2012. január 26., csütörtök

Életre növelő mozgalom – Magyar Schönstatt Család

Az 1914-ben születő Schönstatt Mozgalom hazánkban elsősorban a családokat szólítja meg immáron huszonhét éve, 1985 óta. Endrédy Orsolya mutatta be tevékenységüket a Magyar Kurír munkatársának.
Beller Tilmann atya szerint a mai kor legnagyobb kihívása a tömegember megjelenése,  és  mindaz, amit ez a jelenség magával hoz. 
A Schönstatt Mozgalom ebből a kihívásból kiindulva fogalmazza meg célját: a tömegember mindenben alkalmazkodik, mert nem akar kilógni, nincs saját véleménye. Isten ezáltal a személyiség értékére hívja fel a figyelmünket, a Schönstatt célja az eredeti, szabad keresztény személyiség kialakítása, aki bizalmas kapcsolatban van Atyjával, élete eseményei mögött felfedezi vezetését. A schönstatti módszer mindig a személyes szinten dolgozik: azt kell megkeresni, ami engem megérintett, ami indít, ami mozdít bennem valamit. Nem csupán elméleteken kell gondolkodni, hanem az indításokat tettekre, életre váltani. A mozgalom különböző ágai közül hazánkban a családos vonal indult el elsőként, talán erre volt a legnagyobb igény. A schönstatti családmozgalom abban segít, hogy házas emberként, családunkban megélhessük hitünket.

Mit jelent a Schönstatt felfogásában a család?
A házasság szentség, a két ember szeretetkapcsolatában jelen van az Úr Jézus. A férj és feleség elsődleges feladata, hogy a társát boldoggá tegye, Isten felé segítse, aztán pedig, hogy a gyermekeiket az Úrhoz vezessék. Ehhez kaphatunk Schönstatt kincstárából nagyszerű eszközöket, melyek a gyakorlatban, a hétköznapokban segítenek a családi életben. A Schönstatt Családmozgalom alapítója felismerte, hogy a családi élet munkával, tanulással jobbá tehető, és ebben a tanulási folyamatban nagy segítséget jelent a közösség. A Családmozgalomban a fókusz a házaspáron van, ők az alapvető közösség, de tapasztalataik megbeszélésére, a növekedésüket segítendő havonta egyszer egy este találkoznak más házaspárokkal. Így indult a Magyar Schönstatt Családmozgalom is 1985-ben. Ma ez a legerősebb ág, de a fiú-és lánymozgalom egyre növekszik.
Honnan ered a mozgalom?
A nemzetközi apostoli Schönstatt megújulási mozgalmat 1914-ben P. Kentenich József és fiúközössége alapította Németországban, a Rajna menti Vallendar város Schönstatt nevű kollégiumában. Kentenich József atya mozgalmát Krisztus Egyházának részeként fogta fel, mely egy „ecclesia semper reformanda”, egy folyamatosan megújulásra szoruló egyház. A családokra mint a társadalom és az egyház alapsejtjeire vonatkoztatva: ha mi a házasságunkban és a családunkban, a házainkban mint „ecclesiola”/Aranyszájú Szt János/, „egyházacska” megújulunk, bennünk és általunk újul az egész egyház is. Lelkiségünk három fő tartó oszlopa: a határozott küldetés és hivatástudat, a Gondviselésbe vetett gyakorlati hit és a hangsúlyozott Máriás jelleg.

Hogyan működik a Schönstatt?
A nyári szünidőben családnapokat hirdetünk 12 héten át. A családnapokon a mai kor kihívásaira, kérdéseire igyekeznek életre váltható válaszokat adni az előadók házaspárok. Megtartásukért egymást váltva négy házaspár dolgozik önkéntesen. Fontos terület a párkapcsolat építése. Tapasztalataink azt mutatják, a családi életre legnagyobb hatással az anya és apa közötti kapcsolat minősége van. Ez pedig fejleszthető, erősíthető. A családnapok olyan egy hetes családos lelkigyakorlatot jelentenek, melyen a továbbképzés és a testi-lelki felüdülés egyaránt fontos célkitűzés. Egy hét maximálisan 13-15 család részvételével zajlik, a gyerekekkel együtt a Balaton-felvidéken, Óbudaváron. A családnapok mindenki előtt nyitva állnak, akik a házasságukban el szeretnének mélyülni, a házasság szentsége által Jézus jelenlétében élni, közös hivatásukat megtalálni, és a közös eszményüket életre váltani. Évről évre nagy érdeklődést tapasztalunk. A „helyek” általában már januárban betelnek. Egy nyáron körülbelül 175 családot tudunk fogadni. Akik a résztvevők közül szeretnének a schönstatti úton tovább haladni, csoportot alkotva folytathatják a házasságukért végzett munkát.

Minek köszönhető a nagy érdeklődés?
Úgy látjuk, nagy éhség van az emberekben, keresik azt, hogyan lehet családos emberként, mai módon keresztényként élni. A házaspárok megtapasztalják, mennyire jól használható eszközöket kapnak a Schönstattól. Sokszor a környezetük kérdez rá, hogyan tudnak így élni, és így kerülnek új családok Óbudavárra. Ahogy nő az érdeklődés, úgy válik sokrétűbbé a tevékenységünk is. Egyre több program, képzés, kezdeményezés indul a mozgalom gondozásában. Pár éve a Mária Musical, két éve a rádiós műsorok. Életre növelő címmel havonta jelentkezik gyermekneveléssel kapcsolatos műsorunk, mely jelenleg is fut. Egy hullámhosszon címmel pedig a szerelemmel, férfi-nő kapcsolattal futott a műsorunk, anyagai pedig letölthetők honlapunkról. 2010-ben indult a Páros Nap elnevezésű programunk. Hamarosan tizedik évfolyamát kezdi családakadémiánk. Előadóinkat az ország minden részébe meghívják.

Mit jelent a mozgalomhoz való tartozás? 
Mozgalmunkban alapvető érték a szabadság. Vannak, akik merítenek Schönstatt értékeiből, de a maguk közösségeiben élnek. Vannak, akik rendszeresen járnak családnapokra, és vannak, akik még dolgoznak is érte.  Schönstatt szellemi kincsei mindenki számára elérhetőek, például a honlapon letölthető anyagok formájában. Mindenki olyan szinten kötődik a Schönstatthoz, ahogyan azt ő őszintének érzi. Munkatársakká azok válnak, akik vállalják az elköteleződést. Sajátos szövetség keretében felajánlják magukat  Máriának eszközül, és kérik, hogy, mint igazi anya, nevelje őket. Egy schönstatti ember gyengesége tudatában kész arra, hogy a Jóisten eszközévé váljon. A napi feladatait úgy tekinti, hogy ezek lehetőségek, amelyeken keresztül bizonyíthatja, mennyire szereti a Jóistent, munkájának minél tökéletesebb elvégzésével áldozatot hoz. Hiszünk a csodában, hogy a felajánlásainkból a Jóisten áldásával igazán értékes dolgok jönnek létre.

Milyen fontos állomásai vannak immár 27 éves magyarországi történetüknek?
2005-ben Mártfi Gyula veszprémi érsek felszentelte Óbudaváron a kápolnánkat, hála a családok áldozatainak, majd 2007-től folyamatosan épül a képző központunk. De hogy az elején kezdjük: 1980-ben a Gódány házaspár öt gyermekével Bécsből visszatelepült Magyarországra, figyelve a jeleket, szükség van-e Mária országának Schönstattra. Az ő sokat kockáztató, bátor áldozatuknak köszönhetjük a lassan, de annál tartalmasabban szaporodó családnapokat, melyek 1985-ben kezdődtek. 1994-ben alakult meg az első Családszövetség, melynek mára közel negyven házaspár a tagja. A Szövetségbe tartozó házaspárok erősen törekednek az életszentségre, ez a schönstatti elköteleződés egyik útja.  1996-ban jött létre a Családakadémia, mozgalomban felgyülemlett tapasztalatok közkinccsé tételére. Az akadémia családtréner képzéssel is foglalkozik, melynek során szakmai és személyiség fejlesztéssel készítik fel az érdeklődő házaspárokat feladatukra.  Fontos állomás volt a Házaspárok útja létrehozása Óbudaváron. Ez a másfél kilométer hosszú erdőn-mezőn vezető ösvény 15 állomást érint, melyek a házasság fontos eseményeit, feladatait, nehézségeit és korszakait jelenítik meg. Az Ozsvári Imri grafikusművésznő által festett képek, a szentírási idézetek, feladatok ösztönzést adnak arra, hogy a párok elgondolkodjanak és beszélgessenek egymással. Egy kísérőfüzet segíti az elmélyülést. Az elmélkedéssel, beszélgetéssel megélt út a családi életben fölmerült nehézségek sikeres megoldásához nyújt segítséget. A Házaspárok útjának sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az országban már négy másik helyszínen is a helyiek kezdeményezésére elkészült az eredeti mintájára ez a különleges út.
Szervezeti szinten is történtek előrelépések. A mozgalomhoz az évek folyamán több száz család csatlakozott, így szükségessé vált a szervezett keretek létrehozása. Egyesületté alakultunk. Ma az ország számos városában, köztük Budapest, Pécs, Győr, Sopron, Szombathelyen működnek már közösségeink.

A Schönstatt a családok mellett az ifjúsággal is foglalkozik. Hogyan működik ez?
A magyar Fiúmozgalom a ’90-es évek óta működik, egy nyári sátortábor során jött létre , és évről-évre bővül. Legfontosabb programjai a nyári táborok, a régiós, illetve budapesti csoportok, találkozók, a kulturális és kötetlenebb programokat szervező SICC, illetve a mélyebb elköteleződés felé mutató Vértező. A testi-lelki egészséget szem előtt tartó nevelés, a természetes, külsőségek nélküli, mély lelkiség, a kötetlen, változatos programok által sokakat elérnek.  A nagyfiúk már aktívan részt vesznek a kicsik táboroztatásában, vezetésében, többen közülük rendszeresen munkát vállalnak Óbudaváron a családnapokon.  A lányok mozgalma is nyári táborokkal indult, a schönstatti Mária-nővérek bekapcsolódásával. Sajátos céljukat így fogalmazzák meg: „igyekszünk összefogni az olyan lányokat, akik szeretnének szépen, tisztán élni és igazi személyiségekké válni”. Mára a schönstatti ifjúság igen pezsgő életet él, rengeteg programot szerveznek a kisiskolásoktól egészen az egyetemista korosztályig. A schönstatti Mária-nővérek család és ifjúság pasztorációval foglalkozó közösség. Hazánkban nem csak a fiatalok mozgalmait segítik, hanem a nők számára a Mária-nővérek lelki napokat szerveznek. A közösségnek már a kommunista időszakban is volt kapcsolata Magyarországon. 1992-ben Pilisszentléleken vásároltak egy házat és egy Mária-nővér átköltözött Ausztriából Magyarországra. Kapcsolatot tartanak a romániai magyarokkal, különösen a leányifjúsággal és a papokkal. Nagy örömünkre a fiataljaink közül jelenleg két magyar novícia és egy jelölt van. Hálásak vagyunk a Jóistennek és a Szűzanyának azért a sok ajándékért és kegyelemért, amellyel elhalmozzák közösségünket.
Trautwein Éva/Magyar Kurír

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése