig megtehetné.
Izrael hibáztatása bármiért, amit nem szeretnek (kopt rendező Mohamed filmje, dán karikatúrák, szárazság) egy bevett rituálé a Közel-Keleten. A térségen kívül ez a fajta összeesküvés-elmélet már senkit nem izgat fel, csak a magyar szélsőjobbot.
A szír kormánynak azért vannak másutt is szövetségesei?
Ez kétségtelen. Vannak bonyolult ábrák, amik szövetségi rendszereket, gyűlölködéseket és barátságokat mutatnak.
sziria_1.jpgAz al-Jazeera szintén bonyolult ábrája megtekinthető itt.
Egyszerűsítsük ezt le, hiszen azért egy háborúban szükségszerűen két oldal van. (Plusz azok, akik ki akarnak maradni.) Osszuk őket, mint az ovisokat, három csoportra, és nézzük meg, mit is akarnak tulajdonképpen.
Süni csoport - a felkelők barátai
Szírián belül
- Azon régiók lakossága, ahol az egész elkezdődött. (pl Deraa) Ők kapták az első komoly megtorló csapásokat, és azóta kitartanak, vallástól etnikumtól függetlenül.
- A Muszlim Testvériség és más mérsékelt szunnita iszlamista szervezetek támogatói.
- A világi, városi, liberális értelmiség - fiatalok egy része. (Akik a forradalom elején csatlakoztak.)
- A kurdok többsége. (Na jó, ők inkább a saját szakállukra dolgoznak.)
Szírián kívül
- Törökország: Fel akarja éleszteni az oszmán-idők szellemét, saját befolyási övezetébe vonni Szíriát. Világi szunnita kormányzatot akar. A mérsékeltebb felkelőket támogatja.
- Szaúd-Arábia: Gyengíteni akarja legfőbb térségi riválisát, Iránt. Bármi áron. Minél konzervatívabb, vallásosabb szunnita kormányt akar Szíriában, az se zavarja, ha szélsőségesek vannak benne.
- Öböl-monarchiák: Félnek Irántól, mert túl közel van, és van jelentős síita kisebbségük. Ami Iránnak rossz, az nekik jó.
- "Al-Kaida" és társai, a dzsihádista különítmények: Szívesen harcolnak mindenki ellen, aki nem szélsőségesen vallásos szunnita. Pénzért, és meggyőződésből is bárhova mennek harcolni, ahol lehetséges egy "iszlám emirátus" megalapítása. Angliától Csecsenföldig mindenhonnan jönnek Szíriába.
- USA, EU: Az "arab tavasz" kezdetén némi hezitálás után letették a voksukat a forradalmi mozgalmak mellett. Akkor ez jó döntésnek tűnt. Azóta az "arab tavasszal" kapcsolatos illúziók szétfoszlottak, de ebből arcvesztés nélkül kihátrálni már nem lehet. A remény még él bennük, hogy, ha kormányváltás lesz, akkor az új szír vezetés kevésbé fogja utálni őket, mint Aszad, vagy legalább kevésbé fogja szeretni Iránt. (Az utóbbi szinte biztos, az előbbi elég reménytelennek tűnik. Ahhoz az elején, erőteljesen kellett volna segíteni a felkelőket.)
Maci csoport - Aszad barátai
-Szírián belül
- Síiták és alaviták. (Értelemszerűen, ha Aszad bukik keményen rájuk jár majd a rúd, ezt előre jelzi néhány, a felkelők által lefejezett síita imám.)
- A keresztények (és más kisebbségek) többsége - ők is komolyan félnek a felkelők között erősödő dzsihádistáktól. (Bár a felkelők mérsékelt vezetői közt is vannak prominens keresztény figurák.)
- Mindenki, aki kapcsolatban volt, van az állammal, erőszakszervezetekkel stb. (és ez nem kevés.)
- A városi világi középosztály jó része. (Nekik sem tetszik a felkelők erős vallásos vonulata, Aszad alatt pedig alapvetően nem volt rossz, annak, aki nem politizált aktívan.)
- Szírián kívül
- Irán: Szíria az utolsó igazi szövetségese az arab világban. Mindent megtesz azért, hogy megmaradjon, mert különben riválisai - Szaúd-Arábai, Törökország - nyernek.
- Irak (síita kormánya): Iszonyatosan félnek attól, hogy a saját belső szunnita terroristáik erős hátországot kapnak Szíriában, úgy érzik az őket létükben fenyegetné.
- Oroszország: Tartúsz orosz haditengerészeti bázis. Ha nincs Aszad, valószínűleg bázis sincs, az pedig az egyetlen esély az orosz flottának, hogy kijusson a meleg tengerekre. Semmi áron nem adnák fel.
- Kína: Most kell bebizonyítaniuk, hogy egyenrangúak Amerikával. Ez csak úgy megy, ha mást mondanak. Ennyi.
- A Hezbollah: Az életükért harcolnak. Ha Aszad bukik, nekik sem sok jó terem. Szaúd-Arábiából már megüzenték, hogy az Izrael-ellenes harcuk is hiteltelen. Lefegyverzik őket, és maradhatnak a libanoni belpolitika posványában.
Nyuszi csoport - akik szeretnének kimaradni
- Egyiptom (új kormánya): Murszi a felkelők legnagyobb támogatója volt. A katonák nyilván inkább Aszadhoz húznának - egy akolból valóak ők. De az egyiptomi lakosság sokkal inkább a felkelőkkel szimpatizál, és Egyiptom szövetségesei is mind mellettük vannak. Félszívvel támogatják a beavatkozást, de elég gondjuk van otthon: inkább szeretnének kimaradni.
- A palesztinok: Pocsék helyzetben vannak. A két legfőbb barátjuk Aszad és a Muszlim Testvériség harcol egymással. Akármelyik mellett is döntenének, az csak rossz lenne nekik. (Már így is minkét részről érződik a bizalmatlanság: Iránból kevesebb pénz jön, az Öbölben pedig zaklatják a "szírbarát" palesztinokat. (Innen látszik egyébként, hogy a magyar szélsőjobbot nem a palesztin ügy, hanem a nettó zsidózás érdekli. Ha a palesztinokkal szolidarizálnának, most szépen kussolnának, és nem vernék a mellüket Aszad mellett.)
- Izrael: Pont az ellenkezője - mindkét oldalon az ellenségeik vannak. Aszadtól sem remélhetnek túl sok jót - bár megbízható régi ellenség, akit jól ismernek, de sok pénzzel, fegyverrel támogatta az Izrael ellen harcoló palesztin és libanoni szervezeteket. Aszad után viszont elég kérdéses, hogy ki jönne, de egy biztos, hogy nem lenne barátibb Izraellel. (Amúgy meg bármi történik, őket a környéken alapból nem szeretik, tehát tökmindegy.) Ennek ellenére bizonnyal a Süni csoportba kerül - ha konfliktus lesz, Izraelt bizonnyal támadás éri, és jelenleg valószínűbb, hogy az Aszad-kormány erői részéről. Nyilván, hiszen Izrael alapvetően nem ellenzi a beavatkozást.
Szóval a külső hatalmak közül senki sem a szír nép érdekeit nézi?
Miér, mit hittél? Ez a világpolitika, nem a Kalkuttai Teréz Anya jótékonysági egylet.
Igaz, hogy a felkelők közt mindenféle országból érkezett dzsihádista harcosok vannak, hogy a többségük már nem is szír?
Igen, biztosan sok a külföldi. Pontos adatok pedig egyhamar nem is lesznek. Amúgy a kormányhadsereg oldalán is sok libanoni Hezbollah harcos, iraki síita önkéntes, iráni gárdista harcol. Ez van, ha egy háború nemzetközi dimenziót kap.
Ok, de akkor is, ki a jó és ki a rossz, kinek kell drukkolni?
Bocs. Egy konfliktusban ÁLTALÁBAN nincs jó és rossz oldal. Mint minden háborúban, itt is vannak mindkét oldalon eszement szadista gyilkológépek, lelkes hazafiak, akik őszintén hisznek abban, amiért harcolnak, és szerencsétlen családapák, akik csak úgy oda sodródtak, aztán teszik, amit kell és lehet. Ha minden áron drukkolni akarsz, drukkolj annak, hogy minél előbb legyen béke. Akármelyik oldal is győz, véres leszámolások, és iszonyatos zűrzavar vár az országra.
Akkor most Aszad nem is diktátor?
De az. Szíriában - egészen eddig - egy világi nacionalista, enyhén balos diktatúra volt. Örökös és örökletes elnöki rendszerrel, egypártrendszerrel, korlátozott sajtószabadsággal, sok politikai fogollyal. De 1., ez a rendszer az arab világban gyakorlatilag általános volt, nem sokban különbözött Mubarak Egyiptomjától vagy Ben Ali Tunéziájától, 2., különösen az arab világban az, hogy valaki diktátor, nem jelenti azt, hogy ne lehetne népszerű.
931163_260912034048126_1529215163_n.jpg
Basar Al-Aszad, a keresztények gyámolítója.
De csak van valami különbség Mubarak, Ben Ali és Aszad közt, értük senki nem tüntetett, most pedig a világban mindenütt Aszad-párti tüntetések vannak?
Hogyne. A különbség annyi, hogy Aszad Amerika ellensége, Amerikát pedig sokan nem szeretik. Mert nagyhatalom, és a nagyhatalmakat sokan nem szeretik. Nem szimpatikus, ha egy nagyhatalom csak úgy megbombáz egy kisebb országot. Ráadásul elég nehezen magyarázható, hogy miért pont most, és miért pont így avatkoznak be. Akik Sidneyben, vagy Budapesten kimennek Aszadért tüntetni, fogalmuk sincs arról, hogy miben különbözött Aszad belpolitikája Mubarakétól. Csak az Amerika-ellenesség köti őket össze. Bárkiért tüntetnek, aki nem szereti Amerikát.
1186327_285833431555986_561288846_n.jpg
Aszad-párti tüntetés Londonban.
De tényleg nem szép dolog csak úgy megbombázni valakit. Meg biztos ellenkezik a nemzetközi joggal is.
A nemzetközi jog az erősebb kutya közösül elve alapján működik. Lehet nem szeretni, de így van. Az országok azóta nem egyenlőek, amióta világ a világ. Amúgy meg az ellentáborban a jogállamiság olyan bajnokai vannak, mint Vlagyimir Putyin. Szóval, ne viccelődjünk.
Tényleg, miért avatkoznak be?
Mert Obama egyszer azt mondta, hogy a vegyi fegyverek használata a "red line". És ha erre sor kerül, akkor közbelép. Most használtak vegyi fegyvert, és egy amerikai elnök nem teheti meg, hogy nem lép közbe. Súlyos hitelvesztéssel járna neki belföldön és külföldön is.
Ha már itt tartunk: ki használta azt a harci gázt, Aszad, vagy a felkelők?
Ezt csak azt tudja, aki használta. Az meg nem fogja elmondani. De nagyjából mindegy is. Akárki, akármilyen bizonyítékot mutat, bármelyik oldal bűnösségére, az illető oldalon úgyse fogják elhinni, (a barátaik és szövetségeseik se), mert tudnak bizonyítékot hozni arra, hogy a másik bizonyítéka hamisítvány és így tovább. Nagyobb összegbe mernék fogadni, hogy ez ügyben még évtizedek múlva is leleplezések és ellen-leleplezések fogják bejárni a bulvársajtót, nem is szólva legvadabb összeesküvés-elméletekről. (A CIA és a Moszad biztos benne lesz a buliban.)
Akkor már biztos lesz háború, csak az a kérdés, mikor? Olyan lesz, mint az iraki, vagy az afganisztáni?
64148_540998912589650_1650834446_n.jpg
1236901_163236323881378_1263431537_n.jpg
Mindenki izmozik.
Nem. Ennek több oka is van:
- Sokba kerülne, és sem Európának, sem Amerikának nincs éppen erre pénze.
- Sem az amerikai, sem az európai közvélemény nem támogatná.
- Nyílt konfliktust jelentene Oroszországgal. Azt pedig Európa nem szeretné.
- Elszalasztották a pillanatot. 2011-ben az "arab tavasz" idején még lett volna némi belső támogatása a beavatkozásnak, és az illúziók is éltek az arab demokráciával kapcsolatban. Akkor nem akarták vállalni a kockázatot. Most már késő.
Miért késő?
Mert a felkelők, akik 2011 nyarán még a gyors nyugati beavatkozást várták (joggal, Líbiába megérkezett), azóta máshonnan szerezték be a fegyver, és harcos utánpótlásukat. A nemzetközi iszlám szélsőséges szervezetek önkéntesei, zsoldosai, és az Öböl-monarchiák fegyverszállítmányai ugyan nem érnek annyit, mint egy NATO no fly zone, jöttek kéretlenül is. Az pedig mindként oldalnak (Amerika - Al-Kaida) óriási blamázs lenne, ha konkrétan egy parancsnokság alatt harcolnának.
Akkor mi fog történni?
Bombáznak egy kicsit, meggyengítik a Szíriai Arab hadsereget, aztán hazamennek. Szíriában pedig folyik tovább a polgárháború. Egyesek abban reménykednek, hogy a légicsapások nyomán majd tárgyalóasztalhoz kényszerülnek a felek, mint 1995-ben Boszniában, vagy 1999-ben Szerbiában.
Úgy tűnik, te nem reménykedsz benne?
Nem. Ez a Közel-Kelet. Itt nincs meg a tárgyalás, a kompromisszum-kötés kultúrája. Itt aki kompromisszumot köt, azt a sajátjai gyengének vagy árulónak tartják. Csak akkor van esély ilyenre, ha nagyon erős a külső nyomás, de a nép - a két oldal - akkor is árulónak tartja majd a vezetőit, ha bármit aláírnak.
Külső nyomás meg nincs. Az alapfeltétele ugyanis bármely tárgyalásnak nyilván az lenne, hogy Aszad mondjon le, vonuljon el (a pártja valószínűleg maradhatna), de ezt nyilván sem az oroszok,sem az irániak, sem Aszad nem fogadja el. Egy egységkormány, akármilyen is lenne, biztos szunnita többségű lenne, így az iráni kapcsolatnak, és az orosz tengerészeti bázisnak is búcsút inthetnének.
Akkor örökké fognak háborúzni?
Nagyjából igen. Illetve, míg végleg ki nem fullad a két fél. Ebbe nagyon sok ember bele fog halni, és teljes lesz a bizonytalanság az egész térségben. Szerintem - ismétlem ez már magánvélemény, és nem vagyok jós - nagyjából az várható, mint Libanonban. Ott jó 15 év kellett ahhoz, hogy mindenki teljesen belefáradjon a háborúzásba.
SNAP-map.jpg
A frontvonalak most. Ezek merevedhetnek meg évekre.
Kinek lesz ez jó?
A térségben senkinek. A környező arab országok folyamatosan retteghetnek a Szíriából kiinduló terrorista-akcióktól, a beszivárgó al-Kaidásoktól, kezelhetik az évekre elnyúló menekült-problémát. Izraelnek szembe kell néznie azzal, hogy közvetlenül a határainál már nem egy szervezett ismert ellenség áll, akivel akár tárgyalni is lehet,és reguláris hadserege van, amelyik jól látható, hanem egy szétesett zűrzavaros állam, ahonnan bármikor, bármilyen támadás érheti. Irán új vezetése, amelyik elvben sokkal békülékenyebb lenne a Nyugattal, most belekényszerül a háborús retorikába. A leginkább még a nagyhatalmak diplomatái járnak jól vele, mert folyamatosan lehet majd konferenciázni, meg bizottságokat alakítani, és különmegbízottként béketerveket gyártani sok pénzért, amik aztán nem valósulnak meg.
Elég borús kilátások.
Igen. Bár ne lenne igazam.

http://fotelkalandor.blog.hu/2013/09/02/minden_amit_tudni_szerettel_volna_sziriaerol_de_soese_merted_megkerdezn i

FAUSZTI ALKU. MAGYARORSZÁG SORSA

Az USA távozó belbiztonsági minisztere komoly kiber eseményre figyelmeztet

Vajon Janet Napolitano, amerikai belbiztonsági miniszter asszony, tényleg azért mondott le, mert megneszelte egy államilag szponzorált, az egész Egyesült Államok megbénítására alkalmas, szükségállapotot eredményező kiber esemény érkezését?
Mellékesnek éppen nem nevezhető nyilatkozatában Janet Napolitano, az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) első embere, amikor lemondásának okáról faggatták, arra utalt, hogy egy érkező kiber esemény megbénítaná az amerikai gazdaságot és zűrzavart hozna valamennyi amerikai állampolgár számára.
Az utódjának szánt nyílt levélként említett nyilatkozatban Napolitano terrorista veszélyekre és időjárási eseményekre figyelmeztetett valamint az Egyesült Államok határainak megerősítését szorgalmazta.
„Országunk egy ponton például olyan kiber eseményekkel lesz kénytelen szembenézni, amelyek súlyos következményekkel járnak majd életünkre, a gazdaságunkra és a társadalom mindennapos működésére,” mondta.
A kormány eddig nem nevezte meg Napolitano utódját, aki júliusban adta be lemondását és a jövő hónapban távozik a minisztérium éléről, amit négy éven át vezetett.
A 2001. szeptember 11-i támadások után létrehozott minisztérium feladatai közé tartozik a határok védelme, a terrorista támadások megakadályozása és a természeti katasztrófák utáni segítségnyújtás.
Nem ez az első alkalom, hogy a miniszter asszony ilyen eseményekre figyelmeztetett. Mondhatni a téma nyilatkozatainak rendszeres eleme volt pályafutása alatt.
Napolitano észrevételei azért is aggasztóak, mert a Szövetségi Válságkezelési Ügynökség, a FEMA, igen komoly élelmiszerkészletek beszerzésére adott le megrendeléseket illetve kért szállítási információkat a felkészülésre specializálódott amerikai cégektől.
Azt is érdemes megemlíteni, hogy a szíriai konfliktus fokozódása óta egyre gyakoribbak és intenzívebbek az Egyesült Államok számítógépes rendszerei és nagyvállalatai ellen elkövetett támadások.
Forrás: intellihub.com – photo credit: CBP Photography via photopin cc

http://idokjelei.hu/2013/09/az-usa-tavozo-belvedelmi-minisztere-komoly-kiber-esemenyre-figyelmeztet/

Tizenegy centit nőttünk száz év alatt

Száz év alatt átlagosan 11 centivel lett magasabb az európai ember. Az Essexi Egyetem kutatói 1870 és 1980 közti adatokat vetettek össze, amikből kiderült, hogy a várakozásokkal szemben pont a nagy gazdasági világválság, illetve a két világháború közti időszak volt az, amikor nyúlni kezdtünk.
Timothy Hatton, a kutatás vezetője azonban elmondta, hogy a nehéz időszakok alacsonyabb gyermekvállalási kedve és az átlagmagasság növekedése között már korábban is mutattak ki kapcsolatot. „A magasságnövekedés az egészségügyi állapotok általános javulásának egyik legjobb mérőszáma”, mondta Hatton, aki szerint a javuló közegészségügy, illetve a fertőző betegségek visszaszorulása állhat a 11 centis ugrás mögött, de az egy főre jutó átlagjövedelem növekedése, a lakó- és életkörülmények általános fejlődése is fontos részlet lehet.
A kutatás 15 európai ország 21 év körüli férfi lakosainak átlagmagasságát vette alapul. A szakemberek a férfiak magasságára koncentráltak, a nők magasságáról ugyanis nincs olyan átfogó adatsor, hiszen a vizsgált időszakban őket csak ritkán sorozták be katonának hivatalos körülmények között.
Az egyes országok között érdekes eltérések vannak. A spanyol átlagférfi 163 centi volt 1871-ben, száz évvel később azonban már 175 centis sorkatonák fogtak fegyvert. Ezzel szemben a svédeknek mindössze tíz centi növekedés jött össze, igaz, ők eleve 170 centiről indultak.
(index)

“Kerry: szarint vetettek be a szíriai vegyifegyver-támadásban” Csakhát az nem mindegy, hogy ki?

A helyszínen vett emberi szövetminták vizsgálata kimutatta, hogy szarint vetettek be augusztus 21-én a Damaszkusz környéki vegyifegyver-támadásban – jelentette ki vasárnap John Kerry amerikai külügyminiszter. A szarin nyomait a helyszíni elsősegélynyújtóktól származó haj- és vérmintákban mutatták ki – mondta Kerry, aki több amerikai országos televíziónak is nyilatkozott. Az amerikai külügyminiszter közlése szerint Washington az utóbbi 24 óra leforgása alatt független forrásból, de nem az ENSZ-ellenőröktől, szerzett tudomást az idegméreg alkalmazásáról. Rámutatott, hogy napról napra több érv szól a Szíria elleni katonai fellépés mellett.
A szarin foszforalapú, színtelen-szagtalan, erős idegméreg, amelyet az ENSZ tömegpusztító fegyvernek minősített. A szer gyártását és raktározását az 1993-as Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény betiltotta. Szíria egyike annak az öt országnak, amely ehhez nem csatlakozott.
Az amerikai diplomácia vezetője Hitlerhez és Szaddám Huszeinhez hasonlította Bassár el-Aszad szíriai elnököt, és kifejezte meggyőződését, hogy az amerikai kongresszus támogatni fogja a Szíria elleni katonai csapást, ami fontos üzenet lesz Irán és Észak-Korea számára is. Rámutatott, hogy az elnöknek jogában áll önállóan is elrendelni a katonai akciót, ha azt a törvényhozás nem hagyja jóvá.
Azt ugyanakkor nem mondta ki, hogy Barack Obama ebben az esetben is parancsot adna-e a támadásra. A külügyminiszter szerint nem a gyengeség, hanem az egységre törekvése jele volt, hogy az elnök a kongresszushoz fordult felhatalmazásért. Kormányzati forrásokból származó értesülések szerint Obama péntek este döntött úgy, hogy kongresszusi jóváhagyást kér a katonai csapás elrendeléséhez, miután egy hosszabb sétát tett kabinetfőnöke, Denis McDonough társaságában.
Elhatározása eleinte ellenkezést váltott ki a legfelső szintű döntéshozóknak azon a kétórás tanácskozásán, amelyen az elnök mellett részt vett Joe Biden alelnök, Chuck Hagel védelmi miniszter, James Clapper nemzeti hírszerzési igazgató, John Brennan, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója, Susan Rice nemzetbiztonsági és Lisa Monaco belbiztonsági tanácsadó. Az amerikai kongresszus szeptember 9-én tér vissza a nyári szabadságról.
(MTI)

Bal-Rad komm: Kapitalistáék fősodratú médiája habzik a megállapitásoktól, amelyek persze Bashar al-Asszadra nézve nem éppen hizelgőek! Megállapitanak óránként valamit, viszont amint az várható volt, az ENSZ-ellenőrök is csak a vegyifegyver használatát tudták megállapitani! (Hogy ezért miért kellett oda utazniuk?-senki nem tudja! Persze vannak feltételezések, amiket megerősit az is, hogy a szir kormánycsapatok által védett konvolyukra már az első órában golyózáport zúditottak VALAKIK!)
Mint ahogyan a szakértői megáűllapitás is CSAK addig jutott el, hogy VALAKIK szaringázt vetettek be! VALAKIK!
Ebből a latorállamok egyértelmű következtetésre jutottak-és elhatározásra is!
Senki nem beszél arról, hogy Irán hónapokkal ezelőtt tudomására hozta Washingtonnak: a sziriai terrorista bandák vegyi fegyvereket birtokolnak!
Viszont előszeretettel emlegetik azt a tényt, hogy az 1993-as Vegyifegyver-tilalmi Egyezményhez öt ország nem csatlakozott! Kiemelve, hogy Sziria ezen öt ország közé tartozik! Közben elsumákolva azt a tényt, hogy a latorállam Izrael is ezen öt ország közé tartozik! Mi több, atomfegyvert is birtokol!
Nagyon úgy fest a dolog, hogy Izraellel kapcsolatban tehát minden rendjén való, Izraelnek minden jogában áll! Ami más országoknak tilos!
Az Egyesült Államoknak pedig Istentől eredő joga, hogy büntesse a neki nem tetsző országokat!
Az USA elnökének pedig joga, hogy lázas álmában katonai támadásra adhat parancsot-ha ő azt úgy gondolja!
Mindenki másnak pedig joga van eltűrni Amerika és Izrael pökhendiségét és terrorját! (Hiszen demokráciákban-jogállamokban élünk! Többnyire! Azon szerencsések kivételével, akik mégsem!)
A kelet-európai rendszerváltások után közel negyedszáz évvel a neokonok farkasétvágya ismét gyötrően jelentkezik! A toportyánféreg étvágya pedig egy alapos ritkitással elűzhető!
Többnyir megteszi a mérgezett csalétek is! De ha az kevés-jöjjön a puska!
Obama egyenlőre nem indít támadást Szíriában

A Xinhua kínai hírügynökség és a CRI Kínai Nemzetközi Rádió értesülései szerint; egyenlőre elmarad az amerikai támadás Szíria ellen. – Legalábbis szeptember 9-ig.


- Hír és vélemény -

Hír: “A szeptember 9-én kezdődő héten dönthetnek az amerikai katonai beavatkozásról a kongresszusi képviselők.

Obama Fotó_ CRIAz amerikai képviselőház republikánus elnöke üdvözölte Barack Obama elnök bejelentését, hogy a kongresszus felhatalmazását kéri a Szíria elleni támadáshoz, és közölte, hogy a szövetségi törvényhozás a szeptember 9-én kezdődő héten dönthet az ügyben.

John Boehner méltatta az elnök döntését, amely szerinte válasz volt azokra a “komoly és lényegi kérdésekre”, hogy vajon a végrehajtó hatalom vezetőjének jogában áll-e önállóan elindítani egy katonai akciót.

“Az elnökkel konzultációban állva arra számítunk, hogy a képviselőház a szeptember 9-én kezdődő héten dönt az intézkedésről. Ez időt ad az elnöknek, hogy elmagyarázza álláspontját a kongresszusnak és az amerikai népnek” – mondta Boehner. A házelnök és a képviselőházi ellenzéki csoport vezetői közös nyilatkozatban üdvözölték Obama bejelentését.”

Eddig a hír. - De vajon miért is kezdtünk el kételkedni? – Nos, nem azért, mintha nem lenne igaz. Természetesen minden éppen így történik, – ám mi valahogy mégsem hiszünk az Obama adminisztrációnak.

Nyertek egy hetet. De miért? Hogy meggyőzzék az amerikai népet és a kongresszust, hogy igazuk van, s helyesen cselekszenek? – Nos, lehet, hogy ez így van, – és így is gondolják, – ám messze nem úgy, mint ahogyan azt mi, vagy egy átlag ember hinné.

Hiszen egy hét alatt, annyi minden történhet Szíriában. Ellentámadást indíthatnak a felkelők, a pozíciójuk javítására, (ki tudja, tán egy korlátozott támadáshoz van még erejük, de talán még erősítést is kaphatnak), – de akár elindulhatnak az izraeli tankok is délen, a Golan fennsíkról. – Vagy, a törökök találnak ki valamit; esetleg újra megtámadják saját magukat a határ mentén tüzérséggel, -vagy, ami még rosszabb; vegyi tölteteket tartalmazó rakétákkal.

A helyzet annyira képlékeny, hogy lényegében bármi megtörténhet. Még egy újabb vegyi támadás is, – melyet “valakik” szörnyű kegyetlenséggel intéznek, természetesen a lakosság, a civilek ellen.

És, ha ez (Isten ne adja), de mégis megtörténik, – természetesen megint Aszadra fogják, – és ezzel már kész is az indok, – na nem a korlátozott akcióra, – hanem a teljes és totális katonai támadásra. Északról és délről egyaránt.

A felelőssé téve ezért nemcsak Aszadot, hanem a saját kongresszusukat és NATO szövetségeseiket is, mondván; “Ha nem késlekedtünk volna, – akkor ez nem történik meg.” – Így csikarván ki a kongresszusból és az amerikai népből, s a szövetségesektől az egyetértést.

Persze ez egy rendkívül durva feltételezés. – Ám, ahol egyszer megtörtént egy durva dolog, – ott megtörténhet többször is.

Abban pedig maximálisan egyet értünk a Xinhua elemzőjével; hogy Obamára csúnyán visszaüthet az úgynevezett “vörös vonal” retorika. Melyet ő emleget Aszaddal szemben.

Mert Obama éppenúgy átlépheti ezt a bizonyos kritikus “vörös vonalat”, ha támadást indít, mely aztán persze elfajul, s közben pedig kiderül az igazság; hogy a vegyi támadás nem volt más, mint a terroristák provokációja és indok gyártása a támadásra, a törvényes Szír kormány erői ellen.

Ráadásul még egy un. “korlátozott katonai csapás” is kiterjedhet az egész térségben, anélkül, hogy a támadók ezt akarnák. Akkor pedig Amerika ismét egy elhúzódó közel-keleti háborúban találja magát, – s egyáltalán nem biztos, hogy az eddigi folyamatos háborúskodásban kifáradt amerikai hadi potenciál bírni fogja ezt.

Éppen ezért próbálják bevonni ebbe a konfliktusba a katonai szövetségeseket, főleg a kisebb államokat, – köztük természetesen Magyarországot is.
Szabad Riport Tudósító Iroda

Görcsöt kapott a kutyát csóváló farok


Az Izrael-USA örök szövetséges együttes mögül gyakorlatilag kihátrált minden „nyugati szövetséges” a Szíria elleni terrortámadásban.
Ideje, hogy helyére tegyük a „terrorizmus” kifejezést, a szíriai erőlködéssel bizonyítottan: „politikai és/vagy gazdasági hatalom megszerzése érdekében alkalmazott erőszak.”

A kihátrálás oka mindenkit el kell, hogy gondolkoztasson: a Rothschildek által irányított kormányokkal szembefordult a birkának tartott nép.

Az amerikaiak kissé lassú gondolkodásúak. Nekik nem volt elég Vietnám: az iraki megszállásnál még támogatták a farok csóválását. Aztán megtudták, hogy hazudtak nekik, de még mindig nem voltak immunisak a hazafias mázba öltöztetett maszlag ellen: elhitték, hogy a demokráciát kell védeni diktatórikus eszközökkel Afganisztánban. Csak most, a negyedik alkalommal jöttek rá, hogy mit tesznek a nevükben ellenük ténykedő vezetőik.

A lengyelek és osztrákok rögtön érezték az összefüggést az emberiség ellenes érdek és annak erőszakos érvényesítése között: azonnal elítélték a Szíria elleni terrortámadás szándékát.

A britek a parlamenten vitték át akaratukat, amellyel kikényszerítették annak a Cameronnak a kihátrálását, aki elsőként állt az USA mellé.

A németek – Putyintól támogatást kapva - kihasználták a választás előtti helyzetet: a „Vaslédi” nyomában járó Merkel asszonyt megszorították, így csütörtök este telefonon közölte Obamával: Németország megvárja az ENSZ vizsgálat eredményét.

Oroszország, Kína és Irán kezdetektől ragaszkodik a szíriai helyzet tárgyalásos megoldására.

Obama egyedül maradt két tűz közé szorulva: a Rothschildek követelik, hogy indítson terrortámadást Szíria ellen, amit a választók megtiltanak. Egyelőre hezitál, de akárhogy dönt, vesztes marad.


A szír Golán-fennsík 1967-es Izrael által történt megszállásáért az „örök szövetséges páros” kikényszerítette, hogy benyújtsák a számlát. Az a tragédia, hogy nemcsak ők, hanem mindazok kénytelenek fizetni, akiket a terrorakcióval kiváltott önvédelem hatókörébe kerülnek.


Érdemes elgondolkodni azon, hogy a diktatúra szocialista-kommunista és liberális-kapitalista változatának ugyanaz a sorsa: a nép elnyomása csak addig működik, amíg gondolkozni nem kezd.


A magyar külügyminisztérium sajtófőnöke a diplomáciai csűrés-csavarás mintáját adta, amikor bebizonyította, hogy komoly arccal, pironkodás nélkül egy mondaton belül lehet valamit állítani („megvárjuk a vizsgálat eredményét”) és ugyanazt tagadni („eleget teszünk nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségünknek”).


A magyarság számára viszont nem mindegy, hogy a terrortámadás támogatásával potenciális célpontjává válunk-e az önvédelemre kényszerített szíreknek, vagy ellentmondunk az erőszakkal politikai és gazdasági hatalmat szerezni készülőknek.

Ezért nem kérni, hanem követelni kell Magyarország kormányától: tagadja meg az együttműködést a nemzetközi terrorizmussal!


Kelt Szegeden, 2013. Új Kenyér havának 29. napján.

Árpád sarja, Halász József

A Fehér Ház kész átfogalmazni a támadásra vonatkozó határozattervezet

 A Fehér Ház a törvényhozók aggályainak eloszlatására kész átdolgozni a katonai erő Szíriával szemben való alkalmazásáról szóló kongresszusi határozattervezetet – közölte hétfőn egy név nélkül nyilatkozó amerikai kormányzati tisztségviselő. Az illetékes szavai szerint a kormány olyan változtatásokra hajlandó, amelyek “belül maradnak” az elnök által korábban említett “paramétereken”.
Barack Obama elnök egy méreteit és időtartamát tekintve is korlátozott fellépést helyezett kilátásba Damaszkusszal szemben, kategorikusan kizárva a szárazföldi erők bevetését.”Katasztrofálisak lennének a következményei annak, ha a kongresszus elutasítaná egy ilyen határozat elfogadását, miután az Egyesült Államok elnöke elkötelezte magát az akció mellett” – jelentette ki John McCain republikánus szenátor, miután párt- és szenátortársával, Lindsay Grahammel együtt megbeszélést folytatott Obama elnökkel a Fehér Házban.McCain hangoztatta, hogy bátorítólag hatott rá az “őszinte” eszmecsere, amely során lehetőséget találtak az együttműködésre, de úgy vélekedett, hogy a kormányzatnak még mindig “hosszú utat” kell megtennie a határozat elfogadtatásáig.
Utalt rá, hogy Grahammal együtt az elnök által a kongresszus elé beterjesztett határozattervezet kibővítése mellett érvelt, hogy a katonai csapás ne csak arra válaszoljon, hogy az Aszad-rezsim vegyi fegyvereket vetett be.”Azt akarjuk, hogy kifejezésre jusson az a cél is, hogy idővel meggyengítsük Bassár el-Aszad (katonai) képességeit, valamint növeljük és javítsuk a Szabad Szíriai Hadsereg és a Szabad Szíriai Kormány képességeit, hogy azok fokozni tudják a harctéri lendületet” – nyilatkozott McCain.
A szenátusban már kedden megkezdődnek a bizottsági meghallgatások Szíriával kapcsolatban, de a kongresszus két háza csak a jövő héten kezdődő őszi ülésszakon tárgyalja majd plenáris ülésen is a problémakört.
Stockholm csak politikai megoldást lát jónak a szíriai helyzetben
Svédország semmilyen katonai eszközt nem lát jónak a szíriai konfliktus megoldására, a politikai változásokban látja a kiutat – jelentette ki hétfőn Fredrik Reinfeldt svéd miniszterelnök a köztévének adott nyilatkozatában azzal kapcsolatban, hogy svédországi látogatásra érkezik Barack Obama amerikai elnök, aki a washingtoni kongresszus támogatását kérte egy Szíria elleni katonai támadáshoz.Obama szerdán kezdődő kétnapos látogatásán a kétoldalú megbeszélések egyik témája a szíriai helyzet lesz. Reinfeldt azt mondta: megérti az amerikaiak frusztrációját, de bármilyen döntés előtt “megbízható bizonyítékok kellenek”. Meg kell várni, hogy milyen eredménnyel zárul azoknak a mintáknak az elemzése, amelyeket az ENSZ megbízásából a svéd Ake Sellström vezette szakértői csoport tagjai vettek Szíriában a feltételezett gáztámadások helyszínén – tette hozzá.
Korábban Carl Bildt svéd külügyminiszter is megerősítette a svéd álláspontot: “Szíriával és az Aszad-rendszerrel kapcsolatban úgy véljük, hogy határozott reagálásra van szükség, de legjobb lesz, ha az ENSZ Biztonsági Tanácsán keresztül érjük ezt el” – mondta. Amerikai elnöknek ez lesz az első hivatalos, kétoldalú látogatása Svédországban. A kormányközi tárgyalások középpontjában a két ország szabadkereskedelmi megállapodása áll majd.
Obama látogatására már hetek óta szigorú biztonsági ellenőrzéssel készülnek Stockholmban, az Egyesült Államok szerint ugyanis Svédország “kockázatos hely”, amit számukra Olof Palme miniszterelnök és Anna Lindh külügyminiszter 1986-os, illetve 2003-as meggyilkolása támaszt alá. A svédek nem értenek egyet ezzel a besorolással, mert úgy vélik, hogy a két tragikus eset ellenére biztonságos országban élnek.
Hétfőn a svéd főváros felett több helikopter körözött, és vadászrepülőgépek repültek el egymás után. Hivatalos adatok szerint 550-en lesznek az elnöki kíséretben, közöttük a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) és titkosszolgálatok több ügynöke. A svéd rendőrségi állományból 2000 embert mozgósítanak. A főváros nagy része szerdán és csütörtökön teljesen le lesz zárva, a közlekedésben káosz várható. Demonstrációkra is számítani kell, aktivisták tüntetést terveznek az amerikai megfigyelési botrány miatt.
(Inforádio)