2011. november 13., vasárnap

A "hatodik változat" az "összeomlásra"...

A napokban jelentek meg a neten, Bogár László "Változatok az összeomlásra" írásai. A lényeget kiemelném és egy hatodik variánst is felvetnék, mert ez lenne a megoldás! Ha valaki arra gondolna, hogy most a spanyolviasz feltalálása következik, téved, de lássuk mit ír a nagyrabecsült Bogár úr:

"A globális „megamegszorítások” lassan mindenkit elérnek, a nyugati világ és egyben a globális rendszer meghatározó hatalmai is összeomlani látszanak az iszonyú adósságtömeg és a megszorításokat követő társadalmi feszültségek roppant súlya alatt. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a megszorítások nemcsak hogy nem segítenek, éppen ellenkezőleg, rontanak a helyzeten. Könnyű ugyanis belátni, hogy ha mindenhonnan csak erőforrást vonunk el, akkor egy idő után egyre kevesebb lesz a fizetőképes kereslet, ennek nyomán csökken a termelés, növekszik a munkanélküliség, fokozódnak a társadalmi feszültségek, felbomlik a rend, és az egész rövid időn belül visszafordíthatatlan önpusztításba, sőt teljes önmegsemmisítésbe mehet át."

Eddig a jelenlegi helyzet ismertetése, és következhet az öt variáns:

"Az első és evidens forgatókönyv a teljes magyar adósságállomány gyors, kvázi azonnali visszafizetése, a „generális végtörlesztés”. A második ennek az ellenpárja, az adósságnak az adós részéről való teljes megtagadása, azonnali hatályú felmondása. A harmadik ugyanez, de kicsit óvatosabban, tárgyalásos úton, fokozatos adósságelengedést kérve. A negyedik arra a feltételezésre és reményre épülne, hogy a globális hatalmi komplexumnak is érdeke az átfogó és ellenőrzött globális adósságrendezés, tehát várjuk, hogy ő kezdeményezzen. És végül az ötödik forgatókönyv az egész világ spontán összeomlása, ami aztán majd mindent megold.
Az első forgatókönyv azért nem járható Magyarország számára, mert az adósságunk már lényegesen nagyobb, mint a teljes lakossági vagyon, tehát úgy járnánk, mint azok a devizahitelesek, akiknek már elárverezték a lakását, de hajléktalan és munkanélküli páriaként is tovább kell fizetniük a „maradék tőke” törlesztését és kamatait. A második út megléphető ugyan, de iszonyú áldozatokkal járna, és félő, hogy a magyar társadalom döntő többsége erre önmegsemmisítő anarchiával reagálna. A harmadik vagy a negyedik lehetne a legreménykeltőbb, de a világ láthatatlan urai erre egyelőre nem nagyon mutatnak hajlandóságot. Végül az ötödik forgatókönyv valószínűsége napról napra egyre nagyobb, s ráadásul az elmúlt háromszázhatvan év során átlagosan hatvanévenként volt ilyen totális háborúba torkolló összeomlás. (A legutóbbi hatvanhat esztendeje!) Azzal kell tehát szembesülnünk, hogy az előttünk álló „módfelett kalandos” évtized során az itt vázolt öt, logikailag lehetséges forgatókönyv valamilyen kombinációja mindenképpen bekövetkezik. Minden lokális uralmi rend legfőbb felelőssége így most abban áll, hogy erre elkezdi felkészíteni a felelősségére bízott közösséget.
"

És következzék a konklúzió:

Ha kicsit elgondolkodunk ezen a gigantikus »erőforrás-szivattyún«, az anyagmegmaradás elvének elfogadásával azt kell feltételeznünk, hogy – mivel a világ teljes értéktermelése változatlanul gyorsan növekszik – ha van »fekete lyuk«, akkor valahol »fehér lyuknak« is léteznie kellene. Ha a világ döntő többsége vesztes, pedig az erőforrások bővülnek, akkor valahol léteznie kell egy hatalmas »szupernyertesnek« is. Az adósság ugyanis valójában »negatív vagyon«, tehát a kozmológia »szuperszimmetria« elve alapján valahol óriási vagyonoknak kell felhalmozódniuk. Kérdés, hogy a vagyonképződés melléktermékeként szétvert világban ugyan mihez is lehet kezdeni ezekkel a gigantikus vagyonokkal?
Ma nemcsak, hogy nincs válaszunk mindezekre, de valójában magát a kérdést sem lehet, szabad megfogalmazni. Egyszerűen azért nem, mert továbbra is csak a világot igazgató szuperstruktúra hamis metanyelvén lehet megszólalni, és mindig ugyanazokra a sehová sem vezető következtetésekre juthatunk.
Az uralmi struktúrák - az amerikai elnöktől az Európai Bizottság elnökéig, a vezető országok miniszterelnökein keresztül a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatójáig - talán jó szándékú, de szánalmas bábfigurák.

Amit látunk, azt úgy határozhatjuk meg: »jelenetek a bábok életéből«. A komolykodva meghozott döntésekről sorra kiderül, hogy már a startnál elbuktak.


Ez már a depresszióra okot adó helyzetismertetés, amiről nyugodtan elmondhatjuk, hogy elég sőtétnek látszik első ránézésre (a másodikra is), de talán a "valóságot" is meg kellene vizsgálni!
A valóság az, hogy bizonyíthatóan álnemzeti politikusok írtak alá, megvesztegetéssel, politikai és gazdasági haszonszerzés céljából szerződéseket, törvény és országellenesen. Lopásaikat, korrupciós cselekményeiket, kenőpénzes privatizációikat, előnytelen, szándékosan veszteséges "üzletkötéseiket"bizonyítani tudjuk! Ezek alapján, börtönben és nem a hatalomban a helyük! Tulajdonképp csak az ország elenyésző százaléka tartja terror alatt az óriási többséget, és kényszeríti rájuk akaratát, illetve "megbízóik" akaratát!
Sztrájkoljatok, és nem történik semmi, és már azt is megtiltják! Még arra sem méltatnak, hogy lesz..janak! Jelentsétek fel őket, és a bíróságok maffiái nem tárgyalják az ügyeiteket! Az ügyészségek nem nyomoznak, mert maguk ellen nem "ildomos"! A rendőr tenné a dolgát, de nem teheti, és egy részük nem is akarja, mert bízik abban, hogy később kerül a "vágóhídra"! Az ilyen ún. "megalkuvók" is sorra kerülnek, mert ebben a "60 éve ismétlődő klasszikus" felállásban, ők is vesztesnek vannak kijelölve. Vesztesnek, és "leírható" veszteségnek!

A "hatodik variáns" Izland példája! Börtönbe kell vetni a hazaárulókat, nemzetpusztítókat! A nemzetellenes bűncselekmények nem évülnek el! Az elcsalt választások, a csalással megválasztottak aláírásai nemzetközi "szerződéseken" érvénytelenítik azokat! Nincs Lisszaboni Szerződés, nincs Amerikai Terrorra Egyesült Államok, és nincs Izrael, csak Palesztina!

Európa minden országának minden lakója népbíróságok elé állíthatja korrupt politikusait! Ha némely "politikus bűnöző" a maguk kreálta törvényekre hivatkozna, még azok alapján is elítélhető, mert a hazaárulás, népírtás, népellenes bűncselekmények magasabb prioritásúak mint bármely súlyos bűncselekmény, és NEM ÉVÜLNEK EL!
A "metanyelvről" elmondható, hogy a hazug média és politikusok, valamit az őket kiszolgáló "folyamatokat magyarázó" emberformájúak hazugság-nyelve, mert megszorításokkal nem állítható helyre egyetlen ország gazdasági stabilitása sem!
A MOL 500 milliárdos pakett visszavásárlásából a mezőgazdasági feldolgozóipar jelentős része életre hívható lett volna, ami 2012-ben már IMF és világbanki hitel törlesztési részlet nagyságú hasznot termelne, de az Orbán-kormány a bankárkaszt hasznára, és Magyarország lakossága ellen hazudik, 228 milliárd veszteséget okozva eddig a visszavétellel.
Néhányszor leírtam már, de a FIDESZ-KDNP fanok "kedvéért" újra leírom: A 2010-es elcsalt választásokon, a szavazásra jogosult állampolgárok egyharmada szavazott. Ennek az egyharmadnak a kétharmada (csalással szerzett voksokkal kiegészítve) hivatkozik "elsöprő győzelemre", mert a buta állampolgár nem fogja fel, hogy a szavazásra jogosultak kétharmada nem akar ezekre a pártokra szavazni. Sokuknak pártokra sincs szüksége, csak számonkérhető, felelősségre vonható, visszahívható képviselőkre, akik a köz érdekeit képviselik, és nem pártokét, idegenekét! Aki ennek ellenkezőjére adta voksát, mert szavazott, jelezze!
Akinek megfelel ez a világ, alapítson pártot, vállalva, hogy önként odaadja a vagyonát a pártjának, vállalja a rabszolgaságot, éhbérért dolgozik, és kazár érdekekért harcol a hazájukat védők ellen külföldön, bár ezt az ilyen, itt is megteszi! A nevük lehetne ESHINÖRP (Elnyomók Senkiházi Hazátlan Identitás Nélküli Önkéntes Rabszolgáit Tömörítő Párt).
500 millió európai emberből 2-3 millió az, aki "jogot formál" embertársai kirablására. Legalább 100 millió a kiszolgálásukból él, és közel 400 milliót ítéltek kisemmizésre, és lassú halálra!
Az emberek igen nagy százalékának rá kellene jönnie arra, hogy ne szavazzon olyan emberekre, akik már számtalanszor becsapták, de másokra is biztosítékokkal, és erős, nem átalakítható "fékekkel", mert egy hazudós diktátor kiirthatja az országot!
Természetesen mindenkinek jogában áll fellépni a hazaárulók ellen, és nem kell figyelembe vennie a politikus-bűnözők illegitim törvényeit, mert jogtalanság nem szülhet jogot, de az önvédelem jogát "áltörvényekkel" amúgysem lehet elvenni!


