2013. március 30., szombat

Feltámadásra várva

Nagyszombat van, drága magyar testvéreim, várjuk a feltámadást! Krisztus teste sírba téve, és reménykedünk, hogy a sötétséget el fogja űzni a fény. A haza sorsát párhuzamosnak látom a kereszténységével, és nem a március végén is tomboló tél miatt. Túl vagyunk a keresztre feszítésen, megbántunk bűneinket és várnánk a feloldozást. Amit kizárólag az Úristentől remélhetünk, mert a világot uraló erők nem akarnak kegyelmezni Magyarországnak, változatlan hevességgel tombol az a gyűlöletkampány, amit a hazai balliberálisok heccelésére a „művelt és civilizált” Nyugat folytat ellenünk. Az ellenállásra való eszközünk kevés, marad az ima és a reménykedés a Nagy Sátán végső bukásában.
Miközben a politikai pártok folytatják a permanens kampányt, a békétlenség szítását, én azt kérem barátaimtól és ellenségeimtől, mindnyájan szálljunk magunkba, végezzünk lelkiismeret-vizsgálatot, és legalább pár napra bocsássunk meg egymásnak! Az élet értelme felette áll a napi csatáinkon, és a sír hidegében egyenlővé válunk mindnyájan. Ezért ne mindig csak azt lássuk, ami elválaszt embertársainktól, hanem ami összeköt velük! Ha magyarnak és kereszténynek szánt minket az Úr, az már komoly sorsközösség ahhoz, hogy együtt javítsunk hazánk sorsán. A 2011-es népszámlálás adatait most publikálta a KSH, figyelmeztető árnyként lebeg előttünk a nemzethalál lehetősége, ha nem változtatunk a riasztó folyamatokon. A változás mindenki saját maga kell legyen, és csak erőink összegzésével hozhatjuk el a Magyar Feltámadást!
dr. Lenhardt Balázs
nemzeti radikális országgyűlési képviselőWass Albert: Kereszt a faluvégen
Krisztusát leverték vad szelek,
csak a kereszt maradt meg sírva-fájva:
belecsikordult mégis az éjszakába.
Csak a kereszt maradt meg,
a Falu keresztje,
a Mi keresztünk: a régi kereszt…
fekete felhők bomlottak felette.
És a kereszt állt.
Hördült. Kiabált.
Rája,
mint ódon templom régi muzsikája,
a Falu szíve vissza-orgonált.
Emlékszem még a szörnyű látomásra…
viharok jártak a Falu felett…
a Falu nyögve megindult az úton…
görnyedt háttal… és vállán a kereszt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése