2012. április 9., hétfő

Banki számviteli trükkök, adómentes közjegyzők, végrehajtók, hol élünk ?

ÉBRESZTŐ MAGYAR !Magyarország hivatalos pénzneme a forint. Ezt ne felejtsük el!!! Nem Chf, nem euro és nem japán yen !!! Amiről 12 éve hallgat a politika és a Bankszövetség. … Nem fárasztjuk a tisztelt olvasókat a banki könyvelés egyszerű halandó számára érthetetlen műveleteivel, néhány gondolat a teljesség igénye nélkül:2000.évi C. törvény a számvitelről 15. § (3) A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésük meg kell, hogy feleljen az e törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak (a valódiság elve).


A nyilvántartásban devizában rögzített tételek megsértik a valódiság elvét, hiszen a magánjogi szerződés keretein belül csak forintösszeg mozog mind a hitelnyújtáskor, mind a törlesztéskor, nincs valóságos devizamozgás, egy képzett, számított, virtuális devizaösszeg szerepel benne.A hitel teljesítéskor a forintértéket a deviza árfolyammal osztották, a maradvány devizaértéket viszont a devizaárfolyammal szorozzák. Ebből eredően mind a tartozás devizaértéke, mind a tartozás forintértéke valótlanná válik. Ez jelenik meg abban az ellentmondásban, hogy a törlesztés ellenére, a kezdeti értéknél magasabb a fizetendő maradék tartozás értéke.Minthogy a forintban történő folyósítást egyszerűen devizakövetelésként veszik nyilvántartásba, és ezzel jön létre a devizában nyilvántartott, tehát a deviza alapú hitel. Ha azonban e mögött nincs valódi devizafelvétel, valódi átváltás a hitelnyújtás kezdetétől kezdve, akkor pusztán a devizában való nyilvántartásba vétel polgári jogi értelemben nem teremt jogalapot arra, hogy fiktív kockázatok költségeit követelni lehessen az adóstól.

Ezzel dupla hasznot tudnak realizálni.


A bankoké a kamatkülönbözet, a teljes árfolyamkockázatot pedig áthárítja és megfizetteti az adóssal. Ez a CHF és HUF közötti holtbiztos kamatkülönbözet az utóbbi években 7-8% extra kamatnyereséget hozott a bankoknak.


És ez csak egy spekuláció eredményéből adódott, a betétesek pénzének kihasználásával. A spekuláció negatív hatását (időközbeni árfolyamkockázat) pedig az adós kénytelen fizetni. Szakmai nyelven ezt derivatív swap ügyletnek nevezik.„Devizában történő nyilvántartás” nem más, mint a jogalap nélküli átváltási marzsok beszedése.Kérnénk, jelentkezzen az az adós,- akár lakás, gépkocsi,- vagy szabad felhasználású hitelt vett fel-akivel egyedileg megtárgyalta prudens pénzintézete, hogy felvett hitelét fiktív számla ügyletekből kívánják finanszírozni, illetve biztosítékként használják fel ezen ügyletekhez!!! Kérnénk, jelentkezzen az, aki kifejezetten és visszavonhatatlanul ehhez közjegyzői okiratban egyoldalú kötelezettség vállalással hozzájárult!
Felkérnénk a Bankszövetség munkatársait, kormánypárti és ellenzéki politikusokat pártállástól függetlenül-valaki válaszoljon egyértelműen mellébeszélés nélkül az alábbi kérdéseinkre akár személyes találkozó keretében, akár a médián keresztül:-Önök szerint valóban megáll az-az állításuk , hogy a szerződéskötés előtt, és alatt a laikus ügyfélnek, kívülről kellett volna fújni a Hpt.-t, a Ptk.-t, a 250/2000.(XII.24.)kormányrendeletet, a Számviteli törvényt, PSZÁF ajánlásokat, PSZÁF és MNB elemzéseket, GVH jelentéseket, Bankszövetségi hírleveleket, PSZÁF vezetői körleveleket?Mennyire tartozik a prudens hitelezés tárgykörébe az olyan ügylet, amelyben:- az összegszerűség folyamatosan növekvő és irreális volta miatt a hitel visszafizethetetlen, nem beszélve arról, ha az adós kényszerből a pénzintézet „fizetési könnyítéseit” igénybe veszi- nem tájékoztatnak a ténylegesen fizetendő összegekről, még becslés szintjén sem,

- a hitel tárgyának értékét rövid idő alatt meghaladja a még fennálló hitel összege, a virtuális, ellenszolgáltatás nélküli többletkövetelésnek köszönhetően,- a virtuális, nem létező és indokolatlan árfolyam különbségből adódó többletköltség nem fizetése esetén, az adós nemcsak az addig befizetett összegeket és a fedezetet veszíti el, hanem a jogügyletben nem szereplő egyéb értékei és ingóságaira is igényt tart a bank és a végrehajtó,- az adós a szerződés lényeges részleteiben semmilyen módosítást nem eszközölhet, kizárólag a bank által diktált feltételek szerint- maga a részletes szerződés egy átlagembernek értelmezhetetlen és érthetetlen,

a fentiek miatt a hitelezőnek már a jogügylet megkötésekor tudomással kellett bírnia arról, hogy a cél csak az adós bankhoz való kötése hitelezői extra profit folyamatos megszerzése mellett.-a szerződés nem tartalmazza azt az összeget sem, amelynek elérése esetén az adós a szerződéstől hátrányos következmények nélkül elállhat.A konkrét termék ismerettel rendelkező professzionális pénzügyi intézménynek lehetősége volt a jövőbeni kockázatok elemzésére, különös tekintettel arra, hogy összevesse azt a hiteladós kockázattűrő képességével, és meghatározza a kívánatos kockázat mértékét úgy, hogy a hitel kihelyezését követően is igazolni tudja, hogy a betétesek pénzét a törvényeknek megfelelő módon, gondos gazda módjára kezelte.Amennyiben feltett kérdéseinkre nem kívánnak egyértelmű és világos érthető válaszokat adni, úgy kell tekintenünk, hogy Önök a „deviza alapú” hitelekkel rendelkező, több százezer állampolgárt prédának dobták oda a kereskedelmi bankoknak. Feltevésünket sajnos igazolni látszanak a rendőri kommandós sereggel történő jogtalan kilakoltatások, vonatkozik ez természetesen a rezsi és díjhátralékosokra is.Az Önök hozzáállását bizonyítja a 2012.02.28.-án készült szégyenletes jegyzőkönyv.Sajnos meg kell ismételni a svájci jegybank elnök 2004 nyarán feltett kérdését: Tudják Önök, hogy mit csinálnak?
További kérdések:

Milyen jogon játszanak magyar családok, gyermekek, idősek százezreinek az életével?


Mit csinálnának Önök, amikor szüleik, gyermekeik néznének farkasszemet az arany ékszerekkel felcicomázott végrehajtóval és a hozzájuk hivatalosan kirendelt jogszabályokat nem ismerő rend őreivel?


Melyik jogszabály jogosítja fel Önöket arra, hogy virtuális soha fel nem vett összegekért üldözzék a bankok és a végrehajtók rendőri segédlettel életük végéig a magyar családok százezreit?Erre vonatkozó utalást nem találtunk sem a Szent Korona Tanban, sem az Alkotmányban sem az Önök által megalkotott Nemzeti Hitvallásban sem az Alaptörvényben.Fentiek alapján utoljára kérjük Önöket, hozzák meg azokat az intézkedéseket, melyek megállítják a társadalmi katasztrófát Magyarországon. Első lépésként azonnal állítsák le a bármilyen okból történő jogtalan kilakoltatásokat!Ismételten feltesszük a kérdést Önök nem látják, vagy nem akarják látni, hogy időzített társadalmi bombán ülnek, ami előbb-utóbb robbanni fog?Amennyiben nem teszik meg a szükséges lépéseket, reméljük lesz aki vállalja a felelősséget érte, nem úgy mint a családokat és az országot romba döntő „deviza alapú” hitelezésért!!Végrehajtók, közjegyzők: “2004. január 1-sejétől az önálló bírósági végrehajtó és a végrehajtói iroda főtevékenysége tekintetében az 1992. évi LXXIV. Törvény 4/a. § alapján nem minősül adóalanynak.”

A közjegyző szolgáltatásaink SZJ száma: 74.11.15.0, azonban a közjegyző az Általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. Törvény 4/a. § (2).bek. értelmében nem minősül adóalanynak, vagyis ÁFA körön kívüli (ÁKK) szolgáltató. A közjegyző az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. Tv. 178.§ 29.pontja értelmében olyan vállalkozó, aki törvény felhatalmazással és igazságügyi miniszteri kinevezés alapján működik, így egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkezik.Kérdezzük mi, amíg egy tisztességes magyar állampolgár a verejtékkel megszerzett munkája után adót és járulékot fizet / lehet, hogy nettó 47 ezerből kecsketartással/ addig törvényhozóink milyen jogon merik megkülönböztetni a végrehajtókat, közjegyzőket/ akik nem 47 ezer forintból és kecsketartásból élnek, / a tisztes állampolgároktól, akik adót fizetnek.Milyen jogon van ez a csendben elhallgatott privilégium?Megszoktuk már, hogy kérdéseinkre választ nem kapunk, drága idejüket válaszadásra ne pazarolják!Tisztelt Döntés Hozók, igaz lassan, de mára már felébredt a magyar, jogainkat kitanultuk, a folyamatos, tudatos megtévesztésekre, átvágásokra rájöttünk .Hisszük, hogy társadalmi összefogással ezt a féktelen, jogtalan, minden törvény felett álló kizsákmányolást meg lehet állítani.Teszi ezt mindenki azért, hogy szüleink, gyermekeink szemébe tudjunk nézni és egy normális, emberhez méltó életet tudjunk élni. Reméljük, aki eddig nem ébredt fel, ezek után felébred és megteszi azt, ami kötelessége a családjával, saját magával, ezáltal másokkal szemben is.ÉBRESZTŐ!!!
Tisztelettel: Jakus Mariann, Kirchner Gézáné

Mozgalom a Hitelesek Törvényes Jogaiért

Nemsokára 500 Ft lesz a benzin

2009-ben még a "válsággal" magyarázták, hogy a benzin kiskereskedelmi ára átlépte a literenkénti 220 forintot, majd sokan a "válság enyhülésével" azt gondolták, ez az ár irreálisan magas, az árak a közeljövőben normalizálódnak. Azóta a benzin ára megduplázódott. A 450 forintos átlagárat az észak-amerikai olajkitermelés csökkenéstől az Irán körüli geopolitikai feszültségekig mindennel magyarázzák, egy valamiről feledkeznek csak meg: a benzin árának 21%-a ÁFA, 27%-a jövedéki adó. Ha Ön elmegy tankolni, minden második forintját közvetlen az Orbán-kormány kiadásaira adja.
Az olaj ára a közelmúltban több világpolitikai eseménynek köszönhetően is emelkedett. A líbiai NATO invázió, a csővezeték-robbantások Jemenben, a szudáni export akadozása, az iráni olajexport csökkenése mellett a kanadai és az északi-tengeri kitermelés csökkenése is az olaj árának emelkedéséhez vezetett. Ezek az emelkedések többnyire átmenetiek, de minden egyes ilyen esemény alkalmával az olajvállatok a megemelkedett árakat ráterhelik a továbbadott termék árára, így a közvetítők már magasabb áron veszik. Közvetítők hálózatán keresztül a kisebb emelkedések tovább emelik az árakat, és mikor egy-egy ilyen esemény után a helyzet normalizálódik az érintett térségben, se az olajvállalatok, se a közvetítők nem mondják azt, hogy "olcsóbban veszem, olcsóbban adom tovább", hanem zsebre teszik az olcsóbb beszerzés miatti többletnyereséget.
Ami a lakossághoz ebből eljut, az az 5-6 forint benzináremelést követően az 1-2 forintos benzinár csökkenés, amit egy-két hónapon belül újabb 5-6 forintos emelés követ. Ehhez csak hozzáadódik az, hogy a közvetítők többnyire olyan nemzetközi vállalatok, melyek a magyarországi közvetítőnek már eleve a nyereség ráterhelésével értékesítik az üzemanyagot, így annak nem sok választási lehetősége van. A fent említett és hasonló események mind egy-egy lépcsőfok ahhoz, hogy idehaza a benzin kiskereskedelmi ára egyre magasabbra kússzon.
Magyarországot nem csak az importfüggőség sújtja, hanem a Likud testvérpártjának gazdaságpolitikája is. Ez a kettő együttesen azt eredményezi, hogy ha az olaj árának emelkedése miatt a benzin kiskereskedelmi ára is emelkedik, minden 1 forintnyi áremelkedés ürügyén a kormány is megsarcolja a vásárlót egy forinttal. Ha Ön elmegy tankolni és 22000 forintot fizet, abból 10000 forintot a kormánynak fizet.
Felesleges másik pártban gondolkozni, mert Ön akkor is a kormánynak fizetne. Az eddigiek alapján mindig egyre többet.
Ahogy a magyarországi kiskereskedő a beszállítási árak emelkedése miatt, a mindenkori demokrata kormány is kényszerpályán van a befektetőktől való függőség miatt. A kapitalista rendszer sajátja, hogy a befektetők pénzelik az államot, és a befektetők csak hiteleznek az államnak, aminek sokszorosát közvetlen vagy áttételesen az állami költségvetésből kapják vissza. A kormány mozgástere így egyre szűkül, és még ha szándékában is állna, a jelenlegi rendszer keretein belül akkor sem tehetné meg, hogy állami beavatkozással csökkentse a benzinárat.
Egy 500 forintos benzinárral a többség még el-elingázik a munkahelyére, de a folyamat végén ott van az eddig viszonylag kényelmesen élőknek az autó elhagyása, a tömegközlekedési vállalatoknak pedig a biztos csőd. Ezek a tényezők pedig szép lassan érlelik a rendszerváltást, akár tetszik ez a pártban és adósságban gondolkodóknak, akár nem.
Fenyvesi Áron

Hogyan tovább Törökország?

Folyamatosan jelennek meg az újabb és újabb elemzések a törökországi politikai anomáliákkal kapcsolatban, mivel az ankarai politika olyan, mint egy billegő hajó, amiről senki nem tudja merre is tart. Ez elsősorban azért van, mert mindenki úgy viszonyul a kérdéshez, hogy vagy az egyik, vagy a másik nagyhatalmi erőtérhez köti egy ország vagy régió politikai elhelyezkedését. Törökországgal kapcsolatban korábban már megállapítottuk, törekvései arra irányultak, hogy kialakítsa a saját térségi hatalmi pozícióit. Ehhez egy nagyon kényes vonalon kellett volna egyensúlyoznia, ahol rendkívül nehéz megtalálni azt a keskeny mezsgyét, ami elvezeti céljához.
Úgy tűnik, a török politika ebben a játékban nem tudott teljes sikerrel játszani. Ebbe beleszólt az is, hogy éppen egy olyan időszakban kezdett ebbe a műveletbe, amikor a nagyhatalmak között elkezdődött egy pozícióharc, illetve a világ gazdasági szerkezetének átalakulása miatt egy politikai átalakulás is. Ebben a kiéleződött helyzetben a török politika mozgástere meglehetősen leszűkült. A muszlim vallási beállítottság miatt - ráadásul az utóbbi időben pont a vallási vonal erősödött Törökországban - hatalmas nyomás nehezedett az ország vezetésére az egyre szembetűnőbb izraeli kapcsolatok miatt. A NATO-tagság és az USA-partnerség az országon belül is hatalmas feszültségek gyújtópontjai.
Az éles fordulat akkor következett be a török vezetés politikájában, mikor a segély-flottilla hajóján az izraeli kommandósok megöltek kilenc civilt, akik török állampolgárok voltak (hogy a flottilla szervezésének mennyire volt provokációs célja, és ebben a török kormány mennyire volt aktív, az még kérdés). Erdogan miniszterelnök elérkezettnek látta az időt, hogy ezt az ügyet kihasználva lépéseket tegyen Izrael politikai meggyengítésére, valamint saját pozícióinak és Törökország regionális hatalmi helyzetének megerősítésére. Mindazonáltal Ankara pillanatok alatt egy izraeli ügynökök és pénzemberek által feltüzelt környezetben találta magát, amellyel párhuzamosan újra felszínre került a kurd kérdés merényletek és robbantások formájában, majd Görögország – mely lassan önálló államisággal sem rendelkezik és EU protektorátussá válik, vagyis cionista bábállam - szította újra a már-már csitulni látszó területi vitákat, nyilvánvalóan izraeli közbenjárásra.
Az egyes arrogáns nyugati hatalmak által szított és támogatott szíriai polgárháborús helyzetet Ankara arra akarta kihasználni, hogy Szíriát átmenetileg meggyengítve saját hatalmi befolyását kiterjessze a térségre. Ám ennél a pontnál megfeneklett a törökök erre irányuló művelete. Közben tovább erősödött a cionista presszió Törökországra, megtörténtek az első robbantásos merényletek (először egy rendőrségi bázist, majd olajvezetéket ért támadás). Kimondatlanul is, de mind a közvélemény, mind a politika tisztában van vele, hogy az izraeliek állnak mindezek mögött. Amiért a török vezetés patthelyzetbe került az nem más, mint hogy az ország NATO-tagsága miatt amerikai nyomás alá, a szíriai események miatt pedig orosz nyomás alá került a kormányzat, valamint nem hagyhatják figyelmen kívül a Szíriát támogató másik regionális középhatalom, Irán érdekeit sem (a NATO radar telepítése amúgy is ütközőpont a két ország között).
Asszad pedig egy hatalmas huszárvágással kijátszotta a kurd ütőkártyát. Kurdisztán, amely politikai határokkal nem rendelkezik, egy négyfelé széttagolt terület (Irak-Irán-Szíria-Törökország). A legkeményebb elbánásban Törökországban részesülnek, mivel Ankara semmiféle politikai engedményre nem hajlandó. A Kurd Munkáspárt néven tömörülő ellenállás komoly katonai erőket köt le az országban. A török hadsereg hadműveleteket hajtott végre a kurdok ellen még iraki területen is. Most, hogy katonákat képezett ki Szíria ellen, és nem titkolt szándéka a szíriai vezetés megdöntése, Asszad kijátszotta Törökország ellen a kurd kártyát, és meglengette a kurdok előtt a teljes autonómia lehetőségét. Ez hatalmas engedmény lenne, ugyanis merőben új politikai helyzetet teremtene a térségben. Amit eredetileg a zsidók akartak felhasználni Erdogan ellen, azt Asszad tudta a leghatékonyabban meglépni. A másik nagy érvágás a törökök számára az iráni gazdasági kapcsolatok elvesztése lenne. Irán legfelsőbb vezetője, Khamenei ajatollah Erdogan legutóbbi iráni látogatása során a miheztartás végett közölte Irán álláspontját Szíriával kapcsolatban – Szíria része a közel-keleti anti-cionista frontnak, amelyhez Törökországnak is igazodnia kell és ezért Szíriában semmiféle rendszerváltozást nem tartanak elfogadhatónak.
A török gazdaság dinamikusan fejlődik, és a Törökország előtt lebegtetett EU-tagság ma már csak retorikai szinten kerül elő. A török ipar elsősorban nem eladni tud az EU-ban, hanem az ország olcsó munkaerőt jelent a nyugati és izraeli cégek számára, valamint egy újabb kifosztható területet. Törökország tehát olyan országokkal kíván gazdasági kapcsolatokat építeni, ahol termékeit el tudja adni, így megfelelő tőkéhez jut a fejlesztésekhez. A Nyugat az EU-n belül nem ezt a szerepet szánta nekik. Így a másik lehetőség, hogy elvesztik felvásárló piacaikat újabb csapás lett volna Ankara számára.
Ezek a lehetőségek, valamit a rakétapajzs miatt kialakult kényszerítő tényezők, a török vezetést úgy tűnik újabb irányváltoztatásra kényszerítik. Ankara már rájött arra (és ezt komoly politikai és gazdasági szakértők is alátámasztották, legutóbb a Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Egyetemének professzora nyilatkozott hosszabban erről), hogy a térségben politikai befolyását csak Izrael ellenében tudja növelni. A tavalyi 'arab tavasz' kapcsán Ankara növelni akarta befolyását az iszlám világban, de ezt is csak úgy tudja megtenni, ha ezzel együtt felvállalja, hogy szembe kerül Izraellel. Ez nem választási lehetőség, hanem tény, illetve kényszer. Akár Észak-Afrikában, akár a Közel-Kelet arab térségeiben akar terjeszkedni politikailag, a vallási ellentét és a palesztin kérdés miatt az izraeli ütközőpont minden esetben jelentkezni fog.
Akár a saját belpolitikai nyomás, akár a külpolitika kényszeríti Törökország vezetését, de újabban ismét erősödtek az Izrael elleni kirohanások. A szíriai kérdést legszívesebben lezárná gyorsan és csendben Ankara, erre azonban nincs lehetőség. Az iráni látogatás, és Erdogan Khamenei ajatollahhal folytatott eszmecseréje nyomán talán megtalálja a kivezető utat a jelenlegi patthelyzetből. Olyan markánsan avatkoztak bele a szomszédos Szíria ügyeibe, hogy itt komoly lépéseket kellene tenniük a szíriai vezetéssel és a keleti blokkal (BRICS) szemben.
A minap kezdődött tengeri hadgyakorlat, az "Anatóliai Sas", Törökország egyik legrangosabb hadgyakorlata. Mint NATO-tag, eddig az Egyesült Államok és Izrael (kvázi-NATO-tag) is részt vett. Most mindkét ország távol maradt a hadgyakorlattól, sőt Görögország Izraellel kezd saját katonai hadgyakorlatba, melyhez az USA is jelezte csatlakozását. Ez már egy látható szembenállás az amerikaiak és a törökök között. Görögország érzékelve a két (cionista) ország támogatását, meglehetősen felbátorodva nyíltan háborús provokációt folytat Törökországgal szemeben. A NATO lokátorok kérdése egy érdekes pontja ennek az egész huzavonának. Látszólag a front két oldalára került az USA és Törökország, miközben Törökország területén üzemel a NATO lokátor?
Ebből is látható, hogy Ankara első sorban a saját befolyásának növelésével foglalkozik, és ennek érdekében akar kihasználni minden lehetőséget. Mindazonáltal ismét emlékeztetünk Medvegyev elnök tavalyi nagy jelentőségű beszédéhez: vagy itt, vagy ott, de nincs kettő között, nincs kétkulacsos politika. Bizony a jelenlegi világhatalmi átrendeződések újra két (illetve több) pólusú rend kialakulását jelzik, melyben meglehetősen nehéz a kettő peremén billegni. Az utóbbi hetek eseményei látszólag a kelet felé terelik Ankarát. Erdogan egyre szembetűnőbben próbálja a szíriai rendezés oroszok által támogatott és javasolt formáját felkarolni. Emellett katonailag is szembekerülhet az izraeli féllel, ezzel együtt az amerikaiakkal is. A Ciprus körüli feltárt gázmezők gazdasági alapot is adnak e mellé, amire minden nyugati hatalom - a görögökön keresztül az EU, az USA és már Izrael is rátenné a kezét. Ám Törökország saját magának akarja a ráeső részt, így nem fogja annyiban hagyni a területet. A tengeri határok kérdése vitatott, és egyik fél részről sem elismert, vagyis a gázmezők elhelyezkedése is ütközőpont. Mind a görög, mint a török hadgyakorlat ilyen jellegű katonai konfliktust igyekszik modellezni.
Az utóbbi hetekben látható tehát, hogy újra erősödik az Izrael-ellenesség, és a politikai megnyilvánulások egyre kritikusabbak a nyugati politikával, illetve Tel-Avivval szemben, de a helyzet még képlékeny, és csak remélni tudjuk, hogy Törökország végre a megfelelő "pályára" tud állni, és a jó oldalon fog kikötni.
Juhász Pál


Török politikus: a Nyugat háborúba sodorja Törökországot

 Mustafa Kamalak, a török Saadet Partisi párt vezetőjének vasárnapi kijelentései mutatják, hogyan alakul a politikai helyzet Törökországban. A párt vezetője beszédében a Nyugatot tette felelőssé az Oszmán birodalom széthullásáért, mondván, hogy az Oszmán birodalom a Nyugat manipulációi miatt lépett be az első világháborúba, aminek egyetlen célja volt, hogy a birodalom romjain létrehozhassák Izraelt. A történelmi vonatkozással párhuzamot vonva felhívta a figyelmet arra, hogy a Nyugat most is Törökország destabilizálására törekszik azzal, hogy a száz évvel ezelőtti eseményekhez hasonlatosan most is be akarják vonni Törökországot egy újabb háborúba azért, hogy a háború pusztítása után egy még nagyobb Izrael születhessen.
A kijelentés nem alaptalan, ugyanis az elmúlt napokban a török tisztviselők közt aktív vita bontakozott ki egy lehetséges, Szíria elleni háborúról azzal az ürüggyel, hogy az Asszád-rendszer "brutális erőszakkal verte le az országban kibontakozó ellenállást". Erdogan török miniszterelnök maga is ultimátumot adott, mondván hogy ha április 10-ig nem valósul meg a béke Szíriában, Ankara is lépéseket fog tenni ez ügyben. Ismet Yilmaz török védelmi miniszter vasárnap kijelentette, hogy Törkország a szíriai helyzet minden vonatkozására felkészült, beleértve a háborút is.
A helyzet ott kezdett elfajulni, hogy a szír külügyminiszter vasárnap bejelentette, se az Arab-Liga, se az ENSZ nem tud adni semmi garanciát arra, hogy a terrorista csoportok is elfogadnának bármilyen béke-tervet, és felhagynának a merényletekkel, robbantásokkal, a civil lakosság gyilkolásával. Attól függetlenül, hogy a szír külügyminiszternek igaza van, ezt a bejelentést ürügyként használják arra, hogy az Arab Liga tagállamait Szíria ellen hangolják, és a török politikusok is nyíltabb ellenséges retorikát kezdhessenek a szír vezetés ellen.
A török politikusok ilyen irányú radikalizálása a legaljasabb manipulációnak tekinthető, ugyanis az egész színjáték arra megy ki, hogy Szíria és Törökország között nyílt fegyveres összeütközés történjen. Mivel Törökország NATO tagállam, abban a pillanatban ahogy eldördül az első lövés, a teljes NATO rávetné magát Szíriára, mondván hogy azt egy NATO tagállam védelmében teszik. A török politikusok jobban teszik, ha minden rendelkezésre álló eszközzel megpróbálják háttérbe szorítani az ilyen háborús uszítást, mert Törökország egy ilyen háborúban nem lenne több, mint egyszerű eszköz a NATO kezében - és mint eszköz, beáldozható, ha a helyzet úgy kívánja.
Molnár István

USRaeli terrorizmus

Kicsit büdös ez a terrorista kérdés! Sőt, nem kicsit, nagyon! Valójában olyan, mint amikor szarral dobálják az embert, ráadásul evés közben. Ahogy megszünt a kommunista veszély, bár a "Népi Kína" kommunistaként beszél saját magáról - Kuba, Észak-Korea, és még néhány diktatúra is ide soroja magát - a kommunizmus rémképe háttérbe szorult. Talán nem véletlenül. A kommunista eszmékkel nemrég foglalkoztunk, most a következő kreált "trükkök" kerülnek boncasztalra. A "Y" vágás után nagy mennyiségű, színtelen gáz, vagy helyesen inkább, büdös kénhidrogén terjeng a levegőben, de mintha némi rádioaktivitás is vegyülne bele...

Mindenki sejtheti, hogy nem a megtámadott, hazájukért, népükért "kölcsön kenyér visszajár" alapon harcoló arabokról, beduinokról, afgánokról, palesztinokról, vagy más, USA, Izrael, Nagy -Britannia és Franciaország által elnyomásuk, kirablásuk ellen védekező népről fogunk értekezni. A csalással, erőszakkal történő pénzügyi és gazdasági kifosztás mellett is rászabadítja az NWO a világra "sátáni kutyáit".
A világ legnagyobb terrorista állama, az USA, és népirtási célra kitenyésztett multinacionális cégei is szedik áldozataikat. Talán a legnagyobb öngyilkossági hullám van folyamatban, immáron 16 éve, a Monsanto "jóvoltából" Indiában. Az indiai gazdák öngyilkossági rekordot állítottak fel negyedmillió gazda halálával, de mi ennek az oka?

A Monsanto költség-hatékony vetőmagjainak felfújt árai 2009-ben 17638 gazda öngyilkosságához vezetett. Hozzávetőleg minden 30 percben egy haláleset. A genetikailag módosított vetőmagok miatti sorozatos terméskiesések csődbe ment gazdák tömeges öngyilkosságához vezetett. Többnyire ugyanazzal a rovarölő szerrel vetettek véget életüknek, amelyet a Monsantó szállított nekik.


Az indiai farmerek öngyilkossági aránya jelentősen megnőtt a Monsanto Bt-gyapot vetőmagjainak 2002-es bevezetése óta. Dr. Mercola, oszteopatikus orvos, a világon számos helyen végzett a természetes egészségnevelés területén vizsgálatokat. A közelmúltban, első kézből, saját szemével győződhetett meg a pusztításról. 2007-ben ez még "csak" 4238 életet követelt. Sok család csonkává vált, mert az elkeseredett gazdák, az éhezés elleni küzdelemben alulmaradtak, és öngyilkosságba menekültek.

"Mi most tönkrementünk," mondta az egyik halott férfi 38 éves felesége. "Vettünk 100 gramm Bt-gyapot magot. Kétszer nem volt termés. A férjem depressziós lett. Kiment az ő területére, megállapította, hogy nem terem a gyapot, és a lenyelte rovarirtót."

Indiában a lakosság 60%-a közvetlenül vagy közvetve, függ a mezőgazdaságtól. A Monsanto behatolása India hagyományos és fenntartható gazdálkodási közösségeibe nem csak a vonatkozó egészségügyi és fiziológiai okoknál fogva, de mostmár egyértelműen a sokkal súlyosabb öngyilkossági statisztikák miatt is veszélyt jelent.

Ha még emlékezik rá valaki, az USA által korábban kierőszakolt Tokyo-Újdelhi-Camberra Kína ellenes tengely, elősegítette az "ilyen" amerikai "gazdsági segítség" nyújtását. Ausztráliában 2010-ben aszály vitte le a termést, hozzájárulva az "Arab Tavasz" éhséglázadásaihoz.
A Japán földrengés előtt 3 nappal már magnetométerekkel mérni lehetett a 2,5 Hz-es földrengéshullámok sugárzását, tetézve, hogy a földrengés idején, a mobil olajfúró sziget platformra telepített SBX-1-es HAARP állomás is "véletlenül" a közelbe lett vezényel a USS Truman védelme alatt.
India "jutalmul" a Japán, indiai, Ausztrál Kína ellenes szövetségért árvizeket, aszályt, GMO vetőmagokat, és chamtrails permetezéseket kapott, és mára annyira "javult" a viszony, hogy India le is lövi a "permetezőgépeket".

A Japánok által kapott "jutalomból" szinte már az egész világnak jutott. A légkörbe nagy mennyiségű rádioaktív szennyeződés került, de bőven szivárgott az óceánba is. "A dohányzás megvéd a tüdőráktól" cikkben már jeleztem, a tüdőrák kialakulásához 1 mikrogramm (a gramm milliomod része) plutónium elegendő. Az USA "ajándékozási kedve" nem csak a japánokak szerzett maradandó károsodást. A tenger felől érkező köd, majd az azt követő vihar utáni tesztelés Dél-Kaliforniában 506%-al meghaladta az átlagos háttérszintet. A Los Angeles-medence, és Santa Monica csapadékvizsgálatát már 2011. március 15-én megkezdték, de a jelenlegi 506%-os szint elég magas ahhoz, hogy az NRC felfedezze az okozott veszélyt.

Lauren Moret független tudós 2004-es cikke mérdföldkövet jelentett a Japán Times-ban. Leleplezte a hazug és meghamisított dokumentumokat kiállító kormányzati tisztviselőket és az atomerőművek építésében vétkeseket a földrengés veszélyes területeken.


2011. március 11-én valójában szándékos cselekmény, a "tektonikus nukleáris hadviselés" eredménye irányult Japán, Az USA, Mexikó, és Kanada lakossága ellen. A területek szennyezettsége fogja biztosítani a közegészségügyi katasztrófát. A Japán gazdaság soha nem tér vissza a korábbi szintre.
HAARP-aerosol/chemtrails plazma fegyver alkalmazására is akadnak bizonyítékok. A földrengés intenzitása is jellemző, kiindulási pontja az USA. A Japán Westinghouse (Rockefeller érdekeltség) 2006-os és a Hitachi, valamint egyéb érdekeltségek eladása. A hűtési rendszer hibáját a Stuxnet vírus okozta.
HAARP által létrehoztak 2011. március 18-án egy örvénylő felhőzónát, San Francisco Bay Area területén, ami heves esőzéseket váltott ki. Lauren Moret-féle független interjú nem csak a tektonikus nukleáris hadviselés elemeit ismerteti, de a számítógépvírusok tömegpusztításra való felhasználásáról is képet ad.

"Módszerek részletes felsorolása" még nem ért véget...