2012. július 20., péntek

Az NSA valósidőben elemez minden online kommunikációt

Az amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal (NSA) minden elektronikus kommunikációt tárol és valósidőben elemez, állítja egy volt NSA alkalmazott William Binney (whisteblower, jobb magyar szó híján „leleplező”), aki arra figyelmeztet, hogy a hivatal a Google keresőmotorjához hasonló képességgel rendelkezik, amivel minden online beszélgetésben valósidőben tud keresni kulcsszavak alapján.
Az NSA-nak 2008 óta törvény adta joga, hogy valószínűsíthető indok nélkül lehallgasson bármilyen telefonbeszélgetést, illetve elolvassa bárki email és szöveges üzeneteit. Ami újdonságnak számít, hogy bár jó ideje sejteni lehetett, az ügynökség eddig még soha nem ismerte el, hogy elemezné az ilyen kommunikációkat, csupán annyit közölt, hogy a személyek, helyszínek és dátumok azonosítása a lehallgatási folyamat részét képezik.
A közelmúltban azonban Binney, egy kaliforniai bíróságnak eskü alatt tett nyilatkozatban elmondta, hogy a szövetségi hivatal „képes a Google motorhoz hasonló személyre szabott, valósidejű kereséseket indítani az emberek személyes email üzeneteire, cím, helyszín, ország, telefonszám, megfigyelt nevek, kulcsszavak és kifejezések alapján.”
Az Egyesült Államok területén található legalább húsz különböző lehallgatási központ mindegyike felfoghatatlan mennyiségű adat tárolására képes, jegyzi meg Binney, „ami arra enged következtetni, hogy az NSA nem szűri meg a személye elektronikus kommunikációkat, hanem mindent tárol, amit talál.”
Binney arra is rámutatott, hogy Robert Mueller, FBI igazgató 2011-es beismerte, hogy az FBI, az NSA és a védelmi minisztérium segítségével „olyan technológiai újításokat vezetett be, amelyek lehetővé teszik, hogy az adatbázisok múltbeli emailek tartalmát is rögzíthessék … valamint a jövőben beérkező üzeneteket is, oly módon, hogy nem kell külön személyre szabott keresést indítani.”
Binney azt mondta, hogy 2001-ben azért hagyta ott az NSA-t, mert „az amerikai alkotmányban leírt személyes szabadságjogokat (2001. szeptember 11 után) már teljesen figyelmen kívül hagyták.”
Binney beszámolói teljes mértékben egybeesnek a számos adatvédelmi szakember által megerősített ténnyel, hogy az NSA legalább a 90-es évek óta lehallgatja és rögzíti az egész világ elektronikus kommunikációját.
1999-ben az ausztrál kormány beismerte, hogy az USA és Nagy-Britannia mellett ők is résztvevői az NSA vezette globális lehallgatási és megfigyelési programnak, az Echelon-nak, ami képes lehallgatni „minden nemzetközi telefonhívást, faxot, emailt vagy rádió üzenetet,” az egész bolygón.
Egy 2001-ben készült Európai Parlament jelentésben az áll, hogy „az NSA rutinszerűen lehallgatja az Európán belül küldött email üzeneteket, telefonbeszélgetéseket és faxon továbbított kommunikációt.”
A Clinton kormány alatt egészen bizonyos, hogy az Echelon program a világ más országainak állampolgáraira fordította figyelmét és sok millió telefonbeszélgetést és egyéb kommunikációt hallgatott le.
Mike Frost, Echelon szakértő, aki 20 évig kémkedett az NSA kanadai megfelelőjének, a CBS 60 Minutes programjában elmondta, hogy az ügynökség „az adatátviteltől, a mobil beszélgetéseken keresztül, a bébiőrzőkig és bankjegykiadó automatákig, mindent megfigyelt.”
A múlt hónap során az NSA megtagadta, hogy bármiféle információval szolgáljon titkos programjával kapcsolatban, ironikus módon arra hivatkozva, hogy ezzel megsértenék az amerikai állampolgárok adatvédelmi jogait.
Amikor Ron Wyden és Mark Udall szenátorok, a titkosszolgálatokat felügyelő parlamenti bizottság tagjai, felszólították az NSA-t, hogy közöljék hozzávetőlegesen hány amerikai állampolgár kommunikációját tartották/tartják megfigyelés alatt a bővített Titkosszolgálati Megfigyelési Törvény értelmében, az ügynökség megtagadta az adatszolgáltatást kijelentve, hogy „ez még inkább sértené az amerikai állampolgárok adatainak védelmét.”

Forrás: Infowars.com

Feszület a tanteremben? – Ismét fellángolt a vita Franciaországban

Lehet érettségizni egy feszület alatt? A kérdés újra vitát kavar Franciaországban, mivel egy tanárnő tiltakozásának adott hangot, hogy feszület lógott a falon a szóbeli érettségi vizsga egyik termében egy Le Havre-i magániskolában. Minthogy az intézmény vezetője nem kívánt változtatni a helyzeten, a matematika tanárnő maga vette le a feszületet a falról.
Az oktatásban dolgozók szakszervezete július 17-én levelet intézett a Roueni Akadémia rektorához, melyben aggodalmát fejezte ki az ügy kapcsán. „Úgy tűnik, nem mindenki biztosítja intézményében a semlegességet, amely pedig elengedhetetlen azokban a tantermekben, ahol vizsgáztatás zajlik – mondja Thierry Patinaux, a szakszervezet területi titkára. – A közoktatásban résztvevő tanulók a vizsgák alatt semmiféle hittérítés hatása alá nem kerülhetnek.”

A szakszervezet ennél tovább is megy, és azt javasolja a katolikus intézményekbe kirendelt érettségi elnököknek, hogy „utasítsák vissza a vizsgáztatást, amennyiben feszület, kép vagy bármilyen egyéb vallási szimbólum látható a vizsgateremben.”

2011-ben egy apáca váltotta ki a szakszervezet tiltakozását, aki habitusban jelent meg az érettségi vizsgákat javító tanárok értekezletén a Carnot Gimnáziumban. Az iskolavezetés akkor azzal védekezett, hogy az apáca nem közalkalmazottként dolgozik az iskolában, így a semlegesség kötelezettsége rá nem vonatkozik.

A feszületet illetően az Emberi Jogok Európai Bírósága 2011. március 18-án határozatot adott ki, melyben kimondja, hogy bár a feszület határozottan vallási jelkép, „semmi nem bizonyítja, hogy a vallási szimbólumok kihelyezése a tantermekben bármiféle befolyást is gyakorolna a diákokra.”

La Croix

Egész Európa tegyen közös tanúságot a feltámadt Krisztus reménységéről

Augusztus 17-én Varsóban Kirill moszkvai ortodox pátriárka és Józef Michalik érsek, a Lengyel Püspöki Konferencia elnöke írja alá a katolikus-ortodox felhívást az orosz és a lengyel nép közötti kiengesztelődésre.
Nem bocsánatkérésről van szó, hanem felhívásról a lengyel és az orosz hívek számára, hogy keresztény távlatokban olvassák több évszázados közös, konfliktusokkal teli történelmüket. Csak így nézhetnek szembe a jövő kihívásaival – ez az üzenete annak a két nép kiengesztelődését célzó közös felhívásnak, amelyet augusztus 17-én Varsóban Kirill moszkvai ortodox pátriárka és Józef Michalik érsek, a Lengyel Püspöki Konferencia elnöke ír alá. Az orosz ortodox egyház feje a történelemben először, augusztus 16. és 19. között látogatást tesz Lengyelországban.
Henryk Muszyński, Gniezno nyugalmazott érseke a Kai lengyel katolikus hírügynökségnek adott interjújában hangsúlyozza: a kezdeményezés egészen más történelmi körülmények között jött létre, mint a ’60-as évek közepén a lengyel és a német főpásztorok közötti, „Megbocsátunk és bocsánatot kérünk” történelmi dokumentum, amely lerakta az alapjait a két nép közötti kiengesztelődésnek.
Most még nem érett meg az idő egy ehhez hasonló bocsánatkérésre – fejtette ki a főpásztor. Továbbra is túlságosan eltérő módon értelmezi ugyanis a két nép a közelmúlt történelmét, különös tekintettel a náci és a kommunista totalitarista rendszerekre, amelyek a múlt évszázadban Oroszországot és Lengyelországot sújtották. Ezért a mostani üzenet nem elsősorban a történelem elemzésére koncentrál, hanem a hit távlatából kiindulva hangsúlyozza az egység keresztény gyökereit. Ennek a folyamatnak a kiindulópontja a közös hit, az a meggyőződés, hogy mint egyházak már egységben vagyunk Krisztussal, aki parancsként meghagyta nekünk a világ egységére való törekvés küldetését – mutatott rá Henryk Muszyński nyugalmazott érsek.
Az üzenet négy pontban jelöli meg ennek a célnak a megvalósítását: először is hangsúlyozza, hogy nem pusztán az évszázados szomszédság egyesíti a két népet, hanem Kelet és Nyugat gazdag keresztény öröksége. Másodszor buzdít a kölcsönös bizalomra, amely nélkül lehetetlen az egység megvalósítása. Harmadszor mindenkit arra szólít fel, hogy térjen meg lelkében Istenhez, és szabaduljon meg minden előítélettől, amely akadályozza a kölcsönös találkozást. Végül megbocsátásra hív.
„A felhívást a hívekhez intézzük, de mindenekelőtt Istenhez fordulunk, hogy segítsen bennünket bűneink kölcsönös megbocsátásában. A nyilatkozat arra bátorítja az ortodox és katolikus híveket, hogy tegyenek közös tanúságtételt a keresztény értékek védelmében a növekvő vallási közömbösséggel, a szekularizmus terjedésével szemben. Válaszoljanak közösen a kihívásokra, amelyekkel a két egyháznak szembe kell néznie, elsősorban az emberi méltóság és élet, a házasság védelme területén.
A dokumentum egész Európához szól: tegyen közös tanúságot a feltámadt Krisztus reménységéről. Erre hívta fel II. János Pál a földrész híveit Ecclesia in Europa című apostoli buzdításában. Ez ma egyházaink alapvető feladata – mondta interjújában Henryk Muszyński, Gniezno nyugalmazott érseke.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Fajtankodó amerikai és angol katonák

A Pentagon engedélyt adott az amerikai katonáknak, hogy a San Diego városában megrendezésre kerülő buzifelvonuláson katonai egyenruhában felvonulhassanak. A katonai vezetés előírta, hogy a viseletnek meg kell felelnie a hadsereg ruházati előírásainak.
Az amerikai hadseregben 1993 óta lehetnek természetellenes fajtalankodó katonák. Azóta egy egész seregnyi buzi volt amerikai katona, a hivatal szerint 14 000. Így azonnal értelmet nyernek azok a fényképek, amelyek a hadifoglyok beteges megalázásáról készültek.
Az USA hadserege hozza a sátán seregének formáját. Sátánista szertartás is engedélyezett mind az USA, mind az angol hadseregben. Emiatt az angol haditengerészetnél volt egy per, amit a sátánista féreg nyert meg, mondván szabadon vallhat bármit, és tarthat szertartást mellé.
Ahogy a világ a végkifejlethez közelít, úgy hullanak le az álarcok szépen sorjában. A demokráciát kiabáló terroristák, a szabadságot ígérő rabszolgatartók, igazságról papoló erkölcstelen senkik. Tömeggyilkosok, buzik, emberi hulladékok. Ezt képviseli a nyugati hadsereg.
Kemény Gábor

Katarban szíriai városok makettjeit építik

Doha, Katar fővárosa mellett díszleteket építenek: felemelik a damaszkuszi terek és kormányépületek utánzatát, hasonló makettek készülnek Aleppo és Lattakia városról is, jelentette csütörtökön a SANA szíriai állami hírügynökség.
A jelentés szerint, ez arról tanúskodik, hogy a katari hatóságok újabb kísérlet tesznek, hogy a maketteknél készített riportok segítségével rákényszerítsék a nézőkre a szíriai események saját értelmezését.
Oroszország fokozza befolyását a szíriai rendezés ügyében
Vlagyimir Putyin szerdán telefonbeszélgetést folytatott Barack Obamával, a Kremlben pedig tárgyalt Recep Tayyp Erdogan török kormányfővel.
Erdogan rámutatott, hogy a genfi nemzetközi konferencián elfogadott döntések keretei között lehet eredményt elérni a szíriai rendezésben. A konferenciát június 30-án tartották. A török miniszterelnök szerint Szíria sorsáról maguknak a szíriaiaknak kell dönteniük.
Oroszország a szíriai válság kezdetétől fogva ennek a megközelítésnek a híve. Fjodor Lukjanov politológusnak, az Oroszország a globális politikában c. folyóirat főszerkesztőjének véleménye:
- Egészében véve nem változik Oroszország álláspontja. Ez eléggé stabil és szilárd. De azt nem lehet mondani, hogy a partnerek körében, főleg az arab országokban, nagy megértésre találna. Oroszország folyamatosan bizonyítja, hogy a rendezés elvei mellett száll síkra, nem pedig Aszad rendszere mellett. A szívós orosz álláspont nem Szíriával függ össze, hanem - amint két napja Lavrov orosz külügyminiszter elmondta - azzal, hogy Oroszország a szíriai rendezést egy eljövendő modellként szeretné látni.
A szíriai konfliktus eszkalációja éles kritikát vált ki Kofi Annan címére is, mind Nyugaton, mind pedig több arab ország részéről. Oroszország egyértelműen támogatja Annan misszióját. Fjodor Lukjanov szerint megvádolni a közvetítőket azért, ami Szíriában van, olyan, mintha valaki a tükröt hibáztatná, mert benne arca nem a legszebb. A szembenálló feleket tárgyalóasztalhoz ültetni nyomatékos szükséglet – véli Alejkszej Malasenko, a Carnegie Központ politológusa.
- Rávenni az ellenzéket, hogy engedményeket tegyen és vállalja a párbeszédet Bassárral, nagyon nehéz, egy olyan helyzetben, amikor az ellenzék polgárháborút hirdetett Szíriában minden irányban. Szerintem, most sok minden attól függ, mennyire lehet hatékonyan nyomást gyakorolni az ellenzékre, hogy ha már nem ül a tárgyalóasztalhoz, akkor álljon el a polgárháború gondolatától.
Kofi Annan moszkvai látogatása azzal is összefügg, hogy Nyugaton szeretnék, ha a szíriai ellenzék higgadtabban viselkedne - véli Alekszej Malasenko. Ellenkező esetben az amerikaiaknak is, az ENSZ-nek is, és az ellenzék minden barátjának felelnie kell azért a mészárlásért, amelyet az Aszad fölötti győzelem után az ellenzék véghez vihet. Abban, hogy Bassár el-Aszad erőszakos elűzése után egy ilyen mészárlás nagyon is lehetséges, az orosz szakértő nem kételkedik.
Oroszország támogatja a Szíriára vonatkozó pakisztáni határozatot
Oroszország az ENSZ Biztonsági Tanácsában küszöbön álló szavazáson támogatni fogja a Pakisztán által előkészített határozatot, amely előirányozza a megfigyelők missziójának technikai prolongálását 45 napra Szíriában.
Ezt Vitalij Csurkin, az Orosz Föderáció állandó ENSZ képviselője jelentette be újságíróknak a BT-ben folytatott zárt konzultációk eredményeképpen. Szavai szerint Iszlamabád a mandátum prolongálását javasolja minden előfeltétel nélkül, ami a legjobb megoldás az adott helyzetben.
Az ENSZ BT-nek nem sikerült csütörtökön megállapodnia az erőszak megszüntetésére irányuló további intézkedésekről Szíriában. Oroszország és Kína megvétózta a határozatot, amely szankciók bevezetését irányozná elő Damaszkusz ellen.
ruvr.ru

Megvan a csoda Boldog II. János Pál szenttéavatásához?

Egy volt kolumbiai polgármesterről Boldog II. János Pál pápa halálának évében állapították meg, hogy megtámadta szervezetét a Parkinson-kór, írta a spanyol katolikus hírügynökség (ACI) és a szintén spanyol Religión en Libertad. A most 68 éves Marco Fidel Rojas történetét a legolvasottabb kolumbiai lap, az El Tiempo foglalta össze. A szenttéavatási eljárás megindításához csak hazájában már 300 tanúságtétel gyűlt össze, de két perdöntő bizonyíték is mellette szól. A hitvalláson kívül az orvosi szakvélemény, amely ékesszólóan igazolja, hogy már valóban nincs nyoma az egyébként gyógyíthatatlan és degeneratív betegségnek. Mint emlékezetes: a francia apáca, Marie Simon-Pierre is ebből a betegségből gyógyult, ki, és az ő tanúságtétele döntően befolyásolta II. János Pál gyors boldoggáavatását. Rojas 2005. december 9-én kapott agyvérzést, és ennek egyik következménye lett a Parkinson-kór. A kezelések közben 2010. december 27-én eszébe jutott, hogy a lengyel pápa is sorstársa volt ezen a téren, és gyakori utazásai során egyszer még rövid ideig beszélt is vele. Azon nyomban kínálkozott a kézenfekvő megoldás: hozzá fohászkodott, és arra kérte, hogy gyógyítsa meg őt. Azon az éjszakán már nyugodtan aludt, másnap frissen ébredt, és legnagyobb örömére már nem kínozta tovább a kór. Attól kezdve nyugdíjának egy részét az utazó pápa népszerűsítésére fordítja, és tavaly szeptemberben már megkapta a tekintélyes neurológus, Antonio Schlesinger Piedrahíta szakvéleményét is, aki megállapította róla, hogy már egészséges.

Magyar Kurír

Kádár János és a cionbolsevisták

Az 1967-es arab-izraeli háború után Moszkva anticionista politikát folytatott, melyet minden kelet-európai állam átvett, különösen a lengyelek. A magyarországi párt, az MSzMP tele volt zsidókkal, ezért egy belső ellenállás formálódott a moszkvai irányvonallal szemben. Biszku Béla, de különösen Komócsin Zoltán elítélték ezt az ellenszegülést, és cionista összeesküvésnek nyilvánították. Komoly gondok keletkeztek a Pártban és mindenki arra várt, hogy Kádár János véleményt mondjon. Erre a politikai Bizottság június 13-i ülésén került sor. Komócsin tűrhetetlennek nevezte a párton belüli cionista különállást, majd ezt követően Kádár beszélt. Kifejtette, hogy ez így tovább nem mehet (részlet a beszédből):
"A párttagság egy bizonyos kisebb része - ne értsen félre senki -, de bizonyos területen létező és nagy hatással bíró kis része nem kommunista módon viselkedett. S én ebből semmiféle faji dolgot nem akarok kihozni, és megértem, hogy nem mindenki előtt világos, hogy ki az agresszor, a támadó és bizonyos dolgokat meg lehet érteni, de ez nem jár együtt azzal az engedéllyel, hogy vitassák a párt és a kormány álláspontját ilyen döntő kérdésben, hogy ki mellett vagyunk és ki ellen harcolunk. .... rendszerünk életkérdése, hogy a párt intakt legyen és szilárd. És ha kevesebb lesz a párttag, az a kisebb veszély, mintha ingadoznak. Ezt nem szabad tűrni és megengedni. Tessék elképzelni, hogy a párttagoknak és a magyar állampolgároknak milyen rokonsága van a határokon kívül, legalább annyi, mint itt bent. És akkor a pártot osszuk fel izraeli szekcióra, felvidéki szekcióra, erdélyi szekcióra, és a Szovjetuniónak csak az marad, aki szovjet diáklányt vett feleségül?! Ha nagyon elszaporodnak ezek a tendenciák, rendszabályokat kell foganatosítani. MERT HOGY MI JÓ ÁLLÁSBAN HIZLALUNK EMBEREKET, AKIK KRITIKUS HELYZETEKBEN ÍGY LÉPNEK FEL, AZ NEM ENGEDHETŐ MEG. ÉS HA ÉN VALAHOL ÖSSZETALÁLKOZOM AZ IZRAELT SAJNÁLÓ EMBEREKKEL, NAGYON EL FOGOM VERNI RAJTUK A PORT."
Ez azok számára, akik ismerték Kádárt, ez életveszélyes fenyegetés volt. Ezt követően a cionbolsevisták háttérbe húzodtak, de nem adták fel a népi kommunisták elleni küzdelmet. Pénzügyi és kulturális vonalon támadták a rendszert (Aczél és Fekete). Sikeresen eladósították az országot, teret engedtek a dekadens nyugati kulturális rombolásnak, aláásták az erkölcsöket. Kádár Jánost fokozatosan elszigetelték, és Komócsin halála után Biszku is elcsendesedett. Megkezdődött az ország kirablásának az előkészítése, a népi vagyon megsemmisítése. 1989 után az ország fokozatosan a kezükbe került, a mélyszegénység és a kilátástalanság általánossá vált, és ennek következtében a liberálisokká vedlett cionbolsevisták a magyar nép történetének leggyűlöltebb vezető garnitúrájává váltak. A Munkáspárt 2006 ne hivatkozzon Kádárra, maradjon csak továbbra is a zsidó, koszos és bűzlő, tömeggyilkos Guevaránál, mint szimbolikus figurájuknál.
Kassai Ferenc