2008. szeptember 20., szombat

A kommunisták hallgatása

Visszaemlékezések az Olasz Kommunista Párt múltjára
Amióta 2007 júliusában az avignoni fesztiválon bemutatták Jean-Pierre Vincent A kommunisták hallgatása című darabját, a művet nagy érdeklődés kíséri. Ebben a szezonban több színház is műsorra tűzi Franciaországban, nevezetesen Párizs külvárosaiban. A szerző különleges szöveget dolgozott fel: az olasz baloldal három veteránjának a 2000-es évek elején folytatott levelezését. A 98 éves Vittorio Foa a szocialista párthoz közel álló volt szakszervezeti vezető, a 82 éves Miriam Mafaï újságíró és kommunista aktivista, a 83 éves Alfredo Reichlin pedig az Olasz Kommunista Párt (OKP)  egyik vezetője volt, ma a Demokrata Párt tagja.
Levelezésükben azt a kérdést feszegetik, hogy mit takar az olasz kommunisták „hallgatása" a baloldal kudarcáról és a lehetséges újraalapozásáról (rifondazione). Marc Lazar történész, aki a párizsi Siences Po és a római LUISS (a társadalomtudományok nemzetközi szabadegyeteme) tanára, az olasz baloldal kiváló ismerője, a darabot a Le Monde munkatársával együtt nézte meg, majd válaszolt a lap kérdéseire.
A történész emlékeztetett arra, hogy az OKP  a második  világháború után az olasz baloldal vezető ereje volt, 1991-ben viszont egyik napról a másikra harakirit követett el, lemondva a kommunista identitásról, hogy létrehozza a Demokrata Pártot, és ettől fogva kommunista múltját tehernek tekinti. Azért hallgat róla, mert az olasz baloldalnak nincs többé neven arculata, identitása és szinte nincs már múltja.
Ezt a csendet törte meg a három veterán értelmiségi levelezése,   amely azonban nem takarhatja el a munkások világának elfelejtett kontinensét - azt, amely hitt a kapitalizmus megdöntésében, és kétszeresen is vereséget szenvedett. Ideálja nem valósult meg és a munka világa szétesett. Ennek a világnak a hallgatása még fájdalmasabb.
Az OKP történetének eredetiségét az adta, hogy identitását a Szovjetunióval és a többi kommunista párttal kapcsolatos „különbözőségére" építette. Főtitkára, Togliatti azt mondta, hogy az OKP kissé olyan, mint az állatok között a zsiráf: semmihez sem hasonlítható. Valójában ez a különbség igen viszonylagos volt. 1956-ig több hasonlóság mutatkozik közte és a Francia KP között, mint különbözőség: mindkét esetben sztálinista pártról volt szó. Az 1960-as évektől az OKP megfogalmazott bizonyos bírálatot a Szovjetunió irányában, de nem szakadt el Moszkvától még Enrico Berlinguer 1972-től 1984-ig tartó főtitkári tevékenysége idején sem, bár sokszor tekintették őt a Moszkvától leginkább független kommunista vezetőnek.
Marc Lazar nem vitatja, hogy a darab - illetve a levelezés, amelyet feldolgoz - kissé könnyen siklik át az OKP sztálinizmusának problémája fölött, de megjegyzi, hogy az OKP sztálinizmusa belső jellegű is volt, az úgynevezett demokratikus centralizmus nagyon szűk teret hagyott a vitának. Az OKP totalitárius struktúra volt, amelyet lassacskán átjárt a demokrácia kultúrája - és végül elsüllyesztette magát.
Foa, Mafaï és Reichlin a szükséges újraalapozáson töprengenek. A darab is felveti, hogy lehetséges-e ez anélkül, hogy a múlt bírálatát következetesen végigvinnék, de ez ugyanakkor alapkérdés a baloldal egésze számára is. Az olasz baloldal intellektuálisan ragyogó, de politikailag tehetetlen - ezt jól mutatja a darab, amelyben lelkesítő eszmefuttatások vannak ugyan, de megkerüli a legkonkrétabb kérdéseket. Ha mégis sikert arat, az éppen a baloldal jövőjével kapcsolatos nyitott kérdésekkel magyarázható.
A kommunista múlt ugyanis nagy hatást gyakorolt és igazi örökséget hagyott Olaszországra és Franciaországra, nevezetesen kulturális téren, és a  darab részét alkotja annak a fájdalmas vitának, amely az olasz és a francia társadalomban a kommunizmus mérlegéről folyik.

http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1051582

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése