2013. április 11., csütörtök

Venezuela - a ”Köztársaság-művelet” utolsó 72 órája

Nicolas Maduro Venezuela ideiglenes elnöke a ”Köztársaság terv” kihirdetésével Venezuela területét tulajdonképpen öt teljes napig műveleti területté nyilvánította április 10.-15. között. Az április 14-én megtartandó elnöki választásokat Hugo Chavez politikai örököse, Nicolas Maduro valószínű elsöprő többséggel fogja megnyerni. Az intézkedés főbb pontjai a következők:
-A kolumbiai határszakasz teljesen lezárása. /az USA által pénzelt felforgató zsoldosok beszivárgásának ellehetetlenítése/
-Teljes alkoholtilalom érvénybe lépése /megakadályozva egy esetleges kontrol nélküli féktelen tombolás alatt, lehet az akár egy örömünnep is, a tömeglélektant kihasználva a tömeg befolyásolását idegen ügynökök által/
-Teljes fegyvertartási és fegyverviselési tilalom. Mindenkinek be kell szolgáltatnia legkésőbb április 10. - 23 óra 59 percig jogszerűen tartott lőfegyverét, aki nem a rendvédelmi szervek, vagy a hivatalos népi milíciák tagja. /fegyveres felforgató tevékenységek megakadályozása/
-Jelentősen megszigorították a repülőterek és kikötők ellenőrzését. /idegen zsoldosok, ügynökök bejutásának megakadályozása/
-A népi milíciák és a rendvédelmi szervek megerősített járőrszolgálatot adnak. A szolgálat kiterjed az olajvezetékek és olajfinomítók területére, az egész kommunikációs hálózat pontszerű és vonalas infrastruktúrájára, és a víz és energiaellátást biztosító vezetékhálózatra.
-Az összes tűzoltó behívása szolgálati helyére /így a szabotázsakciók végrehajtásának esélye, robbantás, gyújtogatás, kommunikációs vonalak elvágása, és minden egyéb tömegpánikot előidéző tevékenység, jelentősen lecsökken/
Ezek a megelőző intézkedések egy USA által megszervezett színes forradalom lehetőségét teljesen kizárják. Nicolas Maduro stratégiai megelőző művelete, az (egyelőre) öt napig érvényben lévő Köztársaság-terv teljesen rommá zúzza dédelgetett kis álmaikat. Pedig próbálkoznak. Nem is akárhogy. Nem is akármilyen jelöltet ültetnének Venezuela elnöki székébe. A választásokig hátralévő 72 órában erről adunk majd tájékoztató elemzést olvasóink számára. A választások után pedig majd gratulálunk Nicolas Maduro elnöknek. Mert máshogy már nem végződhet. Hála Istennek és a Köztársaság-műveletnek.
Gergely deák

WikiLeaks - Mennyire titkosak az amerikai diplomáciai táviratok?

A magyar katonai felderítés és hírszerzés számára nem jelentett megoldhatatlan kihívást ezeknek az üzenetváltásoknak a megfigyelése, és megfejtése. Egészen a kilencvenes évekig a magyar elhárítás rendelkezett azzal a képességgel, hogy az amerikai diplomáciai, katonai és haditengerészeti rádiókommunikációt figyelemmel kísérje és megfejtse - globális viszonylatban.
Ebben a vonatkozásban a magyarok a világ élvonalába tartoztak, és kevés ország rendelkezett ilyen jól felkészült szakembergárdával, amely rendkívül értékes információkat szolgáltatott a vezetés számára. Ez akkora feldolgozandó adatmennyiséget jelentett, hogy állandó feladatot adott az ezzel foglalkozó apparátusnak. Az így nyert adatok és információk a magyar katonai és államvezetés rendelkezésére álltak. Hogy aztán azok mit kezdtek ezekkel az információkkal, az már más kérdés.
Például lehetett velük - nevezzük így - hírszerzési barter műveleteket végrehajtani. Ez annyit jelent, hogy ha a magyar hírszerzésnek szüksége van valamilyen információra egy másik ország hasonló szervezetétől - és más úton nem lehet beszerezni - , akkor leülnek egy asztalhoz az illetékes 'szakik' és felajánlják a saját portékájukat, cserébe a másik fél birtokában lévő 'termékért'. Az a gyakorlat még az úgynevezett baráti országok között is működött a Varsói Szerződésen belül. Például a román elvtársakkal leültek, és néhány sör és kávé mellett megegyeztek. Érdekes, hogy a magyar elhárítás rendelkezett olyan adatokkal is, amelyeket még a szovjeteknek sem adtak át. Később a kilencvenes évek során az amerikaiak nem nézték jó szemmel, hogy ilyen hatékony 'konkurencia' működik Magyarországon, ezért nem lehet csodálkozni azon, hogy ezt az apparátust is szétforgácsolták és a kiváló szakembereket nyugdíjazták vagy szélnek eresztették.
Hogy miért érdekes ez manapság? Azért, mert a WikiLeaks által a minap közzétett korábbi amerikai diplomáciai táviratokért nem is kellene messzire menni, elég lenne szétnézni a magyar szolgálatok archívumaiban - a most megszellőztetett táviratok jelentős része minden bizonnyal ott is megtalálható.
Újszászi István

HAZAÁRULÓ HIVATALNOKOK FELJELENTÉSE ( A NÉPNÉL IS )

Alulírt Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (személyi szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit), okl. vill. mérnök, korábbi országgyűlési és tudományos akadémiai szakértő feltaláló, néhai Dr. Tejfalusy Béla táblabíró nagyapám és néhai Bartha Béla katonai vezető, majd rendőrfőnök nagyapám nevében is, miután ismerem az alapvető magyar létérdekek védelmére és a jogállamiság fenntartására az alábbihoz hasonló helyzetekben kifejtett főhivatalnoki intézkedéseiket, hivatkozva a Ptk. 484-87. § szerinti kárelhárítási jogomra, a következőt ajánlom megfontolásra a nem zsidó származású, és az emberi jogokat sértő mózesi és talmudi zsidó törvények magyarországi hatályon kívül helyezése feltétlen szükségességét elismerő zsidó származású magyar állampolgároknak is.
A hivatkozott dokumentumokat, a Nagyapáim hivatali döntéseivel kapcsolatosakat is, lásd a honlapjaimon. Ajánlom a HUN TV-s előadásaink megtekintését is.
Rogán Antal Fidesz alelnök nemrég előadta – rendkívüli hírként, a HÍR Tv-ben – hogy a FIDESZ-KDNP új Alaptörvénye érvénytelenítette az eddig érvényes Magyarországi Alkotmányt is, sőt az Aranybullát is. Vagyis azt a két alapvető törvényt, amelyek szerint Magyarország területi épségét kötelező megvédenünk, hazánk határain belüli területeit magyar tulajdonban kell tartanunk. Előtte megengedték, hogy a külföldiek cégei magyarországi területtulajdonokat vásárolhassanak, azokat ráfizetéssel nagyobbra cserélhessék, s hogy a cégek által megvett területeket a cégtulajdonosok az itt született gyerekeik magántulajdonába átírathassák (lásd a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1989. évi XXIV. törvényt). Nemrég a kettős állampolgárságot is engedélyezték, azt, hogy külföldi állampolgár a magyarországi törvények mellett más, azokkal ellenérdekű külföldi államok törvényeinek is alávetett legyen. Utána izraeli cégek korlátozás nélkül idetelepedését is megengedték (“liberalizálták”) Izrael és Európai Unió kötött kereskedelmi partneri egyezmény hazánkra kötelezőnek nyilvánításával. 1200 hektárig engedélyezték, hogy egy-egy külföldi cég magyar termőterületet vásároljon, s ezúton akár néhány ezer külföldi cég tulajdonosai itt született gyerekei magántulajdona lehet hazánk összes termőterülete, s minden más ingatlana is.
Áder János köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság is egyetért a Rogán Antal által hivatkozott alkotmánybírói állásfoglalással, ha attól azonnal nem határolódtak el. A Fidesz és a KDNP és egyéb pártok minden olyan parlamenti képviselője is egyetértett vele, aki megszavazta a hazánk területei külföldiek tulajdonába jutását lehetővé tevő új alkotmányt. Hazánk elleni hivatali bűncselekmény a Magyarország területi épségét és területei magyar tulajdonban maradását kötelezően előíró eddig érvényes két alaptörvényünk hatályon kívül helyezése, miközben hazánk vonatkozásában nem helyez(tet)ték hatályon kívül azokat - a zsidók fejében valamennyi más közösség törvényeit, így a magyarországi törvényeket is felülíró - mózesi és talmudi törvényeket, amelyek valamennyi magyar állampolgárságú vagy itt tartózkodó kettős állampolgárságú, vagy csak külföldi állampolgár zsidót hazánk területei kizárólagos zsidó tulajdonba juttatására és ehhez a nem zsidók irtására, kiűzésére is köteleznek. Nem az problémánk, hogy zsidó-e valaki édesanyja, hanem, hogy amíg hazánkban is hatályban vannak a zsidó törvények, amelyek minden zsidót köteleznek, hogy fajirtással szerezzen ingatlant tőlünk (teszik is, pl. a konyhasóhiányos, kálisóval mérgezett élelmiszerekkel, szennyezett ivóvízzel, egészségkárosító rovarokkal, lásd Mózes II.23./20-33. és V.7./2, 22. , Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap.).
Már csak egy kérdésre kell logikus választ adnunk: A hazai alkotmányozók miért nem érvénytelenítették a hazánkba letelepedni engedett kettős állampolgár zsidókra vonatkozóan sem azokat a mózesi és talmudi törvényeket, amelyek minden izraelitát valamennyi nem zsidó, így tehát a nem zsidó magyarok, cigányok, németek és mások tervszerű kiirtására, kirablására, vagyis hazánk területei fajirtás útján megszerzésére, tehát az ENSZ Emberi Jogi Törvényei kijátszására kötelezik?!
Budapest, 2013. 04. 11.

Vélemény az időjárásról, és a fronthatásokról

Nem tagadom azt, sőt egyetértek avval, hogy az ember tevékenysége káros, és egyre károsabb a környezetére. Viszont hadd szögezzek le előre két dolgot: a föld tud regenerálódni, az időjárás pedig nagyságrendekkel szélsőségesebb is lehetne. Ha alaposabban utánanéznének az emberek az elmúlt évtizedek, évszázadok, ne adjisten évmilliók időjárási csúcsértékeinek és átlagainak, érdekes következtetéseket vonhatnának le belőle. Ha egyszerre minden tömegpusztító fegyvert bevetnénk is egymás ellen, meglátásom szerint idő kérdése lenne, és valamilyen más formában, de az élet akkor is újra benépesítené a földet. Ott tartunk, hogy lassan már a lakosság akarja megszabni azt, mikor és mennyi eső essen. Sajnos ezt bizonyos országokban kémiai úton elő is idézik, és itt nem a kábítószert permetező meserepülőgépekről van szó (kondenzcsíkok, optikai csalódások félremagyarázása). 
De miért vagyunk ennyire érzékenyek az időjárásra? Beleértve azt is, hogy ha kisüt a nap, ha beborul az ég, ha hideg van, ha meleg - az az állampolgárnak hirtelen igen kellemetlen, és a közlekedési balesetek száma drasztikusan megugrik. Ma éppen kisütött a nap, és baleset baleset hátán városszerte. A válaszom erre az, hogy a technológiai fejlődés általában véve érzékennyé, gyengévé, és butává tette az egyéneket. Nem csak szellemileg, nem csak lelkileg, hanem fizikálisan is gyengévé, kényessé. Az allergia, a rák, a depresszió, és a frontérzékenység az én szememben civilizációs betegség. Egy rossz civilizációé. Nem kétlem, hogy előfordulhatott bármikor régebben is, de arányaiban ilyen tömegesen biztosan nem. 
Ez az emberi része, lássuk az iparit. 
A túliparosított, túlszabályozott, szétvegyszerezett, természetre tekintettel nem lévő, pazarló termelés persze hogy érzékeny arra, ha valami előre nem tervezett esemény történik. Túl van optimalizálva, és egyben le van árazva minden, ami alapvetően fontos lenne. Megfűszerezve némi irtózatos pazarlással, amire már valamiért nem jut szervezőerő. Az alapokra nem figyel, előre nem gondolkodik szinte senki. Nem egy-tíz éves távlatokban, hanem minimum ezer éves távlatokban kéne előre gondolkodni ahhoz, hogy az ember és a termőföld jelentős része ne váljon hosszabb ideig szinte használhatatlanná, beteggé. Az értékes ásványkincseket is be kéne osztani, és nem azon gondolkodni melyik aszteroidára kéne majd elmenni értük. Ezeknek az emberi és ipari problémáknak a megoldását a múltban kell keresni, a modern technikát pedig csak arra használni, amire való. Már tudjuk mit szül az ostoba materialista gondolkodás, mentsük ami menthető.
Ez a véleményem a globális felmelegedésről, termelési nehézségekről, és az embereket érintő káros fronthatásokról. 
Vésztői Gyula

A dollár felfalja a jent?

Minden közgazdasági elmélet egyben gazdaságpolitikai propaganda is, és minden gazdasági intézkedés egyben bizonyos érdekkörök küzdelme a gazdasági javak feletti hatalomért. Ezt nem árt észben tartanunk, ha valamilyen monetáris vagy fiskális politikának a megvalósulását látjuk.  A FED-et és a Világbankot nagyjából az a nemzetekfeletti érdekszövetség irányítja, amelyek alá tartozik minden független jegybank is, mármint az adott országtól és annak nemzetétől független jegybank, mint például a magyar is. Ezeknek az intézményeknek a vezetői csak és kizárólag a nemzetekfeletti-világbanki (cionista-szabadkőműves) szervezeteknek szolgálnak és tőlük fogadnak el utasítást.
A gazdasági problémák súlyosbodásakor (most tekintsünk el attól, hogy mesterséges vagy természetes válságról van-e szó) a nemzetek feletti pénzügyi szervek a nagyobb gazdasági központokba pumpálták a pénzeket oly módon, hogy a jegybanki alapkamatokat a számukra kevésbé fontos országokban felemelték, a központi gazdaságok országaiban lecsökkentették, Nagyon érdekes, hogy amíg nálunk emelkedett a kamatláb, az USA-ban csökkent, gyakorlatilag nullára esett. Közgazdász-propagandisták hada gyártotta az elméleteket, hogy ezt miért kellett így csinálni, és alaposan meg is magyarázták az embereknek, elsősorban azoknak, akik ennek kárát látták. Persze ahol kevesebb pénz maradt, ott hiteleket kellett felvennie a cionistáktól az adott ország kormányának, hogy egy olyan gazdaságot működtessen, ahonnan cionista utasításra kiszivattyúzták a pénzt (hiszen ezt a független jegybank intézménye lehetővé tette). A hitelek feltétele pedig a privatizáció volt, olyan stratégiai iparágak, szolgáltatások eladása, amelyek alapvetően lehetetlenítik el az adott társadalom, nemzet életét. Vízművek, áram, és még sorolhatnánk. Nagy tanulsága ez annak, hogy a független jegybank intézménye egy óriási baromság, mindig is az volt. Vagy nemzetállam van, vagy a nemzettől független (vagyis cionista) jegybank, ami bármikor kifoszthatja kénye-kedve szerint az országot - a kettő nem fér meg együtt.
Japánban most újabb pénzügyi bravúr készül állítólag. A defláció és infláció jelenségei is érdekesek és sokféleképpen értelmezhetők, de ezekbe most ne menjünk bele. A lényeg az, hogy a japán jegybank és japán közgazdasági reakciókat látva elgondolkodik az ember: miért most? Most, amikor óriási veszélyben a dollár, hiszen hatalmas gazdaságok csökkentik a dollárelszámolásban a részesedésüket, vagy állnak át más csereeszközre a dollárról. Japán államadóssága jobbára dollárban kifejezett, lehet, hogy igen hamar elértéktelenedne az az államadósság, és nem is kellene csinálni semmit, és a japán gazdaság hirtelen nagyon megerősödne. Esetleg a reform még be is jöhetne, ha azt gyanítanánk, hogy a japán jegybank nemzeti, és nem a nemzetekfeletti (cionista) pénzdiktatúra fiókvállalata. Amikor azt halljuk, hogy a gazdasági-pénzügyi művelet kockázatos, azonnal arra gondolunk, hogy nem fog bejönni. Miért? Mert a cionista cégkirendeltség, a jegybank nem fog cionistaellenes lépéseket tenni. Viszont nemzetelleneseket fog, és még meg is magyarázza, hogy ezt meg kell tenni, bármilyen kockázatosnak is tűnik.
No de mi van, ha a kockáztatás balszerencséssé válik, és a nagy dolláradósság mellé Japán még egy pénzügyi összeomlással is szembenéz? Levágják Japánt, mint egy kövér disznót, mint Spanyolországot és Görögországot, Olaszországot és Írországot, Portugáliát. A semmiből a cionistáknak hatalmas bevételei lesznek, adósrabszolgák millióival, ingyen elvihető földekkel, gyárakkal, házakkal, de tulajdonképpen bármivel, amit el lehet adni, függetlenül attól hogy mozdítható-e vagy sem. Japán a világ egyik legnagyobb gazdasága - bőséges zsákmány lehet az amerikai hiénáknak. Pontosan olyan nagy, ami valamelyest ellensúlyozhatja a hihetetlen méretű dollárértékesítés miatti bevételkiesést. Az amerikai közgazdász-propagandisták majd megmagyaráznak mindent. A közeljövőnek egy igen fontos kérdése, hogy a dollár felfalja-e a jent?
Tálas András

Új Atlantiszt fedeztek fel Oroszországban


atlantiszAz egyik orosz ipari város egy része folyamatosan süllyed, az utakon megjelenő hatalmas gödrök elnyelik az autókat.
Samara városa Oroszország déli részén, a Volga folyó partján fekszik, ipari városként tartják számon. A település folyamatosan süllyed, a lakók az utóbbi időben az aszfaltúton és a járdákon megjelenő gödröktől rettegnek. A gödrök annyira nagyok, hogy könnyedén eltűnhet bennük egy autó is. A lakók aggódnak a jelenség miatt, és egy petíciót is indítottak, amivel arra kérik a hatóságokat, hogy valamilyen úton mentsék meg a várost.
Forrás: posztinfo.hu

Dél-Jemen: kis nép - nagy példa

”Jemen hivatalos fővárosában, Sana’a-ban tízezrek tüntettek a Szaúd-Arábiába menekült volt elnök, Ali Abdullah Saleh és családja kiadatását követelve 2013.04.09.-én.” Ennyi a hivatalos hír. Jemenben nagyobb városaiban 2013 kezdete óta folyamatosak a kisebb-nagyobb tüntetések. Ezeknek célja a 2014-es (USA által kontrollált) választásokra készülve a dél-jemeni nemzet függetlenedési törekvéseinek jelzése a jelenlegi hatalmi elit felé, illetve a volt és jelenleg is hatalomban ülő vezetők azonnali kizárása és felelősségre vonása.
Miért foglalkozunk egy tőlünk több mint 8000 km-re, teljesen más geopolitikai régióban és kultúrkörben lévő, hatalmilag jelenleg tényezőnek egyáltalán nem mondható kis népességű nemzet dolgaival?
A mai dél-jemeni nemzet több mint 4000 éves civilizációs hagyományokkal büszkélkedhet. A területén nagyon magas kulturális-technikai-államigazgatási szinten álló királyságok szerveződtek ezekben az időkben. Ezek közül a legismertebbek Sába és Hadramut. Fejlettségük mutatójaként elég annyi, hogy kiépítették illat és fűszercikkekre alapozott saját kereskedelmi útvonalaikat (kitűnően megszervezett logisztikai csomópontokkal), átrakodókkal és postarendszerrel. Saját írást fejlesztettek ki, és 3000 évvel ezelőtt az akkori világ mérnöki csodájaként számon tartott völgyzáró gátat építettek. Majd a királyságok népeinek utódaiból az iszlám kultúrkör legerősebb és legjobb harcosai lettek. Ez volt róluk a vallást megalapító Mohammed próféta véleménye. A dél-jemeni nemzet kezdeményezte és vitte győzelemre az egész Jemen felszabadításáért indított antikolonizációs háborút az angol gyarmaturalom és az őket kiszolgáló korrupt hadurak ellen.
Ezzel szemben az észak-jemeniek egy szedett-vedett - ki tudja honnan jött népség. Kinézetre is elkülöníthetőek az egységes dél-jemeni típustól. Semmilyen hagyományuk nincsen a khat nevű kábítószer-növény termesztésén és rágcsálásán kívül. Elamerikanizálódásuk mára teljesen lezajlott, fiataljaik az internet-kávézókban egész nap a pornó oldalakat böngészik. A dél-jemeniek élesen megkülönböztetik magukat tőlük, és van is külön szavuk az északiakra: ”az oda való”- mondják rájuk.
A dél-jemeni nemzet által benépesített területeket földrajzilag lefedő Jemeni Demokratikus Köztársaság USA segítséggel történt elfoglalása (1994) óta (melyet az amerikaiak Boris Jelcin volt orosz elnöknek sok mással egyetemben nyugodtan megköszönhetnek), a déli régióban található ásványkincsek (főként kőolaj) kipumpálása folyik. A régió infrastruktúrája az elfoglalás óta nem hogy fejlesztve nincs, de még a katonai műveletek által okozott károkat sem állították helyre. A déliekre ráuszították az Al-Qaida-t, és az USA által véghezvitt légicsapások a ”nagy terror elleni háború” ürügyén folyamatosan zajlanak. A délieket ezzel is rákényszerítve területeik elhagyására, és az észak-jemeniek által lakott városokba költözésre, hogy ott mint olcsó munkaerő szolgáljanak. Az északiak az USA erőteljes támogatásával így próbálnak parazita módon egy velük semmilyen formában egy lapon nem említhető népen élősködni.
Egy 4000 éves nemzetet azonban egy rablóbandának soha nem fog sikerülni kiirtani amíg abból a nemzetből az utolsó ember még életben van. A dél-jemenieket nem sikerült megtörni. A ”coca-cola demokrácia” alattomos ráerőszakolási kísérlete, és az USA terrorista bombázásai a mai napig hatástalanok. Ez az alig 2.5 millió embert számláló népcsoport képes volt ellenállni a mai napig a régióban iszonyatos túlerőben lévő cionista világrend nyomásának és erőszakos asszimilálási kísérletének.
Az ”arab tavasz” elnevezésű Nyugat által irányított folyamat az országban az észak-déli ellentétek miatt robbanásig feszült helyzet levezetésére szolgált. Ali Abdullah Saleh elnök hosszan tartó egyezkedések (értsd töketlenkedések) után az összelopott pénzzel Szaúd-Arábiába repült.
Ali Abdullah Salehet az atlantista tömb beáldozta a régióban lévő erőpozíciójának megtartása érdekében. Helyére pedig a cionisták betették újabb talpnyalójukat. Nem volt meglepetés, valójában semmi nem változott. A hatalomba nyugati segítséggel beültetett ember, Mansur Hadi egy igazi hataloméhes köpönyegforgató gennyláda, olyan Orbán Viktorhoz hasonló figura. A hidegháború alatt Nagy-Britanniában járt katonai akadémiára, majd Egyiptomban Anwar Sadat elnök idején kapott továbbképzést. Ezután a Szovjetunióban tanulhatott parancsnoki ismereteket (amiért örök hálával tartozik az oroszoknak), és mint a patkány menekült el a nemzetét Sadathoz hasonlóan eláruló Nasir Muhammed volt dél-jemeni elnökkel az észak-jemeni kormány védőszárnyai alá 1986-ban. A déli hadsereg struktúráját jól ismerve nagy segítségére volt az északi vezetésnek az 1994-es háborúban. Volt bajtársait elárulva megkapta jutalmát, az akkori elnök Ali Abdullah Saleh megtette elnökhelyettessé.
Anwar Sadat annak idején megkapta amit megérdemelt. Ali Abdullah Saleh most a szaúdiaknál húzza meg magát, úgyis mondhatnánk a patkány lyukat váltott, de az új patkánylak gazdái erősebb és ravaszabb állatok mint ő. Nasir Muhammed egy trottyos vén idióta, aki huszonhetedik senki lett egy cionisták által mozgatott bizottságban, és csak a korára való tekintettel nem tették még el láb alól. Mansur Hadinak pedig meg vannak számlálva a napjai.
Mert Dél-Jemen egy erős erkölcsi-szociális-civilizációs alapokon álló társadalom, amely bármikor képes országot építeni. Ez nemcsak lehetséges, de történelmi szükségszerűség is, és akkor Mansur Hadi tündöklésének vége. Mert a férgeknek és árulóknak ez a sorsa.
Gábor deák