Az eurózóna hamvaiból emelkedhet előtérbe a Mediterrán Unió

Az eurózóna válsága és várható összeomlása az európai (és a világ) hírcsatornáinak vezető híre a napokban. Sok ember tévesen azt feltételezi, hogy ez az euró végét és a tagállamok korábbi, de legalábbis egy saját valutához való visszatérést jelenti. Sajnos ennek nagyon kicsi a valószínűsége. Sokkal inkább az elittől megszokott „káoszból rend” elv újabb példáját láthatjuk. Az elitnek esze ágában sincs feladni az Európa egyesítésére és központosítására irányuló törekvéseit, sőt, a jelenlegi káosz kitűnő alkalom, hogy a jelenlegi eurózóna hamvaiból egy új „Európai Egyesült Államok” hatalmat hozzanak létre. Az elmúlt hónapok során Európán egyre inkább eluralkodott a pánik és a félelem. Az euró ólomként süllyed, súlyos pénzügyi gondokat hozva a kontinensre és az egész világgazdaságra. Az elit számára egy ilyen kiterjedt válság tökéletes alkalmat kínál egy új rendszer bevezetésére. Megoldásként pedig nem a régi rendszerhez való visszatérést, hanem az eddiginél is sokkal szorosabb integrációt és központosított hatalmat fognak felajánlani.
Az „Európai Egyesült Államok” csak egy kitalált név, de igen jól szemlélteti a körvonalazódó új birodalom lényegét.
Az elit azzal is tisztában van, hogy Európa országai és lakosai csak végső kétségbeesésükben fogadnának el egy ilyen megoldást. A színpad készen áll a mindent elsöprő válság elindítására. A fővonalas média mindent megtesz, hogy előkészítse a hangulatot és tudtára adja az embereknek, hogy a válság elkerülhetetlen, megoldás pedig nincs a láthatáron. A megoldás nem látható, mert ha előre elárulnák, milyen megoldásban gondolkoznak, tervük könnyen kudarcba fulladhatna.
A Telegraph a következőket írja:
„Az eurózóna összeomlása egy pillanat alatt elsöpörné az európai gazdaság felét, a 30-as évek világgazdasági válságához hasonló nyomorba taszítva a kontinenst, figyelmeztetett az Európai Bizottság elnöke.”
[Értjük az üzenetet? Eurózóna, azaz egyesült Európa nélkül a nyomor vár ránk.]
Egyes lapok már pénzügyi armageddonról írnak:
„A válság kezelhetetlenné válása miatt a politikusok tegnap este már az eurózóna feloszlásának előkészületeiről beszéltek.
Miközben az államkincstár és a brit pénzügyi vezetők a válságnak Angliára kifejtett hatásait próbálták mérsékelni, David Cameron arra figyelmeztetett, hogy eljött a közös európai valuta „igazságának pillanata”.
Vince Cable, gazdasági miniszter ennél is messzebb ment és valóságos pénzügyi „Armegaddonról” beszélt, miközben a brüsszeli vezetőség a teljes káosz elszabadulására figyelmeztet.”
Sokaknak nehéz elhinni, de az elit kifejezetten várja az eurózóna teljes összeomlását.
Miért?
Egyszerű. Az összeomlás végre lehetővé tenné számukra a mindig is tervezett új rendszer bevezetését. Egy pénzügyi válság, akármilyen nehézségeket hoz is, csak átmeneti állapot, az általuk megálmodott „új Európa” viszont reményeik szerint kiállja majd az idő próbáját.
Egyre több hír jelenik meg a Nicolas Sarkozy és Angela Merkel által titokban felvetett új, sokak által kétsebességesnek nevezett eurózónáról, amelynek csak az erősebb gazdaságok lehetnének tagjai.
A Telegraph a következőket írta erről a napokban:
„Franciaország terveket sző egy külön eurózóna felállítására, amely saját egyezménnyel, parlamenttel és központtal rendelkezne. Egy ilyen lépés jelentősen gyengítené az Európai Unió erejét.”
A fenti cikk egy másik passzusa megpróbálja felkészíteni az olvasót a végső megoldás elfogadására, ami „megerősítené az eurózóna tagállamok közötti kapcsolatot”:
„A feltételezések szerint Franciaország és Németország célja a kezdeményezéssel az eurózóna tagállamok közötti egység megerősítése, új adókon és jogi intézkedéseken keresztül, hogy megakadályozzák a túlzott mértékű eladósodást és költekezést.”
Amit ezek a cikkek nem mondanak ki, hogy hosszú távon Franciaországnak és Németországnak esze ágában sincs bárkit is kihagyni a szövetségből. Azt akarják elérni, hogy félelmet keltsenek a „gyengébb” országban és azt éreztessék velük, hogy kimaradnak a „buliból”, hogy nem lehetnek része az elit klubnak és ezáltal rákényszerítsék őket a szorosabb európai integráció és az általuk előterjesztett új szabályok elfogadására.
Emlékezzünk majd vissza ezekre a sorokra! A pénzügyileg gyenge lábakon álló országok, Olaszország vagy Görögország például, előbb vagy utóbb ugyanúgy része lesznek az új „gazdasági blokknak”.
Mielőtt ez megtörténhet, a vezetők hagyni fogják, hogy az adósságválság lefusson és megtegye a kívánt hatást. Az euró valószínűleg soha nem látott mélységekbe süllyed és egy rövid időre káosz uralkodik majd Európán.
Egy nemrégiben megjelent cikk a Crackerjack Finance oldalán tökéletesen összegzi az eurózóna problémájának lényegét:
„Mára egyértelművé váltak az eurózóna szerkezetének gyengeségei. Egy 17 szuverén tagállamból álló csoport úgy döntött, hogy egységes valutát vezet be, a monetáris politika irányítását pedig átadja egy közös központi banknak. Ugyanakkor a 17 szuverén ország egymástól teljesen eltérő erényekkel, iparral, adósságszinttel, költségvetési hiánnyal, munkaügyi szabályokkal és adózási törvényekkel rendelkezik. Figyelembe véve a különbözőségeket, kész csoda, hogy az eurózóna képes volt jelenlegi formájában egy teljes évtizedig fennmaradni.”
A nemzeti valutákhoz való visszatérés helyett azonban az elit egy még szorosabban integrált birodalmat akar.
A Guardian egyik cikke Angela Merkel-t idézi:
„Angela Merkel, német kancellárasszony elmondta, hogy a helyzet igen kellemetlenné vált és a politikai integrációs folyamat felgyorsítására szólította fel az eurózóna tagállamokat. ’Eljött az új Európa megszületésének ideje,’ mondta. ’A világ sebesen változik, tehát készen kell állnunk, hogy szembenézzünk a kihívásokkal. Ehhez több kell Európából, nem pedig kevesebb!’”
Jose Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke még merészebben nyilatkozott:
„Az Európai Bizottság elnöke, Jose Manuel Barroso a legújabb olasz válság kibontakozásával felszólította az EU országokat, hogy „egyesüljenek, vagy fogadják el a megsemmisülést.” „A gazdasági és geopolitikai rend fundamentális változásainak vagyunk szemtanúi, ami arra a meggyőződésre juttatott, hogy vagy egyesült erővel haladunk előre vagy darabokra esünk. Átalakulás hiányában Európára a hanyatlás vár. Ez egy döntő pillanat. Vagy egyesítjük erőinket vagy elfogadjuk a megsemmisülést,” mondta Barroso.”
A cél elérése és a folyamat elindítása érdekében az elit által megálmodott egyesült Európa iránt elkötelezett politikusokat ültetnek a kulcsfontosságú pozíciókba Európa szerte.
Olaszországban Berlusconit Mario Monti, egy gazdasági szakember követi majd. (Berlusconinak sok mindent elnézett az elit, de amint az eurót és az eurózónát kezdte kritizálni sorsa megpecsételődött.)
Monti a Yale egyetemen szerezte diplomáját, az Európai Bizottság tagja és a Trilaterális Bizottság európai ágának elnöke, mellesleg a Bilderberg csoport tagja.
Görögországban George Papandreou helyére Lucas Papademos kerül.
Papademos a Harvard Egyetemen végezte tanulmányait, korábban a görög központi bank elnöke és az Európai Központi Bank alelnöke, valamint a bostoni Fed vezető közgazdásza volt. Papademos szintén tagja a Trilaterális Bizottságnak.
Nem figyelemre méltó, hogy az elitista szervezetek tagjai egymás után jelennek meg a legfontosabb pozíciókban?
Milyen is lesz ez az új Európa? A Daily Mail cikke a „Negyedik Birodalom felemelkedéséhez hasonlítja Németország európai térnyerését” és a következő igen megdöbbentő megállapítást teszi a mélyebb gazdasági integrációt illetően:
„Ez a szuverenitás teljes elvesztését jelentené azokban az országokban, akik egykor a Harmadik Birodalom vasökle alatt léteztek 70 évvel ezelőtt.
Ne legyenek kételyeink a pénzügyi uniót illetően. Az új pénzügyi rendszer közös gazdaságpolitikát, egységes adórendszert, egységes társadalombiztosítási rendszert, közös adósságot, egyesített gazdaságot és egyetlen, közös pénzügyminisztert jelent, és valamennyi német.
Nem hangzik túl jól. Az elit azonban ezt akarja. Mint mindig, a cél most is még több hatalmat szerezni.
Egyelőre Európa lakossága nem akarja ezt az új európai „valamit”. Ezért van szükség még több káoszra, bizonytalanságra és félelemre.
Ezért biztos, hogy összeomlás jön.
Az elit reményei szerint a válság után létrejöhet mindenkori álmuk: egy olyan új, szorosan integrált európai birodalom, amilyet a világ az ókori Róma bukása óta nem látott.
Forrás: The American Dream

Brit látomások Európa jövőjéről


A brit Daily Mail bulvárlapban a hét elején megjelent egy cikk, amely megpróbálta megjósolni Európa jövőjét az euró esetleges összeomlása után. A brit lap szerint, az euróövezet válságának további eszkalálódása a kontinens békéjét fenyegeti. A forgatókönyv alapján mindössze hét év múlva előállhat az a helyzet, amikor a német csapatok támadják Görögországot, az orosz tankok szétzúzzák Lettországot, Franciaország pedig lealázza a brit hadsereget.
2018. október 29-e van és eljött Nagy-Britannia legsötétebb órája. Fegyveres erőink megalázó vereséget szenvedtek az európai hadszíntéren. Több ezer fiatal brit férfi és nő került hadifogolytáborokba.
Belgiumtól Athénig Európában ömlik a vér. Keleten pedig az orosz medve feltartóztathatatlanul hajtja végre expanziós törekvéseit - a régi birodalom újra felépül az európai álom romjain. A brit miniszterelnök lemondott a példátlanul sok vereség után. Öregek és a fiatalok együtt ássák a védőárkokat a brit városok utcáin. A fegyveres milíciáknak nincs elég eszköze és lőszere, így egy hétnél tovább nem tudják tartani magukat. A La Manche csatorna másik oldalán eközben az ellenséges csapatok befejezték Nagy-Britannia inváziójának előkészítését. Néhányan már a kapitulációt emlegetik, a győzelemről senki sem beszél.
Nincs 10 éve, amikor még emberek milliói hittek a békés egyesült Európában. Hogy jutottunk idáig? A fordulópontot 2011 októberének utolsó hete jelentette, konkrétan az EU-csúcs Brüsszelben. Húsz hónap alatt a tizennegyedik kísérlet volt ez az euró megmentésére.
Ahhoz, hogy a Bundestag jóváhagyja 1 billió euró kiutalását a válságellenes intézkedésekre, Merkel arra figyelmeztett: nem tudja elhinni, hogy realitás lenne még ötven év béke Európában. Megfigyelők akkor gúnyosan melodramatizmussal vádolták, de hét év elteltével már senki sem nevet.
2012 februárjára nyilvánvalóvá vált, hogy az euróövezet megmentésének soron levő kísérlete megbukott, és szinte az összes nyugat-európai ország recesszióba esett. Márciusban Görögország kilépett az eurózónából és az európai piacok elszenvedték történelmük legnagyobb veszteségét.
Az antikapitalizmus egy egész generációt fertőzött meg. Ugyanakkor megjelentek a baljós új tekintélyelvűség első jelei. Amikor Berlusconi hivatalosan is segítséget kért európai partnereitől, Sarkozy készségesen vitte be hadseregét Olaszországba. Görögország nagyobb városaiban megjelentek az európai békefenntartók. A kontinens lassan, de biztosan haladt a fegyveres konfliktus felé.
2013 márciusában a történelem utolsó EU-csúcsa feloszlott: sok ország nem volt hajlandó eleget tenni a németeknek a költségvetéssel és a gazdasági integrációval szemben támasztott követelményeinek. Európában megerősödtek a nacionalista mozgalmak. Madridtól Budapestig váltak a külföldiek és a bevándorlók támadások áldozataivá.
A pénzügyi válság leginkább Lettországot sújtotta és mivel a lakosság egyharmada orosz etnikumú, az elégedetlenség a gazdasági helyzettel hamarosan nacionalista konfrontációba torkollott. 2015 augusztusában a rigai utcai harcok után az orosz hadsereg átlépte a határt. Putyin arról biztosította a világot, hogy az oroszok a rend helyreállítására mennek, de otthon bejelentette: ”Európa válsága - esély Oroszország számára. A megaláztatás idejének vége, az orosz birodalom újjászületett.”
A Nyugat annak ellenére nem sietett Lettország segítségére, hogy az a NATO tagja. Az új amerikai elszigetelési politika azt jelentette, hogy a NATO-tagság valójában már nem jelent semmit. Londonban, az új miniszterelnök megesküdött, hogy nem küld brit hadsereget ”egy olyan távoli ország megsegítésére”, amelyről semmit sem tudunk."
Moszkva megértette az üzenetet. Fél évvel később az orosz békefenntartók átlépték az észt határt és 2016 márciusában Putyin hadserege megszállta Litvániát, Fehéroroszországot és Moldovát. Brüsszel vádjaira a Kreml azt válaszolta, hogy az európai békefenntartók pedig Athén, Róma és Madrid utcáin járőröznek.
Sarkozy Napóleon reinkarnációjának képzelte magát. 2011 októberében azt mondta Cameronnak, hogy ”fogja be a száját”, most pedig nyílt angolgyűlöletbe csapott át. 2016 augusztusában egy interjúban Sarkozy azt mondta, hogy a válság Londonból jött. ”De Nagy-Britannia napjai meg vannak számlálva. A jövő - az orosz Kelet” - tette hozzá. Egyes brit lapok úgy találták, hogy Sarkozy elismerte Moszkva és Párizs titkos szövetséget, amelyet az orosz olaj-és gáz édesitett meg.
2016 végén Sarkozy bejelentette, hogy minden EU-tagnak csatlakoznia kell az euróövezethez, vagy fizetni, ha nem hajlandó erre. Nagy-Britannia határozottan visszautasította ezt, Franciaország pedig növelte a nyomást.
2017 nyarára Belgiumban a flamandok és a vallonok közti véleménykülönbségek véres fordulatot vettek. Augusztus 1-én Sarkozy francia ejtőernyősöket küldött Belgiumba. ”Brüsszel - Európa szíve és Franciaország törvényes része"- közölte. Nagy-Britannia durva provokációnak vette ezt és saját békefenntartóit küldte Belgiumba, Franciaország azonban számbeli fölényben volt.
Egy évvel később pedig kritikus helyzetbe jött létre. A francia hadsereg a spanyolok és az olaszok segítségével, a németek pénzére és a neoimperialista Oroszország hallgatólagos beleegyezésére támaszkodva bekerítette és földdel tette egyenlővé a brit expedíciós csapatokat. Sarkozy a múlt héten a megszállt Brüsszelben hatalmas tömeg előtt azt mondta, hogy ”itt az ideje, hogy lemossa Waterloo szégyenletes foltját”.
”Nagy-Britannia mindig is Európa része volt, még ha maguk a brit el is utasítják ennek elismerését. Itt az ideje, hogy befogadjuk őket a családunkba, ha kell, erővel is” - mondta Sarkozy. 
Milyen kár, hogy 2011-ben senki sem vette komolyan Merkel szavait.
Forrás: Argumenti.ru