2012. szeptember 13., csütörtök

A világelit döntött, eltörli a "haszontalan evőket"

A világelit döntött, eltörli a "haszontalan evőket"Henry Kissinger elhíresült kijelentése sokak számára ismerős: "Ön, és családja, haszontalan zabálók"...
Alapvetően néhány kérdés tisztázásra szorul. Például az, ki a haszontalan? Az, aki dolgozik, produktívan termel, és munkája gyümölcsét aljas emberek ellopják, elrabolják, vagy az aki élősködésből él, mint Kissinger és a hozzá hasonlók, és kiirtanák a dolgozó, termelő becsületes embereket?
Természetesen léteznek improduktívnak tartott munkával folytatott hasznos tevékenységek is, de a csaló bankárok, spekulánsok és kiszolgáló cselszövőik nem ebbe a kategóriába tartoznak, és a kikényszerített, általuk erőszakosan létrehozott problémákra hivatkozásoknál kilóg a pata.
2009-ben a London Times számolt be a New York-ban megtartott "titkos milliárdos klub" találkozójáról. A találkozón olyan emberszabásúak is résztvettek, mint David Rockefeller, Ted Turner, Bill Gates és más emberiségellenes pszichopata. Az ülés egy kérdés körül forgott, "hogyan lehetne a világ népességének lassú növekedését megvalósítani a jólét érdekében". Eddig még nincs is semmi durván életellenes a célkitűzésekben, de sekélyes elmére vall, amikor egyes népcsoportokat, és néprétegeket hibáztatnak azért, mert ugyanezen emberformájúak kifosztják, nyomorba döntik, majd szegénységükre hivatkozva ki is szándékozzák irtani őket.

Ted Turner megrázóan taglalta a népesség 95%-os csökkentésének indokait, előnyben részesítve a kínai modellt (egy család, egy gyerek), viszont ez alapján indokolatlannak tűnik a csökkenő lélekszámú nemzetek kiirtása. Itt már egyértelműen látszik, hogy nem csak a túlnépesedéstől való félelem mozgatja a szálakat. Főleg akkor nem, ha mint Európában is, azért telepítenek be muszlimokat, hogy vallási ellentéteket tudjanak szítani. Mondhatná erre bárki, hogy az európai 70 milliós betelepítési programot a legjobb szándék vezérli, de ez a P2 páholy célkitűzéseit vizsgálva sem igaz. A tagországokban etnikai konfliktusok kialakításával minden egyetlen célt szolgál. Ez pedig az egyeduralmuk fenntartása.

Egyes vélemények szerint, az elitek megszállottjai több mint 100 éve az eugenika és ennek a jelenlegi formájában a lakosság ellenőrzése. A cél a globális népesség csökkentés, még mindig a fókuszban. Valójában már a sokak szent könyveként tisztelt Biblia is foglalkozik a kérdéssel a "sárga vész" megjövendölésével (és itt nem a hasmenésre gondoltak a Bibliát író zsidók).
Általában egy populáció szaporodása, a fajt érő természetes és emberi támadások indexe. A természet a fajfenntartás érdekében túlélési technikákat dolgoz ki, és ebből meghatározó a szaporodási képesség mennyiségi mutatója. A Távol-kelet, Afrika, és a Közel-kelet esetében három ráhatás idéz elő népességnövekedést, illetve nagyarányú szaporodást. Ebből az első, az éhínség, ami meghatározó az egyed későbbi megélhető élettartamára, és a lélekszámra is. A második a külső behatások, így a háborúk veszteségei, és a rabszolgaság. A harmadik a vírusok, baktériumok okozta betegségek és természeti csapások.

Az "üreginyúl szindróma" jól kimutatható a népesség növekedésében. A csökkenés is országonként, de elsősorban népcsoportonként. A fejlett társadalmak csökkenő lélekszáma, és a fejletlenek lassuló növekedése jelzi, hogy a természet ennek is pontot tenne a végére, ha nem szorítaná a világelitnek nevezett tömeggyilkosok rablóbandáját az idő, fejlődés, amit pont ők provokálnak ki, miközben próbálnak ellene küzdeni.
Az elit irányítja a technológiai fejlődés szingularitását - a fúziót ember és gép között-, és az emberek többsége találkozik is ezzel a tudományos diktatúrával, amely uralkodni akar felette, "egy szép új világban". Ez az oka annak, hogy az uralkodó osztály hivatalosan döntés hozott, hogy elindítson egy könyörtelen megsemmisítési programot.

Bill Joy, a Sun Microsystemstől irta "A jövőben miért nincs szükség ránk" című cikkében, ami a Wired Magazine 2000. áprilisában jelent meg, hogy az elit szerint az emberiség többsége szükségtelen. Az elkövetkező évtizedekben az összes feladatot amit jelenleg alacsonyabb képességű emberek végeznek, átveszik a robotok.
"Mivel a fejlett technológiának köszönhetően az elit nagyobb ellenőrzést gyakorolhat a tömegekre, és mivel tömeges emberi munkára már nem lesz szükség, fölösleges, haszontalan terhet jelentenek a rendszerben. Ha az elit könyörtelen, lehet, hogy megöli az emberiség nagyrészét. Ha ők kíméletesen tudják kihasználni propaganda, egyéb pszichológiai vagy biológiai technikák lehetőségeit, csökkentik a születési arányokat, és a nagy emberiség kihal. A világon csak az elit marad", írja Joy.
Az egyetlen másik Joy forgatókönyv is ijesztő, mint a "legjobb megoldás" az emberiség számára, mint a rendszer, az új "Brave New World". Úgy véli, az intézkedéseket és az emberek viselkedését szigorúan szabályozza a tudományos diktatúra.
"Ha az elitek lágyszívű liberálisok, akkor valószínűleg úgy döntenek, hogy a jó pásztor szerepében jelennek meg", írja Joy. "Ők gondoskodnak majd arról, hogy a fizikai szükségleteit kielégítésék mindenkinek, hogy minden gyermek mellett pszichológiai nevelés és higiénikus körülmények között legyen. Hogy mindenkinek legyen egy egészséges hobbija, foglalkoztatva őt, és hogy mindenki, aki nem teljesíti az elvárt eredményeket, az ő problémája lesz". Persze, az élet nem lenne annyira hasznos, állapította meg, hogy az embereket manipulálni kelljen pszichológiailag vagy biológiailag úgy, hogy elveszítse törekvését a hatalom és a haladás iránt, vagy hogy ez a hajtás "szublimált" gyakorlásán keresztül egy ártalmatlan hobbi legyen. Ezeket az embereket ellenőrizni fogják, az ilyen vállalkozás lehet boldog, de ők biztosan nem lesznek szabadok. Ez csökkentett szintű háziállat állapot. "

Joy alapvetően optimista lehet, ami a liberálisokat, és a robotokat illeti, és nem ismeri az erőátcsoportosítás elvét sem. Mindent robotizálni csak a kapitalista szemléletmód alapján lehetne szükséges, de akkor kinek termel a "kapitalista"? A fejlődés jövőbeli menetét is rosszul ítéli meg. Ahogy a rablóelit, úgy Ő is beleesik abba a hibába, hogy átmenet nélküli fejlődést képzel el, és nem gondolkodik el azon, hogy egy lecsökkentett létszámú társadalom, merev hierarchikus felépítményével az emberiséget egy hangyaboly szintjére süllyeszti. Márpedig a telepekbe szerveződött rovartársadalmak százmillió éveken keresztül sem fejlődtek számottevően.

A magukat elitnek nevező gátlástalanok vérszagra gyülekező hordája eltitkolt napirendje szerint , köpenyként környezetvédelmi és társadalmi minőségi motivációk mőgé rejti vágyait, elnyomni az embereket, és megölni önző érdekek alapján. Kizárólagos hozzáférést az életet meghosszabbító technológiák terén, és létrehozni új szuper-osztályú embereket.
Az elit magukat, ez ellenőrzés jogos örököseinek tekintik az emberi evolúcióban - szó szerint szeretnének Istent játszani, annak ellenére, hogy az elitek maguk állítottak elő beltenyésztést, amely folyamat ismert, ahogy az ebből a genetikai hibából származó kifejezett téveszmék okai is.
Most úgy határoztak, hogy az emberiséget - a kompakt városok börtönében - a forrásokhoz való hozzáférést fokozatosan elvágják, azzal, hogy egyre zsugorítják az életbenmaradási lehetőségeket. A posztindusztriális forradalom arra szolgál, hogy csökkentse az életszínvonalat, és jelentősen növelje a szakadékot a szuper gazdagok és a proletariátus között, kialakítva egy új uralkodó oligarchiát. A technológiai fejlődést nem arra használják, hogy könnyebbé tegyék vele az emberek életét, és szolgálja az emberiséget, hanem arra, hogy rabszolgává tegye őket. Ezt a folyamatot a technokrácia felügyeli, amely egyszerre hozza a legfőbb óhajukat, miszerint látni akarják népesség nagy csökkenését.
Természetesen Turner sem tartja be semmilyen módon a saját szabályaikat, amelyekkel mások életét akarják irányítani. Öt gyermek, és nem kevesebb, mint 800.000 hektár földet birtokol, és milliárdokat fordít a népesség csökkentésére, hogy a "harmadik világban", kifejezetten az ENSZ-re támaszkodva megnyissa az utat olyanok előtt, mint Bill és Melinda Gates, vagy Warren Buffet (Gates apja már régóta tagja a Planned Parenthood eugenicista testületnek).

Az az elképzelés, hogy azzal, hogy az elit javítja a népesség egészségügyi állapotát, félrevezetés, valamint az elit céljaival sem összeegyeztethető, sokkal inkább a nagyarányú medővé tétel, és kiirtás. David Rockefeller öröksége nem egy jó szándékú "emberbarát" vágya, hogy az egészséget javítsák a harmadik világ országaiban, hanem egy motiváció, hogy megszüntesse a szegény és etnikailag nemkívánatos népességet, amit indokol a szociális darwinizmus.
Az Egyesült Királyságban, a Németország által finanszírozott Kaiser Wilhelm Institute, amely később támaszává vált a náci ideológiának a felsőbbrendű fajjal kapcsolatban a Harmadik Birodalomban, a háború után, elsődlegessé vált a szövetségesek körében, akik hasznot húztak a "szakértelemből".
A XX. század második felében homlokegyenest megváltozott az eugenika, és ma már ismert a "népesség-szabályozás". A National Security Study Memorandum 200, egy geopolitikai stratégiai dokumentum, amelyet Rockefeller meghitt barátja és Bilderberger-tag Henry Kissinger készített, amiben 13 nemzetet választottak ki hatalmas népesség csökkentésre, a mesterséges élelmiszerek szűkössége, sterilizálás és háború révén.
Ez a dokumentum, amely megjelent 1989-ben, azonosított, 13 országot, amelyben az Egyesült Államok sajátos geopolitikai érdekeit is tükrözi, és leírta a népesség növekedés okait. Ezek geopolitikai célok voltak az alább felsorolt országokban:
India, Banglades, Pakisztán, Nigéria, Mexikó, Indonézia, Brazília, a Fülöp-szigetek, Thaiföld, Egyiptom, Törökország, Etiópiában és Kolumbia.

Ez a megdöbbentő jelentés (az NSSM 200) leírja, hogy a forrásadót és az "élelmiszer büntetést" fel lehetne használni a kevésbé fejlett országokkal szembeni, hogy csökkentsék az inaktív népességet, és hogy az élelmiszert ezért fegyverként használják a politikai napirendben, súlyos éhínséget kiváltva az elmaradott
országokban.

John D. Rockefeller 1969. júliusában támogatásáról biztosította a Külügyminisztériumot, és a program irányításával Rafael Salast bízta meg a Fülöp-szigeteken. Salas magas rangú tisztviselőként koordinálta és irányította az "ENSZ Fejlesztési Programját", amire előnyösen alkalmassá tette bőrszíne és vallási (katolikus) meggyőződése. Szélesebb körű áttekintés itt található a memorandumról: http://www.theinterim.com/july98/20nssm.htmlhttp://www.theinterim.com/july98/20nssm.html

Az elit népességszabályozási tervei nem jóindulatúak, és főleg nem emberbaráti. Az "életszínvonal emelése" finoman szólva is egyoldalú, további embertelen tevékenységgel kiegészítve, mint a globális felmelegedés, amely mint ürügy a további szabályozásra és ellenőrzésre alkalmaz terrorisztikus eszközöket. Ebben gyökerezik az eugenika, a faji higiénia és a fasiszta gondolkodás elképzelése.
A "The Good Club-tól" semmi sem áll távolabb, mint az az igazságtól. Bárki, aki veszi az időt és fáradságot, hogy alaposan megvizsgálja a gyökereket, a "népesség kontrolt", meg fogja érteni, hogy a Rockefeller-Turner-Gates menetrendben a legfontosabb a lakosság drasztikus csökkentése, amely jelenleg jóval meghaladja a valós környezeti válságok hatásait, mint a chemtrails , a genetikailag módosított élelmiszerek. A hamisított vakcinák és a burjánzó betegségek, mint a rák, gyökerei az elit ősi rosszindulatú napirendjének, hogy csökkentse a rabszolgák számát, mint ahogy azt teszik a rágcsálók vagy más fajok esetében.

Ez is az oka annak, hogy az emberiségnek most kell összetartani, mint a fajnak, és felismerni, hogy az elit jelenti dúvadként a valódi fenyegetést az emberiség túlélésére. Ha ezt nem tudja felfogni, akkor lehet, hogy nincs jövője. Az is lehet, hogy Henry Kissinger és bűntársai csak haszontalan zabálóknak tartja az emberiség túlnyomó részét, és nem tartanak rájuk igényt, de elgondolkodtak-e azon, hogy rájuk ki tart? Az arányok beszédesek, nem érik el az egytized százalékot sem.
Nem bűncselekmény, ha bármelyiket likvidálják, mert kártékony állatok, tömeggyilkos ösztönökkel, tevékenységgel, és az emberiség ellenségei, melyből kiírták magukat. Hasznot pedig soha nem hajtottak!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése