2014. május 9., péntek

Az Idők Jelei, antikrisztus, világuralom, fenevadak


Valamiért divat az összes keresztény felekezetben, hogy az emberek mindenféle alaposabb bibliaismeret nélkül prófétai könyveket igyekeznek értelmezni, és az utolsó időkre vonatkozó jövendöléseket akarnak összerakni. A bibliai nyelvek ismerete nélkül ez eleve hibás eredményekre vezet, és elég vad spekulációk kerülnek elő. Van ennek egy érdekes valláspolitikai vonzata is. A vallási elméleteket propagandacélokra felhasználó, világot irányító erők érdeke, hogy az emberek ne lássanak tisztán, és a világban zajló folyamatokat ne tudják bibliai szempontok szerint értelmezni. Ezért olyan összeesküvés-elméleteket gyártanak, amelyekkel a tájékozatlan emberek tömegei meggyőzhetők, de csak a hatalmon lévők érdekei szerinti módon, hogy mikor, hol és hogyan jön el az antikrisztus, a fenevad, és még sorolhatnánk, hogy mik. 
Mivel a most hatalmon lévő elit egy velejéig romlott társaság (beleértve a papság felső rétegeit is, felekezettől függetlenül), emiatt természetesen az ő érdekeiknek megfelelően a leggonoszabbnak azok vannak beállítva, akik tehetnek őellenük, mert fenyegetik a hatalmukat. Nem véletlen, hogy a nemzetiszocializmust vagy a nemzeti kommunizmust, a nemzet és a társadalom érdekeit néző ideológiai képleteket kezelik a legsötétebb ellenségként éppen azok, akik a nemzetek és a társadalmak elpusztítására törekednek. Ezek nemzetek feletti erők, érdekcsoportok, akik semmit sem tudnának kezdeni az erős nemzetállamokkal. Külön vallások jöttek létre pont azzal a céllal, hogy az embereket filoszemitává és jó demokratává neveljék, és a rendezett államiságot, erős hatalmi rendszereket negatívnak tüntessék fel. Emiatt egy ország erős rendőrséggel és katonasággal már mindjárt diktatúra. Egyébként az is érthetetlen, hogy a diktatúrával pontosan mi a probléma. A királyságok intézményét évszázadokig igen hatékonyan lehetett működtetni, amik tény, hogy diktatúrák voltak. Egy cégnél az ügyvezetőnek kizárólagos és abszolút hatalma van, tehát sok kis diktatúrának a szervezett rendje építi fel a kapitalista gazdasági rendszert. Ha nem így lenne, a gazdaság azonnal összeomlana. Mégsem követel senki demokratikus cégvezetést, mert tudja, hogy egy ökörség. A demokrácia is egy ökörség, mert valójában nincs, nem volt, és soha nem is lesz a tömegeknek beleszólásuk a sorsuk irányításába. Ez önmagában is egy képtelenség. Elhitetni lehet az emberek tömegeivel, hogy négyévente egyszer dönthetnek a semmiről és ettől majd jobb lesz minden, de valójában mivel senki sem tudja, hogy kire szavaz és miért, és az az illető mit fog csinálni, ezért maga a folyamat is értelmetlen (a kiadott információk rendkívül minimálisak, az ígéretek is, és ami keveset ígértek, azt is nagyon gyorsan megszegik). Álcázott diktatúra, semmi több, amit nem nevezünk nevén.
Érdekes az a törekvés, ahogy az "antikrisztus világuralmának eljövetelét" várják és próbálják levezetni sokan, majd világgá kürtölni. Érdekes módon mindig a demokrácia és a cionizmus ellenségei között sejtik az antikrisztust és a nagy gonosz eljövendő világhatalmat. Persze az iszlám országok egy része az USA-t tartja a nagy babilonnak és sátáninak (jogosan), de ezt ugye a nyugatiak és a nyugati álkeresztények elintézik annyival, hogy a muszlimok terroristák. Persze a NATO nem az szerintük, hiába öldös naponta nőket és gyerekeket, bombáz le kórházakat és iskolákat. 
Kényszeredett a levezetés holmiféle világkormányról, amikor szándékosan nem veszik észre a teológusok és a fizetett újságírók, hogy a világkormány már régen létrejött, és most éppen szétesőben van. Várják azt az embert, aki majd istenként imádtatja magát, de nem akarják észrevenni, hogy minden nyugati ellenőrzés alatt álló ország és a hozzájuk kapcsolható minden média az amerikai elnököt próbálja tökéletesnek bemutatni, az igazság bajnokának és minden jó forrásának. Vagyis bálványozzák. Világvalutáról beszélnek, és nem akarják észrevenni, hogy minden valuta dolláralapú és a dollárra épül minden gazdaság, közvetve vagy közvetlenül. A dollármonopólium megtörése éppen a világkormány bukásának a jele. 
A demokrácia-imádat önmagában is egy istentelen dolog, mivel önmagában a demokráciát egyáltalán nem lehet sem jónak, sem az igazság forrásának, sem tökéletesnek nevezni. Egyébként is minden országban más, és elég jelentősen más. Az imádat ahhoz köti az embert, amiben bízik, és a demokráciában, a kapitalizmusban, a választási rendszerekben, a pártokban bíznak az emberek. Tehát a fenevad rendszerét imádják. Tökéletes csak az lehetne, ha mindenütt az Isten törvényei szerint élnének az emberek, és csak aszerint, ehhez viszont nem kell demokrácia, sem kapitalizmus. 
Az antikrisztusi világrend tehát nem most jön létre, hanem éppen most bukik el. Oroszországot ne próbálják már összemosni az USA-val, meg Putyint Obamával. Gondoljunk csak arra, hogy Putyin éppen most tiltotta be a káromkodást Oroszországban. Ezzel szemben az USA-ban mi van? Ez a rendelet egyébként nagyon jól kirajzolja a két ország közti kontrasztot. Az USA-ban divat a káromkodás, és ha csak egy akciófilmet megnézünk, akkor megállapíthatjuk, hogy államilag támogatott, reklámozott és elismert valami (mivel nem tesznek ellene, természetes, sőt, menőnek tartott dolog). Az USA-ban és az EU-ban védett és támogatott dolog a buzulás, Oroszországban be van tiltva a reklámozása. Hogy mer valaki arról írni, hogy nincs itt tényleges ideológiai ellentét?
A holokauszt-vallásról is érdemes pár dolgot kihangsúlyozni. Ez az egész felhajtás nem más, mint a zsidó nép végtelen önimádata, önigazolási próbálkozása és önsajnálata. Egy halálkultusz, aminek az imádását törvényben rögzítették. Imádatot követel, mert Istenben lehet kételkedni, Istent lehet káromolni a nyugati társadalmakban, de a holokausztban nem lehet kételkedni, és nem lehet káromolni sem (kisebbíteni vagy kigúnyolni). Vagyis Isten elé helyezték! A zsidó sérthetetlen (gondoljunk csak azoknak bebörtönzésére és zaklatására, akik bármi terhelőt is mernek írni, vagy mondani a zsidókról), ez megmutatja végtelen zsarnokságát és kizárólagos hatalmi pozícióját. Az emberek félnek a  holokauszt és a zsidóság ellen szólni, ami jól mutatja, hogy a megfélemlítés mértéke teljes körű. Egy igen jól felépített, totalitárius diktatúrában élünk. Zsidó diktatúrában, mert az antikrisztusi kor (a jelenkor) uralkodó népe a zsidó. Jó, ha eszébe jut a zsidóimádó keresztényeknek, hogy Izraelben ma is járja az a szólás, hogy "megöltük Jézust, büszkék vagyunk rá". Vannak az ortodox zsidók részéről evangélium-égetések is, csak hogy egyértelmű legyen. Az, hogy majd minden zsidó megtér, egy baromság. Eddig sem tértek meg, és ezután sem fognak. 
El kellene olvasni sokaknak az antikrisztusról szóló részeket, újra és újra. Nincs sok belőlük, de oda kellene figyelni, és komolyan venni a használati útmutatót: nem hozzátenni és nem elvenni belőle. 
A fenevadak esetében ha már valaki tudja, hogy Dániel próféta is fenevadakról beszélt mint világbirodalmakról, miért nem gondolja tovább? Eredetiben kell elolvasni, úgy könnyebben érthető.
Tamási Attila

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése