1991. december 26., csütörtök

San Martino 91.12.25

(San Martino 91.12.25)
Dicsőítsük együtt az Atyát!
Gyermekeim, Jézussal ma megszületett a Szeretet!
És én meg óhajtom tölteni szíveteket ezzel a Szeretettel,
hogy képesek legyetek vele megmételyezni a világot,
és reménnyel eltölteni, hogy minden ember
életre támadjon Istenben, és élvezze az Ő békéjét.
Szeretet és béke, gyermekeim, béke.
Mindnyájatokat megáldalak, és magamhoz ölellek.

1991. november 10., vasárnap

San Martino 91.11.9

(San Martino 91.11.9)
Áldjátok velem az Urat!
Gyermekeim, nagyon vágyakoztok rá,
hogy halljatok és lássatok engem.
De mondom nektek: Csak akkor,
amikor mindegyiktek megérti hívásom igazi célját,
akkor találja meg az élet valódi örömét,
és akkor az én jelenlétem többé nem lesz
a legfontosabb dolog számotokra,
mert akkorra a Végső és Legnagyobb Jó bennetek lesz!
Mindent köszönök és megáldalak titeket.
Megáldom mindazokat, akik e helyeket látogatják.

1991. október 3., csütörtök

San Martino 91.10.2

(San Martino 91.10.2)
Gyermekeim, ti legyetek Isten serege!
A sötétség órája leereszkedőben van az emberiség fölé,
de az ördög fél az angyali Üdvözlettől,
amelyet ti ismételten kiejtetek az „Üdvöz légy, Mária”
ima által;
mert ennyire tart az én jelenlétemtől.
Ezért kérem tőletek, hogy legyetek velem.
Drága gyermekeim, már elérkezett volna a csapás,
ha sok jóindulatú lélek nem imádkozott volna.
Imádkozzatok tehát, és én veletek leszek!
Áldásom adom rátok!

1991. július 25., csütörtök

San Martino 91.7.24

(San Martino 91.7.24)
Áldjuk és dicsőítsük az Urat!
Gyermekeim, benne van Isten akaratában
mindenegyes szerető közbelépésem a világban.
Mindazok szívében, akik elfogadnak engem,
én élő szentélyt tudok készíteni,
ahol az én Jézusom ott lakozhat és szeretik Őt.
Sokan befogadták a szavamat,
és ezért élvezni fogják a kegyelem gyümölcseit;
sok kérlelő szavam azonban
kietlen szívekbe hullott,
és így nem hajtanak ki, és nem hoznak termést.
Ti akik meghallgattok engem,
munkálkodjatok velem,
és megmentjük az emberiséget,
melyet az elkárhozás folyama magával sodor;
mi pedig a kegyelem sodró patakjába merítjük a világot.
A ti szívetek legyen tele jóakarattal!
Mindnyájatokat megáldalak szeretteitekkel együtt!

1991. június 21., péntek

A legtartósabb gyűlölet A városközti kutatók nemzsidó-ellenesség-vizsgálata

Kiadták 1991 júliusában a városközti kutatók központjában (Inter-City Research Centre)
31 Eastvale, Acton Vale, London W3 7RU.
Telefon: 081-749 0629
A kiadó előszava
Nem túl dicséretes közhely manapság, hogy ma a keresztény nyugat materialista társadalomban él. De ez mindig így volt?
Valahol fény derülhet erre is, ha csak tudjuk, hogy hol nézzünk utána.
Kétségtelenül jó kiindulási pont a Biblia, ahol például az Újtestamentumban megtaláljuk Szent Máté intését a 6. fejezetben, a 24. evangéliumában: “Nem szolgálhatunk egyszerre Istennek és Mammonnak”, azaz a világiságnak, a javaknak és a kapzsiságnak. Ez a hat intő szó egyszerre sugall keresztény józanságot és értelmet. Arra is kellene gondolnunk, hogy maga Krisztus dobta ki haragosan az alkuszokat a templomból.
Magukra és kissé sajátságos elveikre hagyva a britek a múltban ösztönösen elkerülték a nagy gazdagságot, előnyben részesítve az egyszerűbb ízlést, az időtöltést és tulajdont, szabadon az erőteljes gazdasági kuszaságba való bonyolódástól, amely annyira kihasznál bennünket a 21. század küszöbén.
Tehát hol van a baj? Hogy kezdhetjük el, hogy helyére rakjuk a pénzt az élet ‘napi általános feladatai’ közepette, anélkül, hogy magunkat a kielégíthetetlen kölcsönzés rabjaivá tegyük, amely örökségünkként még szerencsétlen gyermekeinket is nyomorúságba dönti?
Próbáljuk meg alaposan szemügyre venni, hogy mit mond ez a könyvecske az előttünk tornyosuló problémákról? Bölcs dolog, ahogy önök is látni fogják, mert “mammont szolgálni” csak nagyon kis hasznot hoz. “Istent szolgálni” másfelől, hamarosan arra emlékeztethetne bennünket, hogy a ‘hatalom felelősség nélkül’, melyet azok, akik ma manipulálják mindennapi életünket, naponta bemutatnak, nem helyettesítheti az Istennel szemben becsületes életet.
Jane Birdwood, Londonban,
1991 júliusában.

1991. május 31., péntek

Szabad Galiciai Nép Gerilla Hadserege (Guerrilla Army of the Free Galician People, Exército Guerillheiro do Povo Galego Ceive, EGPGC)

A Szabad Galíciai Nép Gerilla Hadserege (Guerrilla Army of the Free Galician People, Exército Guerillheiro do Povo Galego Ceive, EGPGC) egy, a Szabad Galícia (Free Galicia, Galicia Ceive, OLN) mozgalomból született és 1986 és 1991 között aktív, a függetlenség kivívásáért harcoló galíciai marxista terrorszervezet volt.

Katalónia Szabad Föld (Free Land, Terra Lliure, TL)

A legjelentősebb katalán terrorszervezet, az 1979-ben alapított (és első akcióját 1980-ban elkövető) baloldali Szabad Föld (Free Land, Terra Lliure, TL) célja az egyébként a baszkokhoz rendkívül szolidáris – és hasonló történelmű – katalán nép önálló államiságának és a Spanyolországtól való teljes elszakadásának a megteremtése volt. A TL céljai elérése érdekében leginkább spanyol gazdasági, illetőleg katonai intézmények ellen intézett támadásokat. A katalán szeparatista mozgalmak működésének csúcspontja a 80-as évek közepe volt, amikor is tízezreket tudtak mozgósítani és akár több tízezren is részt vettek tüntetéseiken. A csoport esernyőszervezetének a radikális baloldali Föld Megvédése Mozgalmat (Movement for the Defense of the Country, Moviment de Defensa de la Terra, MDT) tekintették. 1991-ben a szervezet bejelentette: felhagy a fegyveres harccal és békés, demokratikus eszközökkel kívánja meg elérni Katalónia függetlenedését. A TL azonban fenntartotta magának a jogot az erőszakos módszerekhez való visszatéréshez, amennyiben az demokratikus úton nem lenne megvalósítható.15 A szervezet egy része ezt követően csatlakozott a parlamenti radikális Katalán Köztársasági Baloldalhoz (Catalonia Republican Left, Esquerra Republicana de Catalunya, ERC), a többség azonban továbbra is a fegyveres küzdelmet választotta immár az ETA oldalán és következetesen elutasított bármilyen megegyezésre való törekvést a központi hatalommal.