2013. január 17., csütörtök

Három nap

Reménységünk templomát id. u. 33. április 3.-án akarták lerombolni a gonoszság papjai, Isten Akaratából azonban, a harmadik napra mégis megújult. Feltámadt övéinek, hogy hirdesse az élet diadalát a halál felett. Három nap elegendő volt, hogy az új típusú ember bizonyítsa hatalmát a régi lelkületű világ felett.
E világ fejedelme, persze balgán ünnepelt. Azt hitte csatát nyert, hisz látszat szerint, az anyag törvénye szerint kioltották bérencei a valaha élt legigazabb életet. Nikodémusz és Arimathiai József azonban ott volt a megfelelő helyen, és időben, hogy megtegye, amit Isten Lelkének sugallatára tennie kellett. A csoda sem maradhatott el, s a harmadik napon örök hajnal hasadt, hirdetvén Ábel diadalát, Káin gyarlósága felett. Az erőszaktevők azóta hiszik, hogy az Igazság keresztre feszítve végezte, hogy e világban csakis az ő törvényeik győzedelmeskedhetnek. Megelégedetten nyugtázták, amikor pénteken utolsót sóhajtott az „Igaz”, feje lehanyatlott, halálra kínzott teste pedig látszólag élettelenül elernyedt.
„Végre! Azt kapta, amit érdemelt!” – gondolták önelégülten, nem is sejtve, a történet igazából akkor kezdődött csak el.
Három nap idelent, és három nap odafent. Három nap a rövid üdvtörténet ideje, ahogyan három nap a hosszú üdvtörténet ideje is. Jónás prófétához hasonlatosan, három napig rejtőzik Ö a „nagy hal” gyomrában, de ezt követően ismét láthatóvá válik, minden szem meglátja majd dicsőségét. Ereje teljében elevenedik meg, s az áldozat most nem Ő lesz! Számon kérni jön e világ fiait az Isteni Igazság nevében, mely felette áll világunk változó törvényeinek.
Ahogyan az „égi hal” korszakának kezdetén feltűnt jeleket nem ismerték fel Káin papjai, úgy a korszak lezárásának jeleit sem képesek meglátni. Krisztus szellemisége testet kíván újfent ölteni az Igazság gyűlölőinek félelmére, s nagy bánatára. Az Igazság szolgái már elkezdték vízzel tölteni az „agyag edényeket”, hiszen az ünnepi vacsora (mely valóban az utolsó) előkészületei folyamatban vannak, a meghívottak pedig izgatottan keresik annak helyszínét. Csakis ebből az előszobából léphetnek be ugyanis a „tágas, felső szobába”, Isten Országába.
Gyertek hát, Istennek áldottai, és foglaljátok el helyeteket, melyet Istenünk kegyelme által nyertetek. Halottak közül újjá született szabadok, Isten fiai, várnak reátok! Hazahívott tékozlók, addig induljatok, míg tart a „Nagy-szombat”, mert ha az „Aranykaput” bezárják, lezárul a korszak is, és be már nem juthattok! Idelenn ekkor kezdetét veszi a fogcsikorgatás, az eddig soha nem tapasztalt „nagy nyomorúság”!
Atyánk! Legyen a Te Akaratod szerint!
Palánkai József

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése