2011. szeptember 18., vasárnap

Órigenész XXX. homíliája - Az Üdvözítő második megkísértéséről

Az Isten Fia és az Antikrisztus is uralomra törekszik. Az Antikrisztus azonban azért akar uralkodni, hogy megölje azokat, akiket alattvalójává tett, Krisztus pedig azért uralkodik, hogy üdvözítse őket. S rajtunk valamennyiünkön, ha hívők vagyunk, Krisztus uralkodik, az Ige, a bölcsesség, az igazságosság, és az igazság. Ha azonban jobban szeretjük az élvezeteket, mint Istent, akkor a bűn uralkodik rajtunk, amiről az apostol mondja: Ne uralkodjék hát bűn halandó testetekben (Róm 6,12).
Két király akar tehát versengve uralkodni, a bűn királya a Sátán a bűnösökön - az igazságosság királya, Krisztus az igazakon. A Sátán pedig jól tudván, hogy azért jött Krisztus, hogy elvegye az ő országát, és hogy az ő alattvalói immár Krisztuséi legyenek, megmutatta neki a föld valamennyi országát (Lk 4,6) - evilági embereinek birodalmát -, hogy hogyan uralkodik egyeseken a paráznaság, másokon a kapzsiság, ezeket a népkegy ragadja magával, amazokat a látszat csalja lépre. Nem kell azt gondolni, hogy amikor megmutatta neki a világ országait, akkor, mondjuk, a perzsa vagy indiai birodalmat mutatta meg, - megmutatta neki a világ valamennyi országát, azaz a saját birodalmát, ahogyan a világon uralkodik, hogy - biztatva, tegye meg, amit akart -, immár Krisztus is az alattvalója legyen. Akarsz-e mindezeken uralkodni? Megszámlálhatatlan embersokaságot mutatott neki, amely az ő uralma alá tartozott. S valóban, ha őszintén be akarjuk ismerni szerencsétlen nyomorúságunkat, csaknem az egész világ király a Sátán, ezért is nevezi az Üdvözítő evilág fejedelmének (Jn 12,31). Szavai ennyit jelentenek: Látod ezeket az embereket? Ezek az én uralmam alatt állnak. - És egy szempillantás alatt megmutatta neki, azaz ebben a jelenetben (Jn 12, 31). ami az örökkévalósághoz mérve csak egy pontnak számít. Nem is volt rá szüksége az Üdvözítőnek, hogy evilág ügyeit hosszasan mutogassa a Sátán. Amint pillantást vetett rá, hogy megtekintse, megpillantotta mind a bűnöket, amint uralkodnak, mind azokat, akiken a vétkek uralkodnak, mind pedig magát a Sátánt, amint evilág fejedelmeként gőgösen örvendezik saját rontása felett, hogy oly sokan állnak a hatalma alatt. Így szól tehát az Úrhoz a Sátán: Azért jöttél, hogy ellenem harcolj és kivonjad hatalmam alól azokat, akik most az alattvalóim? Nem kell, hogy küzdjél, nem akarom, hogy fáradj, ne legyen semmi kellemetlenséged a küzdelemben, csak egyet kérek, leborulva imádj engem, és vedd a teljes uralmat, amely most az enyém.
Urunk és Üdvözítőnk valóban azt akarja, hogy uralkodjon, és neki legyen alávetve minden nép, hogy az igazságosságnak, az igazságnak, és a többi erénynek szolgáljanak, de igazságosságként akar uralkodni, hogy bűn nélkül uralkodjon, és semmi dicstelent ne tegyen, és nem akart küzdelem nélkül a Sátánnak alávetve koszorút nyerni, s úgy uralkodni másokon, hogy rajta a Sátán az úr. Ezért mondja azt neki: Írva van, Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj. Őket pedig - azt mondja - azért akarom mindnyájukat magamnak alávetni, hogy az Urat, az Istent imádják, és csak neki szolgáljanak - ez az én uram célja. Te azonban azt kívánod, hogy a bűn tőlem induljon ki, pedig én azért jöttem ide, hogy megsemmisítsem azt, s a többi embert is meg szeretném szabadítani tőle. Tudd meg, hogy én kitartok amellett, amit mondtam: csak az Urat, az Istent szabad imádni, őket pedig valamennyiüket hatalmam alá helyezem, s az én uralmam alá vetem. Mi pedig örülünk, hogy az ő alattvalói vagyunk, és kérjük Istent, hogy ölje meg a testünkben uralkodó bűnt, és egyedül Krisztus uralkodjon bennünk, akinek dicsőség és hatalom mindörökkön örökké! Ámen.

Tamási Attila

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése