2011. október 23., vasárnap

Párhuzamok

A neoliberális uzsorások líbiai inváziójáról, és Kadhafi halálhíréről elterelik a figyelmet, a világszerte "kormányszinteken is támogatott" tüntetések, pedig amíg hiábavaló felvonulásokkal múlatja a nép az idejét, készülnek a tömegsírok az USA-ban, az amerikaiak számára, és Európa sírját is most ássák. A hullajelölt most támolyog bele! Líbiában a NATO-bombázások célja kezdettől fogva az volt, hogy elpusztítsák az ország életszínvonalát, egészségügyi rendszerét, iskoláit kórházait, vízellátó rendszerét. Afrika egyik leggazdagabb nemzetének, Afrika Svájcának kirablása, a bankárkaszt parancsára, jól példázza, hogy pénzért mindenre kapható, katonáknak nevezett gazemberek a nyomor, éhínség vámszedőinek szolgálatába szegődve lerombolják a civilizált világot! Üzenet:
A reklám mintájára: Mind meg fogtok dögleni, "mert megérdemlitek"!

Nincs másként ez Európában sem. A "Népszámlálás" hirtelen sürgős lett mindenütt, mert csak emlékeztetőül, egy átlagos brit család, jövedelmének felét bérleti díjra költi, bár Londonban ez már a háromnegyed része az átlagjövedelemnek. Itthon, a kifosztás újabb fázisa, a bedőlt hitelesek ingatlanjainak bérbeadása a "volt tulajdonosoknak", kiválogatva a "javát", amit eladnak, csak az egyik lépés! A másik, az ingatlanadók bevezetése, és felsrófolása, hogy az is belegebedjen a fizetésébe, akinek nincs adóssága, vagy nem kénytelen ingatlanát "visszabérelni", mivel Orbán vagy Obama biztató támogatása a bankok elleni fellépésre, csak az áldozatát megnyugtató hóhér cinikus kegyetlenségéről árulkodik. Orbán Dabason azt mondta: "Magyarország nem gyarmata senkinek sem! A devizahiteleseknek segíteni kell, mert az nem megy, hogy egy országban egymillió embert becsapjanak - jelentette ki pénteken Dabason, egy városfejlesztési beruházás átadási ünnepségén. A miniszterelnök kifejtette: az nem tartható, hogy az emberek éveken át fizetik törlesztőrészleteiket, majd kiderül, hogy többel tartoznak, mint az indulásnál. "Világossá kell tenni, hogy Magyarország nem gyarmata senkinek sem" - szögezte le. "Amit nem lehet megcsinálni Bécsben, Berlinben, Párizsban, vagy éppen Brüsszelben, az a magyarokkal szemben sem engedhető meg" - hangsúlyozta..."
A FIDESZ ellenzékben még követelte az államadósság és az IMF-Világbank hitelek részleteinek nyilvánosságra hozását! Mára "elfelejtették", ahogy a választási ígéreteiket is! Egy totális diktatúrával akarják arra kényszeríteni a lakosságot, hogy kifizesse a fiktív államadósságot (ami soha sem fog elfogyni), miközben átjátszák a bankokkal "karöltve" a lakossági ingatlanokat főbérletként, vagy tulajdonban, a kazár-zsidó "betelepülőknek", és az új elitnek (de milyen elit az, amelyik elnyomásból, lopásból, rablásból, fosztogatásból, gyilkosságokból él?). Aki azt hiszi, elég lesz bére, nyugdíja, hogy kifizesse a többszörösen adózott jövedelméből vásárolt, épített ingatlanának "adóját", vagy bérleti díját, az GONDOLKODJON!

Már nincs "nyugdíjkassza", és biztosítékaként sincs erre állami bevételfedezet sem, mert a munkahelyek is sorra szűnnek meg, amit még tovább súlyosbít a köztisztviselők létszámának drasztikus, tervezett leépítése is! Orbán a bankoknak fizetve fosztja ki az országot, hivatkozva az "államadósság" csökkentésére, de egyszer sem mert kiállni, hogy részletezze, vagy bemutassa, milyen hitelfelvételek miatt lett 160 milliárd, a gengszterváltás előtti 1 milliárd dollárból. Kik lopták el a vissza nem térítendő külföldi segítségnyújtásokat, és kik lopták szét az államvagyont! Ez az Orbán-kormány "igazsága", ahogy egyenértékűként az MSZP-s ütődöttek által támogatott Gyurcsánynak is!

Mi ezeknek jelentős részéről tudunk, de a semmivel sem törődő átlagpolgár nem tudja, hogy minden lakosnak, gyereknek, felnőttnek, 3 milliós forint mondvacsinált, csalással nyakába akasztott adóssága van, ami majd kétszerese a német "kikényszerített kezességvállalás", kb. 5500 eurós mértékének!
Miért hoztam fel párhuzamba Obamát (egy legyantázott majom, akit az anyja kártyán nyert)? Barack Obama elnök a "erőfeszítéseket tett" vagyis lemászott a Wall Street-t elfoglalók közé, és üdvözölte a tüntetőket a Fehér Ház nevében, felhasználva kampányeszközként megválasztásához, mert nem mindegy, hogy ki vezetheti az USA-t a teljes pénzügyi összeomlásba. Ki töltheti meg az 5000 USA gettót, ki túrathatja az előre kiásott tömegsírokba, a "megtöltött univerzális felhasználási lehetőségű" műanyag koporsókat, egyenesen a FEMA táborokból!

Nesze neked hülye amerikai! Obama ki fogja használni a tüntetéseket, mint egy populista trükköt, hogy a politikai ellenzék oldalán hozzájáruljon Amerika gazdasági hanyatlásához. Ott, vagy itt, ugyanaz a "zsidó technológia". Két világháborút, és számtalan kisebbet robbantottak ki!
Hogy azok, akik még nincsenek tisztában vele, tudják: Az USA-ban a bankok már megakadályozzák, hogy az emberek kivegyék a pénzüket. Volt már letartóztatás is a Citi-bank New York-i bankfiókjában, mert nem csak Venezuela USA-ban befektetett aranyát lopták el a bankok!
A Fehér Ház támogatja a tüntetőket, felbátorítva, hogy kezdeményezzenek egy sikeres országos kampányt, a bankok ellen. A későbbi összeomlása a bankrendszernek, olyanná válna mint egy séta a parkban. Obama azután hibáztathatja a tüntetőket az összeomlásért, és így álcázhatják a tényt, hogy bankokra hárítják a korrupt kormányzatok hazaárulását!

Ez "jó trükk" lehet Magyarországon is, mivel nehéz lesz lenyeletni a 2012-es IMF és világbanki következő törlesztés miatti "megszorításokat", különadókat, beszolgáltatásokat, kikényszerített hozzájárulásokat!
Sokan azt mondják, hogy ezt már nem merik megtenni, és ebben bízva továbbra sem tesznek semmit, de ki fogja ezt megakadályozni? Ők?
Az EU Velencei Bizottsága is szóvá tette, az "új magyar alkotmány" nem a magyar nép, hanem egy uralkodó párt alkotmánya. Kifogásolták a "sarkalatos törvényeket", mert a FIDESZ tanult a bankoktól, és olyan kitételeket épített saját alkotmányába, amelyek alkotmánymódosítás nélkül is megváltoztathatók (ÁSZF)! Senkinek nem szúrja a szemét, a FIDESZ-KDNP alkotmányába beépített terror lehetősége? Nem bánja senki, hogy januártól már országos érdekekre hivatkozva követelhetik, hogy nemzeti vagyona, és adókifosztásán kívül, már kötelezhetik anyagi és tevékenységbeli "hozzájárulásra" is, a katonai szolgálaton kívül, amely esetében kétségtelen, hogy kik ellen kell "harcolnia"?

Ahogy az USA-ban, úgy Magyarországon is, az Alkotmány megkerülése (1944-es érvényes), figyelmen kívül hagyása a cél, mert a FIDESZ-KDNP "alkotmánya" kimondja az 1949-es "alkotmány" érvénytelenségét, de a az 1949-es "alkotmány" 24.§ (3) bekezdése alapján akarják hatályba léptetni, pedig a máig érvényben lévő 1920. évi I. törvénycikk így kezdődik: "A nemzetgyűlés(…) a nemzeti szuverénitás kizárólagos törvényes képviselete…" Ezért "Alkotmányunk alapelveinek megfelelően az 1919. évi augusztus hó 7. napja óta alakult ideiglenes kormányok a nemzethez fordultak, hogy a nőkre is kiterjedő általános, titkos, egyenlő, közvetlen és kötelező választójog alapján válassza meg az akaratának képviseletére hivatott nemzetgyűlést."
Jogaink sárba tiprása, hogy a választásra jogosultak egyharmadának "majdnem" kétharmada, vagyis az ország szavazóinak kettő kilencede (a csalást nem számítva, mert úgy még annyi sem!), terrorizálni akarja a hétkilenced részt, mivel a szavazásra jogosultak ötkilencede nem akart ezekre a zsidó-bérenc pártokra szavazni!

Magyarország egyre jobban hasonlít az egykori Noriega-rezsim Panamájára, egy olyan demokratikusnak csúfolt és megcsúfolt országban bevezetett diktatúrára, amiben mindenféle nemzeti, és nemzetközi jogot felrúgtak, semmibe veszik az állam polgárait, és folyamatban van a rabszolgaság visszaállítása!

/Tulok/

Hadba vonult imája csata előtt

Seregek Ura, Istene!
Én szegény, erőtlen szolgád vallást teszek előtted az én sok ezer gyarlóságomról és az én bűneimnek bocsánatát kérem te tőled mostan, midőn az ellenség fegyvere csatára hív már engemet.
Mit végezett atyai bölcsességed énfelőlem: nem tudom. Élve jövendek -é vissza bajtársaim közé, sebekkel borítod -é be testemet? Vagy megölsz -é engemet? Csak egyet tudok és hiszek: a te akaratod teljesedik be én rajtam!
Igazgassad azért Uram úgy az én szívemet, hogy bármi történjék is velem: ne zúgolódjam ellened. A küzdelemre te hívtál el s te parancsoltad meg, hogy hazám szent igazságáért fegyvert viseljek. Én szolgád vagyok s az én életem is csak nekem nem drága, hogy parancsodat teljesítsem. Állj mellettem azért a gyilkoló tűzben s ha végzésed is az: ments meg engemet az én ellenségimtől!
Reád bízom Uram magamat s légy velem a halál mezején s mondjad ezt az én lelkemnek: én megsegítlek. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor
Háborús idők imádságos könyve hadbavonultak és azok családjai számára, 1916

Az izraeli betelepülés előjelei, és a NATO szabadkőműves utóállama

1. Magyarországon az önmagukat nyíltan zsidónak valló szervezetek jelenleg tekintélyes állami támogatásban részesülnek. A MAZSIHISZ (Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége) csak az úgynevezett örökjáradék formájában évi másfél milliárd forintot kap az államtól, melyet hivatalosan a kommunizmus idejében az "egyháztól" elkobzott, jelenleg is állami tulajdonban lévő ingatlanok becsült értékének 5%-ában állapítanak meg. Mivel az állammal kötött szerződés alapján ez 20 év elmúltával sem szűnik meg érvényben lenni, már a kezdetekkor igen jó befektetésnek bizonyult, és a 90-es évek elején kezdődő kárpótlás idején a MAZSIHISZ a szóban forgó ingatlanok nagy részét nem kérte vissza az államtól.
Bár a Magyarországon működő különböző zsidó szervezetek rendszeresen szereznek állami támogatást pusztán az önsajnáltatás, és a hivatali rendszerben működő hittársaik látványos együttérzésének segítségével, az elmúlt két évtizedben a zsidóság hivatalos állami támogatása többnyire a MAZSIHISZ szervezetére összpontosult. Az egyházak támogatásának átszervezését követően a MAZSIHISZ mellett más zsidó szervezetek is előtérbe kerültek. A MAZSIHISZ szerint a zsidóság életébe való beavatkozás, ha az állam más zsidó szervezetek támogatásának címén megvonja tőle a támogatás egy részét, az újonnan egyre inkább előtérbe kerülő EMIH (Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség) szerint pedig az a zsidók életébe való beavatkozás, ha az állam egy irányzatot támogat közülük, a többit pedig nem. A Likud testvérpártjában már megfogalmazódott a logikus válasz, ami a hivatalos kommunikációban a könnyebb elfogadhatóságért csak késleltetve jelentetnek meg, vagyis hogy a közeljövőben egyenlő módon támogatást fog kapni minden zsidó szervezet. Az önsajnáltatás és a hazugság megint előtérbe került, ám az egyre többféle zsidó érdekképviseleti szerv aktivizálódása másnak tudható be, ahogy az is, hogy az egyházügyi törvény megváltoztatásával immár bevett egyháznak számít a három főbb irányvonal, a neológ, az ortodox és a statusquo valamennyi jelentősebb képviselője.
Akik rendszeresen figyelemmel kísérik a Közel-Keleten, Izraelben alakuló viszonyokat és tudatában vannak az izraeli érdekeltségek magyarországi terjeszkedésének (elsősorban az építőipar terén, ami Simon Peresz kijelentésének megfelelően már igen előrehaladott állapotban van), azok számára könnyen egyértelművé válik, miért vált szükségessé most a legkülönbözőbb zsidó érdekképviseleti szervek előtérbe hozatala. A magyarországi zsidó lakosság a jelenleg zajló változásokkal sokkal összetettebb közeggé válik, így egyben tartása is sokkal differenciáltabb szervezeti rendszert igényel.
A MAZSIHISZ közvetlen a népszámlálás előtt felszólította a magyarországi zsidóságot, hogy lehetőleg minél többen vallják magukat zsidónak. Bár a magyarországi zsidók tekintélyes része egy népszámlálás alkalmával nem vállalja fel a zsidó identitást (népszámlálás alkalmával a zsidók tekintélyes része egyszerűen magyarnak vallja magát, egy részük pedig az "egyéb" kategóriába kerül) egy Izraelből ideköltözött friss izraeli-magyar kettős állampolgársággal rendelkező "külhoni magyar" számára ez nem kérdés, hiszen Izraelben zsidó a többségi lakosság, semmi nem szól amellett, hogy ne vallja magát zsidónak. A MAZSIHISZ felszólítása már előre megmagyarázza, hogy a zsidóság hirtelen számbéli növekedését természetesen nem a betelepülő izraeliek okozzák, hanem "aránylag többen vállalták fel a zsidó identitást". Ez a fajta óvatosság azt mutatja, hogy a betelepülés folyamata és az izraeli-magyar kettős állampolgársággal rendelkezők száma elérte azt a szintet, hogy az már statisztikailag kimutatható változást jelenthet.
2. A cionista vezetőknek és családjaiknak a közel-keleti helyzet kiéleződése óta biztosítva van a menedék Magyarországon. A pénzügyi válság ellenére több olyan beruházás volt az országban, aminek eredményeként olyan épületegyüttesek születnek, amit nyilvánvalóan nem a magyar lakosságnak szánnak eladásra. Az építőipar mélyponton, a lakáseladások a pénzügyi helyzet miatt mélyponton, ezek az épületek azonban mégis elkeltek. Egy átlag magyarnak mi szüksége is lenne egy olyan luxusvillára, ami a hirdetés alapján is 9-10 család együttélésére alkalmas családi ház, de egy bejárattal, mindezt a luxusvillák megszokott felszereltségével, úszómedencével, szaunával, stb., családonként 4 autó parkoltatására alkalmas mélygarázzsal, mindez 900 millió forintért, és a hirdetés kiemelt helyén általában feltüntetésre kerül az is, hogy közel a reptér. Ezeknek az épületeknek többnyire az a feladata, hogy felépítésüknek köszönhetően legyenek jól védhetőek, hosszú időn keresztül is biztosítsanak a lakosoknak minden luxust, legyen megfelelő méretű tároló helység, és ha a helyzet úgy kívánja, innen könnyen lehessen elhagyni az országot.
Magyarország mint célország többször is átminősült a közel-keleti helyzet alakulásával. A jól biztosítható épületegyüttesek még abban az időben létesültek, mikor esély volt arra, hogy a NATO hadmozdulatok sikerrel járnak, hogy Törökország nem fordul Izrael ellen, mára azonban az a helyzet állt elő, amiben számítani kell az izraeli lakosság tömeges kivándorlására. Hogy az Orbán-kormány szavaival éljünk, ez Magyarország számára a munkaerőhiánynak a bevándorlás felpörgetésével történő ellensúlyozását jelenti, ahogy a statisztikában az szerepel, elsősorban a Közel-Kelet térségéből.
Simon Perez kijelentését követően megkezdődött a magyar termőföld összpontosított kiárusítása is. Már rég nem a magyarok adják el a földet az idegeneknek. Értelmetlen moratóriummal és hasonlókkal érvelni, a világhálón több lista is kering azokról a módszerekről, amivel külföldi állampolgár is vehet földet Magyarországon. Ma már ezekre sincs szükség, köszönhetőn a kettős állampolgárságnak. Az eddig felvásárolt magyar területek jó befektetésnek tűnnek, tudható, hogy a jövőben a magyar földterületek ára sokkal magasabb lesz. Az eladásra kínált magyar földterületeket "földbróker" gyűjti, aki jelentős haszonra tesz szert, és egyben származási lapon szűri is a vevőket. Természetesen nincs szükség nyílt származási alapú megkülönböztetésre - ha nem zsidó a vevő, akkor a föld "már elkelt, más hamarabb tette le a foglalót". A zsidó egyházi szervezeteknek adott állami támogatások így jó befektetést is jelentenek, melyben mindenki jól jár, csak a magyar marad távol a nyereségtől - és egyben megteremtik a magyarországi teleplétesítések alapját, a zsidó tulajdonban lévő nagybirtokot.
Ma Magyarországon a zsidóság többsége nem fogékony az autonómia gondolatára. Erre semmi szükségük nincsen, hiszen a zsidóság Magyarországon monopolhelyzetben van a politika, a gazdaság, a kultúra, a média és az oktatás terén. Az úgynevezett antiszemitizmus is sokkal inkább összetartó erőt jelent számukra, mint valós veszélyt a hétköznapi életben. A magyar lakosság többsége bár tudatában van annak, hogy a pénzügyi életben többnyire "a zsidók" irányítanak, egy-két politikai, gazdasági vezetőtől eltekintve nem ismerik fel a zsidókat, így a hétköznapi életben előállnak olyan helyzetek, hogy a zsidó bár szembesül a zsidóellenességgel, az nem személyére irányul, hanem "a zsidókra", miközben várják tőle az egyetértést. A zsidóság ennek köszönhetően monopolhelyzetben van, és Magyarországon nincs szüksége autonómiára. Mindazonáltal, a közeljövőben ez könnyen megváltozhat.
Az Izraelből bevándorlók régi otthonukban nyíltan vállalhatták a zsidó identitást, és bár a zsidó többségű országban a zsidó vallás és/vagy származás a közös nevező, sokkal inkább előtérbe kerülhetnek a különbözőségek. Ezek a különbözőségek idegen környezetben háttérbe szorulnak, az összetartó erő, a közös identitás pedig előtérbe kerül. Az izraeli-magyar kettős állampolgárságú személy hiába tanul meg magyarul, otthon, saját környezetben nem magyarul fog beszélni, ha közösséggel, családdal együtt költözik. Ez a zsidó közösségeket elkülöníti a többségi társadalomtól, ami egyben területi elkülönültséghez is vezet. A földvásárlások és a zsidó kisebbség monopóliuma a társadalom minden szegmensében együttvéve ugyanazokat a feltételeket fogja előidézni, mint a korabeli Palesztinában. Azonban csak kis részben kell számolni állami teleplétesítésekkel, és nagyobbrészt a zsidó szervezetek és zsidó magánszemélyek által indított "beruházásokkal". Egyrészt mert az elkülönülés spontán is létrejön, másrészt az állam szerepvállalásának pusztán a jogi és fizikai védelemre korlátozódása, a kezdeményezés elmaradása az állammal szembeni fenntartásokhoz vezet, és erősíteni fogja a zsidó közösségek autonómiára való törekvését.
A kezdetben több elszigetelt ponton kezdődő folyamat összekapcsolódás esetén a hazai zsidóságot is megosztja. Magától megindul az a folyamat, amire a MAZSIHISZ felszólította a magyarországi zsidókat, és önmagától nem történne meg. Az izraeliek tömeges beköltözése a hazai zsidóság körében is (részben) radikalizálja az identitásvállalási kedvet. Részben pedig az antiszemitizmus propagandája (a zsidóság felé) és az attól való félelem járul hozzá az összetartó erő megszilárdulásához. Ezen a ponton a zsidó vezetők érdekévé válik, hogy közvetlenül vagy közvetetten támogassanak olyan szervezeteket, amik bár zsidóellenesek, nem rendelkeznek életképes rendszerideával, így eszköznek tökéletesen felhasználhatók. A fősodrató médiában egy-egy ilyen csoport példáját felkapva az eddigieknél jóval erősebb antiszemitizmus-propagandával kell számolni.
Az egyre összetettebbé váló magyarországi zsidó közösségeket nem csak ez a propaganda és a hivatásos rettegés tartja össze, hanem megnő a szerepe a most előtérbe hozott zsidó érdekképviseleti szerveknek is. Vallását, kultúráját tekintve még a magyarországi zsidóság is megosztott, ehhez hozzájárul még az izraeli bevándorlók tömege, akik már hazájukban is több, élesen elkülönülő irányvonalat képviselnek, egy részük pedig teljesen ateista, és mindemellett a legkülönbözőbb politikai ideológiák hívei, és több, különböző társadalmi csoport képviselői. Egy ilyen összetett közösség megszólítására már nem elég a MAZSIHISZ összetartó ereje, így a jelenlegi zsidó érdekképviseleti szervek mind anyagilag, mind pedig ismertségüket tekintve fel lesznek futtatva, és újabbak fognak alapulni, kezdve a vallási szervezetektől a legelemibb ifjúsági közösségekig. Jelenleg miközben hatalmas médiabotrány övezi a nemzeti szervezetek "airsoft táborait", az EMIH-közeli Chábád Lubavics mozgalom rendszeresen szervez airsoft, illetve paintball összecsapásokat a lelkes zsidó fiataloknak, ahol "kipróbálhatják harci képességeiket". A közösségek bár alapvetően különbözhetnek egymástól, a közös nevező adott: a holokausztozás és az antiszemitizmustól való félelem egyben démonizálja is a többségi lakosságot és biztosítja a mindenkori elkülönülésre való törekvést.
Végül pedig számítani kell a fegyvertartási törvény liberalizálására. A többségi társadalom el fogja fogadni az új törvényi szabályozást, hiszen - ahogy már egyszer elhintették a port - az a bűnözők elleni védekezés alternatívájaként lesz tálalva. Ahogy az izraeliek magyar állampolgárságot kaphattak a határon túli magyarok kettős állampolgárságának nemzeti oldal általi felkapásával, a többséget ismét megvezetik, és az izraeli-magyar törvényesen hordhatja magánál a fegyvert, amit Izraelben is törvényesen magánál hordhatott. Mindazonáltal a többségi társadalom nem, vagy csak nehezen juthat törvényesen fegyverhez a magas árak, és tömeges szegénység miatt.
3. A fegyvertartási törvény egy sarokpont, amihez csak akkor nyúl az állam, mikor a valós közösségek nagy számban jönnek létre és a többségi lakosságban kezd tudatosulni a helyzet. Ezen a ponton kerül előtérbe a cigány autonómia kérdése. Ennek alapjai már most el vannak vetve a közgondolkodásban. Faji alapú megkülönböztetésként jelenleg a felsőoktatásba való felvételi eljárás során is plusz pontszámot kapnak a cigány jelentkezők, hogy oda bekerülve ne kelljen tandíjat fizetniük, mint a többségi magyar lakosságnak. Az elmúlt években fel lettek futtatva olyan diplomás cigány "értelmiségiek", akik bár önálló gondolatokkal nem fogják vezetni a cigányságot, a zsidó jogvédők nézeteinek hangoztatására tökéletesen megfelelnek (többnyire szabadkőműves eszmék, egyenlőség, egyenjogúság, kirekesztettség elleni harc). A cigány kisebbség jelen van a rendőrségben, és zajlik a hadseregbe való integrálásuk is. A cigány állam kérdése előtérbe kerül, mikor a magyarság felismerte az alakuló helyzetet és a zsidó gyarmatosítással szembeni önszerveződés tömeges méretet ölt. A kinevelt politikai, rendőrségi, esetleg katonai vezetők ellenére a cigányság nem államalkotó nemzet. És itt megjegyeznénk, jelenleg a magyar sem az, ennek köszönhető a zsidóság monopolhelyzete az államigazgatásban és a gazdaságban.
Egy ilyen helyzetben a hazai jobboldal is újabb törésvonal mentén lesz megosztott, hiszen a primitívebb, agresszívebb elemek sokkal hajlamosabbak a hétköznapokban harcot folytatni, mint hosszú távon építkezni. Ezek az elemek a késői fázisban is sokkal inkább fogják ellenségképnek tekinteni a mesterségesen előtérbe tolt cigányságot, mint a betelepülő zsidóságot.
Az önmagukat jobboldalinak tartó szervezetek már most is megosztottak, hiszen többségükben átvették a jelenleg Európában jobboldali trendet, az iszlámellenességet, ami az Európai Unió (és nem Európa) cionista vezetése önvédelmi mechanizmusának tekinthető, így a jobboldali szervezetek nagy része a cionista érdekeknek megfelelően működik. Ma Magyarországon nincs arab-probléma, az Iszlám pedig nem jelent veszélyt, csakis az azt ellenségnek tartó cionista ideológiára. Hogy ennek mentén megoszlik a hazai jobboldal, az gyakorlatilag a baloldali elemek lemorzsolódását jelenti, így Magyarországon egyedüli jobboldali szervezetnek a Magyar Nemzeti Arcvonal tekinthető.
Nem árt figyelembe venni azt a tényt, hogy a Breivik-ügy egyetlen és kizárólagos célja az európai jobboldal elleni fellépésre való ürügy szolgáltatása. Jelenleg is zajlik a NATO gyakorlata Európa-szerte, ami a belső védelemre összpontosít. Amivel szemben a cionizmus védekezni akar Európában, az a jobboldali szervezetek, és az Iszlám. Furcsa módon, a Breivik-ügy mindkettőre felhasználható. Jobboldali szervezetek ellen léphetnek fel pusztán annyi indokkal, hogy Breivikkel kapcsolatban álltak a merényletet megelőzően. A magát jobboldalinak valló szervezetek többsége pedig nem úszik az árral szemben, és a Moszad merényletének hatására erőteljes Iszlám-ellenes propagandába kezdett. Törésvonal ez, melynek hatásai tömeges zsidó betelepülés esetén is érződni fognak.
4. Nem csak a területek felvásárlása, az érdekérvényesítési és jogi háttér bebiztosítása az árulkodó jel, hosszú évek óta zajlanak az előkészületek az Európai Unió széthullása esetén egy szabadkőműves utódállam létrehozására. Ez az állam a cionizmus védőbástyája abban az esetben, ha Izraelt fel kell adni, ha az eurózóna és az Európai Unió széthullik. A Visegrádi négyek nevű együttműködés jelenti ennek megalapozását. (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia)
A Visegrádi négyek csoportja, ami a kezdeti üres diplomácia keretből az Unión belül közös érdekképviseleti erővé vált, jelenleg összehangolt gazdasági erővé formálódik. A hivatalos kezdeti célok (a demokrácia védelme, az országok összefogása a gazdasági előrehaladásban, és az euroatlanti csatlakozás előremozdításában) idővel megváltoztak, a négy ország szabadkőműves vezetői hangsúlyozták, hogy hosszú távú együttműködést kell megvalósítani az agrárpolitikában, a négy ország közigazgatásának szervezését közelíteni kell egymáshoz, valamint közös kül- és belbiztonsági politikát kell követni. Ez kezdetben az euroatlanti csatlakozás feltételeihez való viszonyítást jelentette, mostanra azonban valami egészen mást. A négy ország közt katonai együttműködési megállapodás van érvényben a terrorizmus elleni harc jegyében, a belbiztonságot tekintve pedig a négy ország titkosszolgálatai együttműködnek a jobboldali szerveztek kapcsolathálóinak, lehetőségeinek feltérképezésében, és teljes adatmegosztás van érvényben ezen a téren. A Visegrádi négyek biztonságpolitikájában továbbá erőteljes oroszellenesség van jelen, mivel a vezetők lehetséges veszélynek tartják Oroszország terjeszkedését a posztszovjet területeken. Így a Visegrádi négyek, mint a NATO peremvidéke biztosítja az orosz befolyás kiszűrését és az európai állam biztonságpolitikájában kiemelt szerepe van. A négy ország megállapodott az EU irányelveinek megfelelő közös hadtest létrehozásában, így egy Európa-szerte kibontakozó konfliktus esetén a négy állam közösen reagál a kialakult helyzetre, ami különösen fontos, mivel egy ilyen helyzetben a NATO el lenne foglalva a gazdasági központok biztosításával, a lassú reakcióidő pedig a peremvidékek leszakadásához vezetne.
A szabadkőműves vezetők körében évek óta terjed az az idea, miszerint Európa jövőjét egy közép-európai föderális állam jelenti majd, és ez a Közép-Európai Föderáció lesz Európa vezető nagyhatalma az Európai Unió széthullása esetén (ami a központosítás terén megmutatkozó lassú reakcióidő miatt nemsokára bekövetkezik, részben ennek köszönhetőek az egyre gyakoribb, teljes Európára kiterjedő NATO-gyakorlatok). Ez érthető is, hiszen a nyugati államokban a lakosság tekintélyes része az Iszlám világhoz tartozik, ami már önmagában állandó fenyegetettséget jelent a cionista vezetőknek, és a közeljövőben politikai erővé formálódik. Szemben a közép-európai államokkal, ahol csak az őslakossággal kell számolniuk, a könnyen irányítható cigánysággal, és a betelepülő izraeliekkel. Orbán Viktor kijelentésében is fellelhetőek ennek visszatükröződései - szerinte a jövő Európájának gazdasági motorja Közép-Európa lesz, és ennek záloga a Visegrádi négyek együttműködés.
Ez a politikai, gazdasági és katonai formáció a betelepülő zsidóság számára egy formálódó megtartó erőt jelent, nem is beszélve a térség természeti erőforrásairól, a hatalmas földalatti vízkészletekről, aminek híján Izrael fenntartása nemsokára még a jelenleginél is költségesebb vállalkozás lett volna.
Jövőnk Társadalmi és Politikai Stratégiai Elemző Intézet

Több víz, kisebb kockázat

Francia kutatók azt állapították meg, hogy azoknál az embereknél, akik kevés vizet isznak, nagyobb kockázattal alakul ki abnormálisan magas vércukorszint.
A francia nemzeti kutatóintézet, az INSERM munkatársai által lefolytatott tanulmányba bevont emberek közül nagyobb eséllyel volt magas vércukorszintjük azoknak, akik napi fél liternél kevesebb vizet ittak, mint azoknak, akik ennél többet.
Mint Lise Bankir kutatásvezető elmondta, biológiai okokkal is megmagyarázható az összefüggés, noha eredményük a vizsgálat jellege miatt nem ok-okozati kapcsolatot igazolt a vízbevitel és a vércukorszint között. A kutató szerint a hiányzó láncszem a vazopresszin nevű hormon lehet, amely a szervezet vízvisszatartásának szabályozásában segít.
Vízhiányos állapotban a vazopresszin szintje megemelkedik, ezáltal a vese vizet tartalékol. Bankir és kutatócsoportja úgy véli, hogy a magas vazopresszinszint egyúttal a vércukorszint emelkedését is magával vonja.
A tanulmány 3615 normál vércukorszinttel élő felnőtt bevonásával készült, akiknek az életkora 30 és 65 év között volt a vizsgálat kezdetekor. A követés kilenc éve alatt 565 résztvevőnél alakult ki magas vércukorszint (diabéteszt megelőző állapot) és 202 embernél 2-es típusú cukorbetegség.
Az adatok elemzésekor kiderült, hogy a napi fél liter víznél kevesebbet ivó embereknek 28 százalékkal nagyobb kockázatuk volt arra, hogy vércukorszintjük magas legyen, mint az ennél több vizet ivóknak.
A tanulmányt a Diabetes Care című orvosi folyóiratban tették közzé.
mno.hu