2014. április 14., hétfő

Gyurcsány bejelentette; eltörölné Magyarországot a térképről


Vasárnap Budapesten megtartotta az EP-választásokra készülő kampány nyitó rendezvényét a Demokratikus Koalíció, amin Gyurcsány egyértelművé tette; a még megmaradt Magyarországot is letörölné a térképről.
Gyurcsány az újságírók érdeklődésétől övezve elmondta, ő "történelmi távlatokban, Európai Egyesült Államokban" gondolkozik. A DK elnöke elmondta, szerinte ennek feladata az európai polgárok védelme, a szabad gondolkodás biztosítása, a műveltség és tudás biztosítása lenne, valamint annak megakadályozása, hogy bármelyik tagállam átlépje a "világnézeti semlegesség" határát és "belebeszéljen abba, amit gondolunk". Emellett tiltaná a kötelező erkölcs- és hitoktatást is.
Talán a mondottakat leközlő újságírók nincsenek tisztában azzal, hogy az elmondottak pontosan mit jelentenek, Gyurcsány ugyanis Magyarország megsemmisítése hivatalossá tételének igényét jelentette be. Az "európai polgárok védelme" azt jelenti, hogy a DK elnöke az Európai Unió kezébe adná az erőszak-monopóliumot. A magyar állam így nem rendelkezne karhatalommal, rendőri és katonai erők kizárólag az Európai Unió szolgálatában állnának. Az "európai polgárok védelme" fogalomba beletartozna a katasztrófavédelem is, a rengeteg esetben késve érkező tűzoltók nem magyar központból, hanem uniós központból kapnák az utasítást.
Ennél aggasztóbb azonban a "szabad gondolkodás, műveltség és tudás biztosítása", amiben elsősorban nem azt kell néznünk, hogy milyen gondolkodást, tudást biztosít, hanem hogy ki és milyen felhatalmazással. Ha az Európai Egyesült Államok biztosítana valamiféle "gondolkodást" a magyar lakosságnak, az azt jelenti, hogy az oktatási rendszer és valamennyi média az EU kezében lenne. Mondjuk ki, Gyurcsány az EU kezébe akarja adni az oktatást és Brüsszelnek médiamonopóliumot adna. Brüsszel szabná meg, milyen nyelvet beszélünk és mit tanulunk az általános-, a középiskolában, a főiskolán és az egyetemeken. Brüsszel döntene arról, hogy milyen híreket szabad és mit nem szabad megírni, hogy azokat milyen kontextusban kell leközölni.
Az "állam világnézeti semlegessége" szintén ezt jelenti. Gyurcsány ezzel kijelentette, hogy az EU ideológiai kontrollt gyakorolna a tagállamok felett. Brüsszel mondaná meg, mit kell gondolnunk, és mit nem szabad gondolnunk a világról. Brüsszel mondaná meg, hogy gyermekeink nem tanulhatnak erkölcsöt és hittant. Brüsszel hitetlen, erkölcstelen alja söpredéket nevelne a fiatalokból, amihez minden jogi felhatalmazást megkapna.
A DK elnöke szóba hozta az ügyészséget is, a bírói hatalom terén is Brüsszelt helyezné a legfőbb bíró pozíciójába. Mindezt a korrupció elleni harcra hivatkozva, mintha nem az Európai Unió lenne a korrupció mintapéldánya.
Gyurcsány szerint minderre azért van szükség, mert a kontinensen egyre több olyan politikus jelenik meg, aki Putyinnal szimpatizál.
Ennek kapcsán két fontos dolgot kell megemlíteni: egyrészt, hogy Gyurcsány megint, még a távlati céljai kapcsán is hazudik. Nem Putyin miatt akar Európai Egyesült Államokat, az Európai Egyesült Államok egy olyan cél, amit ő és a hozzá hasonlók Putyintól függetlenül mindig is meg akartak valósítani. Évekkel ezelőtt jeleztük, hogy a NATO észak-afrikai háborúi milyen célt szolgálnak: a NATO protektorátusokat épített Észak-Afrikában, amire amiatt lett volna szükség, mert az Európai Egyesült Államok megalapítása után ezek lennének a szomszédos országok. Marokkó, Algéria, Líbia, Egyiptom, Szíria - mind szomszédos országok lennének, a NATO szisztematikusan felforgatta (volna) ezeket az országokat, hogy vezetésükbe mindenhol nyugatbarát kormány kerüljön. Az sem véletlen, hogy ez az "arab tavasz" visszafelé sült el, és Észak-Afrikán ellenforradalmi hullám söpört végig. A NATO mostanáig nem tudott protektorátusokat létrehozni, és a nyugati felforgatási folyamat visszájára fordult. Ebben más hatalmaknak kulcsszerepe volt, ennek ellenére az EU politikai analfabétái a korábbi terveknek megfelelően létrehoznák az Európai Egyesült Államokat.
Világos kékkel a föderális EU protektorátusai, ide helyeznének nyugati bábkormányokat 
Gyurcsány egyike ezeknek a politikai analfabétáknak, akik a nagyobb folyamatot át nem látják, csak időtávokra leosztott feladataik vannak, amiket el kel végezniük. Ha mostanra Észak-Afrikában nyugatbarát kormányok lennének, az atlantisták részéről logikus lépés lenne az Európai Egyesült Államok magyarországi propagálása. Ennek híján azonban Gyurcsány nem marad más, csak egy bohóc, aki annak ellenére, hogy homok jutott a gépezetbe, mondja amit a szájába adtak, a korábbi terveknek megfelelően.
Ennek ellenére nem mondhatjuk, hogy ez a bohóc veszélytelen. Ahogy Bajnai, Gyurcsány is komoly károkat tudna okozni, ha a DK képviseltetné magát az Európai parlamentben. Mint maga a DK elnöke is kinyilvánította, ottani tevékenysége a magyar bírói hatalom, oktatás és média felszámolására összpontosulna.
Egy ilyen Európai Egyesült Államok azt jelentené, hogy Magyarországot letörölnék a térképről. A magyar fiataloknak mikor kiosztják az Atlaszt az iskolában, abban nem lenne Magyarország-térkép, hanem egyetlen nagy Európai Egyesült Államok térkép lenne, határok nélkül, Brüsszel kénye-kedve szerint felosztott tartományokkal. Ha ez a szélhámos újra labdába rúghat, a következő generáció azt sem tudná, volt olyan, hogy Magyarország.
Másrészt: az európai politikusok azért "szimpatizálnak" Putyinnal, mert a politikusok akkor maradnak pozícióban, ha többé-kevésbé a nép akaratát jelenítik meg a választók felé, ha meg tudják szólítani az embereket. Vagyis nem a hatalmukat féltő politikusok szimpatizálnak Putyinnal, hanem az emberek, a szó szoros értelmében vett milliók. Miért? Mert Putyin olyan politikus, aki egy erős, független ország vezetője, aki saját népe érdekét képviseli, aki a tradicionális értékeket jeleníti meg, aki vallásos, erkölcsös nép számára olyan országot akar biztosítani, ahol rend van, és ahol a többségi társadalom érdeke érvényesül a társadalomromboló devianciákkal szemben. Európa minden országának polgárai egy ilyen vezetőt akarnak, és a dekadens nyugat bűne, hogy az európai országokban nem tudnak ilyen vezetők felemelkedni. Így a valaha jobb időket látott angoloknak, franciáknak, németeknek marad Putyin, az oroszbarátság és a keleti orientáció.
Ez egyben a Gyurcsány által vizionált nemzethalál sorsáról is döntött. Az európai népek nem akarnak atlantizmust. Radikális atlantizmust még annyira se. Ez a "Putyinnal szimpatizáló politikusok" megjelenéséből látható.
Molnár István

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése