2012. október 18., csütörtök

Rózsafűzér ígéretek Szt. Domonkosnak és boldog Alan-nak.

1. Aki a rózsafüzér imádkozásával hűségesen szolgál, jelentős kegyelmekben fog részesülni.
2. Különleges védelmem és legnagyobb kegyelmeket ígérem azoknak, akik a rózsafüzért imádkozzák.
3. A rózsafüzér erőteljes védelem lesz a pokollal szemben. Felőrli az erkölcstelenséget, csökkenti a bűnt, és legyőzi az eretnekséget.
4. Erényességet és jó munkát nyújt a gyarapodáshoz; a lélek bőséges isteni irgalomban fog részesülni; az emberek szívét visszahúzza a világ hiúságainak szeretetétől, és örökkévaló dolgok iránti vágyakozásra emeli. A lelkek ezáltal megtisztulnak.
5. Az a lélek, amelyik a rózsafüzér imádkozásával rám bízza magát, nem fog elveszni.
6. Aki őszintén imádkozza a rózsafüzért, fontolóra veszi és alkalmazza magára a szent hittitkokat, azt sosem győzi le a szerencsétlenség. Isten nem fogja büntetni az igazságszolgáltatásakor, nem fognak elveszni egy felkészületlen halállal; ha igazságosak, akkor Isten kegyelmében maradnak és méltók lesznek az örök életre.
7. Aki igaz áhítattal imádkozza a rózsafüzért, nem fog az Egyház oltáriszentsége nélkül meghalni.
8. Akik hűen imádkozzák a rózsafüzért, azok életükben és halálukban Isten világosságában és bőséges kegyelmében lesznek; haláluk pillanatában pedig a paradicsomban a szentek érdemében részesülnek.
9. A tisztítótűztől megszabadítom azokat, akik hűek voltak a rózsafüzérhez.
10. A rózsafüzér hűséges gyermekei nagy dicsőségben fognak részesülni a mennyben.
11. Mindent meg fogsz kapni, amit a rózsafüzér imádkozásakor kérsz tőlem.
12. Akik terjesztik a szent rózsafüzért, azokat szükségükben segíteni fogom.
13. Isteni fiamnál elértem, hogy a rózsafüzér pártolóinak életükben és haláluk órájában közbenjárójuk lesz a teljes égi törvényszéken.
14. Akik imádkozzák a rózsafüzért, azok gyermekeim és egyetlen fiamnak Jézus Krisztusnak testvérei.
15. A rózsafüzér imádkozása az eleve elrendelés nagyszerű jele.


Örvendetes rózsafüzér titkok   
       
Örvendetes, I. tized    
1.     Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.   
2.     Aki ”Igen” szavadat angyal által kérte tőled.   
3.     Aki ”Igen” szavadra gyermekeddé lett.   
4.     Akit te mint Istenembert szíved alatt hordoztad.     
5.     Aki Téged minden bűntől szeplőtelenül megóvott.    
6.     Aki Téged a Szentlélek által kegyelemmel teljessé tett.    
7.     Aki egész lényedet iránta való imádással és ujjongással töltötte be.   
8.     Akivel együtt minket is Szívedben hordozol.   
9.     Akinek foganása által minden fogamzást megszentelsz.   
10.     Akinek nevéért Téged is szívből szeretünk.    
       
Örvendetes, II. tized    
1.     Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.   
2.     Akinek szeretete a te szeretetedet is naggyá tette.    
3.     Akit imádva hordtál hegyen völgyön át.    
4.     Akinek szeretete egész életedet meghatározta.    
5.     Akivel utjaidon minden embert megáldottál.    
6.     Akinek jelenlétével megszentelted Zakariás házát.    
7.     Aki Erzsébetben nagy tiszteletet ébresztett irántad.    
8.     Aki méhedből megszentelte Erzsébet házában az előhírnököt.    
9.     Akinek kegyelme sugallta neked az Úr magasztaló énekét.    
10.     Aki minket is a felebaráti szeretetre irányítson.    
       
Örvendetes, III. tized    
1.     Akit te Szent Szűz szültél.    
2.     Aki téged is részesített önkéntes szegénységében.        
3.     Aki téged kegyelméből szenvedésének társává tett.    
4.     Akinek születése életünk hajnalfakadása lett.    
5.     Akit te, mint Istenedet és Uradat, szegényes jászolba fektettél.   
6.     Akit a jászolban csodálattal eltelve imádtál.    
7.     Akinek végtelen szeretete a barlang szegénységét feledtette.   
8.     Akit te anyai szeretettel szívedhez szorítottál.       
9.     Akit te a szegény pásztoroknak ölébe helyeztél.      
10.     Aki mindenkinek, aki őt keresi, a szívébe költözik.    
       
Örvendetes, IV. tized    
1.     Akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.   
2.     Akit te Szent Szűz a mennyei Atyának felajánlottál.    
3.     Akit a mennyei Atya öröktől fogva áldozati Bárányunknak elfogadott.    
4.     Aki a templomot Atyja trónjának és saját lakóhelyének nyilvánította.   
5.     Akiben az agg Simeon a világ Megváltóját felismerte.     
6.     Akit az agg Simeon a pogányok világosságának nevezett.   
7.     Akinek személyén ezentúl minden emberi sors eldől.    
8.     Aki földi életében téged szenvedőtársnak választott.    
9.     Akit te egész életében mint igazi áldozati bárányt az Atya kezébe ajánlottál.   
10.     Akit kérünk, hogy bennünk is a szerető engedelmességet gyarapítsa.    
       
Örvendetes, V. tized    
1.     Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.    
2.     Aki tudtod nélkül visszamaradt a templomban.    
3.     Akinek abban kellett lennie, ami az Atyáé.    
4.     Akinek elveszítése három napig gyötrelemben tartott.   
5.     Akinek keresésében anyai szíved vágytól epedt.    
6.     Akit nagy fájdalommal éjjel-nappal kerestél.    
7.     Akit csodálatodra a bölcsek körében találtál meg.    
8.     Akinek kinyilvánítottad, hogy még nem érted meg küldetését.    
9.     Akinek isteni válaszát szívedbe rejtetted.    
10.     Aki minket is segítsen lemondani a legkedvesebbről, ha Isten úgy akarja.      

Világosság rózsafüzér titkok   
       
Világosság, I. tized   
1.     aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.   
       
Világosság, II. tized   
1.     aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.   
       
Világosság, III. tized     Luminous, III.
1.     aki meghirdette Isten országát.   

Világosság, IV. tized     Luminous, IV.
1.     aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.    
     
Világosság, V. tized     Luminous, V.
1.     aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.    


Fájdalmas rózsafüzér titkok   
       
Fájdalmas, I. tized  
1.     Aki érettünk vérrel verejtékezett.    
2.     Aki érettünk a halál keserűségét megízlelte.    
3.     Aki bűneinktől irtózott.    
4.     Akinek lelki szenvedését sokan tudomásul sem veszik.   
5.     Akit közömbösségünk végtelenül levert.    
6.     Aki legnagyobb elhagyatottságában Atyjára bízta magát.   
7.     Aki hiába keresett az alvó apostoloknál vigaszt.    
8.     Aki vért izzadva is igent mondott a keresztre.    
9.     Aki királyi szabadságában szembe nézett a halállal.    
10.     Akit kérünk, hogy növelje bennünk is az Atya iránti odaadást.   
       
Fájdalmas, II. tized    
1.     Akit érettünk megostoroztak.    
2.     Akit Pilátus ártatlannak tartott és mégis elítélt.    
3.     Aki megengedte, hogy mint áldozati báránnyal bánjanak.   
4.     Akinek a megostorozás számtalan sebet okozott.       
5.     Akinek szent testét az ostor ólomgolyói szaggatták.    
6.     Aki megengedte, hogy meztelenségét saját vére takarja.      
7.     Akinek nem nyílt panaszra ajka, midőn érettünk szenvedett.    
8.     Aki szenvedésével a halál büntetésétől akar megmenteni minket.    
9.     Aki testi bűneinket magára vállalta.    
10.     Aki szenvedése által bűnbánatra indítson minket.   
       
Fájdalmas, III. tized   
1.     Akit érettünk tövissel megkoronáztak.   
2.     Akire vörös rongyot borítottak gúnyból.    
3.     Akinek nádszálat adtak a kezébe.    
4.     Akinek szent fejét a töviskorona megsebezte.    
5.     Akivel a bűnösök durva játékot űztek.   
6.     Akinek szent arcába vágtak.      
7.     Akinek szent arcát leköpték.    
8.     Akinek bátorsága a bűnök elleni harcunk záloga.   
9.     Akinek örökös királysága előtt a menny és a föld térdet hajt.   
10.     Akit kérünk, hogy megaláztatása által minket bátorítson.    
       
Fájdalmas, IV. tized    
1.     Aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.    
2.     Akit ártatlanul latrok halálára ítéltek.       
3.     Aki a keresztet szívesen vette vállára.     
4.     Aki bűneinket vállán hordozta a Golgotára.   
5.     Aki háromszori elesdésében Anyja közelségéből erőt merített.    
6.     Aki Atyja iránti engedelmességből mindháromszor fölkelt és továbbment.    
7.     Aki Cyrenei Simont elhalmozta kegyelmével.    
8.     Aki halálra gyötörten a síró asszonyokat vigasztalta.    
9.     Aki Veronikának emlékként saját arcmását hagyta.       
10.     Aki nekünk is türelmet adjon a kereszthordozásban.  
       
Fájdalmas, V. tized    
1.     Akit érettünk keresztre feszítettek.   
2.     Akit mértéktelenségünk miatt evésben-ivásban ecettel itattak.    
3.     Aki meztelenül a keresztfára dobva erkölcstelenségünk miatt akart engesztelni.    
4.     Akit szemed láttára a keresztfára feszítettek.    
5.     Akit kereszten függve szenvedni láttál.   
6.     Aki halálfájdalmában oly nagy szeretettel bocsátott meg kínzóinak.   
7.     Aki a jobb latornak a kereszten megígérte a paradicsomot.    
8.     Aki az isteni elhagyatottságot is el akarta szenvedni értünk.      
9.     Aki végső nagy szeretetében téged, Szűzanya, anyánkul adott.    
10.     Aki nekünk is kegyelmet adjon úgy állni Isten mellet, mint te a kereszt alatt.       


Dicsőséges rózsafüzér titkok   
       
Dicsőséges, I. tized    
1.     Aki halottaiból föltámadott.   
2.     Akinek győzedelmes lelke a Szentháromsággal egyesült.    
3.     Akinek győzedelmes lelke emberi testét birtokba vette.    
4.     Aki testestől-lelkestől a sírból előjött.    
5.     Aki téged Szent Szűz elsőként megvigasztalt.    
6.     Aki a világ végéig minden szenvedő lelket megvigasztal.    
7.     Aki mindenkit a győzelem és megdicsőülés útjára hív.    
8.     Aki gyengeségeinket és gyarlóságainkat győzelemre változtatja.    
9.     Aki egyedül feltámadása és örök élete minden lénynek.    
10.     Akit kérünk, hogy nekünk is adjon föltámadást és örök életet.   
       
Dicsőséges, II. tized   
1.     Aki a mennybe fölment.   
2.     Aki dicsőséges föltámadása után övéinek megjelent.      
3.     Aki tanítványait hitben és szeretetben megerősítette.    
4.     Aki apostolait küldte az egész világra igét hirdetni.    
5.     Aki apostolainak hatalmat adott a bűnök megbocsátására.    
6.     Aki a benne való reményt tanítványaiban a vértanúságra megerősítette.    
7.     Aki övéi szeme láttára a mennyei Atyához fölemelkedett.    
8.     Aki előrement nekünk is helyet készíteni Atyjánál.    
9.     Aki halála és feltámadása által a mennyei Atyát kiengesztelte.   
10.     Aki bennünk az örök élet reményét növelje.   
       
Dicsőséges, III. tized   
1.     Aki nekünk a Szentlelket elküldte.   
2.     Aki tanítványainak meghagyta, hogy imádkozva várják a Szentlelket.    
3.     Akinek tanítványai a Szűzanyával együtt a Szentlélek eljöveteléért imádkoztak.    
4.     Aki Szentlelkét tüzes nyelvek alakjában küldte el tanítványainak.    
5.     Aki a Szentlélek által tanítványai értelmét megvilágosította.        
6.     Akinek Szentlelke az apostolokat az igehirdetésben segítette.    
7.     Aki tanítványait a Szentlélek által átformálta.    
8.     Aki Szentlelkét az Egyházba küldte, mint maradandó teremtő erőt.   
9.     Akinek Szentlelke az Egyházat csodás hatalommal és erővel a világ végéig vezeti.   
10.     Aki minket is a Szentlélek erejével betölt és megszentel.    
       
Dicsőséges, IV. tized   
1.     Aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.    
2.     Aki téged, Szent Szűz, földi életedben mennyei reménnyel töltött el.    
3.     Aki láthatatlanul halálos ágyadnál jelen volt.    
4.     Aki egész életedet áldozatként elfogadta.    
5.     Aki Isten iránti szeretetedet a legmagasabb fokra emelte.       
6.     Aki nem engedte meg, hogy tested az enyészeté legyen.    
7.     Aki téged, Szent Szűz, elsőként vett föl a mennybe testestül-lelkestül.    
8.     Aki téged, Szent Szűz, a mennyben örökké dicsér az égiek előtt.    
9.     Aki téged, Szent Szűz, az emberek és angyalok fölé emelt.     
10.     Aki közbenjárásodra bennünket is örök országába befogadjon.   
       
Dicsőséges, V. tized    
1.     Aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.    
2.     Aki neked, Szűzanyánk a mennyben az első helyet fenntartotta.    
3.     Aki téged, Szent Szűz, az angyalok és szentek királynőjévé koronázott.    
4.     Aki téged, Szent Szűz, nekünk gondviselő anyánkká rendelt.       
5.     Aki téged, Szent Szűz, a mennyei kincsek kiosztójává rendelt.       
6.     Aki téged, Szent Szűz, minden kegyelem közvetítőjévé rendelt.    
7.     Aki közbenjárásodnak oly nagy erőt adott.    
8.     Aki téged, Szent Szűz, a világon oly nagy csodákkal kitüntetett.    
9.     Aki az emberektől szent szívednek tiszteletét elvárja.    
10.     Aki minket is szent szíved közbenjárására a mennyországba vegyen. Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése