Orosius katalán szerzetes 417-ben: „Pannónia európai ország, amit nemrég a Hunok foglaltak el, ezt az országot a nép saját nyelvén Hungarianak nevezi.”
Coccius Sabechius: „Senki előtt sem lehet kétséges, hogy a Hunok vagy Magyarok Szkíták voltak.”
Bonfini: „...Az összes történetírók megörökítik azt, hogy a Magyarok a Hunoktól eredtek.... akik a Szkítáktól származtak.”
Isidorus Hispalensis: „A Hugnokat azelőtt Hunoknak hívták, végül azonban királyukról Avaroknak nevezték el őket.”http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/magyarsag/toertenelem/3741-beszamolok-a-hunokrol